Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Clauze abuzive in contractele incheiate intre profesionisti si consumatori

ISBN/ISSN: 978-606-522-765-1
Editura: Hamangiu
24,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea de fata, destinata atat practicienilor dreptului, cat si justitiabililor consumatori, face o scurta incursiune in jurisprudenta recenta si relevanta a instantelor judecatoresti din Romania, precum si a Curtii Europene de Justitie, in materia clauzelor contractuale cu caracter abuziv.

Hotararile judecatoresti selectate, judicios si pe larg motivate, insotite de note privind modificarile legislative intervenite, alaturi de deciziile Curtii Constitutionale si hotararile Curtii Europene de Justitie, analizeaza probleme de interes si de actualitate referitoare atat la modalitatile de constatare a clauzelor abuzive si de sanctionare contraventionala a profesionistilor (comerciantilor) pentru inserarea in continutul contractelor incheiate cu consumatorii a unor astfel de clauze, cat si la efectele constatarii caracterului abuziv al unor asemenea clauze.

De asemenea, lucrarea este menita sa evidentieze abordarea practica a notiunilor de consumator, profesionist (comerciant), clauze abuzive, contract de adeziune, clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul.

Capitolul I. Clauzele abuzive din contractele avand ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobila sau internet 

1. Contract avand ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobila. Forta obligatorie a contractului. Penalitati de intarziere. Posibilitatea depasirii cuantumului debitului principal, fata de dispozitiile art. 4 din Legea nr. 469/2002. Inaplicabilitatea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abusive dintre comercianti si consumatori. Calitatea de consumator

2. Sesizare formulata de catre un beneficiar (societate comerciala) al serviciilor de internet/comunicatii de date de IP si acces la retea. Nerespectarea procedurii speciale reglementate de dispozitiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000. Lipsa calitatii de consumator

3. Contract avand ca obiect prestarea serviciilor de internet. Actiune in constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale privind rezilierea si perceperea de penalitati de intarziere de 1% pentru neefectuarea platii la termen. Calitate procesuala activa a persoanei juridice care beneficiaza, in temeiul unui contract incheiat cu un comerciant, de produsele sau serviciile furnizate de acesta. Aplicarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000

4. Contract avand ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobila. Actiune in constatarea nulitatii absolute a clauzei penale potrivit careia pentru sumele neplatite la termen, clientul va plati penalitati de 1% pentru fiecare zi de intarziere pana la plata intregii sume

5. Somatie de plata. Obligarea debitorului la plata penalitatilor conventionale in cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere, aferente pretului neachitat, la plata dobanzilor comerciale legale aferente pretului neachitat si la plata contravalorii taxei pentru rezilierea contractului inainte de termen. Caracterul abuziv al clauzelor 

6. Somatie de plata. Contract avand ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobila. Clauze abuzive. Incidenta dispozitiilor Legii nr. 193/2000. Posibilitatea instantei de a verifica din oficiu daca o clauza a contractului din cauza dedusa judecatii are caracter abuziv 

Capitolul al II-lea. Clauzele abuzive din alte contracte de prestari servicii 

7. Contract de asigurare. Actiune in constatarea nulitatii absolute a clauzelor privind conditionarea acordarii despagubirilor consumatorului in cazul producerii evenimentului asigurat de prezentarea actelor originale ale autovehiculului. Clauza negociata cu consumatorul. Lipsa crearii unui dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor in detrimentul consumatorului. Buna-credinta 

8. Contract de asigurare. Conditionarea despagubirii asiguratului de indeplinirea obligatiei de a depune originalele certificatului de inmatriculare/autorizatiei de circulatie provizorie (in cazul vehiculelor inmatriculate provizoriu) si a cartii de identitate a autovehiculului, emise inainte de producerea furtului. Lipsa caracterului abuziv al clauzei 

