Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul civil. Codul de procedura civila. Actualizat la 1 septembrie 2023

ISBN/ISSN: 978-606-27-2293-7
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 80,00 RON
52,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Codul civil. Codul de procedura civila reuneste textele la zi ale celor doua legi in vigoare in materie civila si de procedura civila, oferind o baza teoretica de studiu practicienilor, cadrelor didactice, studentilor, dar si tuturor celor implicati in interpretarea si aplicarea acestor dispozitii.
La finalul fiecarui articol al celor doua coduri sunt indicate, cu caractere italice, textele corespondente din actele normative care au fost abrogate si al caror continut a fost absorbit in noile reglementari (Codul civil de la 1864, respectiv Codul de procedura civila de la 1865, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958, Legea nr. 105/1992, O.G. nr. 5/2001 sau O.U.G. nr. 119/2007); in plus, acolo unde este cazul, se fac trimiteri la legislatia conexa.
De asemenea, in lucrarea Codul civil. Codul de procedura civila sunt redate extrase din deciziile Curtii Constitutionale prin care s-a constatat neconstitutionalitatea unor dispozitii ale actelor normative incluse in acest volum, precum si din deciziile in interesul legii si hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie in materie. 
Pe langa cele doua coduri, sunt prezentate in extras Legea nr. 71/2011 de punere in aplicare a Codului civil, Legea nr. 76/2012 de punere in aplicare a Codului de procedura civila si Legea nr. 2/2013.
Codul civil. Codul de procedura civila mai contine cate o tabla de materii detaliata, precum si cate un index alfabetic pentru fiecare cod, care nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.
Acest volum este tiparit in format X4 (165x235 mm), pe hartie ofset.

Codul civil

TITLUL PRELIMINAR. DESPRE LEGEA CIVILA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Aplicarea legii civile
Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice

CARTEA I. DESPRE PERSOANE

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. PERSOANA FIZICA

Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fizice
Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu
Sectiunea a 3-a. Declararea judecatoreasca a mortii
Capitolul II. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente
Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice
Sectiunea a 3-a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane
Sectiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau
Capitolul III. Identificarea persoanei fizice
Sectiunea 1. Numele
Sectiunea a 2-a. Domiciliul si resedinta
Sectiunea a 3-a. Actele de stare civila

TITLUL III. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Tutela minorului
Sectiunea 1. Deschiderea tutelei
Sectiunea a 2-a. Tutorele
Sectiunea a 3-a. Consiliul de familie
Sectiunea a 4-a. Exercitarea tutelei
§1. Dispozitii generale
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
Sectiunea a 5-a. Controlul exercitarii tutelei
Sectiunea a 6-a. Incetarea tutelei
Capitolul III. Ocrotirea majorului prin consiliere judiciara si tutela speciala
Capitolul IV. Curatela

TITLUL IV. PERSOANA JURIDICA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice
Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice
Sectiunea a 3-a. Inregistrarea persoanei juridice
Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice
Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice
§1. Capacitatea de exercitiu
§2. Functionarea persoanei juridice
§3. Dispozitii speciale
Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice
Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice
Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale

TITLUL V. APARAREA DREPTURILOR NEPATRIMONIALE

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. CASATORIA

Capitolul I. Logodna
Capitolul II. Incheierea casatoriei
Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei
Sectiunea a 2-a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei
Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei
Capitolul IV. Nulitatea casatoriei
Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei
Sectiunea a 2-a. Nulitatea relativa a casatoriei
Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii casatoriei
Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor
Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor
Sectiunea 1. Dispozitii comune
§1. Despre regimul matrimonial in general
§2. Locuinta familiei
§3. Cheltuielile casatoriei
§4. Alegerea regimului matrimonial
Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii legale
Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri
Sectiunea a 4-a. Regimul comunitatii conventionale
Sectiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial
§1. Modificarea conventionala
§2. Modificarea judiciara
Capitolul VII. Desfacerea casatoriei
Sectiunea 1. Cazurile de divort
§1. Dispozitii generale
§2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
§3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala
§4. Divortul din culpa
§5. Divortul din cauza starii sanatatii unui
Sectiunea a 2-a. Efectele divortului
§1. Data desfacerii casatoriei
§2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti
§3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial
II. Dreptul la despagubiri
III. Obligatia de intretinere intre fostii soti
IV. Prestatia compensatorie
§4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori

TITLUL III. RUDENIA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Filiatia
Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei
§1. Dispozitii generale
§2. Prezumtia de paternitate
§3. Recunoasterea copilului
§4. Actiuni privind filiatia
I. Contestarea filiatiei
II. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama
III. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei
IV. Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie
V. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie
Sectiunea a 2-a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator
Sectiunea a 3-a. Situatia legala a copilului
Capitolul III. Adoptia
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale adoptiei
§1. Persoanele care pot fi adoptate
§2. Persoanele care pot adopta
§3. Consimtamantul la adoptie
Sectiunea a 3-a. Efectele adoptiei
Sectiunea a 4-a. Incetarea adoptiei

TITLUL IV. AUTORITATEA PARINTEASCA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti
Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti
Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti

TITLUL V. OBLIGATIA DE INTRETINERE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza
Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere
Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI

TITLUL I. BUNURILE SI DREPTURILE REALE IN GENERAL

Capitolul I. Despre bunuri in general
Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor
Sectiunea a 2-a. Produsele bunurilor
Capitolul II. Drepturile reale in general

TITLUL II. PROPRIETATEA PRIVATA

Capitolul I. Dispozitii generale
Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata
Sectiunea a 2-a. Apararea dreptului de proprietate privata
Capitolul II. Accesiunea
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Accesiunea imobiliara naturala
Sectiunea a 3-a. Accesiunea imobiliara artificiala
§1. Dispozitii comune
§2. Realizarea lucrarii cu materialele altuia
§3. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
§4. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
§5. Intelesul unor termeni
§6. Dispozitii speciale
Sectiunea a 4-a. Accesiunea mobiliara
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata
Sectiunea 1. Limite legale
§1. Dispozitii comune
§2. Folosirea apelor
§3. Picatura stresinii
§4. Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii
§5. Vederea asupra proprietatii vecinului
§6. Dreptul de trecere
§7. Alte limite legale
Sectiunea a 2-a. Limite conventionale
Sectiunea a 3-a. Limite judiciare
Capitolul IV. Proprietatea comuna
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Coproprietatea obisnuita
Sectiunea a 3-a. Coproprietatea fortata
§1. Dispozitii comune
§2. Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente
I. Partile comune
II. Drepturile si obligatiile coproprietarilor
III. Asociatia de proprietari
§3. Coproprietatea asupra despartiturilor comune
Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in devalmasie
Sectiunea a 5-a. Partajul
Capitolul V. Proprietatea periodica

TITLUL III. DEZMEMBRAMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA

Capitolul I. Superficia
Capitolul II. Uzufructul
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
§1. Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar
§2. Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
§3. Dispozitii speciale
Sectiunea a 3-a. Stingerea uzufructului
Capitolul III. Uzul si abitatia
Capitolul IV. Servitutile
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile proprietarilor
Sectiunea a 3-a. Stingerea servitutilor

TITLUL IV. FIDUCIA

TITLUL V. ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Formele de administrare
Sectiunea 1. Administrarea simpla
Sectiunea a 2-a. Administrarea deplina
Capitolul III. Regimul juridic al administrarii
Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar
Sectiunea a 2-a. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii
Sectiunea a 3-a. Inventar, garantii si asigurare
Sectiunea a 4-a. Administrarea colectiva si delegarea
Sectiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure
Sectiunea a 6-a. Repartitia profiturilor si a pierderilor
Sectiunea a 7-a. Darea de seama anuala
Capitolul IV. Incetarea administrarii
Sectiunea 1. Cauzele de incetare
Sectiunea a 2-a. Darea de seama si predarea bunurilor

TITLUL VI. PROPRIETATEA PUBLICA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Dreptul de administrare
Sectiunea a 3-a. Dreptul de concesiune
Sectiunea a 4-a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit

TITLUL VII. CARTEA FUNCIARA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice
Capitolul IV. Rectificarea inscrierilor de carte funciara

TITLUL VIII. POSESIA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Viciile posesiei
Capitolul III. Efectele posesiei
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliara
Sectiunea a 3-a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta
Sectiunea a 4-a. Ocupatiunea
Sectiunea a 5-a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta
Capitolul IV. Actiunile posesorii

CARTEA A IV-A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI

TITLUL I. DISPOZITII REFERITOARE LA MOSTENIRE IN GENERAL

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni

TITLUL II. MOSTENIREA LEGALA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Reprezentarea succesorala
Capitolul III. Mostenitorii legali
Sectiunea 1. Sotul supravietuitor
Sectiunea a 2-a. Descendentii defunctului
Sectiunea a 3-a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati
Sectiunea a 4-a. Ascendentii ordinari
Sectiunea a 5-a. Colateralii ordinari

TITLUL III. LIBERALITATILE

Capitolul I. Dispozitii comune
Sectiunea 1. Dispozitii preliminare
Sectiunea a 2-a. Capacitatea in materie de liberalitati
Sectiunea a 3-a. Substitutiile fideicomisare
Sectiunea a 4-a. Liberalitatile reziduale
Sectiunea a 5-a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor
Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale
Capitolul II. Donatia
Sectiunea 1. Incheierea contractului
Sectiunea a 2-a. Efectele donatiei
Sectiunea a 3-a. Revocarea donatiei
§1. Dispozitii comune
§2. Revocarea pentru ingratitudine
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii
Sectiunea a 4-a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti
Capitolul III. Testamentul
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Formele testamentului
Sectiunea a 3-a. Revocarea voluntara a testamentului
Sectiunea a 4-a. Legatul
§1. Categorii de legate
§2. Efectele legatelor
§3. Ineficacitatea legatelor
Sectiunea a 5-a. Dezmostenirea
Sectiunea a 6-a. Executiunea testamentara
Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive
Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila
Sectiunea a 2-a. Reductiunea liberalitatilor excesive

TITLUL IV. TRANSMISIUNEA SI PARTAJUL MOSTENIRII

Capitolul I. Transmisiunea mostenirii
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Acceptarea mostenirii
Sectiunea a 3-a. Renuntarea la mostenire
Sectiunea a 4-a. Sezina
Sectiunea a 5-a. Petitia de ereditate
Sectiunea a 6-a. Certificatul de mostenitor
Capitolul II. Mostenirea vacanta
Capitolul III. Amintirile de familie
Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul
Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral
Sectiunea a 2-a. Raportul donatiilor
Sectiunea a 3-a. Plata datoriilor
Sectiunea a 4-a. Partajul de ascendent

CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGATII

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. IZVOARELE OBLIGATIILOR

Capitolul I. Contractul
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte
Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului
§1. Dispozitii preliminare
§2. Capacitatea partilor
§3. Consimtamantul
I. Formarea contractului
II. Valabilitatea consimtamantului
III. Viciile consimtamantului
§4. Obiectul contractului
§5. Cauza
§6. Forma contractului
Sectiunea a 4-a. Nulitatea contractului
§1. Dispozitii generale
§2. Cauzele de nulitate
§3. Efectele nulitatii
§4. Validarea contractului
Sectiunea a 5-a. Interpretarea contractului
Sectiunea a 6-a. Efectele contractului
§1. Efectele intre parti
§2. Efectele fata de terti
I. Dispozitii generale
II. Promisiunea faptei altuia
III. Stipulatia pentru altul
IV. Simulatia
Sectiunea a 7-a. Reprezentarea
Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului
Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului
Capitolul II. Actul juridic unilateral
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligatii
Capitolul III. Faptul juridic licit
Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri
Sectiunea a 2-a. Plata nedatorata
Sectiunea a 3-a. Imbogatirea fara justa cauza
Capitolul IV. Raspunderea civila
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de raspundere
Sectiunea a 3-a. Raspunderea pentru fapta proprie
Sectiunea a 4-a. Raspunderea pentru fapta altuia
Sectiunea a 5-a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri
Sectiunea a 6-a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale

TITLUL III. MODALITATILE OBLIGATIILOR

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Conditia
Capitolul III. Termenul

TITLUL IV. OBLIGATIILE COMPLEXE

Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile
Capitolul II. Obligatiile solidare
Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori
Sectiunea a 2-a. Obligatiile solidare intre debitori
§1. Dispozitii generale
§2. Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
I. Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
II. Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
§3. Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori
Capitolul III. Obligatiile alternative si facultative
Sectiunea 1. Obligatiile alternative
Sectiunea a 2-a. Obligatiile facultative

TITLUL V. EXECUTAREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Plata
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Subiectele platii
Sectiunea a 3-a. Conditiile platii
Sectiunea a 4-a. Dovada platii
Sectiunea a 5-a. Imputatia platii
Sectiunea a 6-a. Punerea in intarziere a creditorului
Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Punerea in intarziere a debitorului
Sectiunea a 3-a. Executarea silita in natura
Sectiunea a 4-a. Executarea prin echivalent
§1. Dispozitii generale
§2. Prejudiciul
I. Evaluarea prejudiciului
II. Clauza penala si arvuna
§3. Vinovatia debitorului
Sectiunea a 5-a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor
Sectiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale
Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului
Sectiunea 1. Masurile conservatorii
Sectiunea a 2-a. Actiunea oblica
Sectiunea a 3-a. Actiunea revocatorie

TITLUL VI. TRANSMISIUNEA SI TRANSFORMAREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Cesiunea de creanta
Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general
Sectiunea a 2-a. Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator
Capitolul II. Subrogatia
Capitolul III. Preluarea datoriei
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul
Capitolul IV. Novatia

TITLUL VII. STINGEREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Compensatia
Capitolul III. Confuziunea
Capitolul IV. Remiterea de datorie
Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare

TITLUL VIII. RESTITUIREA PRESTATIILOR

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Modalitatile de restituire
Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti

TITLUL IX. DIFERITE CONTRACTE SPECIALE

Capitolul I. Contractul de vanzare
Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Domeniul de aplicare
§2. Cine poate cumpara sau vinde
§3. Obiectul vanzarii
§4. Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare
§5. Obligatiile vanzatorului
I. Dispozitii generale
II. Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut
III. Predarea bunului
IV. Garantia contra evictiunii
V. Garantia contra viciilor bunului vandut
VI. Garantia pentru buna functionare
§6. Obligatiile cumparatorului
§7. Dreptul de preemptiune
Sectiunea a 2-a. Vanzarea bunurilor imobile
§1. Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor
§2. Vanzarea terenurilor forestiere
Sectiunea a 3-a. Vanzarea mostenirii
Sectiunea a 4-a. Alte varietati de vanzare
§1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii
§2. Vanzarea cu optiune de rascumparare
Capitolul II. Contractul de schimb
Capitolul III. Contractul de furnizare
Capitolul IV. Contractul de report
Capitolul V. Contractul de locatiune
Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Cuprinsul contractului
§2. Obligatiile locatorului
§3. Obligatiile locatarului
§4. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune
§5. Expirarea termenului si tacita relocatiune
§6. Instrainarea bunului dat in locatiune
§7. Incetarea contractului
Sectiunea a 2-a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
Sectiunea a 3-a. Reguli particulare in materia arendarii
Capitolul VI. Contractul de antrepriza
Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza
§1. Dispozitii generale
§2. Obligatiile partilor
§3. Incetarea contractului
Sectiunea a 2-a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii
Capitolul VII. Contractul de societate
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Societatea simpla
§1. Incheierea contractului de societate
§2. Efectele contractului de societate
I. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei
II. Administrarea societatii
III. Obligatiile asociatilor fata de terti
§3. Pierderea calitatii de asociat
§4. Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii
§5. Lichidarea societatii
Sectiunea a 3-a. Asocierea in participatie
Capitolul VIII. Contractul de transport
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri
Sectiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane si bagaje
Capitolul IX. Contractul de mandat
Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare
§1. Forma si intinderea mandatului
§2. Obligatiile mandatarului
§3. Obligatiile mandantului
§31. Dispozitii privind mandatul de ocrotire
§4. Incetarea mandatului
Sectiunea a 3-a. Mandatul fara reprezentare
§1. Dispozitii generale
§2. Contractul de comision
§3. Contractul de consignatie
§4. Contractul de expeditie
Capitolul X. Contractul de agentie
Capitolul XI. Contractul de intermediere
Capitolul XII. Contractul de depozit
Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit
§1. Dispozitii generale
§2. Obligatiile depozitarului
§3. Obligatiile deponentului
Sectiunea a 2-a. Depozitul necesar
Sectiunea a 3-a. Depozitul hotelier
Sectiunea a 4-a. Sechestrul conventional
Capitolul XIII. Contractul de imprumut
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Imprumutul de folosinta
Sectiunea a 3-a. Imprumutul de consumatie
§1. Dispozitii comune
§2. Imprumutul cu dobanda
Capitolul XIV. Contractul de cont curent
Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare
Sectiunea 1. Contul bancar curent
Sectiunea a 2-a. Depozitul bancar
Sectiunea a 3-a. Facilitatea de credit
Sectiunea a 4-a. Inchirierea casetelor de valori
Capitolul XVI. Contractul de asigurare
Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri
Sectiunea a 3-a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare
Sectiunea a 4-a. Asigurarea de raspundere civila
Sectiunea a 5-a. Asigurarea de persoane
Sectiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea
Capitolul XVII. Contractul de renta viagera
Capitolul XVIII. Contractul de intretinere
Capitolul XIX. Jocul si pariul
Capitolul XX. Tranzactia

TITLUL X. GARANTIILE PERSONALE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Fideiusiunea
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii
§1. Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor
§2. Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor
§3. Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori
Sectiunea a 3-a. Incetarea fideiusiunii
Capitolul III. Garantiile autonome

TITLUL XI. PRIVILEGIILE SI GARANTIILE REALE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Privilegiile
Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Privilegiile generale si privilegiile speciale
Sectiunea a 3-a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci
Capitolul III. Ipoteca
Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Dispozitii comune
§2. Obiectul si intinderea ipotecii
§3. Efectele ipotecii fata de terti
§4. Ipotecile conventionale
Sectiunea a 2-a. Ipoteca imobiliara
§1. Constituirea ipotecii imobiliare
§2. Drepturile si obligatiile partilor
§3. Ipotecile legale
Sectiunea a 3-a. Ipoteca mobiliara
§1. Dispozitii generale
I. Constituirea ipotecii
II. Drepturile si obligatiile partilor
§2. Ipotecile asupra creantelor
I. Dispozitii comune
II. Drepturile si obligatiile partilor
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare
§4. Inscrierea ipotecilor mobiliare
Sectiunea a 4-a. Concursul intre creditorii ipotecari
Sectiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor
Capitolul IV. Executarea ipotecii
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale
I. Deposedarea debitorului
II. Vanzarea bunului ipotecat
III. Preluarea bunului ipotecat in contul creantei
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative
§3. Executarea ipotecii asupra creantelor
§4. Preluarea bunului in vederea administrarii
§5. Sanctiuni
Sectiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare
Capitolul V. Gajul
Sectiunea 1. Constituirea gajului
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist
Capitolul VI. Dreptul de retentie

CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR

TITLUL I. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive
Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive
Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive
Sectiunea a 2-a. Suspendarea prescriptiei extinctive
Sectiunea a 3-a. Intreruperea prescriptiei extinctive
Capitolul IV. Implinirea prescriptiei

TITLUL II. REGIMUL GENERAL AL TERMENELOR DE DECADERE

TITLUL III. CALCULUL TERMENELOR

CARTEA A VII-A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. CONFLICTE DE LEGI

Capitolul I. Persoane
Sectiunea 1. Persoana fizica
Sectiunea a 2-a. Persoana juridica
Capitolul II. Familia
Sectiunea 1. Casatoria
§1. Incheierea casatoriei
§2. Efectele casatoriei
§3. Desfacerea casatoriei
Sectiunea a 2-a. Filiatia
§1. Filiatia copilului din casatorie
§2. Filiatia copilului din afara casatoriei
§3. Adoptia
Sectiunea a 3-a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor
Sectiunea a 4-a. Obligatia de intretinere
Capitolul III. Bunurile
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale
Sectiunea a 3-a. Mijloacele de transport
Sectiunea a 4-a. Titlurile de valoare
Sectiunea a 5-a. Bunurile incorporale
Sectiunea a 6-a. Formele de publicitate
Sectiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare
Capitolul IV. Mostenirea
Capitolul V. Actul juridic
Capitolul VI. Obligatiile
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cambia si biletul la ordin
Sectiunea a 3-a. Cecul
Capitolul VIII. Fiducia
Capitolul IX. Prescriptia extinctiva
DISPOZITII FINALE

Codul de procedura civila

TITLUL PRELIMINAR. DOMENIUL DE REGLEMENTARE AL CODULUI DE PROCEDURA CIVILA SI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI CIVIL

Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil
Capitolul III. Aplicarea legii de procedura civila

CARTEA I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL I. ACTIUNEA CIVILA

TITLUL II. PARTICIPANTII LA PROCESUL CIVIL

Capitolul I. Judecatorul. Incompatibilitatea
Capitolul II. Partile
Sectiunea 1. Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale
Sectiunea a 2-a. Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate
Sectiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecata
§1. Interventia voluntara
§2. Interventia fortata
I. Chemarea in judecata a altei persoane
II. Chemarea in garantie
III. Aratarea titularului dreptului
IV. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane
Sectiunea a 4-a. Reprezentarea partilor in judecata
§1. Dispozitii generale
§2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionala
Sectiunea a 5-a. Asistenta judiciara
Capitolul III. Participarea Ministerului Public in procesul civil

TITLUL III. COMPETENTA INSTANTELOR JUDECATORESTI

Capitolul I. Competenta materiala
Sectiunea 1. Competenta dupa materie si valoare
Sectiunea a 2-a. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta
Capitolul II. Competenta teritoriala
Capitolul III. Dispozitii speciale
Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenta instantei
Sectiunea 1. Necompetenta si conflictele de competenta
Sectiunea a 2-a. Litispendenta si conexitatea
Sectiunea a 3-a. Stramutarea proceselor. Delegarea instantei

TITLUL IV. ACTELE DE PROCEDURA

Capitolul I. Forma cererilor
Capitolul II. Citarea si comunicarea actelor de procedura
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedura

TITLUL V. TERMENELE PROCEDURALE

TITLUL VI. AMENZI JUDICIARE SI DESPAGUBIRI

 

CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASA

TITLUL I. PROCEDURA IN FATA PRIMEI INSTANTE

Capitolul I. Sesizarea instantei de judecata
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cererea de chemare in judecata
Sectiunea a 3-a. Intampinarea
Sectiunea a 4-a. Cererea reconventionala
Capitolul II. Judecata
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cercetarea procesului
Subsectiunea 1. Dispozitii comune
Subsectiunea a 2-a. Exceptiile procesuale
Subsectiunea a 3-a. Probele
§1. Dispozitii generale
§2. Dovada cu inscrisuri
I. Dispozitii generale
II. Inscrisul autentic
III. Inscrisul sub semnatura privata
IV. Inscrisurile pe suport informatic
V. Duplicatele si copiile de pe inscrisurile autentice sau sub semnatura privata
VI. Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare
VII. Regimul altor inscrisuri
VIII. Administrarea probei cu inscrisuri
IX. Verificarea inscrisurilor
§3. Proba cu martori
I. Admisibilitatea probei cu martori
II. Administrarea probei cu martori
§4. Prezumtiile
§5. Expertiza
§6. Mijloacele materiale de proba
§7. Cercetarea la fata locului
§8. Marturisirea
I. Admisibilitatea probei
II. Interogatoriul
§9. Asigurarea probelor
Subsectiunea a 4-a. Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici
Sectiunea a 3-a. Dezbaterea in fond a procesului
Sectiunea a 4-a. Deliberarea si pronuntarea hotararii
Capitolul III. Unele incidente procedurale
Sectiunea 1. Renuntarea la judecata
Sectiunea a 2-a. Renuntarea la dreptul pretins
Sectiunea a 3-a. Suspendarea procesului
Sectiunea a 4-a. Perimarea cererii
Capitolul IV. Hotararile judecatoresti
Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Denumirea, intocmirea si comunicarea hotararii
§2. Efectele hotararii judecatoresti
Sectiunea a 2-a. Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor
Sectiunea a 3-a. Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor
Sectiunea a 4-a. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii
Sectiunea a 5-a. Executarea provizorie
Sectiunea a 6-a. Cheltuielile de judecata

TITLUL II. CAILE DE ATAC

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Apelul
Capitolul III. Caile extraordinare de atac
Sectiunea 1. Recursul
Sectiunea a 2-a. Contestatia in anulare
Sectiunea a 3-a. Revizuirea

TITLUL III. DISPOZITII PRIVIND ASIGURAREA UNEI PRACTICI JUDICIARE UNITARE

Capitolul I. Recursul in interesul legii
Capitolul II. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

TITLUL IV. CONTESTATIA PRIVIND TERGIVERSAREA PROCESULUI

 

CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASA JUDICIARA

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. DISPOZITII SPECIALE

 

CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

TITLUL II. CONVENTIA ARBITRALA

TITLUL III. TRIBUNALUL ARBITRAL

TITLUL IV. PROCEDURA ARBITRALA

Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral
Capitolul II. Judecata
Capitolul III. Cheltuielile arbitrale
Capitolul IV. Hotararea arbitrala

TITLUL V. DESFIINTAREA HOTARARII ARBITRALE

TITLUL VI. EXECUTAREA HOTARARII ARBITRALE

TITLUL VII. ARBITRAJUL INSTITUTIONALIZAT

 

CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITA

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

Capitolul I. Scopul si obiectul executarii silite
Capitolul II. Titlul executoriu
Capitolul III. Participantii la executarea silita
Capitolul IV. Efectuarea executarii silite
Sectiunea 1. Sesizarea organului de executare
Sectiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silita
Sectiunea a 3-a. Executarea impotriva mostenitorilor
Sectiunea a 4-a. Interventia altor creditori
Sectiunea a 5-a. Perimarea executarii silite
Sectiunea a 6-a. Amanarea, suspendarea si restrangerea executarii
Sectiunea a 7-a. Incetarea executarii silite
Capitolul V. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita
Capitolul VI. Contestatia la executare
Capitolul VII. Depunerea cu afectatiune speciala
Capitolul VIII. Intoarcerea executarii

TITLUL II. URMARIREA SILITA ASUPRA BUNURILOR DEBITORULUI

Capitolul I. Urmarirea mobiliara
Sectiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmari
Sectiunea a 2-a. Procedura urmaririi mobiliare
§1. Sechestrarea bunurilor mobile
§2. Valorificarea bunurilor sechestrate
§3. Vanzarea la licitatie publica
§4. Dispozitii speciale
Sectiunea a 3-a. Poprirea
Sectiunea a 4-a. Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor
§1. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini
§2. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor
Capitolul II. Urmarirea imobiliara
Sectiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmarite
Sectiunea a 2-a. Incuviintarea urmaririi imobiliare
Sectiunea a 3-a. Efectele urmaririi
Sectiunea a 4-a. Vanzarea la licitatie publica
§1. Formalitatile premergatoare vanzarii
§2. Scoaterea in vanzare a imobilului
§3. Licitatia si adjudecarea imobilului
Sectiunea a 5-a. Efectele adjudecarii
Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale
Capitolul III. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite
Sectiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmarirea silita

TITLUL III. EXECUTAREA SILITA DIRECTA

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Predarea silita a bunurilor mobile
Capitolul III. Predarea silita a bunurilor imobile
Capitolul IV. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face
Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Executarea hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii referitoare la minori

CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE

TITLUL I. PROCEDURA DIVORTULUI

Capitolul I. Dispozitii comune
Capitolul II. Divortul remediu
Sectiunea 1. Divortul prin acordul sotilor
Sectiunea a 2-a. Divortul din motive de sanatate
Capitolul III. Divortul din culpa sotilor

TITLUL II. PROCEDURA INSTITUIRII CONSILIERII JUDICIARE SAU A TUTELEI SPECIALE. INCUVIINTAREA MANDATULUI DE OCROTIRE

Capitolul I. Procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale
Capitolul II. Incuviintarea mandatului de ocrotire

TITLUL III. PROCEDURA DE DECLARARE A MORTII

TITLUL IV. MASURI ASIGURATORII SI PROVIZORII

Capitolul I. Sechestrul asigurator
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civile
Capitolul II. Poprirea asiguratorie
Capitolul III. Sechestrul judiciar
Capitolul IV. Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala

TITLUL V. PROCEDURA PARTAJULUI JUDICIAR

TITLUL VI. PROCEDURA ORDONANTEI PRESEDINTIALE

TITLUL VII. CERERILE POSESORII

TITLUL VIII. PROCEDURA OFERTEI DE PLATA SI CONSEMNATIUNII

TITLUL IX. PROCEDURA ORDONANTEI DE PLATA

TITLUL X. PROCEDURA CU PRIVIRE LA CERERILE DE VALOARE REDUSA

TITLUL XI. EVACUAREA DIN IMOBILELE FOLOSITE SAU OCUPATE FARA DREPT

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Procedura de evacuare
Capitolul III. Dispozitii speciale

TITLUL XII. PROCEDURA PRIVITOARE LA INSCRIEREA DREPTURILOR DOBANDITE IN TEMEIUL UZUCAPIUNII

TITLUL XIII. PROCEDURA REFACERII INSCRISURILOR SI HOTARARILOR DISPARUTE

TITLUL XIV. CAUTIUNEA JUDICIARA

 

CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL

TITLUL I. COMPETENTA INTERNATIONALA A INSTANTELOR ROMANE

Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor romane

TITLUL II. LEGEA APLICABILA IN PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL

Capitolul I. Capacitatea si drepturile partilor in proces
Capitolul II. Legea aplicabila in materie procedurala

TITLUL III. EFICACITATEA HOTARARILOR STRAINE

Capitolul I. Recunoasterea hotararilor straine
Capitolul II. Executarea hotararilor straine

TITLUL IV. ARBITRAJUL INTERNATIONAL SI EFECTELE HOTARARILOR ARBITRALE STRAINE

Capitolul I. Procesul arbitral international
Capitolul II. Efectele hotararilor arbitrale straine
DISPOZITII FINALE

Detalii tehnice
Data aparitiei18 sept. 2023
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini784
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON