Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Buletinul jurisprudentei. Repertoriu anual 2019

ISBN/ISSN: 1583-6886_2019
Editura: Hamangiu
150,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Aceasta culegere de jurisprudenta reuneste cele mai relevante decizii ale anului 2019, pronuntate de judecatori ai Curtii de Apel Cluj, in materia dreptului substantial si a celui procesual, in domeniile de baza ale dreptului, civil traditional si penal, in litigiile cu profesionisti si in insolventa, in domeniul dreptului administrativ si fiscal, in litigiile de munca si asigurari sociale.

Hotararile propuse releva o jurisprudenta conturata unitar, la nivelul unei instante cu traditie in fixarea unor repere jurisprudentiale, ale carei hotarari judecatoresti au fost in mod constant valorizate. Ele pun in evidenta argumente juridice esentiale in rezolvarea unor probleme de drept, cu prilejul judecatii in prima instanta, in apel si in recurs.

Intentia acestui demers este de a contribui, impreuna cu celelalte curti de apel din tara, la unificarea practicii judiciare, printr-o selectie atenta de jurisprudenta. Lucrarea se adreseaza, in principal, colegilor judecatori, avocati, procurori, consilieri juridici, notari, executori judecatoresti, experti judiciari, dar si studentilor in drept si, in general, cetatenilor, cei care asteapta de la noi savarsirea unui act de justitie predictibil.

Multumesc judecatorilor Curtii de Apel Cluj, pentru efortul comun si salvator de a contribui la elaborarea acestei culegeri de jurisprudenta, facand posibila, astfel, continuarea unei traditii, prin aparitia neintrerupta timp de 20 de ani, la un nivel calitativ, an de an, superior.

Judecator Denisa-Livia BALDEAN,
Presedintele Curtii de Apel Cluj

DREPT CIVIL 

1. Autoritate de lucru judecat. Revendicare imobiliara. Neindeplinirea conditiilor necesare pentru admiterea actiunii, in conditiile in care imobilul teren obiect al litigiului a facut obiectul legilor de fond funciar, cu consecinta reconstituirii dreptului de proprietate pe vechiul amplasament in favoarea paratilor 

2. Uzucapiune. Drept de optiune. Jonctiunea posesiilor. Nu poate fi invocata daca cel de la care s-a dobandit avea chiar dreptul de optiune

3. Act de transfer cu titlu gratuit, in domeniul public de interes local, a unor suprafete de teren. Nulitate absoluta pentru frauda la lege. Eludarea dispozitiilor legale care reglementeaza procedura de expropriere pentru utilitate publica

4. Expropriere. Neemiterea deciziei individuale de expropriere. Prematuritatea actiunii privind acordarea despagubirilor. Consecinte

5. Expropriere in baza Legii nr. 255/2010. Data de la care expropriatorul poate fi obligat la plata dobanzii legale 

6. Expropriere in fapt. Initierea procedurii de expropriere neurmata de emiterea hotararii de stabilire a despagubirilor. Executarea hotararii judecatoresti. Cerere de obligare la emiterea hotararii de despagubiri intr-un termen de 30 de zile 

7. Expropriere in fapt. C.E.D.O., Cauza Stan c. Romaniei 

8. Imobil preluat abuziv de stat. Invocarea exceptiei de nelegalitate a unui act administrativ individual, emis anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004. Inadmisibilitate 

9. Legea nr. 10/2001. Nerestituirea in natura a suprafetei partilor indivize comune aferente imobilelor preluate 

10. Legea nr. 10/2001. Notificare respinsa. Pierderea calitatii de mostenitori. Atacarea dispozitiei emisa pentru alti mostenitori. Actiune civila. Interesul actual 

11. Legea nr. 165/2013. Tardivitatea cererii de chemare in judecata raportat la dispozitiile art. 33 lit. a) din lege. Lipsa unui termen maximal in care persoana indreptatita se poate adresa instantei de judecata 

12. Inaplicabilitatea termenelor legale de solutionare a notificarilor in sensul analizarii posibilitatii restituirii in natura sau prin compensare cu alte bunuri a imobilelor preluate abuziv, in situatia in care, persoana indreptatita nu a solicitat, in termen legal, returnarea dosarului inregistrat la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre entitatile investite cu solutionarea notificarii 

13. Legea nr. 165/2013. Masuri reparatorii sub forma compensarii prin puncte. Conditii 

14. Granituire. Carte funciara. Dobandirea dreptului de proprietate in temeiul Legii nr. 18/1991. Mod originar de dobandire. Punere in posesie 

15. Rectificare de carte funciara. Buna-credinta. Exceptie de la efectele nulitatii contractului 

16. Actiune in imbogatire fara justa cauza. Conditii

17. Actiune oblica. Conditii de admisibilitate. Caracterele juridice ale creantei 

18. Actiune in raspundere civila delictuala. Prejudiciu moral cauzat de reclamant ca urmare a conditiile inumane si degradante de detentie la care a fost supus in perioada incarcerarii in arestul Inspectoratului de Politie Judetean. Conditii. Dispozitii legale aplicabile 

19. Actiune in raspundere civila delictuala pentru repararea prejudiciului cauzat prin incalcarea vietii private si a dreptului la intimitate. Raportul dintre protectia vietii private a persoanei si dreptul la libertatea de exprimare 

20. Detentie nelegala. Despagubiri. Deducerea din durata pedepsei principale a duratei executate in baza mandatului de executare, ca urmare a condamnarii dispuse. Anularea mandatului de executare a pedepsei inchisorii. Lipsa hotararii de constatare a privarii nelegale de libertate 

21. Raspundere civila delictuala. Despagubiri banesti solicitate pentru conditii de detentie. Competenta teritoriala si regimul juridic al acesteia. Cercetarea procesului. Probele 

22. Actiune in raspundere delictuala. Ziarist. Libertatea de exprimare. Caracterul jignitor al unor cuvinte. Protejarea memoriei antecesorilor. Interzicerea pentru viitor a savarsirii unor fapte ilicite. Fapte care produc in mod continuu o grava atingere a drepturilor nepatrimoniale 

23. Actiune in raspundere civila delictuala. Daune materiale echivalente cu venitul din munca. Conditii de acordare 

24. Asigurare pentru raspunderea civila delictuala. Daune morale. Drept personal nepatrimonial netransmisibil. Decesul reclamantului in timpul procesului 

25. Accident de circulatie. Raspundere civila delictuala 

26. Animal. Paza juridica. Paza materiala. Proprietar. Cel care, in temeiul unei dispozitii legale sau al unui contract ori chiar numai in fapt, exercita in mod independent controlul si supravegherea. Lipsa solidaritatii 

27. Actiune in raspundere civila delictuala pentru ruina unui edificiu aflat in coproprietate. Conditii 

28. Conditiile de angajare a raspunderii civile delictuale in mod solidar. Partea fata de care instanta de fond si instanta de apel au respins actiunea este in culpa, deoarece nu a pus in executare o hotarare judecatoreasca irevocabila, demers prin care ar fi pus capat faptei ilicite care cauzeaza reclamantilor un prejudiciu 

29. Actiune in garantie pentru evictiune. Momentul de la care curge termenul de prescriptie extinctiva a dreptului material la actiune

30. Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui contract pentru cauza ilicita si imorala. Efectele nulitatii fata de terti. Conditiile operarii rectificarii de carte funciara. Nefunctionarea garantiei pentru evictiune

31. Acte aditionale la contracte de inchiriere. Inexistenta cauzei ilicite si imorale 

32. Antecontract de vanzare-cumparare. Clauza de inalienabilitate. Efecte. Instrainarea bunului de catre promitentul-vanzator. Nulitate 

33. Promisiune de vanzare-cumparare. Actiune in rezolutiune. Prescriptie 

34. Actiune in rezolutiunea unei promisiuni sinalagmatice de vanzare-cumparare, avand ca obiect un bun imobil. Suspendarea contractului. Activarea clauzei penale. Conditii 

35. Actiune in obligare la plata chiriei. Prescriptia extinctiva aplicabila

36. Cerere avand ca obiect stabilirea judiciara a unui termen de restituire a imprumutului banesc. Conditii de aplicare a dispozitiilor art. 2162 C.civ. 

37. Contract de studii doctorale cu clauza penala. Activarea clauzei penale 

38. Raspunderea subsidiara a Statului Roman 

39. Raspunderea delictuala a Ministerului Public prin Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj si Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca pentru fapta proprie 

40. Plasament. Norma imperativa. Norma dispozitiva. Ordinea de aplicare. Plasamentul copilului sub 7 ani. Mentinerea fratilor impreuna 

LITIGII CU PROFESIONISTI 

41. Societate comerciala. Transmiterea unor parti sociale realizata de catre asociatul unic. Conditii de validitate. Decizia asociatului unic. Necesitatea modificarii actului constitutiv. Actiune in constatare, actiune in realizare. Cesiunea de parti sociale cu titlu gratuit. Soti. Intentia de a gratifica. Affectio societatis 

42. Anulare a hotararii AGA. Nulitate absoluta. Societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati. Necesitatea dublei majoritati, a asociatilor si a partilor sociale. Conditii procedurale pentru legalitatea hotararii 

43. Societate cooperativa. Exceptia lipsei calitatii de reprezentant. Persoana care figura in calitate de reprezentant la registrul comertului, desi mandatul sau expirase, fara ca alta persoana sa fi fost numita ori sa fi acceptat aceasta calitate. Persoana inscrisa la registrul comertului face dovada calitatii de reprezentant a persoanei juridice 

44. Antecontract de vanzare-cumparare. Actiune pentru evacuarea promitentului-cumparator si cerere reconventionala pentru rezolutiunea promisiunii si repunere in situatia anterioara. Autoritate de lucru judecat. Hotarare data cu privire actiunea in executarea promisiunii. Pact comisoriu de gradul IV. Prescriptie. Intrerupere. Explicitarea pretentiilor in apel 

45. Contract de vanzare-cumparare. Actiune pentru constatarea intervenirii conditiei rezolutorii. Valorificarea dreptului de proprietate asupra terenului, redobandit retroactiv, urmare a implinirii conditiei rezolutorii. Regimul juridic al actiunilor mixte. Caracter imprescriptibil 

46. Obligatie de a face. Contract de subrogatie, cesiune de contract si de dare in plata. Actiune pentru executarea promisiunii de dare in plata. Prescriptie. Intrerupere prin faptul posesiei imobilului. Conditii. Interpretarea contractului 

47. Pretentii. Martor. Legatura de interes cu parata. Grup de societati. Autoritate de lucru judecat. Hotarare nedefinitiva. Contract. Neplata pretului la scadenta. Exceptie de neexecutare. Obligatie neesentiala. Reducerea clauzei penale. Conditii 

48. Reziliere contract. Mandat comercial cu reprezentare. Pact comisoriu de gradul III. Interpretarea contractelor. Circumstantiere a limitelor mandatului. Distinctie fata de reglementarea unei obligatii de a nu face. Prejudicii 

49. Pretentii privind contravaloarea unor servicii de inchiriere. Contract conform caruia determinarea pretului se va face printr-un act aditional. Imposibilitatea determinarii pretului in baza art. 1233 ori a art. 1661 C.civ. Actiune neintemeiata 

50. Pretentii. Contract de antrepriza. Executie si realizare a unor lucrari de finisaje. Cerere de obligare a beneficiarului la plata garantiei de buna executie. Invocarea de catre beneficiar a unor deficiente de calitate a lucrarilor. Conduita partilor 

51. Contract. Decaderea partii din beneficiul unui termen. Comportamentul co-contractantului. Obligatia de cooperare a partilor 

52. Contract de vanzare-cumparare. Cladiri edificate pe un teren ulterior restituit in baza Legii nr. 10/2001. Cerere de constatare a nulitatii contractului, formulata de proprietarul terenului. Mostenitor. Calitate procesuala. Interes. Accesiune imobiliara artificiala. Cauza ilicita. Reaua-credinta a partilor 

53. Pretentii din asigurari. Calitatea procesuala a Fondului de Garantate a Asiguratilor 

54. Contract de credit. Imprumutatori persoane fizice. Cerere de constatare a caracterului abuziv al unor clauze. Evaluarea calitatii de consumator. Elemente care contureaza tiparul unei activitati economice desfasurate in mod organizat, permanent si sistematic 

55. Clauze abuzive. Comision de administrare. Comision de acordare. Comision privind scadenta anticipata 

56. Pretentii. Asigurare de viata. Clauza abuziva. Obligatia asiguratului de furnizare informatii. Termeni care nu sunt clari si inteligibili, oferind asiguratorului posibilitatea de a se exonera de raspundere potrivit propriei vointe 

57. Clauze abuzive. Restituirea sumelor platite de consumatori. Dobanzi. Mod de calcul. Moneda. Cheltuieli de judecata. Onorariu de avocat achitat de mandatar. Servicii de consultanta pentru evaluarea obiectului cererii 

58. Contract de credit. Stabilirea caracterului abuziv al unor clauze. Consecinte. Trimitere spre rejudecare in vederea stabilirii efectelor ce decurg din constatarea caracterului abuziv al clauzei si a masurilor menite sa conduca la restabilirea echilibrului dintre parti 

59. Dare in plata. Gresita admitere a contestatiei creditorului. Impreviziune. Conditii. Riscul fluctuatiei majore a cursului. Caracterizare ca risc neasumat. Utilitatea sociala a contractului. Ruina contractuala a debitorului 

60. Dare in plata. Hotarare data in apel. Motivare. Exigente. Motivare superficiala, limitata la expunerea concluziei. Lipsa din considerente a elementelor legate de starea de fapt relevanta si a cadrului juridic in temeiul caruia s-a conturat solutia in drept. Distinctie fata de motivarea succinta 

61. Dare in plata. Incalcarea dreptului la un proces echitabil prin ignorarea argumentelor legate de gresita aplicare a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 77/2016, in ce priveste indeplinirea conditiilor de fond cat si de forma fata de argumentele invocate de parati 

62. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Notiunea de „profesionist”. Composesorat. Entitate organizata sub forma unei intreprinderi in scopul obtinerii de profit. Lipsa de relevanta a inregistrarii in registrul asociatiilor si fundatiilor, cata vreme persoana juridica este infiintata si functioneaza in temeiul unor legi speciale, fiind orientata spre obtinerea de profit. Admiterea cererii creditorului 

63. Deschiderea procedurii insolventei la cererea creditorului. Suspendarea executarii hotararii judecatorului-sindic, anterior intocmirii tabelului preliminar. Rasturnarea prezumtiei de insolventa. Analiza raportata la creanta creditorului care a solicitat deschiderea procedurii. Disponibil in conturi, negrevat de alte obligatii, in cuantum superior acelei creante. Lipsa datoriilor fata de bugetul de stat 

