Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Asociatii si fundatii. Practica judiciara adnotata

Practica judiciara adnotata
ISBN/ISSN: 978-606-27-1147-4
Editura: Hamangiu
47,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea Asociatii si fundatii reprezinta prima aparitie editoriala dedicata exclusiv practicii judiciare in domeniul asociatiilor si fundatiilor.

Cartea Asociatii si fundatii analizeaza jurisprudenta relevanta in materie, prin prisma evenimentelor de referinta din viata organizatiilor non-profit: constituire, modificari statutare, actiuni in anularea hotararilor adunarii membrilor acestora, dizolvarea, lichidarea si insolventa, evidentiind probleme de drept, uzuale sau particulare, de actualitate.

In acest sens, fiecare hotarare este completata cu o nota a autorului, practician cu o experienta solida in acest domeniu, cu referiri la chestiunile de drept de interes continute de hotararile prezentate, precum si cu indicarea eventualelor modificari legislative intervenite pana in prezent, aceasta cu atat mai mult cu cat Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii a fost modificata de mai multe ori in ultimii ani.

CAPITOLUL I. CONSTITUIRE

1. Constituire asociatie. Calitate asociati – persoane fizice si juridice, romane sau straine 

2. Constituire asociatie. Scop licit. Nulitate absoluta. Motive

3. Constituire asociatie. Scopul asociatiei ca motiv de respingere a cererii de acordare a personalitatii juridice 

4. Constituire asociatie. Identitate intre scopul asociatiei din actul constitutiv si cel din statut 

5. Constituire asociatie. Asociatie simpla avand ca scop exercitarea dreptului la libertate religioasa. Posibilitatea transformarii ulterioare in asociatie religioasa 

6. Constituire asociatie. Interdictia de a include activitati juridice in scopul unei asociatii

7. Constituire asociatie. Acordul tuturor coproprietarilor pentru stabilirea sediului asociatiei in imobil. Lipsa dovezilor suplimentare solicitate de instanta cu privire la sediu. Respingerea cererii de constituire 

8. Constituire asociatie. Cenzori. Acte sediu social. Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor

9. Constituire asociatie. Prevederi legale referitoare la numirea cenzorilor. Lipsa nominalizarii cenzorilor si lipsa asociatilor care sa exercite controlul gestiunii activitatii asociatiei. Motive de respingere a constituirii asociatiei

10. Constituire asociatie. Prevederi statutare cu privire la numire cenzor. Persoana imputernicita pentru indeplinirea demersurilor pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei 

11. Constituire asociatie. Membrii consiliului director nu pot fi si cenzori ai asociatiei. Obligativitatea prevederilor statutare cu privire la destinatia bunurilor asociatiei in caz de dizolvare 

12. Constituire asociatie. Destinatia bunurilor asociatiei in cazul dizolvarii. Prevederi imperative

13. Constituire asociatie. Valabilitatea rezervarii disponibilitatii de denumire a asociatiei 

14. Constituire asociatie. Lipsa cazierelor fiscale ale membrilor consiliului director 

15. Constituire asociatie. Sursele de finantare ale unei asociatii 

16. Constituire asociatie. Limitele activitatilor economice, ca surse de finantare ale asociatiei. Atributia adunarii generale privind infiintarea de sucursale 

17. Constituire asociatie. Necesitatea acordarii de catre instanta a unui termen util pentru remedierea neregularitatilor la constituirea unei asociatii 

18. Constituire fundatie. Lipsa indicarii persoanei imputernicite sa formuleze cererea de inscriere a fundatiei

19. Federatie. Documente constitutive. Federatie infiintata in temeiul Legii nr. 21/1924. Cerere de finantare. Raportarea indeplinirii conditiilor legale la dispozitiile O.G. nr. 26/2000 

CAPITOLUL AL II‑LEA. MODIFICARI STATUTARE

20. Modificari statutare asociatie. Conditia respectarii prevederilor imperative. Conflictele de interese intre asociati si asociatie 

21. Modificari statutare filiala asociatie. Incheierea actelor juridice de catre filiatie. Conditii. Raport filiala – asociatie‑mama 

22. Modificari statutare asociatie club sportiv, privind consiliul director, prin act aditional la statut. Conditii de forma – statut autentic actualizat 

23. Modificari statutare asociatie. Documentele statutare de la infiintarea asociatiei in baza Legii nr. 21/1924.  Valabilitate sub egida O.G. nr. 26/2000 

24. Modificari statutare asociatie. Conditii de forma privind hotararea adunarii generale a membrilor asociati care contine modificari statutare 

25. Modificari statutare asociatie. Depunerea procesului‑verbal al adunarii generale a asociatilor si a unui extras al acestuia in loc de hotararea adunarii 

26. Modificari statutare asociatie. Opozabilitate. Limitele controlului judiciar 

27. Modificari statutare asociatie. Obligatia instantei de acordare a unui termen de remediere pentru neregularitati. Implicatiile introducerii de activitati de natura economica in statutul asociatiei asupra caracterului non‑profit al acesteia 

28. Modificari statutare asociatie. Cerere cu caracter necontencios. Modificarea caracterului necontencios in contencios prin cerere de interventie si cerere reconventionala. Opozabilitate excludere asociat 

29. Modificari statutare asociatie. Calea de atac in cazul respingerii cererii de inscriere a unor modificari statutare. Nepreluarea unor dispozitii imperative in documentele statutare 

30. Modificari statutare asociatie. Tardivitate apel. Renuntare la calitatea de membri asociati fondatori. Numire de noi membri fondatori

31. Modificari statutare fundatie. Fundatie continuatoare a unei alte fundatii. Conditii de forma privind hotararea adunarii membrilor fondatori. Remedierea in apel a neregularitatilor cererii de modificari statutare 

32. Modificari statutare fundatie. Act aditional la acte constitutive. Statut actualizat. Forma autentica obligatorie

33. Modificari statutare federatie. Modificare organe de conducere. Lipsa aviz minister. Aviz negativ minister 

34. Modificari statutare federatie. Procedura jurisdictionala de inregistrare a modificarilor statutare 

CAPITOLUL AL III‑LEA. ACTIUNI IN ANULARE 

35. Modificari statutare asociatie. Anularea hotararii adunarii generale. Calitate procesuala activa. Termen de formulare 

36. Fundatie. Actiune in anularea hotararii adunarii generale a membrilor unei fundatii. Tardivitatea actiunii

37. Fundatie. Actiune in anularea actului constitutiv, a statutului fundatiei si a modificarilor statutare ulterioare. Aplicarea legii in timp 

38. Fundatie. Actiune in anularea partiala a documentelor statutare ale fundatiei

39. Fundatie. Constatarea inexistentei dreptului de proprietate al fundatiei asupra imobilului care constituie patrimoniul fundatiei. Actiune in nulitatea actului constitutiv si a statutului fundatiei. Inadmisibilitate. Fuziune fundatie 

CAPITOLUL AL IV‑LEA. DIZOLVARE, LICHIDARE, INSOLVENTA 

40. Dizolvare asociatie. Numar de membri sub limita legala. Dizolvare de drept. Numire lichidator. Apel pentru numirea unui nou lichidator

41. Dizolvare asociatie. Dizolvare la cererea unui tert. Desfasurare activitate fara aviz de specialitate 

42. Lichidare asociatie. Confuzie intre actul de dizolvare si procesul de lichidare. Lichidarea unei asociatii anterior dizolvarii sale. Inadmisibilitate

43. Dizolvare asociatie. Contestatie la executare. Reprezentant legal al asociatiei in curs de lichidare. Lipsa unui termen de realizare a lichidarii 

44. Radiere asociatie ca urmare a desfiintarii hotararii de constituire a unei asociatii. Dizolvarea si lichidarea asociatiei, conditii legale prealabile radierii

45. Insolventa asociatie. Deschiderea procedurii la cererea creditorului 

46. Dizolvare de drept a fundatiei pentru constituirea nelegala a consiliului director. Numirea unui nou consiliu director si inscrierea lui in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Respingerea apelului pentru neindeplinirea conditiilor legale ale dizolvarii

47. Dizolvare fundatie. Stare de insolvabilitate. Calitate procesuala activa 

48. Dizolvare fundatie. Stare de insolvabilitate. Publicitatea sedintei de judecata 

49. Dizolvare federatie. Stare de insolvabilitate. Cale de atac 

50. Dizolvare federatie. Dizolvare voluntara. Imposibilitate numire lichidator de catre instanta. Dizolvare de drept. Necesitatea indeplinirii cerintelor legale 

Detalii tehnice
Data aparitiei12 dec. 2018
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini336
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Asociatii de proprietari. Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor. Comentata si adnotata

Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor - Comentata si adnotata
55,00 RON
Indisponibila
Ordonanta presedintiala in materie civila -Roxana Stanciu

Ordonanta presedintiala in materie civila. Practica judiciara

Practica judiciara potrivit noului Cod de procedura civila
65,00 RON
Indisponibila
Codul de procedura civila si 12 legi uzuale. Editie actualizata la 3 ianuarie 2019

Codul de procedura civila si 12 legi uzuale. Actualizat la 3 ianuarie 2019

Studiu introductiv - analiza modificarilor aduse prin Legea nr. 310/2018 - Gabriel Boroi, Delia Narcisa Theohari
37,00 RON
DE ACELASI AUTOR - Arcadia Hinescu