Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 21 martie 2017

Studiu introductiv – Analiza modificarilor aduse prin Legea nr. 17/2017 – Roxana Stanciu
ISBN/ISSN: 978-606-27-0764-4
Editura: Hamangiu
30,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Editura Hamangiu va ofera Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare intr-o editie de lux, pe hartie ofset, cu interiorul la doua culori, elegant si usor de citit. Cartea este tiparita intr-un format rezistent (145x205 mm), cu coperta solida si, in acelasi timp, flexibila.

Editia de fata cuprinde textul Codului de procedura civila in vigoare, actualizat cu recentele modificari aduse prin Legea nr. 17/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 196 din 21 martie 2017), ale caror consecinte practice sunt explicate in studiul introductiv realizat de Roxana Stanciu, judecator la Tribunalul Bucuresti.

In extras sunt redate Legea nr. 76/2012 (dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a Codului de procedura civila) si Legea nr. 2/2013 privind degrevarea instantelor judecatoresti (reglementarile privind pregatirea aplicarii Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, prin care, printre altele, s-a dispus amanarea punerii in practica a anumitor dispozitii din Cod, termenul fiind prorogat, prin O.U.G. nr. 95/2016, pana la data de 1 ianuarie 2019).

Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare contine o tabla de materii si un index detaliat, pentru a facilita cautarea si identificarea termenilor in cuprinsul textelor legale.

De asemenea, sunt prezentate deciziile Curtii Constitutionale prin care a fost constatata neconstitutionalitatea unor dispozitii ale Codului, precum si deciziile in interesul legii si hotararile prealabile pronuntate de completele specializate ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Motivarile integrale ale tuturor acestor decizii pot fi consultate online la adresa http://bibliotecahamangiu.ro/.

In Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare, sub fiecare articol al Codului sunt indicate, cu caractere italice, si textele corespondente din reglementarile anterioare (Codul de procedura civila de la 1865, Codul civil de la 1864 – partea referitoare la probe, Codul comercial, Legea nr. 105/1992 privind raporturile de drept international privat, O.G. nr. 5/2001 privind somatia de plata sau O.U.G. nr. 119/2007 privind ordonanta de plata, toate acestea fiind abrogate la 15 februarie 2013), iar, acolo unde este cazul, se fac trimiteri la legislatia conexa.

Codul de procedura civila

Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile fundamentale ale procesului civil 

Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila 

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil 

Capitolul III. Aplicarea legii de procedura civila 

CARTEA I. DISPOZITII GENERALE 

Titlul I. Actiunea civila 

Titlul II. Participantii la procesul civil 

Capitolul I. Judecatorul. Incompatibilitatea

Capitolul II. Partile 

Sectiunea 1. Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale

Sectiunea a 2‑a. Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate 

Sectiunea a 3‑a. Alte persoane care pot lua parte la judecata
§1. Interventia voluntara
§2. Interventia fortata 
I. Chemarea in judecata a altei persoane 
II. Chemarea in garantie 
III. Aratarea titularului dreptului 
IV. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane 

Sectiunea a 4‑a. Reprezentarea partilor in judecata 
§1. Dispozitii generale 
§2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionala

Sectiunea a 5‑a. Asistenta judiciara 

Capitolul III. Participarea Ministerului Public in procesul civil 

Titlul III. Competenta instantelor judecatoresti 

Capitolul I. Competenta materiala 

Sectiunea 1. Competenta dupa materie si valoare 

Sectiunea a 2‑a. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta 

Capitolul II. Competenta teritoriala 

Capitolul III. Dispozitii speciale 

Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenta instantei 

Sectiunea 1. Necompetenta si conflictele de competenta 

Sectiunea a 2‑a. Litispendenta si conexitatea 

Sectiunea a 3‑a. Stramutarea proceselor. Delegarea instantei

Titlul IV. Actele de procedura 

Capitolul I. Forma cererilor 

Capitolul II. Citarea si comunicarea actelor de procedura 

Capitolul III. Nulitatea actelor de procedura 

Titlul V. Termenele procedurale 

Titlul VI. Amenzi judiciare si despagubiri 

CARTEA A II‑A. PROCEDURA CONTENCIOASA 

Titlul I. Procedura in fata primei instante 

Capitolul I. Sesizarea instantei de judecata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Cererea de chemare in judecata 

Sectiunea a 3‑a. Intampinarea 

Sectiunea a 4‑a. Cererea reconventionala 

Capitolul II. Judecata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Cercetarea procesului 
Subsectiunea 1. Dispozitii comune 
Subsectiunea a 2‑a. Exceptiile procesuale 
Subsectiunea a 3‑a. Probele 
Subsectiunea a 4‑a. Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici 

Sectiunea a 3‑a. Dezbaterea in fond a procesului 

Sectiunea a 4‑a. Deliberarea si pronuntarea hotararii

Capitolul III. Unele incidente procedurale 

Sectiunea 1. Renuntarea la judecata 

Sectiunea a 2‑a. Renuntarea la dreptul pretins 

Sectiunea a 3‑a. Suspendarea procesului 

Sectiunea a 4‑a. Perimarea cererii 

Capitolul IV. Hotararile judecatoresti 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
§1. Denumirea, intocmirea si comunicarea hotararii 
§2. Efectele hotararii judecatoresti 

Sectiunea a 2‑a. Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor 

Sectiunea a 3‑a. Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor 

Sectiunea a 4‑a. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii 

Sectiunea a 5‑a. Executarea provizorie 

Sectiunea a 6‑a. Cheltuielile de judecata

Titlul II. Caile de atac 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Apelul

Capitolul III. Caile extraordinare de atac 

Sectiunea 1. Recursul 

Sectiunea a 2‑a. Contestatia in anulare 

Sectiunea a 3‑a. Revizuirea 

Titlul III. Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare 

Capitolul I. Recursul in interesul legii 

Capitolul II. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

Titlul IV. Contestatia privind tergiversarea procesului 

CARTEA A III‑A. PROCEDURA NECONTENCIOASA JUDICIARA 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Dispozitii speciale 

CARTEA A IV‑A. DESPRE ARBITRAJ 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Conventia arbitrala 

Titlul III. Tribunalul arbitral 

Titlul IV. Procedura arbitrala 

Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral 

Capitolul II. Judecata 

Capitolul III. Cheltuielile arbitrale 

Capitolul IV. Hotararea arbitrala

Titlul V. Desfiintarea hotararii arbitrale

Titlul VI. Executarea hotararii arbitrale 

Titlul VII. Arbitrajul institutionalizat 

CARTEA A V‑A. DESPRE EXECUTAREA SILITA 

Titlul I. Dispozitii generale 

Capitolul I. Scopul si obiectul executarii silite 

Capitolul II. Titlul executoriu 

Capitolul III. Participantii la executarea silita 

Capitolul IV. Efectuarea executarii silite 

Sectiunea 1. Sesizarea organului de executare 

Sectiunea a 2‑a. Efectuarea actelor de executare silita

Sectiunea a 3‑a. Executarea impotriva mostenitorilor 

Sectiunea a 4‑a. Interventia altor creditori 

Sectiunea a 5‑a. Perimarea executarii silite 

Sectiunea a 6‑a. Amanarea, suspendarea si restrangerea executarii 

Sectiunea a 7‑a. Incetarea executarii silite 

Capitolul V. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita

Capitolul VI. Contestatia la executare 

Capitolul VII. Depunerea cu afectatiune speciala 

Capitolul VIII. Intoarcerea executarii 

Titlul II. Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului 

Capitolul I. Urmarirea mobiliara 

Sectiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmari 

Sectiunea a 2‑a. Procedura urmaririi mobiliare 
§1. Sechestrarea bunurilor mobile 
§2. Valorificarea bunurilor sechestrate 
§3. Vanzarea la licitatie publica 
§4. Dispozitii speciale

Sectiunea a 3‑a. Poprirea 

Sectiunea a 4‑a. Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor 
§1. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini 
§2. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor 

Capitolul II. Urmarirea imobiliara 

Sectiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmarite 

Sectiunea a 2‑a. Incuviintarea urmaririi imobiliare 

Sectiunea a 3‑a. Efectele urmaririi 

Sectiunea a 4‑a. Vanzarea la licitatie publica 
§1. Formalitatile premergatoare vanzarii 
§2. Scoaterea in vanzare a imobilului 
§3. Licitatia si adjudecarea imobilului 

Sectiunea a 5‑a. Efectele adjudecarii 

Sectiunea a 6‑a. Dispozitii speciale 

Capitolul III. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite 

Sectiunea a 3‑a. Plata sumei rezultate din urmarirea silita 

Titlul III. Executarea silita directa 

Capitolul I Dispozitii generale 

Capitolul II. Predarea silita a bunurilor mobile 

Capitolul III. Predarea silita a bunurilor imobile 

Capitolul IV. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 

Sectiunea a 2‑a. Executarea hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii referitoare la minori 

CARTEA A VI‑A. PROCEDURI SPECIALE 

Titlul I. Procedura divortului 

Capitolul I. Dispozitii comune 

Capitolul II. Divortul remediu 

Sectiunea 1. Divortul prin acordul sotilor 

Sectiunea a 2‑a. Divortul din motive de sanatate 

Capitolul III. Divortul din culpa sotilor 

Titlul II. Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca 

Titlul III. Procedura de declarare a mortii 

Titlul IV. Masuri asiguratorii si provizorii 

Capitolul I. Sechestrul asigurator 

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2‑a. Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civile 

Capitolul II. Poprirea asiguratorie 

Capitolul III. Sechestrul judiciar 

Capitolul IV. Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala 

Titlul V. Procedura partajului judiciar 

Titlul VI. Procedura ordonantei presedintiale 

Titlul VII. Cererile posesorii 

Titlul VIII. Procedura ofertei de plata si consemnatiunii 

Titlul IX. Procedura ordonantei de plata 

Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare redusa 

Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Procedura de evacuare 

Capitolul III. Dispozitii speciale 

Titlul XII. Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii 

Titlul XIII. Procedura refacerii inscrisurilor si hotararilor disparute 

Titlul XIV. Cautiunea judiciara 

CARTEA A VII‑A. PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL 

Titlul I. Competenta internationala a instantelor romane 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor romane 

Titlul II. Legea aplicabila in procesul civil international 

Capitolul I. Capacitatea si drepturile partilor in proces 

Capitolul II. Legea aplicabila in materie procedurala

Titlul III. Eficacitatea hotararilor straine 

Capitolul I. Recunoasterea hotararilor straine 

Capitolul II. Executarea hotararilor straine 

Titlul IV. Arbitrajul international si efectele hotararilor arbitrale straine 

Capitolul I. Procesul arbitral international 

Capitolul II. Efectele hotararilor arbitrale straine 

DISPOZITII FINALE 

Detalii tehnice
Data aparitiei04 apr. 2017
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini344
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Editiea 8-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat 7 octombrie 2016

Codul civil si Legea de punere in aplicare, ed. 8, act. la 07.10.2016

corelatii cu vechile reglementari, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa si index alfabetic
39,00 RON
Indisponibila
Imagine Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare, act. 09.01.2017

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare, act. 09.01.2017

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
30,00 RON
Indisponibila
Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat 22 mai 2017

Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat 22 mai 2017

corespondenta cu reglementarile anterioare, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa si index alfabetic
27,00 RON