Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Actiunea in revendicare si regimurile ei juridice. Editia a 2-a

editia a 2-a, revazuta si actualizata potrivit noului Cod civil
ISBN/ISSN: 978-606-522-492-6
Editura: Hamangiu
56,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

In aceasta a 2-a editie sunt analizate dispozitiile noului Cod civil, care aduc unele imbunatatiri in materie, in special prin reglementarea unei definitii a actiunii in revendicare, precum si prin incercarea de rezolvare a unor chestiuni de ordin procedural, cum ar fi introducerea actiunii in revendicare in cazul coproprietatii.

Structurata pe cinci titluri, lucrarea analizeaza problemele teoretice in stransa corelatie cu solutiile instantelor de judecata, autoarea valorificand o foarte bogata, dar in acelasi timp contradictorie practica judiciara, fiind vorba de decizii publicate, dar si de numeroase hotarari nepublicate, in special din jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unele pronuntate chiar in anul 2011. In acest fel, lucrarea se remarca mai ales din punct de vedere practic, prin furnizarea unei imagini de ansamblu si foarte aplicate asupra dispozitiilor in vigoare privitoare la regimul actiunii in revendicare, atat imobiliara, cat si mobiliara.

Titlul I. Aspecte generale privind mijloacele juridice de aparare a dreptului de proprietate

Titlul al II-lea. Actiunea in revendicare de drept comun

Capitolul I. Consideratii generale asupra actiunii in revendicare

Sectiunea 1. Consideratii istorice. Notiune si reglementare

Sectiunea a 2-a. Caracterele juridice ale actiunii in revendicare

Sectiunea a 3-a. Conditiile de exercitare a actiunii in revendicare 

§1. Cine poate formula actiunea in revendicare

§2. Impotriva cui se poate formula actiunea in revendicare

§3. Obiectul actiunii in revendicare 

Capitolul al II-lea. Actiunea in revendicare imobiliara

Sectiunea 1. Notiuni generale

§1. Consideratii generale 

§2. Proba dreptului de proprietate 

§3. Notiunea de „titlu” 

§4. Termenul in care poate fi introdusa actiunea in revendicare imobiliara 

Sectiunea a 2-a. Efectele actiunii in revendicare imobiliara

§1. Restituirea bunului 

§2. Restituirea fructelor 

§3. Problema cheltuielilor facute de posesor cu bunul pe care este obligat sa il restituie 

Sectiunea a 3-a. Actiunea in revendicare imobiliara in sistemul de publicitate imobiliara al cartilor funciare, inclusiv in sistemul Legii nr. 7/1996 

Capitolul al III-lea. Actiunea in revendicare mobiliara

Sectiunea 1. Consideratii preliminare privind actiunea in revendicare mobiliara

Sectiunea a 2-a. Regula stabilita de art. 1909 alin. (1) C. civ. In materia actiunii in revendicare mobiliara

§1. Aspecte generale 

§2. Domeniul de aplicare al regulii inscrise in art. 1909 alin. (1) C. civ. 

§3. Persoanele carora li se poate aplica regula stabilita de art. 1909 alin. (1) C. civ. 

§4. Conditiile pe care posesia trebuie sa le indeplineasca pentru a fi aplicabile dispozitiile art. 1909 alin. (1) C. civ.

§5. Justificarea regulii stabilite de art. 1909 alin. (1) C. civ.

Sectiunea a 3-a. Exceptia de la regula stabilita in art. 1909 alin. (1) C. civ. 

§1. Aspecte generale 

§2. Domeniul de aplicare al exceptiei stabilite de art. 1909 alin. (2) C. civ. 

§3. Conditiile in care se poate admite exceptia prevazuta de art. 1909 alin. (2) C. civ. 

§4. Conditiile de aplicare a art. 1910 C. civ. 

§5. Conditiile speciale de aplicare a art. 1909 alin. (2) C. civ.

§6. Situatia bunurilor mobile culturale in conditiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata 

Sectiunea a 4-a. Aspecte de ordin procedural privind actiunea in revendicare mobiliara

§1. Aspecte procedurale legate de aplicarea art. 1909 alin. (2) si art. 1910 C. civ. raportat la dispozitiile art. 14, art. 169 si art. 346 C. proc. pen. 

§2. Cine poate avea calitate procesuala pasiva in cadrul actiunilor in revendicare mobiliara intemeiate pe dispozitiile art. 1909 alin. (1) C. civ. 

§3. Actiunea in restituirea bunurilor culturale care au parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene 

Titlul al III-lea. Regimurile speciale ale actiunii in revendicare

Capitolul I. Consideratii generale 

Sectiunea 1. Consideratii generale asupra evolutiei legislatiei si practicii judecatoresti privind bunurile preluate de stat

Sectiunea a 2-a. Consideratii privind evolutia legislatiei referitoare la restituirea bunurilor preluate abuziv

Sectiunea a 3-a. Evolutia practicii instantelor judecatoresti cu privire la retrocedarea bunurilor preluate abuziv de stat

Sectiunea a 4-a. Actiunea in revendicare de drept comun. Proceduri speciale de restituire reglementate in acte normative. Natura juridica a procedurilor speciale de restituire

§1. Actiuni in revendicare formulate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001 

§2. Actiuni in revendicare de drept comun formulate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001

Capitolul al II-lea. Conditiile speciale de formulare a cererilor de restituire a bunurilor imobile preluate de stat

Sectiunea 1. Categorii de bunuri imobile care pot face obiectul retrocedarilor reglementate de legi speciale 

§1. Categorii de bunuri ce pot fi restituite in baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului 

§2. Categorii de bunuri ce pot fi revendicate in baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

§3. Bunurile care pot fi retrocedate in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate de stat abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

§4. Bunurile care pot fi restituite potrivit O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania

§5. Bunurile apartinand comunitatilor minoritatilor nationale ce pot fi restituite in baza actelor normative speciale 

Sectiunea a 2-a. Categorii de persoane care pot avea calitate procesuala activa in cadrul procedurilor de restituire reglementate in diferite legi speciale

§1. Calitatea procesuala activa in litigiile privind restituirea bunurilor potrivit Legii nr. 112/1995

§2. Calitatea procesuala activa in litigiile intemeiate pe dispozitiile Legii nr. 213/1998

§3. Calitatea procesuala activa in cadrul procedurilor de restituire reglementate prin Legea nr. 10/2001 

§4. Calitatea procesuala activa in cadrul procedurilor prevazute de O.U.G. nr. 94/2000

§5. Calitatea procesuala activa in cazul actiunilor privind restituirea bunurilor apartinand comunitatilor minoritatilor nationale 

Sectiunea a 3-a. Categorii de persoane care pot avea calitate procesuala pasiva in cadrul procedurilor de restituire reglementate de diferitele legi speciale 

§1. Calitatea procesuala pasiva in cadrul restituirilor reglementate de Legea nr. 112/1995 

§2. Calitatea procesuala pasiva in cadrul litigiilor intemeiate pe dispozitiile Legii nr. 213/1998

§3. Calitatea procesuala pasiva in cadrul procedurilor de restituire reglementate de Legea nr. 10/2001

§4. Calitatea procesuala pasiva in sistemul O.U.G. nr. 94/2000 

§5. Calitatea procesuala pasiva in cadrul procedurilor reglementate de actele normative privind restituirea bunurilor catre comunitatile minoritatilor nationale 

Sectiunea a 4-a. Proceduri prealabile reglementate de legi speciale

§1. Procedura prealabila prevazuta de Legea nr. 112/1995 

§2. Procedura prealabila prevazuta de Legea nr. 10/2001 

§3. Procedura prealabila prevazuta de O.U.G. nr. 94/2000 

§4. Procedura prealabila de restituire a bunurilor apartinand comunitatilor minoritatilor nationale

Capitolul al III-lea. Proba dreptului de proprietate in cadrul litigiilor si procedurilor de restituire a bunurilor preluate de stat

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Notiunile „cu titlu” si „fara titlu” in reglementarea Legii nr. 112/1995

§1. Precizari prealabile

§2. Prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995

Sectiunea a 3-a. Notiunile „cu titlu valabil” si „fara titlu valabil” in reglementarea Legii nr. 213/1998

§1. Precizari prealabile

§2. Notiunea de „titlu valabil” si notiunea de „titlu nevalabil” 

§3. Titlul anulabil 

Sectiunea a 4-a. Notiunile „cu titlu valabil”, „fara titlu valabil” si „preluare abuziva” in reglementarea Legii nr. 10/2001 

§1. Precizari prealabile. Notiunea de „preluare abuziva” 

§2. Cazuri de preluare abuziva

§3. Situatia imobilelor preluate cu titlu si a celor preluate fara titlu 

§4. Imobilele donate statului 

§5. Imobilele preluate pentru neplata impozitelor

§6. Imobilele abandonate

§7. Imobilele preluate in baza unor acte nepublicate

§8. Imobilele rechizitionate

§9. Alte imobile preluate cu „titlu valabil” sau „fara titlu valabil” 

Sectiunea a 5-a. Proba dreptului de proprietate in cadrul altor legi speciale

§1. Proba dreptului de proprietate in sistemul O.U.G. nr. 94/2000 

§2. Proba dreptului de proprietate in cazul actelor privind bunuri ale comunitatii minoritatilor nationale 

Capitolul al IV-lea. Efectele cererilor de restituire a unor bunuri imobile formulate in baza unor legi speciale 

Sectiunea 1. Restituirea in natura a bunurilor sau masuri reparatorii prin echivalent, efecte ale Legii nr. 10/2001 

§1. Restituirea in natura

§2. Restituirea prin echivalent

§3. Raporturile dintre proprietarul si subdobanditorul bunului preluat abuziv de stat si care a facut obiectul cererii de restituire 

§4. Raporturile dintre proprietarul bunului si chiriasi dupa solutionarea cererilor de restituire a bunurilor preluate abuziv de stat

Sectiunea a 2-a. Efectele cererilor de restituire in baza altor legi speciale 

§1. Efectele cererilor de restituire formulate in baza O.U.G. nr. 94/2000

§2. Probleme de ordin procedural legate de aplicarea O.U.G. nr. 94/2000

§3. Efectele cererilor de restituire formulate in baza actelor normative referitoare la comunitatile minoritatilor nationale

Capitolul al V-lea. Actiunea in restituirea bunurilor mobile trecute in proprietatea statului in perioada regimului totalitar 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

§1. Cadrul legislativ. Dreptul comun 

§2. Legislatia speciala 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare al O.U.G. nr. 190/2000

§1. Categorii de persoane care pot solicita restituirea

§2. Categorii de bunuri care pot face obiectul restituirii 

Sectiunea a 3-a. Conditiile in care se poate formula actiunea in restituirea bunurilor mobile in baza O.U.G. nr. 190/2000 

§1. Termenul de formulare a actiunii in restituire 

§2. Bunurile trebuie sa fi fost preluate in mod abuziv

§3. Calitatea procesuala pasiva in cadrul actiunilor pentru restituirea bunurilor mobile

§4. Competenta ratione materiae si ratione loci

§5. Timbrajul

Sectiunea a 4-a. Efectele actiunii in restituirea bunurilor mobile

§1. Restituirea in natura

§2. Plata de despagubiri

Sectiunea a 5-a. Revendicarea bunurilor culturale mobile 

§1. Cadrul legislativ 

§2. Conditii de restituire 

§3. Aspecte practice

Titlul al IV-lea. Concluzii generale. Propuneri de lege ferenda. Aspecte de drept comparat 

Capitolul I. Concluzii generale 

Capitolul al II-lea. Propuneri de lege ferenda 

Capitolul al III-lea. Aspecte de drept comparat 

Sectiunea 1. Drept francez 

Sectiunea a 2-a. Dreptul provinciei Quebec 

Sectiunea a 3-a. Drept spaniol 

Sectiunea a 4-a. Drept italian 

Sectiunea a 5-a. Aspecte de drept comparat privind legislatia adoptata in statele foste comuniste in materia restituirii imobilelor preluate de stat 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei27 sept. 2011
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini528
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON