Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Actiunea in revendicare Practica judiciara 2008 - 2009

ISBN/ISSN: 978-606-522-212-0
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea abordeaza o tema de mare actualitate in societatea romaneasca – revendicarea imobiliara –, care ocupa un loc important in activitatea instantelor de judecata de toate gradele, atat din punct de vedere al numarului de cereri, cat si din perspectiva diversitatii si complexitatii problemelor pe care le implica apararea dreptului de proprietate.

Multiplele modificari legislative in materia revendicarii imobilelor preluate abuziv de catre stat sau alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cuprinzand deseori dispozitii contradictorii, au determinat o practica neunitara. Instantele de judecata au depasit insa haosul legislativ din dreptul intern, prin pronuntarea unor solutii in conformitate cu dispozitiile Conventiei europene a drepturilor omului si cu jurisprudenta C.E.D.O., cristalizata uneori chiar in cauze impotriva Romaniei. In vederea unificarii practicii judiciare, instanta suprema a pronuntat mai multe decizii in interesul legii, pe care le-am redat in ultimul capitol al lucrarii

Pentru a reflecta stadiul jurisprudentei actuale a instantelor in materia actiunii in revendicare imobiliara, prezenta culegere contine numai hotarari pronuntate in ultima instanta in anii 2008-2009, la nivelul tuturor curtilor de apel.

                                                                                                                                                Judecator dr. Gabriela Florescu

Capitolul I. Principii aplicate in practica judiciara la solutionarea actiunilor in revendicare imobiliara 

Seciunea 1. Solutionarea actiunii in revendicare in ipoteza in care ambele parti au titluri scrise

1. Invocarea de catre ambele parti a titlurilor de proprietate eliberate in temeiul Legii nr. 18/2001. Compararea titlurilor in actiunea in revendicare. Hotarare judecatoreasca anterioara cu privire la anularea unuia dintre titluri 

2. Compararea titlurilor in actiunea in revendicare, cand unul dintre ele este o hotarare judectoreasca pronuntata in solutionarea unei actiuni in constatare 

3. Reclamant care nu stapaneste terenul pe amplasamentul corect indicat la data efecturii masuratorilor. Parat care isi dovedeste atat proprietatea, cat si posesia asupra terenului. Caracterul netemeinic al actiunii in revendicare 

4. Compararea titlurilor in cadrul actiunii in revendicare, cand acestea provin de la autori diferiti. Posesie exercitata cu depasirea limitelor retinute in titlu

5. Compararea titlurilor in actiunea in revendicare. Detinerea de catre una dintre parti a unei alte suprafete decat cea din titlul de proprietate. Consecinte

6. Actiune in revendicarea unei anexe care face parte dintr-un apartament. Comparare de titluri in ipoteza in care ambele parti detin titlu asupra imobilului. Preferabilitatea titlului partii care si l-a intabulat prima

7. Titluri de proprietate emanand de la acelasi proprietar. Act de adjudecare si contract de vanzare-cumparare. Publicitatea actului de adjudecare. Notarea somatiei. Consecinte juridice

8. Compararea titlurilor in actiunea in revendicare. Stabilirea titlului preferabil 

Sectiunea a 2-a. Solutionarea actiunii in revendicare in ipoteza in care numai o parte are titlu privind proprietatea

9. Comparare de titluri. Titlu de proprietate emis in temeiul Legii nr. 18/1991 apartinand reclamantilor. Proces-verbal de punere in posesie apartinand paratilor. Acte de vanzare-cumparare incheiate in temeiul titlului de proprietate al paratilor, declarat nul prin hotarare irevocabil. Invocarea in cadrul actiunii in revendicare a uzucapiunii de scurta durata. Neindeplinirea conditiilor vizand buna-credinta si a termenului de 10 ani

10. Invocarea de catre una dintre parti, in cadrul unei actiuni in revendicare, a unui antecontract de vanzare-cumparare in calitate de titlu de proprietate. Consecinte 

11. Ipoteza in care numai una dintre parti detine titlu. Contracte care nu valoreaza titlu. Consecinte

12. Actiune in revendicare formulata impotriva unor posesori de buna-credinta. Ipoteza in care numai una dintre parti detine titlu. Respingerea pretentiilor reclamantilor vizand obligarea acestora la plata contravalorii fructelor civile 

Sectiunea a 3-a. Solutionarea actiunii in revendicare in ipoteza in care niciuna dintre parti nu are titlu

13. Actiune in revendicare admisa. Cerere de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 5 C. proc. civ. Admitere. Reanalizarea situatiei de fapt. Ipoteza in care niciuna dintre parti nu are titlu

Capitolul al II-lea. Revendicarea imobilelor preluate abuziv

14. Imobil preluat abuziv. Actiune in revendicare anterioara intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001. Aplicarea legii in timp. Compararea titlului fostului proprietar deposedat abuziv cu cel al chiriasului cumparator in temeiul Legii nr. 112/1995

15. Imobil preluat abuziv. Actiune in revendicare a fostului proprietar deposedat impotriva chiriasului cumparator in temeiul Legii nr. 112/1995. Compararea titlurilor. Aplicarea art. 1 din Protocolul aditional nr. 1. Notiunea de „bun” in jurisprudenta C.E.D.O. 

16. Imobil preluat abuziv. Actiune in revendicare a fostului proprietar deposedat impotriva chiriasului cumparator in temeiul Legii nr. 112/1995. Compararea titlurilor. Aplicarea normelor europene privind protectia dreptului de proprietate. Aplicarea Deciziei nr. 33/2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

17. Imobil preluat abuziv. Actiune in revendicare. Compararea titlurilor in ipoteza in care atat fostul proprietar deposedat, cat si chiriasul cumparator in temeiul Legii nr. 10/2001 au titlu de proprietate recunoscut ca valabil prin hotarari judectoresti irevocabile si au un „bun” in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia europeana a drepturilor omului

18. Actiune in revendicare formulata impotriva statului, intemeiat pe dreptul comun. Caracterul admisibil al acesteia si in lumina prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 1 si art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului

19. Imobil preluat abuziv. Actiune in revendicare intemeiat pe dispozitiile art. 480 C. civ. Aplicarea jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului in ceea ce priveste admisibilitatea cererii. Compararea titlului statului cu cel al fostului proprietar deposedat abuziv

20. Actiune in revendicare intemeiata pe dreptul comun, prin comparare de titluri, formulat dupa adoptarea Legii nr. 10/2001, impotriva chiriasilor cumparatori ai imobilului 

21. Imobil preluat abuziv. Actiune in revendicare formulata impotriva chiriasilor cumparatori in conditiile dreptului comun. Notiunea de buna-credinta apreciata in privinta vanzatorului si a chiriasilor cumparatori

22. Actiune in revendicare. Buna-credinta a cumparatorului, constatat cu putere de lucru judecat printr-o sentinta anterioara formularii actiunii in revendicare 

23. Actiune in constatarea nulitaii absolute a contractului de vanzare-cumparare incheiata de chiriasi cu autoritatea administrativ locala in baza Legii nr. 112/1995. Pretentie de redobandire a insesi posesiei apartamentului in litigiu de la parati. Notiunea de buna-credinta in cazul cumparatorului. Notificare formulata numai de un coproprietar. Consecinte 

24. Revendicare imobiliara prin comparare de titluri. Dobanditor al unui imobil preluat abuziv. Buna-credinta a acestuia. Consecinte privind admisibilitatea actiunii 

25. Imobil expropriat. Actiune in revendicare introdusa dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Lege aplicabila. Efectele deciziei in interesul legii, in conditiile in care, la data publicarii acesteia, exista o hotarare judectoreasca irevocabila, prin care fusese transata problema de drept a admisibilitatii actiunii 

26. Imobil preluat abuziv. Revendicare. Aplicarea Deciziei nr. 33/2008, pronunat in recurs in interesul legii. Principiul preeminentei dispozitiilor Conventiei europene a drepturilor omului in situatia in care sunt neconcordante intre legea speciala (Legea nr. 10/2001) si dispozitiile Conventiei

27. Sentinta irevocabila prin care s-a respins ca inadmisibila petitul vizand constatarea nulitaii contractelor de vanzare-cumparare. Actiune in revendicare contra chiriasilor cumpartori. Admisibilitate. Efectele deciziei in interesul legii nepublicate in Monitorul Oficial

28. Sentinta irevocabila prin care s-a constatat ca imobilul revendicat de reclamanti a trecut in proprietatea statului fara titlu valabil. Promovarea unei noi actiuni de catre reclamanti impotriva chiriasilor cumparatori, avand ca obiect revendicarea imobilului vandut acestora, potrivit dreptului comun. Compararea titlurilor

29. Solicitare de restituire in natura a locuintei nationalizate, conform Legii nr. 112/1995. Valorificarea ulterioara a dreptului de a cere restituirea in natura in temeiul Legii nr. 10/2001. Calitate procesuala pasiv

30. Imobil preluat abuziv. Actiune in revendicare fara a se urma procedura prevazuta de Legea nr. 10/2001. Accesul liber la justitie. Dreptul la un proces echitabil 

31. Imobil intrat in proprietatea statului prin donatie facuta statului roman. Contract de vanzare-cumparare incheiat ulterior ofertei de donatie de catre persoanele fizice cu un tert. Actiune in revendicare promovata de stat in conditiile dreptului comun. Comparare de titluri. Obligativitatea respectarii formalitatilor de publicitate imobiliara

32. Actiune in revendicare respinsa pentru partea din imobil instrainata chiriasilor cumparatori. Obligarea statului roman, prin Ministerul Finantelor, sa achite reclamantului contravaloarea la pretul de circulatie la data platii efective 

33. Imobil preluat abuziv de la autorul reclamantilor condamnat politic cu confiscarea averii. Restituirea in natura numai a partilor din imobil neinstrainate. Acordarea de despagubiri pentru partile instrainate catre cumparatori de buna-credinta 

34. Imobil preluat abuziv. Actiune in revendicare a fostilor proprietari impotriva proprietarului actual, care a dobandit imobilul in temeiul Legii nr. 15/1990 si a H.G. nr. 834/1991. Aplicarea dispozitiilor Conventiei europene a drepturilor omului

35. Imobil preluat abuziv. Actiune in revendicare. Invocarea prevederilor Legii nr. 15/1990. Compararea titlurilor 

36. Imobil preluat abuziv. Actiune in revendicare. Spor de valoare adus imobilului. Cabinet medical. Inaplicabilitatea art. 48 alin. (1) din Legea nr. 10/2001

37. Imobil preluat abuziv. Actiune in revendicare. Proba dreptului de proprietate

38. Imobil preluat abuziv. Actiune in revendicare. Nedovedirea de catre reclamant a titlului de proprietate al autorului sau 

39. Imobil preluat abuziv. Actiune in revendicare. Calitate procesual pasiv. Analiza titlului statului 

Capitolul al III-lea. Aspecte de ordin procedural privind actiunea in revendicare 

40. Calitate procesual activa. Actiune in revendicare introdusa de un singur coproprietar. Regula unanimitii si teoria gestiunii de afaceri 

41. Calitate procesual activa. Persoana decedata. Capacitate de folosinta. Nulitatea hotararii

42. Conditii privind promovarea unei actiuni in revendicare. Calitate procesuala activa. Contracte de vanzare-cumparare incheiate in baza unei procuri ulterior anulate. Buna-credinta a cumparatorilor 

43. Actiune in revendicare. Dovada calitatii procesuale active. Recunoastere a partii in propria favoare. Inadmisibilitate 

44. Imobil preluat abuziv. Actiune in revendicare. Lipsa calitatii procesuale active. Invocarea dreptului la un proces echitabil

45. Imobil preluat abuziv. Imposibilitatea restituirii in natura. Acordarea de despagubiri prin echivalent. Calitatea procesual pasiva a statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice

46. Revendicarea unui imobil aflat in coproprietate. Chemarea in judecata numai a unuia dintre coproprietari. Principiul disponibilitatii in procesul civil. Consecinte

47. Principiul disponibilitatii. Imobil expropriat. Actiune formulata in conditiile Legii nr. 33/1994 

48. Actiune in revendicare formulata impotriva unui mostenitor al vanzatorului care, in cadrul unei actiuni in revendicare, redobandeste imobilul prin sentinta irevocabila. Exceptia lipsei de interes 

49. Exceptia autoritatii de lucru judecat. Gresita aplicare in speta a prevederilor art. 1201 C. civ., ca urmare a lipsei identitatii de cauza intre cele doua litigii deduse judecatii

50. Compararea titlurilor de proprietate existente cu privire la acelasi imobil ce emana de la autori diferiti. Exceptia autoritatii de lucru judecat. Inadmisibilitatea formularii unei noi actiuni avand aceleasi parti, obiect si cauza 

51. Autoritate de lucru judecat. Analiza obiectului cererii in doua litigii separate. Actiune in revendicare si actiune in constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare 

52. Actiune in revendicare prin comparare de titluri. Admiterea exceptiei de prematuritate. Incalcarea dreptului de acces la justitie 

53. Invocarea uzucapiunii pe cale de exceptie, ca mod de dobandire a proprietatii. Paralizarea actiunii in revendicare

54. Lipsa de rol activ in privinta punerii in discutie a unei exceptii si a unei cereri de renuntare la drept. Consecinte

55. Cerere de chemare in judecata. Cuprins. Valoarea obiectului cererii. Importanta stabilirii acestuia prin cererea de chemare in judecata. Determinarea caii de atac 

56. Hotarare pronuntata in actiune in revendicare. Calificarea caii de atac in functie de valoarea obiectului litigiului. Legalitatea caii de atac 

57. Actiune in revendicare exercitata atat impotriva statului, cat si impotriva dobanditorului subsecvent. Scutire de la plata taxei de timbru. Cenzura de catre instanta de control judiciar a modului de stabilire a taxei de timbru 

58. Litigiu privind revendicarea unui imobil destinat desfasurarii activitatii comerciantului. Natura comerciala sau civila. Criterii de calificare 

59. Actiune in revendicare. Obligatia dovedirii dreptului de proprietate pretins si dedus judecatii

60. Actiune in granituire. Determinarea hotarului dintre proprietati. Expertiza tehnica topografica

61. Perimare. Suspendarea recursului conform Legii nr. 10/2001. Neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 248 C. proc. civ.  

62. Actiune in revendicare formulata in conditiile dreptului comun. Intrarea in vigoare a legii speciale. Suspendarea judecatii in temeiul acestui act normativ. Procedura administrativa si procedura judiciara prevazute de Legea nr. 10/2001. Perimare

63. Contestatie in anulare. Cazuri. Gresita apreciere a probelor sau aplicare a legii. Inadmisibilitate. Notiunea de greseala materiala

64. Sentinta definitiva prin care actiunea in revendicare a fost respinsa. Revizuire intemeiata pe art. 322 pct. 2 C. proc. civ. Termen

65. Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 7 C. proc. civ. Pretinse hotarari potrivnice

66. Revizuire in temeiul art. 322 pct. 9 C. proc. civ. Hotarare a Curtii Europene a Drepturilor Omului prin care s-a constatat incalcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 

Capitolul al IV-lea. Decizii in interesul legii pronuntate in materia dreptului de proprietate si a actiunii in revendicare imobiliara

67. Actiuni intemeiate pe dispozitiile dreptului comun avand ca obiect revendicarea imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, formulate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001

68. Aplicarea dispozitiilor art. 9 alin. (8) din Legea nr. 112/1995 referitor la posibilitatea valorificarii, pe calea executarii silite, a imobilelor dobandite in temeiul prevederilor acestui articol

69. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 33/1994 in cazul actiunilor avand ca obiect imobile expropriate in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, introduse dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001

70. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 16 si urm. din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, privind procedura administrativa pentru acordarea despagubirilor, in cazul deciziilor/dispozitiilor emise anterior intrarii in vigoare a acestei legi 

71. Competenta instantei de judecata de a solutiona pe fond actiunea persoanei indreptatite in cazul refuzului nejustificat al entitatii detinatoare de a raspunde la notificarea partii interesate 

72. Competenta de solutionare, in prima instanta, a cererilor avand ca obiect obligarea persoanei juridice notificate, detinatoare a imobilului, sa emita decizie sau dispozitie motivata de restituire in natura ori de acordare de despagubiri potrivit Legii nr. 10/2001 

73. Calitatea persoanelor indreptatite sa beneficieze de masurile reparatorii prevazute de Legea nr. 112/1995

74. Admisibilitatea actiunilor prin care se solicita anularea deciziilor fostelor consilii populare judetene de trecere in proprietatea statului a unor imobile in baza Decretului nr. 223/1974

75. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in cazul cererilor avand ca obiect retrocedarea de bunuri imobile expropriate anterior intrarii in vigoare a acestei legi si la participarea procurorului la judecarea cererilor de retrocedare a imobilelor expropriate

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei17 sept. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini344
Tip copertaCarte brosata