Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul Cod de procedura penala comentat. Editia a 2-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-0312-7
Editura: Hamangiu
260,09 lei
221,08 lei
Disponibilitate: Aceasta carte este indisponibila si nu poate fi comandata

In timp ce recentele propuneri de amendare a Codului de procedura penala starnesc emotii si polemici aprinse, e limpede ca noua reglementare procesual-penala, in vigoare din februarie 2014, le ridica teoreticienilor si practicienilor dreptului numeroase probleme de interpretare si de aplicare in practica. Multe dintre criticile formulate in articolele si lucrarile scrise, in dezbaterile si conferintele organizate pe marginea noului cod sunt confirmate in prezent de numeroasele modificari, completari si interpretari legale sau jurisprudentiale care au intervenit intre timp.

La aproape un an de la publicarea primei editii a Noului Cod de procedura penala comentat, putem spune ca s-a adunat deja suficient material care a impus pregatirea acestei noi editii, revizuite si completate.
Asadar, editia a doua a comentariului integreaza toate modificarile si completarile legislative, precum si interpretarile jurisprudentiale obligatorii care s-au adus intre timp noului Cod de procedura penala: O.U.G. nr. 82/2014 privind materia masurilor preventive, in special controlul judiciar; numeroasele decizii ale Curtii Constitutionale de admitere a exceptiilor de neconstitutionalitate, deciziile Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntate in recursurile in interesul legii, precum si hotararile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Totodata, autorii au completat comentariile initiale cu noi analize ale problemelor dezbatute in doctrina si in procedurile judiciare, inserand, acolo unde a fost cazul, si extrase din jurisprudenta relevanta.

Important! In data de 30 iunie 2015, cand aceasta editie se afla deja sub tipar, prin O.U.G. nr. 24/2015, Guvernul a modificat art. 207-208 si 222 din Codul de procedura penala, punandu-le in acord cu prevederile Deciziei Curtii Constitutionale privind termenul de dispunere si durata arestului la domiciliu. De asemenea, Curtea Constitutionala a mai admis doua exceptii de neconstitutionalitate: a art. 335 alin. (4) NCPP, respectiv, a art. 459 alin. (2) NCPP.

Cu pretul unei mici intarzieri, am inclus in lucrarea de fata atat textul O.U.G. nr. 24/2015, precum si comunicatele Curtii Constitutionale referitoare la cele doua decizii de neconstitutionalitate, insotite de scurte comentarii ale coordonatorilor volumului.   

 • PARTEA I. PARTEA GENERALĂ
  • Titlul I. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale
   • Capitolul I. Scurte consideraţii introductive
   • Capitolul al II‑lea. Principiile fundamentale ale procesului penal român
   • Capitolul al III‑lea. Aplicarea legii procesuale penale în timp și în spațiu
  • Titlul al II‑lea. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal
   • Capitolul I. Acţiunea penală
   • Capitolul al II‑lea. Acţiunea civilă
  • Titlul al III‑lea. Participanţii în procesul penal
   • Capitolul I. Dispoziţii generale
   • Capitolul al II‑lea. Competenţa organelor judiciare
    • Secţiunea 1. Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti
    • Secţiunea a 2‑a. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti
    • Secţiunea a 3‑a. Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti
     • §1. Joncţiunea procesuală penală
     • §2. Reunirea cauzelor
     • §3. Disjungerea cauzelor
     • §4. Mecanisme prin care este garantată respectarea normelor privind competenţa instanţelor
    • Secţiunea a 4‑a. Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară
    • Secţiunea a 5‑a. Organele de urmărire penală şi competenţa acestora
    • Secţiunea a 6‑a. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea
     • §1. Incompatibilitatea
     • §2. Abţinerea şi recuzarea
    • Secţiunea a 7‑a. Strămutarea
    • Secţiunea a 8‑a. Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei
   • Capitolul al III‑lea. Părţile şi subiecţii procesuali principali. Drepturile acestora
    • Secţiunea 1. Subiecţii procesuali principali şi părţile în procesul penal
    • Secţiunea a 2‑a. Drepturile subiecţilor procesuali principali şi ale părţilor procesului penal
   • Capitolul al IV‑lea. Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea
    • Secţiunea 1. Avocatul. Incompatibilități. Contrarietatea de interese. Asistența juridică și reprezentarea
    • Secţiunea a 2‑a. Asistenţa juridică obligatorie
    • Secţiunea a 3‑a. Drepturile și obligațiile avocatului
    • Secţiunea a 4‑a. Reprezentarea
  • Titlul al IV‑lea. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii
   • Capitolul I. Reguli generale
   • Capitolul al II‑lea. Audierea persoanelor
    • Secţiunea 1. Reguli generale în materia audierii persoanelor
    • Secţiunea a 2‑a. Audierea suspectului sau a inculpatului
    • Secţiunea a 3‑a. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
    • Secţiunea a 4‑a. Audierea martorilor
    • Secţiunea a 5‑a. Protecţia martorilor
    • Secţiunea a 6‑a. Confruntarea
   • Capitolul al III‑lea. Identificarea persoanelor şi a obiectelor
   • Capitolul al IV‑lea. Metode speciale de supraveghere sau cercetare
    • Secţiunea 1. Consideraţii generale
    • Secţiunea a 2‑a. Supravegherea tehnică
    • Secţiunea a 3‑a. Măsuri de supraveghere asupra corespondenţei persoanei
    • Secţiunea a 4‑a. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor. Participarea autorizată la anumite activităţi
    • Secţiunea a 5‑a. Livrarea supravegheată
    • Secţiunea a 6‑a. Obţinerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, şi reţinute de către aceştia
    • Secţiunea a 7‑a. Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane
   • Capitolul al V‑lea. Cercetarea datelor şi sistemelor informatice
   • Capitolul al VI‑lea. Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri
    • Secţiunea 1. Consideraţii generale
    • Secţiunea a 2‑a. Percheziţia domiciliară
    • Secţiunea a 3‑a. Alte forme de percheziţie
    • Secţiunea a 4‑a. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri
   • Capitolul al VII‑lea. Expertiza şi constatarea
    • Secţiunea 1. Constatarea, ca procedeu probatoriu
    • Secţiunea a 2‑a. Expertiza
     • §1. Dispoziţii comune
     • §2. Tipuri de expertiză reglementate
   • Capitolul al VIII‑lea. Cercetarea locului faptei şi reconstituirea
   • Capitolul al IX‑lea. Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
   • Capitolul al X‑lea. Mijloace materiale de probă
   • Capitolul al XI‑lea. Înscrisurile
  • Titlul al V‑lea. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
   • Capitolul I. Măsurile preventive
    • Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    • Secţiunea a 2‑a. Reţinerea
    • Secţiunea a 3‑a. Controlul judiciar
    • Secţiunea a 4‑a. Controlul judiciar pe cauţiune
    • Secţiunea a 5‑a. Arestul la domiciliu
    • Secţiunea a 6‑a. Arestarea preventivă
     • §1. Aspecte generale privind arestarea preventivă
     • §2. Condiţiile şi cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive
     • §3. Luarea măsurii arestării preventive
     • §4. Tratamentul medical sub pază permanentă
    • Secţiunea a 7‑a. Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive
     • §1. Încetarea de drept a măsurilor preventive
     • §2. Revocarea măsurilor preventive
     • §3. Înlocuirea măsurilor preventive
    • Secţiunea a 8‑a. Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor
   • Capitolul al II‑lea. Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical
   • Capitolul al III‑lea. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii
    • Secţiunea 1. Măsurile asigurătorii
    • Secţiunea a 2‑a. Restituirea lucrurilor. Restabilirea situaţiei anterioare
  • Titlul al VI‑lea. Acte procesuale şi procedurale comune
   • Capitolul I. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere
    • Secţiunea 1. Noţiunea de act procesual şi de act procedural. Clasificare
    • Secţiunea a 2‑a. Citarea
    • Secţiunea a 3‑a. Comunicarea altor acte procedurale
    • Secţiunea a 4‑a. Mandatul de aducere
    • Secţiunea a 5‑a. Accesul la bazele electronice de date
   • Capitolul al II‑lea. Termenele
    • Secţiunea 1. Noţiune şi caractere juridice
    • Secţiunea a 2‑a. Clasificarea termenelor
    • Secţiunea a 3‑a. Calculul termenelor
    • Secţiunea a 4‑a. Acte considerate ca făcute în termen
    • Secţiunea a 5‑a. Consecinţele nerespectării termenului
   • Capitolul al III‑lea. Cheltuielile judiciare
   • Capitolul al IV‑lea. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite
   • Capitolul al V‑lea. Nulităţile
    • Secţiunea 1. Scurte precizări privind sancţiunile procesuale penale
    • Secţiunea a 2‑a. Nulitatea
     • §1. Consideraţii generale
     • §2. Nulitatea absolută
     • §3. Nulitatea relativă
   • Capitolul al VI‑lea. Amenda judiciară
 • PARTEA a II-a. PARTEA SPECIALĂ
  • Titlul I. Urmărirea penală
   • Capitolul I. Dispoziţii generale
   • Capitolul al II‑lea. Sesizarea organelor de urmărire penală
    • Secţiunea 1. Reglementări generale
    • Secţiunea a 2‑a. Plângerea prealabilă
   • Capitolul al III‑lea. Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror
   • Capitolul al IV‑lea. Efectuarea urmăririi penale
    • Secţiunea 1. Desfăşurarea urmăririi penale
    • Secţiunea a 2‑a. Suspendarea urmăririi penale
    • Secţiunea a 3‑a. Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală
    • Secţiunea a 4‑a. Terminarea urmăririi penale
    • Secţiunea a 5‑a. Dispoziţii privind efectuarea urmăririi penale de către procuror
   • Capitolul al V‑lea. Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței
   • Capitolul al VI‑lea. Reluarea urmăririi penale
   • Capitolul al VII‑lea. Plângerea împotriva soluţiilor, măsurilor şi actelor de urmărire penală
    • Secţiunea 1. Plângerea la procuror sau la procurorul ierarhic superior
    • Secţiunea a 2‑a. Plângerea la judecătorul de cameră preliminară
  • Titlul al II‑lea. Camera preliminară
   • Secţiunea 1. Consideraţii introductive
   • Secţiunea a 2‑a. Obiectul procedurii în camera preliminară
   • Secţiunea a 3‑a. Durata procedurii în camera preliminară. Participanţii
   • Secţiunea a 4‑a. Structura procedurii în camera preliminară
   • Secţiunea a 5‑a. Soluţiile ce pot fi date fazei de cameră preliminară
   • Secţiunea a 6‑a. Calea de atac împotriva soluţiilor date în camera preliminară
  • Titlul al III‑lea. Judecata
   • Capitolul I. Dispoziţii generale
    • Secţiunea 1. Domeniu de aplicare. Legea aplicabilă în cauzele aflate în curs de judecată la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală
    • Secţiunea a 2‑a. Principiile fazei de judecată
    • Secţiunea a 3‑a. Reguli comune privind judecata în procesul penal
    • Secţiunea a 4‑a. Suspendarea judecăţii
   • Capitolul al II‑lea. Judecata în primă instanţă
    • Secţiunea 1. Desfăşurarea judecării cauzelor
     • §1. Obiectul judecăţii. Etapa preliminară începerii cercetării judecătoreşti
     • §2. Judecata în cazul recunoaşterii învinuirii
     • §3. Cercetarea judecătorească în procedura comună
     • §4. Dezbaterile
    • Secţiunea a 2‑a. Deliberarea şi hotărârea instanţei
   • Capitolul al III‑lea. Apelul
    • Secţiunea 1. Condiţii privind exercitarea apelului
    • Secţiunea a 2‑a. Declararea, renunţarea la apel şi retragerea apelului
    • Secţiunea a 3‑a. Efectele apelului
    • Secţiunea a 4‑a. Judecata în apel
    • Secţiunea a 5‑a. Rejudecarea cauzei
   • Capitolul al IV‑lea. Contestaţia
    • Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    • Secţiunea a 2‑a. Cazuri. Procedura aplicabilă
