Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 11 ianuarie 2023 - spiralat

ISBN/ISSN: 978-606-27-2194-7
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 80,00 RON
68,00 RON
Disponibilitate: Pretul, numarul de pagini si data aparitiei lucrarii sunt estimative si pot suferi modificari!

Lucrarea de fata cuprinde Codul civil si Legea de punere in aplicare a acestuia, redata in extras. 
Textul Codului civil este insotit de articolele corespondente din vechiul Cod civil, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in Codul civil, toate acestea fiind redate la finalul articolelor, cu caractere italice. De asemenea, se fac trimiteri la legislatia conexa si sunt prezentate deciziile Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate, recursurile in interesul legii si hotararile prealabile privind dezlegarea unor chestiuni de drept in materie.

Codul civil si Legea de punere in aplicare include si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial al Codului civil, ci au fost intocmite de Editura Hamangiu pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.

Cartea Codul civil si Legea de punere in aplicare este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset si este legata cu spira.

TITLUL PRELIMINAR. DESPRE LEGEA CIVILA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Aplicarea legii civile
Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice

CARTEA I. DESPRE PERSOANE

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. PERSOANA FIZICA

Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fizice
     Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta
     Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu
     Sectiunea a 3-a. Declararea judecatoreasca a mortii
Capitolul II. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente
     Sectiunea 1. Dispozitii comune
     Sectiunea a 2-a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice
     Sectiunea a 3-a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane
     Sectiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau
Capitolul III. Identificarea persoanei fizice
     Sectiunea 1. Numele
     Sectiunea a 2-a. Domiciliul si resedinta
     Sectiunea a 3-a. Actele de stare civila

TITLUL III. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Tutela minorului
     Sectiunea 1. Deschiderea tutelei
     Sectiunea a 2-a. Tutorele
     Sectiunea a 3-a. Consiliul de familie
     Sectiunea a 4-a. Exercitarea tutelei
     §1. Dispozitii generale
     §2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
     §3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
     Sectiunea a 5-a. Controlul exercitarii tutelei
     Sectiunea a 6-a. Incetarea tutelei
Capitolul III. Ocrotirea majorului prin consiliere judiciara si tutela speciala
Capitolul IV. Curatela

TITLUL IV. PERSOANA JURIDICA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice
     Sectiunea 1. Dispozitii comune
     Sectiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice
     Sectiunea a 3-a. Inregistrarea persoanei juridice
Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice
     Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice
     Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice
     §1. Capacitatea de exercitiu
     §2. Functionarea persoanei juridice
     §3. Dispozitii speciale
Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice
Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice
     Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale

TITLUL V. APARAREA DREPTURILOR NEPATRIMONIALE

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. CASATORIA

Capitolul I. Logodna
Capitolul II. Incheierea casatoriei
     Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei
     Sectiunea a 2-a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei
Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei
Capitolul IV. Nulitatea casatoriei
     Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei
     Sectiunea a 2-a. Nulitatea relativa a casatoriei
     Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii casatoriei
Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor
Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor
     Sectiunea 1. Dispozitii comune
     §1. Despre regimul matrimonial in general
     §2. Locuinta familiei
     §3. Cheltuielile casatoriei
     §4. Alegerea regimului matrimonial
     Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii legale
     Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri
     Sectiunea a 4-a. Regimul comunitatii conventionale
     Sectiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial
     §1. Modificarea conventionala
     §2. Modificarea judiciara
Capitolul VII. Desfacerea casatoriei
     Sectiunea 1. Cazurile de divort
     §1. Dispozitii generale
     §2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
     §3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala
     §4. Divortul din culpa
     §5. Divortul din cauza starii sanatatii unui
     Sectiunea a 2-a. Efectele divortului
     §1. Data desfacerii casatoriei
     §2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti
     §3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti
     I. Efecte cu privire la regimul matrimonial
     II. Dreptul la despagubiri
     III. Obligatia de intretinere intre fostii soti
     IV. Prestatia compensatorie
     §4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori

TITLUL III. RUDENIA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Filiatia
     Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei
     §1. Dispozitii generale
     §2. Prezumtia de paternitate
     §3. Recunoasterea copilului
     §4. Actiuni privind filiatia
     I. Contestarea filiatiei
     II. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama
     III. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei
     IV. Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie
     V. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie
     Sectiunea a 2-a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator
     Sectiunea a 3-a. Situatia legala a copilului
Capitolul III. Adoptia
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale adoptiei
     §1. Persoanele care pot fi adoptate
     §2. Persoanele care pot adopta
     §3. Consimtamantul la adoptie
     Sectiunea a 3-a. Efectele adoptiei
     Sectiunea a 4-a. Incetarea adoptiei

TITLUL IV. AUTORITATEA PARINTEASCA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti
Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti
Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti

Titlul V. Obligatia de intretinere

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza
Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere
Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI

TITLUL I. BUNURILE SI DREPTURILE REALE IN GENERAL

Capitolul I. Despre bunuri in general
     Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor
     Sectiunea a 2-a. Produsele bunurilor
Capitolul II. Drepturile reale in general

TITLUL II. PROPRIETATEA PRIVATA

Capitolul I. Dispozitii generale
     Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata
     Sectiunea a 2-a. Apararea dreptului de proprietate privata
Capitolul II. Accesiunea
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Accesiunea imobiliara naturala
     Sectiunea a 3-a. Accesiunea imobiliara artificiala
     §1. Dispozitii comune
     §2. Realizarea lucrarii cu materialele altuia
     §3. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
     §4. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
     §5. Intelesul unor termeni
     §6. Dispozitii speciale
     Sectiunea a 4-a. Accesiunea mobiliara
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata
     Sectiunea 1. Limite legale
     §1. Dispozitii comune
     §2. Folosirea apelor
     §3. Picatura stresinii
     §4. Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii
     §5. Vederea asupra proprietatii vecinului
     §6. Dreptul de trecere
     §7. Alte limite legale
     Sectiunea a 2-a. Limite conventionale
     Sectiunea a 3-a. Limite judiciare
Capitolul IV. Proprietatea comuna
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Coproprietatea obisnuita
     Sectiunea a 3-a. Coproprietatea fortata
     §1. Dispozitii comune
     §2. Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente
     I. Partile comune
     II. Drepturile si obligatiile coproprietarilor
     III. Asociatia de proprietari
     §3. Coproprietatea asupra despartiturilor comune
     Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in devalmasie
     Sectiunea a 5-a. Partajul
Capitolul V. Proprietatea periodica

TITLUL III. DEZMEMBRAMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA

Capitolul I. Superficia
Capitolul II. Uzufructul
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
     §1. Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar
     §2. Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
     §3. Dispozitii speciale
     Sectiunea a 3-a. Stingerea uzufructului
Capitolul III. Uzul si abitatia
Capitolul IV. Servitutile
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile proprietarilor
     Sectiunea a 3-a. Stingerea servitutilor

TITLUL IV. FIDUCIA

TITLUL V. ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Formele de administrare
     Sectiunea 1. Administrarea simpla
     Sectiunea a 2-a. Administrarea deplina
Capitolul III. Regimul juridic al administrarii
     Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar
     Sectiunea a 2-a. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii
     Sectiunea a 3-a. Inventar, garantii si asigurare
     Sectiunea a 4-a. Administrarea colectiva si delegarea
     Sectiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure
     Sectiunea a 6-a. Repartitia profiturilor si a pierderilor
     Sectiunea a 7-a. Darea de seama anuala
Capitolul IV. Incetarea administrarii
     Sectiunea 1. Cauzele de incetare
     Sectiunea a 2-a. Darea de seama si predarea bunurilor

TITLUL VI. PROPRIETATEA PUBLICA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Dreptul de administrare
     Sectiunea a 3-a. Dreptul de concesiune
     Sectiunea a 4-a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit

TITLUL VII. CARTEA FUNCIARA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice
Capitolul IV. Rectificarea inscrierilor de carte funciara

TITLUL VIII. POSESIA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Viciile posesiei
Capitolul III. Efectele posesiei
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliara
     Sectiunea a 3-a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta
     Sectiunea a 4-a. Ocupatiunea
     Sectiunea a 5-a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta
Capitolul IV. Actiunile posesorii

CARTEA A IV-A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI

TITLUL I. DISPOZITII REFERITOARE LA MOSTENIRE IN GENERAL

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni

TITLUL II. MOSTENIREA LEGALA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Reprezentarea succesorala
Capitolul III. Mostenitorii legali
     Sectiunea 1. Sotul supravietuitor
     Sectiunea a 2-a. Descendentii defunctului
     Sectiunea a 3-a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati
     Sectiunea a 4-a. Ascendentii ordinari
     Sectiunea a 5-a. Colateralii ordinari

TITLUL III. LIBERALITATILE

Capitolul I. Dispozitii comune
     Sectiunea 1. Dispozitii preliminare
     Sectiunea a 2-a. Capacitatea in materie de liberalitati
     Sectiunea a 3-a. Substitutiile fideicomisare
     Sectiunea a 4-a. Liberalitatile reziduale
     Sectiunea a 5-a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor
     Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale
Capitolul II. Donatia
     Sectiunea 1. Incheierea contractului
     Sectiunea a 2-a. Efectele donatiei
     Sectiunea a 3-a. Revocarea donatiei
     §1. Dispozitii comune
     §2. Revocarea pentru ingratitudine
     §3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii
     Sectiunea a 4-a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti
Capitolul III. Testamentul
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Formele testamentului
     Sectiunea a 3-a. Revocarea voluntara a testamentului
     Sectiunea a 4-a. Legatul
     §1. Categorii de legate
     §2. Efectele legatelor
     §3. Ineficacitatea legatelor
     Sectiunea a 5-a. Dezmostenirea
     Sectiunea a 6-a. Executiunea testamentara
Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive
     Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila
     Sectiunea a 2-a. Reductiunea liberalitatilor excesive

TITLUL IV. TRANSMISIUNEA SI PARTAJUL MOSTENIRII

Capitolul I. Transmisiunea mostenirii
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Acceptarea mostenirii
     Sectiunea a 3-a. Renuntarea la mostenire
     Sectiunea a 4-a. Sezina
     Sectiunea a 5-a. Petitia de ereditate
     Sectiunea a 6-a. Certificatul de mostenitor
Capitolul II. Mostenirea vacanta
Capitolul III. Amintirile de familie
Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul
     Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral
     Sectiunea a 2-a. Raportul donatiilor
     Sectiunea a 3-a. Plata datoriilor
     Sectiunea a 4-a. Partajul de ascendent

CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGATII

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. IZVOARELE OBLIGATIILOR

Capitolul I. Contractul
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte
     Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului
     §1. Dispozitii preliminare
     §2. Capacitatea partilor
     §3. Consimtamantul
     I. Formarea contractului
     II. Valabilitatea consimtamantului
     III. Viciile consimtamantului
     §4. Obiectul contractului
     §5. Cauza
     §6. Forma contractului
     Sectiunea a 4-a. Nulitatea contractului
     §1. Dispozitii generale
     §2. Cauzele de nulitate
     §3. Efectele nulitatii
     §4. Validarea contractului
     Sectiunea a 5-a. Interpretarea contractului
     Sectiunea a 6-a. Efectele contractului
     §1. Efectele intre parti
     §2. Efectele fata de terti
     I. Dispozitii generale
     II. Promisiunea faptei altuia
     III. Stipulatia pentru altul
     IV. Simulatia
     Sectiunea a 7-a. Reprezentarea
     Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului
     Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului
Capitolul II. Actul juridic unilateral
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligatii
Capitolul III. Faptul juridic licit
     Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri
     Sectiunea a 2-a. Plata nedatorata
     Sectiunea a 3-a. Imbogatirea fara justa cauza
Capitolul IV. Raspunderea civila
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de raspundere
     Sectiunea a 3-a. Raspunderea pentru fapta proprie
     Sectiunea a 4-a. Raspunderea pentru fapta altuia
     Sectiunea a 5-a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri
     Sectiunea a 6-a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale

TITLUL III. MODALITATILE OBLIGATIILOR

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Conditia
Capitolul III. Termenul

TITLUL IV. OBLIGATIILE COMPLEXE

Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile
Capitolul II. Obligatiile solidare
     Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori
     Sectiunea a 2-a. Obligatiile solidare intre debitori
     §1. Dispozitii generale
     §2. Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
     I. Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
     II. Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
     §3. Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori
Capitolul III. Obligatiile alternative si facultative
     Sectiunea 1. Obligatiile alternative
     Sectiunea a 2-a. Obligatiile facultative

TITLUL V. EXECUTAREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Plata
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Subiectele platii
     Sectiunea a 3-a. Conditiile platii
     Sectiunea a 4-a. Dovada platii
     Sectiunea a 5-a. Imputatia platii
     Sectiunea a 6-a. Punerea in intarziere a creditorului
Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Punerea in intarziere a debitorului
     Sectiunea a 3-a. Executarea silita in natura
     Sectiunea a 4-a. Executarea prin echivalent
     §1. Dispozitii generale
     §2. Prejudiciul
     I. Evaluarea prejudiciului
     II. Clauza penala si arvuna
     §3. Vinovatia debitorului
     Sectiunea a 5-a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor
     Sectiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale
Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului
     Sectiunea 1. Masurile conservatorii
     Sectiunea a 2-a. Actiunea oblica
     Sectiunea a 3-a. Actiunea revocatorie

TITLUL VI. TRANSMISIUNEA SI TRANSFORMAREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Cesiunea de creanta
     Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general
     Sectiunea a 2-a. Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator
Capitolul II. Subrogatia
Capitolul III. Preluarea datoriei
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul
Capitolul IV. Novatia

TITLUL VII. STINGEREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Compensatia
Capitolul III. Confuziunea
Capitolul IV. Remiterea de datorie
Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare

TITLUL VIII. RESTITUIREA PRESTATIILOR

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Modalitatile de restituire
Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti

TITLUL IX. DIFERITE CONTRACTE SPECIALE

Capitolul I. Contractul de vanzare
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     §1. Domeniul de aplicare
     §2. Cine poate cumpara sau vinde
     §3. Obiectul vanzarii
     §4. Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare
     §5. Obligatiile vanzatorului
     I. Dispozitii generale
     II. Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut
     III. Predarea bunului
     IV. Garantia contra evictiunii
     V. Garantia contra viciilor bunului vandut
     VI. Garantia pentru buna functionare
     §6. Obligatiile cumparatorului
     §7. Dreptul de preemptiune
     Sectiunea a 2-a. Vanzarea bunurilor imobile
     §1. Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor
     §2. Vanzarea terenurilor forestiere
     Sectiunea a 3-a. Vanzarea mostenirii
     Sectiunea a 4-a. Alte varietati de vanzare
     §1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii
     §2. Vanzarea cu optiune de rascumparare
Capitolul II. Contractul de schimb
Capitolul III. Contractul de furnizare
Capitolul IV. Contractul de report
Capitolul V. Contractul de locatiune
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     §1. Cuprinsul contractului
     §2. Obligatiile locatorului
     §3. Obligatiile locatarului
     §4. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune
     §5. Expirarea termenului si tacita relocatiune
     §6. Instrainarea bunului dat in locatiune
     §7. Incetarea contractului
     Sectiunea a 2-a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
     Sectiunea a 3-a. Reguli particulare in materia arendarii
Capitolul VI. Contractul de antrepriza
     Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza
     §1. Dispozitii generale
     §2. Obligatiile partilor
     §3. Incetarea contractului
     Sectiunea a 2-a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii
Capitolul VII. Contractul de societate
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Societatea simpla
     §1. Incheierea contractului de societate
     §2. Efectele contractului de societate
     I. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei
     II. Administrarea societatii
     III. Obligatiile asociatilor fata de terti
     §3. Pierderea calitatii de asociat
     §4. Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii
     §5. Lichidarea societatii
     Sectiunea a 3-a. Asocierea in participatie
Capitolul VIII. Contractul de transport
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri
     Sectiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane si bagaje
Capitolul IX. Contractul de mandat
     Sectiunea 1. Dispozitii comune
     Sectiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare
     §1. Forma si intinderea mandatului
     §2. Obligatiile mandatarului
     §3. Obligatiile mandantului
     §31. Dispozitii privind mandatul de ocrotire
     §4. Incetarea mandatului
     Sectiunea a 3-a. Mandatul fara reprezentare
     §1. Dispozitii generale
     §2. Contractul de comision
     §3. Contractul de consignatie
     §4. Contractul de expeditie
Capitolul X. Contractul de agentie
Capitolul XI. Contractul de intermediere
Capitolul XII. Contractul de depozit
     Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit
     §1. Dispozitii generale
     §2. Obligatiile depozitarului
     §3. Obligatiile deponentului
     Sectiunea a 2-a. Depozitul necesar
     Sectiunea a 3-a. Depozitul hotelier
     Sectiunea a 4-a. Sechestrul conventional
Capitolul XIII. Contractul de imprumut
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Imprumutul de folosinta
     Sectiunea a 3-a. Imprumutul de consumatie
     §1. Dispozitii comune
     §2. Imprumutul cu dobanda
Capitolul XIV. Contractul de cont curent
Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare
     Sectiunea 1. Contul bancar curent
     Sectiunea a 2-a. Depozitul bancar
     Sectiunea a 3-a. Facilitatea de credit
     Sectiunea a 4-a. Inchirierea casetelor de valori
Capitolul XVI. Contractul de asigurare
     Sectiunea 1. Dispozitii comune
     Sectiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri
     Sectiunea a 3-a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare
     Sectiunea a 4-a. Asigurarea de raspundere civila
     Sectiunea a 5-a. Asigurarea de persoane
     Sectiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea
Capitolul XVII. Contractul de renta viagera
Capitolul XVIII. Contractul de intretinere
Capitolul XIX. Jocul si pariul
Capitolul XX. Tranzactia

TITLUL X. GARANTIILE PERSONALE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Fideiusiunea
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii
     §1. Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor
     §2. Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor
     §3. Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori
     Sectiunea a 3-a. Incetarea fideiusiunii
Capitolul III. Garantiile autonome

TITLUL XI. PRIVILEGIILE SI GARANTIILE REALE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Privilegiile
     Sectiunea 1. Dispozitii comune
     Sectiunea a 2-a. Privilegiile generale si privilegiile speciale
     Sectiunea a 3-a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci
Capitolul III. Ipoteca
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     §1. Dispozitii comune
     §2. Obiectul si intinderea ipotecii
     §3. Efectele ipotecii fata de terti
     §4. Ipotecile conventionale
     Sectiunea a 2-a. Ipoteca imobiliara
     §1. Constituirea ipotecii imobiliare
     §2. Drepturile si obligatiile partilor
     §3. Ipotecile legale
     Sectiunea a 3-a. Ipoteca mobiliara
     §1. Dispozitii generale
     I. Constituirea ipotecii
     II. Drepturile si obligatiile partilor
     §2. Ipotecile asupra creantelor
     I. Dispozitii comune
     II. Drepturile si obligatiile partilor
     §3. Perfectarea ipotecilor mobiliare
     §4. Inscrierea ipotecilor mobiliare
     Sectiunea a 4-a. Concursul intre creditorii ipotecari
     Sectiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor
Capitolul IV. Executarea ipotecii
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare
     §1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale
     I. Deposedarea debitorului
     II. Vanzarea bunului ipotecat
     III. Preluarea bunului ipotecat in contul creantei
     §2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative
     §3. Executarea ipotecii asupra creantelor
     §4. Preluarea bunului in vederea administrarii
     §5. Sanctiuni
     Sectiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare
Capitolul V. Gajul
     Sectiunea 1. Constituirea gajului
     Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist
Capitolul VI. Dreptul de retentie

CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR

TITLUL I. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive
Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive
     Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive
     Sectiunea a 2-a. Suspendarea prescriptiei extinctive
     Sectiunea a 3-a. Intreruperea prescriptiei extinctive
Capitolul IV. Implinirea prescriptiei

TITLUL II. REGIMUL GENERAL AL TERMENELOR DE DECADERE

TITLUL III. CALCULUL TERMENELOR

CARTEA A VII-A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. CONFLICTE DE LEGI

Capitolul I. Persoane
     Sectiunea 1. Persoana fizica
     Sectiunea a 2-a. Persoana juridica
Capitolul II. Familia
     Sectiunea 1. Casatoria
     §1. Incheierea casatoriei
     §2. Efectele casatoriei
     §3. Desfacerea casatoriei
     Sectiunea a 2-a. Filiatia
     §1. Filiatia copilului din casatorie
     §2. Filiatia copilului din afara casatoriei
     §3. Adoptia
     Sectiunea a 3-a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor
     Sectiunea a 4-a. Obligatia de intretinere
Capitolul III. Bunurile
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale
     Sectiunea a 3-a. Mijloacele de transport
     Sectiunea a 4-a. Titlurile de valoare
     Sectiunea a 5-a. Bunurile incorporale
     Sectiunea a 6-a. Formele de publicitate
     Sectiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare
Capitolul IV. Mostenirea
Capitolul V. Actul juridic
Capitolul VI. Obligatiile
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul
     Sectiunea 1. Dispozitii generale
     Sectiunea a 2-a. Cambia si biletul la ordin
     Sectiunea a 3-a. Cecul
Capitolul VIII. Fiducia
Capitolul IX. Prescriptia extinctiva

DISPOZITII FINALE

Detalii tehnice
Data aparitiei27 ian. 2023
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini624
Format145x205 mm
Tip copertaCartonata cu spirala
Alti clienti au cumparat si
NOU
Codul penal. Codul de procedura penala 2023

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat la 9 ianuarie 2023

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
55,00 RON
DE ACELASI AUTOR - ***
NOU
Codul penal. Codul de procedura penala 2023

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat la 9 ianuarie 2023

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
55,00 RON