Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Buna credinta in jurisprudenta romana si europeana

Autor: Adriana Pena
ISBN/ISSN: 978-606-27-1426-0
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 120,00 RON
108,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Scopul elaborarii acestui studiu a fost acela de a veni in sprijinul practicienilor din domeniul juridic prin adunarea intr-un volum a unei jurisprudente relevante cu privire la conceptul de buna-credinta si efectele acesteia pe taramul raporturilor juridice. Partea de teorie nu realizeaza o cercetare exhaustiva a bunei-credinte ci sintetizeaza principiile si regulile acesteia astfel cum au fost conceptualizate in literatura de specialitate.

Avand in vedere dimensiunea filosofica a ideii de buna-credinta, manifestarea ei in toate planurile existentei noastre, nu doar in plan juridic, fiecare capitol incepe cu un motto ales astfel incat sa surprinda insemnatatea si valoarea comportamentului uman.

Chiar daca unele hotarari prezentate sunt dinainte de aparitia noului Cod civil, situatiile de fapt cuprinse in spete sunt de actualitate, se pot reintalni in practica, asa incat am considerat necesara introducerea la inceputul fiecarui capitol a unor scurte consideratii teoretice care sa arate efectele bunei-credinte in lumina reglementarilor actuale.

Captatio Benevolentiae
PARTEA I
CAPITOLUL 1
Buna-credinta si reaua-credinta in materia faptului juridic licit. Plata nedatorata si imbogatirea fara justa cauza
I. Consideratii teoretice 
A) Plata nedatorata 
B) Imbogatirea fara justa cauza 
II. Jurisprudenta 
Adjudecarea unui pachet de actiuni. Actiune in imbogatire fara justa cauza formulata de debitor. Conditii de admisibilitate. Actiune in anularea actului de adjudecare, formulata de debitor. Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune 
Actiune formulata in temeiul dispozitiilor art. 1342 NCC avand ca obiect o suma de bani dobandita in timpul casatoriei. Lipsa calitatii procesuale active 
Contract de vanzare-cumparare. Clauza de agravare a raspunderii contractuale. Actio de in rem verso. Conditii si efecte 
Actiune in repetitiune. Anularea printr-o hotarare judecatoreasca a actului in baza caruia s-a facut plata. Momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie. 
Raport juridic civil nascut din incidenta imbogatirii fara justa cauza. Exercitarea cu buna-credinta a obligatiilor civile. Eroziune monetara 
Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. Raspundere civila delictuala versus imbogatire fara just cauza 
Contract de executare lucrari. Stingerea obligatiilor. Plata nedatorata 
Plata nedatorata. Delict civil savarsit prin perceperea de catre creditor a unei sume de bani superioara celei datorate. Raspundere civila pentru paguba cauzata. Imprejurari in raport cu care se datoreaza sau nu si dobanda la suma de bani incasata necuvenit 
Impozit pe profit si majorari de intarziere. Plata nedatorata. Restituirea la valoarea actualizata prin aplicarea indicelui de inflatie. Principiul echitatii 
Plata nedatorata. Obligatia de restituire a dobanzii 
Actiune pauliana. Actiune in declararea simulatiei. Consecinta crearii unei stari de insolvabilitate prin instrainarea la un pret derizoriu a unui bun care se afla in patrimoniul societatii debitoare. Existenta unor datorii neexigibile la data instrainarii. Complicitatea tertului la comiterea fraudei. Efectele admiterii actiunii pauliene cu privire la dobanditorii de buna-credinta a unui bun, care s-au intemeiat pe existenta un act public simulat
CAPITOLUL 2
Buna-credinta in materia accesiunii imobiliare artificiale si a uzucapiunii. 
Efectele bunei-credinte in cazul accesiunii imobiliare artificale
I. Consideratii teoretice 
II. Jurisprudenta 
Actiune in constatarea calitatii de constructor de buna-credinta. Calificarea actiunii de catre instanta. Conditii si efecte. Dreptul de accesiune. Momentul de la care curge termenul de prescriptie 
Constructia unui imobil fara autorizatie. Respingerea dobandirii dreptului de proprietate asupra acesteia prin accesiune imobiliara artificiala
Accesiune imobiliara artificiala. Contract de inchiriere asupra terenului. Ridicarea constructiilor. Conditii. Rea-credinta. Nulitatea absoluta a contractelor de garantie imobiliara 
Constructie edificata pe terenul altei persoane. Lipsa autorizatiei de construire si a acordului proprietarului. Inexistenta bunei-credinte a constructorului. Consecinte
Accesiune imobiliara. Recunoasterea, prin hotarare judecatoreasca, a calitatii de constructor de buna-credinta. Consecinte
Momentul la care se apreciaza buna-credinta sau reaua-credinta a constructorului 
Edificarea constructiei fara autorizatie pe terenul preluat de stat de la fostii proprietari, restituit ulterior acestora 
Desfiintarea constructiilor edificate pe terenul ce constituie servitute de trecere. Opozabilitatea hotararii judecatoresti prin care s-a constituit servitutea. Relevanta bune-credinte
Lipsa titlului de proprietate in detinerea terenului in litigiu, stabilita prin hotarare judecatoreasca irevocabila in cadrul altui litigiu. Reaua-credinta a constructorului 
Inexistenta autorizatiei de constructie. Rea‑credinta. Consecinte 
Plantatii si imprejmuiri executate pe teren aflat in proprietate cooperatista. Obligatiile actualului proprietar 
Constructii edificate de chirias. Buna credinta. Conditii. Drept de creanta 
Construirea unui imobil, cu materiale proprii, pe terenul altei persoane. Drepturile constructorului si ale proprietarului terenului asupra constructiei 
Drepturile constructorului. Existenta unei conventii. Stabilirea si cuantumul despagubirii 
Demolare de constructii. Constructor de rea-credinta 
Efectele bunei-credinte in cazul uzucapiunii 
I. Consideratii teoretice 
II. Jurisprudenta 
Uzucapiunea de scurta durata. Conditia existentei bune-credinte a uzucapantului la momentul dobandirii imobilului. Cauze de intrerupere a cursului prescriptiei achizitive
Imobile nationalizate care au facut obiectul unor contracte de vanzare-cumparare succesive. Revendicare. Uzucapiune de scurta durata
Actiune in revendicare. Imobil preluat in mod abuziv, in baza Decretelor nr. 218/1960 si nr. 712/1966. Cumparatori de buna-credinta in baza Legii nr. 4/1973. Uzucapiune 
Proprietate. Prescriptie achizitiva. Regim de carte funciara. Dobandire
CAPITOLUL 3
Buna-credinta si reaua-credinta in materia viciilor de consimtamant. Eroarea, dolul si violenta
I. Consideratii teoretice 
A) Viciul de consimtamant al erorii si buna-credinta 
B) Viciul de consimtamand al dolului si reaua-credinta 
C) Viciul de consimtamant al violentei – violare a bunei-credinte
II. Jurisprudenta 
Contract de ipoteca accesoriu unui imprumut. Invocarea dolului prin reticenta ca viciu de consimtamant. Conditii si efecte
Rea-credinta la momentul contractarii prin ascunderea unor informatii relevante. Culpa grava, asimilata dolului - culpa dolo proxima. Revendicarea proprietatii nationalizate si anularea contractului prin care bunul a fost vandut chiriasului 
Vanzare-cumparare de actiuni. Ascunderea situatiei reale prin mijloace viclene. Incalcarea principiul libertatii actelor juridice civile. Vicierea vointei prin dol
Contract de vanzare-cumparare cu cesiune de creanta. Viciu de consimtamant 
Contract de ipoteca. Actiune in anularea contractului pentru dol si nerespectarea principiului specializarii. Prescriptie
Contractul de vanzare-cumparare actiuni. Vicierea consimtamantului prin dol. Actiune in anularea contractului 
Contract de cesiune de creanta. Conventie de esalonare a datoriei. Violenta ca viciu de consimtamant. Consecinte 
CAPITOLUL 4
Buna credinta si principiul error communis facit ius. Teoria aparentei 
I. Consideratii teoretice
II. Jurisprudenta
