Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Actiunile de carte funciara. Practica judiciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-27-0654-8
Editura: Hamangiu
59,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Cartea Actiunile de carte funciara cuprinde o analiza elaborata a jurisprudentei relevante in domeniul publicitatii imobiliare, hotararile fiind selectate din actiunile clasice de carte funciara: plangere impotriva incheierilor de carte funciara, actiunea in prestatie tabulara si actiunea in rectificare.

Lucrarea de fata aduce un element de noutate major, fiind prin structura ei, o culegere de practica judiciara diferita de toate cele deja existente pe piata. In cuprinsul lucrarii, autoarea nu s-a limitat la a selecta si prezenta hotararile judecatoresti relevante in materie de carte funciara, in forma in care au fost ele redactate de catre instanta. Avand o bogata experienta practica, atat in calitate de judecator, cat si de autor de culegeri de practica judiciara, autoarea propune un format nou, mult mai util si facil de parcurs, persoanele interesate regasind usor chintesenta spetelor, argumentele partilor, solutia instantei si motivarea acesteia.  

Cele 117 de hotarari judecatoresti selectate sunt prezentate practicienilor intr-un mod diferit/inedit, fiind structurate pe urmatoarele aspecte: Obiectul cererii; Situatia de fapt; Motivarea cererii; Apararile formulate in cauza; Solutia primei instante; Calea de atac exercitata; Solutia instantei de apel.

Modalitatea de sistematizare a spetelor si abundenta exemplelor practice recomanda aceasta lucrare practicienilor, in special judecatorilor, avocatilor si registratorilor de proprietate, dar si tuturor celor interesati de domeniul publicitatii imobiliare.

Capitolul I. Plangerea impotriva incheierii de reexaminare emise de registratorul-sef – art. 31 din Legea nr. 7/1996

A. Procedura de judecata 

1. Caracterul necontencios al plangerii. Lipsa calitatii procesuale pasive a O.C.P.I.

2. Plangere impotriva incheierii emise de registratorul de carte funciara. Procedura necontencioasa. Modul de aplicare a dispozitiilor art. 78 NCPC. 

3. Procedura necontencioasa. Indreptare eroare materiala. Probatoriu.

4. Inadmisibilitate plangere. Lipsa cerere reexaminare. 

5. Termenul legal de formulare a plangerii impotriva incheierii de carte funciara. Calificare gresita. 

6. Termenul legal de formulare a plangerii impotriva incheierii de carte funciara. Depasirea termenului. 

7. Termenul pentru formularea plangerii impotriva incheierii de carte funciara. Modalitatea de calcul a acestuia. 

8. Persoana care face dovada calitatii de proprietar. Lipsa inscrierii dreptului sau in cartea funciara a imobilului la momentul formularii apelului. Lipsa de interes in formularea apelului. 

9. Apel impotriva sentintei pronuntate cu privire la plangere. Lipsa calitatii procesuale active a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 

10. Necomunicarea referatului de completare a documentatiei. Reluarea procedurii de carte funciara. 

B. Elemente specifice procedurii plangerii 

11. Lipsa avizului necesar instrainarii dreptului de proprietate. Limitele verificarii efectuate de registratorul de carte funciara. 

12. Procedura plangerii impotriva incheierilor de carte funciara. Limitele investirii. 

13. Cerere de inscriere a unui nou proprietar tabular. Limitele investirii. Tariful prevazut de lege pentru operatiunea de notare in cartea funciara. 

14. Limitele investirii registratorului de carte funciara. 

15. Documentatie cadastrala neconforma. Respingerea cererii de prima inscriere. Atributiile instantei. 

16. Cerere de acordare a unui numar cadastral nou. Teren cadastrat cu suprafata reala mai mare. 

17. Suprapunere cu un alt teren. Imposibilitate de inscriere a terenului in cartea funciara. Proba cu expertiza topografica. 

18. Incidenta unei suprapuneri. Piedica la inscrierea dreptului. Necesitatea stabilirii tipului de suprapunere. Procedura. 

19. Notarea unui litigiu in cartea funciara. Actiune privitoare la valorificarea unui drept de creanta. 

20. Conditii de inscriere in cartea funciara. Inscrierea dreptului de proprietate asupra constructiei in favoarea altor persoane decat a proprietarului terenului. 

21. Intabularea dreptului de proprietate. Lipsa inscrisului autentic notarial. 

22. Inscriere provizorie a uzucapiunii tabulare. Lipsa unui temei faptic.

23. Cerere de inscriere a unei servituti de trecere. Lipsa unui temei. 

24. Litigiu avand ca obiect un drept de retentie asupra imobilului. Notarea litigiului in cartea funciara. 

25. Cerere de notare a contractului de imprumut semnat de proprietarul imobilului. Lipsa unui raport juridic legat de imobil. 

26. Cerere de intabulare a dreptului de proprietate. Diferenta fata de solicitarea de notare a posesiei. Lipsa titlului de proprietate. 

27. Cerere de inscriere a dreptului in temeiul unui acord de mediere autentificat de notarul public. Verificarea legalitatii acordului in cadrul procedurii de carte funciara. 

28. Scopul notarii litigiului privitor la autorizatia de construire in cartea funciara 

29. Cerere de radiere a mentiunilor privind existenta unui drept real. Conditii. 

30. Cerere de radiere a mentiunilor referitoare la un litigiu. Conditii. 

31. Notificare emisa in procedura prevazuta de Legea nr. 10/2001. Mentiune in cartea funciara cu privire la existenta  notificarii. Necesitatea incheierii procedurii administrative pentru radierea mentiunii. 

32. Ipoteca constituita asupra imobilului fond dominant. Notare in cartea funciara a imobilului fond aservit. 

33. Notarea urmaririi silite imobiliare. Lipsa incuviintarii pentru imobilul la care se refera notarea. Limitele competentelor registratorului de carte funciara. 

34. Ipoteca legala. Efectele inscriptiei ipotecare asupra mentiunilor ulterioare din cartea funciara. 

35. Lipsa identitatii dintre debitor si proprietarul tabular. Piedica la notarea in cartea funciara a sechestrului asigurator. 

36. Notarea unei somatii de plata in cartea funciara. Limitele competentei registratorului de carte funciara. Calea contestatiei la executare. 

37. Radiere drept de abitatie in urma adjudecarii unui imobil. Mentiunea adjudecarii imobilului „liber de orice sarcina”. Limitele verificarii realizate de registratorul de carte funciara. 

38. Inscrierea dreptului de proprietate dobandit prin adjudecare in lipsa dovezii platii impozitului. Neconstitutionalitatea art. 771 din Codul fiscal. Efecte cu privire la procedura de carte funciara. 

39. Refuz de a intabula un drept de proprietate in cazul neplatii impozitului pe transferul de proprietate. Analiza din perspectiva C.E.D.O. a privarii de dreptul de proprietate. 

40. Cerere de radiere a sechestrului penal formulata de adjudecatarul imobilului urmarit silit. Plangere respinsa de instanta. 

41. Cerere de radiere a sechestrului penal formulata de adjudecatarul imobilului urmarit silit. Plangere admisa de instanta. 

42. Cerere de radiere a litigiului din cartea funciara. Conditii. Litigiu suspendat. 

43. Notarea unui drept de folosinta in favoarea unei persoane juridice ulterior radiate. Radierea dreptului din cartea funciara. Competentele registratorului de carte funciara. 

44. Radiere drept de ipoteca. Dizolvarea titularului dreptului. 

45. Operatiune de notare in cartea funciara a deschiderii procedurii insolventei. Lipsa dispozitiilor legale de scutire de la plata tarifului de publicitate imobiliara. 

46. Actiune privind retragerea asociatului. Persoana juridica titulara dreptului de proprietate asupra imobilului. Notarea litigiului in cartea funciara. 

47. Contract de cesiune a partilor sociale. Cerere de notare respinsa.

48. Cerere de notare a privilegiului asociatiei de proprietari. Conditii.

49. Notarea privilegiului asociatiei de proprietari. Lipsa calitatii de membru in asociatie a proprietarului tabular. Lipsa calitatii procesuale pasive a registratorilor de carte funciara. 

50. Inscrierea unei suprafete diferite de teren. Eroare materiala provenita din chiar titlurile de proprietate. Cai procedurale pentru remedierea situatiei. 

51. Persoane care afirma simultan dreptul asupra aceluiasi imobil intabulat. Afirmarea identitatii a doua carti funciare distincte. Calea procedurala corecta pentru remedierea situatiei. 

52. Situatie juridica diferita de cea consemnata in cartea funciara. Calea rectificarii cartii funciare. 

53. Inscriere care modifica retroactiv situatia juridica a imobilului. Hotarare judecatoreasca invocata drept temei. Calea rectificarii cartii funciare. 

Capitolul II. Actiunea in rectificarea cartii funciare 

A. Procedura de judecata 

54. Rectificarea cartii funciare pe calea procedurii ordonantei presedintiale. Inadmisibilitate. 

55. Actiune in rectificarea cartii funciare. Instanta competenta. Efectele anularii actului de adjudecare. 

56. Calitate procesuala activa a organului fiscal. Interesul rectificarii cartii funciare. Limitele verificarilor facute de instanta in cadrul actiunii in rectificare. 

57. Calitatea procesuala activa in cadrul actiunii in rectificarea cartii funciare. Notiunea de „persoana interesata”. 

58. Calitate procesuala pasiva. Cadru procesual pasiv in procedura rectificarii cartii funciare. Procedura necontencioasa. 

59. Cadru procesual pasiv incomplet. Aplicarea dispozitiilor art. 78 NCPC 

60. Bun proprietate publica. Calitate procesuala pasiva. Procedura contencioasa. 

61. Radiere sechestru asigurator notat in favoarea organului fiscal. Calitate procesuala pasiva. 

62. Calitate procesuala pasiva. Inadmisibilitatea cererii in rectificarea cartii funciare. Nepromovarea actiunii in revendicare. 

63. Coparticipare procesuala pasiva obligatorie. Aplicarea dispozitiilor art. 78 NCPC. Procedura contencioasa. 

64. Rectificarea cartii funciare. Interesul necesar pentru promovarea actiunii. 

65. Proprietar neposesor. Justificarea interesului de a promova actiune in rectificarea cartii funciare. 

66. Prematuritate privind exercitarea actiunii in rectificarea cartii funciare. Limitele verificarilor pe care le poate face instanta. 

67. Diminuarea suprafetei de teren invecinate. Reducere colectiva a suprafetelor de teren intabulate in zona. Limitele actiunii in rectificare tabulara. 

68. Temeiul juridic al actiunii in rectificare a cartii funciare. Principiul disponibilitatii. Efecte. 

69. Solicitare de modificare a documentatiei cadastrale. Extra petita. Principiul disponibilitatii si limitele investirii instantei. 

70. Titular nou al dreptului de proprietate. Necesitatea administrarii probei cu expertiza. Scopul probatoriului. 

71. Rolul activ al instantei in materie de probatoriu. Limitele investirii instantei de apel. Diferente semnificative de amplasament a terenului cu privire la care se cere rectificarea in plus a suprafetei. 

72. Evaluarea probelor. Efectele folosintei in fapt ale unui spatiu comun. Inexistenta unui drept de proprietate asupra spatiului pentru titularul folosintei. 

73. Probatoriu in cadrul actiuni in rectificarea cartii funciare cu privire la marimea terenului. Valoarea probatorie a expertizei extrajudiciare. 

74. Adjudecatar asupra constructiei. Rectificarea cartii funciare pentru a corespunde starii de drept cu privire la teren. Aprecierea probelor. 

75. Rectificarea suprafetei prin mentionarea unei suprafete mai mari decat cea initiala. Aprecierea probelor. 

76. Actiunea in rectificarea cartii funciare. Scopul promovarii litigiului. Conditii pentru rectificare. 

77. Conditii pentru rectificarea cartii funciare. Caracterul accesoriu al acestui tip de actiune. Efecte. 

78. Inscriere incompleta. Admisibilitatea cererii de rectificare. Efectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat. 

B. Elemente specifice procedurii rectificarii 

79. Acte care stau la baza inscrierilor. Nulitate. Posibilitatea exercitarii actiunii in rectificare. 

80. Necesitatea verificarii neconcordantelor aparute cu privire la documentatia tehnica a cadastrului. Caracterul subsidiar al actiunii in rectificarea cartii funciare. 

81. Reconstituirea cartii funciare. Diferente fata de rectificarea cartii funciare. Caracterul administrativ si nejurisdictional al procedurii de reconstituire. 

82. Neexercitarea in termen a dreptului de plangere impotriva incheierii emise de registratorul de carte funciara. Formularea unei actiuni in rectificarea cartii funciare. Cale procedurala neaccesibila. 

83. Solicitare de rectificare in sensul de inlaturare a mentiunii privind caracterul nedefinitiv al cartii funciare. Inadmisibilitate. Cadru procesual corect. 

84. Actiune in rectificarea cartii funciare. Suprapunere in fapt. Lipsa unei actiuni in revendicare. 

85. Scopul si temeiurile actiunii in rectificare. Stare de fapt. Inadmisibilitate. 

86. Rectificare suprafata teren. Acordul partilor exprimat prin acord de mediere. Lipsa semnaturilor tuturor vecinilor. Ineficacitate. 

87. Rectificarea suprafetei de teren inscrise. Lipsa unei contestari din partea celui interesat. Lipsa unei hotarari care sa constate o alta situatie juridica in legatura cu terenul. 

88. Actiune in revendicare respinsa irevocabil. Suprapunere intre terenuri. Necesitatea rectificarii cartii funciare. 

89. Mentiune facuta din eroare cu privire la persoana fizica titulara a dreptului de proprietate. Hotarare irevocabila ulterioara de constatare a dreptului de proprietate al unei persoane juridice terte. Imposibilitatea rectificarii in favoarea persoanei fizice. 

90. Efecte notare litigiu. Comunicarea incheierii de indreptare a erorilor materiale. 

91. Privilegiu legal in favoarea vanzatorului bunului imobil. Modalitati de radiere. Raspundere civila delictuala. 

92. Proces-verbal de adjudecare anulat. Repunere in situatia anterioara sub forma rectificarii cartii funciare. Limitele investirii instantei. Legea aplicabila. 

93. Rectificare prin conventia partilor. Preexistenta unui sechestru penal notat asupra bunului. Caracterul nelegal al conventiei partilor.

94. Fundamentul inscrierilor in cartea funciara. Acte nedesfiintate. Hotarari ale consiliului local privind dreptul de proprietate asupra terenurilor. 

95. Caracterul neclar al titlului de proprietate. Lipsa de relevanta a declaratiei autentice a persoanei interesate. Inaplicabilitatea art. 907 alin. (3) NCC. 

96. Act translativ de proprietate. Ipoteca in favoarea creditorului fiscal. Rezolutiune unilaterala a transferului de proprietate, ulterioara notarii ipotecii. Imposibilitatea rectificarii. 

97. Rectificarea cartii funciare cu privire la dreptul de ipoteca si sechestrul asigurator. Efectele constatarii nulitatii absolute a titlului de proprietate. Anularea incheierilor de carte funciara privind mentiunile rectificate. 

98. Bun proprietate publica. Proba cu expertiza judiciara specialitatea topografie. Caracter neutil. 

99. Lipsa unui titlu privind dreptul de folosinta asupra terenului. Nelegalitatea inscrierii dreptului in aceste conditii. 

100. Contract de vanzare-cumparare. Declarare conventionala a nulitatii actului. Rectificarea cartii funciare ca efect al nulitatii. 

101. Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. Modificarea coordonatelor urmare a punerii in posesie. Obligatia Statului de a modifica evidentele funciare privind dreptul propriu. 

102. Radierea dreptului de sulta ca urmare a platii facute prin procedura speciala a ofertei urmate de consemnare. Conditii. Efecte. 

103. Obligatie de plata a sultei executata voluntar. Lipsa acordului la radierea privilegiului. Sanctiune. 

104. Radierea privilegiului asociatiei de proprietari. Hotarare judecatoreasca de constatare a inexistentei unei parti din debit. Autoritate de lucru judecat. 

105. Teren ocupat de parte ca urmare a regularizarii albiei raului invecinat. Posesie. Caracterul neintemeiat al cererii de rectificare a cartii funciare. 

106. Sechestru asigurator dispus de organele penale. Scopul masurii si efectele ei. Executare silita si adjudecare a imobilului. Tipul procedurii instrumentate de registratorul de carte funciara. 

107. Solicitare de reducere a suprafetei intabulate. Cale procedurala corecta. Lipsa necesitatii exercitarii actiunii in rectificare. 

108. Constructii pe terenul altuia. Situatie anterioara deschiderii cartii funciare asupra terenului. Imposibilitatea rectificarii. 

109. Inscriere drept de servitute in cartea funciara a fondului aservit. Calea procedurala prevazuta de lege. Conditii. 

110. Suprapunere reala de teren. Lipsa acordului proprietarilor. Calea procedurala de urmat. 

111. Administrarea expertizei topografice in procedura de carte funciara. 

Capitolul III. Actiunea in prestatie tabulara 

112. Natura juridica a actiunii in prestatie tabulara. Distinctia fata de actiunea ce vizeaza pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic translativ de proprietate. 

113. Calitatea procesuala activa in cadrul actiunii de prestatie tabulara. Rectificare date topografice in cuprinsul titlului translativ de proprietate al titularului actual. Inadmisibilitate. 

114. Contract de vanzare-cumparare spatiu comercial. Terenul aferent constructiei. Transmiterea ulterioara a dreptului de proprietate si asupra acestui teren. 

115. Solicitare de radiere a unor mentiuni. Netemeinicie in raport de posibilitatea exercitarii actiunii in prestatie tabulara. Lipsa documentatiei de cadastru. 

116. Actiune in prestatie tabulara. Garaj neconstruit la momentul perfectarii promisiunii de vanzare-cumparare. Necesitatea administrarii probatoriului complet in vederea identificarii. Prematuritatea cererii de radiere a sechestrului instituit de organul fiscal. 

117. Actiune in prestatie tabulara. Acordarea de rang preferential. Rectificarea inscrierii in cartea funciara si verificarea valabilitatii actului juridic in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea. 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei13 sept. 2016
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini464
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si