Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul civil. Codul de procedura civila. Actualizat 20 septembrie 2017

ISBN/ISSN: 978-606-27-0932-7
Editura: Hamangiu
45,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Vezi editia actualizata a lucrarii Codul civil. Codul de procedura civila.

Codul civil. Codul de procedura civila reuneste textele la zi ale celor doua legi in vigoare in materie civila si de procedura civila, oferind o baza teoretica de studiu practicienilor, cadrelor didactice, studentilor, dar si tuturor celor implicati in interpretarea si aplicarea acestor dispozitii.

La finalul fiecarui articol al celor doua coduri sunt indicate, cu caractere italice, textele corespondente din actele normative care au fost abrogate si al caror continut a fost absorbit in noile reglementari (Codul civil de la 1864, respectiv Codul de procedura civila de la 1865, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958, Legea nr. 105/1992, O.G. nr. 5/2001 sau O.U.G. nr. 119/2007); in plus, acolo unde este cazul, se fac trimiteri la legislatia conexa.

De asemenea, in lucrarea Codul civil. Codul de procedura civila sunt redate extrase din deciziile Curtii Constitutionale prin care s-a constatat neconstitutionalitatea unor dispozitii ale actelor normative incluse in acest volum, precum si din deciziile in interesul legii si hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie in materie. Precizam ca motivarea integrala a tuturor acestor decizii poate fi consultata online la adresa http://bibliotecahamangiu.ro/.

Pe langa cele doua coduri, sunt prezentate in extras Legea nr. 71/2011 de punere in aplicare a Codului civil, Legea nr. 76/2012 de punere in aplicare a Codului de procedura civila si Legea nr. 2/2013 prin care s-a amanat aplicarea unor dispozitii procedurale pana la 1 ianuarie 2019.

Codul civil. Codul de procedura civila mai contine cate o tabla de materii detaliata, precum si cate un index alfabetic pentru fiecare cod, care nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.

Acest volum este tiparit in format X4 (165x235 mm), pe hartie ofset.

Codul civil

Titlul preliminar. Despre legea civila 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Aplicarea legii civile

Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile 

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice 

CARTEA I. DESPRE PERSOANE 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Persoana fizica 

Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fizice 

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta 
Sectiunea a 2‑a. Capacitatea de exercitiu 
Sectiunea a 3‑a. Declararea judecatoreasca a mortii 

Capitolul II. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice 
Sectiunea a 3‑a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane 
Sectiunea a 4‑a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau 

Capitolul III. Identificarea persoanei fizice

Sectiunea 1. Numele 
Sectiunea a 2‑a. Domiciliul si resedinta 
Sectiunea a 3‑a. Actele de stare civila 

Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Tutela minorului 

Sectiunea 1. Deschiderea tutelei 

Sectiunea a 2‑a. Tutorele 

Sectiunea a 3‑a. Consiliul de familie 

Sectiunea a 4‑a. Exercitarea tutelei 
§1. Dispozitii generale 
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului 
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului 

Sectiunea a 5‑a. Controlul exercitarii tutelei 

Sectiunea a 6‑a. Incetarea tutelei

Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecatoresc 

Capitolul IV. Curatela 

Titlul IV. Persoana juridica 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Nulitatea persoanei juridice
Sectiunea a 3‑a. Inregistrarea persoanei juridice 

Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice 

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice 

Sectiunea a 2‑a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice 
§1. Capacitatea de exercitiu 
§2. Functionarea persoanei juridice 
§3. Dispozitii speciale 

Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice 

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice 

Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Dizolvarea persoanei juridice 
Sectiunea a 3‑a. Dispozitii speciale 

Titlul V. Apararea drepturilor nepatrimoniale 

CARTEA A II‑A. DESPRE FAMILIE 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Casatoria

Capitolul I. Logodna 

Capitolul II. Incheierea casatoriei 

Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei 
Sectiunea a 2‑a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei 

Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei 

Capitolul IV. Nulitatea casatoriei 

Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei 
Sectiunea a 2‑a. Nulitatea relativa a casatoriei 
Sectiunea a 3‑a. Efectele nulitatii casatoriei 

Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor 

Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
§1. Despre regimul matrimonial in general 
§2. Locuinta familiei 
§3. Cheltuielile casatoriei 
§4. Alegerea regimului matrimonial 

Sectiunea a 2‑a. Regimul comunitatii legale 

Sectiunea a 3‑a. Regimul separatiei de bunuri 

Sectiunea a 4‑a. Regimul comunitatii conventionale 

Sectiunea a 5‑a. Modificarea regimului matrimonial
§1. Modificarea conventionala 
§2. Modificarea judiciara 

Capitolul VII. Desfacerea casatoriei 

Sectiunea 1. Cazurile de divort 
§1. Dispozitii generale 
§2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara 
§3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala 
§4. Divortul din culpa 
§5. Divortul din cauza starii sanatatii unui sot 

Sectiunea a 2‑a. Efectele divortului 
§1. Data desfacerii casatoriei 
§2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti 
§3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti 
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial 
II. Dreptul la despagubiri 
III. Obligatia de intretinere intre fostii soti 
IV. Prestatia compensatorie 
§4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori 

Titlul III. Rudenia

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Filiatia 

Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei 
§1. Dispozitii generale 
§2. Prezumtia de paternitate 
§3. Recunoasterea copilului 
§4. Actiuni privind filiatia 
I. Contestarea filiatiei 
II. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama 
III. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei 
IV. Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie
V. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie 

Sectiunea a 2‑a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator 

Sectiunea a 3‑a. Situatia legala a copilului 

Capitolul III. Adoptia 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Conditiile de fond ale adoptiei 
§1. Persoanele care pot fi adoptate 
§2. Persoanele care pot adopta 
§3. Consimtamantul la adoptie 

Sectiunea a 3‑a. Efectele adoptiei 

Sectiunea a 4‑a. Incetarea adoptiei 

Titlul IV. Autoritatea parinteasca

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti 

Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti 

Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti 

Titlul V. Obligatia de intretinere 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza 

Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere 

Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere

CARTEA A III‑A. DESPRE BUNURI 

Titlul I. Bunurile si drepturile reale in general 

Capitolul I. Despre bunuri in general 

Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor 
Sectiunea a 2‑a. Produsele bunurilor

Capitolul II. Drepturile reale in general 

Titlul II. Proprietatea privata

Capitolul I. Dispozitii generale 

Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata 
Sectiunea a 2‑a. Apararea dreptului de proprietate privata 

Capitolul II. Accesiunea 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Accesiunea imobiliara naturala 

Sectiunea a 3‑a. Accesiunea imobiliara artificiala 
§1. Dispozitii comune 
§2. Realizarea lucrarii cu materialele altuia 
§3. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia 
§4. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia 
§5. Intelesul unor termeni 
§6. Dispozitii speciale 

Sectiunea a 4‑a. Accesiunea mobiliara

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata 

Sectiunea 1. Limite legale 
§1. Dispozitii comune 
§2. Folosirea apelor 
§3. Picatura stresinii 
§4. Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii 
§5. Vederea asupra proprietatii vecinului 
§6. Dreptul de trecere 
§7. Alte limite legale 

Sectiunea a 2‑a. Limite conventionale

Sectiunea a 3‑a. Limite judiciare 

Capitolul IV. Proprietatea comuna 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Coproprietatea obisnuita 

Sectiunea a 3‑a. Coproprietatea fortata 
§1. Dispozitii comune 
§2. Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente 
I. Partile comune 
II. Drepturile si obligatiile coproprietarilor 
III. Asociatia de proprietari 
§3. Coproprietatea asupra despartiturilor comune 

Sectiunea a 4‑a. Proprietatea comuna in devalmasie 

Sectiunea a 5‑a. Partajul 

Capitolul V. Proprietatea periodica 

Titlul III. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata 

Capitolul I. Superficia 

Capitolul II. Uzufructul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar 
§1. Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar 
§2. Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar 
§3. Dispozitii speciale 

Sectiunea a 3‑a. Stingerea uzufructului 

Capitolul III. Uzul si abitatia 

Capitolul IV. Servitutile 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile si obligatiile proprietarilor 
Sectiunea a 3‑a. Stingerea servitutilor

Titlul IV. Fiducia

Titlul V. Administrarea bunurilor altuia 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Formele de administrare 

Sectiunea 1. Administrarea simpla 
Sectiunea a 2‑a. Administrarea deplina 

Capitolul III. Regimul juridic al administrarii 

Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar 
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii 
Sectiunea a 3‑a. Inventar, garantii si asigurare 
Sectiunea a 4‑a. Administrarea colectiva si delegarea
Sectiunea a 5‑a. Plasamentele considerate sigure 
Sectiunea a 6‑a. Repartitia profiturilor si a pierderilor 
Sectiunea a 7‑a. Darea de seama anuala

Capitolul IV. Incetarea administrarii

Sectiunea 1. Cauzele de incetare
Sectiunea a 2‑a. Darea de seama si predarea bunurilor 

Titlul VI. Proprietatea publica 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Dreptul de administrare 
Sectiunea a 3‑a. Dreptul de concesiune 
Sectiunea a 4‑a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit 

Titlul VII. Cartea funciara 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice 

Capitolul IV. Rectificarea inscrierilor de carte funciara 

Titlul VIII. Posesia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Viciile posesiei 

Capitolul III. Efectele posesiei 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Uzucapiunea imobiliara 
Sectiunea a 3‑a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna‑credinta 
Sectiunea a 4‑a. Ocupatiunea 
Sectiunea a 5‑a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna‑credinta 

Capitolul IV. Actiunile posesorii 

CARTEA A IV‑A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI 

Titlul I. Dispozitii referitoare la mostenire in general 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni 

Titlul II. Mostenirea legala

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Reprezentarea succesorala 

Capitolul III. Mostenitorii legali 

Sectiunea 1. Sotul supravietuitor 
Sectiunea a 2‑a. Descendentii defunctului 
Sectiunea a 3‑a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati
Sectiunea a 4‑a. Ascendentii ordinari 
Sectiunea a 5‑a. Colateralii ordinari 

Titlul III. Liberalitatile 

Capitolul I. Dispozitii comune 

Sectiunea 1. Dispozitii preliminare 
Sectiunea a 2‑a. Capacitatea in materie de liberalitati 
Sectiunea a 3‑a. Substitutiile fideicomisare 
Sectiunea a 4‑a. Liberalitatile reziduale
Sectiunea a 5‑a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor
Sectiunea a 6‑a. Dispozitii speciale 

Capitolul II. Donatia 

Sectiunea 1. Incheierea contractului

Sectiunea a 2‑a. Efectele donatiei 

Sectiunea a 3‑a. Revocarea donatiei 
§1. Dispozitii comune 
§2. Revocarea pentru ingratitudine 
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii 

Sectiunea a 4‑a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti 

Capitolul III. Testamentul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Formele testamentului

Sectiunea a 3‑a. Revocarea voluntara a testamentului 

Sectiunea a 4‑a. Legatul 
§1. Categorii de legate 
§2. Efectele legatelor 
§3. Ineficacitatea legatelor 

Sectiunea a 5‑a. Dezmostenirea

Sectiunea a 6‑a. Executiunea testamentara

Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive

Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila 
Sectiunea a 2‑a. Reductiunea liberalitatilor excesive 

Titlul IV. Transmisiunea si partajul mostenirii 

Capitolul I. Transmisiunea mostenirii 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Acceptarea mostenirii 
Sectiunea a 3‑a. Renuntarea la mostenire 
Sectiunea a 4‑a. Sezina 
Sectiunea a 5‑a. Petitia de ereditate
Sectiunea a 6‑a. Certificatul de mostenitor

Capitolul II. Mostenirea vacanta

Capitolul III. Amintirile de familie 

Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul

Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral 
Sectiunea a 2‑a. Raportul donatiilor 
Sectiunea a 3‑a. Plata datoriilor 
Sectiunea a 4‑a. Partajul de ascendent 

CARTEA A V‑A. DESPRE OBLIGATII 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Izvoarele obligatiilor 

Capitolul I. Contractul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2‑a. Diferite categorii de contracte 

Sectiunea a 3‑a. Incheierea contractului 
§1. Dispozitii preliminare 
§2. Capacitatea partilor 
§3. Consimtamantul 
I. Formarea contractului 
II. Valabilitatea consimtamantului 
III. Viciile consimtamantului 
§4. Obiectul contractului 
§5. Cauza 
§6. Forma contractului 

Sectiunea a 4‑a. Nulitatea contractului 
§1. Dispozitii generale 
§2. Cauzele de nulitate 
§3. Efectele nulitatii 
§4. Validarea contractului 

Sectiunea a 5‑a. Interpretarea contractului 

Sectiunea a 6‑a. Efectele contractului
§1. Efectele intre parti 
§2. Efectele fata de terti 
I. Dispozitii generale 
II. Promisiunea faptei altuia 
III. Stipulatia pentru altul 
IV. Simulatia 

Sectiunea a 7‑a. Reprezentarea 

Sectiunea a 8‑a. Cesiunea contractului 

Sectiunea a 9‑a. Incetarea contractului

Capitolul II. Actul juridic unilateral 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Actul unilateral ca izvor de obligatii 

Capitolul III. Faptul juridic licit 

Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri 
Sectiunea a 2‑a. Plata nedatorata 
Sectiunea a 3‑a. Imbogatirea fara justa cauza 

Capitolul IV. Raspunderea civila 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Cauze exoneratoare de raspundere 
Sectiunea a 3‑a. Raspunderea pentru fapta proprie 
Sectiunea a 4‑a. Raspunderea pentru fapta altuia 
Sectiunea a 5‑a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri 
Sectiunea a 6‑a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale 

Titlul III. Modalitatile obligatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conditia 

Capitolul III. Termenul 

Titlul IV. Obligatiile complexe 

Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile 

Capitolul II. Obligatiile solidare

Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori 

Sectiunea a 2‑a. Obligatiile solidare intre debitori 
§1. Dispozitii generale 
§2. Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari 
I. Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari 
II. Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari 
§3. Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori 

Capitolul III. Obligatiile alternative si facultative 

Sectiunea 1. Obligatiile alternative 
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile facultative

Titlul V. Executarea obligatiilor 

Capitolul I. Plata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Subiectele platii
Sectiunea a 3‑a. Conditiile platii 
Sectiunea a 4‑a. Dovada platii 
Sectiunea a 5‑a. Imputatia platii 
Sectiunea a 6‑a. Punerea in intarziere a creditorului 

Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Punerea in intarziere a debitorului 

Sectiunea a 3‑a. Executarea silita in natura 

Sectiunea a 4‑a. Executarea prin echivalent 
§1. Dispozitii generale 
§2. Prejudiciul 
I. Evaluarea prejudiciului 
II. Clauza penala si arvuna
§3. Vinovatia debitorului 

Sectiunea a 5‑a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor 

Sectiunea a 6‑a. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale 

Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului 

Sectiunea 1. Masurile conservatorii 
Sectiunea a 2‑a. Actiunea oblica 
Sectiunea a 3‑a. Actiunea revocatorie 

Titlul VI. Transmisiunea si transformarea obligatiilor 

Capitolul I. Cesiunea de creanta 

Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general 
Sectiunea a 2‑a. Cesiunea unei creante constatate printr‑un titlu nominativ, la ordin sau la purtator 

Capitolul II. Subrogatia 

Capitolul III. Preluarea datoriei 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul

Capitolul IV. Novatia 

Titlul VII. Stingerea obligatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Compensatia

Capitolul III. Confuziunea 

Capitolul IV. Remiterea de datorie 

Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare 

Titlul VIII. Restituirea prestatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Modalitatile de restituire 

Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti 

Titlul IX. Diferite contracte speciale 

Capitolul I. Contractul de vanzare 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
§1. Domeniul de aplicare 
§2. Cine poate cumpara sau vinde 
§3. Obiectul vanzarii 
§4. Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare 
§5. Obligatiile vanzatorului 
I. Dispozitii generale 
II. Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut 
III. Predarea bunului 
IV. Garantia contra evictiunii 
V. Garantia contra viciilor bunului vandut 
VI. Garantia pentru buna functionare 
§6. Obligatiile cumparatorului 
§7. Dreptul de preemptiune 

Sectiunea a 2‑a. Vanzarea bunurilor imobile 
§1. Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor 
§2. Vanzarea terenurilor forestiere 

Sectiunea a 3‑a. Vanzarea mostenirii 

Sectiunea a 4‑a. Alte varietati de vanzare 
§1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii 
§2. Vanzarea cu optiune de rascumparare 

Capitolul II. Contractul de schimb 

Capitolul III. Contractul de furnizare 

Capitolul IV. Contractul de report 

Capitolul V. Contractul de locatiune 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
§1. Cuprinsul contractului 
§2. Obligatiile locatorului 
§3. Obligatiile locatarului 
§4. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune 
§5. Expirarea termenului si tacita relocatiune 
§6. Instrainarea bunului dat in locatiune 
§7. Incetarea contractului 

Sectiunea a 2‑a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor 

Sectiunea a 3‑a. Reguli particulare in materia arendarii 

Capitolul VI. Contractul de antrepriza 

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza 
§1. Dispozitii generale 
§2. Obligatiile partilor 
§3. Incetarea contractului 

Sectiunea a 2‑a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii 

Capitolul VII. Contractul de societate

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Societatea simpla 

§1. Incheierea contractului de societate
§2. Efectele contractului de societate 
I. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei
II. Administrarea societatii 
III. Obligatiile asociatilor fata de terti 
§3. Pierderea calitatii de asociat 
§4. Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii 
§5. Lichidarea societatii 

Sectiunea a 3‑a. Asocierea in participatie

Capitolul VIII. Contractul de transport 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Contractul de transport de bunuri 
Sectiunea a 3‑a. Contractul de transport de persoane si bagaje 

Capitolul IX. Contractul de mandat

Sectiunea 1. Dispozitii comune

Sectiunea a 2‑a. Mandatul cu reprezentare
§1. Forma si intinderea mandatului 
§2. Obligatiile mandatarului 
§3. Obligatiile mandantului 
§4. Incetarea mandatului 

Sectiunea a 3‑a. Mandatul fara reprezentare 
§1. Dispozitii generale 
§2. Contractul de comision 
§3. Contractul de consignatie 
§4. Contractul de expeditie 

Capitolul X. Contractul de agentie

Capitolul XI. Contractul de intermediere

Capitolul XII. Contractul de depozit 

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit 
§1. Dispozitii generale 
§2. Obligatiile depozitarului 
§3. Obligatiile deponentului 

Sectiunea a 2‑a. Depozitul necesar 

Sectiunea a 3‑a. Depozitul hotelier 

Sectiunea a 4‑a. Sechestrul conventional 

Capitolul XIII. Contractul de imprumut 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Imprumutul de folosinta

Sectiunea a 3‑a. Imprumutul de consumatie 
§1. Dispozitii comune 
§2. Imprumutul cu dobanda 

Capitolul XIV. Contractul de cont curent 

Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare

Sectiunea 1. Contul bancar curent 
Sectiunea a 2‑a. Depozitul bancar 
Sectiunea a 3‑a. Facilitatea de credit 
Sectiunea a 4‑a. Inchirierea casetelor de valori 

Capitolul XVI. Contractul de asigurare 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Asigurarea de bunuri 
Sectiunea a 3‑a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare 
Sectiunea a 4‑a. Asigurarea de raspundere civila 
Sectiunea a 5‑a. Asigurarea de persoane 
Sectiunea a 6‑a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea 

Capitolul XVII. Contractul de renta viagera 

Capitolul XVIII. Contractul de intretinere 

Capitolul XIX. Jocul si pariul 

Capitolul XX. Tranzactia 

Titlul X. Garantiile personale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Fideiusiunea 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Efectele fideiusiunii 
§1. Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor 
§2. Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor 
§3. Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori 

Sectiunea a 3‑a. Incetarea fideiusiunii

Capitolul III. Garantiile autonome 

Titlul XI. Privilegiile si garantiile reale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Privilegiile 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Privilegiile generale si privilegiile speciale 
Sectiunea a 3‑a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci 

Capitolul III. Ipoteca

Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Dispozitii comune 
§2. Obiectul si intinderea ipotecii 
§3. Efectele ipotecii fata de terti 
§4. Ipotecile conventionale 

Sectiunea a 2‑a. Ipoteca imobiliara 
§1. Constituirea ipotecii imobiliare 
§2. Drepturile si obligatiile partilor 
§3. Ipotecile legale 

Sectiunea a 3‑a. Ipoteca mobiliara
§1. Dispozitii generale 
I. Constituirea ipotecii 
II. Drepturile si obligatiile partilor 
§2. Ipotecile asupra creantelor 
I. Dispozitii comune 
II. Drepturile si obligatiile partilor 
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare 
§4. Inscrierea ipotecilor mobiliare 

Sectiunea a 4‑a. Concursul intre creditorii ipotecari 

Sectiunea a 5‑a. Stingerea ipotecilor 

Capitolul IV. Executarea ipotecii 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Executarea ipotecii mobiliare 
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale 
I. Deposedarea debitorului 
II. Vanzarea bunului ipotecat 
III. Preluarea bunului ipotecat in contul creantei 
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative 
§3. Executarea ipotecii asupra creantelor 
§4. Preluarea bunului in vederea administrarii 
§5. Sanctiuni 

Sectiunea a 3‑a. Executarea ipotecilor imobiliare 

Capitolul V. Gajul 

Sectiunea 1. Constituirea gajului 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist 

Capitolul VI. Dreptul de retentie 

CARTEA A VI‑A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR 

Titlul I. Prescriptia extinctiva 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive 

Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive

Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive 
Sectiunea a 2‑a. Suspendarea prescriptiei extinctive 
Sectiunea a 3‑a. Intreruperea prescriptiei extinctive 

Capitolul IV. Implinirea prescriptiei 

Titlul II. Regimul general al termenelor de decadere 

Titlul III. Calculul termenelor 

CARTEA A VII‑A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Conflicte de legi

Capitolul I. Persoane 

Sectiunea 1. Persoana fizica 
Sectiunea a 2‑a. Persoana juridica 

Capitolul II. Familia 

Sectiunea 1. Casatoria 
§1. Incheierea casatoriei 
§2. Efectele casatoriei 
§3. Desfacerea casatoriei 

Sectiunea a 2‑a. Filiatia 
§1. Filiatia copilului din casatorie 
§2. Filiatia copilului din afara casatoriei 
§3. Adoptia 

Sectiunea a 3‑a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor 

Sectiunea a 4‑a. Obligatia de intretinere 

Capitolul III. Bunurile 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Bunurile mobile corporale 
Sectiunea a 3‑a. Mijloacele de transport
Sectiunea a 4‑a. Titlurile de valoare 
Sectiunea a 5‑a. Bunurile incorporale 
Sectiunea a 6‑a. Formele de publicitate 
Sectiunea a 7‑a. Ipotecile mobiliare

Capitolul IV. Mostenirea 

Capitolul V. Actul juridic 

Capitolul VI. Obligatiile 

Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Cambia si biletul la ordin 
Sectiunea a 3‑a. Cecul 

Capitolul VIII. Fiducia 

Capitolul IX. Prescriptia extinctiva 

Dispozitii finale 

Codul de procedura civila

Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile fundamentale ale procesului civil 

Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila 

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil 

Capitolul III. Aplicarea legii de procedura civila 

CARTEA I. DISPOZITII GENERALE 

Titlul I. Actiunea civila 

Titlul II. Participantii la procesul civil 

Capitolul I. Judecatorul. Incompatibilitatea 

Capitolul II. Partile 

Sectiunea 1. Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale 

Sectiunea a 2‑a. Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate

Sectiunea a 3‑a. Alte persoane care pot lua parte la judecata 
§1. Interventia voluntara
§2. Interventia fortata 
I. Chemarea in judecata a altei persoane 
II. Chemarea in garantie 
III. Aratarea titularului dreptului 
IV. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane 

Sectiunea a 4‑a. Reprezentarea partilor in judecata 
§1. Dispozitii generale 
§2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionala 

Sectiunea a 5‑a. Asistenta judiciara 

Capitolul III. Participarea Ministerului Public in procesul civil

Titlul III. Competenta instantelor judecatoresti 

Capitolul I. Competenta materiala 

Sectiunea 1. Competenta dupa materie si valoare 
Sectiunea a 2‑a. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta 

Capitolul II. Competenta teritoriala 

Capitolul III. Dispozitii speciale 

Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenta instantei 

Sectiunea 1. Necompetenta si conflictele de competenta 
Sectiunea a 2‑a. Litispendenta si conexitatea 
Sectiunea a 3‑a. Stramutarea proceselor. Delegarea instantei 

Titlul IV. Actele de procedura 

Capitolul I. Forma cererilor 

Capitolul II. Citarea si comunicarea actelor de procedura 

Capitolul III. Nulitatea actelor de procedura 

Titlul V. Termenele procedurale 

Titlul VI. Amenzi judiciare si despagubiri 

CARTEA A II‑A. PROCEDURA CONTENCIOASA 

Titlul I. Procedura in fata primei instante 

Capitolul I. Sesizarea instantei de judecata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Cererea de chemare in judecata 
Sectiunea a 3‑a. Intampinarea 
Sectiunea a 4‑a. Cererea reconventionala 

Capitolul II. Judecata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2‑a. Cercetarea procesului 

Subsectiunea 1. Dispozitii comune 

Subsectiunea a 2‑a. Exceptiile procesuale 

Subsectiunea a 3‑a. Probele 
§1. Dispozitii generale 
§2. Dovada cu inscrisuri 
I. Dispozitii generale 
II. Inscrisul autentic 
III. Inscrisul sub semnatura privata 
IV. Inscrisurile pe suport informatic 
V. Duplicatele si copiile de pe inscrisurile autentice sau sub semnatura privata 
VI. Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare 
VII. Regimul altor inscrisuri 
VIII. Administrarea probei cu inscrisuri 
IX. Verificarea inscrisurilor 
§3. Proba cu martori 
I. Admisibilitatea probei cu martori 
II. Administrarea probei cu martori 
§4. Prezumtiile 
§5. Expertiza 
§6. Mijloacele materiale de proba 
§7. Cercetarea la fata locului 
§8. Marturisirea 
I. Admisibilitatea probei 
II. Interogatoriul 
§9. Asigurarea probelor 

Subsectiunea a 4‑a. Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici 

Sectiunea a 3‑a. Dezbaterea in fond a procesului 

Sectiunea a 4‑a. Deliberarea si pronuntarea hotararii 

Capitolul III. Unele incidente procedurale 

Sectiunea 1. Renuntarea la judecata 
Sectiunea a 2‑a. Renuntarea la dreptul pretins 
Sectiunea a 3‑a. Suspendarea procesului 
Sectiunea a 4‑a. Perimarea cererii 

Capitolul IV. Hotararile judecatoresti

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
§1. Denumirea, intocmirea si comunicarea hotararii 
§2. Efectele hotararii judecatoresti 

Sectiunea a 2‑a. Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor 

Sectiunea a 3‑a. Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor 

Sectiunea a 4‑a. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii 

Sectiunea a 5‑a. Executarea provizorie 

Sectiunea a 6‑a. Cheltuielile de judecata 

Titlul II. Caile de atac 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Apelul

Capitolul III. Caile extraordinare de atac 

Sectiunea 1. Recursul 
Sectiunea a 2‑a. Contestatia in anulare 
Sectiunea a 3‑a. Revizuirea 

Titlul III. Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare 

Capitolul I. Recursul in interesul legii 

Capitolul II. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

Titlul IV. Contestatia privind tergiversarea procesului 

CARTEA A III‑A. PROCEDURA NECONTENCIOASA JUDICIARA 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Dispozitii speciale 

CARTEA A IV‑A. DESPRE ARBITRAJ 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Conventia arbitrala 

Titlul III. Tribunalul arbitral 

Titlul IV. Procedura arbitrala 

Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral 

Capitolul II. Judecata 

Capitolul III. Cheltuielile arbitrale 

Capitolul IV. Hotararea arbitrala

Titlul V. Desfiintarea hotararii arbitrale

Titlul VI. Executarea hotararii arbitrale 

Titlul VII. Arbitrajul institutionalizat 

CARTEA A V‑A. DESPRE EXECUTAREA SILITA 

Titlul I. Dispozitii generale 

Capitolul I. Scopul si obiectul executarii silite 

Capitolul II. Titlul executoriu

Capitolul III. Participantii la executarea silita 

Capitolul IV. Efectuarea executarii silite 

Sectiunea 1. Sesizarea organului de executare 
Sectiunea a 2‑a. Efectuarea actelor de executare silita
Sectiunea a 3‑a. Executarea impotriva mostenitorilor 
Sectiunea a 4‑a. Interventia altor creditori 
Sectiunea a 5‑a. Perimarea executarii silite 
Sectiunea a 6‑a. Amanarea, suspendarea si restrangerea executarii 
Sectiunea a 7‑a. Incetarea executarii silite 

Capitolul V. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita

Capitolul VI. Contestatia la executare 

Capitolul VII. Depunerea cu afectatiune speciala 

Capitolul VIII. Intoarcerea executarii 

Titlul II. Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului 

Capitolul I. Urmarirea mobiliara 

Sectiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmari 

Sectiunea a 2‑a. Procedura urmaririi mobiliare 
§1. Sechestrarea bunurilor mobile 
§2. Valorificarea bunurilor sechestrate 
§3. Vanzarea la licitatie publica 
§4. Dispozitii speciale

Sectiunea a 3‑a. Poprirea 

Sectiunea a 4‑a. Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor 
§1. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini 
§2. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor 

Capitolul II. Urmarirea imobiliara 

Sectiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmarite 

Sectiunea a 2‑a. Incuviintarea urmaririi imobiliare 

Sectiunea a 3‑a. Efectele urmaririi

Sectiunea a 4‑a. Vanzarea la licitatie publica 
§1. Formalitatile premergatoare vanzarii 
§2. Scoaterea in vanzare a imobilului 
§3. Licitatia si adjudecarea imobilului 

Sectiunea a 5‑a. Efectele adjudecarii

Sectiunea a 6‑a. Dispozitii speciale 

Capitolul III. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite 
Sectiunea a 3‑a. Plata sumei rezultate din urmarirea silita 

Titlul III. Executarea silita directa 

Capitolul I Dispozitii generale

Capitolul II. Predarea silita a bunurilor mobile 

Capitolul III. Predarea silita a bunurilor imobile 

Capitolul IV. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Executarea hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii referitoare la minori 

CARTEA A VI‑A. PROCEDURI SPECIALE 

Titlul I. Procedura divortului 

Capitolul I. Dispozitii comune 

Capitolul II. Divortul remediu 

Sectiunea 1. Divortul prin acordul sotilor 
Sectiunea a 2‑a. Divortul din motive de sanatate 

Capitolul III. Divortul din culpa sotilor 

Titlul II. Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca 

Titlul III. Procedura de declarare a mortii 

Titlul IV. Masuri asiguratorii si provizorii

Capitolul I. Sechestrul asigurator 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civile 

Capitolul II. Poprirea asiguratorie 

Capitolul III. Sechestrul judiciar 

Capitolul IV. Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala

Titlul V. Procedura partajului judiciar 

Titlul VI. Procedura ordonantei presedintiale 

Titlul VII. Cererile posesorii 

Titlul VIII. Procedura ofertei de plata si consemnatiunii

Titlul IX. Procedura ordonantei de plata 

Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare redusa 

Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Procedura de evacuare 

Capitolul III. Dispozitii speciale 

Titlul XII. Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii 

Titlul XIII. Procedura refacerii inscrisurilor si hotararilor disparute 

Titlul XIV. Cautiunea judiciara 

CARTEA A VII‑A. PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL 

Titlul I. Competenta internationala a instantelor romane 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor romane 

Titlul II. Legea aplicabila in procesul civil international 

Capitolul I. Capacitatea si drepturile partilor in proces 

Capitolul II. Legea aplicabila in materie procedurala

Titlul III. Eficacitatea hotararilor straine 

Capitolul I. Recunoasterea hotararilor straine 

Capitolul II. Executarea hotararilor straine 

Titlul IV. Arbitrajul international si efectele hotararilor arbitrale straine 

Capitolul I. Procesul arbitral international 

Capitolul II. Efectele hotararilor arbitrale straine 

DISPOZITII FINALE

Detalii tehnice
Data aparitiei29 sept. 2017
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini752
Tip coperta165x235 mm, Carte brosata
Editiea 8-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 1 septembrie 2017

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 1 septembrie 2017

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
30,00 RON
Indisponibila
Constitutia Romaniei, Conventia europeana a drepturilor omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Constitutia Romaniei, CEDO si CDFUE 15.09.2017

actualizat 15 septembrie 2017
13,00 RON
Indisponibila
Codul muncii Legea dialogului social si 12 legi uzuale - actualizat la 4 septembrie 2017

Codul muncii. LDS si 12 legi uzuale, ed. 30, act. 04.09.2017

editie ingrijita si adnotata de Marius Eftimie
22,60 RON