Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 25 ianuarie 2024

ISBN/ISSN: 978-606-27-2427-6
Editura: Hamangiu
45,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea de fata cuprinde Codul civil si Legea de punere in aplicare a acestuia (redata in extras). 
Textul Codului este insotit de articolele corespondente din vechiul Cod civil, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in Codul civil, toate acestea fiind redate la finalul articolelor, cu caractere italice. De asemenea, se fac trimiteri la legislatia conexa si sunt prezentate deciziile Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate, recursurile in interesul legii si hotararile prealabile privind dezlegarea unor chestiuni de drept in materie.

Codul civil si Legea de punere in aplicare include si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial al Codului civil, ci au fost intocmite de Editura Hamangiu pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.

Cartea Codul civil si Legea de punere in aplicare este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset.

TITLUL PRELIMINAR. DESPRE LEGEA CIVILA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Aplicarea legii civile
Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice

CARTEA I. DESPRE PERSOANE

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. PERSOANA FIZICA

Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fizice
      Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta
      Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu
      Sectiunea a 3-a. Declararea judecatoreasca a mortii
Capitolul II. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente
      Sectiunea 1. Dispozitii comune
      Sectiunea a 2-a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice
      Sectiunea a 3-a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane
      Sectiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau
Capitolul III. Identificarea persoanei fizice
      Sectiunea 1. Numele
      Sectiunea a 2-a. Domiciliul si resedinta
      Sectiunea a 3-a. Actele de stare civila

TITLUL III. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Tutela minorului
      Sectiunea 1. Deschiderea tutelei
      Sectiunea a 2-a. Tutorele
      Sectiunea a 3-a. Consiliul de familie
      Sectiunea a 4-a. Exercitarea tutelei
      §1. Dispozitii generale
      §2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
      §3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
      Sectiunea a 5-a. Controlul exercitarii tutelei
      Sectiunea a 6-a. Incetarea tutelei
Capitolul III. Ocrotirea majorului prin consiliere judiciara si tutela speciala
Capitolul IV. Curatela

TITLUL IV. PERSOANA JURIDICA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice
      Sectiunea 1. Dispozitii comune
      Sectiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice
      Sectiunea a 3-a. Inregistrarea persoanei juridice
Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice
      Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice
      Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice
      §1. Capacitatea de exercitiu
      §2. Functionarea persoanei juridice
      §3. Dispozitii speciale
Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice
Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice
      Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale

TITLUL V. APARAREA DREPTURILOR NEPATRIMONIALE

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. CASATORIA

Capitolul I. Logodna
Capitolul II. Incheierea casatoriei
      Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei
      Sectiunea a 2-a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei
Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei
Capitolul IV. Nulitatea casatoriei
      Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei
      Sectiunea a 2-a. Nulitatea relativa a casatoriei
      Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii casatoriei
Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor
Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor
      Sectiunea 1. Dispozitii comune
      §1. Despre regimul matrimonial in general
      §2. Locuinta familiei
      §3. Cheltuielile casatoriei
      §4. Alegerea regimului matrimonial
      Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii legale
      Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri
      Sectiunea a 4-a. Regimul comunitatii conventionale
      Sectiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial
      §1. Modificarea conventionala
      §2. Modificarea judiciara
Capitolul VII. Desfacerea casatoriei
      Sectiunea 1. Cazurile de divort
      §1. Dispozitii generale
      §2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
      §3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala
      §4. Divortul din culpa
      §5. Divortul din cauza starii sanatatii unui
      Sectiunea a 2-a. Efectele divortului
      §1. Data desfacerii casatoriei
      §2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti
      §3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti
      I. Efecte cu privire la regimul matrimonial
      II. Dreptul la despagubiri
      III. Obligatia de intretinere intre fostii soti
      IV. Prestatia compensatorie
      §4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori

TITLUL III. RUDENIA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Filiatia
      Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei
      §1. Dispozitii generale
      §2. Prezumtia de paternitate
      §3. Recunoasterea copilului
      §4. Actiuni privind filiatia
      I. Contestarea filiatiei
      II. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama
      III. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei
      IV. Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie
      V. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie
      Sectiunea a 2-a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator
      Sectiunea a 3-a. Situatia legala a copilului
Capitolul III. Adoptia
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale adoptiei
      §1. Persoanele care pot fi adoptate
      §2. Persoanele care pot adopta
      §3. Consimtamantul la adoptie
      Sectiunea a 3-a. Efectele adoptiei
      Sectiunea a 4-a. Incetarea adoptiei

TITLUL IV. AUTORITATEA PARINTEASCA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti
Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti
Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti

TITLUL V. OBLIGATIA DE INTRETINERE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza
Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere
Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI

TITLUL I. BUNURILE SI DREPTURILE REALE IN GENERAL

Capitolul I. Despre bunuri in general
      Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor
      Sectiunea a 2-a. Produsele bunurilor
Capitolul II. Drepturile reale in general

TITLUL II. PROPRIETATEA PRIVATA

Capitolul I. Dispozitii generale
      Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata
      Sectiunea a 2-a. Apararea dreptului de proprietate privata
Capitolul II. Accesiunea
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Accesiunea imobiliara naturala
      Sectiunea a 3-a. Accesiunea imobiliara artificiala
      §1. Dispozitii comune
      §2. Realizarea lucrarii cu materialele altuia
      §3. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
      §4. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
      §5. Intelesul unor termeni
      §6. Dispozitii speciale
      Sectiunea a 4-a. Accesiunea mobiliara
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata
      Sectiunea 1. Limite legale
      §1. Dispozitii comune
      §2. Folosirea apelor
      §3. Picatura stresinii
      §4. Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii
      §5. Vederea asupra proprietatii vecinului
      §6. Dreptul de trecere
      §7. Alte limite legale
      Sectiunea a 2-a. Limite conventionale
      Sectiunea a 3-a. Limite judiciare
Capitolul IV. Proprietatea comuna
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Coproprietatea obisnuita
      Sectiunea a 3-a. Coproprietatea fortata
      §1. Dispozitii comune
      §2. Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente
      I. Partile comune
      II. Drepturile si obligatiile coproprietarilor
      III. Asociatia de proprietari
      §3. Coproprietatea asupra despartiturilor comune
      Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in devalmasie
      Sectiunea a 5-a. Partajul
Capitolul V. Proprietatea periodica

TITLUL III. DEZMEMBRAMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA

Capitolul I. Superficia
Capitolul II. Uzufructul
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
      §1. Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar
      §2. Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
      §3. Dispozitii speciale
      Sectiunea a 3-a. Stingerea uzufructului
Capitolul III. Uzul si abitatia
Capitolul IV. Servitutile
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile proprietarilor
      Sectiunea a 3-a. Stingerea servitutilor

TITLUL IV. FIDUCIA

TITLUL V. ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Formele de administrare
      Sectiunea 1. Administrarea simpla
      Sectiunea a 2-a. Administrarea deplina
Capitolul III. Regimul juridic al administrarii
      Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar
      Sectiunea a 2-a. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii
      Sectiunea a 3-a. Inventar, garantii si asigurare
      Sectiunea a 4-a. Administrarea colectiva si delegarea
      Sectiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure
      Sectiunea a 6-a. Repartitia profiturilor si a pierderilor
      Sectiunea a 7-a. Darea de seama anuala
Capitolul IV. Incetarea administrarii
      Sectiunea 1. Cauzele de incetare
      Sectiunea a 2-a. Darea de seama si predarea bunurilor

TITLUL VI. PROPRIETATEA PUBLICA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Dreptul de administrare
      Sectiunea a 3-a. Dreptul de concesiune
      Sectiunea a 4-a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit

TITLUL VII. CARTEA FUNCIARA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice
Capitolul IV. Rectificarea inscrierilor de carte funciara

TITLUL VIII. POSESIA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Viciile posesiei
Capitolul III. Efectele posesiei
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliara
      Sectiunea a 3-a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta
      Sectiunea a 4-a. Ocupatiunea
      Sectiunea a 5-a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta
Capitolul IV. Actiunile posesorii

CARTEA A IV-A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI

TITLUL I. DISPOZITII REFERITOARE LA MOSTENIRE IN GENERAL

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni

TITLUL II. MOSTENIREA LEGALA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Reprezentarea succesorala
Capitolul III. Mostenitorii legali
      Sectiunea 1. Sotul supravietuitor
      Sectiunea a 2-a. Descendentii defunctului
      Sectiunea a 3-a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati
      Sectiunea a 4-a. Ascendentii ordinari
      Sectiunea a 5-a. Colateralii ordinari

TITLUL III. LIBERALITATILE

Capitolul I. Dispozitii comune
      Sectiunea 1. Dispozitii preliminare
      Sectiunea a 2-a. Capacitatea in materie de liberalitati
      Sectiunea a 3-a. Substitutiile fideicomisare
      Sectiunea a 4-a. Liberalitatile reziduale
      Sectiunea a 5-a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor
      Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale
Capitolul II. Donatia
      Sectiunea 1. Incheierea contractului
      Sectiunea a 2-a. Efectele donatiei
      Sectiunea a 3-a. Revocarea donatiei
      §1. Dispozitii comune
      §2. Revocarea pentru ingratitudine
      §3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii
      Sectiunea a 4-a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti
Capitolul III. Testamentul
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Formele testamentului
      Sectiunea a 3-a. Revocarea voluntara a testamentului
      Sectiunea a 4-a. Legatul
      §1. Categorii de legate
      §2. Efectele legatelor
      §3. Ineficacitatea legatelor
      Sectiunea a 5-a. Dezmostenirea
      Sectiunea a 6-a. Executiunea testamentara
Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive
      Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila
      Sectiunea a 2-a. Reductiunea liberalitatilor excesive

TITLUL IV. TRANSMISIUNEA SI PARTAJUL MOSTENIRII

Capitolul I. Transmisiunea mostenirii
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Acceptarea mostenirii
      Sectiunea a 3-a. Renuntarea la mostenire
      Sectiunea a 4-a. Sezina
      Sectiunea a 5-a. Petitia de ereditate
      Sectiunea a 6-a. Certificatul de mostenitor
Capitolul II. Mostenirea vacanta
Capitolul III. Amintirile de familie
Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul
      Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral
      Sectiunea a 2-a. Raportul donatiilor
      Sectiunea a 3-a. Plata datoriilor
      Sectiunea a 4-a. Partajul de ascendent

CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGATII

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. IZVOARELE OBLIGATIILOR

Capitolul I. Contractul
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte
      Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului
      §1. Dispozitii preliminare
      §2. Capacitatea partilor
      §3. Consimtamantul
      I. Formarea contractului
      II. Valabilitatea consimtamantului
      III. Viciile consimtamantului
      §4. Obiectul contractului
      §5. Cauza
      §6. Forma contractului
      Sectiunea a 4-a. Nulitatea contractului
      §1. Dispozitii generale
      §2. Cauzele de nulitate
      §3. Efectele nulitatii
      §4. Validarea contractului
      Sectiunea a 5-a. Interpretarea contractului
      Sectiunea a 6-a. Efectele contractului
      §1. Efectele intre parti
      §2. Efectele fata de terti
      I. Dispozitii generale
      II. Promisiunea faptei altuia
      III. Stipulatia pentru altul
      IV. Simulatia
      Sectiunea a 7-a. Reprezentarea
      Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului
      Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului
Capitolul II. Actul juridic unilateral
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligatii
Capitolul III. Faptul juridic licit
      Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri
      Sectiunea a 2-a. Plata nedatorata
      Sectiunea a 3-a. Imbogatirea fara justa cauza
Capitolul IV. Raspunderea civila
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de raspundere
      Sectiunea a 3-a. Raspunderea pentru fapta proprie
      Sectiunea a 4-a. Raspunderea pentru fapta altuia
      Sectiunea a 5-a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri
      Sectiunea a 6-a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale

TITLUL III. MODALITATILE OBLIGATIILOR

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Conditia
Capitolul III. Termenul

TITLUL IV. OBLIGATIILE COMPLEXE

Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile
Capitolul II. Obligatiile solidare
      Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori
      Sectiunea a 2-a. Obligatiile solidare intre debitori
      §1. Dispozitii generale
      §2. Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
      I. Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
      II. Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
      §3. Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori
Capitolul III. Obligatiile alternative si facultative
      Sectiunea 1. Obligatiile alternative
      Sectiunea a 2-a. Obligatiile facultative

TITLUL V. EXECUTAREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Plata
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Subiectele platii
      Sectiunea a 3-a. Conditiile platii
      Sectiunea a 4-a. Dovada platii
      Sectiunea a 5-a. Imputatia platii
      Sectiunea a 6-a. Punerea in intarziere a creditorului
Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Punerea in intarziere a debitorului
      Sectiunea a 3-a. Executarea silita in natura
      Sectiunea a 4-a. Executarea prin echivalent
      §1. Dispozitii generale
      §2. Prejudiciul
      I. Evaluarea prejudiciului
      II. Clauza penala si arvuna
      §3. Vinovatia debitorului
      Sectiunea a 5-a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor
      Sectiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale
Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului
      Sectiunea 1. Masurile conservatorii
      Sectiunea a 2-a. Actiunea oblica
      Sectiunea a 3-a. Actiunea revocatorie

TITLUL VI. TRANSMISIUNEA SI TRANSFORMAREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Cesiunea de creanta
      Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general
      Sectiunea a 2-a. Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator
Capitolul II. Subrogatia
Capitolul III. Preluarea datoriei
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul
Capitolul IV. Novatia

TITLUL VII. STINGEREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Compensatia
Capitolul III. Confuziunea
Capitolul IV. Remiterea de datorie
Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare

TITLUL VIII. RESTITUIREA PRESTATIILOR

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Modalitatile de restituire
Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti

TITLUL IX. DIFERITE CONTRACTE SPECIALE

Capitolul I. Contractul de vanzare
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      §1. Domeniul de aplicare
      §2. Cine poate cumpara sau vinde
      §3. Obiectul vanzarii
      §4. Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare
      §5. Obligatiile vanzatorului
      I. Dispozitii generale
      II. Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut
      III. Predarea bunului
      IV. Garantia contra evictiunii
      V. Garantia contra viciilor bunului vandut
      VI. Garantia pentru buna functionare
      §6. Obligatiile cumparatorului
      §7. Dreptul de preemptiune
      Sectiunea a 2-a. Vanzarea bunurilor imobile
      §1. Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor
      §2. Vanzarea terenurilor forestiere
      Sectiunea a 3-a. Vanzarea mostenirii
      Sectiunea a 4-a. Alte varietati de vanzare
      §1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii
      §2. Vanzarea cu optiune de rascumparare
Capitolul II. Contractul de schimb
Capitolul III. Contractul de furnizare
Capitolul IV. Contractul de report
Capitolul V. Contractul de locatiune
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      §1. Cuprinsul contractului
      §2. Obligatiile locatorului
      §3. Obligatiile locatarului
      §4. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune
      §5. Expirarea termenului si tacita relocatiune
      §6. Instrainarea bunului dat in locatiune
      §7. Incetarea contractului
      Sectiunea a 2-a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
      Sectiunea a 3-a. Reguli particulare in materia arendarii
Capitolul VI. Contractul de antrepriza
      Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza
      §1. Dispozitii generale
      §2. Obligatiile partilor
      §3. Incetarea contractului
      Sectiunea a 2-a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii
Capitolul VII. Contractul de societate
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Societatea simpla
      §1. Incheierea contractului de societate
      §2. Efectele contractului de societate
      I. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei
      II. Administrarea societatii
      III. Obligatiile asociatilor fata de terti
      §3. Pierderea calitatii de asociat
      §4. Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii
      §5. Lichidarea societatii
      Sectiunea a 3-a. Asocierea in participatie
Capitolul VIII. Contractul de transport
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri
      Sectiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane si bagaje
Capitolul IX. Contractul de mandat
      Sectiunea 1. Dispozitii comune
      Sectiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare
      §1. Forma si intinderea mandatului
      §2. Obligatiile mandatarului
      §3. Obligatiile mandantului
      §31. Dispozitii privind mandatul de ocrotire
      §4. Incetarea mandatului
      Sectiunea a 3-a. Mandatul fara reprezentare
      §1. Dispozitii generale
      §2. Contractul de comision
      §3. Contractul de consignatie
      §4. Contractul de expeditie
Capitolul X. Contractul de agentie
Capitolul XI. Contractul de intermediere
Capitolul XII. Contractul de depozit
      Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit
      §1. Dispozitii generale
      §2. Obligatiile depozitarului
      §3. Obligatiile deponentului
      Sectiunea a 2-a. Depozitul necesar
      Sectiunea a 3-a. Depozitul hotelier
      Sectiunea a 4-a. Sechestrul conventional
Capitolul XIII. Contractul de imprumut
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Imprumutul de folosinta
      Sectiunea a 3-a. Imprumutul de consumatie
      §1. Dispozitii comune
      §2. Imprumutul cu dobanda
Capitolul XIV. Contractul de cont curent
Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare
      Sectiunea 1. Contul bancar curent
      Sectiunea a 2-a. Depozitul bancar
      Sectiunea a 3-a. Facilitatea de credit
      Sectiunea a 4-a. Inchirierea casetelor de valori
Capitolul XVI. Contractul de asigurare
      Sectiunea 1. Dispozitii comune
      Sectiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri
      Sectiunea a 3-a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare
      Sectiunea a 4-a. Asigurarea de raspundere civila
      Sectiunea a 5-a. Asigurarea de persoane
      Sectiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea
Capitolul XVII. Contractul de renta viagera
Capitolul XVIII. Contractul de intretinere
Capitolul XIX. Jocul si pariul
Capitolul XX. Tranzactia

TITLUL X. GARANTIILE PERSONALE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Fideiusiunea
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii
      §1. Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor
      §2. Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor
      §3. Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori
      Sectiunea a 3-a. Incetarea fideiusiunii
Capitolul III. Garantiile autonome

TITLUL XI. PRIVILEGIILE SI GARANTIILE REALE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Privilegiile
      Sectiunea 1. Dispozitii comune
      Sectiunea a 2-a. Privilegiile generale si privilegiile speciale
      Sectiunea a 3-a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci
Capitolul III. Ipoteca
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      §1. Dispozitii comune
      §2. Obiectul si intinderea ipotecii
      §3. Efectele ipotecii fata de terti
      §4. Ipotecile conventionale
      Sectiunea a 2-a. Ipoteca imobiliara
      §1. Constituirea ipotecii imobiliare
      §2. Drepturile si obligatiile partilor
      §3. Ipotecile legale
      Sectiunea a 3-a. Ipoteca mobiliara
      §1. Dispozitii generale
      I. Constituirea ipotecii
      II. Drepturile si obligatiile partilor
      §2. Ipotecile asupra creantelor
      I. Dispozitii comune
      II. Drepturile si obligatiile partilor
      §3. Perfectarea ipotecilor mobiliare
      §4. Inscrierea ipotecilor mobiliare
      Sectiunea a 4-a. Concursul intre creditorii ipotecari
      Sectiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor
Capitolul IV. Executarea ipotecii
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare
      §1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale
      I. Deposedarea debitorului
      II. Vanzarea bunului ipotecat
      III. Preluarea bunului ipotecat in contul creantei
      §2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative
      §3. Executarea ipotecii asupra creantelor
      §4. Preluarea bunului in vederea administrarii
      §5. Sanctiuni
      Sectiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare
Capitolul V. Gajul
      Sectiunea 1. Constituirea gajului
      Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist
Capitolul VI. Dreptul de retentie

CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR

TITLUL I. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive
Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive
      Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive
      Sectiunea a 2-a. Suspendarea prescriptiei extinctive
      Sectiunea a 3-a. Intreruperea prescriptiei extinctive
Capitolul IV. Implinirea prescriptiei

TITLUL II. REGIMUL GENERAL AL TERMENELOR DE DECADERE

TITLUL III. CALCULUL TERMENELOR

CARTEA A VII-A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. CONFLICTE DE LEGI

Capitolul I. Persoane
      Sectiunea 1. Persoana fizica
      Sectiunea a 2-a. Persoana juridica
Capitolul II. Familia
      Sectiunea 1. Casatoria
      §1. Incheierea casatoriei
      §2. Efectele casatoriei
      §3. Desfacerea casatoriei
      Sectiunea a 2-a. Filiatia
      §1. Filiatia copilului din casatorie
      §2. Filiatia copilului din afara casatoriei
      §3. Adoptia
      Sectiunea a 3-a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor
      Sectiunea a 4-a. Obligatia de intretinere
Capitolul III. Bunurile
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale
      Sectiunea a 3-a. Mijloacele de transport
      Sectiunea a 4-a. Titlurile de valoare
      Sectiunea a 5-a. Bunurile incorporale
      Sectiunea a 6-a. Formele de publicitate
      Sectiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare
Capitolul IV. Mostenirea
Capitolul V. Actul juridic
Capitolul VI. Obligatiile
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul
      Sectiunea 1. Dispozitii generale
      Sectiunea a 2-a. Cambia si biletul la ordin
      Sectiunea a 3-a. Cecul
Capitolul VIII. Fiducia
Capitolul IX. Prescriptia extinctiva

DISPOZITII FINALE

Detalii tehnice
Data aparitiei07 feb. 2024
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini624
Format145x205 mm
Tip copertaCarte brosata