64. Notificarea deschiderii procedurii. Exigente 

65. Administrator judiciar. Pretinsa incompatibilitate. Ipotezele de exceptie reglementate de art. 28 alin. (5) din O.U.G. nr. 86/2006. Enumerare fara caracter cumulativ. Creanta necontestata de catre debitor. Gresita retinere a incompatibilitatii administratorului judiciar de catre judecatorul-sindic 

66. Administrator judiciar. Cerere a creditorului pentru sesizarea din oficiu a judecatorului sindic si inlocuirea administratorului judiciar. Respingere

67. Legea insolventei. Onorariul administratorului judiciar prin raportare la interpretarea operatiunilor de lichidare intreprinse in procedura de reorganizare 

68. Revizuire. Pretinsa contrarietate de hotarari ale judecatorului-sindic referitoare la onorariul lichidatorului. Invocarea autoritatii de lucru judecat. Aparare deja formulata si analizata. Recurs deghizat 

69. Adunarea creditorilor. Vot ambiguu. Anularea partiala a hotararii adunarii creditorilor doar pe considerentul modului de calcul al voturilor. Caracter disproportionat, prin anihilarea voturilor valide care exprima si cvorumul necesar luarii unei hotarari valabile 

70. Procedura insolventei. Creanta. Acordarea protectiei corespunzatoare 

71. Declaratie de creanta. Lipsa caracterului cert, lichid si exigibil. Contract de cesiune de creanta. Lipsa mentiunii cu privire la pret. Consecinte. Deosebiri intre actele transmise lichidatorului si cele prezentate instantei 

72. Creanta constand in penalitati contractuale. Reducere 

73. Contestarea unei creante din tabel definitiv de creante, dupa expirarea termenului. Neintrunirea conditiilor prevazute de art. 75 din Legea nr. 85/2006. Divizarea societatii. Efecte. Creditor bugetar 

74. Procedura insolventei. Actiune in anulare a unui act de dare in plata. Renuntarea lichidatorului judiciar la judecata. Recurs formulat de creditorul presedinte al comitetului creditorilor. Existenta legitimarii sale procesuale active 

75. Actiune in anulare. Act de dare in plata incheiat cu o alta societate comerciala. Reaua-credinta a tertului dobanditor. Elemente care exclud principiul autonomiei de vointa a contractantilor. Afiliere. Alte imprejurari 

76. Actiune in anulare. Transfer de proprietate catre un creditor, in contul unei datorii sau in folosul acestuia in cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii. Lipsa de relevanta a bunei sau relei credinte a creditorului

77. Actiune in anularea unui transfer patrimonial. Bunuri care formau obiectul unei garantii reale mobiliare. Repunere in situatia anterioara 

78. Compensare legala. Creante anterioare deschiderii procedurii, constatate prin hotarari judecatoresti, definitive ulterior. Inexistenta unui termen limita pentru sesizarea practicianului in insolventa cu o cerere avand ca obiect verificarea conditiilor compensarii legale 

79. Pretentii. Contract de inchiriere. Locator in insolventa. Invocarea compensarii creantelor reprezentate de pretul chiriei si garantia constituita de chirias. Neindeplinirea conditiilor privind caracterul exigibil 

80. Procedura insolventei. Executarea unor antecontracte de vanzare-cumparare. Contestarea masurilor lichidatorului. Procedura complexa, cu numar mare de parti. Sarcini exorbitante in seama contestatorilor persoane fizice. Raportul intre valoarea de piata a bunului si valoarea bunului. Pret stabilit avand in vedere repararea unui prejudiciu patrimonial incercat de catre promitentii cumparatori prin fapta promitentului vanzator 

81. Plan de reorganizare judiciara. Limitele devolutiunii in contestatia impotriva hotararii de confirmare a planului. Pretinse conflicte de interese. Apel incident. Admisibilitate. Lipsa intereselor contrare intre cel care a declarat apelul principal, respectiv apel incident 

82. Plan de reorganizare judiciara. Modificare. Apel impotriva hotararii judecatorului-sindic. Legitimare procesuala. Creditor indreptatit sa participe la procedura insolventei. 

83. Plan de reorganizare judiciara. Pretinsa completare. Depunerea dupa expirarea termenului prevazut de art. 132 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de confirmare. Sfera controlului exercitat de judecatorul sindic. Conditii pentru modificarea planului de reorganizare 

84. Tabel suplimentar de creante. Fidejusori in contractele de leasing, alaturi de debitorul in insolventa, care au achitat rate de leasing locatorului in urma executarii silite. Gresita respingere a contestatiei 

85. Contestatie la tabelul suplimentar. Creditor bugetar. Restrangerea drepturilor creditorilor in procedura insolventei, girata prin votul adunarii creditorilor. Chestiune de disponibilitate de ordine privata. Efectele confirmarii planului de reorganizare 

86. Raspunderea administratorilor. Cesiune de parti sociale. Administratori de fapt 

87. Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL 

88. Decizie emisa de Colegiul medicilor – Comisia superioara de disciplina. Cerere de anulare gresit respinsa pentru lipsa calitatii procesuale active 

89. Contencios administrativ. Comunicarea actului administrativ. Efecte 

90. Contencios administrativ. Interesul reclamantului. Solicitare de anulare a unor contracte formulata de un tert. Inchirierea unor pajisti. Evaluarea caracterului actual al interesului acestuia. Imposibilitatea obtinerii vreunui folos 

91. Cerere de suspendare act administrativ. Procese-verbale de control al exploatarii parchetului si de reprimire a parchetului si act de control emise de ocolul silvic. Calificarea ca fiind act administrativ. Gresita respingere a actiunii ca fiind inadmisibila 

92. Actiune privind constatarea nulitatii absolute a actului adoptat in stare de conflict de interese. I. Lipsa obligativitatii parcurgerii procedurii prealabile de Agentia Nationala de Integritate. II. Repunere in situatia anterioara 

93. Fonduri europene. Director executiv cu privire la care ANI a constatat conflictul de interese. Raport neanulat. Aplicarea corectiilor financiare

94. Cerere de revizuire intemeiata pe art. 21 din Legea nr. 554/2004. Conditii 

95. Aplicarea art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004. Executarea integrala, la momentul solutionarii cererii creditorului, a titlului executoriu. Lipsa de justificare a obligarii la plata unei amenzi. Ratiune. Imposibilitatea realizarii scopului de constrangere vizat de masura. Posibilitatea stabilirii eventualelor despagubiri pentru creditorul prejudiciat si a amenzii definitive doar in conditiile alin. (4) si (5) ale art. 24 

96. Executarea hotararilor pronuntate in contencios administrativ. Cerere de aplicare a amenzii si a penalitatilor. Autoritate publica debitoare – consiliul local

97. Contract de concesiune. Pretentii. Prescriptia creantelor concedentului unitate administrativ-teritoriala. Creante bugetare. Creante fiscale. Distinctie. Consecinte. Termen de prescriptie. Intreruperea cursului termenului de prescriptie 

98. Pretentii. Ingrijirea persoanei cu handicap intr-un alt centru decat cel din judetul pe raza caruia aceasta isi are domiciliul sau resedinta. Contravaloarea serviciilor de protectie sociala. Conditii. Prescriptie. Termen 

99. Ajutor financiar pentru angajarea de absolventi. Motive de refuz. Neconcordante in calculul sumelor solicitate. Gresita respingere a cererii reclamantei 

100. Indemnizatie de crestere a copilului. Persoana care obtine venituri din activitati independente. Baza de calcul. Obligatia de plata a dobanzii penalizatoare 

101. Incadrare in grad de handicap. Emiterea unui nou certificat. Act administrativ afirmativ intemeiat pe prevederile art. III din H.G. nr. 927/2016 – inlocuirea certificatelor. Realizarea unei reevaluari a titularului. Nelegalitate 

102. Certificat de incadrare in grad de handicap. Cerere de anulare. Actiune personala intuitu personae din partea titularului dreptului pretins vatamat. Decesul reclamantului anterior pronuntarii primei instante. Consecinte 

103. Decizie de imputare a sumei primita cu titlu de ajutor social. Lipsa unei adeverinte. Motiv temeinic de depasire a termenului pentru realizarea procedurii prealabile. Termen pentru depunerea contestatiei. Prescriptia dreptului material la actiune. Data la care institutia publica trebuia sa cunoasca paguba. Conditie de sistare a platii ajutorului social ce poate fi dedusa din informatiile transmise autoritatii administrative de catre alte institutii publice 

104. Tratament medical in strainatate. Decontarea contravalorii serviciilor medicale platite de pacient 

105. Decontarea integrala a cheltuielilor medicale efectuate in strainatate. Conditii referitoare la autorizarea prealabila. Nesolicitarea formularului E112. Necesitatea dovedirii imprejurarilor care au impiedicat persoana interesata a solicita autorizarea prealabila. Gresita aplicare a legii. Respingerea pretentiilor in recurs 

106. Hotarare a consiliului local. Criterii de acordare a locuintelor sociale. Necesitatea unui venit, excluzand prestatiile din asistenta sociala. Nelegalitate. Apreciere globala a instantei asupra legalitatii actului administrativ. Trimiterea cauzei spre rejudecare

107. Asociatie de vanatoare. Plata tarifului de gestionare a faunei cinegetice catre proprietarii terenurilor care fac parte din fond. Modalitati. Existenta unei asociatii a proprietarilor. Consecinte 

108. Fonduri cinegetice. Litigiu privind contracte de gestiune. Calitate procesuala. Reziliere. Procedura prealabila. Notificare de reziliere. Termen pentru formulare. Culpa paratei 

109. Regimul strainilor. Contestarea deciziei de returnare. Reclamant parinte al unui minor care are cetatenia romana 

110. Cerere de anulare a autorizatiei de construire formulata de un tert. Termen pentru formularea plangerii prealabile. Amplasarea panoului de informare la locatia constructiei. Calitatea de persoana vatamata. Interes. Nelegalitatea autorizatiei. Lipsa notificarii proprietarilor parcelelor vecine la emiterea PUD. Contradictie intre PUD si PUZ. Evolutia reglementarilor 

111. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Act administrativ care poate face obiectul actiunii in anulare sau suspendare, potrivit Legii nr. 554/2004 

112. Autorizatie de construire. Cerere de sesizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Neindeplinirea conditiilor legale pentru sesizare. Intrare in circuitul civil. Imposibilitatea revocarii dupa inceperea lucrarilor. Consecinte. Gresita admitere a exceptiei lipsei procedurii prealabile 

113. Urbanism. Solicitare de anulare partiala a PUG. Motive procedurale de nelegalitate neintemeiate. PUZ anterior. Consecinte. Pretinsa incalcare a dreptului de proprietate privata 

114. Terenuri amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism. Interdictia reducerii suprafetelor acestora ori stramutarii lor. Efecte. Nulitatea absoluta a actelor administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea dispozitiilor art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2017. Incalcarea dispozitiilor legale incidente prin PUG 

115. Urbanism. Intelesul conditiei vatamarii unui drept recunoscut de lege sau a unui interes legitim. Vatamarea dreptului reclamantilor de a nu se construi la distante mai mici decat cele garantate de lege fata de proprietatea acestora, respectiv de a nu se construi cladiri mai inalte decat cele permise de lege este suficienta pentru anularea autorizatiei de construire si a certificatului de urbanism 

116. Urbanism. Inadmisibilitatea actiunii directe avand ca obiect obligarea la emiterea unor certificate de urbanism, fara ca refuzul de a emite actele solicitate sa faca obiect al actiunii. Natura juridica si efectul exceptiei de nelegalitate 

117. Modificarea cererii de chemare in judecata. Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 554/2004. Valabilitatea planurilor urbanistice zonale si a planurilor urbanistice de detaliu aprobate anterior intrarii in vigoare a noului Plan Urbanistic General (H.C.L. nr. 493/22.12.2014). Studiul geotehnic: natura juridica si valabilitate. Autoritatea de lucru judecat a hotararii prin care se dispune suspendarea executarii actului administrativ, in privinta conditiei de admisibilitate a actiunii in anularea actului administrativ referitoare la formularea in termen a plangerii prealabile. Cheltuieli de judecata 

118. Contencios administrativ. Cerere de emitere a autorizatiei de construire pentru intrarea in legalitate. Conditii legale 

119. Legea nr. 544/2001. Informatii exceptate de la comunicare 

120. Comunicare informatii de interes public. Situatia de exceptie a informatiilor care fac parte din categoriile informatiilor clasificate. Procedura de contestare a clasificarii nelegale a informatiilor

121. Comunicare informatii de interes public. Continutul informatiilor. Intocmirea inscrisurilor constatatoare

122. Cerere de informatii de interes public. Capacitatea procesuala a primariei. Lipsa capacitatii de a sta in judecata in nume propriu 

123. Litigiu grefat pe executarea unui contract de achizitii publice. Clauza arbitrala. Necompetenta generala a instantelor judecatoresti. Efecte. Cerere reconventionala 

124. Litigiu privind achizitiile publice. Respingerea contestatiei pentru neconstituirea cautiunii. Dispozitii legale incidente 

125. Achizitii publice. Interesul pentru invocarea neconformitatii ofertelor altor participanti. Interpretarea prevederilor legale aplicabile solicitarilor de clarificari. Incalcarea principiului transparentei si al egalitatii de tratament. Ambiguitati ale documentatie de atribuire. Anularea procedurii 

126. Achizitii publice. Conditii pentru anularea intregii proceduri de atribuire. Imposibilitatea continuarii legale a procedurii. Act din procedura de achizitie constatat ca nelegal. Anulare si reluarea procedurii de la ultimul act valabil. Regimul nulitatii actelor intocmite in cadrul procedurilor de achizitii publice. Dispozitii legale incidente. Dreptul comun in materie de achizitii publice – Legea nr. 101/2016, iar nu dispozitiile Codului civil 

127. Achizitii publice. Lipsa prevederii in caietul de sarcini a unei anumite autorizari. Efecte. Anularea rezultatului procedurii. Conditii 

128. Contract administrativ. Servicii publice de transport local. Litigiu privitor la executare. Calitate procesuala pasiva. Asociatie de dezvoltare intercomunitara. Unitate administrativ-teritoriala 

129. Exceptia prescriptiei dreptului material la actiune in cazul actiunilor in despagubiri grefate pe un contract de achizitie publica, formulata ca efect al raportului de audit extern. Cauza juridica a actiunii. Admisibilitatea actiunii in repetitiune fundamentata pe plata nedatorata. Plata efectuata din eroare vs. plata voluntara grefata pe eroarea nescuzabila 

130. Redeventa contract concesiune. I. Cerere de scutire de la plata accesoriilor. Intreruperea cursului termenului de prescriptie. Conditii legale. II. Principiul protectiei increderii legitime si a securitatii juridice 

131. Functie publica de politist. Concurs de incadrare din sursa externa. Acordare grad profesional. Corelatia dintre functia ocupata si gradul profesional detinut de ocupant 

132. Functionar public cu statut special. Decizie de imputare. Culpa mai multor persoane. Contestarea deciziei de imputare pe considerentul gradului de culpa retinut 

133. Decizie de eliberare din functie la implinirea varstei de pensionare a unui functionar de sex feminin care si-a exprimat optiunea de a continua activitatea. Nelegalitate 

134. Functionar public cu statut special. Obligarea la emiterea ordinului de trecere in rezerva, cu acordarea drepturilor aferente. Criterii de aplicare a O.G. nr. 7/1998 

135. Functionar public. Incetarea raportului de serviciu ca urmare a condamnarii penale. Notiunea de infractiune de coruptie care atrage incetarea raportului de serviciu. Relevanta infractiunii de uz de fals absorbite in continutul altei infractiuni 

136. Functionar public. Compensatie pentru chirie. Imobil inchiriat intr-o alta localitate decat aceea in care functioneaza petentul. Netemeinicie 

137. Functionar public. Salarizare. Salariu maxim aflat in plata. Drepturi salariale stabilite prin hotarari judecatoresti. Relevanta pentru stabilirea salariului altor persoane decat cele care au fost parte in procesele in care s-au pronuntat respectivele hotarari 

138. Politist. Salarizare. Solicitare de egalizare a salariului pentru functia indeplinita cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata 

139. Personal silvic. Spor de risc de 25%. Raportul dintre prevederile Codului silvic si dispozitiile legilor de salarizare. 

140. Aplicabilitatea Codului civil in raportul de drept fiscal. Semnificatia principiului prevalentei economicului asupra juridicului. Vanzarea distincta a imobilului si a operatiunilor de transformare/modernizare ale acestuia din perspectiva TVA 

141. Contencios fiscal. Calitate procesuala pasiva. Emitent al actului administrativ lipsit de personalitate juridica. Reprezentare. Directie regionala antifrauda, ANAF

142. Societati afiliate. Contract de inchiriere imobil si obiecte de inventar. Interpretare. Preturi de transfer. Mod de aplicare a art. 128 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003 

143. Contencios fiscal. Prezumtia de legalitate a actelor administrative normative. Consecinte. Impozit pe profit. Termen de prescriptie a dreptului de stabilire a creantelor fiscale. „In dubio contra fiscum”. Inaplicabilitate. Operatiuni cu contribuabili inactivi. Aplicarea jurisprudentei CJUE specifice aspectelor din cauza, iar nu a celei cu un caracter mai general. Tranzactii cu persoane afiliate 

144. Realitatea operatiunilor economice. Dovada. Operatiuni cu contribuabil inactiv. Caracterul nedeductibil al acestor achizitii raportat la art. 21 alin. (4) lit. r) din Legea nr. 571/2003 

145. Decizie de impunere. Contestatie. Operatiuni fictive. Elemente pentru aprecierea caracterului fictiv si analiza fondului litigiului. Lipsuri formale ale facturilor prezentate pentru deducerea TVA. Distinctiile fata de lipsa din actele contribuabilului a elementelor necesare verificarii realitatii operatiunilor 

146. Decizie de impunere emisa pe numele unei persoane decedate. Nulitate pentru lipsa capacitatii procesuale de folosinta a contribuabilului persoana fizica. Succesiune nedezbatuta, mostenitori necunoscuti. Nerelevanta 

147. Raspundere solidara cu debitorul declarat insolvabil. Conditii. Reaua-credinta 

148. Angajarea raspunderii solidare a administratorului societatii. Conditii. Reaua-credinta a administratorului. Omisiunea solicitarii intrarii in insolventa. Limitele apararilor ce se pot formula in cererea de chemare in judecata decurgand din raportul de drept fiscal 

149. Raspundere solidara cu debitorul declarat insolvabil. Neindeplinirea obligatiei legale de a cere deschiderea procedurii insolventei pentru obligatii fiscale. Limitele rejudecarii pricinii. Aplicarea ratione temporis a legii de la data savarsirii faptelor. Elemente constitutive 

150. Obligatia de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate. Caracterul subsecvent al acesteia. Neincasarea veniturilor declarate de angajator. Ordinului Presedintelui ANAF nr. 2130/2013. Efecte

151. Contributia de asigurari sociale de sanatate. Notiunea de a te afla in intretinerea unei alte persoane. Sot care nu realizeaza venituri

152. Achitarea prin retinerea la sursa a sumelor reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate. Completarea declaratiei 112 rectificative cu privire la categoria de venit. Omisiunea corectarii neconcordantelor fata de venitul din conventiile civile declarat prin formularul 205. Consecinte. Principiul evitarii dublei impuneri 

153. Decizie de impunere emisa urmare a depasirii plafonului pentru inregistrare in scop de TVA. Exceptie de nelegalitate. Relevanta neacordarii dreptului de deducere in solutionarea exceptiei 

154. Contencios fiscal. TVA. Tranzactii imobiliare calificate ulterior ca operatiuni impozabile. Determinarea obligatiilor fiscale in conditiile nementionarii TVA in contracte. Pretul prevazut in contract. Semnificatie. Drept de deducere TVA. Conditii. Nedepunerea documentelor necesare – aspect care tine de conditiile de forma. Creante fiscale accesorii. Principiul proportionalitatii 

155. TVA. Drept de deducere. Conditia ca serviciile achizitionate sa fie destinate operatiunilor taxabile. Servicii facturate de mai multe ori, de catre diferiti prestatori. Cota redusa de 5% in cazul constructiilor. Conditii de aplicare. Modificarea preturilor bunurilor vandute (apartament, loc de parcare) cu mentinerea pretului total. Lipsa relevanta. Includerea valorii locului de parcare in pretul total. 

156. Contencios fiscal. Modificarea tardiva a actiunii. Contestarea actelor fiscale. Suspendare nejustificata a solutionarii contestatiei actului fiscal pana la solutionarea unei cauze penale 

157. Decizie de solutionare a contestatiei. Suspendarea solutionarii contestatiei de catre organul fiscal pana la solutionarea unei cauze penale. Ajustare TVA. Ipoteza intrarii in faliment a societatii comerciale nu este echivalenta cu incetarea existentei bunurilor de capital 

158. Decizie de impunere. Obligatii reprezentand accize alcool. Situatia detentorului precar. Legalitatea impunerii 

159. Impozit pe constructii. Impozit pe cladiri. Corelari si distinctii. Legalitatea impunerii. Act administrativ fiscal. Continut. Solutionarea contestatiei fara ascultarea contribuabilului. Consecinte. Conditia existentei unei vatamari 

160. Impozit pe cladiri. Imobil care, in baza autorizatiei de construire, avea o destinatie mixta. Schimbarea destinatiei cladirii. Declaratia pe proprie raspundere a persoanei impozabile. Relevanta. Posibilitatea organului fiscal de a verifica realitatea celor declarate. Caracterul nejustificat al refuzului de a emite decizia de impunere 

161. Impozit pe teren intravilan. Neincidenta in cauza a cauzei de scutire prevazuta de art. 464 NCF [art. 257 alin. (1) lit. k) vechiul C.fisc.]. Incalcarea principiului increderii legitime si securitatii juridice. Consecinte. Inlaturarea accesoriilor fiscale

DREPTUL MUNCII SI ASIGURARILOR SOCIALE 
DREPTUL MUNCII 

162. Contract individual de munca incheiat pe durata determinata. Depasirea duratei contractului. Invocarea nulitatii. Lipsa concurs pentru incadrarea pe durata nedeterminata a personalului din institutiile si autoritatile publice. Consecinte 

163. Contract individual de munca incheiat pe durata determinata. Perioada de proba. Incetarea contractului individual de munca dupa expirarea perioadei de proba. Consecinte. 

164. Detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale. Drepturile lucratorului detasat. Beneficiul salariului minim pe ramura de activitate din statul membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, pe al carui teritoriu sunt prestate serviciile. Diurna. Lipsa dovezii asumarii obligatiei din partea angajatorului 

165. Interzicerea stabilirii diurnei pentru transportul intracomunitar in functie de distanta parcursa. Obligatia societatilor de transport auto de a organiza, indruma si controla activitatea conducatorilor auto pentru a se asigura de respectarea legislatiei in domeniu. Raspunderea angajatorului pentru nerespectarea legislatiei de catre conducatorii auto 

166. Nelegalitatea deciziei de delegare a unui salariat pentru lipsa caracterului real al acestei masuri. Consecinte. Repunerea partilor in situatia anterioara 

167. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Nulitatea deciziei de modificare unilaterala a felului muncii, a locului muncii si a remuneratiei 

168. Suspendare contract individual de munca. Verificarea legalitatii unui act juridic cu existenta si efecte necontestate, care nu imbraca forma scrisa (instrumentum probationis). Caracterul criticabil al pronuntarii instantei asupra unui act conex doar in considerarea faptului ca imbraca forma scrisa ad probationem. Neagravarea situatiei in propria cale de atac. Acordarea drepturilor salariale restante a caror plata nu a fost dovedita in conditiile art. 168 alin. (1) C.uncii 

169. Suspendarea efectelor deciziei de incetare a contractului individual de munca, cu acordul partilor, in vederea pensionarii, prin procedura ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilitate 

170. Incetarea de drept a contractului individual de munca. Efectele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 387/05.06.2018. Limitarea libertatii de apreciere a angajatorului in conditiile in care femeia isi manifesta dorinta de a munci pana la implinirea varstei standard de pensionare a unui barbat cu aceeasi data de nastere de referinta

171. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Nulitatea procedurii pentru nerespectarea termenului de preaviz 

172. Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Plati compensatorii. Natura juridica. Plata in rate lunare egale, incepand cu data concedierii. Schimbarea cadrului normativ privind plata CAS si CASS. Consecinte. Lipsa garantarii in plata a unui anumit cuantum 

173. Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Continut decizie. Lipsa motivelor pentru care s-a dispus concedierea salariatului. Nulitate decizie. Munca suplimentara. Conditii 

174. Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca. Necompensarea prin ore libere platite. Consecinte. Plata orelor suplimentare prestate de salariat. Planificare de serviciu. Dovada orelor suplimentare efectiv prestate 

175. Concediu de odihna. Indemnizatie. Cumul de functii la acelasi angajator 

176. Salarizare personal platit din fonduri publice. Personal din institutiile si companiile de spectacole si concerte. Acte normative succesive cu caracter tranzitoriu. Semnificatie. Lege-cadru de salarizare. Aplicare etapizata. Consecinte 

177. Salarizare personal platit din fonduri publice. Anulare dispozitie primar emisa in baza dispozitiilor Legii-cadru nr. 153/2017. Lipsa procedurii prealabile de contestare. Inadmisibilitate

178. Salarizare personal platit din fonduri publice. Familia ocupationala de functii bugetare „sanatate si asistenta sociala”. Spor pentru activitatea desfasurata in conditii deosebit de periculoase pentru activitatea prestata in blocul operator. Cadrul normativ incident. Cumul categorii de sporuri. Aplicarea Legii-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Semnificatie 

179. Salarizare personal platit din fonduri publice. Familia ocupationala invatamant. Stabilire drepturi salariale in baza dispozitiilor Legii-cadru nr. 153/2017, la data de 1 martie 2018. Majorare 20%. Consecinte. Calcul spor dirigentie 

180. Salarizarea personalului platit din fonduri publice. Limitarea cuantumului brut al salariului de baza. Eventualitatea scaderii salariului. Sporuri. Imposibilitatea acordarii unui spor prevazut pentru alta categorie de personal, intr-o anexa distincta a legii 

181. Salarizare personal platit din fonduri publice. Aplicarea etapizata a prevederilor legale in materie. Egalizarea la nivelul maxim de salarizare aflat in plata. Semnificatie. Incadrare la maximul din grila de salarizare potrivit dispozitiilor Legii-cadru nr. 284/2010. Inadmisibilitate. Plata indemnizatiei de zbor. Plafonarea sumelor reprezentand sporuri, compensatii, prime si indemnizatii individuale la 30% din salariul de baza. Situatii in care opereaza

182. Personal contractual in cadrul familiei ocupationale „Administratie”. Serviciu public in subordinea unui consiliu judetean. Incadrare. Legea-cadru nr. 153/2017. Aplicarea dispozitiilor de exceptie ale art. 11 

183. Indemnizatie lunara pentru titlul stiintific de doctor. Conditii de acordare de catre angajator. Activitate in domeniul in care se detine titlul de doctor. Utilitatea pentru angajator a pregatirii doctorale a salariatului 

184. Personal din invatamant. Drepturi salariale. Lipsa calitatii procesuale pasive a Inspectoratul Scolar Judetean 

185. Plata drepturilor salariale. Insolventa angajatorului. Creante ale salariatului anterioare si ulterioare deschiderii procedurii. Competenta de solutionare. Suspendarea de drept sau incetarea litigiilor de drept comun conform Legii nr. 85/2014. Distinctii 

186. Solicitarea de acordare a unor drepturi banesti neprevazute in contractul individual de munca. Dovada obligatiilor angajatorului 

187. Raspunderea disciplinara a angajatului. Abaterea disciplinara. Conditia premisa a angajarii raspunderii disciplinare 

188. Raspundere disciplinara. Termenul in care salariatul trebuie convocat in vederea cercetarii disciplinare prealabile conform regulamentului intern. Schimbarea domiciliului/resedintei salariatului pe parcursul cercetarii disciplinare. Neinformare angajator. Consecinte. Descrierea abaterii disciplinare. Criteriile de stabilire a sanctiunii disciplinare 

189. Decizie de sanctionare disciplinara. Nerespectarea procedurii de cercetare disciplinara. Convocare nelegala. Prescriptia aplicarii sanctiunii disciplinare 

190. Actiune in raspundere disciplinara. Valorificarea declaratiilor de martori. Reindividualizare sanctiune disciplinara 

191. Raspundere disciplinara. Regim sanctionator special al personalul silvic. Distinctii fata de Codul muncii. Termene de prescriptie 

192. Concediere disciplinara. Dovada incapacitatii temporare de munca de catre persoana care are calitatea de salariat la doi angajatori diferiti 

193. Raspundere patrimoniala a angajatorului. Conditii. Distinctia dintre boala profesionala si accidentul de munca. Efectele cunoasterii riscurilor activitatii desfasurate asupra raspunderii patrimoniale a angajatorului. Daune materiale. Daune morale 

194. Actiune in raspundere patrimoniala. Efectele pe care le are asupra raspunderii patrimoniale a angajatorului procesului-verbal necontestat prin care ITM constata culpa angajatorului 

195. Actiune in raspundere patrimoniala. Exceptia prescriptiei dreptului la actiune. Necorelari intre Codul muncii si Legea nr. 62/2011 cu privire la momentul de la care curge termenul de prescriptie: data nasterii dreptului la actiune sau data producerii pagubei. Angajarea raspunderii patrimoniale a primarului. Inceputul termenului de prescriptie. Incetarea mandatului 

196. Raspunderea patrimoniala a padurarului pentru taierile ilegale de arbori in situatia particulara a efectuarii concediului de odihna de cateva zile 

197. Antrenarea raspunderii patrimoniale a fiecarui salariat implicat in producerea prejudiciului in situatia in care salariatii ocupa functii diferite si au incalcat atributii de serviciu specifice functiei detinute. Lipsa caracterului subsidiar al raspunderii in aceasta situatie 

198. Raspunderea patrimoniala a angajatului. Nota de constatare si evaluare a pagubei. Contravaloare paguba recuperata mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. Nulitate partiala

199. Actiune in raspundere patrimoniala a angajatului. Sarcina probei in ceea ce priveste intinderea prejudiciului. Solicitarea, in cadrul cheltuielilor de judecata, a taxei de timbru platite in conditiile in care initial actiunea a fost introdusa la judecatorie, ca actiune civila supusa taxei de timbru (platita ca atare), iar ulterior a fost declinata la tribunal, ca litigiu de munca scutit de la plata taxei de timbru 

200. Discriminare. Raportul dintre cauzele avand ca obiect contestarea hotararilor pronuntate de Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii de constatare a existentei/savarsirii faptei ilicite discriminatorii, respectiv cauzele prin care persoana care se considera discriminata solicita despagubiri si restabilirea situatiei anterioare/anularea situatiei create prin discriminare potrivit dreptului comun. Suspendare facultativa a judecatii cauzei 

201. Incadrare a activitatii prestate de salariat in grupa superioara de munca. Conditii. Netemeinicie 

DREPTUL ASIGURARILOR SOCIALE 

202. Recunoasterea beneficiului grupelor de munca in favoarea persoanelor pentru care nu s-a parcurs procedura prevazuta de Ordinul nr. 50/1990 intrucat, la data intrarii acestuia in vigoare, nu se mai aflau in activitate. Efectele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 87/01.06.1999 

203. Contestatie decizie de pensionare. Valorificare stagiu de cotizare realizat in grupa a II-a de munca in temeiul H.G. nr. 1223/1990. Conditii 

204. Pensie anticipata partial. Stagiu de cotizare realizat si in Canada. Riscul care determina acordarea pensiei anticipate partial conform legii romane: batranetea 

205. Decizie de debit. Cumul pensie anticipata partiala cu venituri dintr-o activitate profesionala. Venituri de natura salariala aferente perioadei anterioare deschiderii drepturilor de pensie. Cumul permis 

206. Decizie medicala asupra capacitatii de munca. Incadrare in grad de invaliditate III. Reanalizarea situatiei medicale prin verificarea capacitatii de munca. Diminuarea capacitatii de munca sub 50%. Consecinte 

207. Recalculare pensie. Continutul adeverintelor care dovedesc venituri care fac parte din baza de calcul a pensiei 

208. Recalculare pensie. Venituri care pot intra in baza de calcul a pensiei. Venituri realizate in acord 

209. Pensie de serviciu judecator. Natura cererii de stabilire a pensiei in raport de veniturile care ar fi trebuit sa constituie baza de calcul a pensiei de serviciu, la momentul stabilirii acestui drept. Cerere de recalculare 

210. Pensie de serviciu a personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Pensionare de la instante sau parchete sau din alte functii. Conditii diferite de acordare. Vechime in specialitate. Vechime in functie. Executor judecatoresc care si-a continuat activitatea conform Legii nr. 188/2000 

211. Pensie militara de stat. Trecere de la pensia de invaliditate la pensia militara de serviciu pentru limita de varsta. Conditii. Reducerea varstei de pensionare. Calcul. Perioade de vechime cu fractiuni de cel putin 6 luni. Intregirea la un an in favoarea beneficiarului 

212. Pensie militara de stat. Actualizare. Cadrul normativ in vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie. Solicitare de acordarea a majorarii de 5,25% prevazuta de art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2016, pentru asiguratii carora li s-a deschis dreptul la pensie ulterior datei de 06.08.2017. Netemeinicie. Lipsa tratament discriminatoriu 

213. Natura juridica a dreptului banesc stabilit de Legea nr. 8/2006, privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

DREPT PROCESUAL CIVIL

214. Actiune de drept comun. Actiune in contencios administrativ. Lipsa dreptului de optiune 

215. Actiune in constatare vs. actiune in realizare. Calificare. Actiune privind stabilirea in favoarea reclamantei, constructor de buna-credinta, a unui drept de proprietate cu titlu de construire. Autoritate de lucru judecat. Prescriptie. Nasterea dreptului la actiune 

216. Cerere de recuzare. Caracter nefondat. Formularea unei sesizari adresate Inspectiei judiciare. Stare de dusmanie 

217. Interventie accesorie. Interes. Nulitate absoluta. Adoptie copil major 

218. Dreptul la aparare. Avocat care a redactat actiunea reclamantului la fond. Acelasi avocat reprezinta paratul in apel. Sanctiune. Incompatibilitate 

219. Competenta materiala. Cazul pluralitatii de reclamanti intr-o actiune civila in pretentii. Determinarea instantei competente 

220. Competenta materiala. Despagubiri pentru prejudiciile cauzate prin incuviintarea unor masuri asiguratorii, in litigii anterioare intre doi profesionisti, in legatura cu executarea unor contracte legate de activitatea lor economica 

221. Competenta. Rectificare acte de stare civila. Determinarea competentei 

222. Competenta. Actiune pentru dobandirea unui drept real. Prestatie tabulara sau obligatie de a face 

223. Competenta teritoriala. Actiune formulata de promitentul-cumparator pentru obligarea mostenitorilor promitentului vanzator la incheierea actului autentic de vanzare-cumparare. Solicitare pentru dezbaterea succesiunii a doi defuncti. Cereri principale si cereri accesorii 

224. Competenta internationala a instantelor romane. Divort. Domiciliul sotilor 

225. Competenta internationala. Incuviintarea executarii hotararii straine. Dreptul intern aplicabil 

226. Comunicarea actelor de procedura. Alegerea sediului procesual – societate de avocatura – fara indicarea unei anume persoane fizice desemnate pentru primirea efectiva a corespondentei. Consecinte juridice 

227. Hotarare de expedient inadmisibila. Neindeplinirea conditiilor prescrise imperativ prin Legea nr. 50/1991 pentru inscrierea constructiei in cartea funciara si intabularea dreptului de proprietate asupra acesteia in favoarea promitentului vanzator 

228. Autoritate de lucru judecat. Conditii 

229. Pretentii care pot face obiectul unei cereri de completare a unei hotarari judecatoresti, formulate printr-o actiune civila distincta in justitie. Inadmisibilitate 

230. Apeluri tardive. Cerere de repunere in termenul de declarare a apelurilor. Momentul pana la care se poate formula o cerere de repunere in termen 

231. Cheltuieli de executare. Notiune. Persoana obligata la plata acestora 

232. Probele. Aprecierea caracterului util al probei

233. Revizuire. Conditia ca inscrisul sa fi fost descoperit dupa sau inainte de darea hotararii 

234. Revizuire. Latura civila in procesul penal. Inscrisuri depuse in apel. Majorarea pretentiilor civile in procesul penal, conditionare in timp 

235. Adoptie. Copil in plasament. Necesitatea numirii unui tutore. Drepturile pe care le exercita in plasament presedintele consiliului judetean 

DREPT PENAL 

236. Primul termen al recidivei nu poate fi constituit dintr-o pedeapsa rezultanta mai mare de un an inchisoare, daca pedepsele componente nu depasesc un an inchisoare 

237. Masura de siguranta a confiscarii speciale. Posibilitatea luarii in cazul faptelor neprevazute de legea penala 

238. Prescriptia raspunderii penale. Inadmisibilitatea solicitarii de neaplicare de catre instanta de judecata a Deciziei C.C.R. nr. 797/2018 referitoare la neconstitutionalitatea art. 155 C.pen. Caracterul obligatoriu al deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei asupra cauzelor penale pendinte in momentul publicarii sale in Monitorul Oficial. Intreruperea termenului prescriptiei prin actele de procedura comunicate inculpatului. Suspendarea termenului prescriptiei prin incheierea de suspendare a judecarii apelului, ca urmare a sesizarii Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu pronuntarea unei hotarari prealabile de dezlegare a unei chestiuni de drept 

239. Ucidere din culpa. Infractiune complexa. Vatamarea corporala din culpa a 3 persoane. Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. Individualizarea pedepsei. Inchisoare cu executare 

240. Ucidere din culpa. Accident de circulatie. Analiza culpei comune

241. Vatamare corporala din culpa. Procedura recunoasterii invinuirii. Contestare a cuantumului prejudiciului si invocarea culpei concurente de catre asigurator. Judecare a actiunii penale indisolubil legata de solutionarea actiunii civila. Gresita disjungere a laturii civile

242. Santaj. Avocat. Plangere impotriva solutiei de clasare. Netemeinicia sustinerilor petentului. Lipsa elementelor constitutive ale infractiunii 

243. Talharie calificata. Elemente constitutive 

244. Inselaciune. Gresita condamnare. Contract de cesiune. Situatie in care nu inculpatul a fost cel care a initiat relatia de afaceri cu partea vatamata. Nerespectarea obligatiilor asumate prin contract. Lipsa intentiei de a insela. Fals in declaratii. Pretinsa stare de necesitate 

245. Operatiuni fara autorizatie prealabila cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Aplicarea dispozitiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002. Conditii. Favorizarea faptuitorului, influentarea declaratiilor. Elemente constitutive 

246. Abuz in serviciu. Asistent medical. Calitatea de functionar public. Incalcarea unor norme de legislatie primara detaliate in legislatia secundara. Favorizarea faptuitorului. Instigare. Gresita condamnare in prima instanta. Inexistenta scopului prevazut de lege 

247. Padurar. Fals intelectual. Uz de fals. Modalitati de comitere 

248. Parasirea locului accidentului. Elemente constitutive 

249. Exercitarea fara drept a profesiei de avocat. Achitare 

250. Abandon de familie. Elemente constitutive. Termen pentru formularea plangerii. Gresita condamnare in prima instanta. Achitare in apel

251. Neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. Achitare. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Renuntare la aplicarea pedepsei 

252. Trafic de droguri. Cerere de schimbare a incadrarii juridice din trafic de droguri de mare risc in trafic de droguri de risc. Caracter neintemeiat 

253. Incidenta art. 19 din Legea nr. 682/2002 cu consecinta reducerii la jumatate a limitelor de pedeapsa 

254. Operatiuni cu produse susceptibile de efecte psihoactive, disimuland ca sunt produse autorizate potrivit legii. Schimbarea incadrarii juridice in infractiunea prevazuta de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 194/2011. Lipsa scopului etichetarii in vederea disimularii 

255. Nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Achitare. Situatia in care din probele administrate nu se poate desprinde cu certitudine concluzia ca inculpatul a savarsit fapta imputata 

256. Evaziune fiscala. Inregistrarea unor cheltuieli ce nu au la baza operatiuni reale. Achitare. Inexistenta faptei. Realitatea operatiunilor 

DREPT PROCESUAL PENAL 

257. Verificarea legalitatii si temeiniciei rechizitoriului de catre prim-procurorul militar adjunct, in cazul incompatibilitatii prim-procurorului militar. Gresita solicitare de verificare de catre procurorul ierarhic superior 

258. Cererea fiicei inculpatului de repunere a cauzei pe rol si de achitare a inculpatului decedat este nelegala. Stingerea actiunii penale la data decesului inculpatului, indiferent de data constatarii incetarii procesului penal 

259. Daune morale. Imposibilitatea acordarii lor catre mostenitorii victimei, intrucat acestea tin de suferinta proprie si personalitatea celui care a suferit agresiunea 

260. Latura civila. Art. 1357 si art. 1369 C.civ., spre deosebire de jurisprudenta anterioara, extind raspunderea civila solidara a tainuitorului sau favorizatorului la despagubirea integrala, nu doar limitata la valoarea bunului tainuit ori la valoarea folosului realizat 

261. Probe. Decizii ale Curtii Constitutionale. Efecte in timp. Aplicabilitate imediata. Inteles. Interceptari realizate in baza unor mandate de siguranta nationala. Excludere. Concursul tehnic/sprijinul tehnic oferit de SRI pentru realizarea interceptarilor autorizate de instanta judecatoreasca 

262. Contestarea in apel a mijloacelor de proba constand in interceptarile efectuate de SRI sub regimul vechiului si noului Cod de procedura penala. Necompetenta absoluta a SRI de a efectua acte de cercetare penala si de a administra mijloace de proba in procesul penal. Inutilizabilitatea in apel a probelor obtinute in mod nelegal 

263. Reconfigurarea art. 281 C.proc.pen. prin Decizia C.C.R. nr. 302/2017. Necompetenta Directiei Generale de Protectie Interna de a pune in executare autorizatiile de interceptare 

264. Principiul loialitatii administrarii probelor. Gresita constatare a nelegalitatii declaratiilor de recunoastere, pe motiv ca au fost date de catre inculpati in vederea incheierii acordurilor de recunoastere a vinovatiei 

265. Principiul loialitatii administrarii probelor. Loialitatea inregistrarii ambientale efectuate de catre invinuit

266. Gresita constatare a nulitatii expertizei, pe motiv ca nu a fost efectuata in compunerea legala ori a opiniilor expertale, pe motiv de incompetenta profesionala 

267. Cerere de modificare a programului de supraveghere dispus de organele de politie pe timpul cat inculpatul se afla sub control judiciar 

268. Cerere de ridicare a sechestrului penal. Art. 957 C.proc.civ. 

269. Amenda judiciara. Exercitarea abuziva a drepturilor procesuale 

270. Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale. Critici care nu vizeaza textul art. 155 alin. (1) C.pen. in sine, ci modul de interpretare ce ar putea fi dat acestora de catre instantele judecatoresti in cadrul procesului penal. Inadmisibilitatea cererii 

271. Gresita aplicare a dispozitiilor privind procedura in cazul recunoasterii invinuirii. Consecinte. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Trafic de droguri de risc ori mare risc, efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive 

272. Neefectuarea cercetarii judecatoresti. Nemotivarea hotararii. Incalcarea dreptului la un proces echitabil. Necesitatea asigurarii accesului la un dublu grad de jurisdictie 

273. Respingerea exceptiei nulitatii absolute a sentintei, datorita neinregistrarii pronuntari in sedinta publica 

274. Revizuire. Crima de razboi prev. de art. 2 din Legea nr. 312/1945. Lipsa calitatii procesuale active a persoanei care a formulat cererea in favoarea condamnatului decedat 

275. Acord de recunoastere a vinovatiei. Modificarea de catre judecator a mentiunilor privitoare la latura civila. Nelegalitate 

276. Contestatie la executare. Aplicarea legii penale mai favorabile dupa ramanerea definitiva a pedepsei. Survenirea, dupa pronuntarea condamnarii definitive, a Deciziilor C.C.R. nr. 368/2017 si nr. 651/2018. Lipsa caracterului de „lege noua” in sensul art.

Detalii tehnice
Data aparitiei03 iun. 2020
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini1040
Tip coperta165x235 mm, Carte brosata