9. Contract de asigurare. Actiune privind obligarea asiguratorului la plata despagubirilor constand in indemnizatia de asigurare si dobanda legala. Lipsa autorizatiei de construire a imobilului asigurat distrus in incendiu. Clauza contractuala ce exclude acordarea despagubirilor in cazul in care imobilul este construit fara autorizatie de construire. Caracterul abuziv al clauzei. Lipsa consimtamantului asiguratului pentru aplicarea prevederilor contractuale 

10. Contract de prestari servicii avand ca obiect obligatia prestatorului de facilitare a intocmirii dosarului de prezentare si depunerea diligentelor obtinerii vizei U.K. Obligatie de mijloace, si nu de rezultat. Clauza penala stabilita de comun acord de ambele parti. Lipsa caracterului abuziv al clauzei

11. Somatie de plata. Contract de prestari servicii prin care debitorul s-a obligat sa achite tariful de utilizare a drumurilor nationale, iar creditorul sa elibereze rovinieta, pentru fiecare perioada aferenta ratelor stabilite in contract, concomitent cu efectuarea platii. Obligatia debitorului de a achita penalitati de 0,15% pe zi pentru neplata la termen a sumelor datorate. Penalitati de intarziere mai mari decat cuantumul sumei asupra careia sunt calculate. Clauza contractuala ce nu a fost negociata direct cu consumatorul

12. Contract de leasing. Contestatie privind inscrierea in tabelul preliminar a creantelor a celor reprezentand contravaloarea ratelor de leasing, pana la finalizarea contractului de leasing. Clauza penala potrivit careia, in cazul in care debitorul nu isi executa la scadenta ratele de leasing, locatorul va putea rezilia contractele de leasing, utilizatorul fiind obligat atat la restituirea bunului care a facut obiectul leasingului, cat si la plata restului ratelor de leasing pana la sfarsitul contractului, cu titlu de daune-interese. Caracterul abuziv al clauzei

13. Contract de leasing. Actiune in constatarea nulitatii absolute a clauzei penale a contractului de leasing. Lipsa caracterului abuziv al clauzei penale 

14. Contestatie la executare formulata de garant. Capat de cerere avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a clauzelor abuzive din contractul de leasing. Cerere de interventie accesorie in interesul contestatorului, avand ca obiect lamurirea intinderii si intelesului titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing. Constatarea caracterului abuziv al clauzei penale, printr-o hotarare anterioara irevocabila 

Capitolul al III-lea. Clauzele abuzive din contractele de credit

15. Contract de garantie imobiliara accesoriu contractului de credit. Actiune in constatarea caracterului abuziv al clauzei privind notarea interdictiei de construire mentionata in contractul de garantie imobiliara. Consumatori de credit. Aplicabilitatea Legii nr. 193/2000 si a Legii nr. 296/2004. Indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de art. 79 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului 

16. Contract de credit incheiat intre o societate comerciala si banca. Utilizarea creditului in scopuri comerciale. Inaplicabilitatea normelor continute in Legea nr. 193/2000, Directiva 93/13/CEE, O.U.G. nr. 174/2008

17. Cerere pentru emiterea unui card de credit. Conventie valabila. Taxe si comisioane practicate de emitent in situatia platii in rate a creditului, a platii cu intarziere a acestuia si pentru depasirea limitei de credit. Lipsa caracterului abuziv al clauzelor. Neefectuarea procedurii speciale prevazute de art. 6 si art. 8-13 din Legea nr. 193/2000 in privinta analizei existentei clauzelor abuzive 

18. Lipsa negocierii clauzei care da dreptul furnizorului de servicii financiare de a modifica unilateral rata dobanzii in functie de „intervenirea unor schimbari semnificative pe piata monetara”. Efectele constatarii caracterului abuziv al acestei clauze contractuale. Principiul anularii actului juridic subsecvent ca urmare a anularii actului juridic principal. Obligarea paratei la continuarea conventiei de credit in forma modificata. Inaplicabilitatea Legii nr. 193/2000. Incalcarea principiului libertatii contractuale

19. Actiune in constatarea nulitatii absolute a clauzei abusive stipulate in conventia de credit. Obligarea institutiei de credit la restituirea sumei reprezentand diferenta de dobanda mentionata in conventia de credit si dobanda perceputa ulterior si majorata in mod unilateral. Obligarea institutiei de credit de a efectua toate demersurile la Biroul de Credit si Centrala Riscurilor Bancare pentru radierea oricaror mentiuni comunicate cu privire la intarzieri la plata/alte incidente generate de neplata sumelor a caror restituire se solicita si/sau neplata penalitatilor. Motivul majorarii ratei dobanzii 

20. Actiune in anulare a clauzelor abuzive stipulate in conventia de credit. Caracterele juridice ale contractului de credit. Contract cu executare dintr-o data. Actiune in restituirea prestatiilor. Temei juridic. Momentul de la care incepe a curge termenul de prescriptie a dreptului de a solicita restituirea prestatiilor nedatorate. Obligarea comerciantului la plata catre consumator a sumei de bani cu titlu de daune morale

21. Competenta materiala in functie de valoarea obiectului cererii. Anularea unor clauze din contractul bancar

22. Proces-verbal de constatare a contraventiei. Sesizarea instantei de catre Inspectoratul Regional pentru Protectia Consumatorilor – Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor in vederea analizarii caracterului abuziv al clauzelor si aplicarii sanctiunii contraventionale. Competenta materiala. Caracterul civil al litigiului 

23. Plangere formulata de catre Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor, prin Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor, in vederea aplicarii sanctiunii contraventionale si a constatarii de catre instanta a clauzelor abuzive din contractul de credit, cu consecinta anularii acestora. Cerere de interventie in interes propriu formulata de catre beneficiarii contractului de credit bancar. Caracterul abuziv al clauzei privind aplicarea unei comision de risc, platibil lunar in zilele de scadenta, pe toata perioada de derulare a conventiei de credit. Prescrierea dreptului de aplicare a sanctiunii contraventionale 

24. Sesizarea instantei judecatoresti de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, avand ca obiect constatarea existentei in contractele de credit supuse controlului efectuat de catre un agent constatator din cadrul reclamantei a clauzelor abuzive, obligarea paratei la eliminarea din contractele de credit a acestora si aplicarea sanctiunii corespunzatoare. Cerere reconventionala formulata de parata comerciant, avand ca obiect plangere impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei. Aplicarea principiului disponibilitatii

25. Plangere contraventionala. Legalitatea si temeinicia procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. Aplicarea maximului special al sanctiunii amenzii. Corecta individualizare a sanctiunii in raport de pericolul social concret ridicat al faptei contraventionale  

26. Ordonanta presedintiala. Suspendarea executarii contractului de credit pana la finalizarea cauzei avand ca obiect obligatie de a face 

27. Ordonanta presedintiala. Suspendarea efectelor clauzelor abuzive din contractele de credit. Admisibilitatea cererii inainte de finalizarea procedurii initiate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului. Neindeplinirea conditiilor privind caracterul urgent si neprejudecarea fondului. Aparenta dreptului 

Capitolul al IV-lea. Decizii privind constitutionalitatea reglementarilor privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori

28. Competenta instantei de a controla existenta sau inexistenta clauzelor abuzive dintr-un contract incheiat comercianti si consumatori si de a aplica sanctiunea contraventionala, in cazul constatarii caracterului abuziv al clauzei

29. Intocmirea procesului-verbal de constatare a contraventiei de catre agentul constatator prevazut de art. 8 din Legea nr. 193/2000 si sanctionarea contraventiei constatate de instanta de judecata, in urma administrarii probatoriului necesar, nu incalca dispozitiilor art. 21 din Constitutia Romaniei privind liberul acces la justitie 

30. Stabilirea competentei materiale de judecata atunci cand consumatorul actioneaza proprio motu pentru angajarea raspunderii civile delictuale a comerciantului 

31. Exceptie de la aplicabilitatea regimului juridic general al contraventiilor, potrivit caruia plangerea formulata impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii suspenda executarea acestuia

Capitolul al V-lea. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene in privinta protectiei consumatorilor

32. Directiva 93/13/CEE. Clauze abuzive utilizate in contractele incheiate cu consumatorii. Criterii de apreciere. Examinare din oficiu de catre instanta nationala a caracterului abuziv al unei clauze de stabilire a instantei competente. Articolul 23 din Statutul Curtii

33. Directiva 85/577/CEE. Articolul 4. Protectia consumatorilor. Contracte negociate in afara spatiilor comerciale. Drept de reziliere. Obligatia comerciantului de informare. Nulitatea contractului. Masuri adecvate 

34. Directiva 87/102/CEE. Credit de consum. Dreptul consumatorului de a solicita despagubiri de la cel care acorda creditul in cazul neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a contractului privind bunurile sau serviciile finantate cu ajutorul creditului. Conditii. Mentionarea bunului sau a serviciului finantat in oferta de credit. Facilitate de credit care permite utilizarea creditului acordat pentru finantarea mai multor operatiuni. Posibilitatea judecatorului national de a pune in discutie din oficiu dreptul consumatorului de a solicita despagubiri de la cel care acorda creditul

35. Retele si servicii electronice de comunicatii. Directiva 2002/22/CE. Serviciu universal. Litigii intre utilizatorii finali si furnizori. Incercare obligatorie de conciliere extrajudiciara 

36. Competenta judiciara si executarea hotararilor in materie civila si comerciala. Contract de credit imobiliar incheiat de un consumator care are cetatenia unui stat membru cu o banca stabilita in alt stat membru. Legislatie a unui stat membru care, in cazul in care domiciliul consumatorului nu este cunoscut, permite formularea unei actiuni impotriva sa la o instanta din acest stat 

37. Directiva 93/13/CEE. Contracte incheiate cu consumatorii. Clauze care definesc obiectul principal al contractului. Controlul jurisdictional al caracterului lor abuziv. Excludere. Dispozitii nationale mai stricte pentru a asigura consumatorului un nivel de protectie mai ridicat

38. Protectia consumatorilor. Directiva 93/13/CEE. Clauze abuzive. Directiva 2008/48/CE. Directiva 87/102. Contracte de credit de consum. Dobanda anuala efectiva. Procedura de arbitraj. Hotarare arbitrala. Posibilitatea instantei nationale de a examina din oficiu caracterul abuziv eventual al anumitor clauze 

39. Directiva 93/13/CEE. Articolul 3 alin. (1) si (3). Articolele 6 si 7. Contracte incheiate cu consumatorii. Clauze abuzive. Modificare unilaterala a clauzelor contractului de catre vanzator sau de catre furnizor. Actiune in incetare formulata in interes public, in numele consumatorilor, de un organism desemnat de legislatia nationala. Constatarea caracterului abuziv al clauzei. Efecte juridice 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei06 iun. 2012
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini288
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod de procedura civila 15 februarie 2013

Noul Cod de procedura civila 15 februarie 2013

cu index alfabetic si corespondenta cu reglementarile anterioare - in vigoare de la 15 februarie 2013
11,60 RON
Indisponibila
Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil 21 Ianuarie 2013

Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil

editie revizuita si actualizata pana la data de 20 septembrie 2013
72,30 RON
Indisponibila
Somatia de plata si ordonanta de plata autor Adriana Orosan

Somatia de plata si ordonanta de plata

Practica judiciara si reglementarea din noul Cod de procedura civila
27,00 RON
DE ACELASI AUTOR - Cristiana Dana Enache
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
NOU
Pachet fise drept civil 2024- Gabriel Boroi;Carla Alexandra Anghelescu;Ioana Nicolae
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON