Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 29 mai 2022 - spiralat

Cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale
ISBN/ISSN: 978-606-27-2070-4
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 69,00 RON
51,75 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea de fata cuprinde Codul civil si Legea de punere in aplicare a acestuia, redata in extras. 
Legea nr. 71/2011 contine, in mare, trei categorii de prevederi: 1. dispozitii tranzitorii si de punere in aplicare a Codului civil; 2. dispozitii de modificare si completare a acestuia si 3. dispozitii de modificare si completare a diferitelor legi speciale. Dispozitiile de modificare si completare a textelor din Codul civil nu au mai fost redate separat, intrucat ele sunt inglobate in varianta republicata oficial in M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011 − forma reprodusa in cartea de fata. Celelalte dispozitii de sine statatoare ale Legii de punere in aplicare, mai putin dispozitiile de modificare si completare a diferitelor legi speciale, sunt redate integral ca lege separata fata de cod.

Textul Codului civil este insotit de articolele corespondente din vechiul Cod civil, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in Codul civil, toate acestea fiind redate la finalul articolelor, cu caractere italice. De asemenea, se fac trimiteri la legislatia conexa si sunt prezentate deciziile Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate, recursurile in interesul legii si hotararile prealabile privind dezlegarea unor chestiuni de drept in materie.

Codul civil si Legea de punere in aplicare include si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial al Codului civil, ci au fost intocmite de Editura Hamangiu pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.
Aceasta editie include Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale, insa, avand in vedere ca aceasta se va aplica la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, a fost pastrat textul aplicabil la data actualizarii (29 mai 2022), iar modificarile si completarile aduse Codului civil si Legii nr. 71/2011 prin legea mentionata (in vigoare de la 18 august 2022) au fost plasate sub dispozitiile vizate, fiind evidentiate printr-o linie verticala.

Prin Legea nr. 140/2022 au fost create instrumente juridice de sprijin si ocrotire adecvate pentru persoanele fizice cu dizabilitati intelectuale si psihosociale, care sa asigure respectarea demnitatii, a drepturilor si libertatilor, dar si a vointei, nevoilor si preferintelor acestora, precum si salvgardarea autonomiei lor, in acord cu cele statuate de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 601/2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, precum si in vederea alinierii legislatiei nationale la exigentele impuse de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, la care Romania este parte. Astfel cum se precizeaza in preambulul legii, scopul acestor masuri de ocrotire il constituie „combaterea excluziunii sociale si a discriminarii, incurajarea participarii active, in conditii de egalitate, a acestor categorii de persoane la viata civila, precum si (re)integrarea lor in plan socioeconomic, cu efecte benefice inclusiv asupra starii de sanatate a acestora”.

Cartea Codul civil si Legea de punere in aplicare este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset si este legata cu spira.

TITLUL PRELIMINAR. DESPRE LEGEA CIVILA
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Aplicarea legii civile
Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice
CARTEA I. DESPRE PERSOANE
TITLUL I. DISPOZITII GENERALE
TITLUL II. PERSOANA FIZICA
Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fizice
Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu
Sectiunea a 3-a. Declararea judecatoreasca a mortii
Capitolul II. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente
Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice
Sectiunea a 3-a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane
Sectiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau
Capitolul III. Identificarea persoanei fizice
Sectiunea 1. Numele
Sectiunea a 2-a. Domiciliul si resedinta
Sectiunea a 3-a. Actele de stare civila
TITLUL III. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Tutela minorului
Sectiunea 1. Deschiderea tutelei
Sectiunea a 2-a. Tutorele
Sectiunea a 3-a. Consiliul de familie
Sectiunea a 4-a. Exercitarea tutelei
§1. Dispozitii generale
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
Sectiunea a 5-a. Controlul exercitarii tutelei
Sectiunea a 6-a. Incetarea tutelei
Capitolul III. Ocrotirea majorului prin consiliere judiciara si tutela speciala
Capitolul IV. Curatela
TITLUL IV. PERSOANA JURIDICA
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice
Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice
Sectiunea a 3-a. Inregistrarea persoanei juridice
Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice
Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice
§1. Capacitatea de exercitiu
§2. Functionarea persoanei juridice
§3. Dispozitii speciale
Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice
Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice
Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale
TITLUL V. APARAREA DREPTURILOR NEPATRIMONIALE
CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE
TITLUL I. DISPOZITII GENERALE
TITLUL II. CASATORIA
Capitolul I. Logodna
Capitolul II. Incheierea casatoriei
Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei
Sectiunea a 2-a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei
Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei
Capitolul IV. Nulitatea casatoriei
Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei
Sectiunea a 2-a. Nulitatea relativa a casatoriei
Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii casatoriei
Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor
Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor
Sectiunea 1. Dispozitii comune
§1. Despre regimul matrimonial in general
§2. Locuinta familiei
§3. Cheltuielile casatoriei
§4. Alegerea regimului matrimonial
Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii legale
Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri
Sectiunea a 4-a. Regimul comunitatii conventionale
Sectiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial
§1. Modificarea conventionala
§2. Modificarea judiciara
Capitolul VII. Desfacerea casatoriei
Sectiunea 1. Cazurile de divort
§1. Dispozitii generale
§2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
§3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala
§4. Divortul din culpa
§5. Divortul din cauza starii sanatatii unui
Sectiunea a 2-a. Efectele divortului
§1. Data desfacerii casatoriei
§2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti
§3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial
II. Dreptul la despagubiri
III. Obligatia de intretinere intre fostii soti
IV. Prestatia compensatorie
§4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori
TITLUL III. RUDENIA
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Filiatia
Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei
§1. Dispozitii generale
§2. Prezumtia de paternitate
§3. Recunoasterea copilului
§4. Actiuni privind filiatia
I. Contestarea filiatiei
II. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama
III. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei
IV. Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie
V. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie
Sectiunea a 2-a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator
Sectiunea a 3-a. Situatia legala a copilului
Capitolul III. Adoptia
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale adoptiei
§1. Persoanele care pot fi adoptate
§2. Persoanele care pot adopta
§3. Consimtamantul la adoptie
Sectiunea a 3-a. Efectele adoptiei
Sectiunea a 4-a. Incetarea adoptiei
TITLUL IV. AUTORITATEA PARINTEASCA
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti
Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti
Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti
Titlul V. Obligatia de intretinere
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza
Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere
Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere
CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI
TITLUL I. BUNURILE SI DREPTURILE REALE IN GENERAL
Capitolul I. Despre bunuri in general
Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor
Sectiunea a 2-a. Produsele bunurilor
Capitolul II. Drepturile reale in general
TITLUL II. PROPRIETATEA PRIVATA
Capitolul I. Dispozitii generale
Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata
Sectiunea a 2-a. Apararea dreptului de proprietate privata
Capitolul II. Accesiunea
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Accesiunea imobiliara naturala
Sectiunea a 3-a. Accesiunea imobiliara artificiala
§1. Dispozitii comune
§2. Realizarea lucrarii cu materialele altuia
§3. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
§4. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
§5. Intelesul unor termeni
§6. Dispozitii speciale
Sectiunea a 4-a. Accesiunea mobiliara
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata
Sectiunea 1. Limite legale
§1. Dispozitii comune
§2. Folosirea apelor
§3. Picatura stresinii
§4. Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii
§5. Vederea asupra proprietatii vecinului
§6. Dreptul de trecere
§7. Alte limite legale
Sectiunea a 2-a. Limite conventionale
Sectiunea a 3-a. Limite judiciare
Capitolul IV. Proprietatea comuna
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Coproprietatea obisnuita
Sectiunea a 3-a. Coproprietatea fortata
§1. Dispozitii comune
§2. Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente
I. Partile comune
II. Drepturile si obligatiile coproprietarilor
III. Asociatia de proprietari
§3. Coproprietatea asupra despartiturilor comune
Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in devalmasie
Sectiunea a 5-a. Partajul
Capitolul V. Proprietatea periodica
TITLUL III. DEZMEMBRAMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA
Capitolul I. Superficia
Capitolul II. Uzufructul
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
§1. Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar
§2. Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
§3. Dispozitii speciale
Sectiunea a 3-a. Stingerea uzufructului
Capitolul III. Uzul si abitatia
Capitolul IV. Servitutile
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile proprietarilor
Sectiunea a 3-a. Stingerea servitutilor
TITLUL IV. FIDUCIA
TITLUL V. ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Formele de administrare
Sectiunea 1. Administrarea simpla
Sectiunea a 2-a. Administrarea deplina
Capitolul III. Regimul juridic al administrarii
Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar
Sectiunea a 2-a. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii
Sectiunea a 3-a. Inventar, garantii si asigurare
Sectiunea a 4-a. Administrarea colectiva si delegarea
Sectiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure
Sectiunea a 6-a. Repartitia profiturilor si a pierderilor
Sectiunea a 7-a. Darea de seama anuala
Capitolul IV. Incetarea administrarii
Sectiunea 1. Cauzele de incetare
Sectiunea a 2-a. Darea de seama si predarea bunurilor
TITLUL VI. PROPRIETATEA PUBLICA
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Dreptul de administrare
Sectiunea a 3-a. Dreptul de concesiune
Sectiunea a 4-a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit
TITLUL VII. CARTEA FUNCIARA
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice
Capitolul IV. Rectificarea inscrierilor de carte funciara
TITLUL VIII. POSESIA
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Viciile posesiei
Capitolul III. Efectele posesiei
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliara
Sectiunea a 3-a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta
Sectiunea a 4-a. Ocupatiunea
Sectiunea a 5-a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta
Capitolul IV. Actiunile posesorii
CARTEA A IV-A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI
TITLUL I. DISPOZITII REFERITOARE LA MOSTENIRE IN GENERAL
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni
TITLUL II. MOSTENIREA LEGALA
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Reprezentarea succesorala
Capitolul III. Mostenitorii legali
Sectiunea 1. Sotul supravietuitor
Sectiunea a 2-a. Descendentii defunctului
Sectiunea a 3-a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati
Sectiunea a 4-a. Ascendentii ordinari
Sectiunea a 5-a. Colateralii ordinari
TITLUL III. LIBERALITATILE
Capitolul I. Dispozitii comune
Sectiunea 1. Dispozitii preliminare
Sectiunea a 2-a. Capacitatea in materie de liberalitati
Sectiunea a 3-a. Substitutiile fideicomisare
Sectiunea a 4-a. Liberalitatile reziduale
Sectiunea a 5-a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor
Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale
Capitolul II. Donatia
Sectiunea 1. Incheierea contractului
Sectiunea a 2-a. Efectele donatiei
Sectiunea a 3-a. Revocarea donatiei
§1. Dispozitii comune
§2. Revocarea pentru ingratitudine
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii
Sectiunea a 4-a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti
Capitolul III. Testamentul
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Formele testamentului
Sectiunea a 3-a. Revocarea voluntara a testamentului
Sectiunea a 4-a. Legatul
§1. Categorii de legate
§2. Efectele legatelor
§3. Ineficacitatea legatelor
Sectiunea a 5-a. Dezmostenirea
Sectiunea a 6-a. Executiunea testamentara
Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive
Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila
Sectiunea a 2-a. Reductiunea liberalitatilor excesive
TITLUL IV. TRANSMISIUNEA SI PARTAJUL MOSTENIRII
Capitolul I. Transmisiunea mostenirii
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Acceptarea mostenirii
Sectiunea a 3-a. Renuntarea la mostenire
Sectiunea a 4-a. Sezina
Sectiunea a 5-a. Petitia de ereditate
Sectiunea a 6-a. Certificatul de mostenitor
Capitolul II. Mostenirea vacanta
Capitolul III. Amintirile de familie
Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul
Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral
Sectiunea a 2-a. Raportul donatiilor
Sectiunea a 3-a. Plata datoriilor
Sectiunea a 4-a. Partajul de ascendent
CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGATII
TITLUL I. DISPOZITII GENERALE
TITLUL II. IZVOARELE OBLIGATIILOR
Capitolul I. Contractul
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte
Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului
§1. Dispozitii preliminare
§2. Capacitatea partilor
§3. Consimtamantul
I. Formarea contractului
II. Valabilitatea consimtamantului
III. Viciile consimtamantului
§4. Obiectul contractului
§5. Cauza
§6. Forma contractului
Sectiunea a 4-a. Nulitatea contractului
§1. Dispozitii generale
§2. Cauzele de nulitate
§3. Efectele nulitatii
§4. Validarea contractului
Sectiunea a 5-a. Interpretarea contractului
Sectiunea a 6-a. Efectele contractului
§1. Efectele intre parti
§2. Efectele fata de terti
I. Dispozitii generale
II. Promisiunea faptei altuia
III. Stipulatia pentru altul
IV. Simulatia
Sectiunea a 7-a. Reprezentarea
Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului
Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului
Capitolul II. Actul juridic unilateral
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligatii
Capitolul III. Faptul juridic licit
Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri
Sectiunea a 2-a. Plata nedatorata
Sectiunea a 3-a. Imbogatirea fara justa cauza
Capitolul IV. Raspunderea civila
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de raspundere
Sectiunea a 3-a. Raspunderea pentru fapta proprie
Sectiunea a 4-a. Raspunderea pentru fapta altuia
Sectiunea a 5-a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri
Sectiunea a 6-a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale
TITLUL III. MODALITATILE OBLIGATIILOR
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Conditia
Capitolul III. Termenul
TITLUL IV. OBLIGATIILE COMPLEXE
Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile
Capitolul II. Obligatiile solidare
Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori
Sectiunea a 2-a. Obligatiile solidare intre debitori
§1. Dispozitii generale
§2. Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
I. Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
II. Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
§3. Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori
Capitolul III. Obligatiile alternative si facultative
Sectiunea 1. Obligatiile alternative
Sectiunea a 2-a. Obligatiile facultative
TITLUL V. EXECUTAREA OBLIGATIILOR
Capitolul I. Plata
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Subiectele platii
Sectiunea a 3-a. Conditiile platii
Sectiunea a 4-a. Dovada platii
Sectiunea a 5-a. Imputatia platii
Sectiunea a 6-a. Punerea in intarziere a creditorului
Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Punerea in intarziere a debitorului
Sectiunea a 3-a. Executarea silita in natura
Sectiunea a 4-a. Executarea prin echivalent
§1. Dispozitii generale
§2. Prejudiciul
I. Evaluarea prejudiciului
II. Clauza penala si arvuna
§3. Vinovatia debitorului
Sectiunea a 5-a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor
Sectiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale
Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului
Sectiunea 1. Masurile conservatorii
Sectiunea a 2-a. Actiunea oblica
Sectiunea a 3-a. Actiunea revocatorie
TITLUL VI. TRANSMISIUNEA SI TRANSFORMAREA OBLIGATIILOR
Capitolul I. Cesiunea de creanta
Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general
Sectiunea a 2-a. Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator
Capitolul II. Subrogatia
Capitolul III. Preluarea datoriei
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul
Capitolul IV. Novatia
TITLUL VII. STINGEREA OBLIGATIILOR
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Compensatia
Capitolul III. Confuziunea
Capitolul IV. Remiterea de datorie
Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare
TITLUL VIII. RESTITUIREA PRESTATIILOR
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Modalitatile de restituire
Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti
TITLUL IX. DIFERITE CONTRACTE SPECIALE
Capitolul I. Contractul de vanzare
Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Domeniul de aplicare
§2. Cine poate cumpara sau vinde
§3. Obiectul vanzarii
§4. Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare
§5. Obligatiile vanzatorului
I. Dispozitii generale
II. Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut
III. Predarea bunului
IV. Garantia contra evictiunii
V. Garantia contra viciilor bunului vandut
VI. Garantia pentru buna functionare
§6. Obligatiile cumparatorului
§7. Dreptul de preemptiune
Sectiunea a 2-a. Vanzarea bunurilor imobile
§1. Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor
§2. Vanzarea terenurilor forestiere
Sectiunea a 3-a. Vanzarea mostenirii
Sectiunea a 4-a. Alte varietati de vanzare
§1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii
§2. Vanzarea cu optiune de rascumparare
Capitolul II. Contractul de schimb
Capitolul III. Contractul de furnizare
Capitolul IV. Contractul de report
Capitolul V. Contractul de locatiune
Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Cuprinsul contractului
§2. Obligatiile locatorului
§3. Obligatiile locatarului
§4. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune
§5. Expirarea termenului si tacita relocatiune
§6. Instrainarea bunului dat in locatiune
§7. Incetarea contractului
Sectiunea a 2-a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
Sectiunea a 3-a. Reguli particulare in materia arendarii
Capitolul VI. Contractul de antrepriza
Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza
§1. Dispozitii generale
§2. Obligatiile partilor
§3. Incetarea contractului
Sectiunea a 2-a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii
Capitolul VII. Contractul de societate
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Societatea simpla
§1. Incheierea contractului de societate
§2. Efectele contractului de societate
I. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei
II. Administrarea societatii
III. Obligatiile asociatilor fata de terti
§3. Pierderea calitatii de asociat
§4. Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii
§5. Lichidarea societatii
Sectiunea a 3-a. Asocierea in participatie
Capitolul VIII. Contractul de transport
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri
Sectiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane si bagaje
Capitolul IX. Contractul de mandat
Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare
§1. Forma si intinderea mandatului
§2. Obligatiile mandatarului
§3. Obligatiile mandantului
§31. Dispozitii privind mandatul de ocrotire
§4. Incetarea mandatului
Sectiunea a 3-a. Mandatul fara reprezentare
§1. Dispozitii generale
§2. Contractul de comision
§3. Contractul de consignatie
§4. Contractul de expeditie
Capitolul X. Contractul de agentie
Capitolul XI. Contractul de intermediere
Capitolul XII. Contractul de depozit
Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit
§1. Dispozitii generale
§2. Obligatiile depozitarului
§3. Obligatiile deponentului
Sectiunea a 2-a. Depozitul necesar
Sectiunea a 3-a. Depozitul hotelier
Sectiunea a 4-a. Sechestrul conventional
Capitolul XIII. Contractul de imprumut
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Imprumutul de folosinta
Sectiunea a 3-a. Imprumutul de consumatie
§1. Dispozitii comune
§2. Imprumutul cu dobanda
Capitolul XIV. Contractul de cont curent
Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare
Sectiunea 1. Contul bancar curent
Sectiunea a 2-a. Depozitul bancar
Sectiunea a 3-a. Facilitatea de credit
Sectiunea a 4-a. Inchirierea casetelor de valori
Capitolul XVI. Contractul de asigurare
Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri
Sectiunea a 3-a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare
Sectiunea a 4-a. Asigurarea de raspundere civila
Sectiunea a 5-a. Asigurarea de persoane
Sectiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea
Capitolul XVII. Contractul de renta viagera
Capitolul XVIII. Contractul de intretinere
Capitolul XIX. Jocul si pariul
Capitolul XX. Tranzactia
TITLUL X. GARANTIILE PERSONALE
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Fideiusiunea
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii
§1. Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor
§2. Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor
§3. Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori
Sectiunea a 3-a. Incetarea fideiusiunii
Capitolul III. Garantiile autonome
TITLUL XI. PRIVILEGIILE SI GARANTIILE REALE
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Privilegiile
Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Privilegiile generale si privilegiile speciale
Sectiunea a 3-a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci
Capitolul III. Ipoteca
Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Dispozitii comune
§2. Obiectul si intinderea ipotecii
§3. Efectele ipotecii fata de terti
§4. Ipotecile conventionale
Sectiunea a 2-a. Ipoteca imobiliara
§1. Constituirea ipotecii imobiliare
§2. Drepturile si obligatiile partilor
§3. Ipotecile legale
Sectiunea a 3-a. Ipoteca mobiliara
§1. Dispozitii generale
I. Constituirea ipotecii
II. Drepturile si obligatiile partilor
§2. Ipotecile asupra creantelor
I. Dispozitii comune
II. Drepturile si obligatiile partilor
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare
§4. Inscrierea ipotecilor mobiliare
Sectiunea a 4-a. Concursul intre creditorii ipotecari
Sectiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor
Capitolul IV. Executarea ipotecii
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale
I. Deposedarea debitorului
II. Vanzarea bunului ipotecat
III. Preluarea bunului ipotecat in contul creantei
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative
§3. Executarea ipotecii asupra creantelor
§4. Preluarea bunului in vederea administrarii
§5. Sanctiuni
Sectiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare
Capitolul V. Gajul
Sectiunea 1. Constituirea gajului
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist
Capitolul VI. Dreptul de retentie
CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR
TITLUL I. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive
Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive
Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive
Sectiunea a 2-a. Suspendarea prescriptiei extinctive
Sectiunea a 3-a. Intreruperea prescriptiei extinctive
Capitolul IV. Implinirea prescriptiei
TITLUL II. REGIMUL GENERAL AL TERMENELOR DE DECADERE
TITLUL III. CALCULUL TERMENELOR
CARTEA A VII-A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
TITLUL I. DISPOZITII GENERALE
TITLUL II. CONFLICTE DE LEGI
Capitolul I. Persoane
Sectiunea 1. Persoana fizica
Sectiunea a 2-a. Persoana juridica
Capitolul II. Familia
Sectiunea 1. Casatoria
§1. Incheierea casatoriei
§2. Efectele casatoriei
§3. Desfacerea casatoriei
Sectiunea a 2-a. Filiatia
§1. Filiatia copilului din casatorie
§2. Filiatia copilului din afara casatoriei
§3. Adoptia
Sectiunea a 3-a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor
Sectiunea a 4-a. Obligatia de intretinere
Capitolul III. Bunurile
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale
Sectiunea a 3-a. Mijloacele de transport
Sectiunea a 4-a. Titlurile de valoare
Sectiunea a 5-a. Bunurile incorporale
Sectiunea a 6-a. Formele de publicitate
Sectiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare
Capitolul IV. Mostenirea
Capitolul V. Actul juridic
Capitolul VI. Obligatiile
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cambia si biletul la ordin
Sectiunea a 3-a. Cecul
Capitolul VIII. Fiducia
Capitolul IX. Prescriptia extinctiva
DISPOZITII FINALE

Detalii tehnice
Data aparitiei17 iun. 2022
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini624
Format145x205 mm
Tip copertaCartonata cu spirala
Alti clienti au cumparat si