Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Admiterea in notariat. Teste grila si sinteze teoretice. Editia a 8-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-2062-9
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 150,00 RON
97,50 RON
Disponibilitate: IN STOC

Despre carte:

Admiterea in notariat. Teste grila si sinteze teoretice reprezinta, la momentul de fata, singura lucrare juridica din Romania conceputa special pentru candidatii care se pregatesc pentru sustinerea concursului de admitere in profesia de notar public, inclusiv pentru cei care sustin concursul de admitere in functia de notar public si au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica.
Cartea este structurata in trei parti principale care contin:
•    fise teoretice de drept notarial pentru o pregatire temeinica a concursului;
•    teste grila in materia dreptului notarial, a dreptului civil si a dreptului procesual civil;
•    modele recapitulative realizate dupa tiparul subiectelor de examen. 
Pe langa acestea, lucrarea mai include tematica si bibliografia examenului sau concursului privind dobandirea calitatii de notar public.

Despre editia a VIII-a:

Pentru aceasta noua editie a Admiterii in notariat. Teste grila si sinteze teoretice, autorii au revizuit sintezele deja existente conform recentelor modificari ale Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si ale altor acte normative cu incidenta in activitatea notariala. De asemenea, au fost adaptate grilele din cuprinsul celor doua sectiuni potrivit cerintelor examinarii, avand un grad de dificultate mai ridicat, inspirat si din practica, tocmai pentru a spori interesul spre particularitatile institutiilor indicate in tematica.
Asemanator editiilor anterioare, a fost pastrata nota de baza a materialului, raspunsurile aferente grilelor avand indicate explicatii, iar la sfarsitul lucrarii, pentru o verificare temeinica a cunostintelor, exista teste recapitulative elaborate respectand modelul subiectelor de la examenul de admitere in notariat.

Despre autori:

Adina-Renate MOTICA este notar public in cadrul Camerei Notarilor Publici Timisoara, conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universitatii de Vest din Timisoara si formator la Institutul Notarial Roman.
Oana-Elena BUZINCU este notar public in cadrul Camerei Notarilor Publici Alba Iulia si formator la Institutul Notarial Roman.
Veronica STAN este notar public in cadrul Camerei Notarilor Publici Constanta.

PARTEA I. SINTEZE TEORETICE 

I. ORGANIZAREA ACTIVITATII NOTARIALE

1. ACTIVITATEA NOTARIALA. DISPOZITII GENERALE 

2. COMPETENTA NOTARULUI PUBLIC 

2.1. Atributiile notarului public 

2.2. Competenta notarului public 

2.3. Rezolvarea conflictelor de competenta intre notarii publici (art. 16 din Legea nr. 36/1995) 

3. ORGANIZAREA ACTIVITATII NOTARILOR PUBLICI 

3.1. Organizarea, functionarea si evidenta notarilor publici

3.2. Actualizarea numarului de notari publici 

3.3. Dobandirea calitatii de notar public 

3.4. Numirea in functia de notar public 

3.5. Incetarea calitatii de notar public 

3.6. Suspendarea din exercitiul functiei de notar public 

II. CAMERA NOTARILOR PUBLICI 

1. CONDITII DE FUNCTIONARE SI ORGANE DE CONDUCERE 

2. ADUNAREA GENERALA A CAMEREI 

2.1. Intrunirea 

2.2. Convocarea 

2.3. Constituirea legala 

2.4. Adoptarea hotararilor 

2.5. Atributii 

3. COLEGIUL DIRECTOR AL CAMEREI 

3.1. Membrii Colegiului director al Camerei 

3.2. Intrunirea 

3.3. Convocarea 

3.4. Constituirea legala 

3.5. Adoptarea deciziilor 

3.6. Atributii 

4. PRESEDINTELE COLEGIULUI DIRECTOR AL CAMEREI 

4.1. Acte emise 

4.2. Atributii 

III. UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI 

1. CARACTERIZARE SI ATRIBUTII 

1.1. Functiile Uniunii 

1.2. Atributiile Uniunii 

1.3. Membrii: drepturi si indatoriri 

2. ORGANELE DE CONDUCERE ALE UNIUNII

3. CONGRESUL 

3.1. Intrunire 

3.2. Convocare 

3.3. Constituirea legala 

3.4. Adoptarea hotararilor 

3.5. Atributiile Congresului 

4. CONSILIUL UNIUNII 

4.1. Intrunire si convocare 

4.2. Constituire legala 

4.3. Adoptarea hotararilor 

4.4. Atributiile Consiliului Uniunii 

5. BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI UNIUNII 

5.1. Intrunirea si convocarea 

5.2. Constituirea legala 

5.3. Adoptarea deciziilor 

5.4. Atributiile Biroului executiv al Consiliului Uniunii 

6. PRESEDINTELE UNIUNII 

7. ENTITATI DIN CADRUL UNIUNII 

7.1. Institutul Notarial Roman (INR) 

7.2. Casa de Raspundere Civila a Notarilor Publici 

7.3. Casa de Pensii a Notarilor Publici 

7.4. Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale (CNARNN) 

IV. ARHIVA SI EVIDENTA ACTIVITATII NOTARIALE 

1. ARHIVA BIROULUI NOTARIAL 

2. EVIDENTA FINANCIAR-CONTABILA 

V. CONTROLUL ACTIVITATII NOTARIALE 

1. CONTROLUL JUDECATORESC ASUPRA ACTIVITATII NOTARIALE 

1.1. Mijloace procesuale prevazute de lege

1.2. Actiunea in anulare 

1.3. Plangerea impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial 

2. CONTROLUL PROFESIONAL ADMINISTRATIV 

VI. DREPTURILE SI INDATORIRILE NOTARILOR PUBLICI 

1. DREPTURILE NOTARILOR PUBLICI 

2. OBLIGATIILE NOTARILOR PUBLICI 

VII. RASPUNDEREA NOTARILOR PUBLICI 

1. RASPUNDEREA CIVILA A NOTARILOR PUBLICI 

1.1. Consideratii generale privind raspunderea civila a notarilor publici 

1.2. Riscul de raspundere civila si contractul de raspundere civila 

2. RASPUNDEREA DISCIPLINARA A NOTARILOR PUBLICI

2.1. Abaterile disciplinare 

2.2. Exercitarea actiunii disciplinare 

2.3. Organul competent, reguli de judecata si cai de atac 

2.4. Buna reputatie a notarului public 

2.5. Sanctiuni disciplinare aplicabile notarului public 

VIII. DISPOZITII COMUNE/GENERALE. REDACTAREA ACTELOR 

1. REDACTAREA INSCRISURILOR SI INDEPLINIREA ACTELOR NOTARIALE 

2. CONSTATAREA IDENTITATII, DOMICILIULUI SI CAPACITATII PARTILOR 

3. INCHEIEREA DE INDEPLINIRE A ACTULUI NOTARIAL 

4. INDREPTAREA SAU COMPLETAREA ACTULUI NOTARIAL 

IX. PROCEDURA AUTENTIFICARII 

1. CONSIDERENTE GENERALE IN PROCEDURA AUTENTIFICARII 

1.1. Cererea de autentificare 

1.2. Stabilirea identitatii partilor 

1.3. Verificarile notarului public in cadrul procedurii de autentificare 

1.4. Luarea consimtamantului si semnarea inscrisului 

1.5. Cazuri particulare de luare a consimtamantului 

1.6. Numarul de exemplare redactate 

1.7. Continutul incheierii de autentificare 

2. CAZURI PARTICULARE IN PROCEDURA AUTENTIFICARII 

2.1. Autentificarea testamentului 

2.2. Autentificarea altor acte notariale 

X. PROCEDURA SUCCESORALA NOTARIALA 

1. DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE 

1.1. Deschiderea procedurii succesorale notariale. Cererea de deschidere a procedurii succesorale pe cale notariala 

1.2. Competenta notarului public de solutionare a procedurii succesorale 

1.3. Dovada decesului si a ultimului domiciliu 

2. MASURI DE INVENTARIERE SI CONSERVARE A BUNURILOR SUCCESORALE 

2.1. Inventarierea bunurilor succesorale 

2.2. Conservarea bunurilor succesorale 

3. DESFASURAREA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 

3.1. Dreptul de optiune succesorala 

3.2. Stabilirea calitatii celor care vin la mostenire 

3.3. Documentatia solicitata de notarul public 

3.4. Probele administrate in procedura succesorala 

3.5. Citarea celor care au vocatie la mostenire 

4. SUSPENDAREA PROCEDURII SUCCESORALE 

5. INCHEIEREA PROCEDURII SUCCESORALE 

6. CERTIFICATE EMISE DE NOTARUL PUBLIC IN CADRUL PROCEDURII SUCCESORALE

6.1. Certificatul de mostenitor 

6.2. Certificatul de executor testamentar 

6.3. Certificatul de calitate de mostenitor 

6.4. Certificatul de mostenitor suplimentar 

6.5. Certificatul de vacanta succesorala 

7. INCHEIEREA PRIVIND VERIFICARILE EFECTUATE IN EVIDENTELE SUCCESORALE ALE CAMEREI NOTARILOR PUBLICI SI ALE UNIUNII 

7.1. Sediul materiei 

7.2. Competenta eliberarii incheierii privind verificarile efectuate in evidentele succesorale

7.3. Termenul de eliberare a incheierii privind verificarile efectuate in evidentele succesorale

7.4. Procedura eliberarii incheierii si solutiile privind verificarile efectuate in evidentele succesorale 

7.5. Continutul incheierii privind verificarile efectuate in evidentele succesorale 

7.6. Inregistrarea si arhivarea 

XI. PROCEDURA MEDIERII SI ARBITRAJULUI PENTRU SOLUTIONAREA LITIGIILOR INTERPROFESIONALE 

1. DISPOZITII COMUNE PROCEDURII MEDIERII, CAT SI ARBITRAJULUI 

2. PROCEDURA MEDIERII 

3. PROCEDURA ARBITRAJULUI 

XII. PROCEDURA DIVORTULUI 

1. DIVORTUL PRIN ACORDUL SOTILOR PE CALE JUDICIARA

2. DIVORTUL PRIN ACORDUL SOTILOR PE CALE ADMINISTRATIVA 

3. DIVORTUL PRIN ACORDUL SOTILOR PE CALE NOTARIALA 

