Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Actiunea in evacuare. Practica judiciara comentata

ISBN/ISSN: 978-606-522-297-7
Editura: Hamangiu
35,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

  Studiul actiunii in evacuare prezinta, fara indoiala, un real interes, atat pentru specialistii dreptului, preocupati de dezlegarea multiplelor probleme legate de acest subiect, cat si pentru justitiabili, avand in vedere implicatiile deosebit de insemnate ale solutiei pronuntate intr-o astfel de actiune pentru patrimonial si persoana partilor litigante.


  Conceputa ca o culegere de practica judiciara, lucrarea valorifica hotarari judecatoresti cat mai diverse, pronuntate in materia evacuarii, inclusiv solutii ale Curtii Constitutionale, ale Curtii Europene a Drepturilor Omului si ale √énaltei Curti de Casatie si Justitie, multe dintre acestea evidentiindu-se prin acuratetea si corectitudinea rationamentului juridic.  Totodata, prin notele inserate la finalul unora dintre spetele prezentate, lucrarea a vizat imbinarea aspectelor teoretice cu cele jurisprudentiale, pentru a oferi o viziune cat mai cuprinzatoare asupra acestui subiect, contribuind astfel la fundamentarea teoretica a solutiilor considerate legale.

Capitolul I. Decizii ale Curtii Constitutionale

1. Incetarea contractului de inchiriere in ipoteza parasirii imobilului de catre titularul acestuia. Dreptul constitutional la libera circulatie

2. Rezilierea contractului de inchiriere la cererea asociatiei de proprietari pentru neplata de catre chirias a cheltuielilor comune. Principiul statului de drept. Obligatia de respectare si ocrotire a vietii intime, familiale si private a persoanei. Obligatia statului privind adoptarea de masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent

3. Drepturile locative distincte ale persoanelor care locuiesc impreuna cu titularul contractului de inchiriere. Principiul constitutional al egalitatii in drepturi. Obligatia statului privind adoptarea de masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent

4. Obligatia chiriasului de a parasi locuinta la expirarea termenului stabilit in contractul de inchiriere. Principiul statului de drept. Obligatia statului privind adoptarea de masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent. Obligatia statului de a indeplini intocmai si cu buna-credinta sarcinile ce-i revin din tratatele internationale 

5. Rezilierea contractului de inchiriere inainte de termenul stabilit, la cererea proprietarului, atunci cand chiriasul nu a respectat clauzele contractuale. Garantarea si ocrotirea in mod egal a dreptului de proprietate privata, indiferent de titular

Capitolul al II-lea. Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului 

6. Ingradirea dreptului de proprietate prin respingerea de catre instantele nationale a actiunii proprietarului privind schimbul obligatoriu de locuinta  

7. Ingerinta adusa dreptului de proprietate al fostilor proprietari carora li s-a retrocedat imobilul prin dispozitiile O.U.G. nr. 40/1999

Capitolul al III-lea. Natura juridica a actiunii in evacuare. Delimitare fata de alte actiuni civile

8. Delimitarea actiunii in evacuare de actiunea in revendicare, in situatia in care proprietarul solicita evacuarea chiriasilor din imobil
Nota. Natura juridica a unei actiuni in evacuare. Actiune preventiva 

9. Delimitarea actiunii in evacuare de actiunea in revendicare, in ipoteza in care proprietarul solicita revendicarea imobilului in contradictoriu cu chiriasul
Nota. Dreptul de optiune al proprietarului intre actiunea in revendicare si cea in evacuare 

10. Delimitarea actiunii in evacuare de actiunea in revendicare, in ipoteza in care parata invoca existenta unui antecontract de vanzare-cumparare incheiat cu autorul reclamantului
Nota. Hotararea judecatoreasca care tine loc de contract de vanzare-cumparare. Efecte 

11. Cerere reconventionala, avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare, formulata in cadrul unui litigiu privind evacuarea
 Nota. Hotararea judecatoreasca care tine loc de contract de vanzare-cumparare. Dispozitiv 

12. Delimitarea actiunii in evacuare de actiunea in revendicare, in situatia in care ambele parti din litigiu detin titluri de proprietate. Admisibilitatea promovarii de catre posesorii unui imobil a unei actiuni in constatarea dreptului lor de proprietate

13. Delimitarea actiunii in evacuare de actiunea in revendicare, in ipoteza in care paratul opune reclamantului un titlu de proprietate

14. Imobil evacuat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Imposibilitatea dobandirii dreptului de proprietate asupra acestuia prin efectul uzucapiunii. Inadmisibilitatea cererii de constatare a dreptului de proprietate. Bun instrainat de proprietarul neposesor. Valabilitatea contractului de vanzare-cumparare. Inadmisibilitatea cererii de evacuare a posesorilor neproprietari, pe considerentul lipsei raporturilor locative cu proprietarii neposesori 

15. Actiune in evacuare indreptata de proprietar impotriva unor terti care detin imobilul in temeiul contractului de inchiriere incheiat cu o alta persoana ce invoca tot un drept de proprietate asupra imobilului. Cerere de aratare a titularului dreptului
 Nota. 1. Inadmisibilitatea formularii unei cereri de aratare a titularului dreptului intr-o actiune in evacuare 
 2. Inchirierea lucrului altuia

16. Delimitarea actiunii in evacuare de actiunea in revendicare, in ipoteza in care paratul ocupa in mod abuziv imobilul, fara ca intre parti sa fi existat raporturi juridice locative
 Nota. 2. Delimitarea actiunii in evacuare de cea in revendicare 

17. Delimitarea actiunii in evacuare de actiunea in revendicare, in ipoteza in care paratul ocupa in mod abuziv imobilul, fara a se putea prevala de vreun titlu locativ 

18. Delimitarea actiunii in evacuare de actiunea in revendicare, in situatia in care paratul nu poate opune reclamantului niciun titlu
 Nota. Invocarea uzucapiunii ca aparare de fond

19. Delimitarea actiunii in evacuare de actiunea in revendicare. Inadmisibilitatea actiunii in evacuare. Interzicerea accesului liber la justitie. Opozabilitatea efectelor unei hotarari judecatoresti fata de mostenitorul universal al uneia dintre partile litigiului in care aceasta a fost pronuntata. Prescriptia dreptului de executare silita a unei hotarari judecatoresti pronuntate intr-o actiune reala imobiliara

20. Refuzul vanzatorului unui imobil de a-l preda cumparatorului, prin ocuparea acestuia fara drept
 Nota. Actiunile in justitie ale cumparatorului unui bun impotriva vanzatorului 

21. Actiune posesorie indreptata de fostul proprietar impotriva proprietarului actual al imobilului 
 Nota. Actiunea posesorie 

Capitolul al IV-lea. Aspecte procedurale 

Sectiunea 1. Timbrajul actiunii in evacuare

22. Timbrajul cererii de recurs. Opozabilitatea dreptului de abitatie neinscris in cartea funciara fata de cumparatorii ulteriori ai imobilului
 Nota. 1. Timbrajul cererii de evacuare 
 2. Timbrajul actiunii posesorii 

Sectiunea a 2-a. Competenta de solutionare a actiunii in evacuare 

23. Cerere de evacuare in materie comerciala. Competenta materiala si teritoriala de solutionare
 Nota. 1. Competenta teritoriala alternativa. Exceptia necompetentei Teritoriale 
 2. Competenta materiala si teritoriala de solutionare a unei cereri de evacuare 

24. Cerere de evacuare in materie comerciala. Competenta materiala. Conflict negativ de competenta 

25. Domeniul de aplicare al Legii nr. 85/2001. Inaplicabilitatea dispozitiilor acestui act normativ in situatia in care locuinta inchiriata face parte din fondul de comert al unei societati comerciale. Competenta materiala si teritoriala. 

Sectiunea a 3-a. Calitatea procesuala in actiunea in evacuare 

26. Cerere de evacuare a unei persoane dintr-un spatiu aflat in condominiu, care impiedica folosirea normala a cladirii de locuit. Calitatea procesuala activa a asociatiei de proprietari

27. Cerere avand ca obiect reziliere a contractului de inchiriere si evacuare a chiriasului. Calitatea procesuala activa a asociatiei de proprietari 
 Nota. Rezilierea contractului de inchiriere si evacuarea chiriasului la cererea asociatiei de proprietari

28. Contract de inchiriere neinregistrat la administratia financiara. Calitatea procesuala activa a proprietarului de a solicita evacuarea chiriasului. Procedura ofertei urmate de consemnatiune in vederea platii chiriei catre proprietar. Tacita relocatiune. Lipsa compensarii sumelor stabilite in dispozitivul hotararii primei instante cu privire la evacuare si instituirea dreptului de retentie 

29. Cerere formulata de coproprietari, avand ca obiect evacuarea persoanei care nu are un titlu locativ. Coparticipare procesuala activa 
 Nota. Coparticiparea procesuala obligatorie

30. Cerere formulata de un coproprietar, avand ca obiect evacuarea persoanei tolerate in imobil de catre celalalt coproprietar, pentru inexistenta titlului locativ, ulterior decesului coproprietarului respectiv
 Nota. Calitatea procesuala activa in actiunea in evacuare a unui imobil proprietate comuna 

31. Lipsa calitatii procesuale active a fostilor proprietari ai imobilului in promovarea cererii in evacuare. Transmiterea prin instrainarea imobilului si a actiunilor petitorii si posesorii din patrimoniul instrainatorului in cel al achizitorului

32. Cerere in evacuarea din imobil a titularului dreptului de proprietate. Calitatea procesuala activa a titularului dreptului de abitatie. Interpretarea contractului de vanzare-cumparare cu rezerva dreptului de abitatie in favoarea vanzatoarei
 Nota. Actiunile in justitie ale titularului unui dezmembramant al dreptului de proprietate 

33. Cerere in evacuarea persoanelor ce ocupa imobilul, fara titlu locativ. Calitatea procesuala activa a chiriasului. Daune cominatorii in executarea obligatiei de a evacua imobilul
 Nota. Actiunile in justitie ale chiriasului

34. Cerere in evacuarea unor persoane tolerate in imobilul inchiriat, pentru imposibila convietuire. Calitatea procesuala activa a chiriasului. Formularea cererii si in contradictoriu cu proprietarul imobilului 
 Nota. 2. Calitatea procesuala pasiva a proprietarului locator 

Sectiunea a 4-a. Capacitatea procesuala in actiunea in evacuare 

35. Ratificarea in apel de reprezentantii legali ai paratilor minori a actelor efectuate de acestia in fata primei instante. Invocarea tacitei relocatiuni de catre chiriasul unei locuinte de interventie, care a pierdut calitatea de angajat al proprietarului imobilului 
 Nota. Locuinta de interventie 

Sectiunea a 5-a. Reprezentarea judiciara in actiunea in evacuare 

36. Reprezentarea reclamantului. Procura ceruta de lege pentru exercitiul dreptului de chemare in judecata
 Nota. Reprezentarea judiciara in cazul cererii in evacuare 

Sectiunea a 6-a. Suspendarea judecatii unei actiuni in evacuare 

37. Cerere de suspendare a judecatii actiunii in evacuare pana la solutionarea irevocabila a actiunii in pretentii privind cheltuielile necesare si utile efectuate de parat in legatura cu imobilul 

Sectiunea a 7-a. Obiectul si interesul promovarii actiunii in evacuare 

38. Lipsa locuirii paratului in imobil la data sesizarii instantei cu cererea in evacuare. Prezenta sporadica a paratului in imobilul din care se solicita evacuarea acestuia 
 Nota. Obiectul si interesul promovarii actiunii in evacuare 

39. Dovada locuirii paratilor in imobilul din care se solicita evacuarea acestora. Indeplinirea legala a procedurii de citare 

Sectiunea a 8-a. Hotararea judecatoreasca pronuntata intr-o actiune in evacuare. Caile de atac si procedura executarii silite a acesteia 

40. Contestatie in anulare. Invocarea motivului privind greselile materiale cuprinse in decizia instantei de recurs vizand stabilirea situatiei de fapt si calificarea actiunii in evacuare

41. Prescriptia dreptului de executare silita a unei hotarari judecatoresti de evacuare. Contestatie in anulare pe motivul omisiunii cercetarii unui motiv de recurs 
 Nota. Prescriptia dreptului de executare silita a unei hotarari judecatoresti de evacuare 

42. Contestatie la executare silita, formulata ca urmare a existentei unor vicii de fond consemnate in dispozitivul hotararii judecatoresti prin care s-a dispus evacuarea

Capitolul al V-lea. Actiunea in evacuare in materia contractului de locatiune/inchiriere 

Sectiunea 1. Rezilierea contractului de locatiune/inchiriere 

43. Rezilierea contractului de inchiriere pe considerentul neplatii chiriei timp de 3 luni consecutiv de catre chirias. Evacuarea chiriasului pentru lipsa titlului locativ, ca urmare a rezilierii contractului de inchiriere 
 Nota. Rezilierea contractului de inchiriere pentru neplata chiriei 

44. Rezilierea contractului de inchiriere ca urmare a neplatii chiriei timp de 3 luni consecutiv. Pierderea calitatii de salariat a chiriasului care beneficiaza de o locuinta de serviciu. Drepturile locative ale membrilor familiei titularului contractului de inchiriere. Modificarea unilaterala a cuantumului chiriei de catre proprietar. Achitarea de catre chirias a chiriei restante ulterior perioadei de neplata 

45. Rezilierea contractului de inchiriere pentru neplata chiriei timp de 3 luni consecutiv. Termen de gratie pentru plata chiriei restante. Obligatia privind plata chiriei nu incumba si membrilor de familie, care locuiesc cu titularul contractului si sunt inscrisi in contractul de inchiriere. Plata chiriei restante si a penalitatilor de intarziere aferente pe parcursul derularii procesului

46. Rezilierea contractului de inchiriere incheiat ulterior pierderii calitatii de salariat a chiriasului. Necesitatea stipularii in contractul de inchiriere a destinatiei imobilului de locuinta de serviciu

47. Conditiile rezilierii contractului de locatiune. Contract de locatiune incheiat atat sub forma unui inscris sub semnatura privata conceput de parti, cat si in format tipizat si inregistrat la administratia financiara. Calificarea de catre instanta a contractului de inchiriere in contract de locatiune
 Nota. 1. Pactul comisoriu in contractele de locatiune si de Inchiriere 
 2. Termenul de gratie in materie de evacuare

48. Rezilierea contractului de inchiriere pentru neindeplinirea obligatiei chiriasului de a plati cheltuielile privind utilitatile. Necesitatea stipularii unei clauze exprese in contractul de inchiriere privind plata acestor cheltuieli. Lipsa semnaturii chiriasului pe actul aditional la contractul de inchiriere in care este mentionata obligatia de plata a cheltuielilor privind utilitatile

49. Promovarea unei cereri in evacuarea chiriasului in conditiile in care nu a fost solicitata si rezilierea contractului de inchiriere 

50. Rezilierea conventionala a contractului de inchiriere. Pact comisoriu de gradul IV inserat in cuprinsul contractului de inchiriere. Tacita relocatiune. Imposibilitatea chiriasului de achitare a cheltuielilor de intretinere si a chiriei din cauza situatiei materiale precare 
 Nota. 1. Lipsa efectelor pactului comisoriu in cazul tacitei relocatiuni 
 2. Conditiile rezilierii contractului de inchiriere 

51. Reziliere conventionala a contractului de inchiriere. Opozabilitatea rezilierii fata de persoanele tolerate de chirias 

Sectiunea a 2-a. Incetarea de drept a contractului de locatiune/inchiriere 

52. Incetarea de drept a contractului de locatiune prin expirarea termenului contractual stabilit de parti. Clauza expresa contractuala privind excluderea tacitei relocatiuni

 Nota. Incetarea de drept a contractului de locatiune prin expirarea termenului. Tacita relocatiune 

53. Incetarea de drept a contractului de inchiriere a locuintei de serviciu ca urmare a incetarii calitatii chiriasului care a determinat atribuirea acesteia 

Sectiunea a 3-a. Tacita relocatiune 

54. Conditiile in care opereaza tacita relocatiune. Imobil restituit fostilor proprietari. Perceperea in continuare de catre Primarie a chiriei 
 Nota. Conditiile in care opereaza tacita relocatiune 

55. Folosirea imobilului de catre chirias dupa anuntarea concediului de catre proprietar, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Anuntarea concediului dupa expirarea termenului contractual de inchiriere. Inlocuirea centralei termice constituie o reparatie capitala, nefiind o obligatie existenta in sarcina chiriasului
 Nota. Anuntarea concediului de catre proprietar pentru a nu opera tacita relocatiune 

Sectiunea a 4-a. Dreptul de retentie

56. Necesitatea instituirii dreptului de retentie de catre instanta de judecata 

57. Admiterea cererii reconventionale avand ca obiect instituirea unui drept de retentie in favoarea chiriasilor pentru cheltuielile necesare si utile privind imobilul inchiriat. Solutia pronuntata pe cererea principala de evacuare 
 Nota. Solutia pronuntata pe cererea principala avand ca obiect evacuare, in situatia instituirii dreptului de retentie in favoarea paratului 

58. Disjungerea cererii reconventionale, avand ca obiect instituirea unui drept de retentie de cererea principala, avand ca obiect evacuare 
 Nota. 1. Conditii pentru instituirea dreptului de retentie 
 2. Dreptul chiriasilor la despagubire pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinatia de locuinta prin imbunatatirile necesare si utile 

59. Imobil nationalizat si vandut in baza Legii nr. 112/1995. Antecontract de vanzare-cumparare incheiat cu fostii chiriasi. Cerere de instituire a dreptului de retentie formulata de promitentii-cumparatori impotriva fostului proprietar, caruia i s-a restituit imobilul in baza Legii nr. 10/2001, pana la restituirea sporului de valoare 
 Nota. 2. Inexistenta unei obligatii de garantie contra evictiunii  in cazul unui antecontract de vanzare-cumparare 
 3. Actiune in pretentii, intemeiata pe imbogatirea fara just temei 

60. Drept de retentie izvorat din contributia unui concubin la achizitionarea imobilului 
 Nota. Inadmisibilitatea acordarii daunelor cominatorii in materie de evacuare 

Sectiunea a 5-a. Denuntarea unilaterala a contractului de locatiune/inchiriere 

61. Contract de inchiriere neincheiat in forma scrisa. Denuntare unilaterala a contractului de inchiriere incheiat pe durata nedeterminata de catre proprietar. Acordarea unui termen de preaviz. Notificarea numai a unei parti din totalul chiriasilor

62. Tacita relocatiune. Denuntarea unilaterala a contractului de inchiriere cu durata nedeterminata de catre proprietar. Echivalarea duratei solutionarii cererii de evacuare cu termenul de preaviz. Neacordarea daunelor cominatorii. Domeniul de aplicare al art. 5 din O.U.G. nr. 40/1999

63. Vanzarea imobilului inchiriat pe durata nedeterminata. Cesiunea contractului de inchiriere. Denuntarea unilaterala a contractului de inchiriere de catre proprietarul-cumparator. Calitatea procesuala activa a cumparatorilor-cesionari in actiunea de evacuare a chiriasului 
 Nota. Vanzarea bunului inchiriat catre un tert 

Sectiunea a 6-a. Inopozabilitatea contractului de locatiune/inchiriere 

64. Inopozabilitatea contractului de inchiriere incheiat de catre o persoana care nu avea niciun drept asupra imobilului fata de titularul dreptului de proprietate. Opozabilitatea fata de acesta a contractului de inchiriere incheiat in scris si cu data certa anterioara vanzarii 

65. Consecintele lipsei indeplinirii formalitatilor de publicitate imobiliara in cazul incheierii unui contract de locatiune pe durata mai mare de 3 ani 
 Nota. Data certa si opozabilitatea contractului de locatiune 

Sectiunea a 7-a. Subinchirierea/sublocatiunea 

66. Solicitarea evacuarii proprietarului din imobilul inchiriat de catre sublocator. Suspendarea judecarii cauzei pana la solutionarea irevocabila a dosarului avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a contractului de inchiriere si a celui de subinchiriere 
 Nota. Subinchirierea 

67. Nerespectarea clauzei exprese stipulate in contractul de concesiune privind interdictia subinchirierii. Invocarea erorii-viciu de consimtamant 

Capitolul al VI-lea. Actiunea in evacuare in materia dezmembramintelor dreptului de proprietate

68. Rezolutiunea contractului de intretinere cu rezerva uzufructului. Evacuarea nudului proprietar de catre uzufructuar, creditor al intretinerii 
 Nota. 2. Obiectul cererii si principiul disponibilitatii partilor in procesul civil. Rezolutiunea contractului de intretinere

69. Dreptul de uzufruct, ca bun comun al sotilor. Actiune in evacuare formulata de nudul proprietar si de un uzufructuar impotriva persoanelor tolerate in imobil de celalalt uzufructuar 

70. Evacuarea de catre proprietarul imobilului a persoanei tolerate in imobil de catre titularul dreptului de abitatie 
 Nota. Prerogativele titularului dreptului de abitatie 

71. Semnificatia locuirii uzufructuarului si a nudului proprietar in acelasi imobil. Evacuarea nudului proprietar la cererea uzufructuarului din imobilul cumparat. Modificarea contractului
 Nota. 2. Momentul dobandirii dreptului de proprietate de catre cumparator 
 3. Temeiul juridic al evacuarii nudului proprietar 
 4. Forma actului juridic de dobandire a unei locuinte 

72. Stingerea dreptului de uzufruct ca urmare a abuzului de folosinta asupra bunului imobil. Evacuarea uzufructuarului 
 Nota. Actiunea negatorie 

Capitolul al VII-lea. Actiunea in evacuare in materia dreptului de coproprietate si a partajului judiciar 

73. Evacuarea unui coproprietar pentru imposibilitate de convietuire 

74. Actiune in evacuare promovata de catre o persoana careia i-a fost atribuit imobilul prin hotarare judecatoreasca de partaj. Conditia interesului. Litigiu avand ca obiect evacuarea unei persoane care locuieste in strainatate dintr-un imobil situat in Romania. Calitate procesuala pasiva 
 Nota. Interesul promovarii unei actiuni in evacuare in ipoteza in care titularul dreptului de proprietate asupra bunului se poate prevala de o hotarare de partaj sau de o hotarare pronuntata intr-o actiune in revendicare 

75. Evacuarea fostului coindivizar din imobilul ce nu i s-a atribuit cu ocazia iesirii din indiviziune 

Capitolul al VIII-lea. Actiunea in evacuare in materia contractului de comodat

76. Restituirea bunului dat in folosinta gratuita pe termen nelimitat la solicitarea comodantului 
 Nota. Conexitatea si litispendenta

77. Contract de comodat incheiat de catre o persoana al carei titlu locativ a fost desfiintat. Inopozabilitatea contractului de comodat fata de titularul dreptului de proprietate asupra imobilului 

Capitolul al IX-lea. Actiunea in evacuare in materia raporturilor de familie 

78. Evacuarea sotului din locuinta comuna pentru imposibilitate de convietuire 

79. Cerere de evacuare a fostului sot coproprietar din locuinta comuna, pe calea dreptului comun, in afara procesului de divort. Inadmisibilitate 
 Nota. Actiunile in justitie ale sotilor cu privire la locuinta bun comun 

80. Cerere de evacuare a sotului comodatarei, pe considerentul lipsei titlului locativ. Existenta unui drept derivat al paratului din calitatea de sot al comodatarei. Respingerea cererii, ca neintemeiata 

81. Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere unuia dintre fostii soti. Putere de lucru judecat 
 Nota. 1. Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere intre fostii soti 
 2. Calificarea dreptului de folosinta al locuintei ca bun comun sau propriu al sotilor 

82. Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere fostului sot al titularului de contract. Criterii 

83. Calitatea procesuala activa a chiriasului de a evacua membrii de familie cu care locuieste, inscrisi in contractul de inchiriere. Persoana care poate solicita incheierea unui contract de vanzare-cumparare, in temeiul Legii nr. 112/1995. Drepturile locative proprii derivate ale membrilor de familie. Dovada imposibilitatii de coabitare 

84. Evacuare minor. Parinti ce figureaza ca parati. Inaplicabilitatea dispozitiilor legale privind numirea unui curator special 
 Nota. Evacuarea paratilor minori 

85. Domeniul de aplicare al dispozitiilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 114/1996, republicata. Lipsa conditiei ca descendentul titularului contractului de inchiriere sa locuiasca cu acesta la momentul decesului titularului sau ca locuirea sa aiba o anumita durata sau caracter continuu. Conditia locuirii in fapt in imobil 

86. Calitatea procesuala activa intr-o actiune in evacuare a unicului mostenitor legal al unuia dintre coindivizarii dreptului de proprietate asupra unui imobil. Respingerea exceptiei lipsei de interes in promovarea acestei cereri. Evacuarea descendentului chiriasului decedat, neinscris in contractul de inchiriere, dar care a locuit impreuna cu titularul acestuia 
 Nota. Evacuarea paratilor minori 

87. Prestarea obligatiei de intretinere in natura prin asigurarea unui spatiu locativ minorului. Evacuarea reprezentantului legal al minorului dintr-un imobil aflat in coproprietatea debitorului obligatiei de intretinere si a unui tert 
 Nota. Citarea autoritatii tutelare in litigiile privind pensiile de intretinere 

88. Evacuarea fostului sot caruia i s-a incredintat minorul, spre crestere si educare, din imobilul proprietatea exclusiva a celuilalt parinte. Incidenta obligatiei de intretinere fata de minor ce incumba si parintelui caruia nu i-a fost incredintat acesta. Existenta unui alt imobil, bun comun al fostilor soti 
 Nota. Calitate procesuala pasiva in actiunea in evacuare. Parat minor

89. Evacuarea tatalui titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, in conditiile in care acesta este in stare de nevoie si nu are o alta locuinta. Incidenta obligatiei legale de intretinere existente in sarcina copilului fata de parintii sai

Capitolul al X-lea. Actiunea in evacuare formulata pe calea ordonantei presedintiale 

90. Ordonanta presedintiala avand ca obiect evacuarea persoanei tolerate temporar in imobil de catre proprietar 

91. Cerere de evacuare provizorie a chiriasului, promovata pe cale de ordonanta presedintiala de proprietar, pe considerentul efectuarii lucrarilor cu caracter urgent de consolidare a imobilului. Conditii de admisibilitate. Lipsa calitatii procesuale pasive a persoanei inscrise in contractul de inchiriere ca membru de familie, dar care nu mai locuieste in imobil cu titularul contractului, la data sesizarii instantei 
 Nota. Tulburarea chiriasului in folosinta bunului prin efectuarea reparatiilor de catre proprietar 

92. Admisibilitatea cererii de evacuare promovate pe cale de ordonanta presedintiala, pe considerentul imposibilitatii convietuirii sotilor pana la solutionarea irevocabila a litigiului, avand ca obiect partajarea imobilului-locuinta comuna 
 Nota. 2. Evacuarea unui sot din locuinta comuna. Evacuarea colectiva a sotilor chiriasi 

93. Cerere de evacuare promovata pe cale de ordonanta presedintiala in conditiile in care paratul se poate prevala de un titlu locativ. Inadmisibilitate 

94. Cerere de evacuare promovata pe cale de ordonanta presedintiala in conditiile in care paratul se poate prevala de un titlu locativ. Inadmisibilitate. Sarcina probei

95. Neindeplinirea obligatiei de predare a imobilului de catre vanzator cumparatorului. Titlu executoriu reprezentat de contractul de vanzare-cumparare autentificat. Exceptia lipsei de interes in promovarea cererii de evacuare a vanzatorului. Cerere de evacuare promovata pe cale de ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate 

96. Conditia urgentei ceruta in actiunea in evacuare promovata pe calea ordonantei presedintiale. Inregistrarea contractului de inchiriere la organul fiscal nu reprezinta o conditie de valabilitate a acestuia. Valabilitatea contractului de inchiriere a imobilului bun comun, nesemnat decat de catre unul dintre soti. Punerea sub interdictie a unei persoane ulterior semnarii contractului de inchiriere 
 Nota. Evacuarea unei persoane pe calea ordonantei presedintiale, pe motivul inlaturarii piedicii ivite cu prilejul executarii silite 

Capitolul al XI-lea. Actiunea in evacuare intemeiata pe dispozitiile O.U.G. nr. 40/1999

97. Stabilirea neconcordantei existente intre dispozitiile O.U.G. nr. 40/1999 si cele ale art. 1 Protocolul 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Posibilitatea aplicarii in mod direct a normelor cuprinse in Conventie. Conditiile in care un stat semnatar al Conventiei poate aduce restrictii dreptului de proprietate

98. Lipsa semnaturii chiriasului de pe contractul de inchiriere incheiat in temeiul dispozitiilor O.U.G. nr. 40/1999. Sanctiunea aplicabila. Proba contractului de inchiriere. Obligarea proprietarului la incheierea unui contract de inchiriere
 Nota. 1. Lipsa semnaturii chiriasului la incheierea contractului de inchiriere 
 2. Forma contractului de inchiriere 

99. Prorogarea legala a contractelor de inchiriere. Data de la care incepe sa curga termenul de 5 ani. Solicitarea de catre chirias a unui drept de retentie asupra imobilului pana la plata cheltuielilor necesare si utile si a pretului actualizat, in contradictoriu cu fostii proprietari

100. Notificarea catre chirias a intentiei proprietarului de vanzare a imobilului inchiriat. Refuzul chiriasului de a incheia contract de inchiriere cu noul proprietar al imobilului. Calculul contravalorii lipsei de folosinta a imobilului 
 Nota. Modul de comunicare a notificarii de catre proprietar chiriasului 

101. Contract de comodat incheiat intre fostul chirias si actualul proprietar. Derogare de la dispozitiile O.U.G. nr. 40/1999. Constatarea prescriptiei dreptului de a cere punerea in executare a hotararii judecatoresti prin care fostii proprietari au fost obligati la incheierea unui contract de inchiriere 
 Nota. Derogarea partilor de la dispozitiile O.U.G. nr. 40/1999 

102. Calitatea procesuala activa a unui codevalmas de a solicita evacuarea chiriasilor din imobil. Calitatea procesuala pasiva intr-o cerere in evacuare a unor persoane aflate in executarea unei pedepse privative de libertate. Evacuarea chiriasilor ce au beneficiat de prelungirea de drept a contractului de inchiriere, in temeiul dispozitiilor O.U.G. nr. 40/1999 pentru lipsa titlului locativ ulterioara datei de 08.04.2004. Inaplicabilitatea reinnoirii contractului de 
 Nota. 1. Actiunea in evacuare exercitata de un codevalmas impotriva Tertilor 
 2. Dreptul chiriasului la reinnoirea de drept a contractului de inchiriere, in ipoteza in care locuinta a fost redobandita de fostii proprietari sau de mostenitorii acestora 

103. Imposibilitatea folosirii locuintei ca urmare a deteriorarii avansate a acesteia. Consecinte. Inaplicabilitatea prelungirii duratei contractului de inchiriere in temeiul dispozitiilor O.U.G. nr. 40/1999. Obligatia proprietarilor sa incheie contract de inchiriere. Principiul autonomiei de vointa. Schimbul obligatoriu de locuinte 

104. Evacuarea chiriasului din garajul restituit proprietarului deposedat de stat

105. Sanctiunea lipsei calitatii locatorului de proprietar al imobilului dat in folosinta. Cerere in constatare a nulitatii absolute a contractului de inchiriere. Lipsa calitatii procesuale pasive a reprezentantului unitatii administrativ-teritoriale. Calitatea procesuala pasiva in cererea avand ca obiect evacuare. Domeniul de aplicare al O.U.G. nr. 8/2004 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei05 mai 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini440
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
NOU
Pachet fise drept civil 2024- Gabriel Boroi;Carla Alexandra Anghelescu;Ioana Nicolae
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON