Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul de procedura civila si taxele de timbru. Actualizat la 29 mai 2022 - spiralat

ISBN/ISSN: 978-606-27-1936-4
Editura: Hamangiu
45,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Vezi ultima actualizare la Codul de procedura civila si taxele de timbru actualizat

Lucrarea de fata cuprinde textul actualizat al Codului de procedura civila, precum si cate un extras din Legea nr. 76/2012 de punere in aplicare si din Legea nr. 2/2013. Pe langa acestea, a fost inclusa si O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

O tabla de materii detaliata si un index alfabetic ale codului au fost intocmite pentru a face mai usoara cautarea institutiilor/cuvintelor-cheie.

In Codul de procedura civila si taxele de timbru, la finalul articolelor din cod veti gasi textele corespondente din reglementarile anterioare, redate cu caractere italice (Codul de procedura civila de la 1865, Codul civil de la 1864 – partea referitoare la probe, Codul comercial, Legea nr. 105/1992 privind raporturile de drept international privat, O.G. nr. 5/2001 privind somatia de plata sau O.U.G. nr. 119/2007 privind ordonanta de plata, toate acestea fiind abrogate la 15 februarie 2013), iar, acolo unde este cazul, se fac trimiteri la legislatia conexa.

De asemenea, sunt redate in extras deciziile Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate, precum si deciziile in interesul legii si hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntate in vederea interpretarii si aplicarii unitare a dispozitiilor de procedura civila.

Aceasta editie include Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale, insa, avand in vedere ca aceasta se va aplica la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, a fost pastrat textul aplicabil la data actualizarii (29 mai 2022), iar modificarile si completarile aduse Codului de procedura civila si O.U.G. nr. 80/2013 prin legea mentionata (in vigoare de la 18 august 2022) au fost plasate sub dispozitiile vizate, fiind evidentiate printr-o linie verticala.

Noutatea adusa de Legea nr. 140/2022 in materie procesuala civila consta in abrogarea dispozitiilor referitoare la procedura speciala a punerii sub interdictie judecatoreasca si inlocuirea cu procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la persoanele fizice cu dizabilitati intelectuale si psihosociale. De asemenea, pentru corelarea cu modificarile si completarile Codului civil, au fost introduse dispozitii privind incuviintarea mandatului de ocrotire

Cartea Codul de procedura civila si taxele de timbru este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset si este legata cu spira.

TITLUL PRELIMINAR. DOMENIUL DE REGLEMENTARE AL CODULUI DE PROCEDURA CIVILA SI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI CIVIL

Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil

Capitolul III. Aplicarea legii de procedura civila

CARTEA I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL I. ACTIUNEA CIVILA

TITLUL II. PARTICIPANTII LA PROCESUL CIVIL

Capitolul I. Judecatorul. Incompatibilitatea

Capitolul II. Partile

Sectiunea 1. Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale

Sectiunea a 2-a. Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate

Sectiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecata

§1. Interventia voluntara

§2. Interventia fortata

I. Chemarea in judecata a altei persoane

II. Chemarea in garantie

III. Aratarea titularului dreptului

IV. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane

Sectiunea a 4-a. Reprezentarea partilor in judecata

§1. Dispozitii generale

§2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionala

Sectiunea a 5-a. Asistenta judiciara

Capitolul III. Participarea Ministerului Public in procesul civil

TITLUL III. COMPETENTA INSTANTELOR JUDECATORESTI

Capitolul I. Competenta materiala

Sectiunea 1. Competenta dupa materie si valoare

Sectiunea a 2-a. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta

Capitolul II. Competenta teritoriala

Capitolul III. Dispozitii speciale

Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenta instantei

Sectiunea 1. Necompetenta si conflictele de competenta

Sectiunea a 2-a. Litispendenta si conexitatea

Sectiunea a 3-a. Stramutarea proceselor. Delegarea instantei

TITLUL IV. ACTELE DE PROCEDURA

Capitolul I. Forma cererilor

Capitolul II. Citarea si comunicarea actelor de procedura

Capitolul III. Nulitatea actelor de procedura

TITLUL V. TERMENELE PROCEDURALE

TITLUL VI. AMENZI JUDICIARE SI DESPAGUBIRI

CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASA

TITLUL I. PROCEDURA IN FATA PRIMEI INSTANTE

Capitolul I. Sesizarea instantei de judecata

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Cererea de chemare in judecata

Sectiunea a 3-a. Intampinarea

Sectiunea a 4-a. Cererea reconventionala

Capitolul II. Judecata

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Cercetarea procesului

Subsectiunea 1. Dispozitii comune

Subsectiunea a 2-a. Exceptiile procesuale

Subsectiunea a 3-a. Probele

§1. Dispozitii generale

§2. Dovada cu inscrisuri

I. Dispozitii generale

II. Inscrisul autentic

III. Inscrisul sub semnatura privata

IV. Inscrisurile pe suport informatic

V. Duplicatele si copiile de pe inscrisurile autentice sau sub semnatura privata

VI. Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare

VII. Regimul altor inscrisuri

VIII. Administrarea probei cu inscrisuri

IX. Verificarea inscrisurilor

§3. Proba cu martori

I. Admisibilitatea probei cu martori

II. Administrarea probei cu martori

§4. Prezumtiile

§5. Expertiza

§6. Mijloacele materiale de proba

§7. Cercetarea la fata locului

§8. Marturisirea

I. Admisibilitatea probei

II. Interogatoriul

§9. Asigurarea probelor

Subsectiunea a 4-a. Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici

Sectiunea a 3-a. Dezbaterea in fond a procesului

Sectiunea a 4-a. Deliberarea si pronuntarea hotararii

Capitolul III. Unele incidente procedurale

Sectiunea 1. Renuntarea la judecata

Sectiunea a 2-a. Renuntarea la dreptul pretins

Sectiunea a 3-a. Suspendarea procesului

Sectiunea a 4-a. Perimarea cererii

Capitolul IV. Hotararile judecatoresti

Sectiunea 1. Dispozitii generale

§1. Denumirea, intocmirea si comunicarea hotararii

§2. Efectele hotararii judecatoresti

Sectiunea a 2-a. Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor

Sectiunea a 3-a. Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor

Sectiunea a 4-a. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii

Sectiunea a 5-a. Executarea provizorie

Sectiunea a 6-a. Cheltuielile de judecata

TITLUL II. CAILE DE ATAC

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Apelul

Capitolul III. Caile extraordinare de atac

Sectiunea 1. Recursul

Sectiunea a 2-a. Contestatia in anulare

Sectiunea a 3-a. Revizuirea

TITLUL III. DISPOZITII PRIVIND ASIGURAREA UNEI PRACTICI JUDICIARE UNITARE

Capitolul I. Recursul in interesul legii

Capitolul II. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

TITLUL IV. CONTESTATIA PRIVIND TERGIVERSAREA PROCESULUI

CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASA JUDICIARA

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. DISPOZITII SPECIALE

CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. CONVENTIA ARBITRALA

TITLUL III. TRIBUNALUL ARBITRAL

TITLUL IV. PROCEDURA ARBITRALA

Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral

Capitolul II. Judecata

Capitolul III. Cheltuielile arbitrale

Capitolul IV. Hotararea arbitrala

TITLUL V. DESFIINTAREA HOTARARII ARBITRALE

TITLUL VI. EXECUTAREA HOTARARII ARBITRALE

TITLUL VII. ARBITRAJUL INSTITUTIONALIZAT

CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITA

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

Capitolul I. Scopul si obiectul executarii silite

Capitolul II. Titlul executoriu

Capitolul III. Participantii la executarea silita

Capitolul IV. Efectuarea executarii silite

Sectiunea 1. Sesizarea organului de executare

Sectiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silita

Sectiunea a 3-a. Executarea impotriva mostenitorilor

Sectiunea a 4-a. Interventia altor creditori

Sectiunea a 5-a. Perimarea executarii silite

Sectiunea a 6-a. Amanarea, suspendarea si restrangerea executarii

Sectiunea a 7-a. Incetarea executarii silite

Capitolul V. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita

Capitolul VI. Contestatia la executare

Capitolul VII. Depunerea cu afectatiune speciala

Capitolul VIII. Intoarcerea executarii

TITLUL II. URMARIREA SILITA ASUPRA BUNURILOR DEBITORULUI

Capitolul I. Urmarirea mobiliara

Sectiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmari

Sectiunea a 2-a. Procedura urmaririi mobiliare

§1. Sechestrarea bunurilor mobile

§2. Valorificarea bunurilor sechestrate

§3. Vanzarea la licitatie publica

§4. Dispozitii speciale

Sectiunea a 3-a. Poprirea

Sectiunea a 4-a. Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor

§1. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini

§2. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor

Capitolul II. Urmarirea imobiliara

Sectiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmarite

Sectiunea a 2-a. Incuviintarea urmaririi imobiliare

Sectiunea a 3-a. Efectele urmaririi

Sectiunea a 4-a. Vanzarea la licitatie publica

§1. Formalitatile premergatoare vanzarii

§2. Scoaterea in vanzare a imobilului

§3. Licitatia si adjudecarea imobilului

Sectiunea a 5-a. Efectele adjudecarii

Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale

Capitolul III. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite

Sectiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmarirea silita

TITLUL III. EXECUTAREA SILITA DIRECTA

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Predarea silita a bunurilor mobile

Capitolul III. Predarea silita a bunurilor imobile

Capitolul IV. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face

Sectiunea 1. Dispozitii comune

Sectiunea a 2-a. Executarea hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii referitoare la minori

CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE

TITLUL I. PROCEDURA DIVORTULUI

Capitolul I. Dispozitii comune

Capitolul II. Divortul remediu

Sectiunea 1. Divortul prin acordul sotilor

Sectiunea a 2-a. Divortul din motive de sanatate

Capitolul III. Divortul din culpa sotilor

TITLUL II. PROCEDURA INSTITUIRII CONSILIERII JUDICIARE SAU A TUTELEI SPECIALE. INCUVIINTAREA MANDATULUI DE OCROTIRE

Capitolul I. Procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale

Capitolul II. Incuviintarea mandatului de ocrotire

TITLUL III. PROCEDURA DE DECLARARE A MORTII

TITLUL IV. MASURI ASIGURATORII SI PROVIZORII

Capitolul I. Sechestrul asigurator

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civile

Capitolul II. Poprirea asiguratorie

Capitolul III. Sechestrul judiciar

Capitolul IV. Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala

TITLUL V. PROCEDURA PARTAJULUI JUDICIAR

TITLUL VI. PROCEDURA ORDONANTEI PRESEDINTIALE

TITLUL VII. CERERILE POSESORII

TITLUL VIII. PROCEDURA OFERTEI DE PLATA SI CONSEMNATIUNII

TITLUL IX. PROCEDURA ORDONANTEI DE PLATA

TITLUL X. PROCEDURA CU PRIVIRE LA CERERILE DE VALOARE REDUSA

TITLUL XI. EVACUAREA DIN IMOBILELE FOLOSITE SAU OCUPATE FARA DREPT

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Procedura de evacuare

Capitolul III. Dispozitii speciale

TITLUL XII. PROCEDURA PRIVITOARE LA INSCRIEREA DREPTURILOR DOBANDITE IN TEMEIUL UZUCAPIUNII

TITLUL XIII. PROCEDURA REFACERII INSCRISURILOR SI HOTARARILOR DISPARUTE

TITLUL XIV. CAUTIUNEA JUDICIARA

CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL

TITLUL I. COMPETENTA INTERNATIONALA A INSTANTELOR ROMANE

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor romane

TITLUL II. LEGEA APLICABILA IN PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL

Capitolul I. Capacitatea si drepturile partilor in proces

Capitolul II. Legea aplicabila in materie procedurala

TITLUL III. EFICACITATEA HOTARARILOR STRAINE

Capitolul I. Recunoasterea hotararilor straine

Capitolul II. Executarea hotararilor straine

TITLUL IV. ARBITRAJUL INTERNATIONAL SI EFECTELE HOTARARILOR ARBITRALE STRAINE

Capitolul I. Procesul arbitral international

Capitolul II. Efectele hotararilor arbitrale straine

DISPOZITII FINALE

Detalii tehnice
Data aparitiei10 iun. 2022
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini384
Format145x205 mm
Tip copertaCartonata cu spirala
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 29 mai 2022 - spiralat

Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 29 mai 2022 - spiralat

Cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale
69,00 RON