Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul de procedura fiscala. Comentariu pe articole

ISBN/ISSN: 978-606-27-1631-8
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 230,00 RON
149,50 RON
Disponibilitate: IN STOC

Pe 21 decembrie 2020 – la numai doua luni de la aparitia comentariului nostru pe marginea Codului de procedura fiscala – se publica in Monitorul Oficial Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal bugetare.
In cea mai mare parte a lor, noile reglementari sunt rezultatul unor indelungi consultari cu mediul de afaceri si cu organizatii profesionale din domeniul fiscalitatii, astfel ca modificarile acestea erau, in buna masura, asteptate.
Cele mai multe dintre textele Legii nr. 295/2020 se refera la chestiuni abordate deja in comentariile noastre, ceea ce face ca valabilitatea acestora sa nu fie afectata substantial prin recenta interventie legislativa.
Cu toate acestea, din respect pentru cititori si pentru a pastra actualitatea comentariului nostru, am alcatuit un supliment gratuit al cartii (click aici)
, in care am inclus toate modificarile aduse Codului de procedura prin Legea nr. 295/2020, analizandu-le si comentandu-le pe fiecare in parte.

Codul de procedura fiscala sau Legea generala de administrare fiscala reprezinta actul normativ de baza pentru aplicarea, in relatia cu contribuabilii, a tuturor normelor de drept fiscal substantial. Aceasta reglementare stabileste cadrul unitar pentru procedura de impozitare, aplicabil tuturor categoriilor de impozite si taxe, facilitand astfel activitatea practica de recuperare a acestora, deoarece aproape toate prevederile procedurale ce trebuie avute in vedere reies dintr-o singura lege. Avand ca obiect de reglementare raportul juridic procedural dintre stat si contribuabil, Codul de procedura fiscala stabileste drepturile si obligatiile pentru cele doua parti ale raportului, fapt de natura a reprezenta o garantie a aplicarii principiilor constitutionale in domeniul impozitarii. Se poate spune, deci, ca dreptul procedural fiscal aplica dreptul constitutional in domeniul impozitarii.

Insa o buna aplicare a Codului de procedura fiscala presupune o buna intelegere a intregului fenomen, ca ansamblu. Iar la intelegerea ansamblului nu se poate ajunge decat printr-o buna intelegere a tuturor elementelor componente, a termenilor si a notiunilor de baza, a definitiilor, a principiilor si a modurilor in care toate acestea se conjuga, astfel incat ca rezultatul sa fie unul just si echitabil atat pentru cetatean, cat si pentru societate.

Ce veti regasi in aceasta carte?
•    explicatii in legatura cu vointa legiuitorului, asa cum ea a fost exprimata prin cuvintele sale/prin limbajul folosit. Doamna Tanti Anghel prezinta intelesuri ale normelor si ale cuvintelor avand ca sursa participantul la facerea Codului (atat a celui vechi, cat si a celui nou), mai ales acolo unde a apreciat ca cele scrise de legiuitor nu au reusit sa exprime suficient de limpede vointa sa;
•    considerente teoretice legate de unele institutii fundamentale de drept fiscal, intre care le mentionam in mod special pe cele referitoare la etapele din viata creantei fiscale: nasterea, stabilirea si intocmirea titlului de creanta, opozabilitatea si exigibilitatea;
•    aspecte practice, asa cum au fost ele intalnite de autoare in decursul celor mai mult de 15 ani de aplicare a Codului, punctand, atunci cand a fost cazul, situatii de rele practici si conduite neconforme, mai ales din partea organelor fiscale care, de multe ori, din motive numai de ele stiute, prefera sa deturneze prerogativele de putere fiscala, sacrificand drepturile contribuabililor;
•    jurisprudenta relevanta, in care judecatorii, dezvoltand institutii si principii de drept fiscal, contribuie la dezvoltarea stiintei fiscale, iar in cazul nostru, a stiintei procedurii fiscale;
•    nu in cele din urma, sunt semnalate aspectele ce se impun a fi corectate in textul Codului, acestea fiind concretizate in numeroasele  propuneri de lege ferenda.

Prin comentariile mele m-am straduit, in primul rand, sa transmit informatii utile participantilor la procesul de impunere, fiind vizati, cu prioritatea cuvenita, contribuabilii si organele fiscale.
Deopotriva insa, acest comentariu se adreseaza si celor care doresc sa cunoasca, sa studieze si sa inteleaga procedura fiscala. Si sper ca aceasta carte sa-i ajute sa devina buni specialisti in domeniu.
Nu in cele din urma, m-am adresat si celor care s-au implicat sau care doresc sa abordeze procedura fiscala din perspectiva stiintifica, lansand provocari la care, trebuie sa spun, astept si raspunsuri.
Procedura fiscala este o zona in care mai sunt inca multe lucruri de spus si sper sa le putem spune impreuna, noi toti cei care ne desfasuram activitatea in acest frumos domeniu, indiferent de care parte a baricadei ne situam in profesiile noastre de zi cu zi.” –

Tanti Anghel

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE (Art. 1-15) 

Capitolul I. Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala (Art. 2-3)

Capitolul II. Principii generale de conduita in administrarea creantelor fiscale (Art. 4-12) 

Art. 6

§1. Scurte consideratii in ceea ce priveste dreptul de apreciere in general 

§2. Opiniile fiscale prealabile – caz special de limitare a dreptului de apreciere 

§3. Conditiile opozabilitatii opiniilor prealabile 

§4. Proceduri ce au ca rezultat opinii fiscale prealabile 

§5. Opinia fiscala prealabila emisa in activitatea de asistenta contribuabili versus solutia fiscala individuala anticipata 

§6. Alte aspecte privind aplicarea dispozitiilor legale referitoare la limitarea dreptului de apreciere 

§7. De lege ferenda 

§8. Dreptul de apreciere si principiul proportionalitatii 

§9. Dreptul de apreciere si principiul rezonabilitatii 

§10. Dreptul de apreciere in viziunea germana 

Art. 7

§1. Obligatia de a aduce la cunostinta contribuabilului drepturile si obligatiile ce-i revin acestuia in orice procedura care se desfasoara in legatura cu activitatile de administrare a creantelor fiscale 

§2. Obligatia de obiectivitate 

§3. Obligatia de a lua in considerare toate circumstantele edificatoare pentru determinarea situatiei fiscale 

Art. 9

§1. Dreptul de a fi ascultat – componenta a dreptului la aparare 

§2. Dreptul de a fi ascultat – exigenta a principiului bunei administrari 

§3. Dreptul de a fi ascultat – componenta a dreptului la o buna administrare 

§4. Componentele si continutul dreptului de a fi ascultat 

§5. Dreptul de a fi ascultat – drept inclus in sistemul dreptului fiscal romanesc 

§6. Natura juridica a dreptului de a fi ascultat 

§7. Efectele incalcarii dreptului de a fi ascultat 

§8. Conditiile necesare anularii deciziei emise cu incalcarea dreptului la audiere 

Capitolul III. Aplicarea prevederilor legislatiei fiscale (Art. 13-15) 

Art. 13

§1. Necesitatea interpretarii 

§2. Regulile de interpretare conform art. 13 C. proc. fisc. 

§3. Interpretarea in jurisdictiile common law 

§4. Interpretarea in sistemele de drept latin 

§5. Concluzii 

§6. Jurisprudenta aplicabila 

TITLUL II. RAPORTUL JURIDIC FISCAL (Art. 16-28) 

Capitolul I. Dispozitii privind raportul juridic fiscal (Art. 16-20)

Capitolul II. Dispozitii generale privind raportul sarcinii fiscale (Art. 21-28) 

TITLUL III. DISPOZITII PROCEDURALE GENERALE (Art. 29-80)

Capitolul I. Competenta organului fiscal central (Art. 29-36) 

Capitolul II. Competenta organului fiscal local (Art. 37-39) 

Capitolul III. Alte dispozitii privind competenta (Art. 40-45) 

Capitolul IV. Actele emise de organele fiscale (Art. 46-54) 

Art. 46

§1. Forma actului administrativ fiscal 

§2. Elementele de identificare a actului administrativ fiscal – denumirea emitentului, data la care a fost emis, precum si data de la care isi produce efectele 

§3. Elementele actului administrativ fiscal – datele de identificare ale destinatarului 

§4. Elementele actului administrativ fiscal – obiectul actului 

§5. Elementele actului administrativ fiscal – motivarea actului: motivul de fapt si temeiul de drept 

§6. Elementele actului administrativ fiscal – identificarea persoanelor imputernicite ale emitentului actului si semnatura

§7. Elementele actului administrativ fiscal – mentiunile privind calea de atac 

§8. Elementele actului administrativ fiscal – mentiuni privind audierea 

Capitolul V. Administrarea si aprecierea probelor (Art. 55-74)

Sectiunea 1. Dispozitii generale (Art. 55-57) 

Sectiunea a 2-a. Informatii si expertize (Art. 58-63) 

Sectiunea a 3-a. Inscrisurile si constatarea la fata locului (Art. 64-65) 

Sectiunea a 4-a. Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi (Art. 66-67) 

Sectiunea a 5-a. Colaborarea dintre autoritatile publice (Art. 68-71) 

Sectiunea a 6-a. Sarcina probei (Art. 72-74) 

Capitolul VI. Termene (Art. 75-78) 

Capitolul VII. Transmiterea cererilor de catre contribuabili/platitori si identificarea acestora in mediul electronic (Art. 79-80)

TITLUL IV. INREGISTRAREA FISCALA (Art. 81-92) 

TITLUL V. STABILIREA CREANTELOR FISCALE (Art. 93-112)

Capitolul I. Dispozitii generale (Art. 93-94) 

Art. 94

§1. Fundamentul institutiei rezervei verificarii ulterioare 

§2. Natura juridica a rezervei verificarii ulterioare 

§3. Efectele rezervei verificarii ulterioare 

§4. Ridicarea rezervei verificarii ulterioare si efectele acesteia 

§5. Redeschiderea rezervei verificarii ulterioare 

Capitolul II. Dispozitii privind decizia de impunere (Art. 95-100)

Capitolul III. Dispozitii privind declaratia fiscala (Art. 101-105) 

Capitolul IV. Stabilirea bazei de impozitare prin estimare (Art. 106-107) 

Capitolul V. Despre evidentele fiscale si contabile (Art. 108-109) 

Capitolul VI. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale (Art. 110-112) 

TITLUL VI. CONTROLUL FISCAL (Art. 113-151) 

Capitolul I. Inspectia fiscala (Art. 113-133) 

Art. 130

§1. Modalitatea 1. Dreptul la informare pe perioada inspectiei fiscale 

§2. Modalitatea a 2-a. Dreptul la discutia finala 

§3. Modalitatea a 3-a. Dreptul la prezentarea, in scris, a punctului de vedere 

Capitolul II. Controlul inopinat (Art. 134-135) 

Capitolul III. Controlul antifrauda (Art. 136-137) 

Capitolul IV. Verificarea situatiei fiscale personale de catre organul fiscal central (Art. 138-147) 

Art. 138

§1. Sfera VSFP 

§2. Caracteristicile procedurii 

§3. Activitatile preliminare VSFP si efectele acestora 

§4. Colaborarea dintre organul de verificare si persoana fizica verificata 

§5. Evaluarea cheltuielilor privind nivelul de trai 

§6. Sursele de fonduri din perioadele anterioare 

Art. 140

§1. Perioada supusa verificarii 

§2. Cronologizarea situatiei numerarului 

§3. Durata verificarii 

§4. Locul verificarii 

Capitolul V. Verificarea documentara (Art. 148-149)

Capitolul VI. Dispozitii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central (Art. 150-151) 

TITLUL VII. COLECTAREA CREANTELOR FISCALE (Art. 152-267) 

Capitolul I. Dispozitii generale (Art. 152-162) 

Capitolul II. Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire (Art. 163-172) 

Art. 167

§1. Sfera compensarii fiscale 

§2. Ordinea compensarii 

§3. Conditia reciprocitatii obligatiilor 

§4. Conditia administrarii de catre aceeasi autoritate 

§5. Conditia calitatii creantelor reciproce de a fi certe, lichide si exigibile 

§6. Aspecte practice particulare 

§7. Efectele compensarii 

§8. Emiterea deciziei de compensare 

§9. Compensarea in cazul cesiunii creantelor fiscale potrivit art. 28 C. proc. fisc. 

§10. Compensarea in cazul debitorilor insolventi 

Capitolul III. Dobanzi, penalitati de intarziere si penalitati de nedeclarare (Art. 173-183) 

Art. 181

§1. Natura si sfera de aplicare a penalitatii de nedeclarare 

§2. Penalitatea de nedeclarare versus penalitatea de intarziere 

§3. Facilitati privind perceperea penalitatii de nedeclarare 

§4. Penalitatea de nedeclarare in cazul TVA respinse la rambursare 

Capitolul IV. Inlesniri la plata (Art. 184-209) 

Sectiunea 1. Instituirea posibilitatii acordarii inlesnirilor la plata (Art. 184-185) 

Sectiunea a 2-a. Procedura de acordare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central (Art. 186-209) 

Capitolul V. Garantii (Art. 210-212) 

Capitolul VI. Masuri asiguratorii (Art. 213-214) 

Capitolul VII. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere restituirea (Art. 215-219) 

Capitolul VIII. Stingerea creantelor fiscale prin executare silita (Art. 220-255) 

Sectiunea 1. Dispozitii generale (Art. 220-235) 

Sectiunea a 2-a. Executarea silita prin poprire (Art. 236-237) 

Sectiunea a 3-a. Executarea silita a bunurilor mobile (Art. 238-241) 

Sectiunea a 4-a. Executarea silita a bunurilor imobile (Art. 242-244) 

Sectiunea a 5-a. Executarea silita a altor bunuri (Art. 245-246) 

Sectiunea a 6-a. Valorificarea bunurilor sechestrate (Art. 247-255) 

Capitolul IX. Cheltuieli (Art. 256) 

Capitolul X. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita (Art. 257-259) 

Capitolul XI. Contestatia la executare silita (Art. 260-262) 

Capitolul XII. Stingerea creantelor fiscale prin alte modalitati (Art. 263-266) 

Capitolul XII1. Dispozitii aplicabile cazurilor speciale de executare silita (Art. 266 (1) -266 (5))

Capitolul XIII. Dispozitii speciale privind colectarea (Art. 267) 

TITLUL VIII. SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR FORMULATE IMPOTRIVA ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE (Art. 268-281) 

Capitolul I. Dreptul la contestatie (Art. 268-271) 

Capitolul II. Competenta de solutionare a contestatiilor. Decizia de solutionare (Art. 272-274) 

Capitolul III. Dispozitii procedurale (Art. 275-278) 

Capitolul IV. Solutii asupra contestatiei (Art. 279-281) 

TITLUL IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR FISCALE GENERATE DE INTERPRETAREA SI APLICAREA ACORDURILOR SI CONVENTIILOR CARE PREVAD EVITAREA/ELIMINAREA DUBLEI IMPUNERI (Art. 282-283(19))

Capitolul I. Procedura amiabila in baza acordurilor sau conventiilor pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri si in baza Conventiei 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate (Art. 282-283) 

Capitolul II. Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri in baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de solutionare a litigiilor fiscale in Uniunea Europeana (Art. 283 (1) -283 (19))

TITLUL X. ASPECTE INTERNATIONALE (Art. 284-335 (3))

Capitolul I. Cooperarea administrativa in domeniul fiscal (Art. 284-309) 

Sectiunea 1. Dispozitii generale (Art. 284-287) 

Sectiunea a 2-a. Schimbul de informatii (Art. 288-293) 

§1. Schimbul de informatii la cerere (Art. 288-290) 

§2. Schimbul automat obligatoriu de informatii (Art. 291-291 (4))

§3. Schimbul spontan de informatii (Art. 292-293) 

Sectiunea a 3-a. Alte forme de cooperare administrativa (Art. 294-298) 

§1. Prezenta in birourile administrative si participarea la anchetele administrative (Art. 294) 

§2. Cooperarea administrativa prin efectuarea de controale simultane (Art. 295) 

§3. Notificari administrative (Art. 296) 

§4. Rezultatul utilizarii informatiilor (Art. 297) 

§5. Schimbul de experienta si de bune practici (Art. 298) 

Sectiunea a 4-a. Conditii aplicabile cooperarii administrative (Art. 299-305) 

Sectiunea a 5-a. Relatiile cu Comisia Europeana (Art. 306-306 (1))

Sectiunea a 6-a. Relatiile cu tarile terte (Art. 307) 

Sectiunea a 7-a. Dispozitii generale si finale (Art. 308-309)

Capitolul II. Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri (Art. 310-335) 

Sectiunea 1. Dispozitii generale (Art. 310-313) 

Sectiunea a 2-a. Schimbul de informatii (Art. 314-316) 

Sectiunea a 3-a. Asistenta pentru notificarea documentelor (Art. 317-318) 

Sectiunea a 4-a. Masurile asiguratorii sau de recuperare (Art. 319-329) 

Sectiunea a 5-a. Dispozitii generale aplicabile tuturor tipurilor de cereri de asistenta (Art. 330-332) 

Sectiunea a 6-a. Dispozitii finale (Art. 333-335) 

Capitolul III. Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor in baza regulamentelor europene si a conventiilor internationale la care Romania este parte (Art. 335 (1) -335 (3))

TITLUL XI. SANCTIUNI (Art. 336-339) 

TITLUL XII. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE (Art. 340-354) 

Anexa nr. 1. Norme de raportare si de diligenta fiscala pentru schimbul de informatii referitoare la conturile financiare 

Anexa nr. 2. Norme suplimentare de raportare si de diligenta fiscala pentru schimbul de informatii referitoare la conturile financiare 

Anexa nr. 3. Norme de raportare pentru grupurile de intreprinderi multinationale 

Anexa nr. 4. Semne distinctive 

INDEX 

Detalii tehnice
Data aparitiei21 oct. 2020
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini976, 165x235 mm
Tip copertaCarte cartonata
Alti clienti au cumparat si

Tratat de drept fiscal. Volumul I. Teoria generala a dreptului fiscal

Volumul I. Teoria generala a dreptului fiscal
95,00 RON

Tratat de drept fiscal. Volumul II. Drept fiscal al Uniunii Europene

Volumul 2. Drept fiscal al Uniunii Europene
129,00 RON

Elemente de drept fiscal international

Control stiintific si revizie traducere: Mirela Buliga, Madalina Cotrut, Radu Bufan
40,00 RON