Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Anularea actelor administrative ale CNVM. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-606-522-624-1
Editura: Hamangiu
28,90 RON
Disponibilitate: IN STOC

Bun cunoscator al pietei de capital din Romania, dl. Constantin Patraulea – fost sef al compartimentului juridic al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare – prezinta cititorilor prima culegere de practica judiciara din Romania in materia valorilor mobiliare, punand la dispozitia celor interesati o selectie interesanta de hotarari judecatoresti, prelucrate atat din perspectiva fostului redactor al deciziilor, atestatelor si avizelor ori regulamentelor CNVM, cat si din perspectiva avocatului pledant din prezent.

Lucrarea reflecta atat exigentele CNVM in exercitarea atributiilor sale, cat si anumite deficiente, uneori constante, ce se inregistreaza in activitatea persoanelor fizice si juridice aflate sub supravegherea Comisiei. In acelasi timp, reflecta modul in care CNVM respecta ea insasi legea in cadrul exercitarii atributiilor sale de supraveghere si control al pietei de capital, reprezentand o modalitate concreta de observare a calitatii actelor normative sau individuale ale acestei institutii.

Capitolul I. Societati de servicii de investitii financiare

1. Societate de servicii de investitii financiare. Incalcarea obligatiei de a pastra informatiile si datele referitoare la serviciile prestate si tranzactiile efectuate. Sanctionarea contraventionala a Presedintelui – director general al societatii. Legalitate

2. Societate de servicii de investitii financiare. Sanctionarea contraventionala a persoanei fizice, director adjunct si reprezentant al compartimentului de control intern pentru nerespectarea regulilor prudentiale si de conduita. Legalitate 

3. Societate de servicii de investitii financiare. Incalcari ale legislatiei specifice pietei de capital imputate presedintelui societatii. Legalitate 

4. Societate de servicii de investitii financiare. Neindeplinirea in termen legal a obligatiilor de inregistrare de mentiuni la ORC precum si nerespectarea regulilor de prudentialitate. Sanctionarea contraventionala a conducatorului societatii. Legalitate

5. Societate de servicii de investitii financiare. Sanctionare contraventionala pentru introducerea in piata ofertelor publice (POF) a unui ordin de cumparare de actiuni, fara plata integrala a actiunilor la momentul subscrierii, in situatia speciala in care sunt utilizate serviciile unei banci custode. Nelegalitate

6. Societate de servicii de investitii financiare. Retragerea autorizatiei de functionare pentru nerespectarea regulilor prudentiale si de conduita. Legalitate 

7. Societate de servicii de investitii financiare. Sanctionarea contraventionala a conducatorului CCI, de catre CNVM, cu neobservarea prevederilor art. 275 alin (3) din lege. Nelegalitate

8. Societate de servicii de investitii financiare. Deficiente neremediate in termenul impus de catre CNVM. Sanctionarea contraventionala a persoanei fizice, director general si membru al consiliului de administratie. Legalitate 

9. Societate de servicii de investitii financiare. Clauza nelegala inserata in contractul de prestari servicii de investitii financiare privind lipsa de raspundere a SSIF. Actiune in contencios administrativ impotriva CNVM

10. Societate de servicii de investitii financiare. Nemultumire a unui client generata de clauzele contractului de prestari de servicii de investitii financiare. Actiune in contencios administrativ indreptata impotriva CNVM. Inadmisibilitate 

11. Societate de servicii de investitii financiare. Activitati de intermediere de valori mobiliare fara autorizatie. Sanctionare contraventionala. Legalitate 

12. Desfasurare de activitati de investitii financiare specifice pietei de capital fara autorizatie din partea CNVM. Sanctiuni intemeiate pe asemanari nerelevante intre societatea contravenienta si o SSIF. Nelegalitate

13. Societate de servicii de investitii financiare. Modificarea structurii actionariatului fara notificarea prealabila a CNVM. Sanctionarea contraventionala a persoanei fizice membru in consiliul de administratie. Legalitate 

14. Societate de servicii de investitii financiare. Actiune in contencios administrativ impotriva CNVM pentru repararea prejudiciului cauzat de aceasta prin acte de sanctionare anulate irevocabil de instantele de judecata 

Capitolul al II-lea. Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare 

15. Societate de investitii financiare. Actiune in contencios administrativ pentru anularea deciziei CNVM de retragere de la tranzactionare a actiunilor unui emitent. Decizie CNVM emisa in considerarea unei hotarari AGEA anterior anulata prin hotarare judecatoreasca irevocabila. Nelegalitate 

16. Societate de investitii financiare. Ordonanta CNVM de obligare a Consiliului de administratie de a convoca AGA cu privire la oportunitatea mentinerii in functie a presedintelui Consiliului de administratie in conditiile trimiterii acestuia in judecata de catre DNA. Legalitate 

17. Societate de investitii financiare. Ordonanta CNVM de convocare AGA pentru analiza oportunitatii alegerii unor noi membrii ai consiliului de administratie avand in vedere trimiterea in judecata a presedintelui consiliului de administratie. Legalitate 

18. Societate de administrare a investitiilor. Masuri dispuse de CNVM ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare. Masuri contradictorii ale CNVM. Nelegalitate

19. Societate de investitii financiare. Cooptare administrator fara avizul CNVM. Actul de sanctionare nu cuprinde elementele de fapt si de drept care formeaza fapta contraventionala si nici mentionarea unei fapte personale de natura contraventionala savarsite de catre contravenient. Nelegalitate

20. Societate de investitii financiare. Acte ale CNVM ce atesta detinerea unei participatii ce depaseste pragul maxim de 1% contrar prevederilor art. 286 (1) din Legea nr. 297/2004 si Instructiunilor CNVM nr. 1/2007. Cerere de suspendare. Conditii de admisibilitate

21. Societate comerciala cu denumire ce include sintagma „fond de investitii” fara a detine autorizatie a CNVM in acest sens. Decizie a CNVM de eliminare a sintagmei „fond de investitii” din denumirea societatii. Legalitate

22. Societate de administrare a investitiilor. Calculare eronata a activului net al fondului de investitii ce a condus la diminuarea valorii unitare a activului net. Sanctionare contraventionala a persoanei fizice. Legalitate

Capitolul al III-lea. Obligatia de informare a investitorilor

23. Emitent. Nerespectarea obligatiei de transmitere a rapoartelor curente. Sanctionare de catre CNVM a persoanei fizice fara o sanctionare a persoanei juridice. Act administrativ al CNVM care contine norme care adauga la lege. Nelegalitate

24. Emitent. Societate comerciala pe actiuni privatizata in temeiul legii nr. 55/1995. Neindeplinire a obligatiei de raportare catre CNVM. Sanctionare contraventionala cu amenda reprezentand 0,5% din capitalul varsat. Legalitate 

25. Emitent. Neindeplinirea obligatiei privind depunerea la CNVM a raportarilor financiare. Sanctionare contraventionala. Legalitate 

26. Emitent. Societate comerciala pe actiuni aflata in procedura falimentului. Netransmiterea raportarilor financiare. Sanctionare contraventionala. Legalitate 

Capitolul al IV-lea. Oferta publica de preluare 

27. Oferta publica de preluare obligatorie. Diferenta semnificativa intre pretul cel mai mare platit de ofertant in ultimele 12 luni anterioare ofertei si pretul actiunilor determinat potrivit criteriului activului net. Obligativitatea ca pretul in cadrul ofertei sa fie stabilit de catre un evaluator independent. Legalitate

28. Oferta publica de preluare obligatorie. Societate comerciala al carei activ net cuprinde valori evident superioare pretului celui mai mare platit de ofertant in ultimele 12 luni precedente lansarii ofertei. Decizie a CNVM privind stabilirea pretului de catre un evaluator independent. Legalitate

29. Oferta publica de preluare obligatorie. Existenta criteriului „pret platit de ofertant in perioada de 12 luni anterioare ofertei” in toate cazurile de oferta publica de preluare obligatorie. Decizie CNVM de calculare a pretului ofertei pe baza unei expertize efectuata de un evaluator independent. Legalitate 

30. Oferta publica de preluare obligatorie. Regulament subsecvent unei legi abrogate. Ordonanta CNVM privind obligatia de depunere a documentatiei. Persoane care actioneaza in mod concertat asupra emitentului. Legalitate 

31. Oferta publica de preluare obligatorie. Persoane care actioneaza in mod concertat asupra unui emitent. Prezumtie legala. Sarcina probei 

32. Oferta publica de preluare obligatorie. Ordonanta CNVM privind obligatia de depunere a documentatiei aferente ofertei. Persoane care actioneaza in mod concertat asupra emitentului. Legalitate 

33. Oferta publica de preluare obligatorie. Ordonanta CNVM privind depunerea documentatiei aferente ofertei. Persoane care actioneaza in mod concertat in legatura cu emitentul. Legalitate 

34. Oferta publica de preluare obligatorie. Initierea ofertei de catre societatea mama a actionarului persoana juridica care a depasit pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului. Legalitate 

35. Oferta publica de preluare obligatorie. Neindeplinirea obligatiei de suspendare a drepturilor de vot care depasesc 33% din totalul drepturilor de vot ale emitentului pana la derularea ofertei publice de preluare obligatorie. Sanctionare contraventionala a presedintelui consiliului de administratie al emitentului. Legalitate

36. Oferta publica de preluare obligatorie. Actiune in despagubire reprezentand diferenta de pret dintre valoarea reala a actiunilor si valoarea oferita in cadrul ofertei publice de cumparare. Chemare in garantie a CNVM. Termen de prescriptie

37. Oferta publica de preluare. Sanctionare contraventionala a emitentului si a administratorului acestuia pentru nefinalizarea preluarii actiunilor de pe piata prin oferta publica. Termen de prescriptie a constatarii, aplicarii si executarii sanctiunii contraventionale. Legalitate 

38. Oferta publica de preluare. Atestat CNVM prin care s-a statuat asupra legalitatii unei hotarari a consiliului de administratie al unei societati comerciale. Nelegalitate 

