Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Codul administrativ si legislatie conexa. Actualizat la 27 ianuarie 2023 - spiralat

ISBN/ISSN: 978-606-27-2199-2
Editura: Hamangiu
85,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Adoptarea Codului administrativ a avut drept scop unificarea si armonizarea normelor incidente materiei dreptului administrativ, urmarindu-se buna functionare a administratiei publice centrale si locale si adaptarea legislatiei la realitatile socio-economice, la complexitatea si dinamica activitatilor aferente furnizarii serviciilor publice esentiale pentru cetateni. Codul administrativ reuneste dispozitiile privind: administratia publica centrala; administratia publica locala; prefectul, institutia prefectului si serviciile publice deconcentrate; reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale; statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice; raspunderea administrativa; serviciile publice.

Cu toate acestea, anumite materii conexe raman reglementate in mod separat, de aceea, in volumul Codul administrativ si legislatie conexa, am inclus si unele acte normative utile atat celor care activeaza in cadrul administratiei, dar si tuturor celor interesati de acest domeniu.

Astfel, Codul administrativ si legislatie conexa cuprinde legislatia privind: 
•    serviciile comunitare de utilitati publice; 
•    contractele de concesiune de lucrari si de servicii; 
•    parteneriatul public-privat;
•    exproprierea;
•    contenciosul administrativ; 
•    solutionarea contestatiilor si a petitiilor;
•    procedura aprobarii tacite;
•    accesul la informatiile de interes public;
•    taxe judiciare de timbru specifice materiei contenciosului administrativ.

La fel ca in cazul tuturor codurilor din colectia Legislatie a Editurii Hamangiu, au fost intocmite o tabla de materii si un index alfabetic ale Codului administrativ, pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate. De asemenea, acolo unde este cazul, au fost facute trimiteri la legislatia conexa, la deciziile Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate, precum si la deciziile obligatorii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntate in solutionarea recursurilor in interesul legii si a chestiunilor de drept in materie.

Aceasta editie include ultimele modificari si completari aduse in materia functiei publice prin O.U.G. nr. 191/2022 (M. Of. nr. 1280 din 30 decembrie 2022), care vizeaza cadrele de competente generale si specifice si organizarea si desfasurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor functii publice vacante si modalitatea de previzionare a necesarului de functii publice pentru organizarea proiectului-pilot. 
Cartea Codul administrativ si legislatie conexa este tiparita in format X4 (165x235 mm), pe hartie ofset si este legata cu spira.

CODUL ADMINISTRATIV

I. LEGISLATIA SPECIALA A BUNURILOR SI SERVICIILOR PUBLICE

1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (extras – art. 858-875: Proprietatea publica)
2. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica (extras)
3. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice
4. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii
5. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat
6. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica
7. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local

II. LEGISLATIA ADMINISTRATIVA PROCEDURALA

1. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
2. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
3. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (extras)
4. Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici (extras)
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
6. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite
7. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
8. Taxe judiciare de timbru specifice materiei contenciosului administrativ

Detalii tehnice
Data aparitiei16 feb. 2023
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini600
Format165x235 mm
Tip copertaCartonata cu spirala
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