Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul de procedura civila si taxele de timbru. Actualizat la 3 ianuarie 2024 - spiralat

ISBN/ISSN: 978-606-27-2430-6
Editura: Hamangiu
50,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea de fata cuprinde textul actualizat al Codului de procedura civila, precum si cate un extras din Legea nr. 76/2012 de punere in aplicare si din Legea nr. 2/2013. Pe langa acestea, a fost inclusa si O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
O tabla de materii detaliata si un index alfabetic ale codului au fost intocmite pentru a face mai usoara cautarea institutiilor/cuvintelor-cheie.

In Codul de procedura civila si taxele de timbru, la finalul articolelor din cod veti gasi textele corespondente din reglementarile anterioare, redate cu caractere italice (Codul de procedura civila de la 1865, Codul civil de la 1864 – partea referitoare la probe, Codul comercial, Legea nr. 105/1992 privind raporturile de drept international privat, O.G. nr. 5/2001 privind somatia de plata sau O.U.G. nr. 119/2007 privind ordonanta de plata), si se fac trimiteri la legislatia conexa.
De asemenea, sunt redate in extras deciziile Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate, precum si deciziile in interesul legii si hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntate in vederea interpretarii si aplicarii unitare a dispozitiilor de procedura civila.

Cartea Codul de procedura civila si taxele de timbru este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset si este legata cu spira.

TITLUL PRELIMINAR. DOMENIUL DE REGLEMENTARE AL CODULUI DE PROCEDURA CIVILA SI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI CIVIL

Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil
Capitolul III. Aplicarea legii de procedura civila

CARTEA I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL I. ACTIUNEA CIVILA

TITLUL II. PARTICIPANTII LA PROCESUL CIVIL

Capitolul I. Judecatorul. Incompatibilitatea
Capitolul II. Partile
Sectiunea 1. Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale
Sectiunea a 2-a. Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate
Sectiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecata
§1. Interventia voluntara
§2. Interventia fortata
I. Chemarea in judecata a altei persoane
II. Chemarea in garantie
III. Aratarea titularului dreptului
IV. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane
Sectiunea a 4-a. Reprezentarea partilor in judecata
§1. Dispozitii generale
§2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionala
Sectiunea a 5-a. Asistenta judiciara
Capitolul III. Participarea Ministerului Public in procesul civil

TITLUL III. COMPETENTA INSTANTELOR JUDECATORESTI

Capitolul I. Competenta materiala
Sectiunea 1. Competenta dupa materie si valoare
Sectiunea a 2-a. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta
Capitolul II. Competenta teritoriala
Capitolul III. Dispozitii speciale
Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenta instantei
Sectiunea 1. Necompetenta si conflictele de competenta
Sectiunea a 2-a. Litispendenta si conexitatea
Sectiunea a 3-a. Stramutarea proceselor. Delegarea instantei

TITLUL IV. ACTELE DE PROCEDURA

Capitolul I. Forma cererilor
Capitolul II. Citarea si comunicarea actelor de procedura
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedura

TITLUL V. TERMENELE PROCEDURALE

TITLUL VI. AMENZI JUDICIARE SI DESPAGUBIRI

CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASA

TITLUL I. PROCEDURA IN FATA PRIMEI INSTANTE

Capitolul I. Sesizarea instantei de judecata
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cererea de chemare in judecata
Sectiunea a 3-a. Intampinarea
Sectiunea a 4-a. Cererea reconventionala
Capitolul II. Judecata
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cercetarea procesului
Subsectiunea 1. Dispozitii comune
Subsectiunea a 2-a. Exceptiile procesuale
Subsectiunea a 3-a. Probele
§1. Dispozitii generale
§2. Dovada cu inscrisuri
I. Dispozitii generale
II. Inscrisul autentic
III. Inscrisul sub semnatura privata
IV. Inscrisurile pe suport informatic
V. Duplicatele si copiile de pe inscrisurile autentice sau sub semnatura privata
VI. Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare
VII. Regimul altor inscrisuri
VIII. Administrarea probei cu inscrisuri
IX. Verificarea inscrisurilor
§3. Proba cu martori
I. Admisibilitatea probei cu martori
II. Administrarea probei cu martori
§4. Prezumtiile
§5. Expertiza
§6. Mijloacele materiale de proba
§7. Cercetarea la fata locului
§8. Marturisirea
I. Admisibilitatea probei
II. Interogatoriul
§9. Asigurarea probelor
Subsectiunea a 4-a. Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici
Sectiunea a 3-a. Dezbaterea in fond a procesului
Sectiunea a 4-a. Deliberarea si pronuntarea hotararii
Capitolul III. Unele incidente procedurale
Sectiunea 1. Renuntarea la judecata
Sectiunea a 2-a. Renuntarea la dreptul pretins
Sectiunea a 3-a. Suspendarea procesului
Sectiunea a 4-a. Perimarea cererii
Capitolul IV. Hotararile judecatoresti
Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Denumirea, intocmirea si comunicarea hotararii
§2. Efectele hotararii judecatoresti
Sectiunea a 2-a. Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor
Sectiunea a 3-a. Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor
Sectiunea a 4-a. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii
Sectiunea a 5-a. Executarea provizorie
Sectiunea a 6-a. Cheltuielile de judecata

TITLUL II. CAILE DE ATAC

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Apelul
Capitolul III. Caile extraordinare de atac
Sectiunea 1. Recursul
Sectiunea a 2-a. Contestatia in anulare
Sectiunea a 3-a. Revizuirea

TITLUL III. DISPOZITII PRIVIND ASIGURAREA UNEI PRACTICI JUDICIARE UNITARE

Capitolul I. Recursul in interesul legii
Capitolul II. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

TITLUL IV. CONTESTATIA PRIVIND TERGIVERSAREA PROCESULUI

CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASA JUDICIARA

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. DISPOZITII SPECIALE

CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. CONVENTIA ARBITRALA

TITLUL III. TRIBUNALUL ARBITRAL

TITLUL IV. PROCEDURA ARBITRALA

Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral
Capitolul II. Judecata
Capitolul III. Cheltuielile arbitrale
Capitolul IV. Hotararea arbitrala

TITLUL V. DESFIINTAREA HOTARARII ARBITRALE

TITLUL VI. EXECUTAREA HOTARARII ARBITRALE

TITLUL VII. ARBITRAJUL INSTITUTIONALIZAT

CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITA

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

Capitolul I. Scopul si obiectul executarii silite
Capitolul II. Titlul executoriu
Capitolul III. Participantii la executarea silita
Capitolul IV. Efectuarea executarii silite
Sectiunea 1. Sesizarea organului de executare
Sectiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silita
Sectiunea a 3-a. Executarea impotriva mostenitorilor
Sectiunea a 4-a. Interventia altor creditori
Sectiunea a 5-a. Perimarea executarii silite
Sectiunea a 6-a. Amanarea, suspendarea si restrangerea executarii
Sectiunea a 7-a. Incetarea executarii silite
Capitolul V. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita
Capitolul VI. Contestatia la executare
Capitolul VII. Depunerea cu afectatiune speciala
Capitolul VIII. Intoarcerea executarii

TITLUL II. URMARIREA SILITA ASUPRA BUNURILOR DEBITORULUI

Capitolul I. Urmarirea mobiliara
Sectiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmari
Sectiunea a 2-a. Procedura urmaririi mobiliare
§1. Sechestrarea bunurilor mobile
§2. Valorificarea bunurilor sechestrate
§3. Vanzarea la licitatie publica
§4. Dispozitii speciale
Sectiunea a 3-a. Poprirea
Sectiunea a 4-a. Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor
§1. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini
§2. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor
Capitolul II. Urmarirea imobiliara
Sectiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmarite
Sectiunea a 2-a. Incuviintarea urmaririi imobiliare
Sectiunea a 3-a. Efectele urmaririi
Sectiunea a 4-a. Vanzarea la licitatie publica
§1. Formalitatile premergatoare vanzarii
§2. Scoaterea in vanzare a imobilului
§3. Licitatia si adjudecarea imobilului
Sectiunea a 5-a. Efectele adjudecarii
Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale
Capitolul III. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite
Sectiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmarirea silita

TITLUL III. EXECUTAREA SILITA DIRECTA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Predarea silita a bunurilor mobile
Capitolul III. Predarea silita a bunurilor imobile
Capitolul IV. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face
Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Executarea hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii referitoare la minori

CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE

TITLUL I. PROCEDURA DIVORTULUI

Capitolul I. Dispozitii comune
Capitolul II. Divortul remediu
Sectiunea 1. Divortul prin acordul sotilor
Sectiunea a 2-a. Divortul din motive de sanatate
Capitolul III. Divortul din culpa sotilor

TITLUL II. PROCEDURA INSTITUIRII CONSILIERII JUDICIARE SAU A TUTELEI SPECIALE. INCUVIINTAREA MANDATULUI DE OCROTIRE

Capitolul I. Procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale
Capitolul II. Incuviintarea mandatului de ocrotire

TITLUL III. PROCEDURA DE DECLARARE A MORTII

TITLUL IV. MASURI ASIGURATORII SI PROVIZORII

Capitolul I. Sechestrul asigurator
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civile
Capitolul II. Poprirea asiguratorie
Capitolul III. Sechestrul judiciar
Capitolul IV. Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala

TITLUL V. PROCEDURA PARTAJULUI JUDICIAR

TITLUL VI. PROCEDURA ORDONANTEI PRESEDINTIALE

TITLUL VII. CERERILE POSESORII

TITLUL VIII. PROCEDURA OFERTEI DE PLATA SI CONSEMNATIUNII

TITLUL IX. PROCEDURA ORDONANTEI DE PLATA

TITLUL X. PROCEDURA CU PRIVIRE LA CERERILE DE VALOARE REDUSA

TITLUL XI. EVACUAREA DIN IMOBILELE FOLOSITE SAU OCUPATE FARA DREPT

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Procedura de evacuare
Capitolul III. Dispozitii speciale

TITLUL XII. PROCEDURA PRIVITOARE LA INSCRIEREA DREPTURILOR DOBANDITE IN TEMEIUL UZUCAPIUNII

TITLUL XIII. PROCEDURA REFACERII INSCRISURILOR SI HOTARARILOR DISPARUTE

TITLUL XIV. CAUTIUNEA JUDICIARA

CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL

TITLUL I. COMPETENTA INTERNATIONALA A INSTANTELOR ROMANE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor romane

TITLUL II. LEGEA APLICABILA IN PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL

Capitolul I. Capacitatea si drepturile partilor in proces
Capitolul II. Legea aplicabila in materie procedurala

TITLUL III. EFICACITATEA HOTARARILOR STRAINE

Capitolul I. Recunoasterea hotararilor straine
Capitolul II. Executarea hotararilor straine

TITLUL IV. ARBITRAJUL INTERNATIONAL SI EFECTELE HOTARARILOR ARBITRALE STRAINE

Capitolul I. Procesul arbitral international
Capitolul II. Efectele hotararilor arbitrale straine

DISPOZITII FINALE

Detalii tehnice
Data aparitiei29 ian. 2024
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini384
Format145x205 mm
Tip copertaCartonata cu spirala