3.1. Competenta notarului public in vederea desfacerii casatoriei

3.2. Cererea de divort 

3.3. Desfasurarea procedurii divortului in fata notarului public 

3.4. Ancheta psihosociala in cazul divortului cu minori 

3.5. Ascultarea minorului in procedura divortului pe cale notariala 

3.6. Incheierea acordului parental in procedura divortului pe cale notariala 

3.7. Certificatul de divort 

3.8. Solutii in procedura divortului pe cale notariala 

3.9. Inregistrarea si arhivarea 

XIII. RESPINGEREA UNUI ACT SAU A UNEI PROCEDURI NOTARIALE 

1. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND RESPINGEREA UNUI ACT SAU A UNEI PROCEDURI NOTARIALE 

2. REGULI PRIVIND JUDECAREA PLANGERII IMPOTRIVA INCHEIERII DE RESPINGERE 

XIV. LEGALIZAREA SEMNATURILOR SI A SIGILIILOR 

1. SEDIUL MATERIEI 

2. COMPETENTA 

3. PROCEDURA LEGALIZARII SEMNATURILOR SI A SIGILIILOR 

4. INREGISTRARE SI ARHIVARE 

XV. DAREA DE DATA CERTA INSCRISURILOR 

1. SEDIUL MATERIEI 

2. COMPETENTA 

3. PROCEDURA DARII DE DATA CERTA 

4. INREGISTRARE SI ARHIVARE 

XVI. CERTIFICAREA UNOR FAPTE. CERTIFICAREA PROCESELOR VERBALE SAU HOTARARILOR ORGANELOR COLEGIALE 

1. SEDIUL MATERIEI 

2. COMPETENTA 

3. PROCEDURA CERTIFICARII UNOR FAPTE 

3.1. Faptul ca o persoana se afla in viata 

3.2. Faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc 

3.3. Faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea 

3.4. Faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat ori nu intr-o anumita zi si la o anumita ora intr-un anumit loc, precum si declaratia acesteia 

3.5. Rezultatele tombolelor, tragerilor la sorti, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entitati autorizate in conformitate cu acte normative speciale, daca nu sunt date, prin lege, in competenta altor organe 

3.6. Certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, daca nu sunt date, prin lege, in competenta altor organe 

3.7. Certificarea proceselor-verbale si a hotararilor organelor colegiale ale oricaror forme asociative 

3.8. Certificarea altor fapte care nu sunt date in competenta exclusiva a altor organe 

4. INREGISTRARE SI ARHIVARE 

XVII. LEGALIZAREA COPIILOR DE PE INSCRISURI 

1. SEDIUL MATERIEI 

2. COMPETENTA 

3. PROCEDURA LEGALIZARII COPIILOR DUPA INSCRISURI 

4. INREGISTRARE SI ARHIVARE 

XVIII. PRIMIREA IN DEPOZIT DE INSCRISURI SI DOCUMENTE 

1. SEDIUL MATERIEI 

2. COMPETENTA 

3. PROCEDURA PRIMIRII IN DEPOZIT 

4. INREGISTRARE SI ARHIVARE 

XIX. ELIBERAREA DE DUPLICATE ALE INSCRISURILOR SI RECONSTITUIREA ACTELOR NOTARIALE ORIGINALE 

1. ELIBERAREA DE DUPLICATE ALE INSCRISURILOR NOTARIALE [art. 12 lit. k) din Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare] 

2. RECONSTITUIREA ACTELOR NOTARIALE ORIGINALE 

2.1. NOTIUNE 

2.2. SEDIUL MATERIEI 

2.3. COMPETENTA 

2.4. PROCEDURA RECONSTITUIRII ACTELOR ORIGINALE 

XX. EFECTUAREA SI LEGALIZAREA TRADUCERILOR 

1. SEDIUL MATERIEI 

2. COMPETENTA 

3. PROCEDURA 

5. INCHEIEREA DE LEGALIZARE A SEMNATURII INTERPRETULUI SI TRADUCATORULUI AUTORIZAT / A TRADUCERII 

6. INREGISTRARE SI ARHIVARE 

XXI. LICHIDAREA PASIVULUI SUCCESORAL 

1. CONTINUTUL PROCEDURII 

2. COMPETENTA 

3. DESCHIDEREA PROCEDURII SI CERTIFICATUL SUCCESORAL DE LICHIDARE 

4. OPERATIUNI DE LICHIDARE 

5. INCHIDEREA LICHIDARII. EFECTELE LICHIDARII 

PARTEA A II-A. TESTE GRILA

A. DREPT NOTARIAL 

Capitolul I. Teste grila 

Capitolul al II-lea. Raspunsuri si explicatii 

B. DREPT CIVIL SI PROCESUAL CIVIL 

Capitolul I. Teste grila 

Capitolul al II-lea. Raspunsuri si explicatii 

PARTEA A III-A. MODELE RECAPITULATIVE 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI SAU CONCURSULUI PRIVIND DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR 

TEMATICA CU CARACTER TEORETIC PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT SI CONCURSUL PENTRU OCUPAREA LOCURILOR VACANTE DE NOTAR PUBLIC 

Detalii tehnice
Data aparitiei21 apr. 2022
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini632
Format200x240 mm
Editiea 8-a
Tip copertaCarte brosata