39. Oferta publica de cumparare. Actiune in anularea art. 74 alin. (8) din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM. Obligatia impusa actionarilor minoritari, in cazul unei oferte publice de cumparare, de a vinde ofertantului actiunile detinute. Legalitate

40. Oferta publica de preluare obligatorie. Exceptie de nelegalitate privind art. 68 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare. Stabilirea pretului in cadrul ofertei publice de preluare obligatorie. Legalitate

Capitolul al V-lea. Bursa de valori 

41. Actiune in obligarea CNVM la emiterea deciziei de aprobare a constituirii si administrarii sistemului alternativ de tranzactionare a BVB, precum si de autorizare corespunzatoare a BVB si a reglementarilor acesteia

Capitolul al VI-lea. Masuri asiguratorii dispuse de catre CNVM

42. Masura asiguratorie constand in blocarea transferului unui pachet de actiuni asupra carora exista litigiu cu privire la dreptul de proprietate asupra acestora. Legalitate

43. Masura asiguratorie dispusa de CNVM. Restrictionarea de la vanzare a actiunilor detinute de mai multi actionari in capitalul social al emitentului. Nelegalitate 

44. Masuri asiguratorii dispuse de CNVM. Restrictionarea de la vanzare a unor actiuni detinute de diferiti actionari in capitalul social al emitentului. Aplicarea prezumtiei lucrului judecat. Nelegalitate

45. Masuri asiguratorii dispuse de catre CNVM. Obligarea de catre CNVM a emitentului in vederea convocarii AGA pentru pastrarea caracterului nominativ al actiunilor transformate anterior in actiuni la purtator. Legalitate 

46. Masuri asiguratorii dispuse de catre CNVM. Masuri de obligare a consiliului de administratie privind convocarea AGA pentru alegerea membrilor consiliului de administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ. Legalitate

47. Masuri privind protectia investitorilor. Actiune in anularea unor masuri ale CNVM stabilite in sarcina consiliului de administratie al unui emitent

Capitolul al VII-lea. Abuzul de piata 

48. Manipularea pietei. Tranzactie cross ce a avut drept consecinta influentarea in mod artificial a pretului actiunilor societatii si a dat indicatii false cu privire la oferta. Sanctionare de catre CNVM. Legalitate

49. Tranzactii cu actiuni efectuate prin folosirea de informatii privilegiate. Sanctionare de catre CNVM. Cerere de suspendare a executarii ordonantei de sanctionare. Conditia referitoare la paguba iminenta si cea privind cazul bine justificat

50. Manipularea pietei. Ordonanta CNVM de sanctionare contraventionala a directorului unei SSIF pentru savarsirea de activitati de manipulare a pietei. Cerere de suspendare a executarii 

51. Cumparare de actiuni de catre o societate comerciala pe baza utilizarii de informatii privilegiate. Publicitatea informatiei privilegiate. Sanctionarea contraventionala a persoanei fizice, presedinte al consiliului de administratie al societatii. Legalitate 

Capitolul al VIII-lea. Competenta

52. Competenta exclusiva de solutionare a actiunilor in contencios administrativ impotriva actelor administrative ale CNVM

53. Competenta exclusiva. Actiune in contencios administrativ pentru anularea actelor administrative ale CNVM

54. Competenta. Actiune in anularea unei ordonante CNVM prin care s-a stabilit in sarcina emitentului obligatia de a convoca AGA pentru modificarea unei hotarari anterioare 
 
Capitolul al IX-lea. Suspendarea efectelor actului administrativ 

55. Suspendarea executarii actului administrativ. Ordonanta CNVM de stabilire in sarcina actionarului a obligatiei de a depune la CNVM documentatia aferenta ofertei publice de preluare obligatorie. Conditii de admisibilitate a cererii de suspendare 

56. Suspendarea executarii actului administrativ. Ordonanta CNVM de sanctionare contraventionala cu amenda si suspendarea drepturilor de vot aferente participarii actionarului in capitalul social al emitentului. Conditii de admisibilitate a cererii de suspendare

57. Cerere de suspendare a executarii unor acte administrative emise de CNVM introdusa in baza art. 581-582 C. proc. civ. Inadmisibilitate 

58. Sanctionare actionar de catre CNVM pentru nedepunerea documentatiei aferente ofertei publice de preluare obligatorie. Cerere de suspendare executare. Neindeplinirea cumulativa a celor doua conditii prevazute de art. 14 din Legea nr. 554/2004 

Capitolul al X-lea. Procedura prealabila 

59. Procedura administrativa prealabila. Actiune in contencios administrativ impotriva ordonantei CNVM de sanctionare contraventionala a unei societati de valori mobiliare cu retragerea autorizatiei de functionare. Neindeplinirea procedurii prealabile

60. Procedura administrativa prealabila. Actiune in anularea instructiunilor nr. 1/2004, act normativ al CNVM. Efectuarea procedurii administrative prealabile, conditie de admisibilitate a actiunii directe in contencios administrativ

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei28 mai 2012
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini312
Tip copertaCarte brosata