Act de adjudecare. Principiul ocrotirii bunei-credinte. Principiul validitatii aparentei in drept 
Societati comerciale. Mandat. Buna-credinta. Teoria proprietarului aparent. Principiul ocrotirii bunei-credinte. Prezumtie relativa. Conditii 
Respingerea actiunii fostilor proprietari in revendicarea unui bun imobil pe calea recursului in anulare. Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995, intervenita ulterior pronuntarii hotararii in recursul in anulare. Buna-credinta a cumparatorului. Act valabil
Actiune in revendicare. Aplicarea principiului error communis facit jus in persoana subdobanditorului cu titlu oneros. Conditii 
Act sub semnatura privata. Anulare. Vanzarea bunului altuia. Prezumtia de buna-credinta 
Constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Preluare fara titlu. Principiul validitatii aparentei in drept. Rea-credinta
Proprietar aparent. Anulare contract de inchiriere. Consecinte 
Aparenta in drept. Conditii de aplicare a exceptiei de la regula quod nullum est, nullum producit effectum 
Error communis facit jus. Constatarea nulitatii unui contract de credit incheiat de unul din soti, care apare singur proprietar in cartea funciara. Lipsa culpei si a relei credinte a institutiei bancare
Constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Preluare fara titlu. Principiul validitatii aparentei in drept. Rea-credinta
CAPITOLUL 5
Buna-credinta si principiul resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis
I. Consideratii teoretice 
II. Jurisprudenta 
Imobile preluate in mod abuziv. Actiunea in nulitate absoluta in raport de actele normative sub imperiul carora au fost incheiate contractele de vanzare-cumparare. Eroarea, viciu de consimtamant cu sanctiunea nulitatii relative versus principiul resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis, cu sanctiunea nulitatii absolute. Relevanta bunei-credinte 
Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Anularea actelor subsecvente ca efect al anularii actului principal. Ocrotirea bunei-credinte si asigurarea securitatii dinamice a circuitului civil 
Buna credinta presupune convingerea ferma a dobanditorului ca toate conditiile de validitate ale actului juridic au fost indeplinite la data incheierii lui. Actiune in constatarea nulitatii absolute partiale a unui contract de schimb. Restituirea imobilului 
Societate comerciala. Vanzarea unor bunuri a caror valoare nu depaseste jumatate din valoarea contabila a activului patrimonial. Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor prin care s-a aprobat vanzarea activului. Nulitate. Consecinte 
CAPITOLUL 6
Dobandirea fructelor civile prin posesia de buna-credinta 
I. Consederatii teoretice 
II. Jurisprudenta 
Fructe civile. Buna-credinta 
Imobil restituit in temeiul Legii nr. 10/2001 in cadrul procedurii judiciare. Momentul de la care detinatorul imobilului notificat devine de rea-credinta. Restituirea fructelor civile 
Actiune in revendicare. Fructe civile. Data incetarii bunei-credinte
Conventie de vanzare-cumparare declarata nula pentru cauza ilicita. Fructe civile. Data de la care inceteaza buna-credinta 
Evacuare. Lipsa de folosinta. Data incetarii bune-credinte. Data cunoasterii viciilor titlului 
Contravaloarea lipsei de folosinta. Elemente de apreciere a cuantumului fructelor civile
Lipsa de folosinta. Momentul la care se apreciaza existenta bunei-credinte 
Fructe civile. Persoana indreptatita sa le culeaga. Situatia posesorului de buna-credinta. Conditii 
Actiune avand ca obiect contravaloarea lipsei de folosinta a unui imobil revendicat. Conditii de admisibilitate din perspectiva dispozitiilor art. 998 - art. 999 C. civ. de la 1864
Actiune in restituirea fructelor civile (chirie) pentru terenul preluat de stat in baza unui contract de donatie anulat 
Redobandirea dreptului de proprietate, in temeiul unei hotarari judecatoresti in contradictoriu cu statul. Exercitarea ulterior a actiunii in constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995, avand ca obiect imobilul retrocedat. Buna credinta a chiriasilor cumparatori. Dreptul fostului proprietar de culege fructele civile, de la data ramanerii definitive a hotararii prin care a fost anulat contractul de vanzare-cumparare 
CAPITOLUL 7
Mijloace de protectie a drepturilor creditorului. Actiunea revocatorie (pauliana) si actiunea oblica
I. Consideratii teoretice 
II. Jurisprudenta 
Actiune pauliana. Tranzactie privind impartirea bunurilor comune. Coniventa frauduloasa 
Actiunea pauliana. Conditia fraudei
Actiune pauliana. Indeplinirea conditiei complicitatii la frauda a tertului care este ruda si locuieste impreuna cu debitorul
CAPITOLUL 8
Aplicatii ale principiului bunei-credinte in cadrul actiunii in revendicare
Actiune in revendicare a unui imobil preluat in mod abuziv de stat. Consecintele bunei-credinte cu privire la contractul de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995 
Cumparator de buna-credinta a unui imobil preluat in mod abuziv de stat. Principiul securitatii raporturilor juridice
Imobil dobandit de stat in temeiul unui certificat de vacanta succesorala. Anularea actului prin hotarare judecatoreasca. Instrainarea anterioara a unor parti din imobil in baza Legii nr. 112/1995. Actiune in revendicarea intregului bun formulata de succesorii in drepturi ai fostului proprietar
Actiune in revendicare. Edificarea de catre stat a inca unui etaj la imobilul nationalizat. Instrainarea acestuia anterior desfiintarii titlului de preluare. Situatia cumparatorului
Actiune in revendicare imobiliara. Cerere introdusa anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001. Neretroactivitatea legii civile. Criterii de apreciere a bunei sau relei credinte 
Imobil preluat in mod abuziv de stat. Restituire in natura a imobilului. Instituirea unui drept de retentie al detinatorului asupra imobilului, pana la achitarea contravalorii imbunatatirilor 
CAPITOLUL 9
Aplicatii ale principiului bunei-credinte in materia contractelor
Facilitate de credit. Neindeplinirea de catre client a obligatiilor asumate. Actiune in rezolutiunea contractului. Conditiile de existenta a relei-credinte a bancii in neexecutarea contractului 
Buna-credinta a asiguratului pe parcursul executarii contractului in conditiile agravarii riscului asigurat 
Actiune in constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare. Frauda la lege. Promisiune de vanzare-cumparare. Instrainarea bunului catre alta persoana
Principiul ocrotirii bunei-credinte. Contract de inchiriere. Nulitate 
Contract de vanzare-cumparare. Condamnarea penala a vanzatorului pentru infractiunea de fals. Prezumtia instituita de art. 1899 C. civ. 
Nulitatea actului de vanzare-cumparare. Cauza contractului. Efectele instrainarii bunului promis catre alta persoana
Uzufruct. Dreptul nudului proprietar de a instraina nuda proprietate. Nulitatea contractului de vanzare-cumparare. Cumparatori de buna-credinta
Contract de vanzare-cumparare. Actiune in constatarea nulitatii absolute. Buna-credinta 
Vanzari-cumparari succesive, la intervale scurte de timp
Contract de imprumut ipotecar. Nulitatea absoluta a contractului 
Contract de intretinere. Reziliere. Executarea conventiei cu buna-credinta 
Raspunderea pentru evictiune. Influenta bunei-credinte sau a relei-credinte 
Actiune redhibitorie. Conditii 
Contract de vanzare-cumparare incheiat dupa perimarea primei actiuni in revendicare si inainte de introducerea altei actiuni in revendicare 
Contract de vanzare-cumparare. Vanzarea lucrului altuia. Nulitate. Conditii 
Principiul relativitatii. Litigiul asupra imobilului si dreptul de proprietate notate in cartea funciara. Executare silita. Opozabilitatea hotararii judecatoresti de anulare a titlului vanzatorului adjudecatar 
Vanzarea lucrului altuia. Nulitate absoluta. Cauza ilicita. Reaua-credinta a ambelor parti contractante
Constructii agrozootehnice. Vanzarea bunului altuia. Anulare. Buna-credinta. Legea nr. 18/1991
Contract de vanzare-cumparare. Vanzarea lucrului altuia. Nulitate absoluta. Conditii 
Contract de vanzare-cumparare a unui bun imobil notificat, incheiat ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001. Nulitate. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 45 din legea speciala. Imposibilitatea invocarii bunei-credinte 
Contract de inchiriere incheiat de catre utilizatorul din contractul de leasing financiar imobiliar, cu incalcarea clauzei contractuale ce prevedea necesitatea acordului prealabil scris al finantatorului. Obligatia de diligenta a chiriasului. Despagubiri 
CAPITOLUL 10
Buna-credinta in cazul contractului de imprumut bancar. Clauzele abuzive 
Contract de credit. Dobanda variabila. Rasturnarea prezumtiei de buna-credinta 
Clauza ce reglementeaza conditiile modificarii unilaterale a dobanzii in cazul contractului de credit
Risc valutar. Inghetarea cursului de schimb valutar CHF/LEU 
Dobanda curenta formata din dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii. Analiza caracterul abuziv al clauzei 
Calitatea imprumutatului de salariat al bancii in functia de consilier clienti. Consecinte in ceea ce priveste constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractul de credit 
Comision de risc. Prezumtia lipsei negocierii in cazul clauzelor preformulate. Conditia dezechilibrului semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor 
Contract de credit. Majorarea componentei fixe a dobanzii. Consecinte 
Caracterul abuziv al clauzelor privind scadenta anticipata a creditului 
CAPITOLUL 11
Litigii cu profesionisti 
Raportul dintre raspunderea civila delictuala si cea contractuala. Consecinte. Secret comercial. Conditii. Principiul general al bunei-credinte 
Contracte de vanzare-cumparare succesive incheiate cu privire la acelasi bun. Actiune in constatarea nulitatii absolute. Invocarea relei-credinte a partilor. Sanctiunea aplicabila 
Raspunderea solidara a administratorului pentru obligatiile de plata restante ale societatii declarate insolvabile. Conditia privitoare la reaua-credinta 
Nulitatea hotararii AGA prin care s-a decis vanzarea unui bun. Principiul ocrotirii bunei-credinte si a securitatii circuitului civil 
Act de instrainare a unui activ din categoria activelor imobilizate ale societatii. Conditii 
Insolventa. Contestatie la tabelul preliminar de creante respinsa. Reaua credinta a tertului dobanditor. Consecinte
Insolventa. Nulitatea absoluta prevazuta de art. 46 alin. (1) Legea nr. 85/2006 
Anularea transferului patrimonial. Conditii prevazute de art. 79 si art. 80 din Legea nr. 85/2006. Neconsultarea informatiilor inscrise in arhiva electronica de garantii reale mobiliare. Prezumtia bunei credinte a dobanditorului
Insolventa. Anularea contractului de vanzare-cumparare semnat de aceleasi persoane pentru cele doua parti cocontractante, in calitate de asociati in ambele societati
Contract de vanzare-cumparare. Regimul nulitatii prevazuta de art. 46 din Legea nr. 85/2006. Buna-credinta
Opozitie la hotararea AGA de dizolvare si lichidare a societatii. Existenta unor datorii ale societatii. Consecinte 
Insolventa. Actiune in anularea actelor frauduloase. Divizare partiala 
Insolventa. Contestatie la raportul lichidatorului judiciar. Propunere de vanzare in bloc a unor bunuri care nu sunt proprietatea debitoarei. Posesie de buna-credinta. Constructii inscrise in evidentele contabile ale societatii debitoare. Consecinte 
Reorganizare judiciara si faliment. Actiune pentru anularea transferului patrimonial. Conditii. Aplicarea gresita a legii 
Insolventa. Mentinerea transferului patrimonial incheiat cu un subdobanditor de buna-credinta 
Aplicarea in procedura insolventei a institutiei repunerii in termen. Imprejurare mai presus de vointa partii 
CAPITOLUL 12
Buna-credinta si efectele ei in cazurile de nulitate a casatoriei. Casatoria putativa
I. Consideratii teoretice 
II. Jurisprudenta 
Alienat mintal. Nulitatea casatoriei. Buna-credinta a sotilor. Efecte 
Dol prin reticenta. Nulitatea casatoriei. Probe 
CAPITOLUL 13
Buna credinta si reaua-credinta in domeniul proprietatii intelectuale - Marci 
I. Consideratii teoretice 
II. Jurisprudenta 
Existenta relei-credinte, conditie legala pentru anularea unei marci inregistrate 
Verificarea existentei relei-credinte a titularului marcii a carei anulare se cere. Data depunerii cererii de inregistrare 
Marca. Rea-credinta. Circumstantele obiective existente la data depunerii spre inregistrare a marcii din care se deduce elementul subiectiv al intentiei neloiale
Evaluarea intentiei frauduloase la anularea inregistrarii unei marci. Conditii 
Reaua credinta a unui comerciant la inregistrarea marcii. Relatii comerciale anterioare. Somatie de incetare a activitatii comerciale 
Marca. Reaua credinta a fostului asociat la inregistrarea marcii 
Similaritate intre un semn folosit ca emblema si un semn inregistrat ca marca. Identitate de servicii. Utilizarea emblemei pentru identificarea serviciilor oferite de comerciant. Lipsa protectiei juridice 
CAPITOLUL 14
Buna-credinta in materia dreptului muncii si a securitatii sociale
I. Consideratii teoretice
II. Jurisprudenta 
Executarea contractului individual de munca cu buna-credinta. Hartuire psihologica. Comportament necorespunzator voluntar, cu excluderera unor acte sau fapte accidentale, fara intentie 
Principiul consensualitatii si al bunei-credinte. Contract individual de munca. Perioada de proba. Prelungirea duratei prin vointa unilaterala a angajatorului 
Buna-credinta a angajatorului la adoptarea masurii disciplinare. Termenul de aplicare a sanctiunii disciplinare 
Buna-credinta in relatiile de munca. Decizie de desfacere a contractului de munca. Incunostintarea salariatului. Tardivitate 
Desfacere disciplinara a contractului de munca. Principiul bunei-credinte 
Functionar public. Modificarea raportului de serviciu. Mutarea definitiva dintr-o functie publica de conducere intr-una de executie. Violenta – viciu de consimtamant. Dovedire. Marturia. Aprecierea fortei probante.
Obiectul scutirii de la plata si al restituirii potrivit Legii nr. 125/2014 
CAPITOLUL 15
Buna-credinta in materia dreptului fiscal 
Act administrativ fiscal. Efectele comunicarii prin publicitate cu rea-credinta 
Raspunderea solidara a administratorului. Insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a bunurilor mobile si imobile proprietatea acesteia 
Raspunderea solidara a administratorului. Existenta unor obligatii contractuale restante si omisiunea de a solicita intrarea in insolventa in termenul prevazut de lege. Inexistenta relei-credinte
Angajarea raspunderii solidare a fostului administrator in temeiul art. 27 alin. (2) lit. d) C. proc. fisc. Nelegalitate. Necesitatea dovedirii relei-credinte de catre autoritatea administrativ-fiscala 
Masuri asiguratorii. Conditii 
Angajarea raspunderii solidare a administratorului asociat in temeiul art. 27 alin. (2) lit. c) si d) C. proc. fisc. Conditia relei – credinte 
CAPITOLUL 16
Dreptul urbanismului
Autorizatie de construire. Acordul vecinilor. Refuz nejustificat. Obligare pe cale judecatoreasca
Anularea autorizatiei de construire. Efecte privind demolarea construtiei edificate si despagubiri pentru titularul acesteia 
CAPITOLUL 17
Buna credinta, principiu fundamental al procesului civil 
I. Reglementare. Consideratii teoretice 
II. Jurisprudenta 
Scopul instituirii unor norme imperative pentru promovarea unor cai de atac 
Perimare. Abuz procesual 
Principiile procesului civil. Citarea si comunicarea actelor de procedura. Lipsa de diligenta. Sanctiune 
Tergiversarea procesului. Exercitarea drepturilor procedurale cu rea credinta. Promovarea unor cai de atac inadmisibile 
Exercitarea abuziva a drepturilor procedurale 
Amenda judiciara pentru introducerea cu rea-credinta a cererii de emitere a unui ordin de protectie 
Abuz de drept. Actiune prin care se solicita obligarea paratilor de a-si da consimtamantul. Criterii de apreciere a bunei-credinte 
Formularea cu rea-credinta a unei cereri de punere sub interdictie. Abuz de drept. Actiune in raspundere civila delictuala. Daune morale
Cerere de revizuire intemeiata pe art. 322 pct. 6 C. proc. civ. din 1865, in ipoteza apararii cu viclenie a incapabilului. Conditii 
Insolventa. Exercitarea cu rea-credinta a drepturilor procesuale de catre debitor. Imposibilitatea judecatorului de a conexa cererile debitorului 
Procedura de citare. Analizarea bunei-credinte in cazul solutionarii cauzei cu lipsa de procedura. Nulitate 
Probe. Prezumtia de buna-credinta 
Exercitarea cu rea-credinta a drepturilor procesuale. Parat care nu pretinde si nu are un drept propriu asupra imobilului in litigiu. Opozitie la recunoasterea dreptului de proprietate al reclamantului. 
Tergiversarea judecatii. Cerere de amanare pentru angajarea unui aparator. Neacordare. Incalcarea dreptului la aparare
Capacitate procesuala de folosinta. Cerere de chemare in judecata a unei persoane decedate 
Revizuire. Act nou relativ la buna-credinta retinuta in solutionarea cauzei
Revizuire fondata pe art. 322 pct. 6 C. proc. civ. din 1865. Aparare cu viclenie 
Executare silita. Tert dobanditor al bunului ce a format obiect al gajului. Efectele bunei sale credinte 
Ordonanta presedintiala. Exercitarea dreptului de control in cadrul unei societati comerciale a asociatului. Accesul la evidentele si registrele societatii comerciale. Admisibilitate 
Cunoasterea de catre cumparator a pericolului evictiunii. Rea-credinta. Nulitatea actului de procedura pe care instanta de apel si-a intemeiat solutia. Consecinte
Imobil dobandit printr-un act de adjudecare. Nulitatea procesului-verbal de adjudecare ca urmare a relei-credinte a adjudecatarului 
Refuzul consimtamantului pentru desfasurarea unei activitati. Viata de familie netulburata. Buna-credinta si abuzul de drept. Delimitare 
Masuri reparatorii la Legea nr. 10/2001, prin echivalent. Solicitarea despagubirilor prin compensare cu alt imobil. Reaua credinta si abuzul de drept 
PARTEA A II-A
CAPITOLUL 1
HOTARARI PRONUNTATE DE CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI 
I. Art. 10 - Libertatea de exprimare 
1. Libertatea de exprimare. Raspunderea unui redactor pentru defaimare
2. Libertatea de exprimare. Obligarea la plata de despagubiri pentru articolele publicate 
3. Exercitarea libertatii de exprimare. Protectia oferita de art. 10 din Conventie persoanelor care se implica intr-o dezbatere publica
4. Concedierea unui functionar al Procuraturii Generale pentru scurgerea catre presa a unor probe referitoare la o aparenta imixtiune a Guvernului in administrarea justitiei penale. Buna-credinta. Inexistenta prejudiciului cauzat autoritatii publice
II. Protocolul nr. 1 – Articolul 1 – Protectia proprietatii
1. Lipsirea de proprietate. Regimul obiectiv al confiscarii, cu posibilitatea proprietarului de buna-credinta de a obtine repararea prejudiciului de catre contravenient, pentru culpa contractuala 
2. Proprietate. Anularea vanzarii la licitatie a unui bun imobil. Consecinte cu privire la vanzarea ulterioara a acestuia catre un tert 
3. Obligatia posesorul de rea-credinta de a restitui proprietarului totalitatea fructelor civile ale imobilului, in special chiriile. Cazul imobilelor nationalizate
4. Protectia proprietatii. Imobile preluate in mod abuziv. Vanzare bunului altuia. Buna-credinta
CAPITOLUL 2
HOTARARI ALE CURTII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE 
I. Principiul bunei-credinte decurgand din Directiva 93/13 - Protejarea consumatorilor impotriva clauzelor contractuale abuzive
1. Trimitere preliminara. Clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii. Procedura de executare silita a unei creante ipotecare. Act notarial direct executoriu. Control judiciar al clauzelor abuzive. Suspendarea executarii silite. Necompetenta instantei sesizate cu cererea de executare silita. Protectia consumatorilor. Principiul efectivitatii. Interpretare conforma 
2. Trimitere preliminara. Contracte incheiate cu consumatorii. Clauze abuzive. Obligatia de a redacta clauzele in mod clar si inteligibil. Sesizarea instantelor de catre persoane sau organizatii care au un interes legitim de a proteja consumatorii impotriva utilizarii clauzelor abuzive. Reglementare nationala care conditioneaza posibilitatea unei asociatii de protectie a consumatorilor de a interveni in procedura de consimtamantul consumatorului. Credit de consum. Obligatia de a indica rata anuala a dobanzii in contractul scris. Contract care contine numai o ecuatie matematica de calcul al ratei anuale a dobanzii, care nu este insotita de elementele necesare pentru efectuarea acestui calcul
3. Trimitere preliminara. Contract de credit incheiat intr‑o moneda straina. Risc de schimb valutar in sarcina exclusiva a consumatorului. Dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor care decurg din contract. Momentul la care trebuie apreciata existenta dezechilibrului. Continutul notiunii de clauze «exprimate in mod clar si inteligibil. Nivelul de informare care trebuie furnizat de banca 
II. Proprietate intelectuala 
1. Recurs. Marca a Uniunii Europene. Procedura de decadere. Marca verbala Boswelan. Utilizare serioasa (cu buna-credinta). Lipsa. Utilizare a marcii in cadrul unui studiu clinic inainte de depunerea
unei cereri de autorizare a introducerii pe piata a unui medicament. Motiv intemeiat pentru neutilizare. Notiune
III. Pricipiile neutralitatii, proportionalitatii si buna-credinta in Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata
1. Trimitere preliminara. Taxa pe valoarea adaugata (TVA). Operatiuni fictive. Imposibilitatea deducerii taxei. Obligatia emitentului unei facturi de a achita TVA‑ul care figureaza pe aceasta. Amenda in cuantum egal cu cel al TVA‑ului dedus in mod nelegal. Compatibilitate cu principiile neutralitatii TVA‑ului si proportionalitatii 
2. Trimitere preliminara. Taxa pe valoarea adaugata (TVA). Scutirea de TVA la import. Import urmat de o livrare intracomunitara. Risc de frauda fiscala. Buna‑credinta a persoanei impozabile importatoare si furnizoare. Apreciere. Obligatia de diligenta a persoanei impozabile importatoare si furnizoare
3. Dobandirea calitatii de persoana impozabila si conditia bunei-credinte la declararea intentiei de a incepe activitati economice. Trimitere preliminara. Taxa pe valoarea adaugata. Scutire pentru operatiunile de leasing si de inchiriere a bunurilor imobile. Drept de optiune al persoanelor impozabile. Punere in aplicare de catre statele membre. Deducerea taxei achitate in amonte. Utilizare in scopul operatiunilor taxabile ale persoanei impozabile. Regularizarea deducerii initiale. Inadmisibilitate 
4. Trimitere preliminara. Taxa pe valoarea adaugata (TVA). Deducerea taxei achitate in amonte. Detalii care trebuie sa fie mentionate, in mod obligatoriu, pe facturi. Incredere legitima a persoanei impozabile in existenta conditiilor dreptului de deducere
5. Trimitere preliminara. Taxa pe valoarea adaugata (TVA). Conditii pentru scutirea unei livrari intracomunitare a unui mijloc de transport nou. Resedinta cumparatorului in statul membru de destinatie. Inmatriculare provizorie in statul membru de destinatie. Risc de frauda fiscala. Buna‑credinta a vanzatorului. Obligatie de diligenta a vanzatorului 
IV. Buna-credinta si sistemul vamal comunitar
Trimiterea preliminara. Uniunea vamala. Codul vamal comunitar. Recuperare ulterioara a taxelor la import. Incredere legitima. Conditii de aplicare. Eroare din partea autoritatilor vamale. Obligatia importatorului de a actiona cu buna-credinta si de a verifica imprejurarile eliberarii certificatului de origine tip A. Mijloace de proba. Raportul Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF)]

Detalii tehnice
Data Aparitiei23 iun. 2020
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini782
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-25%
In curand
Pachet Jurisprudenta obligatorie 2022
-15%
In curand
Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului civil. Actualizata 3 ianuarie 2022

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului civil. Actualizata 3 ianuarie 2022

• deciziile Curtii Constitutionale • hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept • recursurile in interesul legii
70,00 RON 59,50 RON