Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 07 ianuarie 2019

corespondenta cu reglementarile anterioare, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa si index alfabetic
ISBN/ISSN: 978-606-27-1232-7
Editura: Hamangiu
33,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Vezi editia actualizata a lucrarii Codul civil si Legea de punere in aplicare.

Lucrarea de fata cuprinde Codul civil si Legea de punere in aplicare a acestuia, redata in extras.

Legea nr. 71/2011 contine, in mare, trei categorii de prevederi: 1. dispozitii tranzitorii si de punere in aplicare a Codului civil; 2. dispozitii de modificare si completare a acestuia si 3. dispozitii de modificare si completare a diferitelor legi speciale. Dispozitiile de modificare si completare a textelor din Codul civil nu au mai fost redate separat, intrucat ele sunt inglobate in varianta republicata oficial in M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011 − forma reprodusa in cartea de fata. Celelalte dispozitii de sine statatoare ale Legii de punere in aplicare, mai putin dispozitiile de modificare si completare a diferitelor legi speciale, sunt redate integral ca lege separata fata de Cod.

Textul Codului este insotit de articolele corespondente din vechiul Cod civil, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in Codul civil, toate acestea fiind redate la finalul articolelor, cu caractere italice. De asemenea, se fac trimiteri la legislatia conexa si sunt prezentate deciziile Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate, recursurile in interesul legii si hotararile prealabile privind dezlegarea unor chestiuni de drept in materie.

Codul civil si Legea de punere in aplicare include si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial al Codului civil, ci au fost intocmite de Editura Hamangiu pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.

Cartea Codul civil si Legea de punere in aplicare este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset.

Codul civil 

Index 

Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (extras) 

TITLUL PRELIMINAR. DESPRE LEGEA CIVILA 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Aplicarea legii civile 

Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile 

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice 

CARTEA I. DESPRE PERSOANE 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Persoana fizica 

Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fizice 

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta 

Sectiunea a 2‑a. Capacitatea de exercitiu 

Sectiunea a 3‑a. Declararea judecatoreasca a mortii 

Capitolul II. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 

Sectiunea a 2‑a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice 

Sectiunea a 3‑a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane 

Sectiunea a 4‑a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau 

Capitolul III. Identificarea persoanei fizice 

Sectiunea 1. Numele 

Sectiunea a 2‑a. Domiciliul si resedinta 

Sectiunea a 3‑a. Actele de stare civila 

Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Tutela minorului 

Sectiunea 1. Deschiderea tutelei 

Sectiunea a 2‑a. Tutorele 

Sectiunea a 3‑a. Consiliul de familie 

Sectiunea a 4‑a. Exercitarea tutelei 

Sectiunea a 5‑a. Controlul exercitarii tutelei 

Sectiunea a 6‑a. Incetarea tutelei 

Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecatoresc 

Capitolul IV. Curatela 

Titlul IV. Persoana juridica 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 

Sectiunea a 2‑a. Nulitatea persoanei juridice 

Sectiunea a 3‑a. Inregistrarea persoanei juridice 

Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice 

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice 

Sectiunea a 2‑a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice 

Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice 

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice 

Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Dizolvarea persoanei juridice 

Sectiunea a 3‑a. Dispozitii speciale 

Titlul V. Apararea drepturilor nepatrimoniale 

CARTEA A II‑A. DESPRE FAMILIE 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Casatoria 

Capitolul I. Logodna 

Capitolul II. Incheierea casatoriei 

Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei

Sectiunea a 2‑a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei 

Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei 

Capitolul IV. Nulitatea casatoriei 

Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei 

Sectiunea a 2‑a. Nulitatea relativa a casatoriei 

Sectiunea a 3‑a. Efectele nulitatii casatoriei 

Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor

Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 

Sectiunea a 2‑a. Regimul comunitatii legale 

Sectiunea a 3‑a. Regimul separatiei de bunuri 

Sectiunea a 4‑a. Regimul comunitatii conventionale 

Sectiunea a 5‑a. Modificarea regimului matrimonial 

Capitolul VII. Desfacerea casatoriei 

Sectiunea 1. Cazurile de divort 

Sectiunea a 2‑a. Efectele divortului 

Titlul III. Rudenia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Filiatia 

Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei 

Sectiunea a 2‑a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator 

Sectiunea a 3‑a. Situatia legala a copilului 

Capitolul III. Adoptia 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Conditiile de fond ale adoptiei 

Sectiunea a 3‑a. Efectele adoptiei 

Sectiunea a 4‑a. Incetarea adoptiei 

Titlul IV. Autoritatea parinteasca 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti 

Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti 

Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti 

Titlul V. Obligatia de intretinere 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza 

Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere 

Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere

CARTEA A III‑A. DESPRE BUNURI 

Titlul I. Bunurile si drepturile reale in general 

Capitolul I. Despre bunuri in general 

Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor 

Sectiunea a 2‑a. Produsele bunurilor 

Capitolul II. Drepturile reale in general 

Titlul II. Proprietatea privata 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata 

Sectiunea a 2‑a. Apararea dreptului de proprietate privata 

Capitolul II. Accesiunea 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Accesiunea imobiliara naturala 

Sectiunea a 3‑a. Accesiunea imobiliara artificiala

Sectiunea a 4‑a. Accesiunea mobiliara 

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata

Sectiunea 1. Limite legale 

Sectiunea a 2‑a. Limite conventionale 

Sectiunea a 3‑a. Limite judiciare 

Capitolul IV. Proprietatea comuna

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Coproprietatea obisnuita 
Sectiunea a 3‑a. Coproprietatea fortata 
Sectiunea a 4‑a. Proprietatea comuna in devalmasie 
Sectiunea a 5‑a. Partajul 

Capitolul V. Proprietatea periodica 

Titlul III. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata 

Capitolul I. Superficia 

Capitolul II. Uzufructul 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar 
Sectiunea a 3‑a. Stingerea uzufructului 

Capitolul III. Uzul si abitatia 

Capitolul IV. Servitutile 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile si obligatiile proprietarilor 
Sectiunea a 3‑a. Stingerea servitutilor 

Titlul IV. Fiducia 

Titlul V. Administrarea bunurilor altuia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Formele de administrare 
Sectiunea 1. Administrarea simpla 
Sectiunea a 2‑a. Administrarea deplina 

Capitolul III. Regimul juridic al administrarii 
Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar 
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii 
Sectiunea a 3‑a. Inventar, garantii si asigurare 
Sectiunea a 4‑a. Administrarea colectiva si delegarea
Sectiunea a 5‑a. Plasamentele considerate sigure 
Sectiunea a 6‑a. Repartitia profiturilor si a pierderilor 
Sectiunea a 7‑a. Darea de seama anuala 

Capitolul IV. Incetarea administrarii 
Sectiunea 1. Cauzele de incetare 
Sectiunea a 2‑a. Darea de seama si predarea bunurilor 

Titlul VI. Proprietatea publica 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Dreptul de administrare 
Sectiunea a 3‑a. Dreptul de concesiune 
Sectiunea a 4‑a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit 

Titlul VII. Cartea funciara 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare 

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice 

Capitolul IV. Rectificarea inscrierilor de carte funciara 

Titlul VIII. Posesia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Viciile posesiei 

Capitolul III. Efectele posesiei 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Uzucapiunea imobiliara 
Sectiunea a 3‑a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna‑credinta 
Sectiunea a 4‑a. Ocupatiunea 
Sectiunea a 5‑a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna‑credinta 

Capitolul IV. Actiunile posesorii 

CARTEA A IV‑A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI

Titlul I. Dispozitii referitoare la mostenire in general 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni 

Titlul II. Mostenirea legala 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Reprezentarea succesorala 

Capitolul III. Mostenitorii legali 
Sectiunea 1. Sotul supravietuitor 
Sectiunea a 2‑a. Descendentii defunctului 
Sectiunea a 3‑a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati 
Sectiunea a 4‑a. Ascendentii ordinari 
Sectiunea a 5‑a. Colateralii ordinari 

Titlul III. Liberalitatile 

Capitolul I. Dispozitii comune 

Sectiunea 1. Dispozitii preliminare 
Sectiunea a 2‑a. Capacitatea in materie de liberalitati
Sectiunea a 3‑a. Substitutiile fideicomisare
Sectiunea a 4‑a. Liberalitatile reziduale 
Sectiunea a 5‑a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor
Sectiunea a 6‑a. Dispozitii speciale 

Capitolul II. Donatia
Sectiunea 1. Incheierea contractului 
Sectiunea a 2‑a. Efectele donatiei 
Sectiunea a 3‑a. Revocarea donatiei 
Sectiunea a 4‑a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti 

Capitolul III. Testamentul 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Formele testamentului 
Sectiunea a 3‑a. Revocarea voluntara a testamentului 
Sectiunea a 4‑a. Legatul 
Sectiunea a 5‑a. Dezmostenirea 
Sectiunea a 6‑a. Executiunea testamentara 

Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive 
Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila 
Sectiunea a 2‑a. Reductiunea liberalitatilor excesive 

Titlul IV. Transmisiunea si partajul mostenirii 

Capitolul I. Transmisiunea mostenirii 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Acceptarea mostenirii 
Sectiunea a 3‑a. Renuntarea la mostenire 
Sectiunea a 4‑a. Sezina 
Sectiunea a 5‑a. Petitia de ereditate 
Sectiunea a 6‑a. Certificatul de mostenitor 

Capitolul II. Mostenirea vacanta 

Capitolul III. Amintirile de familie 

Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral 
Sectiunea a 2‑a. Raportul donatiilor 
Sectiunea a 3‑a. Plata datoriilor
Sectiunea a 4‑a. Partajul de ascendent 

CARTEA A V‑A. DESPRE OBLIGATII 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Izvoarele obligatiilor 

Capitolul I. Contractul 
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Diferite categorii de contracte 
Sectiunea a 3‑a. Incheierea contractului 
Sectiunea a 4‑a. Nulitatea contractului 
Sectiunea a 5‑a. Interpretarea contractului 
Sectiunea a 6‑a. Efectele contractului 
Sectiunea a 7‑a. Reprezentarea 
Sectiunea a 8‑a. Cesiunea contractului 
Sectiunea a 9‑a. Incetarea contractului 

Capitolul II. Actul juridic unilateral 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Actul unilateral ca izvor de obligatii 

Capitolul III. Faptul juridic licit 
Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri 
Sectiunea a 2‑a. Plata nedatorata 
Sectiunea a 3‑a. Imbogatirea fara justa cauza 

Capitolul IV. Raspunderea civila 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Cauze exoneratoare de raspundere 
Sectiunea a 3‑a. Raspunderea pentru fapta proprie 
Sectiunea a 4‑a. Raspunderea pentru fapta altuia 
Sectiunea a 5‑a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri 
Sectiunea a 6‑a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale 

Titlul III. Modalitatile obligatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conditia 

Capitolul III. Termenul 

Titlul IV. Obligatiile complexe 

Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile 

Capitolul II. Obligatiile solidare 
Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori 
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile solidare intre debitori 

Capitolul III. Obligatiile alternative si facultative 
Sectiunea 1. Obligatiile alternative 
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile facultative 

Titlul V. Executarea obligatiilor 

Capitolul I. Plata 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Subiectele platii
Sectiunea a 3‑a. Conditiile platii 
Sectiunea a 4‑a. Dovada platii
Sectiunea a 5‑a. Imputatia platii 
Sectiunea a 6‑a. Punerea in intarziere a creditorului 

Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Punerea in intarziere a debitorului 
Sectiunea a 3‑a. Executarea silita in natura 
Sectiunea a 4‑a. Executarea prin echivalent 
Sectiunea a 5‑a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor 
Sectiunea a 6‑a. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale 

Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului 
Sectiunea 1. Masurile conservatorii 
Sectiunea a 2‑a. Actiunea oblica 
Sectiunea a 3‑a. Actiunea revocatorie 

Titlul VI. Transmisiunea si transformarea obligatiilor 

Capitolul I. Cesiunea de creanta 
Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general 
Sectiunea a 2‑a. Cesiunea unei creante constatate printr‑un titlu nominativ, la ordin sau la purtator 

Capitolul II. Subrogatia 

Capitolul III. Preluarea datoriei 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul 

Capitolul IV. Novatia 

Titlul VII. Stingerea obligatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Compensatia 

Capitolul III. Confuziunea 

Capitolul IV. Remiterea de datorie 

Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare 

Titlul VIII. Restituirea prestatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Modalitatile de restituire 

Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti 

Titlul IX. Diferite contracte speciale 

Capitolul I. Contractul de vanzare 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Vanzarea bunurilor imobile 
Sectiunea a 3‑a. Vanzarea mostenirii 
Sectiunea a 4‑a. Alte varietati de vanzare 

Capitolul II. Contractul de schimb 

Capitolul III. Contractul de furnizare 

Capitolul IV. Contractul de report 

Capitolul V. Contractul de locatiune 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor 
Sectiunea a 3‑a. Reguli particulare in materia arendarii 

Capitolul VI. Contractul de antrepriza 
Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza 
Sectiunea a 2‑a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii 

Capitolul VII. Contractul de societate 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Societatea simpla 
Sectiunea a 3‑a. Asocierea in participatie 

Capitolul VIII. Contractul de transport 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Contractul de transport de bunuri 
Sectiunea a 3‑a. Contractul de transport de persoane si bagaje 

Capitolul IX. Contractul de mandat 
Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Mandatul cu reprezentare 
Sectiunea a 3‑a. Mandatul fara reprezentare 

Capitolul X. Contractul de agentie 

Capitolul XI. Contractul de intermediere 

Capitolul XII. Contractul de depozit 
Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit 
Sectiunea a 2‑a. Depozitul necesar 
Sectiunea a 3‑a. Depozitul hotelier 
Sectiunea a 4‑a. Sechestrul conventional 

Capitolul XIII. Contractul de imprumut 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Imprumutul de folosinta 
Sectiunea a 3‑a. Imprumutul de consumatie 

Capitolul XIV. Contractul de cont curent 

Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare 
Sectiunea 1. Contul bancar curent 
Sectiunea a 2‑a. Depozitul bancar 
Sectiunea a 3‑a. Facilitatea de credit 
Sectiunea a 4‑a. Inchirierea casetelor de valori 

Capitolul XVI. Contractul de asigurare
Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Asigurarea de bunuri 
Sectiunea a 3‑a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare 
Sectiunea a 4‑a. Asigurarea de raspundere civila 
Sectiunea a 5‑a. Asigurarea de persoane 
Sectiunea a 6‑a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea 

Capitolul XVII. Contractul de renta viagera 

Capitolul XVIII. Contractul de intretinere 

Capitolul XIX. Jocul si pariul 

Capitolul XX. Tranzactia 

Titlul X. Garantiile personale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Fideiusiunea 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Efectele fideiusiunii
Sectiunea a 3‑a. Incetarea fideiusiunii

Capitolul III. Garantiile autonome

Titlul XI. Privilegiile si garantiile reale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Privilegiile 
Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Privilegiile generale si privilegiile speciale 
Sectiunea a 3‑a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci 

Capitolul III. Ipoteca 
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Ipoteca imobiliara 
Sectiunea a 3‑a. Ipoteca mobiliara 
Sectiunea a 4‑a. Concursul intre creditorii ipotecari 
Sectiunea a 5‑a. Stingerea ipotecilor 

Capitolul IV. Executarea ipotecii 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Executarea ipotecii mobiliare 
Sectiunea a 3‑a. Executarea ipotecilor imobiliare 

Capitolul V. Gajul 
Sectiunea 1. Constituirea gajului 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist 

Capitolul VI. Dreptul de retentie 

CARTEA A VI‑A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR 

Titlul I. Prescriptia extinctiva 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive 

Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive 
Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive 
Sectiunea a 2‑a. Suspendarea prescriptiei extinctive 
Sectiunea a 3‑a. Intreruperea prescriptiei extinctive 

Capitolul IV. Implinirea prescriptiei 

Titlul II. Regimul general al termenelor de decadere 

Titlul III. Calculul termenelor 

CARTEA A VII‑A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Conflicte de legi 

Capitolul I. Persoane 
Sectiunea 1. Persoana fizica 
Sectiunea a 2‑a. Persoana juridica 

Capitolul II. Familia 
Sectiunea 1. Casatoria 
Sectiunea a 2‑a. Filiatia 
Sectiunea a 3‑a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor
Sectiunea a 4‑a. Obligatia de intretinere 

Capitolul III. Bunurile 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Bunurile mobile corporale 
Sectiunea a 3‑a. Mijloacele de transport 
Sectiunea a 4‑a. Titlurile de valoare 
Sectiunea a 5‑a. Bunurile incorporale 
Sectiunea a 6‑a. Formele de publicitate 
Sectiunea a 7‑a. Ipotecile mobiliare 

Capitolul IV. Mostenirea 

Capitolul V. Actul juridic 

Capitolul VI. Obligatiile 

Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Cambia si biletul la ordin 
Sectiunea a 3‑a. Cecul 

Capitolul VIII. Fiducia 

Capitolul IX. Prescriptia extinctiva 

Dispozitii finale 

Detalii tehnice
Data aparitiei18 ian. 2019
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini608
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Editiea 18-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul de procedura civila si 12 legi uzuale. Editie actualizata la 3 ianuarie 2019

Codul de procedura civila si 12 legi uzuale. Actualizat la 3 ianuarie 2019

Studiu introductiv - analiza modificarilor aduse prin Legea nr. 310/2018 - Gabriel Boroi, Delia Narcisa Theohari
37,00 RON
Indisponibila
 Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Editie actualizata la 7 ianuarie 2019

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 7 inuarie 2019

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
35,00 RON
Indisponibila
Codul de procedura civila si taxele de timbru. Editie 2019

Codul de procedura civila si taxele de timbru. Editie 2019

Studiu introductiv - analiza modificarilor aduse prin Legea nr. 310/2018 - Gabriel Boroi, Delia Narcisa Theohari
39,00 RON
Indisponibila
Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Editie actualizata la 12 februarie 2019

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Editie actualizata la 12 februarie 2019

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
35,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON