Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Actiunile civile si taxele judiciare de timbru

Legea nr. 146/1997 comentata
ISBN/ISSN: 978-606-522-460-5
Editura: Hamangiu
53,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Structurata pe pilonul Legii nr. 146/1997, lucrarea de fata a devenit mai mult decat un studiu dedicat taxelor judiciare de timbru, convertindu-se intr-un instrument de lucru util variatelor profesiuni juridice.

Astfel, fiind conceputa ca un veritabil ghid pentru practicianul dreptului, lucrarea concentreaza, raportat la diversele categorii de cereri si actiuni civile, atat stabilirea taxei judiciare de timbru, cat si toate elementele necesare redactarii actului de sesizare a instantei, prin prisma determinarii corecte a cadrului procesual, a instantei competente, a regimului aplicabil sub aspectul prescriptiei extinctive, precum si a altor asemenea reguli procedurale sau de drept substantial, mentionand totodata si variante de elaborare a minutei in cazuri concrete.

Lucrarea cuprinde o analiza a conditiilor exercitarii unor actiuni civile, prin asocierea aspectelor teoretice cu cele de ordin practic, fiind totodata evidentiate dispozitiile corespunzatoare din noul Cod civil, precum si deciziile relevante ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, ale Curtii Constitutionale si ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie. De asemenea, numeroase probleme de drept ce au constituit obiect de controversa sau care nu au fost analizate amplu in literatura de specialitate sunt abordate in aceasta carte, prin prezentarea argumentata a solutiilor gasite, reflectand un rationament juridic riguros.

Prof. univ. dr. Gabriel Boroi

Art. 1. [Domeniul de aplicare a taxelor judiciare de timbru]

§1. Definitia taxelor judiciare de timbru

§2. Domeniul de aplicare a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 

§3. Clasificarea actiunilor si cererilor din punctul de vedere al legislatiei privind taxele judiciare de timbru

§4. Clasificarea taxelor judiciare de timbru

§5. Persoanele carora le incumba obligatia de plata a taxelor judiciare de timbru 

§6. Suportarea taxelor judiciare de timbru sub forma cheltuielilor de judecata

Art. 2. [Taxa judiciara de timbru aferenta actiunilor si cererilor evaluabile in bani]

§1. Notiunea de actiuni si cereri evaluabile in bani. Valoarea la care se calculeaza taxa de timbru

§2. Cererile al caror obiect este exprimat in valuta

§3. Taxa judiciara de timbru aplicabila

§4. Calculul taxei judiciare de timbru

§5. Actiunea oblica (subrogatorie)

5.1. Taxa judiciara de timbru

5.2. Consideratii generale privind actiunea oblica din perspectiva Codului civil din 1864, a Codului de procedura civila si a noului Cod civil

§6. Cererea in declararea nulitatii absolute sau in anularea unui act juridic patrimonial 

6.1. Taxa judiciara de timbru

I. Cererea in declararea nulitatii absolute sau in anularea unui contract de vanzare-cumparare

II. Cererea in declararea nulitatii absolute sau in anularea unui antecontract de vanzare-cumparare

III. Cererea in declararea nulitatii absolute sau in anularea unui contract de schimb 

IV. Cererea in declararea nulitatii absolute sau in anularea unui contract de donatie

V. Cererea in declararea nulitatii absolute sau in anularea unor contracte de locatiune, inchiriere si arendare

VI. Cererea in declararea nulitatii absolute sau in anularea unui contract de antrepriza

VII. Cererea in declararea nulitatii absolute sau in anularea unui contract de mandat

VIII. Cererea in declararea nulitatii absolute sau in anularea unui contract de comodat

IX. Cererea in declararea nulitatii absolute sau in anularea unui contract de imprumut de consumatie

X. Cererea in declararea nulitatii absolute sau in anularea unui contract de depozit 

XI. Cererea in declararea nulitatii absolute sau in anularea unui contract de intretinere sau de renta viagera

XII. Cererea in declararea nulitatii absolute sau in anularea unui certificat de mostenitor

6.2. Consideratii generale privind actiunea in declararea nulitatii actului juridic civil din perspectiva Codului civil din 1864, a Codului de procedura civila si a noului Cod civil 

I. Caracteristicile actiunii

II. Competenta de solutionare a actiunii

III. Prescriptia actiunii

IV. Calitatea procesuala activa si calitatea procesuala pasiva 

§7. Cererea in rezolutiunea sau in rezilierea unui act juridic patrimonial

7.1. Taxa judiciara de timbru

7.2. Consideratii generale privind actiunea in rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic din perspectiva Codului civil din 1864, a Codului de procedura civila si a noului Cod civil 

I. Caracteristicile actiunii

II. Competenta de solutionare a actiunii

III. Prescriptia actiunii

IV. Calitatea procesuala activa si calitatea procesuala pasiva 

§8. Actiunea revocatorie (pauliana)

8.1. Taxa judiciara de timbru

8.2. Consideratii generale privind actiunea revocatorie din perspectiva Codului civil din 1864, a Codului de procedura civila si a noului Cod civil 

§9. Cererea in constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial 

9.1. Cererea in constatarea simulatiei unui act juridic

9.1.1. Taxa judiciara de timbru

9.1.2. Consideratii generale privinta actiunea in constatarea simulatiei unui act juridic din perspectiva Codului civil din 1864, a Codului de procedura civila si a noului Cod civil

9.2. Cererea in constatarea existentei unui drept real, prin efectul prescriptiei achizitive (uzucapiune) 

9.2.1. Taxa judiciara de timbru

9.2.2. Consideratii generale privind actiunea in constatarea dobandirii drepturilor reale prin uzucapiune din perspectiva Codului civil din 1864 si a Codului de procedura civila

I. Caracteristicile actiunii

II. Competenta de solutionare a actiunii

III. Calitatea procesuala activa si calitatea procesuala pasiva 

9.2.3. Reglementarea noului Cod civil

9.3. Cererea in constatarea existentei dreptului de proprietate privata, prin efectul accesiunii

9.3.1. Taxa judiciara de timbru

9.3.2. Consideratii generale privind actiunea in constatarea existentei dreptului de proprietate privata, prin efectul accesiunii din perspectiva Codului civil din 1864 si a Codului de procedura civila

I. Caracteristicile actiunii

II. Competenta de solutionare a actiunii

III. Calitatea procesuala activa si calitatea procesuala pasiva 

9.3.3. Reglementarea noului Cod civil

9.4. Cererea in constatarea intervenirii contractului de vanzare-cumparare a unui autoturism

9.4.1. Taxa judiciara de timbru

9.4.2. Consideratii generale privind actiunea in constatarea intervenirii contractului de vanzare-cumparare a unui autoturism

I. Caracteristicile actiunii

II. Competenta de solutionare a actiunii 

III. Calitatea procesuala activa si calitatea procesuala pasiva 

9.5. Cererea in constatarea compensatiei legale

9.5.1. Taxa judiciara de timbru

9.5.2. Consideratii generale privind actiunea in constatarea compensatiei legale din perspectiva Codului civil din 1864 si a Codului de procedura civila

I. Caracteristicile actiunii 

II. Competenta de solutionare a actiunii 

III. Calitatea procesuala activa si calitatea procesuala pasiva

9.5.3. Reglementarea noului Cod civil

9.6. Cererea in constatarea prescriptiei dreptului creditorului de a cere executarea silita

9.7. Cererea in constatarea calitatii de bun comun dobandit in timpul casatoriei sau de bun propriu al unuia dintre soti, formulata in timpul casatoriei

9.8. Cererea in constatarea incetarii de drept sau prorogarii de drept a efectelor unui act juridic patrimonial

9.9. Cererea in constatarea existentei dreptului de proprietate, in ipoteza in care reclamantul este in posesia bunului

9.9.1. Taxa judiciara de timbru 

9.9.2. Consideratii generale privind actiunea in constatarea existentei dreptului de proprietate din perspectiva Codului civil din 1864, a Codului de procedura civila si a noului Cod civil 

I. Caracteristicile actiunii

II. Competenta de solutionare a actiunii

III. Calitatea procesuala activa si calitatea procesuala pasiva

§10. Cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara

10.1. Taxa judiciara de timbru

10.2. Consideratii generale privind actiunea in restituirea prestatiilor din perspectiva Codului civil din 1864 si a Codului de procedura civila

