Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 1 septembrie 2022 - spiralat

ISBN/ISSN: 978-606-27-2103-9
Editura: Hamangiu
70,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Vezi editia actualizata a lucrarii Codul civil si Legea de punere in aplicare - varianta spiralata.

Lucrarea de fata cuprinde Codul civil si Legea de punere in aplicare a acestuia, redata in extras. 
Textul Codului civil este insotit de articolele corespondente din vechiul Cod civil, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in Codul civil, toate acestea fiind redate la finalul articolelor, cu caractere italice. De asemenea, se fac trimiteri la legislatia conexa si sunt prezentate deciziile Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate, recursurile in interesul legii si hotararile prealabile privind dezlegarea unor chestiuni de drept in materie.

Codul civil si Legea de punere in aplicare include si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial al Codului civil, ci au fost intocmite de Editura Hamangiu pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.

Cartea Codul civil si Legea de punere in aplicare este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset si este legata cu spira.

TITLUL PRELIMINAR. DESPRE LEGEA CIVILA

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Aplicarea legii civile

Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice

CARTEA I. DESPRE PERSOANE

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. PERSOANA FIZICA

Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fizice  

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta

Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu        

Sectiunea a 3-a. Declararea judecatoreasca a mortii

Capitolul II. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente

Sectiunea 1. Dispozitii comune

Sectiunea a 2-a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice

Sectiunea a 3-a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane

Sectiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau

Capitolul III. Identificarea persoanei fizice

Sectiunea 1. Numele

Sectiunea a 2-a. Domiciliul si resedinta

Sectiunea a 3-a. Actele de stare civila

TITLUL III. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Tutela minorului

Sectiunea 1. Deschiderea tutelei

Sectiunea a 2-a. Tutorele

Sectiunea a 3-a. Consiliul de familie

Sectiunea a 4-a. Exercitarea tutelei

§1. Dispozitii generale

§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului

§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului

Sectiunea a 5-a. Controlul exercitarii tutelei

Sectiunea a 6-a. Incetarea tutelei

Capitolul III. Ocrotirea majorului prin consiliere judiciara si tutela speciala

Capitolul IV. Curatela

TITLUL IV. PERSOANA JURIDICA

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice

Sectiunea 1. Dispozitii comune

Sectiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice

Sectiunea a 3-a. Inregistrarea persoanei juridice

Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice

Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice

§1. Capacitatea de exercitiu

§2. Functionarea persoanei juridice

§3. Dispozitii speciale

Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice

Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice

Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale

TITLUL V. APARAREA DREPTURILOR NEPATRIMONIALE

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. CASATORIA

Capitolul I. Logodna

Capitolul II. Incheierea casatoriei

Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei

Sectiunea a 2-a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei

Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei

Capitolul IV. Nulitatea casatoriei

Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei

Sectiunea a 2-a. Nulitatea relativa a casatoriei

Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii casatoriei

Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor

Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor

Sectiunea 1. Dispozitii comune     

§1. Despre regimul matrimonial in general

§2. Locuinta familiei

§3. Cheltuielile casatoriei

§4. Alegerea regimului matrimonial      

Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii legale

Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri

Sectiunea a 4-a. Regimul comunitatii conventionale

Sectiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial

§1. Modificarea conventionala

§2. Modificarea judiciara

Capitolul VII. Desfacerea casatoriei

Sectiunea 1. Cazurile de divort

§1. Dispozitii generale

§2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara

§3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala

§4. Divortul din culpa

§5. Divortul din cauza starii sanatatii unui

Sectiunea a 2-a. Efectele divortului

§1. Data desfacerii casatoriei

§2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti

§3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti

I. Efecte cu privire la regimul matrimonial

II. Dreptul la despagubiri

III. Obligatia de intretinere intre fostii soti

IV. Prestatia compensatorie

§4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori

TITLUL III. RUDENIA

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Filiatia

Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei

§1. Dispozitii generale

§2. Prezumtia de paternitate

§3. Recunoasterea copilului 

§4. Actiuni privind filiatia

I. Contestarea filiatiei

II. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama

III. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei

IV. Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie

V. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie

Sectiunea a 2-a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator

Sectiunea a 3-a. Situatia legala a copilului

Capitolul III. Adoptia

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale adoptiei

§1. Persoanele care pot fi adoptate

§2. Persoanele care pot adopta

§3. Consimtamantul la adoptie

Sectiunea a 3-a. Efectele adoptiei

Sectiunea a 4-a. Incetarea adoptiei

TITLUL IV. AUTORITATEA PARINTEASCA

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti

Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti

Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti

Titlul V. Obligatia de intretinere

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza

Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere

Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI

TITLUL I. BUNURILE SI DREPTURILE REALE IN GENERAL

Capitolul I. Despre bunuri in general

Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor

Sectiunea a 2-a. Produsele bunurilor

Capitolul II. Drepturile reale in general

TITLUL II. PROPRIETATEA PRIVATA

Capitolul I. Dispozitii generale

Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata

Sectiunea a 2-a. Apararea dreptului de proprietate privata

Capitolul II. Accesiunea

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Accesiunea imobiliara naturala

Sectiunea a 3-a. Accesiunea imobiliara artificiala

§1. Dispozitii comune

§2. Realizarea lucrarii cu materialele altuia

§3. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia

§4. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia

§5. Intelesul unor termeni

§6. Dispozitii speciale

Sectiunea a 4-a. Accesiunea mobiliara

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata 

 Sectiunea 1. Limite legale

§1. Dispozitii comune

§2. Folosirea apelor

§3. Picatura stresinii

§4. Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii

§5. Vederea asupra proprietatii vecinului

§6. Dreptul de trecere

§7. Alte limite legale

Sectiunea a 2-a. Limite conventionale

Sectiunea a 3-a. Limite judiciare

Capitolul IV. Proprietatea comuna

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Coproprietatea obisnuita

Sectiunea a 3-a. Coproprietatea fortata

§1. Dispozitii comune

§2. Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente

I. Partile comune

II. Drepturile si obligatiile coproprietarilor

III. Asociatia de proprietari

§3. Coproprietatea asupra despartiturilor comune 

 Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in devalmasie 

Sectiunea a 5-a. Partajul

Capitolul V. Proprietatea periodica

TITLUL III. DEZMEMBRAMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA

Capitolul I. Superficia

Capitolul II. Uzufructul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar

§1. Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar

§2. Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar

§3. Dispozitii speciale

Sectiunea a 3-a. Stingerea uzufructului

Capitolul III. Uzul si abitatia

Capitolul IV. Servitutile

 Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile proprietarilor

Sectiunea a 3-a. Stingerea servitutilor

TITLUL IV. FIDUCIA

TITLUL V. ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Formele de administrare

Sectiunea 1. Administrarea simpla

Sectiunea a 2-a. Administrarea deplina

Capitolul III. Regimul juridic al administrarii

Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar

Sectiunea a 2-a. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii

Sectiunea a 3-a. Inventar, garantii si asigurare

Sectiunea a 4-a. Administrarea colectiva si delegarea

Sectiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure

Sectiunea a 6-a. Repartitia profiturilor si a pierderilor

Sectiunea a 7-a. Darea de seama anuala

Capitolul IV. Incetarea administrarii

Sectiunea 1. Cauzele de incetare

Sectiunea a 2-a. Darea de seama si predarea bunurilor

TITLUL VI. PROPRIETATEA PUBLICA

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Dreptul de administrare

Sectiunea a 3-a. Dreptul de concesiune

Sectiunea a 4-a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit

TITLUL VII. CARTEA FUNCIARA

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice

Capitolul IV. Rectificarea inscrierilor de carte funciara

TITLUL VIII. POSESIA

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Viciile posesiei

Capitolul III. Efectele posesiei

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliara

Sectiunea a 3-a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta

Sectiunea a 4-a. Ocupatiunea

Sectiunea a 5-a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta

Capitolul IV. Actiunile posesorii

CARTEA A IV-A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI

TITLUL I. DISPOZITII REFERITOARE LA MOSTENIRE IN GENERAL

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni

TITLUL II. MOSTENIREA LEGALA

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Reprezentarea succesorala

Capitolul III. Mostenitorii legali

Sectiunea 1. Sotul supravietuitor

Sectiunea a 2-a. Descendentii defunctului

Sectiunea a 3-a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati

Sectiunea a 4-a. Ascendentii ordinari

Sectiunea a 5-a. Colateralii ordinari

TITLUL III. LIBERALITATILE

Capitolul I. Dispozitii comune

Sectiunea 1. Dispozitii preliminare

Sectiunea a 2-a. Capacitatea in materie de liberalitati

Sectiunea a 3-a. Substitutiile fideicomisare

Sectiunea a 4-a. Liberalitatile reziduale

Sectiunea a 5-a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor

Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale

Capitolul II. Donatia

Sectiunea 1. Incheierea contractului

Sectiunea a 2-a. Efectele donatiei

Sectiunea a 3-a. Revocarea donatiei

§1. Dispozitii comune

§2. Revocarea pentru ingratitudine

§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii

Sectiunea a 4-a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti

Capitolul III. Testamentul

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Formele testamentului

Sectiunea a 3-a. Revocarea voluntara a testamentului 

Sectiunea a 4-a. Legatul

§1. Categorii de legate

§2. Efectele legatelor

§3. Ineficacitatea legatelor

Sectiunea a 5-a. Dezmostenirea

Sectiunea a 6-a. Executiunea testamentara

Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive

Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila

Sectiunea a 2-a. Reductiunea liberalitatilor excesive

TITLUL IV. TRANSMISIUNEA SI PARTAJUL MOSTENIRII

Capitolul I. Transmisiunea mostenirii

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Acceptarea mostenirii

Sectiunea a 3-a. Renuntarea la mostenire

Sectiunea a 4-a. Sezina 

Sectiunea a 5-a. Petitia de ereditate

Sectiunea a 6-a. Certificatul de mostenitor

Capitolul II. Mostenirea vacanta

Capitolul III. Amintirile de familie

Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul

Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral

Sectiunea a 2-a. Raportul donatiilor
         

Sectiunea a 3-a. Plata datoriilor

Sectiunea a 4-a. Partajul de ascendent

CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGATII

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. IZVOARELE OBLIGATIILOR

Capitolul I. Contractul

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte

Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului

§1. Dispozitii preliminare

§2. Capacitatea partilor

§3. Consimtamantul

I. Formarea contractului

II. Valabilitatea consimtamantului

III. Viciile consimtamantului     

§4. Obiectul contractului 

§5. Cauza

§6. Forma contractului

Sectiunea a 4-a. Nulitatea contractului

§1. Dispozitii generale

§2. Cauzele de nulitate

§3. Efectele nulitatii

§4. Validarea contractului

Sectiunea a 5-a. Interpretarea contractului

Sectiunea a 6-a. Efectele contractului

§1. Efectele intre parti

§2. Efectele fata de terti

I. Dispozitii generale

II. Promisiunea faptei altuia

III. Stipulatia pentru altul

IV. Simulatia 

Sectiunea a 7-a. Reprezentarea

Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului

Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului

Capitolul II. Actul juridic unilateral

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligatii

Capitolul III. Faptul juridic licit
       

Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri

Sectiunea a 2-a. Plata nedatorata

Sectiunea a 3-a. Imbogatirea fara justa cauza

Capitolul IV. Raspunderea civila  

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de raspundere   

Sectiunea a 3-a. Raspunderea pentru fapta proprie

Sectiunea a 4-a. Raspunderea pentru fapta altuia

Sectiunea a 5-a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri

Sectiunea a 6-a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale

TITLUL III. MODALITATILE OBLIGATIILOR

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Conditia

Capitolul III. Termenul

TITLUL IV. OBLIGATIILE COMPLEXE

Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile

Capitolul II. Obligatiile solidare

Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori 

Sectiunea a 2-a. Obligatiile solidare intre debitori

§1. Dispozitii generale

§2. Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari

I. Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari

II. Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari

§3. Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori

Capitolul III. Obligatiile alternative si facultative

Sectiunea 1. Obligatiile alternative

Sectiunea a 2-a. Obligatiile facultative

TITLUL V. EXECUTAREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Plata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Subiectele platii

Sectiunea a 3-a. Conditiile platii

Sectiunea a 4-a. Dovada platii

Sectiunea a 5-a. Imputatia platii

Sectiunea a 6-a. Punerea in intarziere a creditorului

Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Punerea in intarziere a debitorului

Sectiunea a 3-a. Executarea silita in natura

Sectiunea a 4-a. Executarea prin echivalent

§1. Dispozitii generale

§2. Prejudiciul

I. Evaluarea prejudiciului

II. Clauza penala si arvuna

§3. Vinovatia debitorului

Sectiunea a 5-a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor

Sectiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale

Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului 

Sectiunea 1. Masurile conservatorii

Sectiunea a 2-a. Actiunea oblica     

Sectiunea a 3-a. Actiunea revocatorie

TITLUL VI. TRANSMISIUNEA SI TRANSFORMAREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Cesiunea de creanta

Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general 

Sectiunea a 2-a. Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator

Capitolul II. Subrogatia

Capitolul III. Preluarea datoriei

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul

Capitolul IV. Novatia

TITLUL VII. STINGEREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Compensatia

Capitolul III. Confuziunea

Capitolul IV. Remiterea de datorie

Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare

TITLUL VIII. RESTITUIREA PRESTATIILOR

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Modalitatile de restituire

Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti

TITLUL IX. DIFERITE CONTRACTE SPECIALE

Capitolul I. Contractul de vanzare

Sectiunea 1. Dispozitii generale

§1. Domeniul de aplicare

§2. Cine poate cumpara sau vinde

§3. Obiectul vanzarii

§4. Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare

§5. Obligatiile vanzatorului

I. Dispozitii generale

II. Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut

III. Predarea bunului

IV. Garantia contra evictiunii

V. Garantia contra viciilor bunului vandut

VI. Garantia pentru buna functionare

§6. Obligatiile cumparatorului

§7. Dreptul de preemptiune 

Sectiunea a 2-a. Vanzarea bunurilor imobile

§1. Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor

§2. Vanzarea terenurilor forestiere

Sectiunea a 3-a. Vanzarea mostenirii

Sectiunea a 4-a. Alte varietati de vanzare

§1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii

§2. Vanzarea cu optiune de rascumparare

Capitolul II. Contractul de schimb

Capitolul III. Contractul de furnizare

Capitolul IV. Contractul de report

Capitolul V. Contractul de locatiune 

Sectiunea 1. Dispozitii generale

§1. Cuprinsul contractului

§2. Obligatiile locatorului

§3. Obligatiile locatarului

§4. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune

§5. Expirarea termenului si tacita relocatiune 

§6. Instrainarea bunului dat in locatiune

§7. Incetarea contractului

Sectiunea a 2-a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor

Sectiunea a 3-a. Reguli particulare in materia arendarii

Capitolul VI. Contractul de antrepriza 

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza

§1. Dispozitii generale

§2. Obligatiile partilor

§3. Incetarea contractului

Sectiunea a 2-a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii

Capitolul VII. Contractul de societate

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Societatea simpla

§1. Incheierea contractului de societate

§2. Efectele contractului de societate

I. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei

II. Administrarea societatii

III. Obligatiile asociatilor fata de terti

§3. Pierderea calitatii de asociat

§4. Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii

§5. Lichidarea societatii

Sectiunea a 3-a. Asocierea in participatie

Capitolul VIII. Contractul de transport

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri

Sectiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane si bagaje

Capitolul IX. Contractul de mandat

Sectiunea 1. Dispozitii comune

Sectiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare

§1. Forma si intinderea mandatului

§2. Obligatiile mandatarului

§3. Obligatiile mandantului 

§31. Dispozitii privind mandatul de ocrotire

§4. Incetarea mandatului

Sectiunea a 3-a. Mandatul fara reprezentare 

§1. Dispozitii generale

§2. Contractul de comision

§3. Contractul de consignatie

§4. Contractul de expeditie

Capitolul X. Contractul de agentie

Capitolul XI. Contractul de intermediere

Capitolul XII. Contractul de depozit

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit

§1. Dispozitii generale

§2. Obligatiile depozitarului

§3. Obligatiile deponentului

Sectiunea a 2-a. Depozitul necesar

Sectiunea a 3-a. Depozitul hotelier 

Sectiunea a 4-a. Sechestrul conventional

Capitolul XIII. Contractul de imprumut

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Imprumutul de folosinta

Sectiunea a 3-a. Imprumutul de consumatie

§1. Dispozitii comune

§2. Imprumutul cu dobanda

Capitolul XIV. Contractul de cont curent

Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare

Sectiunea 1. Contul bancar curent

Sectiunea a 2-a. Depozitul bancar

Sectiunea a 3-a. Facilitatea de credit

Sectiunea a 4-a. Inchirierea casetelor de valori

Capitolul XVI. Contractul de asigurare

Sectiunea 1. Dispozitii comune

Sectiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri

Sectiunea a 3-a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare

Sectiunea a 4-a. Asigurarea de raspundere civila

Sectiunea a 5-a. Asigurarea de persoane 

Sectiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea

Capitolul XVII. Contractul de renta viagera

Capitolul XVIII. Contractul de intretinere

Capitolul XIX. Jocul si pariul

Capitolul XX. Tranzactia

TITLUL X. GARANTIILE PERSONALE

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Fideiusiunea

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii

§1. Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor

§2. Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor

§3. Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori

Sectiunea a 3-a. Incetarea fideiusiunii

Capitolul III. Garantiile autonome

TITLUL XI. PRIVILEGIILE SI GARANTIILE REALE

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Privilegiile

Sectiunea 1. Dispozitii comune

Sectiunea a 2-a. Privilegiile generale si privilegiile speciale

Sectiunea a 3-a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci

Capitolul III. Ipoteca

Sectiunea 1. Dispozitii generale

§1. Dispozitii comune

§2. Obiectul si intinderea ipotecii

§3. Efectele ipotecii fata de terti

§4. Ipotecile conventionale 

Sectiunea a 2-a. Ipoteca imobiliara

§1. Constituirea ipotecii imobiliare

§2. Drepturile si obligatiile partilor

§3. Ipotecile legale 

Sectiunea a 3-a. Ipoteca mobiliara

§1. Dispozitii generale

I. Constituirea ipotecii

II. Drepturile si obligatiile partilor 

§2. Ipotecile asupra creantelor

I. Dispozitii comune

II. Drepturile si obligatiile partilor

§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare

§4. Inscrierea ipotecilor mobiliare

Sectiunea a 4-a. Concursul intre creditorii ipotecari

Sectiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor

Capitolul IV. Executarea ipotecii

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare

§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale

I. Deposedarea debitorului

II. Vanzarea bunului ipotecat

III. Preluarea bunului ipotecat in contul creantei 

§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative

§3. Executarea ipotecii asupra creantelor

§4. Preluarea bunului in vederea administrarii

§5. Sanctiuni

Sectiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare

Capitolul V. Gajul 

Sectiunea 1. Constituirea gajului

Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist

Capitolul VI. Dreptul de retentie

CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR

TITLUL I. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive

Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive

Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive

Sectiunea a 2-a. Suspendarea prescriptiei extinctive

Sectiunea a 3-a. Intreruperea prescriptiei extinctive

Capitolul IV. Implinirea prescriptiei

TITLUL II. REGIMUL GENERAL AL TERMENELOR DE DECADERE

TITLUL III. CALCULUL TERMENELOR

CARTEA A VII-A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. CONFLICTE DE LEGI

Capitolul I. Persoane

Sectiunea 1. Persoana fizica

Sectiunea a 2-a. Persoana juridica

Capitolul II. Familia

Sectiunea 1. Casatoria

§1. Incheierea casatoriei

§2. Efectele casatoriei

§3. Desfacerea casatoriei

Sectiunea a 2-a. Filiatia

§1. Filiatia copilului din casatorie

§2. Filiatia copilului din afara casatoriei

§3. Adoptia

Sectiunea a 3-a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor

Sectiunea a 4-a. Obligatia de intretinere

Capitolul III. Bunurile
         

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale

Sectiunea a 3-a. Mijloacele de transport

Sectiunea a 4-a. Titlurile de valoare

Sectiunea a 5-a. Bunurile incorporale

Sectiunea a 6-a. Formele de publicitate

Sectiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare

Capitolul IV. Mostenirea

Capitolul V. Actul juridic

Capitolul VI. Obligatiile

Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
         

Sectiunea a 2-a. Cambia si biletul la ordin

Sectiunea a 3-a. Cecul

Capitolul VIII. Fiducia

Capitolul IX. Prescriptia extinctiva

DISPOZITII FINALE

Detalii tehnice
Data aparitiei26 sept. 2022
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini624
Format145x205 mm
Tip copertaCartonata cu spirala