Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Curs de achizitii

Achizitiile beneficiarilor privati. Achizitiile publice. Implementarea proiectelor finantate din fonduri europene
ISBN/ISSN: 978-606-27-2474-0
Editura: Hamangiu
90,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Curs de achizitii – Achizitiile beneficiarilor privati. Achizitiile publice. Implementarea proiectelor finantate din fonduri europene reprezinta un instrument util pentru intelegerea procedurilor de achizitie, indeosebi a celor realizate in implementarea proiectelor europene.

Fara a propune o abordare in extenso a managementului ciclului de viata a unui proiect finantat din fonduri europene, aspect ce ar excede demersului juridic, lucrarea sintetizeaza informatiile indispensabile pentru intelegerea mecanismului de implementare a proiectelor europene si surprinde particularitatile procedurilor de achizitie derulate in acest context, dupa caz, de autoritatile contractante si beneficiarii privati. 

Lucrarea se adreseaza, in egala masura, atat studentilor care doresc sa descifreze tainele contractului si procedurilor de achizitie, cat si profesionistilor interesati sa aprofundeze domeniul si sa deceleze nu doar cadrul juridic general al achizitiilor, ci si aspectele derogatorii pe care le implica acestea in momentul accesarii sprijinului financiar din fonduri europene. 

Mihaela-Adriana Oprescu, Prodecan al Facultatii de Studii Europene din cadrul Universitatii Babes-Bolyai.

ABREVIERI 

Capitolul I. Politica de coeziune a Uniunii Europene si instrumente de implementare 

Sectiunea 1. Temeiuri juridice – scurt istoric 

Sectiunea a 2-a. Fondurile europene 

§1. Definitie si particularitati 
§2. Fondurile europene – tipuri 
§3. Obiectivele fondurilor europene 

Capitolul II. Ciclul de viata a unui proiect finantat din fondurile europene 

Sectiunea 1. Etapele unui proiect finantat din fondurile europene 

§1. Scrierea cererii de finantare 
§2. Comunicarea/incarcarea cererii de finantare si a documentelor anexa 
§3. Verificarea conformitatii administrative a cererii de finantare 
§4. Evaluarea cererii de finantare si selectia 
§5. Semnarea contractului de finantare (solicitant de finantare vs. beneficiar de finantare) 
§6. Implementarea proiectului 

Sectiunea a 2-a. Reguli de eligibilitate a cheltuielilor 

§1. Costul de achizitie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se afla constructia [art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 873/ 2022] 
§2. Costul achizitiei de teren cu sau fara constructii [art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 873/2022] 
§3. Cheltuielile cu leasingul (art. 7 din H.G. nr. 873/2022) 
§4. Cheltuiala cu taxa pe valoare adaugata (art. 9 din H.G. nr. 873/2022) 
§5. Cheltuieli neeligibile [art. 10 din H.G. nr. 873/2022 coroborat cu art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1.060] 

Sectiunea a 3-a. Prefinantarea/Cererea de rambursare/ Cererea de plata 

§1. Prefinantarea (art. 18-20 din O.U.G. nr. 133/2021) 
§2. Cererea de plata (art. 21-22 din O.U.G. nr. 133/2021) 
§3. Cererea de rambursare (art. 25 din O.U.G. nr. 133/2021) 

Sectiunea a 4-a. Sistemul de gestiune si control al programelor care finanteaza proiecte din fonduri europene 

§1. Autoritatea de management 
§2. Organismul contabil 
§3. Organismul responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeana 
§4. Autoritatea de audit 

Capitolul III. Achizitiile solicitantilor/beneficiarilor privati 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

§1. Cadrul legal 
§2. Solicitantii/Beneficiarii privati 
§3. Modalitati de atribuire si praguri 

Sectiunea a 2-a. Achizitia directa – etape 

§1. Verificarea actualitatii valorii estimate a achizitiei 
§2. Efectuarea achizitiei 
§3. Aprobarea/Avizarea achizitiei 

Sectiunea a 3-a. Procedura competitiva

§1. Definitie si principii incidente 
§2. Etapele procedurii competitive 
§3. Implementarea contractului de achizitie 
§4. Ajustarea pretului 
§5. Dosarul achizitiei 
§6. Corectiile financiare 

Capitolul IV. Achizitiile publice 

Sectiunea 1. Aspecte introductive 

§1. Cadrul legal 
§2. Contractul de achizitie publica. Notiune, trasaturi, tipuri 
§3. Principiile care stau la baza procedurii de atribuire a contractului de achizitii publice 
§4. Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) 
§5. Autoritatile contractante 
§6. Operatorul economic 
§7. Pragurile valorice si procedurile de atribuire 
§8. Valoarea estimata 

Sectiunea a 2-a. Tipuri de proceduri de atribuire a contractului de achizitie publica, frecvent folosite in implementarea proiectelor cu finantare europeana 

§1. Licitatia deschisa 
§2. Licitatia restransa 
§3. Procedura simplificata 
§4. Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare 
§5. Achizitia directa (exceptie de la procedurile de atribuire) 

Sectiunea a 3-a. Impartirea achizitiei pe loturi 

Sectiunea a 4-a. Reguli de evitare a conflictului de interese 

Sectiunea a 5-a. Organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire 

§1. Consultarea pietei 
§2. Reguli de publicitate si transparenta 

Sectiunea a 6-a. Documentatia pentru atribuirea contractului de achizitie publica 

§1. Continutul documentatiei pentru atribuirea contractului de achizitie publica 
§2. Solicitarile de clarificari 
§3. Ofertele alternative 
§4. Documentul Unic de Achizitie European 

Sectiunea a 7-a. Criterii de calificare si selectie a candidatilor/ofertantilor 

§1. Aspecte generale 
§2. Motive de excludere a candidatului/ofertantului 
§3. Capacitatea candidatului/ofertantului 
§4. Tertul sustinator 

Sectiunea a 8-a. Criterii de atribuire 

Sectiunea a 9-a. Garantii 

§1. Garantia de participare 
§2. Garantia de buna executie 

Sectiunea a 10-a. Verificarea si evaluarea ofertelor 

§1. Comisia de evaluare a ofertelor 
§2. Verificarea si evaluarea ofertelor 

Sectiunea a 11-a. Finalizarea procedurii de atribuire 

§1. Incheierea contractului de achizitie publica 
§2. Anularea procedurii de atribuire 
§3. Dosarul achizitiei 

Sectiunea a 12-a. Contractul de achizitie publica 

§1. Executarea contractului de achizitie publica 
§2. Subcontractarea 
§3. Modificarea contractului de achizitie publica 
§4. Finalizarea contractului de achizitie publica 
§5. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitie publica 

Sectiunea a 13-a. Cai de atac in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica 

§1. Aspecte generale 
§2. Legitimare procesuala 
§3. Procedura administrativ-jurisdictionala in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 
§4. Procedura judiciara 

Capitolul V. Achizitiile beneficiarilor privati care implementeaza proiecte finantate din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) 

Sectiunea 1. Considerente generale 

Sectiunea a 2-a. Tipuri de proceduri 

Detalii tehnice
Data aparitiei09 mai 2024
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini380
Format145x205 mm
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Mihaela Adriana Oprescu
Indisponibila
Noul Cod civil - Comentat si adnotat. Despre familie - Oprescu, Scheaua

Noul Cod civil - Comentat si adnotat

Despre familie. Art. 258-534
25,00 RON