   • Capitolul al V‑lea. Căile extraordinare de atac
    • Secţiunea 1. Contestaţia în anulare
     • §1. Cazurile de contestaţie în anulare
     • §2. Condiţii privind exercitarea contestaţiei în anulare
     • §3. Admiterea în principiu, procedura de judecare şi soluţionarea contestaţiei în anulare
    • Secţiunea a 2‑a. Recursul în casaţie
     • §1. Condiţii privind exercitarea recursului în casaţie
     • §2. Cazurile în care se poate face recurs în casaţie
     • §3. Declararea şi retragerea recursului în casaţie
     • §4. Comunicarea şi admiterea în principiu a cererii. Suspendarea executării
     • §5. Efectele recursului în casaţie
     • §6. Judecarea recursului în casaţie. Soluţii
     • §7. Rejudecarea cauzei
    • Secţiunea a 3‑a. Revizuirea
     • §1. Cazurile de revizuire
     • §2. Condiţii privind exercitarea revizuirii
     • §3. Admiterea în principiu a cererii. Suspendarea executării
     • §4. Rejudecarea cauzei. Soluţii
     • §5. Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
    • Secţiunea a 4‑a. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate
   • Capitolul al VI‑lea. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare
    • Secţiunea 1. Recursul în interesul legii
    • Secţiunea a 2‑a. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
  • Titlul al IV‑lea. Proceduri speciale
   • Capitolul I. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei
   • Capitolul al II‑lea. Contestaţia privind durata procesului penal
   • Capitolul al III‑lea. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice
   • Capitolul al IV‑lea. Procedura în cauzele cu infractori minori
    • Secţiunea 1. Precizări introductive
    • Secţiunea a 2‑a. Dispoziţii privind desfăşurarea urmăririi penale în cazul infractorilor minori
    • Secţiunea a 3‑a. Dispoziţii privind judecata în primă instanţă şi în apel
    • Secţiunea a 4‑a. Alte dispoziţii speciale
    • Secţiunea a 5‑a. Punerea în executare a hotărârilor penale privind minorii
   • Capitolul al V‑lea. Procedura dării în urmărire
   • Capitolul al VI‑lea. Procedura reabilitării
    • Secţiunea 1. Reabilitarea de drept
    • Secţiunea a 2‑a. Reabilitarea judecătorească
   • Capitolul al VII‑lea. Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri
   • Capitolul al VIII‑lea. Procedura în caz de dispariţie a dosarelor judiciare şi a înscrisurilor judiciare
   • Capitolul al IX‑lea. Procedura privind cooperarea judiciară internaţională şi punerea în aplicare a tratatelor internaţionale în materie penală
   • Capitolul al X‑lea. Procedura de confiscare sau desfiinţare a unui înscris în cazul clasării
  • Titlul al V‑lea. Executarea hotărârilor penale
   • Capitolul I. Dispoziţii generale
   • Capitolul al II‑lea. Punerea în executare a hotărârilor
    • Secţiunea 1. Punerea în executare a pedepselor principale
    • Secţiunea a 2‑a. Punerea în executare a pedepselor complementare
    • Secţiunea a 3‑a. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă
     • §1. Obligarea la tratament medical
     • §2. Internarea medicală
     • §3. Măsuri de siguranţă provizorii
     • §4. Interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori o altă activitate
     • §5. Executarea confiscării speciale sau a confiscării extinse
    • Secţiunea a 4‑a. Punerea în executare a altor dispoziţii
    • Secţiunea a 5‑a. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat
    • Secţiunea a 6‑a. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre
   • Capitolul al III‑lea. Alte dispoziţii privind executarea
    • Secţiunea 1. Condamnarea în cazul anulării sau revocării renunţării la aplicarea pedepsei sau a amânării aplicării pedepsei
    • Secţiunea a 2‑a. Schimbări în executarea unor hotărâri
    • Secţiunea a 3‑a. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
    • Secţiunea a 4‑a. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
    • Secţiunea a 5‑a. Înlăturarea sau modificarea pedepsei
   • Capitolul al IV‑lea. Dispoziţii comune
  • Titlul al VI‑lea. Dispoziţii finale
 • Bibliografie
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei 09 iul. 2015
Categorie generala Coduri si legi comentate
Numar Pagini 1560
Format Carte cartonata
Editie a 2-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala si Legile de punere in aplicare. Actualizat mai 2016

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala si Legile de punere in aplicare. Actualizat mai 2016

Cuprinde modificarile aduse prin O.U.G. nr. 6/2016, prin Legea nr. 75/2016 si prin O.U.G. nr. 18/2016
41,00 lei 36,90 lei
De acelasi Autor