Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Anularea actului administrativ

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-27-0649-4
Editura: Hamangiu
38,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea cuprinde o incursiune in jurisprudenta relevanta din domeniul achizitiilor publice, taxelor speciale, fondurilor europene si fiscalitatii. Este examinata practica instantelor judecatoresti referitoare la probleme de interes, cu privire speciala asupra aspectelor ce au dus la anularea actului administrativ, dintre care amintim:
– necompetenta teritoriala a instantei;
– inadmisibilitatea judecarii unei decizii;
– elaborarea propunerii financiare de catre ofertanti;
– incalcarea principiului eficientei utilizarii fondurilor europene;
– principiul transparentei in procedura achizitiilor publice;
– raportul dintre legislatia interna si legislatia comunitara;
autoritatea de lucru judecat;
– instituirea taxelor speciale;
taxa de poluare cu ocazia primei inmatriculari;
– lipsa motivarii actului administrativ.

Ce se intampla, asadar, cand trebuie platita o taxa de poluare cu ocazia primei inmatriculari sau o taxa speciala? Unde depunem o cerere in instanta pentru a obtine suspendarea, in prima faza, si anularea, in definitiv, a actului administrativ? Ce inseamna principiul transparentei in procedura achizitiilor publice? Ce presupune raportul dintre legislatia interna si legislatia comunitara?

Raspunsurile la aceste probleme, precum si multe altele, pot fi gasite prin lecturarea spetelor selectate, care pot servi ca exemple celor aflati in situatii similare, o parte din solutii fiind analizate in cadrul notelor inserate la sfarsitul hotararii redate.

Avand in vedere legislatia aferenta spetelor, lucrarea cuprinde atat reglementarea veche, cat si articolele corespondente in actuala reglementare, asigurand o imagine de ansamblu asupra evolutiei normelor incidente in materie.

Prin urmare, o lucrare cu titlul Anularea actului administrativ ar trebui sa fie de maxim interes atat pentru practicieni (judecatori, avocati, executori, consilieri juridici, consultanti in domeniu), cat si pentru orice persoana interesata de problematica abordata.

Capitolul I. Achizitii publice

1. Competenta teritoriala a instantei de judecata in solutionarea plangerii formulate impotriva deciziei CNSC 

2. Inadmisibilitatea judecarii legalitatii si temeiniciei unei decizii pronuntate de CNSC cand castigatorul licitatiei nu este parte in proces 

3. Fundamentarea economica a modului de formare a pretului 

4. Propunerea financiara si modalitatea in care aceasta trebuie elaborata de catre ofertanti. Oferta neconforma 

5. Incalcarea principiului tratamentului egal, principiului proportionalitatii masurii, principiului eficientei utilizarii fondurilor 

6. Oferta cu pret aparent neobisnuit de scazut. Principiul transparentei in procedura achizitiilor publice 

7. Nivelul maxim al cheltuielilor pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice. Componenta devizului general care stabileste valoarea estimativa a cheltuielilor in faza de proiectare 

Capitolul al II-lea. Taxe speciale 

1. Raportul dintre legislatia interna si legislatia comunitara, modul de solutionare a eventualelor conflicte ce apar intre aceste categorii de norme 

2. Taxa de emisii poluante achitata in temeiul Legii nr. 9/2012, in vederea inmatricularii unui autoturism second-hand inmatriculat anterior intr-un stat membru UE

3. Restituirea pe cale separata a dobanzii aferente taxei auto. Durata indisponibilizarii sumei platite 

4. Impozitele si taxele interne care impun o sarcina fiscala mai consistenta produselor provenite din alte state membre, in comparatie cu produsele interne 

5. Conditii necesare a fi indeplinite pentru perceperea taxelor speciale adoptate prin Hotarari ale Consiliului local (taxa pentru promovarea turismului; taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in desfasurarea activitatilor economice; taxa pentru amenajarea domeniului schiabil etc.) 

6. Taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta, taxa speciala de promovare a turismului imputate diferentiat de la agentii economici in functie de obiectul de activitate 

7. Instituirea taxei speciale pentru ordine publica destinata finantarii unor servicii publice existente la momentul instituirii acesteia, respectiv combaterea unor fapte antisociale 

8. Asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele membre. Impozite interne discriminatorii 

9. Neindeplinirea procedurii prealabile in cazul cererilor de restituire a taxei de poluare intemeiate pe dispozitiile art. 117 alin. (1) lit. d) vechiul C. proc. fisc. Aplicarea dreptului comunitar cu prioritate fata de legea nationala 

Capitolul al III-lea. Fonduri europene 

1. Competenta materiala a instantei. Cerere privind anularea actelor administrative emise de Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale, respectiv a fisei de verificare si a notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii 

2. Competenta de solutionare a cauzei privind anularea procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare intocmit de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) 

3. Competenta materiala de solutionare a cererii avand ca obiect obligarea la incheierea contractului de finantare 

4. Suspendarea executarii deciziei, a procesului-verbal de constatare si a notificarii privind constituirea unui debit inregistrat, emise de APDRP, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a actiunii de anulare a actelor mentionate 

5. Suspendarea procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pana la pronuntarea instantei de fond pe cererea de anulare a acestui act 

6. Prescrierea dreptului organului de control de a constata neregulile si de a stabili creante bugetare. Restituirea ajutorului financiar acordat societatii aflate sub incidenta Legii nr. 85/2006 

7. Lipsa motivarii actului administrativ, motiv de nulitate 

8. Investigatiile efectuate de OLAF. Valoarea probatorie a raportului final al Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) 

9. Prescriptia dreptului de a recupera creanta bugetara. Raspunderea pentru abaterile din neglijenta 

10. Raspunderea beneficiarului pentru implementarea proiectului, inclusiv pentru modul de desfasurare a procedurilor de selectii si achizitii. Oferta neautentica, tentativa de fraudare a bugetului european si a celui national ale finantarii SAPARD 

11. Neincheierea contractului de finantare, consecinta a lipsei de diligenta a autoritatii. Anularea notificarii si a notei de constatare emise de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) si obligarea acesteia la incheierea contractului de finantare 

12. Notiunea de neregula. Consecintele constatarii unor nereguli prin utilizarea unor documente incorecte si incomplete in procesul de achizitii 

13. Nefinalizarea investitiei la termenele contractate. Nereguli ce afecteaza eligibilitatea intregii finantari acordate si impun masura recuperarii in integralitate a sumelor finantate. 

14. Sprijin pentru dezvoltarea rurala. Ajutor pentru infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi. Notiunea „conditii create artificial”. Practici abuzive. Elemente de proba. 

15. Notiunea de neregula. Intrarea beneficiarului in insolventa 

16. Masura de restituire a unei finantari nerambursabile. Conditii de legalitate 

Capitolul al IV-lea. Fiscal 

1. Competenta materiala a instantei de judecata in litigiile privind actele administrative emise/incheiate de autoritatile publice locale si judetene, cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora 

2. Obiectul contestatiei fiscale 

3. Competenta caselor de asigurari de sanatate de a emite decizii de impunere si de a solutiona contestatiile administrative formulate impotriva acestor decizii 

4. Motivarea actului administrativ in fapt si in drept, intr-o masura suficienta si de natura a permite controlul judiciar 

5. Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice. Data constatarii pagubei 

6. Necesitatea acordarii de dobanzi de catre stat, in cazul rambursarii cu intarziere a sumelor TVA solicitate de contribuabil 

7. Principiul unicitatii inspectiei fiscale. Suspendarea inspectiei fiscale 

8. Reaua-credinta, elementul necesar si determinant pentru antrenarea raspunderii solidare a administratorului sau asociatului 

9. Suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiei fiscale. Incalcarea duratei inspectiei fiscale de 3 luni prin prisma prevederilor art. 104 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 

10. Reaua-credinta, elementul necesar si determinant pentru antrenarea raspunderii solidare a administratorului sau asociatului 

11. Conditiile necesare pentru angajarea raspunderii patrimoniale personale prevazute de art. 27 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 

12. Drept de deducere. Termen de decadere pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA. Principiul efectivitatii. Refuzarea dreptului de deducere a TVA. Principiul neutralitatii fiscale 

Detalii tehnice
Data aparitiei08 sept. 2016
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini264
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