Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul de procedura civila si taxele de timbru. Actualizat la 29 mai 2022 - spiralat

ISBN/ISSN: 978-606-27-1936-4
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 45,00 RON
36,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Vezi ultima actualizare la Codul de procedura civila si taxele de timbru actualizat

Lucrarea de fata cuprinde textul actualizat al Codului de procedura civila, precum si cate un extras din Legea nr. 76/2012 de punere in aplicare si din Legea nr. 2/2013. Pe langa acestea, a fost inclusa si O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

O tabla de materii detaliata si un index alfabetic ale codului au fost intocmite pentru a face mai usoara cautarea institutiilor/cuvintelor-cheie.

In Codul de procedura civila si taxele de timbru, la finalul articolelor din cod veti gasi textele corespondente din reglementarile anterioare, redate cu caractere italice (Codul de procedura civila de la 1865, Codul civil de la 1864 – partea referitoare la probe, Codul comercial, Legea nr. 105/1992 privind raporturile de drept international privat, O.G. nr. 5/2001 privind somatia de plata sau O.U.G. nr. 119/2007 privind ordonanta de plata, toate acestea fiind abrogate la 15 februarie 2013), iar, acolo unde este cazul, se fac trimiteri la legislatia conexa.

De asemenea, sunt redate in extras deciziile Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate, precum si deciziile in interesul legii si hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntate in vederea interpretarii si aplicarii unitare a dispozitiilor de procedura civila.

Aceasta editie include Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale, insa, avand in vedere ca aceasta se va aplica la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, a fost pastrat textul aplicabil la data actualizarii (29 mai 2022), iar modificarile si completarile aduse Codului de procedura civila si O.U.G. nr. 80/2013 prin legea mentionata (in vigoare de la 18 august 2022) au fost plasate sub dispozitiile vizate, fiind evidentiate printr-o linie verticala.

Noutatea adusa de Legea nr. 140/2022 in materie procesuala civila consta in abrogarea dispozitiilor referitoare la procedura speciala a punerii sub interdictie judecatoreasca si inlocuirea cu procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la persoanele fizice cu dizabilitati intelectuale si psihosociale. De asemenea, pentru corelarea cu modificarile si completarile Codului civil, au fost introduse dispozitii privind incuviintarea mandatului de ocrotire

Cartea Codul de procedura civila si taxele de timbru este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset si este legata cu spira.

TITLUL PRELIMINAR. DOMENIUL DE REGLEMENTARE AL CODULUI DE PROCEDURA CIVILA SI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI CIVIL
Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil
Capitolul III. Aplicarea legii de procedura civila

CARTEA I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL I. ACTIUNEA CIVILA

TITLUL II. PARTICIPANTII LA PROCESUL CIVIL
Capitolul I. Judecatorul. Incompatibilitatea
Capitolul II. Partile
Sectiunea 1. Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale
Sectiunea a 2-a. Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate
Sectiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecata
§1. Interventia voluntara
§2. Interventia fortata
I. Chemarea in judecata a altei persoane
II. Chemarea in garantie
III. Aratarea titularului dreptului
IV. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane
Sectiunea a 4-a. Reprezentarea partilor in judecata
§1. Dispozitii generale
§2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionala
Sectiunea a 5-a. Asistenta judiciara
Capitolul III. Participarea Ministerului Public in procesul civil

TITLUL III. COMPETENTA INSTANTELOR JUDECATORESTI
Capitolul I. Competenta materiala
Sectiunea 1. Competenta dupa materie si valoare
Sectiunea a 2-a. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta
Capitolul II. Competenta teritoriala
Capitolul III. Dispozitii speciale
Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenta instantei
Sectiunea 1. Necompetenta si conflictele de competenta
Sectiunea a 2-a. Litispendenta si conexitatea
Sectiunea a 3-a. Stramutarea proceselor. Delegarea instantei

TITLUL IV. ACTELE DE PROCEDURA
Capitolul I. Forma cererilor
Capitolul II. Citarea si comunicarea actelor de procedura
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedura

TITLUL V. TERMENELE PROCEDURALE

TITLUL VI. AMENZI JUDICIARE SI DESPAGUBIRI

CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASA

TITLUL I. PROCEDURA IN FATA PRIMEI INSTANTE
Capitolul I. Sesizarea instantei de judecata
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cererea de chemare in judecata
Sectiunea a 3-a. Intampinarea
Sectiunea a 4-a. Cererea reconventionala
Capitolul II. Judecata
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cercetarea procesului
Subsectiunea 1. Dispozitii comune
Subsectiunea a 2-a. Exceptiile procesuale
Subsectiunea a 3-a. Probele
§1. Dispozitii generale
§2. Dovada cu inscrisuri
I. Dispozitii generale
II. Inscrisul autentic
III. Inscrisul sub semnatura privata
IV. Inscrisurile pe suport informatic
V. Duplicatele si copiile de pe inscrisurile autentice sau sub semnatura privata
VI. Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare
VII. Regimul altor inscrisuri
VIII. Administrarea probei cu inscrisuri
IX. Verificarea inscrisurilor
§3. Proba cu martori
I. Admisibilitatea probei cu martori
II. Administrarea probei cu martori
§4. Prezumtiile
§5. Expertiza
§6. Mijloacele materiale de proba
§7. Cercetarea la fata locului
§8. Marturisirea
I. Admisibilitatea probei
II. Interogatoriul
§9. Asigurarea probelor
Subsectiunea a 4-a. Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici
Sectiunea a 3-a. Dezbaterea in fond a procesului
Sectiunea a 4-a. Deliberarea si pronuntarea hotararii
Capitolul III. Unele incidente procedurale
Sectiunea 1. Renuntarea la judecata
Sectiunea a 2-a. Renuntarea la dreptul pretins
Sectiunea a 3-a. Suspendarea procesului
Sectiunea a 4-a. Perimarea cererii
Capitolul IV. Hotararile judecatoresti
Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Denumirea, intocmirea si comunicarea hotararii
§2. Efectele hotararii judecatoresti
Sectiunea a 2-a. Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor
Sectiunea a 3-a. Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor
Sectiunea a 4-a. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii
Sectiunea a 5-a. Executarea provizorie
Sectiunea a 6-a. Cheltuielile de judecata

TITLUL II. CAILE DE ATAC
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Apelul
Capitolul III. Caile extraordinare de atac
Sectiunea 1. Recursul
Sectiunea a 2-a. Contestatia in anulare
Sectiunea a 3-a. Revizuirea

TITLUL III. DISPOZITII PRIVIND ASIGURAREA UNEI PRACTICI JUDICIARE UNITARE
Capitolul I. Recursul in interesul legii
Capitolul II. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

TITLUL IV. CONTESTATIA PRIVIND TERGIVERSAREA PROCESULUI

CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASA JUDICIARA
TITLUL I. DISPOZITII GENERALE
TITLUL II. DISPOZITII SPECIALE

CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ
TITLUL I. DISPOZITII GENERALE
TITLUL II. CONVENTIA ARBITRALA
TITLUL III. TRIBUNALUL ARBITRAL
TITLUL IV. PROCEDURA ARBITRALA
Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral
Capitolul II. Judecata
Capitolul III. Cheltuielile arbitrale
Capitolul IV. Hotararea arbitrala
TITLUL V. DESFIINTAREA HOTARARII ARBITRALE
TITLUL VI. EXECUTAREA HOTARARII ARBITRALE
TITLUL VII. ARBITRAJUL INSTITUTIONALIZAT

CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITA
TITLUL I. DISPOZITII GENERALE
Capitolul I. Scopul si obiectul executarii silite
Capitolul II. Titlul executoriu
Capitolul III. Participantii la executarea silita
Capitolul IV. Efectuarea executarii silite
Sectiunea 1. Sesizarea organului de executare
Sectiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silita
Sectiunea a 3-a. Executarea impotriva mostenitorilor
Sectiunea a 4-a. Interventia altor creditori
Sectiunea a 5-a. Perimarea executarii silite
Sectiunea a 6-a. Amanarea, suspendarea si restrangerea executarii
Sectiunea a 7-a. Incetarea executarii silite
Capitolul V. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita
Capitolul VI. Contestatia la executare
Capitolul VII. Depunerea cu afectatiune speciala
Capitolul VIII. Intoarcerea executarii
TITLUL II. URMARIREA SILITA ASUPRA BUNURILOR DEBITORULUI
Capitolul I. Urmarirea mobiliara
Sectiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmari
Sectiunea a 2-a. Procedura urmaririi mobiliare
§1. Sechestrarea bunurilor mobile
§2. Valorificarea bunurilor sechestrate
§3. Vanzarea la licitatie publica
§4. Dispozitii speciale
Sectiunea a 3-a. Poprirea
Sectiunea a 4-a. Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor
§1. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini
§2. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor
Capitolul II. Urmarirea imobiliara
Sectiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmarite
Sectiunea a 2-a. Incuviintarea urmaririi imobiliare
Sectiunea a 3-a. Efectele urmaririi
Sectiunea a 4-a. Vanzarea la licitatie publica
§1. Formalitatile premergatoare vanzarii
§2. Scoaterea in vanzare a imobilului
§3. Licitatia si adjudecarea imobilului
Sectiunea a 5-a. Efectele adjudecarii
Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale
Capitolul III. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite
Sectiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmarirea silita
TITLUL III. EXECUTAREA SILITA DIRECTA
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Predarea silita a bunurilor mobile
Capitolul III. Predarea silita a bunurilor imobile
Capitolul IV. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face
Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Executarea hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii referitoare la minori

CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE
TITLUL I. PROCEDURA DIVORTULUI
Capitolul I. Dispozitii comune
Capitolul II. Divortul remediu
Sectiunea 1. Divortul prin acordul sotilor
Sectiunea a 2-a. Divortul din motive de sanatate
Capitolul III. Divortul din culpa sotilor
TITLUL II. PROCEDURA INSTITUIRII CONSILIERII JUDICIARE SAU A TUTELEI SPECIALE. INCUVIINTAREA MANDATULUI DE OCROTIRE
Capitolul I. Procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale
Capitolul II. Incuviintarea mandatului de ocrotire
TITLUL III. PROCEDURA DE DECLARARE A MORTII
TITLUL IV. MASURI ASIGURATORII SI PROVIZORII
Capitolul I. Sechestrul asigurator
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civile
Capitolul II. Poprirea asiguratorie
Capitolul III. Sechestrul judiciar
Capitolul IV. Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala
TITLUL V. PROCEDURA PARTAJULUI JUDICIAR
TITLUL VI. PROCEDURA ORDONANTEI PRESEDINTIALE
TITLUL VII. CERERILE POSESORII
TITLUL VIII. PROCEDURA OFERTEI DE PLATA SI CONSEMNATIUNII
TITLUL IX. PROCEDURA ORDONANTEI DE PLATA
TITLUL X. PROCEDURA CU PRIVIRE LA CERERILE DE VALOARE REDUSA
TITLUL XI. EVACUAREA DIN IMOBILELE FOLOSITE SAU OCUPATE FARA DREPT
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Procedura de evacuare
Capitolul III. Dispozitii speciale
TITLUL XII. PROCEDURA PRIVITOARE LA INSCRIEREA DREPTURILOR DOBANDITE IN TEMEIUL UZUCAPIUNII
TITLUL XIII. PROCEDURA REFACERII INSCRISURILOR SI HOTARARILOR DISPARUTE
TITLUL XIV. CAUTIUNEA JUDICIARA
CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL
TITLUL I. COMPETENTA INTERNATIONALA A INSTANTELOR ROMANE
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor romane
TITLUL II. LEGEA APLICABILA IN PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL
Capitolul I. Capacitatea si drepturile partilor in proces
Capitolul II. Legea aplicabila in materie procedurala
TITLUL III. EFICACITATEA HOTARARILOR STRAINE
Capitolul I. Recunoasterea hotararilor straine
Capitolul II. Executarea hotararilor straine
TITLUL IV. ARBITRAJUL INTERNATIONAL SI EFECTELE HOTARARILOR ARBITRALE STRAINE
Capitolul I. Procesul arbitral international
Capitolul II. Efectele hotararilor arbitrale straine
DISPOZITII FINALE

Detalii tehnice
Data aparitiei10 iun. 2022
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini384
Format145x205 mm
Tip copertaCartonata cu spirala
Alti clienti au cumparat si
-25%
NOU
Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 29 mai 2022 - spiralat

Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 29 mai 2022 - spiralat

Cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale
69,00 RON 51,75 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2022

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 3-a

1. Drept civil. Drept procesual civil si 2. Drept penal. Drept procesual penal
220,00 RON