Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Apelul in procesul civil. Practica judiciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-27-0988-4
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 49,00 RON
29,40 RON
Disponibilitate: IN STOC

Prezenta culegere cuprinde o selectie de hotarari judecatoresti din practica recenta a instantelor civile (in cea mai mare parte nepublicate inca), propunandu-si sa ofere o imagine a modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor noului Cod de procedura civila ce reglementeaza calea ordinara de atac a apelului.

Au fost avute in vedere, in principal, hotarari relevante ale curtilor de apel pronuntate in cauze civile si cu profesionisti, in cadrul jurisdictiei muncii si jurisdictiei asigurarilor sociale, dar si decizii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care, in solutionarea cailor extraordinare de atac, au fost validate sau, dupa caz, infirmate, interpretarile date de instantele de apel dispozitiilor legale ce formeaza obiectul studiului.

Solutiile jurisprudentiale care ne-au retinut atentia reflecta atat orientarile de principiu cristalizate in aplicarea Codului de procedura civila anterior, care si-au pastrat valabilitatea, cat si impactul modificarilor legii de procedura, modul de transpunere in practica a dispozitiilor cu caracter de noutate.

Structurarea lucrarii urmeaza modul de organizare a dispozitiilor legale, spetele fiind grupate in sapte capitole care privesc: executarea provizorie a hotararii atacate si suspendarea acesteia; obiectul caii de atac a apelului (hotararile supuse apelului si partea din hotarare care se ataca), admisibilitatea apelului si respectarea principiului legalitatii cailor de atac; subiectele apelului; termenul de declarare a apelului; caracterul devolutiv al apelului; judecata in apel; solutiile pe care le poate pronunta instanta de apel, indreptarea, lamurirea si completarea deciziilor astfel pronuntate si caile de atac ce pot fi declarate impotriva lor.

Scopul culegerii este acela de a oferi o imagine edificatoare, cat mai cuprinzatoare a modului de solutionare a apelului in procesul civil in lumina noilor reglementari, de a facilita studiul dispozitiilor procedurale dintr-o perspectiva practica, aplicata.

Capitolul I. Suspendarea executarii provizorii a hotararii apelate 

1. Suspendarea provizorie a executarii sentintei. Ordonanta presedintiala. Neintrunirea cumulativa a conditiilor de admisibilitate prevazute de lege 

2. Suspendarea provizorie a hotararii pronuntate in cadrul procedurii insolventei. Particularitati privind indeplinirea conditiilor legale 

Capitolul al II‑lea. Hotarari supuse apelului. Admisibilitatea apelului 

3. Ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. Apel indreptat impotriva considerentelor, formulat de partea care a castigat procesul. Interesul legitim, nascut si actual al apelantului

4. Respingerea apelului, ca nefondat. Verificarea existentei conditiei interesului in declararea apelului 

5. Apel impotriva incheierii pronuntate de judecatorul fondului. Cerere de interventie voluntara principala. Inadmisibilitate. Caracterul personal al raporturilor de munca 

6. Apel impotriva incheierii prin care a fost respinsa cererea de lamurire a dispozitivului. Contradictie intre considerente si dispozitiv 

7. Critica pe calea apelului a omisiunii primei instante de a se pronunta asupra unui capat de cerere. Inadmisibilitate. Completarea hotararii 

8. Apel impotriva considerentelor. Inadmisibilitatea apelului la declararea caruia s‑a renuntat. Concediere colectiva. Nerespectarea termenului de preaviz prevazut de lege in cazul salariatilor cu handicap. Stabilirea ordinii de prioritate la concediere. Daune morale

9. Admisibilitatea apelului incident avand ca obiect considerentele sentintei. Indicarea in cuprinsul deciziei de concediere a motivelor care au determinat concedierea 

10. Contestatie la executare. Apel impotriva considerentelor. Conditii de admisibilitate 

11. Legalitatea cailor de atac. Hotararile pronuntate in cererile privitoare la litigiile de fond funciar. Caracterul definitiv al hotararii pronuntate in apel

