Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Citarea si comunicarea actelor de procedura. Practica judiciara. Editia a 2-a

editia a 2-a
ISBN/ISSN: 978-606-522-148-2
Editura: Hamangiu
22,20 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

     Lucrarea constituie un ghid al practicii instantelor judecatoresti cu privire la un act procedural de importanta majora in desfasurarea procesului civil, care asigura prezenta partilor la judecata si exercitarea dreptului la aparare al acestora.
    Solutiile rezumate (in jur de 175 de spete, dintre care 90 nou introduse in aceasta a 2-a editie) sunt grupate in functie de problemele relevante in materia citarii si comunicarii actelor de procedura si sunt insotite, acolo unde este cazul, de note ale autorilor.

Capitolul I. Citatia 

I. Importanta citatiei. Functia juridica a citatiei 

1. Comunicarea actelor de procedura. Caracterul institutiei

2. Citare. Principiul contradictorialitatii. Drept la aparare

3. Necesitatea citarii tuturor partilor in proces. Principiul contradictorialitatii. Dreptul la aparare. Dreptul la un proces echitabil. Examinarea legalitatii unui act administrativ unilateral

4. Lipsa procedurii de citare. Judecata cauzei in lipsa partii necitate. Consecinte

5. Necitarea partilor pentru solutionarea cererii de suspendare a actului administrativ. Nulitatea incheierii astfel pronuntate. Casare cu trimitere spre rejudecare 

6. Citare nelegala. Adresa gresita in cuprinsul citatiei. Necomunicarea motivelor de apel. Consecinte 

7. Legea nr. 272/2004. Omisiunea instantei de a-l cita pe reprezentantul legal al copilului. Nelegalitate 

8. Aplicarea sanctiunii procedurale a perimarii, in absenta partilor si fara a se fi indeplinit procedura de citare. Consecinte juridice

9. Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Efectuarea procedurii de citare cu paratul pentru termenul cand s-a judecat pricina in fond. Consecinte

10. Repunere pe rol. Citare. Casare cu trimitere  

11. Citare neregulata. Hotarare judecatoreasca. Nulitate. Termen in cunostinta. Cai de atac. Apel. Casare cu trimitere. Cheltuieli de judecata

12. Necitarea partilor la efectuarea expertizei. Consecinte

13. Expertiza contabila. Necitarea partilor conform art. 208 C. proc. civ. Absenta nulitatii

14. Acte de procedura. Neregularitatea intocmirii. Termenul in care poate fi invocata nulitatea 

15. Citare. Restituirea dovezii cu mentiunea ca partea si-a schimbat adresa. Inadmisibilitatea suspendarii cauzei

16. Probe. Expertiza. Cazuri in care este obligatorie citarea partilor 

17. Raport de expertiza. Necitare. Prezenta partii la sediul intimatei si semnarea de catre aceasta a procesului-verbal de consemnare a discutiilor partilor si a documentelor predate. Consecinte

18. Obligativitatea citarii partii la efectuarea raportului de expertiza. Termenul de invocare a omisiunii

19. Obligativitatea citarii partilor la efectuarea expertizei. Lipsa procedurii fata de parat. Casare cu trimitere spre rejudecare

20. Incalcarea dispozitiilor art. 105 alin. (2) C. proc. civ. Necitarea partii la efectuarea expertizei. Consecinte

21. Necitare. Prezenta partii la termenul de judecata. Consecinte

22. Nelegala citare a apelantului. Lipsa de relevanta a relei sale credinte in declararea caii de atac 

23. Necitarea unei parti in prima instanta. Imprejurare corectata de instanta de apel. Consecinte 

24. Necitare. Lipsa rolului activ. Casarea cu trimitere spre rejudecare in baza art. 304 pct. 5 C. proc. civ.

25. Citarea persoanei decedate. Consecinte. Lipsa capacitatii procesuale 

26. Citare. Cai extraordinare de atac. Contestatie in anulare

27. Contestatie in anulare. Citarea persoanei fizice la o adresa gresita 

28. Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Partea in drept sa formuleze contestatia 

