Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 22 mai 2024 - spiralat

ISBN/ISSN: 978-606-27-2467-2
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 80,00 RON
68,00 RON
Disponibilitate: Pretul, numarul de pagini si data aparitiei lucrarii sunt estimative si pot suferi modificari!

Lucrarea de fata cuprinde Codul civil si Legea de punere in aplicare a acestuia, redata in extras. 

Textul Codului civil este insotit de articolele corespondente din vechiul Cod civil, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in Codul civil, toate acestea fiind redate la finalul articolelor, cu caractere italice. De asemenea, se fac trimiteri la legislatia conexa si sunt prezentate deciziile Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate, recursurile in interesul legii si hotararile prealabile privind dezlegarea unor chestiuni de drept in materie.

Codul civil si Legea de punere in aplicare include si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial al Codului civil, ci au fost intocmite de Editura Hamangiu pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.
Aceasta editie include ultimele modificari si completari aduse Codului civil prin Legea nr. 116/2024 (M. Of. nr. 406 din 30 aprilie 2024) si Legea nr. 122/2024 (M. Of. nr. 414 din 7 mai 2024).

Cartea Codul civil si Legea de punere in aplicare este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset si este legata cu spira.

TITLUL PRELIMINAR. DESPRE LEGEA CIVILA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Aplicarea legii civile
Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice

CARTEA I. DESPRE PERSOANE

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. PERSOANA FIZICA

Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fizice

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu
Sectiunea a 3-a. Declararea judecatoreasca a mortii

Capitolul II. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente

Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice
Sectiunea a 3-a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane
Sectiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau

Capitolul III. Identificarea persoanei fizice

Sectiunea 1. Numele
Sectiunea a 2-a. Domiciliul si resedinta
Sectiunea a 3-a. Actele de stare civila

TITLUL III. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Tutela minorului

Sectiunea 1. Deschiderea tutelei
Sectiunea a 2-a. Tutorele
Sectiunea a 3-a. Consiliul de familie
Sectiunea a 4-a. Exercitarea tutelei

§1. Dispozitii generale
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului

Sectiunea a 5-a. Controlul exercitarii tutelei
Sectiunea a 6-a. Incetarea tutelei

Capitolul III. Ocrotirea majorului prin consiliere judiciara si tutela speciala
Capitolul IV. Curatela

TITLUL IV. PERSOANA JURIDICA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice

Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice
Sectiunea a 3-a. Inregistrarea persoanei juridice

Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice

§1. Capacitatea de exercitiu
§2. Functionarea persoanei juridice
§3. Dispozitii speciale

Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice

Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice
Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale

TITLUL V. APARAREA DREPTURILOR NEPATRIMONIALE

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. CASATORIA

Capitolul I. Logodna
Capitolul II. Incheierea casatoriei

Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei
Sectiunea a 2-a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei

Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei
Capitolul IV. Nulitatea casatoriei

Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei
Sectiunea a 2-a. Nulitatea relativa a casatoriei
Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii casatoriei

Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor
Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor

Sectiunea 1. Dispozitii comune
§1. Despre regimul matrimonial in general
§2. Locuinta familiei
§3. Cheltuielile casatoriei
§4. Alegerea regimului matrimonial

Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii legale
Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri
Sectiunea a 4-a. Regimul comunitatii conventionale
Sectiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial

§1. Modificarea conventionala
§2. Modificarea judiciara

Capitolul VII. Desfacerea casatoriei

Sectiunea 1. Cazurile de divort

§1. Dispozitii generale
§2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
§3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala
§4. Divortul din culpa
§5. Divortul din cauza starii sanatatii unui

Sectiunea a 2-a. Efectele divortului

§1. Data desfacerii casatoriei
§2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti
§3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial
II. Dreptul la despagubiri
III. Obligatia de intretinere intre fostii soti
IV. Prestatia compensatorie
§4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori

TITLUL III. RUDENIA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Filiatia

Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei
§1. Dispozitii generale
§2. Prezumtia de paternitate
§3. Recunoasterea copilului
§4. Actiuni privind filiatia
I. Contestarea filiatiei
II. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama
III. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei
IV. Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie
V. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie

Sectiunea a 2-a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator
Sectiunea a 3-a. Situatia legala a copilului

Capitolul III. Adoptia

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale adoptiei
§1. Persoanele care pot fi adoptate
§2. Persoanele care pot adopta
§3. Consimtamantul la adoptie

Sectiunea a 3-a. Efectele adoptiei
Sectiunea a 4-a. Incetarea adoptiei

TITLUL IV. AUTORITATEA PARINTEASCA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti
Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti
Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti

Titlul V. Obligatia de intretinere

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza
Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere
Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI

TITLUL I. BUNURILE SI DREPTURILE REALE IN GENERAL

Capitolul I. Despre bunuri in general

Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor
Sectiunea a 2-a. Produsele bunurilor

Capitolul II. Drepturile reale in general

TITLUL II. PROPRIETATEA PRIVATA

Capitolul I. Dispozitii generale

Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata
Sectiunea a 2-a. Apararea dreptului de proprietate privata

Capitolul II. Accesiunea

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Accesiunea imobiliara naturala
Sectiunea a 3-a. Accesiunea imobiliara artificiala

§1. Dispozitii comune
§2. Realizarea lucrarii cu materialele altuia
§3. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
§4. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
§5. Intelesul unor termeni
§6. Dispozitii speciale

Sectiunea a 4-a. Accesiunea mobiliara

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata

Sectiunea 1. Limite legale
§1. Dispozitii comune
§2. Folosirea apelor
§3. Picatura stresinii
§4. Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii
§5. Vederea asupra proprietatii vecinului
§6. Dreptul de trecere
§7. Alte limite legale

Sectiunea a 2-a. Limite conventionale
Sectiunea a 3-a. Limite judiciare

Capitolul IV. Proprietatea comuna

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Coproprietatea obisnuita
Sectiunea a 3-a. Coproprietatea fortata
§1. Dispozitii comune
§2. Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente
I. Partile comune
II. Drepturile si obligatiile coproprietarilor
III. Asociatia de proprietari
§3. Coproprietatea asupra despartiturilor comune

Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in devalmasie
Sectiunea a 5-a. Partajul

Capitolul V. Proprietatea periodica

TITLUL III. DEZMEMBRAMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA

Capitolul I. Superficia
Capitolul II. Uzufructul

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar

§1. Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar
§2. Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
§3. Dispozitii speciale

Sectiunea a 3-a. Stingerea uzufructului

Capitolul III. Uzul si abitatia
Capitolul IV. Servitutile

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile proprietarilor
Sectiunea a 3-a. Stingerea servitutilor

TITLUL IV. FIDUCIA
TITLUL V. ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Formele de administrare

Sectiunea 1. Administrarea simpla
Sectiunea a 2-a. Administrarea deplina

Capitolul III. Regimul juridic al administrarii

Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar
Sectiunea a 2-a. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii
Sectiunea a 3-a. Inventar, garantii si asigurare
Sectiunea a 4-a. Administrarea colectiva si delegarea
Sectiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure
Sectiunea a 6-a. Repartitia profiturilor si a pierderilor
Sectiunea a 7-a. Darea de seama anuala

Capitolul IV. Incetarea administrarii

Sectiunea 1. Cauzele de incetare
Sectiunea a 2-a. Darea de seama si predarea bunurilor

TITLUL VI. PROPRIETATEA PUBLICA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Dreptul de administrare
Sectiunea a 3-a. Dreptul de concesiune
Sectiunea a 4-a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit

TITLUL VII. CARTEA FUNCIARA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice
Capitolul IV. Rectificarea inscrierilor de carte funciara

TITLUL VIII. POSESIA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Viciile posesiei
Capitolul III. Efectele posesiei

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliara
Sectiunea a 3-a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta
Sectiunea a 4-a. Ocupatiunea
Sectiunea a 5-a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta

Capitolul IV. Actiunile posesorii

CARTEA A IV-A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI

TITLUL I. DISPOZITII REFERITOARE LA MOSTENIRE IN GENERAL

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni

TITLUL II. MOSTENIREA LEGALA 

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Reprezentarea succesorala
Capitolul III. Mostenitorii legali  

Sectiunea 1. Sotul supravietuitor
Sectiunea a 2-a. Descendentii defunctului
Sectiunea a 3-a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati
Sectiunea a 4-a. Ascendentii ordinari
Sectiunea a 5-a. Colateralii ordinari 

TITLUL III. LIBERALITATILE

Capitolul I. Dispozitii comune

Sectiunea 1. Dispozitii preliminare
Sectiunea a 2-a. Capacitatea in materie de liberalitati
Sectiunea a 3-a. Substitutiile fideicomisare
Sectiunea a 4-a. Liberalitatile reziduale
Sectiunea a 5-a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor
Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale

Capitolul II. Donatia

Sectiunea 1. Incheierea contractului
Sectiunea a 2-a. Efectele donatiei
Sectiunea a 3-a. Revocarea donatiei

§1. Dispozitii comune
§2. Revocarea pentru ingratitudine
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii

Sectiunea a 4-a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti

Capitolul III. Testamentul

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Formele testamentului
Sectiunea a 3-a. Revocarea voluntara a testamentului
Sectiunea a 4-a. Legatul

§1. Categorii de legate
§2. Efectele legatelor
§3. Ineficacitatea legatelor

Sectiunea a 5-a. Dezmostenirea
Sectiunea a 6-a. Executiunea testamentara

Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive

Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila
Sectiunea a 2-a. Reductiunea liberalitatilor excesive

TITLUL IV. TRANSMISIUNEA SI PARTAJUL MOSTENIRII

Capitolul I. Transmisiunea mostenirii

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Acceptarea mostenirii
Sectiunea a 3-a. Renuntarea la mostenire
Sectiunea a 4-a. Sezina
Sectiunea a 5-a. Petitia de ereditate
Sectiunea a 6-a. Certificatul de mostenitor

Capitolul II. Mostenirea vacanta
Capitolul III. Amintirile de familie
Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul

Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral
Sectiunea a 2-a. Raportul donatiilor
Sectiunea a 3-a. Plata datoriilor
Sectiunea a 4-a. Partajul de ascendent

CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGATII

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE
TITLUL II. IZVOARELE OBLIGATIILOR

Capitolul I. Contractul

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte
Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului
§1. Dispozitii preliminare
§2. Capacitatea partilor
§3. Consimtamantul
I. Formarea contractului
II. Valabilitatea consimtamantului
III. Viciile consimtamantului
§4. Obiectul contractului
§5. Cauza
§6. Forma contractului
Sectiunea a 4-a. Nulitatea contractului
§1. Dispozitii generale
§2. Cauzele de nulitate
§3. Efectele nulitatii
§4. Validarea contractului
Sectiunea a 5-a. Interpretarea contractului
Sectiunea a 6-a. Efectele contractului
§1. Efectele intre parti
§2. Efectele fata de terti
I. Dispozitii generale
II. Promisiunea faptei altuia
III. Stipulatia pentru altul
IV. Simulatia
Sectiunea a 7-a. Reprezentarea
Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului
Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului

Capitolul II. Actul juridic unilateral

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligatii

Capitolul III. Faptul juridic licit

Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri
Sectiunea a 2-a. Plata nedatorata
Sectiunea a 3-a. Imbogatirea fara justa cauza

Capitolul IV. Raspunderea civila

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de raspundere
Sectiunea a 3-a. Raspunderea pentru fapta proprie
Sectiunea a 4-a. Raspunderea pentru fapta altuia
Sectiunea a 5-a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri
Sectiunea a 6-a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale

TITLUL III. MODALITATILE OBLIGATIILOR

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Conditia
Capitolul III. Termenul

TITLUL IV. OBLIGATIILE COMPLEXE

Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile
Capitolul II. Obligatiile solidare

Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori
Sectiunea a 2-a. Obligatiile solidare intre debitori

§1. Dispozitii generale
§2. Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
I. Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
II. Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
§3. Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori

Capitolul III. Obligatiile alternative si facultative

Sectiunea 1. Obligatiile alternative
Sectiunea a 2-a. Obligatiile facultative

TITLUL V. EXECUTAREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Plata

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Subiectele platii
Sectiunea a 3-a. Conditiile platii
Sectiunea a 4-a. Dovada platii
Sectiunea a 5-a. Imputatia platii
Sectiunea a 6-a. Punerea in intarziere a creditorului

Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Punerea in intarziere a debitorului
Sectiunea a 3-a. Executarea silita in natura
Sectiunea a 4-a. Executarea prin echivalent
§1. Dispozitii generale
§2. Prejudiciul
I. Evaluarea prejudiciului
II. Clauza penala si arvuna
§3. Vinovatia debitorului
Sectiunea a 5-a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor
Sectiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale

Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului

Sectiunea 1. Masurile conservatorii
Sectiunea a 2-a. Actiunea oblica
Sectiunea a 3-a. Actiunea revocatorie

TITLUL VI. TRANSMISIUNEA SI TRANSFORMAREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Cesiunea de creanta

Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general
Sectiunea a 2-a. Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator

Capitolul II. Subrogatia
Capitolul III. Preluarea datoriei

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul

Capitolul IV. Novatia

TITLUL VII. STINGEREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Compensatia
Capitolul III. Confuziunea
Capitolul IV. Remiterea de datorie
Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare

TITLUL VIII. RESTITUIREA PRESTATIILOR

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Modalitatile de restituire
Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti

TITLUL IX. DIFERITE CONTRACTE SPECIALE

Capitolul I. Contractul de vanzare

Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Domeniul de aplicare
§2. Cine poate cumpara sau vinde
§3. Obiectul vanzarii
§4. Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare
§5. Obligatiile vanzatorului
I. Dispozitii generale
II. Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut
III. Predarea bunului
IV. Garantia contra evictiunii
V. Garantia contra viciilor bunului vandut
VI. Garantia pentru buna functionare
§6. Obligatiile cumparatorului
§7. Dreptul de preemptiune

Sectiunea a 2-a. Vanzarea bunurilor imobile
§1. Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor
§2. Vanzarea terenurilor forestiere
Sectiunea a 3-a. Vanzarea mostenirii
Sectiunea a 4-a. Alte varietati de vanzare
§1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii
§2. Vanzarea cu optiune de rascumparare

Capitolul II. Contractul de schimb
Capitolul III. Contractul de furnizare
Capitolul IV. Contractul de report
Capitolul V. Contractul de locatiune

Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Cuprinsul contractului
§2. Obligatiile locatorului
§3. Obligatiile locatarului
§4. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune
§5. Expirarea termenului si tacita relocatiune
§6. Instrainarea bunului dat in locatiune
§7. Incetarea contractului

Sectiunea a 2-a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
Sectiunea a 3-a. Reguli particulare in materia arendarii

Capitolul VI. Contractul de antrepriza

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza
§1. Dispozitii generale
§2. Obligatiile partilor
§3. Incetarea contractului
Sectiunea a 2-a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii

Capitolul VII. Contractul de societate

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Societatea simpla

§1. Incheierea contractului de societate
§2. Efectele contractului de societate
I. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei
II. Administrarea societatii
III. Obligatiile asociatilor fata de terti
§3. Pierderea calitatii de asociat
§4. Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii
§5. Lichidarea societatii

Sectiunea a 3-a. Asocierea in participatie

Capitolul VIII. Contractul de transport

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri
Sectiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane si bagaje

Capitolul IX. Contractul de mandat

Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare
§1. Forma si intinderea mandatului
§2. Obligatiile mandatarului
§3. Obligatiile mandantului
§31. Dispozitii privind mandatul de ocrotire
§4. Incetarea mandatului
Sectiunea a 3-a. Mandatul fara reprezentare
§1. Dispozitii generale
§2. Contractul de comision
§3. Contractul de consignatie
§4. Contractul de expeditie

Capitolul X. Contractul de agentie
Capitolul XI. Contractul de intermediere
Capitolul XII. Contractul de depozit

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit
§1. Dispozitii generale
§2. Obligatiile depozitarului
§3. Obligatiile deponentului
Sectiunea a 2-a. Depozitul necesar
Sectiunea a 3-a. Depozitul hotelier
Sectiunea a 4-a. Sechestrul conventional

Capitolul XIII. Contractul de imprumut

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Imprumutul de folosinta
Sectiunea a 3-a. Imprumutul de consumatie
§1. Dispozitii comune
§2. Imprumutul cu dobanda

Capitolul XIV. Contractul de cont curent
Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare

Sectiunea 1. Contul bancar curent
Sectiunea a 2-a. Depozitul bancar
Sectiunea a 3-a. Facilitatea de credit
Sectiunea a 4-a. Inchirierea casetelor de valori

Capitolul XVI. Contractul de asigurare

Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri
Sectiunea a 3-a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare
Sectiunea a 4-a. Asigurarea de raspundere civila
Sectiunea a 5-a. Asigurarea de persoane
Sectiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea

Capitolul XVII. Contractul de renta viagera
Capitolul XVIII. Contractul de intretinere
Capitolul XIX. Jocul si pariul
Capitolul XX. Tranzactia

TITLUL X. GARANTIILE PERSONALE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Fideiusiunea

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii
§1. Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor
§2. Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor
§3. Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori
Sectiunea a 3-a. Incetarea fideiusiunii

Capitolul III. Garantiile autonome

TITLUL XI. PRIVILEGIILE SI GARANTIILE REALE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Privilegiile

Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Privilegiile generale si privilegiile speciale
Sectiunea a 3-a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci

Capitolul III. Ipoteca

Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Dispozitii comune
§2. Obiectul si intinderea ipotecii
§3. Efectele ipotecii fata de terti
§4. Ipotecile conventionale
Sectiunea a 2-a. Ipoteca imobiliara
§1. Constituirea ipotecii imobiliare
§2. Drepturile si obligatiile partilor
§3. Ipotecile legale
Sectiunea a 3-a. Ipoteca mobiliara
§1. Dispozitii generale
I. Constituirea ipotecii
II. Drepturile si obligatiile partilor
§2. Ipotecile asupra creantelor
I. Dispozitii comune
II. Drepturile si obligatiile partilor
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare
§4. Inscrierea ipotecilor mobiliare
Sectiunea a 4-a. Concursul intre creditorii ipotecari
Sectiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor

Capitolul IV. Executarea ipotecii

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale
I. Deposedarea debitorului
II. Vanzarea bunului ipotecat
III. Preluarea bunului ipotecat in contul creantei
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative
§3. Executarea ipotecii asupra creantelor
§4. Preluarea bunului in vederea administrarii
§5. Sanctiuni
Sectiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare

Capitolul V. Gajul

Sectiunea 1. Constituirea gajului
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist

Capitolul VI. Dreptul de retentie

CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR

TITLUL I. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive
Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive

Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive
Sectiunea a 2-a. Suspendarea prescriptiei extinctive
Sectiunea a 3-a. Intreruperea prescriptiei extinctive

Capitolul IV. Implinirea prescriptiei

TITLUL II. REGIMUL GENERAL AL TERMENELOR DE DECADERE

TITLUL III. CALCULUL TERMENELOR

CARTEA A VII-A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. CONFLICTE DE LEGI

Capitolul I. Persoane

Sectiunea 1. Persoana fizica
Sectiunea a 2-a. Persoana juridica

Capitolul II. Familia

Sectiunea 1. Casatoria
§1. Incheierea casatoriei
§2. Efectele casatoriei
§3. Desfacerea casatoriei
Sectiunea a 2-a. Filiatia
§1. Filiatia copilului din casatorie
§2. Filiatia copilului din afara casatoriei
§3. Adoptia
Sectiunea a 3-a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor
Sectiunea a 4-a. Obligatia de intretinere

Capitolul III. Bunurile

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale
Sectiunea a 3-a. Mijloacele de transport
Sectiunea a 4-a. Titlurile de valoare
Sectiunea a 5-a. Bunurile incorporale
Sectiunea a 6-a. Formele de publicitate
Sectiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare

Capitolul IV. Mostenirea
Capitolul V. Actul juridic
Capitolul VI. Obligatiile
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cambia si biletul la ordin
Sectiunea a 3-a. Cecul

Capitolul VIII. Fiducia
Capitolul IX. Prescriptia extinctiva

DISPOZITII FINALE

Detalii tehnice
Data aparitiei14 iun. 2024
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini624
Format145x205 mm
Tip copertaCartonata cu spirala
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON