Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul Cod penal - Codul penal anterior

Prezentare comparativa. Observatii. Ghid de aplicare. Legea penala mai favorabila
ISBN/ISSN: 978-606-678-933-2
Editura: Hamangiu
56,83 lei
22,73 lei
Disponibilitate: In stoc

In contextul intrarii in vigoare a noului Cod penal, prezenta lucrare urmareste sa raspunda unei necesitati imediate a oricarei persoane preocupate de noua legislatie penala, aceea de a cunoaste, in timp util, diferentele dintre cele doua reglementari, precum si implicatiile practice ale acestora, in special din perspectiva legii penale mai favorabile.

Acest ghid practic este inedit, atat prin structura sa, cat si prin modalitatea in care a fost conceputa prezentarea modului de aplicare a noului Cod. Cuprinde, in esenta, urmatoarele:
•    prezentarea comparativa a noului Cod penal si a Codului penal anterior;
•   prezentarea si analiza dispozitiilor Legii de punere in aplicare a noului Cod penal, precum si a legilor referitoare la executarea pedepselor;
•    indicarea prevederilor relevante din legi speciale, acolo unde este cazul;
•    explicatii concise si clare ale fiecarui articol din noul Cod, cu sublinierea elementelor de noutate si cu indicarea unor solutii posibile de determinare a legii penale mai favorabile in raport de fiecare institutie in parte;
•    trimiterea la standardele de jurisprudenta ale Curtii Europene a Drepturilor Omului in materie penala.

Din aceasta perspectiva, lucrarea se prezinta ca un instrument util de cunoastere rapida a elementelor esentiale ale reformei sistemului de justitie penala din Romania; este, de fapt, primul veritabil „handbook” in materia dreptului penal.

Mihail Udroiu
Victor Constantinescu

 • PARTEA I PARTEA GENERALĂ
  • Titlul I. L egea penală şi limitele ei de aplicare
   • Capitolul I. Principii generale
   • Capitolul II. Aplicarea legii penale
    • Secţiunea 1. Aplicarea legii penale în timp
    • Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii penale în spaţiu
  • Titlul II. Infracţiunea
   • Capitolul I. Dispoziţii generale
   • Capitolul II. Cauzele justificative
   • Capitolul III. Cauzele de neimputabilitate
   • Capitolul IV. Tentativa
   • Capitolul V. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
   • Capitolul VI. Autorul şi participanţii
  • Titlul III. Pedepsele
   • Capitolul I. Categoriile pedepselor
   • Capitolul II. Pedepsele principale
    • Secţiunea 1. Detenţiunea pe viaţă
    • Secţiunea a 2-a. Închisoarea
    • Secţiunea a 3-a. Amenda
   • Capitolul III. Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare
    • Secţiunea 1. Pedeapsa accesorie
    • Secţiunea a 2-a. Pedepsele complementare
   • Capitolul IV. Calculul duratei pedepselor
   • Capitolul V. Individualizarea pedepselor
    • Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    • Secţiunea a 2-a. Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante
    • Secţiunea a 3-a. Renunţarea la aplicarea pedepsei
    • Secţiunea a 4-a. Amânarea aplicării pedepsei
    • Secţiunea a 5-a. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
    • Secţiunea a 6-a. Liberarea condiţionată
  • Titlul IV. Măsurile de siguranţă
   • Capitolul I. Dispoziţii generale
   • Capitolul II. Regimul măsurilor de siguranţă
  • Titlul V. Minoritatea
   • Capitolul I. Regimul răspunderii penale a minorului
   • Capitolul II. Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
   • Capitolul III. Regimul măsurilor educative privative de libertate
   • Capitolul IV. Dispoziţii comune
  • Titlul VI. Răspunderea penală a persoanei juridice
   • Capitolul I. Dispoziţii generale
   • Capitolul II. Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
   • Capitolul III. Dispoziţii comune
  • Titlul VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală
  • Titlul VIII. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
  • Titlul IX. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării
  • Titlul X. Înţelesul unor termenisau expresii în legea penală
 • PARTEA a II-a PARTEA SPECIALĂ
  • Titlul I. Infracţiuni contra persoanei
   • Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii
   • Capitolul II. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
   • Capitolul III. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
   • Capitolul IV. Agresiuni asupra fătului
   • Capitolul V. Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor în primejdie
   • Capitolul VI. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
   • Capitolul VII. Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile
   • Capitolul VIII. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
   • Capitolul IX. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
  • Titlul II. Infracţiuni contra patrimoniului
   • Capitolul I. Furtul
   • Capitolul II. Tâlhăria şi pirateria
   • Capitolul III. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
   • Capitolul IV. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
   • Capitolul V. Distrugerea şi tulburarea de posesie
  • Titlul III. Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat
   • Capitolul I. Infracţiuni contra autorităţii
   • Capitolul II. Infracţiuni privind frontiera de stat
  • Titlul IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
  • Titlul V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
   • Capitolul I. Infracţiuni de corupţie
   • Capitolul II. Infracţiuni de serviciu
  • Titlul VI. Infracţiuni de fals
   • Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
   • Capitolul II. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
   • Capitolul III. Falsuri în înscrisuri
  • Titlul VII. Infracţiuni contra siguranţei publice
   • Capitolul I. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate
   • Capitolul II. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice
   • Capitolul III. Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive
   • Capitolul IV. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege
   • Capitolul V. Infracţiuni contra sănătăţii publice
   • Capitolul VI. Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice
  • Titlul VIII. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
   • Capitolul I. Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice
   • Capitolul II. Infracţiuni contra familiei
   • Capitolul III. Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate
  • Titlul IX. Infracţiuni electorale
  • Titlul X. Infracţiuni contra securităţii naţionale
  • Titlul XI. Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate
   • Capitolul I. Infracţiuni săvârşite de militari
   • Capitolul II. Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili
  • Titlul XII. Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război
   • Capitolul I. Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii
   • Capitolul II. Infracţiuni de război
  • Titlul XIII. Dispoziţii finale
 • Anexă
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei 28 feb. 2014
Categorie generala Variae
Numar Pagini 560
Format Carte brosata