12. Procedura prealabila administrativa obligatorie. Prematuritatea cererii. Accesul liber la justitie. Contestarea deciziei de pensie

13. Apel impotriva incheierii prin care s‑a respins, ca inadmisibila, cererea de interventie voluntara principala. Calculul termenului de apel. Mentiuni inexacte in cuprinsul incheierii. Repunere in termenul de apel

Capitolul al III‑lea. Subiectele apelului

14. Cerere indreptata impotriva unei persoane juridice fara capacitate de folosinta. Invocarea din oficiu a exceptiei lipsei capacitatii de folosinta a paratei 

15. Persoana lipsita de calitate procesuala activa. Modificarea cererii de chemare in judecata. Justificarea unui interes legitim in formularea actiunii 

16. Organele administratiei publice locale. Calitate procesuala in litigiile de munca. Calitatea de a declara apel

17. Lipsa identitatii dintre reclamanti si persoanele mentionate in titlul executoriu. Cerere privind obligarea debitorului la dobanda legala pentru plata cu intarziere a sumei datorate conform hotararii judecatoresti. Obligatia alocarii fondurilor 

18. Procedura insolventei. Calitate procesuala activa pentru formularea cererii de conversie a reorganizarii in faliment 

19. Calitatea de creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei. Principiul aflarii adevarului 

20. Calitate procesuala activa. Sindicat al pensionarilor. Dreptul organizatiei sindicale de a introduce actiuni in justitie in numele membrilor sai, in baza imputernicirilor date de acestia. Admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale active de catre prima instanta. Anularea sentintei atacate cu apel si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante 

21. Ordonator principal de credite. Lipsa calitatii procesuale pasive. Efectele admiterii exceptiei in apel. Dobanzi acordate pentru acoperirea prejudiciului cauzat de executarea cu intarziere a titlului executoriu. Restituirea sumelor retinute cu titlu de impozit si contributii de asigurari sociale

22. Lipsa calitatii procesuale a ministerului – ordonator principal de credite in litigiile privind prestatii decurgand din calitatea de angajator. Suma compensatorie corespunzatoare sporului pentru titlul stiintific de doctor 

23. Lipsa calitatii procesuale pasive. Contestatie impotriva deciziei de concediere formulata in contradictoriu cu administratorul/lichidatorul judiciar al angajatorului aflat in insolventa, chemat in judecata in nume propriu 

24. Calitate procesuala pasiva. Litigiu de asigurari sociale. Inexistenta unui raport juridic intre ministerul chemat in judecata si beneficiarul drepturilor de pensie 

25. Calitate procesuala pasiva. Domeniul jurisdictiei asigurarilor sociale. Cerere avand ca obiect plata unor indemnizatii acordate in baza Legii nr. 341/2004 

26. Partile in raportul de asigurari sociale. Chemarea in judecata a unor persoane fara calitate procesuala pasiva. Autoritate de lucru judecat. Cerere avand ca obiect calculul si plata unor diferente privind indemnizatia prevazuta de Legea nr. 341/2004

27. Admisibilitatea in principiu a cererii de interventie accesorie. Daune‑interese pentru nerespectarea de catre parata a dispozitiilor contractuale referitoare la executarea scrisorii de garantie bancara 

28. Angajarea raspunderii persoanelor care au produs insolventa debitorului persoana juridica. Formularea cererii ulterior inchiderii procedurii insolventei debitorului. Inadmisibilitate 

Capitolul al IV‑lea. Termenul de apel

29. Indicarea in dispozitivul sentintei apelate a unui alt termen de apel decat cel prevazut de lege. Respingerea apelului, ca tardiv declarat. Recalificarea caii de atac gresit denumite 