I. Caracteristicile actiunii

II. Competenta de solutionare a actiunii

III. Calitatea procesuala activa si calitatea procesuala pasiva

10.3. Reglementarea noului Cod civil 

§11. Contestatia la executare 

11.1. Taxa judiciara de timbru 

11.2. Consideratii generale privind contestatia la executare

I. Caracteristicile actiunii

II. Competenta solutionarii contestatiei la executare

III. Termenul introducerii contestatiei la executare

§12. Intoarcerea executarii silite

12.1. Taxa judiciara de timbru

12.2. Consideratii generale privind intoarcerea executarii silite 

I. Caracteristicile actiunii

II. Competenta de solutionare a cererii de intoarcere a executarii silite 

III. Prescriptia actiunii vizand intoarcerea executarii silite

§13. Opozitia la executare 

13.1. Taxa judiciara de timbru

13.2. Consideratii generale privind opozitia la executare

§14. Valoarea la care se calculeaza taxa de timbru

Art. 3. [Taxa judiciara de timbru aferenta actiunilor si cererilor neevaluabile in bani]

§1. Cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial 

§2. Cereri in anularea sau declararea nulitatii unui act juridic nepatrimonial 

2.1. Cererea privind declararea nulitatii absolute a casatoriei

2.1.1. Reglementarea Codului familiei si a Codului de procedura civila 

2.1.2. Reglementarea noului Cod civil

2.2. Cererea privind declararea nulitatii relative a casatoriei

2.2.1. Reglementarea Codului familiei si a Codului de procedura civila 

2.2.2. Reglementarea noului Cod civil

2.3. Cererea privind declararea nulitatii recunoasterii de maternitate sau de paternitate

2.3.1. Reglementarea Codului familiei si a Codului de procedura civila 

2.3.2. Reglementarea noului Cod civil

§3. Cereri care privesc dreptul de folosinta a locuintelor sau a unor incaperi, nelegate de plata anumitor sume de bani 

3.1. Domeniul de aplicare a dispozitiilor art. 3 lit. b) din Legea nr. 146/1997 

3.2. Consideratii generale privind actiunea in evacuare in reglementarea Codului civil din 1864, a Legii nr. 114/1996 si a Codului de procedura civila 

3.3. Reglementarea noului Cod civil

§4. Cereri vizand stabilirea calitatii de mostenitor si a masei succesorale 

4.1. Taxa judiciara de timbru si consideratii generale privind cererile in materie de succesiuni potrivit reglementarii Codului civil din 1864 si a noului Cod civil

4.2. Jurisprudenta Curtii Constitutionale

§5. Cererea privind raportul donatiilor

5.1. Taxa judiciara de timbru

5.2. Consideratii generale privind raportul donatiilor in reglementarea Codului civil din 1864 si a Codului de procedura civila

5.3. Reglementarea noului Cod civil

§6. Cererea privind reductiunea liberalitatilor excesive

6.1. Taxa judiciara de timbru

6.2. Consideratii generale privind reductiunea liberalitatilor excesive in reglementarea Codului civil din 1864 si a Codului de procedura civila 

6.3. Reglementarea noului Cod civil 

§7. Partajul judiciar 

7.1. Taxa judiciara de timbru

7.2. Consideratii generale privind partajul judiciar din perspectiva Codului de procedura civila

7.3. Reglementarea noului Cod civil

§8. Cererea de recuzare in materie civila 

8.1. Titularii cererii de recuzare si persoanele ce pot fi recuzate 

8.2. Cererea de recuzare – forma, termenul si locul depunerii

§9. Cereri de suspendare a executarii silite. Stabilirea cautiunii 

9.1. Cererea de suspendare a executarii silite in cadrul exercitarii caii de atac a recursului 

9.2. Cererea de suspendare a executarii silite in temeiul exercitarii caii de atac a contestatiei in anulare

9.3. Cererea de suspendare a executarii silite in temeiul exercitarii caii de atac a revizuirii 

9.4. Cererea de suspendare a executarii silite in temeiul exercitarii contestatiei la executare 

9.5. Suspendarea executarii actului administrativ

9.6. Suspendarea executarii ordonantei de plata emise in temeiul dispozitiilor O.U.G. nr. 119/2007 

§10. Cereri de suspendare a executarii vremelnice

§11. Cereri in legatura cu masurile asiguratorii. Stabilirea cautiunii 

§12. Cererea de perimare 

12.1. Taxa judiciara de timbru

12.2. Consideratii generale privind perimarea 

§13. Cereri pentru eliberarea ordonantei de adjudecare 

§14. Contestatia in anulare

14.1. Taxa judiciara de timbru 

14.2. Consideratii generale privind contestatia in anulare 

§15. Cererea de revizuire

15.1. Taxa judiciara de timbru 

15.2. Consideratii generale privind cererea de revizuire 

§16. Actiunea in granituire 

16.1. Taxa judiciara de timbru 

16.2. Consideratii generale privind actiunea in granituire

§17. Actiunea in revendicare imobiliara

17.1. Taxa judiciara de timbru 

17.2. Consideratii generale privind actiunea in revendicare imobiliara din perspectiva Codului civil din 1864 si a Codului de procedura civila 

17.3. Reglementarea din noul Cod civil 

§18. Actiunea posesorie 

18.1. Taxa judiciara de timbru 

18.2. Consideratii generale privind actiunea posesorie in reglementarea noului Cod civil si a Codului de procedura civila 

§19. Actiunea confesorie de servitute 

19.1. Taxa judiciara de timbru 

19.2. Consideratii generale privind actiunea confesorie din perspectiva Codului civil din 1864 si a Codului de procedura civila 

19.3. Reglementarea noului Cod civil 

§20. Cererea de stramutare in materie civila 

20.1. Taxa judiciara de timbru 

20.2. Consideratii generale privind stramutarea in materie civila

§21. Cererea privind investirea cu formula executorie

21.1. Taxa judiciara de timbru 

21.2. Consideratii generale privind investirea cu formula executorie 

§22. Cereri in materie de contencios administrativ 

22.1. Taxa judiciara de timbru 

22.2. Consideratii generale privind cererile in materie de contencios administrativ formulate de persoanele vatamate

§23. Cereri privind refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute 

23.1. Taxa judiciara de timbru 

23.2. Consideratii generale privind cererea pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute 

§24. Cererea de repunere in termen 

24.1. Taxa judiciara de timbru 

24.2. Consideratii generale privind cererea de repunere in termen in reglementarea Decretului nr. 167/1958, a noului Cod civil si a Codului de procedura civila

§25. Cererea privind incuviintarea executarii silite 

25.1. Taxa judiciara de timbru 

25.2. Consideratii generale privind cererea pentru incuviintarea executarii silite 

§26. Cereri privind emiterea somatiei de plata si a ordonantei de plata 

26.1. Taxa judiciara de timbru

26.2. Consideratii generale privind cererile pentru emiterea somatiei de plata si a ordonantei de plata. Analiza comparativa

I. Caracterul contencios sau necontencios al procedurilor 

II. Domeniul de aplicare

III. Competenta de solutionare 

IV. Procedura concilierii directe 

V. Citarea partilor

VI. Intampinarea 

VII. Cererea reconventionala si cererile de interventie 

VIII. Mijloacele de proba 

IX. Modul de solutionare. Ordonanta privind somatia de plata si ordonanta de plata. Puterea de lucru judecat si forta executorie 

X. Cererea in anulare 

§27. Cereri privind instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor 

§28. Cereri de asistenta judiciara formulate de autoritatile straine 

§29. Cererea de validare a popririi

§30. Cererea de repunere a cauzei pe rol 

30.1. Taxa judiciara de timbru

30.2. Consideratii generale privind cererea de repunere a cauzei pe rol 

§31. Cereri pentru eliberarea de copii de pe hotararile judecatoresti 

§32. Cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar 

§33. Cereri privind eliberarea certificatelor de grefa 

§34. Notificari si somatii comunicate prin executorii judecatoresti

§35. Cereri pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri 

§36. Cereri pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor 

Art. 3 (1). [Taxa judiciara de timbru aplicabila cererii avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile] 

§1. Taxa judiciara de timbru 

§2. Consideratii generale privind cererea avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act de vanzare-cumparare in reglementarea Codului civil din 1864, a Legii nr. 247/2005, a noului Cod civil si a Codului de procedura civila 

Art. 3 (2). [Probatoriul administrat in cazul cererii avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile]

Art. 4. [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor pentru acordarea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice] 

§1. Cereri pentru inregistrarea partidelor politice 

1.1. Taxa judiciara de timbru 

1.2. Consideratii generale privind cererea pentru inregistrarea partidelor politice 

§2. Cereri pentru acordarea personalitatii juridice asociatiilor fara scop lucrativ, fundatiilor, uniunilor si federatiilor de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

2.1. Taxa judiciara de timbru

2.2. Consideratii generale privind cererile pentru acordarea personalitatii juridice asociatiilor fara scop lucrativ, fundatiilor, uniunilor si federatiilor de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 

Art. 5. [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor formulate in domeniul drepturilor de autor si de inventator] 

§1. Cereri formulate in domeniul drepturilor de autor

1.1. Taxa judiciara de timbru

1.2. Consideratii generale privind cererile formulate in domeniul drepturilor de autor 

§2. Cereri formulate in domeniul drepturilor de inventator 

2.1. Taxa judiciara de timbru 

2.2. Consideratii generale privind cererile formulate in domeniul drepturilor de inventator 

Art. 6. [Taxele judiciare de timbru aferente unor cereri formulate in materie comerciala] 

§1. Cereri pentru inregistrarea sau autorizarea societatilor comerciale, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum si cereri de dizolvare si lichidare a unei societati comerciale 

1.1. Taxa judiciara de timbru

1.2. Consideratii generale privind cererile in materie comerciala vizate de art. 6 lit. a) din lege

§2. Cereri pentru lichidarea pozitiei dominante a unui agent economic 

§3. Actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare si al O.G. nr. 10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004 

Art. 7. [Taxele judiciare de timbru aferente unor actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie]

§1. Cererea de divort 

1.1. Taxa judiciara de timbru 

1.2. Consideratii generale privind cererea de divort din perspectiva Codului de procedura civila, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 71/2011, si a noului Cod civil 

§2. Consideratii generale privind cererea de stabilire a locuintei minorilor in reglementarea noului Cod civil si a Codului de procedura civila 

§3. Consideratii generale privind cererea vizand exercitiul autoritatii parintesti din perspectiva noului Cod civil si a Codului de procedura civila 

§4. Consideratii generale privind actiunea introdusa de un parinte in scopul purtarii de catre copil a numelui sau din perspectiva noului Cod civil si a Codului de procedura civila 

Art. 8. [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor privind activitatea notariala] 

§1. Cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta dintre birourile notarilor publici 

§2. Plangeri impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial 

§3. Cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a sigiliului notarului public de catre Ministerul Justitiei 

Art. 8 (1). [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti pronuntate in materie de succesiuni] 

Art. 8 (2). [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor privind activitatea executorilor judecatoresti] 

§1. Cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta dintre birourile executorilor judecatoresti 

§2. Plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a indeplini un act sau de a efectua o executare silita 

§3. Cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc 

Art. 9. [Taxele judiciare de timbru aferente actiunilor de carte funciara] 

§1. Taxa judiciara de timbru 

§2. Actiunea in prestatie tabulara 

2.1. Reglementarea Legii nr. 7/1996 (anterior modificarii si completarii sale prin Legea nr. 71/2011) si a Codului de procedura civila 

2.2. Reglementarea noului Cod civil 

§3. Actiunea in justificare tabulara 

3.1. Reglementarea Legii nr. 7/1996 (anterior modificarii si completarii sale prin Legea nr. 71/2011) si a Codului de procedura civila 

3.2. Reglementarea noului Cod civil 

§4. Actiunea in rectificarea cartii funciare

4.1. Reglementarea Legii nr. 7/1996 (anterior modificarii si completarii sale prin Legea nr. 71/2011) si a Codului de procedura civila 

4.2. Reglementarea noului Cod civil 

§5. Plangerea impotriva incheierii de inscriere sau de respingere a cererii de inscriere in cartea funciara 

§6. Actiunea de acordare a rangului preferential 

6.1. Reglementarea Legii nr. 7/1996 (anterior modificarii si completarii sale prin Legea nr. 71/2011) si a Codului de procedura civila 

6.2. Reglementarea noului Cod civil 

Art. 10. [Taxele de timbru aferente unor cereri incidentale]

§1. Taxa judiciara de timbru 

§2. Consideratii generale privind cererile incidentale 

§3. Jurisprudenta Curtii Constitutionale

Art. 11. [Taxele judiciare de timbru aferente apelului si recursului] 

§1. Taxa judiciara de timbru 

§2. Consideratii generale privind apelul si recursul 

Art. 12. [Taxa judiciara de timbru aferenta cererilor in vederea declararii recursului in anulare in cauze civile] 

Art. 13. [Taxele judiciare de timbru aferente actiunilor si cererilor neevaluabile in bani, pentru care legea nu prevede in mod expres modul de timbraj] 

§1. Actiunea in contestarea recunoasterii filiatiei fata de mama 

1.1. Reglementarea Codului familiei si a Codului de procedura civila 

1.2. Reglementarea noului Cod civil 

§2. Actiunea pentru stabilirea filiatiei fata de mama 

2.1. Reglementarea Codului familiei si a Codului de procedura civila 

2.2. Reglementarea noului Cod civil 

§3. Actiunea in tagaduirea paternitatii 

3.1. Reglementarea Codului familiei si a Codului de procedura civila 

3.2. Reglementarea noului Cod civil 

§4. Actiunea in contestarea filiatiei din casatorie 

4.1. Reglementarea Codului familiei si a Codului de procedura civila 

4.2. Reglementarea noului Cod civil 

§5. Actiunea in contestarea recunoasterii de paternitate 

5.1. Reglementarea Codului familiei si a Codului de procedura civila 

5.2. Reglementarea noului Cod civil

§6. Actiunea pentru stabilirea paternitatii din afara casatoriei

6.1. Reglementarea Codului familiei si a Codului de procedura civila 

6.2. Reglementarea noului Cod civil 

§7. Actiunea in declararea disparitiei unei persoane 

§8. Actiunea in declararea judecatoreasca a mortii unei persoane 

8.1. Reglementarea Decretului nr. 32/1954 si a Codului de procedura civila 

8.2. Reglementarea noului Cod civil 

§9. Actiunea in anularea unei hotarari judecatoresti prin care s-a declarat moartea unei persoane sau de rectificare a datei mortii cuprinse intr-o hotarare judecatoreasca 

9.1. Reglementarea Decretului nr. 32/1954 si a Codului de procedura civila 

9.2. Reglementarea noului Cod civil 

§10. Cererea privind inregistrarea tardiva a nasterii 

§11. Cererea privind completarea sau modificarea actelor de stare civila 

11.1. Reglementarea Legii nr. 119/1996 si a Codului de procedura civila 

11.2. Reglementarea noului Cod civil 

§12. Cererea privind instituirea unui drept de retentie 

12.1. Taxa judiciara de timbru 

12.2. Consideratii generale privind dreptul de retentie din perspectiva Codului civil din 1864, a noului Cod civil si a Codului de procedura civila 

§13. Cererile privind acordarea de daune cominatorii

§14. Cererile in materie necontencioasa, cu exceptia celor pentru care legea prevede un regim distinct de stabilire a taxei judiciare de timbru 

14.1. Cererea de asigurare a dovezilor 

14.2. Cererea privind constatarea unei situatii de fapt 

§15. Cererile privind recunoasterea efectelor juridice pe teritoriul Romaniei a unei hotarari judecatoresti pronuntate in strainatate 

Art. 14. [Taxele judiciare de timbru aferente unei actiuni cu mai multe capete de cerere] 

Art. 15. [Cereri si actiuni scutite de plata taxelor judiciare de timbru] 

§1. Consideratii generale privind scutirile de plata taxelor judiciare de timbru 

§2. Consideratii generale referitoare la litigiile de munca 

§3. Cereri privind plata muncii membrilor cooperatori 

§4. Cereri in materia obligatiei de intretinere 

4.1. Taxa judiciara de timbru 

4.2. Consideratii generale privind obligatia de intretinere in reglementarea Codului familiei, a Codului de procedura civila si a noului Cod civil 

§5. Cereri privind stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale 

§6. Cereri privind stabilirea si plata drepturilor de protectie sociala prevazute de lege 

§7. Cereri privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii si servicii pentru accidente de munca si boli profesionale 

§8. Cereri privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice 

8.1. Taxa judiciara de timbru

8.2. Jurisprudenta Curtii Constitutionale

§9. Cereri privind stabilirea si acordarea despagubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept 

§10. Cereri in materie de adoptie 

§11. Cererea privind constatarea abandonului 

§12. Cereri privind ocrotirea minorilor, tutela, curatela, asistenta bolnavilor psihic periculosi, precum si cereri formulate in exercitarea atributiilor de catre autoritatea tutelara in reglementarea Codului familiei, a Legii nr. 272/2004 si a noului Cod civil 

§13. Cererea vizand punerea sub interdictie si cea de ridicare a interdictiei 

13.1. Reglementarea Codului familiei si a Codului de procedura civila 

13.2. Reglementarea noului Cod civil 

§14. Cereri in materie de contraventii 

§15. Cereri vizand protectia consumatorilor 

§16. Cereri referitoare la stabilirea drepturilor persoanelor fizice actionare la societatile comerciale agricole pe actiuni 

§17. Cereri privind valorificarea drepturilor Societatii Nationale de Cruce Rosie

§18. Cereri in materie de amenzi 

§19. Cereri privind exercitarea drepturilor electorale 

§20. Cereri vizand cauzele penale 

§21. Alte actiuni, cereri sau acte de procedura scutite de plata taxei judiciare de timbru 

§22. Cereri introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

§23. Cereri vizand stabilirea si acordarea despagubirilor civile pentru pretinse incalcari ale drepturilor prevazute la art. 2 si art. 3 din Conventie 

§24. Cereri privind drepturile si interesele legitime pretinse de fostii detinuti si persecutati pentru motive politice in perioada regimului comunist 

Art. 16. [Cereri si actiuni scutite de plata taxelor judiciare de timbru] 

Art. 16 (1). [Cereri si actiuni scutite de plata taxelor judiciare de timbru] 

Art. 17. [Cereri si actiuni scutite de plata taxelor judiciare de timbru] 

Art. 17 (1). [Cereri si actiuni scutite de plata taxelor judiciare de timbru] 

Art. 17 (2). [Cereri si actiuni scutite de plata taxelor judiciare de timbru] 

Art. 18. [Cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru] 

Art. 18 (1). [Cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru] 

Art. 19. [Modalitatea de plata a taxelor judiciare de timbru] 

Art. 20. [Obligatia de plata a taxei judiciare de timbru. Sanctiunea nulitatii cererii in cazul neindeplinirii obligatiei pana la termenul stabilit de instanta] 

Art. 21. [Conditiile acordarii persoanelor fizice si juridice a facilitatilor la plata taxelor judiciare de timbru] 

§1. Ajutorul public judiciar acordat persoanelor fizice

1.1. Reglementare si notiune 

1.2. Beneficiarii ajutorului public judiciar acordat in conditiile O.U.G. nr. 51/2008 

1.3. Cauzele in care se poate acorda ajutor public judiciar 

1.4. Conditiile acordarii ajutorului public judiciar 

1.5. Stingerea ajutorului public judiciar 

§2. Facilitati fiscale acordate persoanelor juridice 

Art. 21 (1). [Procedura de solutionare a cererii de acordare a facilitatilor la plata taxelor judiciare de timbru]

§1. Procedura de acordare a facilitatilor la plata taxelor judiciare de timbru persoanelor juridice

§2. Procedura de acordare a ajutorului public judiciar persoanelor fizice 

2.1. Competenta de solutionare 

2.2. Reguli de formulare a cererii de ajutor public judiciar

2.3. Solutionarea cererii de acordare a ajutorului public judiciar 

2.4. Cai de atac impotriva incheierii prin care s-a solutionat cererea de acordare a ajutorului public judiciar 

2.5. Consecintele acordarii ajutorului public judiciar 

§3. Ajutorul public judiciar acordat cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau altor persoane care au domiciliul ori resedinta obisnuita pe teritoriul unui stat membru 

Art. 21 (2). [Acordarea facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru] 

Art. 22. Abrogat 

Art. 23. [Restituirea taxelor judiciare de timbru. Cazuri] 

Art. 24. [Taxele judiciare de timbru nesupuse restituirii] 

Art. 25. [Sume ce constituie venituri la bugetul de stat] 

Art. 25 (1). [Colectarea veniturilor la bugetul de stat] 

Art. 26. [Sume ce constituie venituri la bugetul de stat si venituri la bugetele locale] 

Art. 27. [Cont bugetar pentru incasarea veniturilor] 

Art. 28. [Actualizarea nivelului taxelor judiciare de timbru] 

Art. 29. [Dispozitii tranzitorii] 

Art. 30. [Intrarea in vigoare. Texte legale abrogate]

Taxele judiciare de timbru in jurisprudenta CEDO 

Detalii tehnice
Data aparitiei10 ian. 2012
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini552
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil 21 Ianuarie 2013

Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil

editie revizuita si actualizata pana la data de 20 septembrie 2013
72,30 RON
Indisponibila
Cod penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 7 octombrie 2016

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare 01.09.2016 ed.15

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
30,00 RON