Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Asociatii de proprietari. Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor. Comentata si adnotata

Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor - Comentata si adnotata
ISBN/ISSN: 978-606-27-1213-6
Editura: Hamangiu
55,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, s-a impus aparitia editoriala a unei lucrari – cu o structura cat mai simpla, clara si usor de parcurs – care sa ofere cititorilor premisele necesare pentru dobandirea unei viziuni de ansamblu asupra noului act normativ.

Noua lege incearca sa identifice problemele aparute sub imperiul vechii reglementari a asociatiilor de proprietari si sa le ofere solutii, plecand de la reglementarea mai clara a rolurilor pe care le joaca atat membrii asociatiei de proprietari, cat si reprezentatii autoritatilor administratiei publice, in conditiile noilor transformari ale pietei imobiliare. De asemenea, s-a intentionat si clarificarea unor notiuni care anterior au ridicat probleme atat in interpretarea, cat si in aplicarea lor practica, exemplul cel mai concludent fiind cel al notiunii de condominiu, care a primit diferite intelesuri in jurisprudenta instantelor, in special cu ocazia procedurilor de dobandire a personalitatii juridice de catre asociatiile de proprietari.

In prezenta lucrare sunt analizate si explicate dispozitiile Legii nr. 196/2018 atat prin prisma noutatilor aduse, dar si prin raportare la doctrina deja existenta si practica judiciara relevanta in materie, in masura in care isi pastreaza actualitatea in noul context legislativ.
In primul rand, fiecarui articol din lege i s-a atribuit o denumire marginala, asa cum Legiuitorul face, de regula, la toate codurile si actele normative importante, dar si corespondentul din reglementarile anterioare, unde a fost cazul, pentru a permite cititorului o privire comparativa a textelor legale modificate.

Comentariile punctuale, cu rol explicativ, analizeaza in special elementele de noutate si efectele juridice ale acestora, si sunt urmate de expunerea pe scurt a unor solutii din practica relevanta instantelor judecatoresti.

Acest comentariu este adresat atat practicienilor dreptului (magistrati, avocati, consilieri juridici, etc.), dar si acelor profesionisti a caror activitate presupune constructia, dezvoltarea si administrarea de condominii, precum si tuturor persoanelor implicate in activitatea asociatiei de proprietari, fie in calitate de simpli membri ai asociatiei, fie in cea de persoane imputernicite sa reprezinte interesele asociatiei sau sa indeplineasca anumite functii in cadrul acesteia.

Capitolul I. Dispozitii generale, definitii
Art. 1. [Obiectul de reglementare. Domeniul de aplicare] 
Sectiunea 1. Definitii 
Art. 2. [Intelesul unor termeni sau expresii]
Sectiunea a 2‑a. Dispozitii generale 
Art. 3. [Scopul constituirii asociatiei de proprietari]
Art. 4. [Regimul juridic al cotei‑parti din coproprietatea fortata]
Art. 5. [Modificarea suprafetei utile a proprietatii]
Art. 6. [Inscrierea condominiului in cartea funciara. Identificare] 
Art. 7. [Regimul juridic al coproprietatii asupra unitatii de proprietate imobiliara] 
Art. 8. [Cartea tehnica a constructiei si proiectele cladirii] 
Sectiunea a 3‑a. Raportul dintre autoritatile administratiei publice si asociatiile de proprietari 
Art. 9. [Drepturile si obligatiile autoritatilor administratiei publice/institutiilor publice in cadrul unui condominiu]
Art. 10. [Rolul autoritatilor administratiei publice locale in sprijinirea, indrumarea si controlul asociatiilor de proprietari] 

Capitolul II. Infiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari 
Sectiunea 1. Procedura de infiintare si inregistrare a asociatiilor de proprietari
Art. 11. [Obiectul si scopul asociatiei de proprietari] 
Art. 12. [Indeplinirea scopului asociatiei de proprietari] 
Art. 13. [Infiintarea si divizarea asociatiilor de proprietari] 
Art. 14. [Obligatia de informare asupra utilitatii infiintarii unei asociatii de proprietari] 
Art. 15. [Adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari. Statutul asociatiei de proprietari]
Art. 16. [Hotararea adunarii generale de constituire a asociatiei de proprietari] 
Art. 17. [Dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari. Acordul de asociere]
Art. 18. [Incetarea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari] 
Art. 19. [Inregistrarea asociatiei de proprietari. Identificare. Mentiuni obligatorii] 
Art. 20. [Contul bancar al asociatiei de proprietari] 
Art. 21. [Modificarea sau completarea statutului/acordului de asociere] 
Sectiunea a 2‑a. Regulamentul condominiului 
Art. 22. [Obligativitatea regulamentului. Continut] 
Sectiunea a 3‑a. Asociatiile de chiriasi 
Art. 23. [Cadrul legal]
Art. 24. [Contract de dare in administrare] 
Art. 25. [Limitele administrarii proprietatii comune] 
Art. 26. [Efectele contractului de dare in administrare] 

Capitolul III. Drepturile si obligatiile proprietarilor
Sectiunea 1. Drepturile proprietarilor din condominii 
Art. 27. [Drepturile proprietarilor de a alege sau de a fi alesi in structura organizatorica a asociatiei de proprietari] 
Art. 28. [Dreptul la informare a proprietarilor] 
Art. 29. [Mijloace de protectie a drepturilor proprietarilor]
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile proprietarilor din condominii 
Art. 30. [Dispozitii generale] 
Art. 31. [Obligatia proprietarului de a permite accesul in cadrul proprietatii individuale. Conditii] 
Art. 32. [Regulile privind consolidarea, modernizarea si reabilitare condominiului] 
Art. 33. [Obligatiile proprietarilor la instrainarea proprietatii] 
Sectiunea a 3‑a. Modul de utilizare a proprietatii individuale si a partilor comune
Art. 34. [Imbunatatirile si modificarile aduse proprietatii individuale]
Art. 35. [Partile comune din condominiu]
Art. 36. [Schimbarea destinatiei proprietatii comune] 
Art. 37. [Zidurile comune. Avize si aprobari necesare pentru modificarile aduse imobilului proprietate individuala] 
Art. 38. [Dreptul de folosinta asupra partilor comune]
Art. 39. [Modificarea si utilizarea partilor comune] 
Art. 40. [Schimbarea destinatiei locuintelor] 
Art. 41. [Avizele si autorizatiile prealabile modificarilor constructive]
Art. 42. [Normele aplicabile in cazul distrugerii cladirii] 

Capitolul IV. Incetarea destinatiei folosintei comune pentru partile comune din condominiu 
Art. 43. [Atribuirea in folosinta exclusiva] 
Art. 44. [Incetarea destinatiei de folosinta comuna a partilor comune] 

Capitolul V. Organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari 
Art. 45. [Organele asociatiei de proprietari] 
Art. 46. [Alegerea comitetului executiv, a cenzorului si a comisiei de cenzori. Incompatibilitati functii de conducere, administrare sau control]
Art. 47. [Adunarea generala. Convocare] 
Art. 48. [Hotararile adunarii generale. Efecte] 
Art. 49. [Regulile adoptarii hotararilor asociatiei de proprietari]
Art. 50. [Exteriorizarea vointei asociatiei de proprietari]
Art. 51. [Modernizarea condominiului]
Art. 52. [Actiunea in justitie impotriva hotararilor adunarii generale] 
Art. 53. [Atributiile adunarii generale a proprietarilor]
Art. 54. [Comitetul executiv] 
Art. 55. [Atributiile comitetului executiv] 
Art. 56. [Presedintele asociatiei de proprietari] 
Art. 57. [Atributiile presedintelui asociatiei de proprietari] 
Art. 58. [Raportul juridic dintre asociatia de proprietari si presedinte/membrii comitetului executiv] 
Art. 59. [Cenzorul. Comisia de cenzori] 
Art. 60. [Conditii pentru a dobandi calitatea de cenzor/membru al comisiei de cenzori. Indatoririle cenzorului/comisiei de cenzori] 
Art. 61. [Atributiile cenzorului/comisiei de cenzori] 
Art. 62. [Obligatia de comunicare a datelor de contact]

Capitolul VI. Administrarea condominiilor 
Art. 63. [Incheierea contractelor de administrare] 
Art. 64. [Dobandirea calitatii de administrator] 
Art. 65. [Dreptul administratorului de a incheia contracte de furnizare/prestare servicii] 
Art. 66. [Atributiile administratorului de condominiu] 
Art. 67. [Procedura obligatorie pentru realizarea lucrarilor. Contul curent al asociatiei. Raspunderea administratorului] 
Art. 68. [Polita de asigurare de raspundere civila profesionala] 
Art. 69. [Schimbarea administratorului] 

Capitolul VII. Veniturile si cheltuielile asociatiei de proprietari
Sectiunea 1. Veniturile asociatiei de proprietari 
Art. 70. [Veniturile obtinute din exploatarea proprietatii comune] 
Art. 71. [Reportarea excedentelor anuale. Obligativitatea fondului de reparatii] 
Art. 72. [Obligativitatea fondului de rulment]
Art. 73. [Alte fonduri ale asociatiei]
Art. 74. [Dispozitii privind tinerea contabilitatii in partida simpla]
Sectiunea a 2‑a. Cheltuielile asociatiei de proprietari 
Art. 75. [Cheltuieli ale asociatiei de proprietari. Criterii de repartizare]
Art. 76. [Cadrul legal pentru stabilirea si repartizarea cheltuielilor proprietatii comune] 
Art. 77. [Penalitatile de intarziere] 
Art. 78. [Actiunea in justitie a asociatiei de proprietari] 
Art. 79. [Dreptul de preemptiune al autoritatilor administratiei publice asupra locuintelor] 
Art. 80. [Ipoteca legala. Privilegiul mobiliar] 
Art. 81. [Dreptul proprietarilor de a contracta lucrari de expertiza tehnica/contabila] 
Sectiunea a 3‑a. Repartizarea cheltuielilor pe numar de persoane care locuiesc sau desfasoara activitati in proprietati individuale 
Art. 82. [Cheltuielile repartizate pe numar de persoane]
Sectiunea a 4‑a. Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale 
Art. 83. [Cheltuielile repartizate pe consumuri individuale]
Sectiunea a 5‑a. Repartizarea cheltuielilor pe cota‑parte indiviza de proprietate
Art. 84. [Cheltuielile repartizate dupa cota‑parte din proprietatea comuna] 
Art. 85. [Categorii de cheltuieli pe cota‑parte indiviza de proprietate] 
Art. 86. [Determinarea suprafetei utile] 
Sectiunea a 6‑a. Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari 
Art. 87. [Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari] 
Art. 88. [Categorii de cheltuieli ce pot fi repartizate pe beneficiari] 
Art. 89. [Situatia proprietarilor care determina consumuri suplimentare] 
Sectiunea a 7‑a. Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici 
Art. 90. [Cheltuielile pe consumatori tehnici]
Sectiunea a 8‑a. Repartizarea cheltuielilor de alta natura
Art. 91. [Cheltuielile de alta natura] 
Art. 92. [Repartizarea cheltuielilor de alta natura] 
Art. 93. [Alte cheltuieli] 

Capitolul VIII. Contractarea si facturarea serviciilor de utilitati publice in condominii 
Sectiunea 1. Contractarea si facturarea serviciilor de utilitati publice in condominii
Art. 94. [Contractarea serviciilor de utilitati publice] 
Art. 95. [Facturarea serviciilor de utilitati publice] 
Art. 96. [Facturarea individuala a serviciilor de utilitati publice]
Art. 97. [Conventiile de facturare individuala] 
Art. 98. [Actiunea directa a furnizorului serviciilor de utilitati publice impotriva proprietarului]
Art. 99. [Contractele dintre furnizorii serviciilor de utilitati publice si asociatie/proprietari. Deconectarea/debransarea de la serviciile de utilitati publice] 
Sectiunea a 2‑a. Contractarea si facturarea serviciilor de utilitati publice in ansamblurile rezidentiale 
Art. 100. [Furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice.  Obligatiile proprietarilor/dezvoltatorilor de ansambluri rezidentiale] 
Art. 101. [Facturarea serviciilor de utilitati publice] 

Capitolul IX. Contraventii si sanctiuni 
Art. 102. [Contraventii. Sanctiuni] 
Art. 103. [Dispozitii aplicabile]

Capitolul X. Dispozitii tranzitorii si finale 
Art. 104. [Dispozitii obligatorii] 
Art. 105. [Obligatiile presedintilor asociatiilor de proprietari] 
Art. 106. [Dispozitii tranzitorii pentru administratorii de condominii] 
Art. 107. [Dispozitii tranzitorii pentru presedintii asociatiilor de proprietari] 
Art. 108. [Dispozitii de modificare si completare]
Art. 109. [Intrarea in vigoare] 
Art. 110. [Dispozitii de abrogare]

 

Detalii tehnice
Data aparitiei21 dec. 2018
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini312
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul de procedura civila si taxele de timbru. Editie 2019

Codul de procedura civila si taxele de timbru. Editie 2019

Studiu introductiv - analiza modificarilor aduse prin Legea nr. 310/2018 - Gabriel Boroi, Delia Narcisa Theohari
39,00 RON
DE ACELASI AUTOR - Teona Elena Radulescu
Indisponibila
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2023

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 4-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
250,00 RON
Indisponibila
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2022

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 3-a

1. Drept civil. Drept procesual civil si 2. Drept penal. Drept procesual penal
220,00 RON
Indisponibila
Culegere de teste-grila  pentru admiterea in magistratura si in avocatura 2020