Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Buna credinta in jurisprudenta romana si europeana

ISBN/ISSN: 978-606-27-1426-0
Editura: Hamangiu
120,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Scopul elaborarii acestui studiu a fost acela de a veni in sprijinul practicienilor din domeniul juridic prin adunarea intr-un volum a unei jurisprudente relevante cu privire la conceptul de buna-credinta si efectele acesteia pe taramul raporturilor juridice. Partea de teorie nu realizeaza o cercetare exhaustiva a bunei-credinte ci sintetizeaza principiile si regulile acesteia astfel cum au fost conceptualizate in literatura de specialitate.

Avand in vedere dimensiunea filosofica a ideii de buna-credinta, manifestarea ei in toate planurile existentei noastre, nu doar in plan juridic, fiecare capitol incepe cu un motto ales astfel incat sa surprinda insemnatatea si valoarea comportamentului uman.

Chiar daca unele hotarari prezentate sunt dinainte de aparitia noului Cod civil, situatiile de fapt cuprinse in spete sunt de actualitate, se pot reintalni in practica, asa incat am considerat necesara introducerea la inceputul fiecarui capitol a unor scurte consideratii teoretice care sa arate efectele bunei-credinte in lumina reglementarilor actuale.

Captatio Benevolentiae

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Buna-credinta si reaua-credinta in materia faptului juridic licit. Plata nedatorata si imbogatirea fara justa cauza

I. Consideratii teoretice 

A) Plata nedatorata 

B) Imbogatirea fara justa cauza 

II. Jurisprudenta 

Adjudecarea unui pachet de actiuni. Actiune in imbogatire fara justa cauza formulata de debitor. Conditii de admisibilitate. Actiune in anularea actului de adjudecare, formulata de debitor. Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune 

Actiune formulata in temeiul dispozitiilor art. 1342 NCC avand ca obiect o suma de bani dobandita in timpul casatoriei. Lipsa calitatii procesuale active 

Contract de vanzare-cumparare. Clauza de agravare a raspunderii contractuale. Actio de in rem verso. Conditii si efecte 

Actiune in repetitiune. Anularea printr-o hotarare judecatoreasca a actului in baza caruia s-a facut plata. Momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie. 

Raport juridic civil nascut din incidenta imbogatirii fara justa cauza. Exercitarea cu buna-credinta a obligatiilor civile. Eroziune monetara 

Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. Raspundere civila delictuala versus imbogatire fara just cauza 

Contract de executare lucrari. Stingerea obligatiilor. Plata nedatorata 

Plata nedatorata. Delict civil savarsit prin perceperea de catre creditor a unei sume de bani superioara celei datorate. Raspundere civila pentru paguba cauzata. Imprejurari in raport cu care se datoreaza sau nu si dobanda la suma de bani incasata necuvenit 

Impozit pe profit si majorari de intarziere. Plata nedatorata. Restituirea la valoarea actualizata prin aplicarea indicelui de inflatie. Principiul echitatii 

Plata nedatorata. Obligatia de restituire a dobanzii 

Actiune pauliana. Actiune in declararea simulatiei. Consecinta crearii unei stari de insolvabilitate prin instrainarea la un pret derizoriu a unui bun care se afla in patrimoniul societatii debitoare. Existenta unor datorii neexigibile la data instrainarii. Complicitatea tertului la comiterea fraudei. Efectele admiterii actiunii pauliene cu privire la dobanditorii de buna-credinta a unui bun, care s-au intemeiat pe existenta un act public simulat

CAPITOLUL 2

Buna-credinta in materia accesiunii imobiliare artificiale si a uzucapiunii. 

Efectele bunei-credinte in cazul accesiunii imobiliare artificale

I. Consideratii teoretice 

II. Jurisprudenta 

Actiune in constatarea calitatii de constructor de buna-credinta. Calificarea actiunii de catre instanta. Conditii si efecte. Dreptul de accesiune. Momentul de la care curge termenul de prescriptie 

Constructia unui imobil fara autorizatie. Respingerea dobandirii dreptului de proprietate asupra acesteia prin accesiune imobiliara artificiala

Accesiune imobiliara artificiala. Contract de inchiriere asupra terenului. Ridicarea constructiilor. Conditii. Rea-credinta. Nulitatea absoluta a contractelor de garantie imobiliara 

Constructie edificata pe terenul altei persoane. Lipsa autorizatiei de construire si a acordului proprietarului. Inexistenta bunei-credinte a constructorului. Consecinte
Accesiune imobiliara. Recunoasterea, prin hotarare judecatoreasca, a calitatii de constructor de buna-credinta. Consecinte

Momentul la care se apreciaza buna-credinta sau reaua-credinta a constructorului 

Edificarea constructiei fara autorizatie pe terenul preluat de stat de la fostii proprietari, restituit ulterior acestora 

Desfiintarea constructiilor edificate pe terenul ce constituie servitute de trecere. Opozabilitatea hotararii judecatoresti prin care s-a constituit servitutea. Relevanta bune-credinte

Lipsa titlului de proprietate in detinerea terenului in litigiu, stabilita prin hotarare judecatoreasca irevocabila in cadrul altui litigiu. Reaua-credinta a constructorului 

Inexistenta autorizatiei de constructie. Rea‑credinta. Consecinte 

Plantatii si imprejmuiri executate pe teren aflat in proprietate cooperatista. Obligatiile actualului proprietar 

Constructii edificate de chirias. Buna credinta. Conditii. Drept de creanta 

Construirea unui imobil, cu materiale proprii, pe terenul altei persoane. Drepturile constructorului si ale proprietarului terenului asupra constructiei 

Drepturile constructorului. Existenta unei conventii. Stabilirea si cuantumul despagubirii 

Demolare de constructii. Constructor de rea-credinta 

Efectele bunei-credinte in cazul uzucapiunii 

I. Consideratii teoretice 

II. Jurisprudenta 

Uzucapiunea de scurta durata. Conditia existentei bune-credinte a uzucapantului la momentul dobandirii imobilului. Cauze de intrerupere a cursului prescriptiei achizitive

Imobile nationalizate care au facut obiectul unor contracte de vanzare-cumparare succesive. Revendicare. Uzucapiune de scurta durata

Actiune in revendicare. Imobil preluat in mod abuziv, in baza Decretelor nr. 218/1960 si nr. 712/1966. Cumparatori de buna-credinta in baza Legii nr. 4/1973. Uzucapiune 

Proprietate. Prescriptie achizitiva. Regim de carte funciara. Dobandire

CAPITOLUL 3

Buna-credinta si reaua-credinta in materia viciilor de consimtamant. Eroarea, dolul si violenta

I. Consideratii teoretice 

A) Viciul de consimtamant al erorii si buna-credinta 

B) Viciul de consimtamand al dolului si reaua-credinta 

C) Viciul de consimtamant al violentei – violare a bunei-credinte

II. Jurisprudenta 

Contract de ipoteca accesoriu unui imprumut. Invocarea dolului prin reticenta ca viciu de consimtamant. Conditii si efecte

Rea-credinta la momentul contractarii prin ascunderea unor informatii relevante. Culpa grava, asimilata dolului - culpa dolo proxima. Revendicarea proprietatii nationalizate si anularea contractului prin care bunul a fost vandut chiriasului 

Vanzare-cumparare de actiuni. Ascunderea situatiei reale prin mijloace viclene. Incalcarea principiul libertatii actelor juridice civile. Vicierea vointei prin dol

Contract de vanzare-cumparare cu cesiune de creanta. Viciu de consimtamant 

Contract de ipoteca. Actiune in anularea contractului pentru dol si nerespectarea principiului specializarii. Prescriptie

Contractul de vanzare-cumparare actiuni. Vicierea consimtamantului prin dol. Actiune in anularea contractului 

Contract de cesiune de creanta. Conventie de esalonare a datoriei. Violenta ca viciu de consimtamant. Consecinte 

CAPITOLUL 4

Buna credinta si principiul error communis facit ius. Teoria aparentei 

I. Consideratii teoretice

II. Jurisprudenta

Act de adjudecare. Principiul ocrotirii bunei-credinte. Principiul validitatii aparentei in drept 

Societati comerciale. Mandat. Buna-credinta. Teoria proprietarului aparent. Principiul ocrotirii bunei-credinte. Prezumtie relativa. Conditii 

Respingerea actiunii fostilor proprietari in revendicarea unui bun imobil pe calea recursului in anulare. Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995, intervenita ulterior pronuntarii hotararii in recursul in anulare. Buna-credinta a cumparatorului. Act valabil

Actiune in revendicare. Aplicarea principiului error communis facit jus in persoana subdobanditorului cu titlu oneros. Conditii 

Act sub semnatura privata. Anulare. Vanzarea bunului altuia. Prezumtia de buna-credinta 

Constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Preluare fara titlu. Principiul validitatii aparentei in drept. Rea-credinta
Proprietar aparent. Anulare contract de inchiriere. Consecinte 

Aparenta in drept. Conditii de aplicare a exceptiei de la regula quod nullum est, nullum producit effectum 

Error communis facit jus. Constatarea nulitatii unui contract de credit incheiat de unul din soti, care apare singur proprietar in cartea funciara. Lipsa culpei si a relei credinte a institutiei bancare

Constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Preluare fara titlu. Principiul validitatii aparentei in drept. Rea-credinta

CAPITOLUL 5

Buna-credinta si principiul resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis

I. Consideratii teoretice 

II. Jurisprudenta 

Imobile preluate in mod abuziv. Actiunea in nulitate absoluta in raport de actele normative sub imperiul carora au fost incheiate contractele de vanzare-cumparare. Eroarea, viciu de consimtamant cu sanctiunea nulitatii relative versus principiul resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis, cu sanctiunea nulitatii absolute. Relevanta bunei-credinte 

Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Anularea actelor subsecvente ca efect al anularii actului principal. Ocrotirea bunei-credinte si asigurarea securitatii dinamice a circuitului civil 

Buna credinta presupune convingerea ferma a dobanditorului ca toate conditiile de validitate ale actului juridic au fost indeplinite la data incheierii lui. Actiune in constatarea nulitatii absolute partiale a unui contract de schimb. Restituirea imobilului 

Societate comerciala. Vanzarea unor bunuri a caror valoare nu depaseste jumatate din valoarea contabila a activului patrimonial. Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor prin care s-a aprobat vanzarea activului. Nulitate. Consecinte 

CAPITOLUL 6

Dobandirea fructelor civile prin posesia de buna-credinta 

I. Consederatii teoretice 

II. Jurisprudenta 

Fructe civile. Buna-credinta 

Imobil restituit in temeiul Legii nr. 10/2001 in cadrul procedurii judiciare. Momentul de la care detinatorul imobilului notificat devine de rea-credinta. Restituirea fructelor civile 

Actiune in revendicare. Fructe civile. Data incetarii bunei-credinte

Conventie de vanzare-cumparare declarata nula pentru cauza ilicita. Fructe civile. Data de la care inceteaza buna-credinta 

Evacuare. Lipsa de folosinta. Data incetarii bune-credinte. Data cunoasterii viciilor titlului 

Contravaloarea lipsei de folosinta. Elemente de apreciere a cuantumului fructelor civile

Lipsa de folosinta. Momentul la care se apreciaza existenta bunei-credinte 

Fructe civile. Persoana indreptatita sa le culeaga. Situatia posesorului de buna-credinta. Conditii 

Actiune avand ca obiect contravaloarea lipsei de folosinta a unui imobil revendicat. Conditii de admisibilitate din perspectiva dispozitiilor art. 998 - art. 999 C. civ. de la 1864

Actiune in restituirea fructelor civile (chirie) pentru terenul preluat de stat in baza unui contract de donatie anulat 

Redobandirea dreptului de proprietate, in temeiul unei hotarari judecatoresti in contradictoriu cu statul. Exercitarea ulterior a actiunii in constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995, avand ca obiect imobilul retrocedat. Buna credinta a chiriasilor cumparatori. Dreptul fostului proprietar de culege fructele civile, de la data ramanerii definitive a hotararii prin care a fost anulat contractul de vanzare-cumparare 

CAPITOLUL 7

Mijloace de protectie a drepturilor creditorului. Actiunea revocatorie (pauliana) si actiunea oblica

I. Consideratii teoretice 

II. Jurisprudenta 

Actiune pauliana. Tranzactie privind impartirea bunurilor comune. Coniventa frauduloasa 

Actiunea pauliana. Conditia fraudei

Actiune pauliana. Indeplinirea conditiei complicitatii la frauda a tertului care este ruda si locuieste impreuna cu debitorul

CAPITOLUL 8

Aplicatii ale principiului bunei-credinte in cadrul actiunii in revendicare

Actiune in revendicare a unui imobil preluat in mod abuziv de stat. Consecintele bunei-credinte cu privire la contractul de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995 

Cumparator de buna-credinta a unui imobil preluat in mod abuziv de stat. Principiul securitatii raporturilor juridice

Imobil dobandit de stat in temeiul unui certificat de vacanta succesorala. Anularea actului prin hotarare judecatoreasca. Instrainarea anterioara a unor parti din imobil in baza Legii nr. 112/1995. Actiune in revendicarea intregului bun formulata de succesorii in drepturi ai fostului proprietar

Actiune in revendicare. Edificarea de catre stat a inca unui etaj la imobilul nationalizat. Instrainarea acestuia anterior desfiintarii titlului de preluare. Situatia cumparatorului

Actiune in revendicare imobiliara. Cerere introdusa anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001. Neretroactivitatea legii civile. Criterii de apreciere a bunei sau relei credinte 

Imobil preluat in mod abuziv de stat. Restituire in natura a imobilului. Instituirea unui drept de retentie al detinatorului asupra imobilului, pana la achitarea contravalorii imbunatatirilor 

CAPITOLUL 9

Aplicatii ale principiului bunei-credinte in materia contractelor

Facilitate de credit. Neindeplinirea de catre client a obligatiilor asumate. Actiune in rezolutiunea contractului. Conditiile de existenta a relei-credinte a bancii in neexecutarea contractului 

Buna-credinta a asiguratului pe parcursul executarii contractului in conditiile agravarii riscului asigurat 

Actiune in constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare. Frauda la lege. Promisiune de vanzare-cumparare. Instrainarea bunului catre alta persoana

Principiul ocrotirii bunei-credinte. Contract de inchiriere. Nulitate 

Contract de vanzare-cumparare. Condamnarea penala a vanzatorului pentru infractiunea de fals. Prezumtia instituita de art. 1899 C. civ. 

Nulitatea actului de vanzare-cumparare. Cauza contractului. Efectele instrainarii bunului promis catre alta persoana

Uzufruct. Dreptul nudului proprietar de a instraina nuda proprietate. Nulitatea contractului de vanzare-cumparare. Cumparatori de buna-credinta

Contract de vanzare-cumparare. Actiune in constatarea nulitatii absolute. Buna-credinta 

Vanzari-cumparari succesive, la intervale scurte de timp

Contract de imprumut ipotecar. Nulitatea absoluta a contractului 

Contract de intretinere. Reziliere. Executarea conventiei cu buna-credinta 

Raspunderea pentru evictiune. Influenta bunei-credinte sau a relei-credinte 

Actiune redhibitorie. Conditii 

Contract de vanzare-cumparare incheiat dupa perimarea primei actiuni in revendicare si inainte de introducerea altei actiuni in revendicare 

Contract de vanzare-cumparare. Vanzarea lucrului altuia. Nulitate. Conditii 

Principiul relativitatii. Litigiul asupra imobilului si dreptul de proprietate notate in cartea funciara. Executare silita. Opozabilitatea hotararii judecatoresti de anulare a titlului vanzatorului adjudecatar 

Vanzarea lucrului altuia. Nulitate absoluta. Cauza ilicita. Reaua-credinta a ambelor parti contractante

Constructii agrozootehnice. Vanzarea bunului altuia. Anulare. Buna-credinta. Legea nr. 18/1991

Contract de vanzare-cumparare. Vanzarea lucrului altuia. Nulitate absoluta. Conditii 

Contract de vanzare-cumparare a unui bun imobil notificat, incheiat ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001. Nulitate. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 45 din legea speciala. Imposibilitatea invocarii bunei-credinte 

Contract de inchiriere incheiat de catre utilizatorul din contractul de leasing financiar imobiliar, cu incalcarea clauzei contractuale ce prevedea necesitatea acordului prealabil scris al finantatorului. Obligatia de diligenta a chiriasului. Despagubiri 

CAPITOLUL 10

Buna-credinta in cazul contractului de imprumut bancar. Clauzele abuzive 

Contract de credit. Dobanda variabila. Rasturnarea prezumtiei de buna-credinta 

Clauza ce reglementeaza conditiile modificarii unilaterale a dobanzii in cazul contractului de credit

Risc valutar. Inghetarea cursului de schimb valutar CHF/LEU 

Dobanda curenta formata din dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii. Analiza caracterul abuziv al clauzei 

Calitatea imprumutatului de salariat al bancii in functia de consilier clienti. Consecinte in ceea ce priveste constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractul de credit 

Comision de risc. Prezumtia lipsei negocierii in cazul clauzelor preformulate. Conditia dezechilibrului semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor 

Contract de credit. Majorarea componentei fixe a dobanzii. Consecinte 

Caracterul abuziv al clauzelor privind scadenta anticipata a creditului 

CAPITOLUL 11

Litigii cu profesionisti 

Raportul dintre raspunderea civila delictuala si cea contractuala. Consecinte. Secret comercial. Conditii. Principiul general al bunei-credinte 

Contracte de vanzare-cumparare succesive incheiate cu privire la acelasi bun. Actiune in constatarea nulitatii absolute. Invocarea relei-credinte a partilor. Sanctiunea aplicabila 

Raspunderea solidara a administratorului pentru obligatiile de plata restante ale societatii declarate insolvabile. Conditia privitoare la reaua-credinta 

Nulitatea hotararii AGA prin care s-a decis vanzarea unui bun. Principiul ocrotirii bunei-credinte si a securitatii circuitului civil 

Act de instrainare a unui activ din categoria activelor imobilizate ale societatii. Conditii 

Insolventa. Contestatie la tabelul preliminar de creante respinsa. Reaua credinta a tertului dobanditor. Consecinte

Insolventa. Nulitatea absoluta prevazuta de art. 46 alin. (1) Legea nr. 85/2006 

Anularea transferului patrimonial. Conditii prevazute de art. 79 si art. 80 din Legea nr. 85/2006. Neconsultarea informatiilor inscrise in arhiva electronica de garantii reale mobiliare. Prezumtia bunei credinte a dobanditorului

Insolventa. Anularea contractului de vanzare-cumparare semnat de aceleasi persoane pentru cele doua parti cocontractante, in calitate de asociati in ambele societati

Contract de vanzare-cumparare. Regimul nulitatii prevazuta de art. 46 din Legea nr. 85/2006. Buna-credinta

Opozitie la hotararea AGA de dizolvare si lichidare a societatii. Existenta unor datorii ale societatii. Consecinte 
Insolventa. Actiune in anularea actelor frauduloase. Divizare partiala 

Insolventa. Contestatie la raportul lichidatorului judiciar. Propunere de vanzare in bloc a unor bunuri care nu sunt proprietatea debitoarei. Posesie de buna-credinta. Constructii inscrise in evidentele contabile ale societatii debitoare. Consecinte 

Reorganizare judiciara si faliment. Actiune pentru anularea transferului patrimonial. Conditii. Aplicarea gresita a legii 

Insolventa. Mentinerea transferului patrimonial incheiat cu un subdobanditor de buna-credinta 

Aplicarea in procedura insolventei a institutiei repunerii in termen. Imprejurare mai presus de vointa partii 

CAPITOLUL 12

Buna-credinta si efectele ei in cazurile de nulitate a casatoriei. Casatoria putativa

I. Consideratii teoretice 

II. Jurisprudenta 

Alienat mintal. Nulitatea casatoriei. Buna-credinta a sotilor. Efecte 

Dol prin reticenta. Nulitatea casatoriei. Probe 

CAPITOLUL 13

Buna credinta si reaua-credinta in domeniul proprietatii intelectuale - Marci 

I. Consideratii teoretice 

II. Jurisprudenta 

Existenta relei-credinte, conditie legala pentru anularea unei marci inregistrate 