30. Legalitatea caii de atac. Mentionarea gresita a termenului de declarare a apelului in cuprinsul sentintei atacate. Tardivitatea formularii apelului 

31. Apel transmis prin fax in ultima zi a termenului de declarare a caii de atac, dupa sfarsitul programului instantei

32. Contestatie formulata peste termenul prevazut de lege. Cerere de apel transmisa prin fax. Principiul legalitatii cailor de atac. Calculul termenului de apel. Implinirea termenului. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca 

33. Termenul de apel in litigiile de asigurari sociale. Apel tardiv declarat. Transmiterea cererii de apel prin fax si e‑mail, dupa incheierea programului instantei, in ultima zi a termenului de apel 

34. Termenul de apel in conflictele de munca. Apel declarat peste termenul prevazut de lege. Respingerea, ca tardiv declarat 

35. Motivarea apelului distinct de declaratia de apel. Termenul in interiorul caruia se motiveaza cererea de apel 

36. Apel declarat peste termen. Sanctiune. Lipsa unor motive temeinic justificate pentru repunerea in termenul de apel

Capitolul al V‑lea. Caracterul devolutiv al apelului 

37. Nemotivarea apelului. Ordonanta presedintiala avand ca obiect suspendarea obligatiei de a achita intimatului‑parat indemnizatia de neconcurenta. Caz grabnic, care sa justifice luarea de urgenta a unor masuri provizorii

38. Procedura insolventei. Calitate procesuala activa. Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant inaintea primei instante, invocata pentru prima data in apel. Limitele efectului devolutiv al apelului 

39. Cerere de interventie accesorie formulata in apel de organizatia sindicala. Admisibilitate. Rejudecarea fondului in apel 

40. Disponibilitatea in procesul civil. Cale de atac gresit denumita, recalificata ca apel. Critici aduse sentintei apelate doar prin intampinare. Proba cu expertiza contabila. Obiectiuni la raportul de expertiza. Limitele caracterului devolutiv al apelului 

41. Limitele efectului devolutiv al apelului determinate de ceea ce s‑a apelat. Neagravarea situatiei in propria cale de atac. Interpretarea probelor 

Capitolul al VI‑lea. Judecata in apel

42. Decadere din administrarea probelor in apel. Contestatie la tabelul preliminar. Intreruperea curgerii termenului de prescriptie extinctiva. Aprobarea operatiunii de divizare partiala – act voluntar de recunoastere

43. Reanalizarea probatoriului administrat in fata primei instante. Probe administrate in apel. Conditiile actiunii pauliene. Dovada intentiei de frauda a vanzatorului si a complicitatii la frauda a cumparatorului 

44. Rejudecarea fondului in apel. Justa cauza pentru prescriptia achizitiva de scurta durata (10‑20 ani). Inscrisul sub semnatura privata incheiat de autorul apelantului cu eludarea prevederilor legale imperative

45. Judecarea fondului cauzei in apel. Termenul de depunere a actelor doveditoare ale dreptului de proprietate privind imobilul preluat in mod abuziv sau ale calitatii de mostenitor a persoanei indreptatite sa solicite restituirea

46. Judecata in apel. Imobil preluat abuziv. Termen de decadere din dreptul de depunere a actelor in faza administrativa 

47. Judecata apelului. Conditiile cerute de lege pentru suspendarea facultativa a cauzei. Incasarea de la angajator a unei sume nedatorate. Cerere de restituire. Inceputul cursului prescriptiei. Efectele admiterii exceptiei

48. Rejudecarea fondului in apel. Sarcina probei in conflictele de munca. Reglementari speciale privind dovada platii salariului. Interpretarea probelor

49. Inscrisuri administrate in apel. Propunerea si administrarea probelor. Limitele efectului devolutiv al apelului 

50. Judecata apelului. Principiul contradictorialitatii. Calitatea procesuala in conflictele de munca. Clauza de neconcurenta. Cuprinderea ei intr‑un act incheiat cu pretinsa incalcare a limitelor mandatului dat administratorului societatii 

51. Judecata apelului. Revenirea asupra probei incuviintate. Aprecierea coroborata a tuturor probelor. Neregularitati care sa atraga nulitatea actului de procedura si a actelor subsecvente, respectiv a hotararii pronuntate in cauza 

52. Verificarea, in limitele cererii de apel, a stabilirii situatiei de fapt si a aplicarii legii de catre prima instanta. Admiterea apelului, cu consecinta schimbarii hotararii apelate. Aprecierea caracterului abuziv al exercitiului dreptului de proprietate. Suplinirea consimtamantului pentru efectuarea lucrarilor de mansardare a blocului

53. Autoritate de lucru judecat. Exceptie de fond, peremptorie, absoluta. Invocarea in orice stare a pricinii. Necercetarea fondului 

54. Apel nemotivat. Cercetarea fondului in apel pe baza celor invocate la prima instanta. Administrarea ca proba in apel a unei adeverinte provenind de la fostul angajator, nedepusa la dosarul de pensie

55. Cadrul procesual stabilit prin actul de sesizare a instantei. Probe. Dovada stagiului de cotizare si a sumelor contributive 

56. Dovada veniturilor suplimentare neavute in vedere la calculul pensiei. Adeverinta ulterioara emiterii deciziei contestate. Continutul adeverintei. Rolul activ al instantei 

57. Contestatie impotriva deciziei de pensie. Proba veniturilor suplimentare. Irelevanta practicii judiciare invocate

58. Dovada veniturilor suplimentare pretins nevalorificate in calculul pensiei. Cerinte obligatorii privind forma si continutul adeverintelor eliberate de fostii angajatori. Plata contributiilor de asigurari sociale. Adeverinta noua depusa direct in apel 

59. Devolutiunea partiala a cauzei in apel. Solicitarea probelor. Lipsa de utilitate a expertizei contabile. Deliberarea in secret asupra hotararii si posibilitatea amanarii pronuntarii

60. Dovada unui fapt negativ. Cheltuieli de judecata. Culpa procesuala a partii care a pierdut procesul. Irelevanta achitarii unei parti din debit de la momentul introducerii cererii si pana la momentul pronuntarii solutiei

Capitolul al VII‑lea. Solutiile pe care le pronunta instanta de apel 

61. Respingerea apelului. Caracterul subsidiar al cererii in constatare. Recalificarea contractului civil de prestari servicii sportive, ceruta, pe calea unei cereri in constatare, instantei specializate in solutionarea litigiilor de munca. Inadmisibilitate 

62. Suspendarea procesului de divizare pe calea ordonantei presedintiale. Conditiile de admisibilitate. Apel respins ca nefondat 

63. Schimbarea sentintei atacate. Procedura insolventei. Declaratie suplimentara de creanta a creditorului fiscal

64. Apel incident. Conditiile in care poate fi invocata exceptia prescriptiei. Acordarea cheltuielilor de judecata in apel, in limita pretentiilor admise 

65. Apel incident inadmisibil. Concediere din motive care nu tin de persoana salariatului. Conditiile compensarii datoriilor reciproce 

66. Apel principal respins ca tardiv. Ramanerea fara efect a apelului incident 

67. Apel principal lipsit de interes. Consecinte asupra solutiei date apelului provocat

68. Apel incident nefondat. Cerere de sesizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept inadmisibila. Trecerea, din oficiu, de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta 

69. Cerere completatoare respinsa ca tardiva. Eliberarea unei adeverinte care sa ateste perioada lucrata in grupa I de munca. Apel impotriva sentintei si a incheierii de sedinta. Desfiintarea sentintei apelate si retinerea cauzei pentru rejudecarea fondului 

70. Sechestru asigurator. Conditii. Renuntarea la judecata cererii de chemare in judecata 

71. Lipsa dovezii calitatii de reprezentant a consilierului juridic prezent in fata instantei. Lipsa dovezii calitatii de representant a semnatarului intampinarii. Consecinta depunerii acestei dovezi dupa inchiderea dezbaterilor. Conditiile in care sentinta atacata poate fi anulata in apel 

72. Inscrisuri depuse la dosar odata cu concluziile scrise. Necomunicarea raportului de expertiza efectuat la judecata in fond. Nulitatea actului de procedura. Cheltuieli de judecata 

73. Termenul in care poate fi formulata cererea reconventionala. Calculul termenului. Anularea sentintei si a incheierii atacate. Retinerea cauzei pentru evocarea fondului

74. Limitele investirii instantei de apel. Cerere de indreptare a erorii materiale din decizia pronuntata in apel sub aspectul cuantumului cheltuielilor de judecata reprezentand onorariul avocatului. Cheltuieli pentru faza judecatii in fond respinse prin sentinta 

75. Completarea deciziei pronuntate in apel. Invocarea prematuritatii cererii formulate inaintea redactarii considerentelor 

76. Calificarea cererii cu care instanta a fost investita. Apel. Procedura lamuririi ori completarii dispozitivului. Distinctii

77. Contestatii indreptate impotriva a doua decizii de pensie diferite. Caracterul neintemeiat al exceptiei autoritatii de lucru judecat. Dovada perioadei lucrate in grupa a II‑a de munca 

78. Autoritate de lucru judecat gresit retinuta de prima instanta. Anularea sentintei apelate. Retinerea cauzei pentru rejudecare, cu evocarea fondului. Cerere privind valorificarea veniturilor suplimentare concret indicate, atestate printr‑o alta adeverinta decat cea care a format obiectul controlului instantei in dosarul anterior

79. Nerealizarea de catre instanta de fond a unei analize proprii a cererii concrete cu care a fost investita. Desfiintarea sentintei apelate. Retinerea cauzei pentru rejudecarea fondului. Recalcularea pensiilor de serviciu ale diplomatilor

80. Solutionarea apelului. Anularea in tot a hotararii apelate. Rejudecarea fondului. Citarea obligatorie, in calitate de expert, a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. Pronuntarea unei hotarari intermediare 

81. Schimbarea cererii de ordonanta presedintiala formulate initial intr‑o cerere de drept comun. Solutionarea ordonantei presedintiale. Anularea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare

82. Anularea sentintei apelate si trimiterea cauzei spre rejudecare. Conditiile de exercitare a actiunii civile. Interesul nascut si actual. Sentinta definitiva de reintegrare in functie. Cerere avand ca obiect obligarea angajatorului parat la plata actualizata a primei/bonusului anual de performanta, respinsa ca lipsita de interes

83. Cheltuieli de judecata, reprezentand onorariul avocatului, facute cu doi ani inaintea inceperii procesului. Cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a procesului

84. Cheltuieli de judecata in apel. Dovada caracterului cert. Cerere neintemeiata de completare a dispozitivului. Termenul de completare a unei hotarari pronuntate in apel 

85. Cheltuieli de judecata. Acordarea lor la cerere. Neinvestirea instantei de apel in acest sens. Cerere de completare a dispozitivului neintemeiata 

86. Cale de atac exercitata in privinta cheltuielilor de judecata acordate in apel. Caracter netimbrabil 

87. Coparticipare procesuala pasiva facultativa. Izvor unic al dreptului reclamantului. Extinderea efectelor hotararii judecatoresti favorabile si asupra paratilor care nu au exercitat calea de atac a apelului. Completarea dispozitivului. Cheltuieli de judecata 

88. Respingerea cererii de redeschidere a judecatii formulate dupa implinirea termenului de perimare. Perimarea apelului. Neindicarea in recurs a motivelor de nelegalitate a deciziei atacate. Nulitatea recursului 

Detalii tehnice
Data aparitiei26 oct. 2018
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini472
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata