Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Procedura insolventei. Efectele juridice asupra contractelor debitorului

ISBN/ISSN: 978-606-678-924-0
Editura: Hamangiu
33,72 lei
30,34 lei
Disponibilitate: In stoc

Procedura insolventei aduce cu sine efecte juridice cu totul speciale si care tin de esenta aspectelor de drept comercial si civil in materie de obligatii, asupra contractelor incheiate de debitor, asupra executarii acestora sau asupra contractelor pe care debitorul le mai poate incheia ori executa dupa deschiderea procedurii.

Lucrarea de fata analizeaza astfel, in sapte titluri, Procedura insolventei din perspectiva efectelor juridice asupra contractelor debitorului. Pornind de la notiunile introductive privind efectele deschiderii si continuarii procedurii insolventei asupra raporturilor contractuale ale debitorului, autorul continua cu analiza in detaliu a regimului juridic al contractelor debitorului dupa deschiderea procedurii insolventei (modificarea contractelor debitorului supus procedurii insolventei, denuntarea sau mentinerea contractelor in curs de executare la data deschiderii procedurii, anularea actelor frauduloase incheiate de debitor) si finalizeaza prin expunerea unei perspective originale asupra impactului proiectului noii legi a insolventei, cu propuneri de lege ferenda binevenite in actualul context legislativ in materie aflat intr-o continua schimbare.

 • Titlul I. Noţiuni introductive privind efectele deschiderii şi continuării procedurii insolvenţei asupra raporturilor contractuale ale debitorului
 • Titlul II. Regimul juridic al contractelor debitorului după deschiderea procedurii insolvenţei generale. Perspectiva şi principiile incidente
  • Capitolul 1. Perioada de observaţie
   • Secţiunea 1. Aspecte introductive. Definiţia şi obiectivele perioadei de observaţie
   • Secţiunea a 2-a. Reorganizare sau faliment?
    • § 1. Dreptul roman
    • § 2. Dreptul francez
    • § 3. Dreptul american
    • § 4. Evoluţia dreptului român al insolvenţei; tendinţe actuale; instituirea claselor de debitori
   • Secţiunea a 3-a. Principalele situaţii juridice manifestate în perioada de observaţie cu efecte asupra contractelor debitorului
   • Secţiunea a 4-a. Provizoratul perioadei de observaţie
  • Capitolul 2. Continuarea activităţii debitorului în perioada de observaţie: regimul juridic al acestei continuări şi efectele juridice asupra contractelor debitorului
   • Secţiunea 1. Ideea continuării afacerii debitorului între permisiune şi nulitate; regula continuării şi excepţia nulităţii
   • Secţiunea a 2-a. Obişnuit şi neobişnuit în contractele debitorului; generalitatea şi utilitatea criteriului
   • Secţiunea a 3-a. Continuarea contractelor în derulare
   • Secţiunea a 4-a. Creanţele curente generate de activităţile curente
  • Capitolul 3. Distorsionarea principiilor de drept comun din teoria generală a obligaţiilor, odată cu deschiderea procedurii
   • Secţiunea 1. Consideraţii generale
   • Secţiunea a 2-a. Distorsionarea principiului libertăţii contractuale
   • Secţiunea a 3-a. Aparenta distorsionare a principiului mutuus consensus, mutuus dissensus
   • Secţiunea a 4-a. Sacrificarea drepturilor câştigate de creditori prin contractele încheiate cu debitorul
    • § 1. Suspendarea dreptului de urmărire individuală prin art. 36 din Legea nr. 85/2006
    • § 2. Suspendarea curgerii penalităţilor
  • Capitolul 4. Privire specială asupra restricţiilor suferite de creanţele garantate
   • Secţiunea 1. Raţiunea contractării garanţiei şi procedura insolvenţei
   • Secţiunea a 2-a. Calcularea accesoriilor creanţei garantate conform art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006
   • Secţiunea a 3-a. Riscuri rezultate din evaluarea obiectului garanţiei
   • Secţiunea a 4-a. Riscul diluării protecţiei conferite de dreptul de ipotecă la vânzarea bunului
 • Titlul III. Analiza particulară a regimului juridic al contractelor după data deschiderii procedurii
  • Capitolul 1. Consideraţii introductive
  • Capitolul 2. Analiza incidenţei bunei-credinţe a cocontractantului, în contextul nulităţii actului încheiat cu debitorul după deschiderea procedurii
   • Secţiunea 1. Publicizarea stării de insolvenţă a debitorului
   • Secţiunea a 2-a. Relevanţa/lipsa de relevanţă a bunei-credinţe a cocontractantului, în ipoteza analizată
  • Capitolul 3. Aspecte de drept procesual privind constatarea nulităţii prevăzute de art. 46 din Legea nr. 85/2006
  • Capitolul 4. Contractul de tranzacţie care se poate încheia în procedura insolvenţei
   • Secţiunea 1. Consideraţii generale
   • Secţiunea a 2-a. Cadrul legal şi accepţiunea tranzacţiei în procedura insolvenţei
   • Secţiunea a 3-a.Tranzacţia şi compensaţia în procedura insolvenţei
   • Secţiunea a 4-a. Specificitatea operaţiunilor de netting sau clearing
   • Secţiunea a 5-a. Soluţii procedurale în caz de tranzacţie
   • Secţiunea a 6-a. Concluzie asupra tranzacţiei în procedura insolvenţei
  • Capitolul 5. Contractele de vânzare-cumpărare care se pot încheia în condiţiile art. 93¹ din Legea nr. 85/2006
  • Capitolul 6. Contractul de mandat
   • Secţiunea 1. Consideraţii despre mandat în general, din perspectiva insolvenţei mandantului
   • Secţiunea a 2-a. Privire specială asupra contractului de asistenţă juridică
  • Capitolul 7. Operaţiuni pe contul debitorului intrat în procedura insolvenţei
  • Capitolul 8. Soarta juridică a contractelor speciale menţionate în dispoziţiile art. 86-93 din Legea nr. 85/2006
   • Secţiunea 1. Contractele de închiriere
    • § 1 Contractele debitorului-chiriaş (indiferent de obiect)
    • § 2 Contractele debitorului-locator
   • Secţiunea a 2-a. Contractele de muncă
   • Secţiunea a 3-a. Contracte care permit restituirea către creditor a unor bunuri deţinute de debitor
   • Secţiunea a 4-a. Alte contracte
    • § 1. Contracte privind mărfuri şi titluri de valoare cotate la bursă
    • § 2. Contracte încheiate de debitor intuitu personae
    • § 3. Contracte în care debitorul este acţionar sau asociat la o societate
  • Capitolul 9. Analiză specială a situaţiei contractelor de leasing
 • Titlul IV. Modificarea contractelor debitorului supus procedurii insolvenţei
  • Capitolul 1. Consideraţii generale. Corelaţii cu dreptul civil comun
  • Capitolul 2. Diferite cazuri particulare de modificare a contractelor prevăzute de Legea nr. 85/2006
   • Secţiunea 1. Modificarea contractelor de credit
   • Secţiunea a 2-a. Reaşezarea contractelor conform cerinţelor impuse de plan
   • Secţiunea a 3-a. Modificări care supravieţuiesc închiderii procedurii
   • Secţiunea a 4-a. Modificarea contractelor de garanţie reală în cadrul reorganizării judiciare pe bază de plan
   • Secţiunea a 5-a. Posibilitatea modificării actului constitutiv al debitorului în cadrul etapei de reorganizare judiciară pe bază de plan
  • Capitolul 3. Concluzii asupra problematicii modificării contractelor debitorului în insolvenţă
 • Titlul V. Denunţarea sau menţinerea contractelor în curs de executare la data deschiderii procedurii
  • Capitolul 1. Denunţarea contractelor în teoria generală a actului juridic civil şi în accepţiunea Legii insolvenţei
   • Secţiunea 1. Introducere
   • Secţiunea a 2-a. Despre denunţare în teoria generală a actului juridic civil, anterior intrării în vigoare a noului Cod civil
   • Secţiunea a 3-a. Despre denunţare în teoria generală a actului juridic civil după intrarea în vigoare a noului Cod civil
   • Secţiunea a 4-a. Specificul denunţării la care se referă Legea insolvenţei
  • Capitolul 2. Procedura denunţării contractelor
  • Capitolul 3. Contestarea măsurii administratorului judiciar în privinţa denunţării/menţinerii unui contract. Problema admisibilităţii contestaţiei
  • Capitolul 4. Competenţa funcţională în cadrul acţiunii în despăgubiri
  • Capitolul 5. Despăgubirea cocontractantului căruia administratorul judiciar i-a denunţat contractul
   • Secţiunea 1. Natura juridică: răspundere contractuală sau răspundere civilă delictuală?
   • Secţiunea a 2-a. Întinderea despăgubirii
   • Secţiunea a 3-a. Momentul plăţii despăgubirii: creanţă curentă sau declaraţie de creanţă?
 • Titlul VI. Anularea actelor frauduloase încheiate de debitor
  • Capitolul 1. Consideraţii introductive privind cauzele speciale de nulitate a unor contracte încheiate de debitor anterior deschiderii procedurii insolvenţei
  • Capitolul 2. Fundamentul instituţiei anulării unor contracte încheiate de debitor anterior deschiderii procedurii insolvenţei. Cercetarea regimului juridic actual din perspectiva evoluţiei sale istorice
   • Secţiunea 1. Reglementarea Codului comercial
   • Secţiunea a 2-a. Comentarii privind incidenţa instituţiei acţiunii pauliene
   • Secţiunea a 3-a. Comentarii privind incidenţa instituţiei simulaţiei
   • Secţiunea a 4-a. Comentarii privind incidenţa instituţiei leziunii/acţiunii în resciziune
   • Secţiunea a 5-a. Consideraţii privind teza nulităţii
   • Secţiunea a 6-a. Concluzia analizei asupra fundamentului instituţiei
  • Capitolul 3. Analiza particulară a cauzelor speciale de nulitate a unor contracte încheiate de debitor anterior deschiderii procedurii insolvenţei
   • Secţiunea 1. Consideraţii asupra sferei actelor juridice susceptibile de anulare
   • Secţiunea a 2-a. Cauzele de nulitate a actelor încheiate de debitor cu un cocontractant (dobânditor)
    • § 1. Scurtă prezentare a structurii din dreptul francez
    • § 2. Prezumţia de fraudă
    • § 3. Transferul cu titlu gratuit
    • § 4. Preţul dezechilibrat – prestaţii disproporţionate
    • § 5. Intenţia frauduloasă
    • § 6. Actele preferenţiale
    • § 7. Actele încheiate cu persoane afiliate
    • § 8. Situaţii de fapt care generează multiple cauze de nulitate
   • Secţiunea a 3-a. Cauzele de nulitate ale actului subsecvent (terţ subdobânditor)
  • Capitolul 4. Efectele anulării transferurilor cu caracter patrimonial în cadrul procedurii insolvenţei
   • Secţiunea 1. Cazul anulării actului dintre debitor şi cocontractant
   • Secţiunea a 2-a. Cazul anulării actului subsecvent, dintre dobânditor şi terţ subdobânditor
  • Capitolul 5. Aspecte de drept procesual aferente acţiunilor în anulare
   • Secţiunea 1. Legitimare procesuală activă şi pasivă
   • Secţiunea a 2-a. Termen de formulare
  • Capitolul 6. Concluzii asupra instituţiei anulării actelor frauduloase încheiate de debitor
 • Titlul VII. Impactul proiectului noii legi a insolvenţei şi concluzii asupra aspectelor esenţiale ale tezei. Propuneri de lege ferenda
  • Capitolul 1. Impactul proiectului noii legi a insolvenţei asupra aspectelor tratate în teză
  • Capitolul 2. Concluzii asupra aspectelor esenţiale ale tezei. Propuneri de lege ferenda
 • Bibliografie
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei 28 mar. 2014
Categorie generala Studii si monografii
Numar Pagini 272
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
-20%
Imagine Ordonanta de plata si cererile de valoare redusa

Ordonanta de plata si cererile de valoare redusa

Comentarii si jurisprudenta potrivit noului Cod de procedura civila
38,53 lei 30,83 lei