Verificarea existentei relei-credinte a titularului marcii a carei anulare se cere. Data depunerii cererii de inregistrare 

Marca. Rea-credinta. Circumstantele obiective existente la data depunerii spre inregistrare a marcii din care se deduce elementul subiectiv al intentiei neloiale

Evaluarea intentiei frauduloase la anularea inregistrarii unei marci. Conditii 

Reaua credinta a unui comerciant la inregistrarea marcii. Relatii comerciale anterioare. Somatie de incetare a activitatii comerciale 

Marca. Reaua credinta a fostului asociat la inregistrarea marcii 

Similaritate intre un semn folosit ca emblema si un semn inregistrat ca marca. Identitate de servicii. Utilizarea emblemei pentru identificarea serviciilor oferite de comerciant. Lipsa protectiei juridice 

CAPITOLUL 14

Buna-credinta in materia dreptului muncii si a securitatii sociale

I. Consideratii teoretice

II. Jurisprudenta 

Executarea contractului individual de munca cu buna-credinta. Hartuire psihologica. Comportament necorespunzator voluntar, cu excluderera unor acte sau fapte accidentale, fara intentie 

Principiul consensualitatii si al bunei-credinte. Contract individual de munca. Perioada de proba. Prelungirea duratei prin vointa unilaterala a angajatorului 

Buna-credinta a angajatorului la adoptarea masurii disciplinare. Termenul de aplicare a sanctiunii disciplinare 

Buna-credinta in relatiile de munca. Decizie de desfacere a contractului de munca. Incunostintarea salariatului. Tardivitate 

Desfacere disciplinara a contractului de munca. Principiul bunei-credinte 

Functionar public. Modificarea raportului de serviciu. Mutarea definitiva dintr-o functie publica de conducere intr-una de executie. Violenta – viciu de consimtamant. Dovedire. Marturia. Aprecierea fortei probante.

Obiectul scutirii de la plata si al restituirii potrivit Legii nr. 125/2014 

CAPITOLUL 15

Buna-credinta in materia dreptului fiscal 

Act administrativ fiscal. Efectele comunicarii prin publicitate cu rea-credinta 

Raspunderea solidara a administratorului. Insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a bunurilor mobile si imobile proprietatea acesteia 

Raspunderea solidara a administratorului. Existenta unor obligatii contractuale restante si omisiunea de a solicita intrarea in insolventa in termenul prevazut de lege. Inexistenta relei-credinte

Angajarea raspunderii solidare a fostului administrator in temeiul art. 27 alin. (2) lit. d) C. proc. fisc. Nelegalitate. Necesitatea dovedirii relei-credinte de catre autoritatea administrativ-fiscala 

Masuri asiguratorii. Conditii 

Angajarea raspunderii solidare a administratorului asociat in temeiul art. 27 alin. (2) lit. c) si d) C. proc. fisc. Conditia relei – credinte 

CAPITOLUL 16

Dreptul urbanismului

Autorizatie de construire. Acordul vecinilor. Refuz nejustificat. Obligare pe cale judecatoreasca

Anularea autorizatiei de construire. Efecte privind demolarea construtiei edificate si despagubiri pentru titularul acesteia 

CAPITOLUL 17

Buna credinta, principiu fundamental al procesului civil 

I. Reglementare. Consideratii teoretice 

II. Jurisprudenta 

Scopul instituirii unor norme imperative pentru promovarea unor cai de atac 

Perimare. Abuz procesual 

Principiile procesului civil. Citarea si comunicarea actelor de procedura. Lipsa de diligenta. Sanctiune 

Tergiversarea procesului. Exercitarea drepturilor procedurale cu rea credinta. Promovarea unor cai de atac inadmisibile 

Exercitarea abuziva a drepturilor procedurale 

Amenda judiciara pentru introducerea cu rea-credinta a cererii de emitere a unui ordin de protectie 

Abuz de drept. Actiune prin care se solicita obligarea paratilor de a-si da consimtamantul. Criterii de apreciere a bunei-credinte 

Formularea cu rea-credinta a unei cereri de punere sub interdictie. Abuz de drept. Actiune in raspundere civila delictuala. Daune morale

Cerere de revizuire intemeiata pe art. 322 pct. 6 C. proc. civ. din 1865, in ipoteza apararii cu viclenie a incapabilului. Conditii 

Insolventa. Exercitarea cu rea-credinta a drepturilor procesuale de catre debitor. Imposibilitatea judecatorului de a conexa cererile debitorului 

Procedura de citare. Analizarea bunei-credinte in cazul solutionarii cauzei cu lipsa de procedura. Nulitate 

Probe. Prezumtia de buna-credinta 

Exercitarea cu rea-credinta a drepturilor procesuale. Parat care nu pretinde si nu are un drept propriu asupra imobilului in litigiu. Opozitie la recunoasterea dreptului de proprietate al reclamantului. 

Tergiversarea judecatii. Cerere de amanare pentru angajarea unui aparator. Neacordare. Incalcarea dreptului la aparare

Capacitate procesuala de folosinta. Cerere de chemare in judecata a unei persoane decedate 

Revizuire. Act nou relativ la buna-credinta retinuta in solutionarea cauzei

Revizuire fondata pe art. 322 pct. 6 C. proc. civ. din 1865. Aparare cu viclenie 

Executare silita. Tert dobanditor al bunului ce a format obiect al gajului. Efectele bunei sale credinte 

Ordonanta presedintiala. Exercitarea dreptului de control in cadrul unei societati comerciale a asociatului. Accesul la evidentele si registrele societatii comerciale. Admisibilitate 

Cunoasterea de catre cumparator a pericolului evictiunii. Rea-credinta. Nulitatea actului de procedura pe care instanta de apel si-a intemeiat solutia. Consecinte

Imobil dobandit printr-un act de adjudecare. Nulitatea procesului-verbal de adjudecare ca urmare a relei-credinte a adjudecatarului 

Refuzul consimtamantului pentru desfasurarea unei activitati. Viata de familie netulburata. Buna-credinta si abuzul de drept. Delimitare 

Masuri reparatorii la Legea nr. 10/2001, prin echivalent. Solicitarea despagubirilor prin compensare cu alt imobil. Reaua credinta si abuzul de drept 

PARTEA A II-A

CAPITOLUL 1

HOTARARI PRONUNTATE DE CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI 

I. Art. 10 - Libertatea de exprimare 

1. Libertatea de exprimare. Raspunderea unui redactor pentru defaimare

2. Libertatea de exprimare. Obligarea la plata de despagubiri pentru articolele publicate 

3. Exercitarea libertatii de exprimare. Protectia oferita de art. 10 din Conventie persoanelor care se implica intr-o dezbatere publica

4. Concedierea unui functionar al Procuraturii Generale pentru scurgerea catre presa a unor probe referitoare la o aparenta imixtiune a Guvernului in administrarea justitiei penale. Buna-credinta. Inexistenta prejudiciului cauzat autoritatii publice

II. Protocolul nr. 1 – Articolul 1 – Protectia proprietatii

1. Lipsirea de proprietate. Regimul obiectiv al confiscarii, cu posibilitatea proprietarului de buna-credinta de a obtine repararea prejudiciului de catre contravenient, pentru culpa contractuala 

2. Proprietate. Anularea vanzarii la licitatie a unui bun imobil. Consecinte cu privire la vanzarea ulterioara a acestuia catre un tert 

3. Obligatia posesorul de rea-credinta de a restitui proprietarului totalitatea fructelor civile ale imobilului, in special chiriile. Cazul imobilelor nationalizate

4. Protectia proprietatii. Imobile preluate in mod abuziv. Vanzare bunului altuia. Buna-credinta

CAPITOLUL 2

HOTARARI ALE CURTII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE 

I. Principiul bunei-credinte decurgand din Directiva 93/13 - Protejarea consumatorilor impotriva clauzelor contractuale abuzive

1. Trimitere preliminara. Clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii. Procedura de executare silita a unei creante ipotecare. Act notarial direct executoriu. Control judiciar al clauzelor abuzive. Suspendarea executarii silite. Necompetenta instantei sesizate cu cererea de executare silita. Protectia consumatorilor. Principiul efectivitatii. Interpretare conforma 

2. Trimitere preliminara. Contracte incheiate cu consumatorii. Clauze abuzive. Obligatia de a redacta clauzele in mod clar si inteligibil. Sesizarea instantelor de catre persoane sau organizatii care au un interes legitim de a proteja consumatorii impotriva utilizarii clauzelor abuzive. Reglementare nationala care conditioneaza posibilitatea unei asociatii de protectie a consumatorilor de a interveni in procedura de consimtamantul consumatorului. Credit de consum. Obligatia de a indica rata anuala a dobanzii in contractul scris. Contract care contine numai o ecuatie matematica de calcul al ratei anuale a dobanzii, care nu este insotita de elementele necesare pentru efectuarea acestui calcul

3. Trimitere preliminara. Contract de credit incheiat intr‑o moneda straina. Risc de schimb valutar in sarcina exclusiva a consumatorului. Dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor care decurg din contract. Momentul la care trebuie apreciata existenta dezechilibrului. Continutul notiunii de clauze «exprimate in mod clar si inteligibil. Nivelul de informare care trebuie furnizat de banca 

II. Proprietate intelectuala 

1. Recurs. Marca a Uniunii Europene. Procedura de decadere. Marca verbala Boswelan. Utilizare serioasa (cu buna-credinta). Lipsa. Utilizare a marcii in cadrul unui studiu clinic inainte de depunerea unei cereri de autorizare a introducerii pe piata a unui medicament. Motiv intemeiat pentru neutilizare. Notiune

III. Pricipiile neutralitatii, proportionalitatii si buna-credinta in Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

1. Trimitere preliminara. Taxa pe valoarea adaugata (TVA). Operatiuni fictive. Imposibilitatea deducerii taxei. Obligatia emitentului unei facturi de a achita TVA‑ul care figureaza pe aceasta. Amenda in cuantum egal cu cel al TVA‑ului dedus in mod nelegal. Compatibilitate cu principiile neutralitatii TVA‑ului si proportionalitatii 

2. Trimitere preliminara. Taxa pe valoarea adaugata (TVA). Scutirea de TVA la import. Import urmat de o livrare intracomunitara. Risc de frauda fiscala. Buna‑credinta a persoanei impozabile importatoare si furnizoare. Apreciere. Obligatia de diligenta a persoanei impozabile importatoare si furnizoare

3. Dobandirea calitatii de persoana impozabila si conditia bunei-credinte la declararea intentiei de a incepe activitati economice. Trimitere preliminara. Taxa pe valoarea adaugata. Scutire pentru operatiunile de leasing si de inchiriere a bunurilor imobile. Drept de optiune al persoanelor impozabile. Punere in aplicare de catre statele membre. Deducerea taxei achitate in amonte. Utilizare in scopul operatiunilor taxabile ale persoanei impozabile. Regularizarea deducerii initiale. Inadmisibilitate 

4. Trimitere preliminara. Taxa pe valoarea adaugata (TVA). Deducerea taxei achitate in amonte. Detalii care trebuie sa fie mentionate, in mod obligatoriu, pe facturi. Incredere legitima a persoanei impozabile in existenta conditiilor dreptului de deducere

5. Trimitere preliminara. Taxa pe valoarea adaugata (TVA). Conditii pentru scutirea unei livrari intracomunitare a unui mijloc de transport nou. Resedinta cumparatorului in statul membru de destinatie. Inmatriculare provizorie in statul membru de destinatie. Risc de frauda fiscala. Buna‑credinta a vanzatorului. Obligatie de diligenta a vanzatorului 

IV. Buna-credinta si sistemul vamal comunitar

Trimiterea preliminara. Uniunea vamala. Codul vamal comunitar. Recuperare ulterioara a taxelor la import. Incredere legitima. Conditii de aplicare. Eroare din partea autoritatilor vamale. Obligatia importatorului de a actiona cu buna-credinta si de a verifica imprejurarile eliberarii certificatului de origine tip A. Mijloace de proba. Raportul Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF)]

Detalii tehnice
Data aparitiei23 iun. 2020
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini782
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON