Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul de procedura civila si taxele de timbru. Actualizat la 6 ianuarie 2023 - spiralat

ISBN/ISSN: 978-606-27-2195-4
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 50,00 RON
32,50 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea de fata cuprinde textul actualizat al Codului de procedura civila, precum si cate un extras din Legea nr. 76/2012 de punere in aplicare si din Legea nr. 2/2013. Pe langa acestea, a fost inclusa si O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

O tabla de materii detaliata si un index alfabetic ale codului au fost intocmite pentru a face mai usoara cautarea institutiilor/cuvintelor-cheie.

In Codul de procedura civila si taxele de timbru, la finalul articolelor din cod veti gasi textele corespondente din reglementarile anterioare, redate cu caractere italice (Codul de procedura civila de la 1865, Codul civil de la 1864 – partea referitoare la probe, Codul comercial, Legea nr. 105/1992 privind raporturile de drept international privat, O.G. nr. 5/2001 privind somatia de plata sau O.U.G. nr. 119/2007 privind ordonanta de plata, toate acestea fiind abrogate la 15 februarie 2013), iar, acolo unde este cazul, se fac trimiteri la legislatia conexa.

De asemenea, sunt redate in extras deciziile Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate, precum si deciziile in interesul legii si hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntate in vederea interpretarii si aplicarii unitare a dispozitiilor de procedura civila.
Aceasta editie include ultima modificare adusa Codului de procedura civila prin Legea nr. 336/2022 (M. Of. nr. 1177 din 8 decembrie 2022).

Cartea Codul de procedura civila si taxele de timbru este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset si este legata cu spira.

TITLUL PRELIMINAR. DOMENIUL DE REGLEMENTARE AL CODULUI DE PROCEDURA CIVILA SI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI CIVIL

Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil
Capitolul III. Aplicarea legii de procedura civila

CARTEA I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL I. ACTIUNEA CIVILA

TITLUL II. PARTICIPANTII LA PROCESUL CIVIL

Capitolul I. Judecatorul. Incompatibilitatea
Capitolul II. Partile
     Sectiunea 1. Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale
     Sectiunea a 2-a. Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate
     Sectiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecata
     §1. Interventia voluntara
     §2. Interventia fortata
     I. Chemarea in judecata a altei persoane
     II. Chemarea in garantie
     III. Aratarea titularului dreptului
     IV. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane
     Sectiunea a 4-a. Reprezentarea partilor in judecata
     §1. Dispozitii generale
     §2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionala
     Sectiunea a 5-a. Asistenta judiciara
Capitolul III. Participarea Ministerului Public in procesul civil

TITLUL III. COMPETENTA INSTANTELOR JUDECATORESTI

Capitolul I. Competenta materiala
     Sectiunea 1. Competenta dupa materie si valoare
     Sectiunea a 2-a. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta
Capitolul II. Competenta teritoriala
Capitolul III. Dispozitii speciale
Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenta instantei
     Sectiunea 1. Necompetenta si conflictele de competenta
     Sectiunea a 2-a. Litispendenta si conexitatea
     Sectiunea a 3-a. Stramutarea proceselor. Delegarea instantei

TITLUL IV. ACTELE DE PROCEDURA

Capitolul I. Forma cererilor
Capitolul II. Citarea si comunicarea actelor de procedura
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedura

TITLUL V. TERMENELE PROCEDURALE

TITLUL VI. AMENZI JUDICIARE SI DESPAGUBIRI

CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASA

TITLUL I. PROCEDURA IN FATA PRIMEI INSTANTE

Capitolul I. Sesizarea instantei de judecata
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Cererea de chemare in judecata
     Sectiunea a 3-a. Intampinarea
     Sectiunea a 4-a. Cererea reconventionala
Capitolul II. Judecata
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Cercetarea procesului
     Subsectiunea 1. Dispozitii comune
     Subsectiunea a 2-a. Exceptiile procesuale
     Subsectiunea a 3-a. Probele
     §1. Dispozitii generale
     §2. Dovada cu inscrisuri
     I. Dispozitii generale
     II. Inscrisul autentic
     III. Inscrisul sub semnatura privata
     IV. Inscrisurile pe suport informatic
     V. Duplicatele si copiile de pe inscrisurile autentice sau sub semnatura privata
     VI. Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare
     VII. Regimul altor inscrisuri
     VIII. Administrarea probei cu inscrisuri
     IX. Verificarea inscrisurilor
     §3. Proba cu martori
     I. Admisibilitatea probei cu martori
     II. Administrarea probei cu martori
     §4. Prezumtiile
     §5. Expertiza
     §6. Mijloacele materiale de proba
     §7. Cercetarea la fata locului
     §8. Marturisirea
     I. Admisibilitatea probei
     II. Interogatoriul
     §9. Asigurarea probelor
     Subsectiunea a 4-a. Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici
     Sectiunea a 3-a. Dezbaterea in fond a procesului
     Sectiunea a 4-a. Deliberarea si pronuntarea hotararii
Capitolul III. Unele incidente procedurale
     Sectiunea 1. Renuntarea la judecata
     Sectiunea a 2-a. Renuntarea la dreptul pretins
     Sectiunea a 3-a. Suspendarea procesului
     Sectiunea a 4-a. Perimarea cererii
Capitolul IV. Hotararile judecatoresti
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     §1. Denumirea, intocmirea si comunicarea hotararii
     §2. Efectele hotararii judecatoresti
     Sectiunea a 2-a. Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor
     Sectiunea a 3-a. Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor
     Sectiunea a 4-a. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii
     Sectiunea a 5-a. Executarea provizorie
     Sectiunea a 6-a. Cheltuielile de judecata

TITLUL II. CAILE DE ATAC

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Apelul
Capitolul III. Caile extraordinare de atac
     Sectiunea 1. Recursul
     Sectiunea a 2-a. Contestatia in anulare
     Sectiunea a 3-a. Revizuirea

TITLUL III. DISPOZITII PRIVIND ASIGURAREA UNEI PRACTICI JUDICIARE UNITARE

Capitolul I. Recursul in interesul legii
Capitolul II. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

TITLUL IV. CONTESTATIA PRIVIND TERGIVERSAREA PROCESULUI

CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASA JUDICIARA

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. DISPOZITII SPECIALE

CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. CONVENTIA ARBITRALA

TITLUL III. TRIBUNALUL ARBITRAL

TITLUL IV. PROCEDURA ARBITRALA

Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral
Capitolul II. Judecata
Capitolul III. Cheltuielile arbitrale
Capitolul IV. Hotararea arbitrala

TITLUL V. DESFIINTAREA HOTARARII ARBITRALE

TITLUL VI. EXECUTAREA HOTARARII ARBITRALE

TITLUL VII. ARBITRAJUL INSTITUTIONALIZAT

CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITA

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

Capitolul I. Scopul si obiectul executarii silite
Capitolul II. Titlul executoriu
Capitolul III. Participantii la executarea silita
Capitolul IV. Efectuarea executarii silite
     Sectiunea 1. Sesizarea organului de executare
     Sectiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silita
     Sectiunea a 3-a. Executarea impotriva mostenitorilor
     Sectiunea a 4-a. Interventia altor creditori
     Sectiunea a 5-a. Perimarea executarii silite
     Sectiunea a 6-a. Amanarea, suspendarea si restrangerea executarii
     Sectiunea a 7-a. Incetarea executarii silite
Capitolul V. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita
Capitolul VI. Contestatia la executare
Capitolul VII. Depunerea cu afectatiune speciala
Capitolul VIII. Intoarcerea executarii

TITLUL II. URMARIREA SILITA ASUPRA BUNURILOR DEBITORULUI

Capitolul I. Urmarirea mobiliara
     Sectiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmari
     Sectiunea a 2-a. Procedura urmaririi mobiliare
     §1. Sechestrarea bunurilor mobile
     §2. Valorificarea bunurilor sechestrate
     §3. Vanzarea la licitatie publica
     §4. Dispozitii speciale
     Sectiunea a 3-a. Poprirea
     Sectiunea a 4-a. Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor
     §1. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini
     §2. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor
Capitolul II. Urmarirea imobiliara
     Sectiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmarite
     Sectiunea a 2-a. Incuviintarea urmaririi imobiliare
     Sectiunea a 3-a. Efectele urmaririi
     Sectiunea a 4-a. Vanzarea la licitatie publica
     §1. Formalitatile premergatoare vanzarii
     §2. Scoaterea in vanzare a imobilului
     §3. Licitatia si adjudecarea imobilului
     Sectiunea a 5-a. Efectele adjudecarii
     Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale
Capitolul III. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite
     Sectiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmarirea silita

TITLUL III. EXECUTAREA SILITA DIRECTA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Predarea silita a bunurilor mobile
Capitolul III. Predarea silita a bunurilor imobile
Capitolul IV. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face
     Sectiunea 1. Dispozitii comune
     Sectiunea a 2-a. Executarea hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii referitoare la minori

CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE

TITLUL I. PROCEDURA DIVORTULUI

Capitolul I. Dispozitii comune
Capitolul II. Divortul remediu
     Sectiunea 1. Divortul prin acordul sotilor
     Sectiunea a 2-a. Divortul din motive de sanatate
Capitolul III. Divortul din culpa sotilor

TITLUL II. PROCEDURA INSTITUIRII CONSILIERII JUDICIARE SAU A TUTELEI SPECIALE. INCUVIINTAREA MANDATULUI DE OCROTIRE

Capitolul I. Procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale
Capitolul II. Incuviintarea mandatului de ocrotire

TITLUL III. PROCEDURA DE DECLARARE A MORTII

TITLUL IV. MASURI ASIGURATORII SI PROVIZORII

Capitolul I. Sechestrul asigurator
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civile
Capitolul II. Poprirea asiguratorie
Capitolul III. Sechestrul judiciar
Capitolul IV. Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala

TITLUL V. PROCEDURA PARTAJULUI JUDICIAR

TITLUL VI. PROCEDURA ORDONANTEI PRESEDINTIALE

TITLUL VII. CERERILE POSESORII

TITLUL VIII. PROCEDURA OFERTEI DE PLATA SI CONSEMNATIUNII

TITLUL IX. PROCEDURA ORDONANTEI DE PLATA

TITLUL X. PROCEDURA CU PRIVIRE LA CERERILE DE VALOARE REDUSA

TITLUL XI. EVACUAREA DIN IMOBILELE FOLOSITE SAU OCUPATE FARA DREPT

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Procedura de evacuare
Capitolul III. Dispozitii speciale

TITLUL XII. PROCEDURA PRIVITOARE LA INSCRIEREA DREPTURILOR DOBANDITE IN TEMEIUL UZUCAPIUNII

TITLUL XIII. PROCEDURA REFACERII INSCRISURILOR SI HOTARARILOR DISPARUTE

TITLUL XIV. CAUTIUNEA JUDICIARA

CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL

TITLUL I. COMPETENTA INTERNATIONALA A INSTANTELOR ROMANE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor romane

TITLUL II. LEGEA APLICABILA IN PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL

Capitolul I. Capacitatea si drepturile partilor in proces
Capitolul II. Legea aplicabila in materie procedurala

TITLUL III. EFICACITATEA HOTARARILOR STRAINE

Capitolul I. Recunoasterea hotararilor straine
Capitolul II. Executarea hotararilor straine

TITLUL IV. ARBITRAJUL INTERNATIONAL SI EFECTELE HOTARARILOR ARBITRALE STRAINE

Capitolul I. Procesul arbitral international
Capitolul II. Efectele hotararilor arbitrale straine

DISPOZITII FINALE

Detalii tehnice
Data aparitiei27 ian. 2023
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini384
Format145x205 mm
Tip copertaCartonata cu spirala
An aparitie2023
Alti clienti au cumparat si
-35%
Codul penal. Codul de procedura penala 2023

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat la 9 ianuarie 2023

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
55,00 RON 35,75 RON