Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Buna credinta. Implicatii privind dreptul de proprietate

ISBN/ISSN: 978-973-1720-90-6
Editura: Hamangiu
35,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
  De foarte multe ori – si mai cu seama dupa promovarea legislatiei privind restituirea bunurilor preluate de catre stat in mod abuziv – sunt in continuare justitiabili care invoca in fata instantelor de judecata faptul ca au actionat cu buna-credinta, apelul la aceasta sintagma fiind facut aproape in orice imprejurare. Astfel, intelesul sau s-a banalizat, buna-credinta ajungand sa insemne un fel de pecete in care nimeni nu mai are incredere, invocarea ei, nu de multe ori, datorita contextului in care este facuta, trezind zambete pentru auditoriul mai mult sau mai putin avizat.

  Lucrarea  prezinta felul in care buna-credinta poate fi invocata si poate produce efecte juridice in materia drepturilor reale, mai exact in cazul dreptului de proprietate si al altor drepturi reale principale – dreptul de uzufruct, de servitute si de superficie.

  Astfel, autorul a dorit sa atraga atentia asupra importantei acestui principiu in contextul legislativ actual, sa prezinte principalele opinii care au fost exprimate in literatura de specialitate in legatura cu functionalitatea sa, precum si cele mai semnificative cazuri din practica judiciara in care instantele i-au dat sau, din contra, nu i-au recunoscut eficienta juridica si, nu in ultimul rand, sa ofere suporturi care sa deschida discutii in viitor.

Consideratii introductive

§1. Etimologie si origini

§2. Mecanismul formarii bunei-credinte

§3. Constiinta, morala, etica si drept

§4. Buna-credinta si reaua-credinta 

§5. Buna-credinta si dreptul de proprietate 

§6. Rolul bunei-credinte in cazul modurilor de dobandire a dreptului de proprietate si a altor drepturi reale principale 

§7. Notiunea de buna-credinta in materia dobandirii dreptului de proprietate si a altor drepturi reale principale 

Capitolul I. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea dreptului de proprietate si a altor drepturi reale  principale in cazul prescriptiei achizitive 

Sectiunea 1. Implicatiile bunei-credinte in functionarea institutiei prescriptiei

§1. Implicatiile bunei-credinte in cazul prescriptiei achizitive

§2. Scurta analiza a celor doua forme ale prescriptiei prin prisma bunei-credinte 

Sectiunea a 2-a. Consideratii privind istoricul reglementarilor in legatura cu institutia bunei-credinte ca si conditie pentru dobandirea dreptului de proprietate prin prescriptie achizitiva

§1. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea proprietatii prin prescriptie achizitiva in dreptul roman

§2. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea dreptului de proprietate prin prescriptie achizitiva in Principatele Romane

Sectiunea a 3-a. Buna-credinta si succesiunea in timp a legilor care reglementeaza prescriptia achizitiva

§1. Situatia posesorului de buna-credinta care incepe posesia dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996

§2. Situatia posesorului de buna-credinta care si-a inscris titlul in cartile funciare sau in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996 

§3. Situatia posesorului de buna-credinta din regiunile unde a functionat sistemul de publicitate imobiliara al registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, care a inceput posesia sau pentru care termenul necesar pentru a prescrie achizitiv s-a implinit inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996, dar care nu a intreprins nimic pentru ca sa isi valorifice dreptul sau sa il inscrie in registre

§4. Situatia posesorului de buna-credinta din regiunile unde a functionat sistemul de publicitate imobiliara al cartilor funciare, care a inceput posesia sau pentru care termenul necesar pentru a prescrie achizitiv s-a implinit inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996, dar care nu a intreprins nimic pentru ca sa isi valorifice dreptul sau sa il inscrie in cartile funciare 

Sectiunea a 4-a. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea dreptului de proprietate prin prescriptie achizitiva in Codul civil roman

§1. Ratiunile care au impus ocrotirea legislativa a posesiei cu buna-credinta a bunurilor imobile in cadrul prescriptiei achizitive

§2. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea dreptului de proprietate prin prescriptie achizitiva 

Sectiunea a 5-a. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea dreptului de proprietate prin prescriptie achizitiva in conditiile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare

§1. Sfera persoanelor care pot sa dobandeasca dreptul de proprietate prin posesie de buna-credinta in conditiile uzucapiunii tabulare 

§2. Bunurile care pot sa faca obiectul posesiei cu buna-credinta in cazul uzucapiunii tabulare

§3. Conditiile in care posesorul de buna-credinta inscris ca titular in cartea funciara poate sa dobandeasca dreptul de proprietate prin mijlocirea uzucapiunii tabulare

Sectiunea a 6-a. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea  dreptului de proprietate prin prescriptie achizitiva in Codul civil austriac 

§1. Precizari prealabile

§2. Sfera persoanelor care pot sa fie posesori si contra carora se poate uzucapa 

§3. Bunurile care se pot uzucapa de catre posesorul de buna-credinta 

§4. Conditiile cerute pentru a uzucapa

Sectiunea a 7-a. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea prin prescriptie achizitiva a altor drepturi reale principale

§1. Notiuni introductive 

§2. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea altor drepturi reale in dreptul roman

§3. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea altor drepturi reale in Principatele Romane 

§4. Drepturile reale principale care se pot dobandi prin prescriptie achizitiva

Sectiunea a 8-a. Efectele prescriptiei achizitive in cazul posesorului de buna-credinta 

§1. Efectele prescriptiei achizitive in cazul posesorului de buna-credinta

§2. Situatia posesorului de buna-credinta in intervalul de timp in care au fost in vigoare Legile nr. 58/1974 si 59/1974

Capitolul al II-lea. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea dreptului de proprietate in cazul bunurilor mobile 

Sectiunea 1. Consideratii privind istoricul reglementarilor in legatura cu institutia bunei-credinte, conditie pentru dobandirea dreptului de proprietate in cazul bunurilor mobile

§1. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea proprietatii bunurilor mobile in dreptul roman

§2. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile in Principatele Romane

Sectiunea a 2-a. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea dreptului de proprietate in cazul bunurilor mobile in Codul civil roman

§1. Sensurile in care trebuie abordate dispozitiile art. 1909 alin. (1) C. civ. 

§2. Prezumtia de proprietate continuta in cuprinsul art. 1909 alin. (1) C. civ. 

§3. Conditiile cerute pentru a invoca prezumtia de proprietate continuta in art. 1909 alin. (1) C. civ

§4. Subiectii la care trebuie raportata prezumtia de proprietate reglementata in cuprinsul art. 1909 alin. (1) C. civ

§5. Bunurile mobile in legatura cu care posesorul de buna-credinta poate sa invoce dispozitiile art. 1909 alin. (1) C. civ. 

§6. Exceptiile de la regula continuta in cuprinsul art. 1909 alin. (1) C. civ

§7. Posesorii de rea-credinta

Capitolul al III-lea. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea fructelor de catre posesor 

Sectiunea 1. Consideratii privind istoricul reglementarilor in legatura cu institutia bunei-credinte, conditie pentru dobandirea fructelor

§1. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea fructelor de catre posesor in dreptul roman

§2. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea fructelor de catre posesor in Principatele Romane 

Sectiunea a 2-a. Categoriile de fructe pe care poate sa le dobandeasca posesorul de buna-credinta 

Sectiunea a 3-a. Persoanele care pot sa dobandeasca fructi prin intermediul posesiei de buna-credinta

§1. Regula pe care o contin dispozitiile art. 482 si art. 483 C. civ. 

§2. Exceptia pe care o contine art. 485 C. civ

Sectiunea a 4-a. Categoriile de persoane care nu pot sa invoce dispozitiile art. 485 C. civ. 

§1. Posesorii de rea-credinta

§2. Detentorii precari 

Sectiunea a 5-a. Conditiile necesare pentru dobandirea proprietatii fructelor de catre posesorul de buna-credinta

§1. Conditia posesiei bunului frugifer cu buna-credinta

§2. Conditia perceperii fructelor

Sectiunea a 6-a. Momentul in care trebuie sa existe buna-credinta si momentul in care posesorul inceteaza sa mai fie de buna-credinta

Sectiunea a 7-a. Sarcina probei in cazul dobandirii fructelor de catre posesorul de buna-credinta

Sectiunea a 8-a. Efectele posesiei cu buna-credinta in cazul perceperii fructelor

§1. Efectul posesiei in cazurile in care perceperea fructelor se face de catre un posesor de buna-credinta si regulile in legatura cu soarta fructelor si a productelor care il privesc pe acesta

§2. Efectele posesiei in cazurile in care perceperea fructelor se face de catre un posesor de rea-credinta 

Capitolul al IV-lea. Buna-credinta si implicatiile ei  in cazurile de accesiune imobiliara artificiala 

Sectiunea 1. Consideratii privind istoricul reglementarilor in legatura cu institutia bunei-credinte in cazurile de acccesiune imobiliara 

§1. Buna-credinta, conditie in cazurile de accesiune imobiliara in dreptul roman

§2. Buna-credinta, conditie in legatura cu dreptul de proprietate din Principatele Romane in cazurile in care lucrarile erau executate pe terenul altei persoane sau de proprietarul terenului cu materiale straine 

Sectiunea a 2-a. Buna-credinta si implicatiile ei in cazul de accesiune imobiliara artificiala prevazut de art. 492 C. civ. 

§1. Obiectul art. 492 C. civ. 

§2. Conditiile pe care le presupune accesiunea imobiliara artificiala reglementata in cuprinsul art. 492 C. civ

§3. Efectele accesiunii imobiliare artificiale reglementata in cuprinsul art. 492 C. civ

Sectiunea a 3-a. Buna-credinta si implicatiile ei in cazul de accesiune imobiliara artificiala prevazut de art. 493 C. civ

§1. Obiectul art. 493 C. civ. 

§2. Conditiile pe care le presupune accesiunea imobiliara artificiala reglementata in cuprinsul art. 493 C. civ.

§3. Efectele accesiunii imobiliare artificiale reglementata in cuprinsul art. 493 C. civ. si rolul relei-credinte in producerea lor 

Sectiunea a 4-a. Buna-credinta si implicatiile ei in cazul de accesiune imobiliara artificiala prevazut de art. 494 C. civ

§1. Obiectul art. 494 C. civ. 

§2. Conditiile pe care le presupune accesiunea imobiliara artificiala reglementata in cuprinsul art. 494 C. civ

§3. Notiunea de buna-credinta, conditie generatoare de drepturi si obligatii

§4. Momentul in care trebuie sa existe buna-credinta

§5. Momentul in care proprietarul terenului dobandeste dreptul de proprietate asupra lucrarii si dreptul pe care il are constructorul de buna sau de rea-credinta din momentul ridicarii lucrarii pana in momentul in care ea este revendicata de catre proprietarul terenului

§6. Efectele accesiunii imobiliare artificiale reglementata in cuprinsul art. 494 C. civ

Capitolul al V-lea. Buna-credinta, conditie pentru dobandirea dreptului de proprietate in cazurile de  vanzare a lucrului altuia 

Sectiunea 1. Conditia bunei credinte pentru dobandirea dreptului de proprietate in cazul vanzarii  lucrului altuia

§1. Conditia bunei-credinte in cazul vanzarii lucrului altuia si incidenta altor principii de drept

§2. Cateva aspecte specifice privind buna-credinta in cazul vanzarii lucrului altuia 

§3. Practica instantelor de judecata in aprecierea conditiei bunei-credinte in cazul vanzarii lucrului altuia

Sectiunea a 2-a. Consecintele vanzarii lucrului altuia si implicatiile bunei-credinte in cazurile in care nu se produc efecte translative de proprietate

§1. Consecintele desfiintarii vanzarii lucrului altuia in ceea ce il priveste pe cumparator

§2. Consecintele vanzarii lucrului altuia in ceea ce il priveste vanzator, proprietarul aparent 

§3. Consecintele vanzarii lucrului altuia in ceea ce il priveste pe adevaratul proprietar 

Sectiunea a 3-a. Cazurile de vanzare a lucrului altuia in care conditia bunei-credinte duce la dobandirea dreptului de proprietate de catre cumparator

§1. Dobandirea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil prin invocarea principiului validitatii aparentei in drept

§2. Dobandirea dreptului de proprietate de catre posesor in cazul bunurilor mobile

§3. Dobandirea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile prin prescriptie achizitiva de scurta durata 

§4. Valabilitatea vanzarii unui bun imobil al altuia in cazul regimului de publicitate prin carti funciare

Sectiunea a 4-a. Cazuri atipice de vanzare a lucrului altuia in care conditia bunei-credinte a cumparatorului nu duce la dobandirea dreptului de proprietate

§1. Cazul vanzarii lucrului altuia in situatia instrainarilor succesive

§3. Cazul vanzarii lucrului altuia in situatia in care vanzarea bunului comun in devalmasie este facuta de unul dintre soti fara acordul celuilalt sot 

Sectiunea a 5-a. Vanzarea lucrului altuia in conditiile Legii nr. 10/2001 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei28 sept. 2007
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini576
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON