Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul civil si Legea de punere in aplicare, act.15.09.2017, ed.9

corelatii cu vechile reglementari, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa si index alfabetic
ISBN/ISSN: 978-606-27-0763-7
Editura: Hamangiu
45,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Codul civil si Legea de punere in aplicare este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset, este cusuta si brosata, pentru a inlatura astfel riscul desprinderii paginilor si pentru a rezista cat mai bine utilizarilor multiple.

Aceasta a 9-a editie reda textul actualizat al Codului civil in vigoare (Legea nr. 287/2009, republicata) si, in extras, al Legii nr. 71/2011 de punere in aplicare.

In cuprinsul lucrarii Codul civil si Legea de punere in aplicare, sub fiecare articol al codului sunt facute trimiteri la dispozitiile corespondente din Legea de punere in aplicare, precum si la legislatia conexa, incepand cu Conventia europeana a drepturilor omului, Constitutia Romaniei si celelalte acte normative interne sau internationale incidente. De asemenea, sunt prezentate deciziile pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in interesul legii si cele privind dezlegarea unor chestiuni de drept in materie, ale caror motivari integrale pot fi consultate online la adresa http://bibliotecahamangiu.ro/.

Pentru a se putea face mai rapid corelatiile intre actualele si vechile reglementari, acolo unde a fost cazul, la finalul articolelor sunt indicate, cu caractere italice, normele corespondente din Codul civil de la 1864, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si toate celelalte acte normative al caror continut a fost absorbit in noul Cod civil.

Cartea Codul civil si Legea de punere in aplicare contine si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial al codului, ci au fost intocmite pentru a face mai usoara cautarea prin cele 2664 de articole ale acestuia.

Cuprins general

Codul civil 

Index 

Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (extras) 

Codul civil

Titlul preliminar. Despre legea civila

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Aplicarea legii civile 

Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile 

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice 

CARTEA I. DESPRE PERSOANE 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Persoana fizica

Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fizice 

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta 
Sectiunea a 2‑a. Capacitatea de exercitiu 
Sectiunea a 3‑a. Declararea judecatoreasca a mortii 

Capitolul II. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice 
Sectiunea a 3‑a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane 
Sectiunea a 4‑a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau 

Capitolul III. Identificarea persoanei fizice 

Sectiunea 1. Numele
Sectiunea a 2‑a. Domiciliul si resedinta 
Sectiunea a 3‑a. Actele de stare civila 

Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Tutela minorului 

Sectiunea 1. Deschiderea tutelei 

Sectiunea a 2‑a. Tutorele 

Sectiunea a 3‑a. Consiliul de familie 

Sectiunea a 4‑a. Exercitarea tutelei 
§1. Dispozitii generale 
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului 
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului

Sectiunea a 5‑a. Controlul exercitarii tutelei 

Sectiunea a 6‑a. Incetarea tutelei 

Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecatoresc

Capitolul IV. Curatela 

Titlul IV. Persoana juridica 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Nulitatea persoanei juridice 
Sectiunea a 3‑a. Inregistrarea persoanei juridice

Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice 

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice 
Sectiunea a 2‑a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice 

Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice 

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice 

Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Dizolvarea persoanei juridice
Sectiunea a 3‑a. Dispozitii speciale 

Titlul V. Apararea drepturilor nepatrimoniale 

CARTEA A II‑A. DESPRE FAMILIE 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Casatoria 

Capitolul I. Logodna 

Capitolul II. Incheierea casatoriei 

Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei
Sectiunea a 2‑a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei 

Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei

Capitolul IV. Nulitatea casatoriei 

Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei 
Sectiunea a 2‑a. Nulitatea relativa a casatoriei 
Sectiunea a 3‑a. Efectele nulitatii casatoriei 

Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor

Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
§1. Despre regimul matrimonial in general 
§2. Locuinta familiei 
§3. Cheltuielile casatoriei  
§4. Alegerea regimului matrimonial 

Sectiunea a 2‑a. Regimul comunitatii legale 

Sectiunea a 3‑a. Regimul separatiei de bunuri 

Sectiunea a 4‑a. Regimul comunitatii conventionale 

Sectiunea a 5‑a. Modificarea regimului matrimonial 
§1. Modificarea conventionala 
§2. Modificarea judiciara 

Capitolul VII. Desfacerea casatoriei

Sectiunea 1. Cazurile de divort 
§1. Dispozitii generale 
§2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara 
§3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrative sau prin procedura notariala 
§4. Divortul din culpa 
§5. Divortul din cauza starii sanatatii unui sot 

Sectiunea a 2‑a. Efectele divortului 
§1. Data desfacerii casatoriei 
§2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti 
§3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti 
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial 
II. Dreptul la despagubiri 
III. Obligatia de intretinere intre fostii soti 
IV. Prestatia compensatorie 
§4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori 

Titlul III. Rudenia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Filiatia 

Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei 
§1. Dispozitii generale 
§2. Prezumtia de paternitate 
§3. Recunoasterea copilului 
§4. Actiuni privind filiatia 
I. Contestarea filiatiei 
II. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama 
III. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei 
IV. Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie 
V. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie 

Sectiunea a 2‑a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator 

Sectiunea a 3‑a. Situatia legala a copilului 

Capitolul III. Adoptia 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Conditiile de fond ale adoptiei 
§1. Persoanele care pot fi adoptate 
§2. Persoanele care pot adopta 
§3. Consimtamantul la adoptie 

Sectiunea a 3‑a. Efectele adoptiei 

Sectiunea a 4‑a. Incetarea adoptiei 

Titlul IV. Autoritatea parinteasca 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti 

Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti 

Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti

Titlul V. Obligatia de intretinere 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza 

Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere 

Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere 

CARTEA A III‑A. DESPRE BUNURI 

Titlul I. Bunurile si drepturile reale in general 

Capitolul I. Despre bunuri in general 

Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor 
Sectiunea a 2‑a. Produsele bunurilor 

Capitolul II. Drepturile reale in general 

Titlul II. Proprietatea privata 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata 
Sectiunea a 2‑a. Apararea dreptului de proprietate privata 

Capitolul II. Accesiunea 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Accesiunea imobiliara naturala 

Sectiunea a 3‑a. Accesiunea imobiliara artificiala 
§1. Dispozitii comune 
§2. Realizarea lucrarii cu materialele altuia 
§3. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia 
§4. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia 
§5. Intelesul unor termeni 
§6. Dispozitii speciale 

Sectiunea a 4‑a. Accesiunea mobiliara 

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata 

Sectiunea 1. Limite legale 
§1. Dispozitii comune
§2. Folosirea apelor 
§3. Picatura stresinii 
§4. Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii 
§5. Vederea asupra proprietatii vecinului 
§6. Dreptul de trecere 
§7. Alte limite legale 

Sectiunea a 2‑a. Limite conventionale 

Sectiunea a 3‑a. Limite judiciare 

Capitolul IV. Proprietatea comuna 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Coproprietatea obisnuita 

Sectiunea a 3‑a. Coproprietatea fortata 
§1. Dispozitii comune 
§2. Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente 
I. Partile comune 
II. Drepturile si obligatiile coproprietarilor 
III. Asociatia de proprietari 
§3. Coproprietatea asupra despartiturilor comune 

Sectiunea a 4‑a. Proprietatea comuna in devalmasie 

Sectiunea a 5‑a. Partajul 

Capitolul V. Proprietatea periodica 

Titlul III. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata 

Capitolul I. Superficia 

Capitolul II. Uzufructul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar 
§1. Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar 
§2. Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar 
§3. Dispozitii speciale 

Sectiunea a 3‑a. Stingerea uzufructului 

Capitolul III. Uzul si abitatia 

Capitolul IV. Servitutile 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile si obligatiile proprietarilor 
Sectiunea a 3‑a. Stingerea servitutilor 

Titlul IV. Fiducia 

Titlul V. Administrarea bunurilor altuia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Formele de administrare 

Sectiunea 1. Administrarea simpla 
Sectiunea a 2‑a. Administrarea deplina 

Capitolul III. Regimul juridic al administrarii 

Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar 
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii
Sectiunea a 3‑a. Inventar, garantii si asigurare 
Sectiunea a 4‑a. Administrarea colectiva si delegarea 
Sectiunea a 5‑a. Plasamentele considerate sigure 
Sectiunea a 6‑a. Repartitia profiturilor si a pierderilor 
Sectiunea a 7‑a. Darea de seama anuala 

Capitolul IV. Incetarea administrarii 

Sectiunea 1. Cauzele de incetare 
Sectiunea a 2‑a. Darea de seama si predarea bunurilor 

Titlul VI. Proprietatea publica 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Dreptul de administrare 
Sectiunea a 3‑a. Dreptul de concesiune 
Sectiunea a 4‑a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit 

Titlul VII. Cartea funciara 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare 

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice 

Capitolul IV. Rectificarea inscrierilor de carte funciara 

Titlul VIII. Posesia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Viciile posesiei 

Capitolul III. Efectele posesiei 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Uzucapiunea imobiliara 
Sectiunea a 3‑a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna‑credinta 
Sectiunea a 4‑a. Ocupatiunea 
Sectiunea a 5‑a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna‑credinta 

Capitolul IV. Actiunile posesorii 

CARTEA A IV‑A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI 

Titlul I. Dispozitii referitoare la mostenire in general 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni 

Titlul II. Mostenirea legala 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Reprezentarea succesorala 

Capitolul III. Mostenitorii legali 

Sectiunea 1. Sotul supravietuitor 
Sectiunea a 2‑a. Descendentii defunctului 
Sectiunea a 3‑a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati 
Sectiunea a 4‑a. Ascendentii ordinari 
Sectiunea a 5‑a. Colateralii ordinari 

Titlul III. Liberalitatile 

Capitolul I. Dispozitii comune 

Sectiunea 1. Dispozitii preliminare 
Sectiunea a 2‑a. Capacitatea in materie de liberalitati 
Sectiunea a 3‑a. Substitutiile fideicomisare 
Sectiunea a 4‑a. Liberalitatile reziduale 
Sectiunea a 5‑a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor 
Sectiunea a 6‑a. Dispozitii speciale 

Capitolul II. Donatia 

Sectiunea 1. Incheierea contractului 

Sectiunea a 2‑a. Efectele donatiei 

Sectiunea a 3‑a. Revocarea donatiei 
§1. Dispozitii comune 
§2. Revocarea pentru ingratitudine 
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii 

Sectiunea a 4‑a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti 

Capitolul III. Testamentul

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Formele testamentului 
Sectiunea a 3‑a. Revocarea voluntara a testamentului 
Sectiunea a 4‑a. Legatul 
Sectiunea a 5‑a. Dezmostenirea 
Sectiunea a 6‑a. Executiunea testamentara 

Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive

Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila 
Sectiunea a 2‑a. Reductiunea liberalitatilor excesive 

Titlul IV. Transmisiunea si partajul mostenirii 

Capitolul I. Transmisiunea mostenirii 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Acceptarea mostenirii 
Sectiunea a 3‑a. Renuntarea la mostenire
Sectiunea a 4‑a. Sezina 
Sectiunea a 5‑a. Petitia de ereditate 
Sectiunea a 6‑a. Certificatul de mostenitor 

Capitolul II. Mostenirea vacanta 

Capitolul III. Amintirile de familie 

Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral 
Sectiunea a 2‑a. Raportul donatiilor 
Sectiunea a 3‑a. Plata datoriilor 
Sectiunea a 4‑a. Partajul de ascendent 

CARTEA A V‑A. DESPRE OBLIGATII 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Izvoarele obligatiilor 

Capitolul I. Contractul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2‑a. Diferite categorii de contracte 

Sectiunea a 3‑a. Incheierea contractului 
§1. Dispozitii preliminare 
§2. Capacitatea partilor 
§3. Consimtamantul 
I. Formarea contractului 
II. Valabilitatea consimtamantului 
III. Viciile consimtamantului 
§4. Obiectul contractului 
§5. Cauza 
§6. Forma contractului 

Sectiunea a 4‑a. Nulitatea contractului 
§1. Dispozitii generale 
§2. Cauzele de nulitate 
§3. Efectele nulitatii 
§4. Validarea contractului 

Sectiunea a 5‑a. Interpretarea contractului 

Sectiunea a 6‑a. Efectele contractului 
§1. Efectele intre parti 
§2. Efectele fata de terti 
I. Dispozitii generale 
II. Promisiunea faptei altuia 
III. Stipulatia pentru altul 
IV. Simulatia 

Sectiunea a 7‑a. Reprezentarea 

Sectiunea a 8‑a. Cesiunea contractului 

Sectiunea a 9‑a. Incetarea contractului 

Capitolul II. Actul juridic unilateral 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Actul unilateral ca izvor de obligatii 

Capitolul III. Faptul juridic licit 

Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri 
Sectiunea a 2‑a. Plata nedatorata
Sectiunea a 3‑a. Imbogatirea fara justa cauza 

Capitolul IV. Raspunderea civila 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Cauze exoneratoare de raspundere 
Sectiunea a 3‑a. Raspunderea pentru fapta proprie 
Sectiunea a 4‑a. Raspunderea pentru fapta altuia 
Sectiunea a 5‑a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri 
Sectiunea a 6‑a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale 

Titlul III. Modalitatile obligatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conditia 

Capitolul III. Termenul 

Titlul IV. Obligatiile complexe 

Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile 

Capitolul II. Obligatiile solidare 

Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori 

Sectiunea a 2‑a. Obligatiile solidare intre debitori 
§1. Dispozitii generale 
§2. Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari 
I. Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari 
II. Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari 
§3. Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori 

Capitolul III. Obligatiile alternative si facultative

Sectiunea 1. Obligatiile alternative 
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile facultative 

Titlul V. Executarea obligatiilor 

Capitolul I. Plata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Subiectele platii
Sectiunea a 3‑a. Conditiile platii 
Sectiunea a 4‑a. Dovada platii 
Sectiunea a 5‑a. Imputatia platii
Sectiunea a 6‑a. Punerea in intarziere a creditorului 

Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Punerea in intarziere a debitorului 

Sectiunea a 3‑a. Executarea silita in natura 

Sectiunea a 4‑a. Executarea prin echivalent 
§1. Dispozitii generale 
§2. Prejudiciul 
I. Evaluarea prejudiciului 
II. Clauza penala si arvuna 
§3. Vinovatia debitorului 

Sectiunea a 5‑a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor 

Sectiunea a 6‑a. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale 

Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului 

Sectiunea 1. Masurile conservatorii 
Sectiunea a 2‑a. Actiunea oblica 
Sectiunea a 3‑a. Actiunea revocatorie 

Titlul VI. Transmisiunea si transformarea obligatiilor 

Capitolul I. Cesiunea de creanta 

Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general 
Sectiunea a 2‑a. Cesiunea unei creante constatate printr‑un titlu nominativ, la ordin sau la purtator 

Capitolul II. Subrogatia 

Capitolul III. Preluarea datoriei 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul 

Capitolul IV. Novatia 

Titlul VII. Stingerea obligatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Compensatia 

Capitolul III. Confuziunea 

Capitolul IV. Remiterea de datorie 

Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare 

Titlul VIII. Restituirea prestatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Modalitatile de restituire 

Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti 

Titlul IX. Diferite contracte speciale 

Capitolul I. Contractul de vanzare 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
§1. Domeniul de aplicare 
§2. Cine poate cumpara sau vinde 
§3. Obiectul vanzarii 
§4. Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare 
§5. Obligatiile vanzatorului 
I. Dispozitii generale 
II. Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut 
III. Predarea bunului 
IV. Garantia contra evictiunii 
V. Garantia contra viciilor bunului vandut
VI. Garantia pentru buna functionare 
§6. Obligatiile cumparatorului 
§7. Dreptul de preemptiune 

Sectiunea a 2‑a. Vanzarea bunurilor imobile 
§1. Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor 
§2. Vanzarea terenurilor forestiere 

Sectiunea a 3‑a. Vanzarea mostenirii 

Sectiunea a 4‑a. Alte varietati de vanzare 
§1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii 
§2. Vanzarea cu optiune de rascumparare 

Capitolul II. Contractul de schimb 

Capitolul III. Contractul de furnizare 

Capitolul IV. Contractul de report 

Capitolul V. Contractul de locatiune 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
§1. Cuprinsul contractului 
§2. Obligatiile locatorului 
§3. Obligatiile locatarului 
§4. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune 
§5. Expirarea termenului si tacita relocatiune 
§6. Instrainarea bunului dat in locatiune 
§7. Incetarea contractului

Sectiunea a 2‑a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor 

Sectiunea a 3‑a. Reguli particulare in materia arendarii 

Capitolul VI. Contractul de antrepriza 

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza 
§1. Dispozitii generale 
§2. Obligatiile partilor 
§3. Incetarea contractului 

Sectiunea a 2‑a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii 

Capitolul VII. Contractul de societate 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Societatea simpla 
§1. Incheierea contractului de societate 
§2. Efectele contractului de societate 
I. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei 
II. Administrarea societatii 
III. Obligatiile asociatilor fata de terti 
§3. Pierderea calitatii de asociat 
§4. Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii 
§5. Lichidarea societatii 

Sectiunea a 3‑a. Asocierea in participatie 

Capitolul VIII. Contractul de transport 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Contractul de transport de bunuri 

Sectiunea a 3‑a. Contractul de transport de persoane si bagaje 

Capitolul IX. Contractul de mandat

Sectiunea 1. Dispozitii comune 

Sectiunea a 2‑a. Mandatul cu reprezentare 
§1. Forma si intinderea mandatului 
§2. Obligatiile mandatarului 
§3. Obligatiile mandantului 
§4. Incetarea mandatului 

Sectiunea a 3‑a. Mandatul fara reprezentare 
§1. Dispozitii generale 
§2. Contractul de comision 
§3. Contractul de consignatie 
§4. Contractul de expeditie 

Capitolul X. Contractul de agentie 

Capitolul XI. Contractul de intermediere 

Capitolul XII. Contractul de depozit 

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit 
§1. Dispozitii generale 
§2. Obligatiile depozitarului 
§3. Obligatiile deponentului 

Sectiunea a 2‑a. Depozitul necesar 

Sectiunea a 3‑a. Depozitul hotelier 

Sectiunea a 4‑a. Sechestrul conventional 

Capitolul XIII. Contractul de imprumut 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Imprumutul de folosinta 

Sectiunea a 3‑a. Imprumutul de consumatie 
§1. Dispozitii comune 
§2. Imprumutul cu dobanda 

Capitolul XIV. Contractul de cont curent 

Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare 

Sectiunea 1. Contul bancar curent 
Sectiunea a 2‑a. Depozitul bancar 
Sectiunea a 3‑a. Facilitatea de credit 
Sectiunea a 4‑a. Inchirierea casetelor de valori 

Capitolul XVI. Contractul de asigurare 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Asigurarea de bunuri 
Sectiunea a 3‑a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare 
Sectiunea a 4‑a. Asigurarea de raspundere civila 
Sectiunea a 5‑a. Asigurarea de persoane 
Sectiunea a 6‑a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea 

Capitolul XVII. Contractul de renta viagera 

Capitolul XVIII. Contractul de intretinere 

Capitolul XIX. Jocul si pariul 

Capitolul XX. Tranzactia 

Titlul X. Garantiile personale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Fideiusiunea 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Efectele fideiusiunii 
§1. Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor 
§2. Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor 
§3. Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori 

Sectiunea a 3‑a. Incetarea fideiusiunii 

Capitolul III. Garantiile autonome 

Titlul XI. Privilegiile si garantiile reale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Privilegiile 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Privilegiile generale si privilegiile speciale 
Sectiunea a 3‑a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci 

Capitolul III. Ipoteca 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
§1. Dispozitii comune 
§2. Obiectul si intinderea ipotecii 
§3. Efectele ipotecii fata de terti 
§4. Ipotecile conventionale 

Sectiunea a 2‑a. Ipoteca imobiliara 
§1. Constituirea ipotecii imobiliare 
§2. Drepturile si obligatiile partilor 
§3. Ipotecile legale 

Sectiunea a 3‑a. Ipoteca mobiliara 
§1. Dispozitii generale 
I. Constituirea ipotecii 
II. Drepturile si obligatiile partilor 
§2. Ipotecile asupra creantelor 
I. Dispozitii comune 
II. Drepturile si obligatiile partilor 
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare 
§4. Inscrierea ipotecilor mobiliare 

Sectiunea a 4‑a. Concursul intre creditorii ipotecari 

Sectiunea a 5‑a. Stingerea ipotecilor 

Capitolul IV. Executarea ipotecii 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Executarea ipotecii mobiliare 
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale 
I. Deposedarea debitorului 
II. Vanzarea bunului ipotecat 
III. Preluarea bunului ipotecat in contul creantei
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative 
§3. Executarea ipotecii asupra creantelor 
§4. Preluarea bunului in vederea administrarii 
§5. Sanctiuni 

Sectiunea a 3‑a. Executarea ipotecilor imobiliare 

Capitolul V. Gajul 

Sectiunea 1. Constituirea gajului 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist 

Capitolul VI. Dreptul de retentie 

CARTEA A VI‑A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR 

Titlul I. Prescriptia extinctiva 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive 

Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive 

Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive 
Sectiunea a 2‑a. Suspendarea prescriptiei extinctive 
Sectiunea a 3‑a. Intreruperea prescriptiei extinctive 

Capitolul IV. Implinirea prescriptiei 

Titlul II. Regimul general al termenelor de decadere 

Titlul III. Calculul termenelor 

CARTEA A VII‑A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Conflicte de legi 

Capitolul I. Persoane 

Sectiunea 1. Persoana fizica 
Sectiunea a 2‑a. Persoana juridica 

Capitolul II. Familia 

Sectiunea 1. Casatoria
§1. Incheierea casatoriei 
§2. Efectele casatoriei 
§3. Desfacerea casatoriei 

Sectiunea a 2‑a. Filiatia 
§1. Filiatia copilului din casatorie 
§2. Filiatia copilului din afara casatoriei 
§3. Adoptia 

Sectiunea a 3‑a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor 

Sectiunea a 4‑a. Obligatia de intretinere 

Capitolul III. Bunurile 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Bunurile mobile corporale 
Sectiunea a 3‑a. Mijloacele de transport 
Sectiunea a 4‑a. Titlurile de valoare 
Sectiunea a 5‑a. Bunurile incorporale 
Sectiunea a 6‑a. Formele de publicitate 
Sectiunea a 7‑a. Ipotecile mobiliare 

Capitolul IV. Mostenirea 

Capitolul V. Actul juridic 

Capitolul VI. Obligatiile 

Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Cambia si biletul la ordin 
Sectiunea a 3‑a. Cecul 

Capitolul VIII. Fiducia 

Capitolul IX. Prescriptia extinctiva 

Dispozitii finale 

Detalii tehnice
Data aparitiei05 oct. 2017
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini608
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Editiea 9-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare. Actualizat 8 martie 2018

Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 8 martie 2018

Studiu introductiv - Scurte consideratii pe marginea unor dispozitii de procedura civila interpretate neunitar in practica judiciara - Gabriel Boroi si Delia Narcisa Theohari
35,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
In curand
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON 229,50 RON