29. Citare neregulata. Nulitatea actelor de procedura. Hotarare judecatoreasca. Nulitatea hotararii judecatoresti

30. Continutul citatiei. Nume gresit. Consecinte

31. Citarea nelegala a partii pentru termenul de judecata. Indicarea in citatie a altei adrese decat cea inscrisa in actul de identitate

32. Citarea unei parti in calitate de intervenient in loc de parat. Efecte 

33. Procedura de citare. Indicarea gresita in procesul-verbal de citare a numarului blocului. Consecinte

34. Drept la aparare. Citare. Citare neregulata. Nulitatea hotararii judecatoresti 

35. Necitarea Autoritatii Nationale a Vamilor in litigiile avand ca obiect drepturi vamale. Rolul activ al instantei

36. Drept la aparare. Citare. Cai de atac. Recurs. Casare cu trimitere 

37. Citare neregulata. Nulitatea actelor de procedura. Cai de atac. Apel 

38. Expertiza. Necitarea partii la efectuarea ei. Termenul de invocare a neregularitatii

39. Citare. Nulitatea hotararii judecatoresti. Precizarea in citatie numai a initialei prenumelui

40. Citarea partilor. Neindeplinirea procedurii de citare cu una dintre partile in proces. Adresa gresita. Consecinte

41. Acte de procedura. Nulitate. Prima zi de infatisare

III. Dovada de primire a citatiei

42. Citare. Drept la aparare. Nulitatea actelor de procedura

43. Contestatie in anulare. Cuprinsul citarii. Lipsa din procesul-verbal de citare a mentiunii „la mansarda”. Consecinte 

44. Nelegala citare a partilor pentru termenul la care s-a judecat apelul. Nementionarea corecta a datei infatisarii partilor

45. Citare. Lipsa procesului-verbal de afisare. Nulitatea hotararii judecatoresti 

46. Proces-verbal de inmanare a citatiei. Mentiuni confuze privind locul si motivul afisarii. Consecinte

47. Solutionarea cauzei in conditiile unei proceduri viciate cu reclamanta. Consecinte

48. Coparticipare procesuala. Accident de circulatie. Asigurari. Citarea in proces a persoanei vinovate de producerea accidentului 

49. Citarea partilor in proces. Caracterul dispozitiilor legale referitoare la citare

50. Citare. Nulitate relativa a hotararii judecatoresti 

51. Necitare. Invocarea aspectului nelegal din oficiu 

52. Citarea partilor. Exceptia privind neregulata citare. Invocare. Termen

53. Nelegala citare a paratului. Invocarea incalcarii in recurs. Consecinte 

54. Expertiza tehnica. Necitarea partilor. Neinvocarea nulitatii in termen. Consecinte 

55. Citarea nelegala a altei parti din proces. Motiv de recurs. Nulitate relativa

56. Comunicarea actelor de procedura. Afisarea actului. Lipsa mentiunii privind motivul afisarii. Consecinte. Partea in drept sa invoce neregularitatea comunicarii 

57. Contestatie in anulare. Nelegala citare, invocata de catre o alta parte in proces. Inadmisibilitate

58. Contestatie in anulare. Neregularitati privind procedura de citare a unei parti. Partea care poate invoca neregularitatile

59. Citare neregulata 

60. Lipsa dovezii de comunicare a citatiei catre partea care domiciliaza in strainatate. Consecintele nerespectarii de catre instanta a obligatiei de citare a acesteia conform art. 107 si art. 114 (1) C. proc. civ 

61. Comunicarea actelor de procedura. Forta probanta a procesului-verbal de inmanare a actului de procedura. Neinscrierea in fals

62. Proces-verbal de inmanare a citatiei de catre o persoana contestata de recurent. Consecinte 

63. Citare prin afisare. Contestatia in anulare 

64. Forta probanta a mentiunilor procesului-verbal de comunicare a hotararii judecatoresti

65. Proces-verbal de indeplinire a procedurii de comunicare a actului de procedura. Forta juridica a mentiunilor agentului procedural

66. Comunicarea actelor de procedura. Persoana juridica 

67. Refuzul semnarii dovezii de comunicare dupa primirea citatiei. Consecinte

68. Apel. Comunicarea incheierii de admitere in principiu. Formalitatile impuse de art. 92 C. proc. civ. 

Capitolul II. Comunicarea actelor de procedura

I. Modalitati de comunicare a citatiei si a altor acte de procedura 

69. Refuzul primirii citatiei. Respectarea dispozitiilor privind citarea si comunicarea actelor de procedura

II. Titularul comunicarii

70. Citare. Minor care a implinit varsta de 14 ani 

71. Citare. Minor. Capacitate de exercitiu. Curatela 

72. Citare. Minor. Citarea incapabililor prin reprezentant legal sau curator. Reprezentare in justitie

73. Minor. Obligativitatea citarii in procesul promovat si in numele sau de catre reprezentantul legal 

74. Inmanarea citatiilor si a altor acte de procedura. Repunerea in termenul de indeplinire a actului de procedura

75. Comunicarea citatiei. Inmanarea acesteia sotiei partii

76. Inmanarea citatiei unei alte persoane fara indicarea calitatii acesteia. Consecinte

77. Inmanarea citatiilor in cazul persoanei juridice de drept public

78. Citare. Procedura viciata. Nulitatea hotararii 

79. Citare. Persoana juridica de drept privat

80. Persoana juridica de drept privat. Denumirea gresita a societatii citate. Contestatie in anulare

81. Citarea persoanei juridice de drept privat. Lipsa persoanelor de la sediul indicat

82. Citarea persoanei juridice de drept privat la o adresa gresita. Nulitatea citatiei

83. Citarea persoanelor juridice de drept privat. Date incomplete de identificare. Consecinte

84. Necitarea reclamantilor la domiciliul ales. Consecinte

85. Litigii comerciale. Cai de atac. Apel. Tardivitate. Citare neregulata. Casare cu trimitere 

86. Persoana juridica de drept privat. Dovada comunicarii citatiei. Neindicarea motivului afisarii

87. Schimbarea sediului si solicitarea adresata Postei Romane de redirectionare a corespondentei. Motive mai presus de vointa partii. Repunerea partii in termenul de declarare a caii de atac

88. Persoana juridic. Locul citarii. Sediu indicat gresit

89. Persoane juridice. Comunicarea citatiei prin afisare. Conditii 

90. Citarea persoanei juridice de drept privat. Afisarea citatiei. Consecinte privind legalitatea procedurii 

91. Locul citarii persoanei juridice. Forta probanta a procesului-verbal intocmit de agentul procedural

92. Citarea prin afisare. Neindicarea motivului afisarii si a locului unde s-a facut afisarea. Nulitate

93. Citarea persoanei juridice prin afisare

94. Nulitatea dovezii de inmanare. Lipsa semnaturii reprezentantului persoanei juridice. Consecinte

95. Contestatie in anulare. Citarea prin publicitate a persoanei juridice. Nelegalitate. Consecinte

96. Societate comerciala. Citarea partilor. Persoana competenta sa primeasca actele de procedura

97. Persoana juridica de drept privat. Afisarea citatiei pe usa principala a destinatarului in zi nelucratoare. Citare neregulata. Nulitatea sentintei 

98. Procedura de citare. Persoana juridica. Neindicarea motivului afisarii citatiei. Consecinte

99. Hotarare. Comunicare gresita. Consecinte

III. Locul citarii/comunicarii

100. Locul citarii. Proces-verbal de comunicare a citatiei purtand semnatura destinatarului. Erori privind adresa inscrisa. Consecinte 

101. Locul citarii. Mentiuni gresite in citatie. Consecinte

102. Locul citarii. Indicarea gresita a numarului apartamentului. Nulitatea citatiei 

103. Citarea si comunicarea actelor de procedura. Citarea paratului la o alta adresa decat cea de domiciliu 

104. Citarea paratului la o alta adresa decat cea inserata in buletinul de identitate unde locuia efectiv

105. Apel. Lipsa semnaturii. Anulare ca netimbrat. Citare neregulata. Prima zi de infatisare 

106. Locul citarii. Indeplinirea cerintelor legale prevazute de art. 92 alin. (4) C. proc. civ. 

107. Citare neregulata. Hotarare judecatoreasca 

108. Locul citarii. Aplicarea dispozitiilor art. 90 si art. 93 C. proc. civ. 

109. Locul citarii. Comunicarea citatiei prin afisare. Legalitatea procedurii 

110. Citarea si comunicarea actelor de procedura. Mod de realizare

111. Motivul si locul afisarii citatiei. Mentiuni contradictorii. Nulitatea citatiei 

112. Locul comunicarii sentintei catre mostenitorii partii decedate. Nelegalitatea comunicarii 

113. Citare neregulata. Suspendarea judecatii. Perimare

114. Citare neregulata. Cai extraordinare de atac. Contestatie in anulare

115. Parat aflat in stare de detinere. Locul citarii

116. Afisarea citatiei la o adresa incompleta. Consecinte

117. Legea nr. 272/2004. Actiunea privind inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului intr-un centru de plasament. Parinte arestat. Citarea cu mentiunea „fara prezenta”. Nelegalitate 

118. Citarea partilor la adresa indicata. Citarea prin publicitate

119. Persoana fizica cu domiciliul in strainatate. Locul comunicarii hotararii

120. Recunoasterea si executarea in Romania a hotararii judecatoresti pronuntate in strainatate. Verificarea regularitatii procedurii judecatii in care s-a pronuntat hotararea a carei recunoastere se cere. Absenta dovezii fraudarii drepturilor procesuale

121. Citarea persoanei cu domiciliu cunoscut in strainatate. Citarea mandatarului cu domiciliul in tara 

122. Comunicarea hotararii in conditiile alegerii de domiciliu. Impactul asupra termenului de declarare a caii de atac si a cererii de repunere in termen 

123. Decesul titularului cabinetului individual de avocatura. Nulitatea comunicarii dispozitiei. Repunerea in termen

124. Parat cu resedinta stabilita in strainatate. Citarea la ultimul domiciliu. Consecinte

125. Sarcina traducerii textului citatiei in limba tarii de destinatie 

126. Inexistenta obligatiei de traducere a citatiei. Parte care a facut cereri in limba romana si nu a solicitat serviciile unui traducator

127. Citarea prin publicitate. Conditii

128. Citarea paratului prin publicitate. Conditii

129. Citare neregulata prin publicitate. Schimbarea domiciliului pe parcursul procesului. Drept la aparare

130. Citarea prin publicitate. Lipsa publicitatii largite. Alegere de domiciliu intr-un alt proces. Consecinte

131. Parat care locuieste in strainatate la o adresa necunoscuta. Citare prin publicitate. Necesitatea publicarii citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar de larga raspandire 

132. Citare neregulata. Neintrunirea cerintelor art. 112 C. proc. civ. Nulitatea actelor de procedura

133. Citare. Procedura divortului 

134. Procedura divortului. Citare. Casare cu trimitere. Masurile ce urmeaza a fi luate de instanta daca paratul nu s-a prezentat la niciun termen de judecata 

135. Actiune de divort. Citare neregulata. Hotarare judecatoreasca. Nulitate 

136. Actiune de divort. Drept la aparare. Citare neregulata. Recurs. Casare cu trimitere

137. Locul citarii. Domiciliu ales. Conditii pentru citarea regulata 

138. Alegere de domiciliu. Elementele obligatorii 

139. Domiciliu ales. Necitarea partii la aceasta adresa. Consecinte 

140. Necitarea partii si necomunicarea actelor de procedura la domiciliul ales de parte. Consecinte

141. Lipsa procedurii de citare. Vatamare. Efecte 

142. Citare. Schimbarea domiciliului pe parcursul procesului 

143. Schimbarea domiciliului uneia dintre parti in timpul judecatii. Neincunostintarea instantei. Consecinte

144. Societati comerciale. Citare

145. Societate comerciala. Locul citarii 

146. Persoana juridica de drept privat. Sediu ales. Conditii 

147. Modificarea sediului social in cursul procesului. Neincunostintarea instantei. Consecinte

148. Nelegala citare a paratei la judecata cauzei in prima instanta. Schimbarea sediului inregistrata la Oficiul Registrului Comertului. Consecinte

IV. Persoana insarcinata cu primirea actului de procedura. Modalitati de citare

149. Comunicarea actelor de procedura. Neaplicarea principiului echivalentei actelor de procedura. Consecinte

150. Dovada comunicarii motivelor de apel. Inaplicabilitatea echipolentei. Termenul de depune a intampinarii

Capitolul III. Citarea partilor in proceduri speciale

151. Ordonanta presedintiala. Judecarea cererii fara citarea partilor 

152. Exceptie de nelegalitate. Partile participante la judecata. Obligativitatea citarii autoritatii emitente a actului. Respectarea principiului contradictorialitatii 

153. Confirmarea de primire a actului administrativ fiscal. Aplicarea regulilor generale de procedura civila

154. Litigii comerciale. Citare. Sechestru asigurator

155. Ordonanta presedintiala. Judecata fara citarea partilor. Conditia urgentei. Blocarea accesului la incaperile si dependintele comune 

156. Ordonanta presedintiala. Citare. Drept la aparare. Casare cu trimitere

157. Apel. Termen de apel in materia ordonantei presedintiale 

158. Ordonanta presedintiala. Citare. Principiul contradictorialitatii. Drept la aparare. Ordonanta presedintiala data fara citarea partilor

159. Misiune diplomatica. Principiul inviolabilitatii sediului. Consecinte in materia citarii 

160. Comunicarea actelor in procedura administrativa prealabila 

161. Procedura insolventei. Citarea partilor. Comunicarea actelor de procedura si a notificarilor

Capitolul IV. Sanctiunea nerespectarii termenului de citare

162. Citatie. Inmanarea citatiei cu cel putin 5 zile anterior termenului 

163. Contestatie in anulare. Invocarea citarii nelegale raportat la nerespectarea termenului de citare ca temei al contestatiei prevazute de art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ

164. Citare. Hotarare judecatoreasca. Nulitatea hotararii judecatoresti

165. Citare neregulata. Nulitatea actelor de procedura. Exceptie procedurala. Neinmanarea citatiei cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata 

166. Scurtarea termenului de citare. Sanctiunea nerespectarii termenului astfel stabilit

167. Termenul de inmanare a citatiei. Zi nelucratoare inclusa in termen. Consecinte

Capitolul V. Termenul in cunostinta

I. Efecte juridice

168. Citare. Termen in cunostinta 

169. Termen in cunostinta. Conditii

170. Citare nelegala. Dovada termenului in cunostinta 

171. Termen in cunostinta. Efecte privind procedura de citare 

II. Preschimbarea termenului dat in cunostinta

172. Citare neregulata. Nulitatea hotararii judecatoresti 

173. Citare. Termen in cunostinta. Preschimbarea termenului de judecata 

174. Preschimbarea termenului de judecata. Necitarea partilor pentru noul termen. Contestatie in anulare

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei15 iul. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini200
Tip copertaCarte brosata
Editiea 2-a
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept procesual civil