Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Masurile preventive. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-606-27-0864-1
Editura: Hamangiu
45,00 lei
40,50 lei
Disponibilitate: In stoc

Masurile preventive in procesul penal, in ansamblul lor, nu reprezinta o institutie noua, insa modificarile aduse prin noul Cod de procedura penala, in special prin reglementarea arestului la domiciliu, cat si prin interventiile Curtii Constitutionale in solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate formulate, au creionat o noua optica si o noua abordare a individualizarii masurilor preventive.

In plus, modul in care noua institutie a arestului la domiciliu este pusa in executare a generat situatii extrem de diverse, de multe ori inedite, a caror gestionare si solutionare reprezinta o adevarata provocare pentru toate organele judiciare implicate in luarea si supravegherea acestei masuri. Nu mai putin, masura in care normele interne ce reglementeaza executarea masurilor preventive sunt sau nu compatibile cu practica Curtii Europene a Drepturilor Omului si modalitatea in care dispozitiile conventionale pot fi aplicate, eventual in mod direct, in practica judiciara nationala, constituie un alt punct de interes al noilor reglementari procesuale in materia masurilor preventive.

Lucrarea Masurile preventive incearca sa adune laolalta spete cat mai variate, pentru a contura o imagine cat mai ampla a practicii judiciare formate in aceasta materie dupa intrarea in vigoare a noilor Coduri. Este abordata indeosebi cazuistica referitoare la inlocuirea sau revocarea masurilor preventive, criteriile de individualizare a acestora, obligatiile ce trebuie sau pot fi impuse, precum si aspecte privind durata rezonabila si/sau incetarea masurilor preventive si luarea sau mentinerea acestor masuri fata de inculpatii persoane juridice.

 • Capitolul I. Arestarea preventivă
  • Secţiunea 1. Luarea măsurii arestării preventive. Criterii
   • 1. Suspiciunea rezonabilă privind săvârşirea unei infracţiuni
   • 2. Pericol social actual. Timpul scurs de la data comiterii presupusei fapte
   • 3. Sustragere de la efectuarea urmăririi penale. Timpul scurs de la data faptei
   • 4. Timpul scurs de la momentul săvârşirii presupuselor fapte. Comportamentul procesual al inculpatului
   • 5. 1. Condiţia pericolului social. Intervalul de timp trecut de la momentul săvârşirii presupusei fapte
   • 2. Cerere de părăsire a unităţii de detenţie în scopul participării la un eveniment familial important. Admisibilitate. Temeinicie
   • 6. Persoană aflată în stare de detenţie preventivă. Permisiunea de a participa la înmormântarea unui membru al familiei. Admisibilitate. Temeinicie. Posibilă discriminare între persoanele condamnate definitiv şi cele arestate preventiv
   • 7. Propunere de arestare preventivă. Influenţarea declaraţiilor. Condiţia unor probe certe
  • Secţiunea a 2‑a. Prelungirea măsurii arestării preventive
   • 8. Propunere de prelungire a măsurii arestării preventive. Înlocuirea cu altă măsură preventivă. Oportunitate
   • 9. Condiţia pericolului social actual, necesară pentru admiterea propunerii de prelungire a măsurii arestării preventive
   • 10. Analiza probatoriului existent la momentul prelungirii măsurii arestării preventive. Rezonabilitatea duratei măsurii preventive
   • 11. Propunere de prelungire a măsurii arestării preventive. Condiţia existenţei unor elemente noi. Temeiuri. Înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică
   • 12. Condiţia pericolului social, necesară pentru dispunerea prelungirii măsurii arestării preventive. Infracţiune contra vieţii săvârşită împotriva membrilor de familie
   • 13. Temeiuri necesare pentru prelungirea măsurii arestării preventive. Trafic de migranţi
   • 14. Prelungirea măsurii arestării preventive pentru o durată mai mică de 30 de zile. Criterii de apreciere
   • 15. Termenul de 5 zile pentru sesizarea instanţei cu propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive. Modalitate de calcul
  • Secţiunea a 3‑a. Menţinerea măsurii arestării preventive
   • 16. Criterii avute în vedere pentru menţinerea măsurii arestării preventive. Trafic de minori
   • 17. Menţinerea măsurii arestării preventive în cursul judecăţii. Criterii
   • 18. Elemente relevante în analiza caracterului necesar al menţinerii măsurii arestării preventive. Evaluarea probatoriului. Gradul de pericol social concret al faptei
   • 19. Gravitatea concretă a faptelor. Criterii de apreciere asupra oportunităţii menţinerii măsurii preventive
   • 20. Legalitatea menţinerii măsurii arestării preventive. Denumirea şi natura concretă a infracţiunii. Trafic de stupefiante
   • 21. Procedura verificării măsurii arestării preventive în cameră preliminară. Durata şi caracterul procedurii
  • Secţiunea a 4‑a. Arestarea preventivă în lipsă. Luarea şi confirmarea măsurii
   • 22. Nelegala citare a inculpatului la soluţionarea propunerii de arestare preventivă în lipsă
   • 23. Sustragerea de la urmărirea penală. Temeiuri ale arestării preventive în lipsă
   • 24. Confirmarea măsurii arestării preventive în lipsă în faza de judecată. Necesitatea măsurii preventive la momentul confirmării
   • 25. Sustragere de la urmărire penală. Apreciere
   • 26. Confirmarea măsurii arestării preventive în lipsă. Succesiune de legi procesuale penale
   • 27. Confirmarea măsurii arestării preventive luate în conformitate cu vechiul Cod de procedură penală. Condiţia calităţii de suspect
  • Secţiunea a 5‑a. Înlocuirea măsurii arestării preventive
   • 28. Criterii relevante pentru aprecierea înlocuirii măsurii arestării preventive
   • 29. Înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar. Criterii de apreciere
   • 30. Individualizarea măsurii preventive. Proporţionalitate
   • 31. Măsura arestării preventive luată faţă de un minor. Măsuri alternative. Criterii
   • 32. Proporţionalitatea măsurii preventive a arestului. Înlocuirea măsurii
   • 33. Cerere de înlocuire a măsurii arestării preventive. Caracterul şedinţei de judecată. Pronunţarea în şedinţă publică
  • Secţiunea a 6‑a. Încetarea măsurii arestării preventive
   • 34. Mandat de arestare preventivă. Momentul punerii în executare. Consecinţe
   • 35. Urmărire penală. Durata maximă de 180 de zile a arestului preventiv
   • 36. Expirarea termenelor stabilite de organele judiciare. Încetarea de drept a măsurii arestării preventive
   • 37. Soluţie definitivă de condamnare. Încetarea de drept a măsurii preventive
   • 38. Încetarea procesului penal. Încetarea de drept a măsurii preventive
   • 39. Împăcarea părţilor. Revocarea măsurii preventive
   • 40. Menţinerea măsurii arestării preventive. Depăşirea Termenului legal. Încetare de drept
   • 41. Calcul greşit al perioadei cu privire la care s‑a dispus prelungirea măsurii arestării preventive. Consecinţe. Încetarea măsurii preventive
 • Capitolul al II‑lea. Arestul la domiciliu
  • Secţiunea 1. Luarea măsurii arestului la domiciliu
   • 42. Criterii relevante pentru luarea măsurii arestului la domiciliu
  • Secţiunea a 2‑a. Prelungirea şi menţinerea măsurii arestului la domiciliu. Permisiuni
   • 43. 1. Propunere de prelungire a măsurii arestului la domiciliu. Sesizarea instanţei cu mai puţin de 5 zile înainte de expirarea duratei măsurii. Incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale nr. 336/2015
   • 43. 2. Contestaţie formulată de Parchet împotriva soluţiei de respingere a propunerii de arestare preventivă şi de înlocuire cu măsura arestului la domiciliu. Principiul non reformatio in pejus. Posibilitatea luării măsurii controlului judiciar
   • 44. Criterii de apreciere a necesităţii menţinerii măsurii arestului la domiciliu. Dreptul la muncă. Încuviinţarea părăsirii domiciliului
   • 45. Permisiunea părăsirii domiciliului în scopul studierii Dosarului de urmărire penală şi consultării cu apărătorul ales
   • 46. Permisiunea de a părăsi domiciliul pentru a frecventa Cursurile unei instituţii de învăţământ
   • 47. Încuviinţarea părăsirii imobilului pentru a se prezenta la locul de muncă. Temeinicie
   • 48. Încuviinţarea părăsirii domiciliului în vederea audierii ca martor
   • 49. Încuviinţarea părăsirii domiciliului în scopul prezentării la un alt organ de urmărire penală. Admisibilitate
   • 50. Încuviinţarea părăsirii domiciliului. Temeinicie
  • Secţiunea a 3‑a. Modificarea obligaţiilor aferente măsurii arestului la domiciliu
   • 51. Procedura modificării obligaţiilor aferente arestului la domiciliu. Obligaţia de a nu lua legătura cu anumite persoane
   • 52. Locul executării măsurii arestului la domiciliu. Obligaţia de a nu lua legătura cu membrii familiei. Modificări
   • 53. Schimbarea domiciliului. Modificare măsurii arestului la domiciliu
   • 54. Modificarea locului de executare a măsurii arestului la domiciliu. Temeinicie
  • Secţiunea a 4‑a. Înlocuirea măsurii arestului la domiciliu
   • 55. Înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Trafic de migranţi. Criterii de apreciere a pericolului social
   • 56. Înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Criterii
   • 57. Posibilitatea înlocuirii măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar. Distincţie în raport de situaţiile juridice ale coinculpaţilor
   • 58. Individualizarea măsurii preventive. Înlocuirea cu o măsură mai uşoară. Criterii
   • 59. Revocarea măsurii arestului la domiciliu. Înlocuire cu măsura controlului judiciar. Apreciere
   • 60. Imposibilitatea punerii în executare a măsurii arestului la domiciliu. Înlocuire. Lipsă de temeinicie
   • 61. Nerespectarea obligaţiilor impuse în cadrul măsurii arestului la domiciliu. Soluţionarea sesizării după şedinţa de dezbateri
   • 62. Nerespectarea obligaţiilor corespunzătoare arestului la domiciliu. Condiţia relei‑credinţe
   • 63. Condiţia relei‑credinţe în nerespectarea obligaţiilor aferente măsurii arestului la domiciliu
  • Secţiunea a 5‑a. Încetarea de drept a măsurii arestului la domiciliu
   • 64. Termene aferente camerei preliminare şi cercetării judecătoreşti. Încetare de drept
   • 65. Calculul termenelor stabilite de organele judiciare. Încetare de drept
 • Capitolul al III‑lea. Controlul judiciar
  • Secţiunea 1. Luarea, menţinerea şi modificarea măsurii controlului judiciar de către instanţa de judecată
   • 66. Temeiuri în susţinerea cererii de luare a măsurii controlului judiciar. Apreciere
   • 67. Cameră preliminară. Menţinerea măsurii controlului judiciar. Conţinutul obligaţiilor
   • 68. Restrângerea dreptului de a se deplasa în cadrul măsurii controlului judiciar. Arie teritorială
   • 69. Interdicţia de a părăsi teritoriul ţării. Proporţionalitate
   • 70. Extinderea limitei teritoriale de deplasare. Apreciere
   • 71. Permisiunea părăsirii temporare a teritoriului României. Temeinicie
   • 72. Obligaţia de a nu exercita profesia în exercitarea căreia inculpatul a săvârşit fapta. Temeinicie
  • Secţiunea a 2‑a. Înlocuirea măsurii controlului judiciar
   • 73. 1. Încălcarea obligaţiilor impuse în cadrul măsurii controlului judiciar. Înlocuirea cu măsura arestării preventive
   • 2. Contestaţie. Tardivitate
   • 74. Neprezentarea inculpatului la instanţă. Înlocuirea măsurii controlului judiciar cu cea a arestului preventiv
   • 75. Săvârşirea cu intenţie a unei noi infracţiuni. Înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului preventiv
   • 76. Săvârşirea cu intenţie a unei noi infracţiuni. Înlocuirea Măsurii controlului judiciar cu cea a arestului preventiv. Dovada săvârşirii noii infracţiuni
   • 77. Încălcarea obligaţiilor aferente măsurii controlului judiciar. Înlocuire cu măsura arestului preventiv. Apel formulat de inculpat
  • Secţiunea a 3‑a. Revocarea şi încetarea de drept a măsurii controlului judiciar
   • 78. Condiţia existenţei probelor în sensul săvârşirii faptei. Revocare
   • 79. Oportunitatea menţinerii măsurii controlului judiciar. Revocare. Apreciere
   • 80. Caracterul proporţional al măsurii controlului judiciar. Revocare
   • 81. Condiţia caracterului necesar al măsurii controlului judiciar. Revocare
   • 82. Încetarea de drept a măsurii controlului judiciar. Posibilitatea luării din nou a aceleiaşi măsuri
   • 83. Înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului preventiv. Termenul până la care poate fi soluţionată contestaţia formulată de inculpat împotriva acestei soluţii. Încetare de drept
   • 84. Plângerea împotriva ordonanţei procurorului de prelungire a măsurii controlului judiciar. Contestaţie. Inadmisibilitate
   • 85. Menţinerea măsurii controlului judiciar prin sentinţa de condamnare. Lipsa vreunei cauze de încetare de drept a măsurii
 • Capitolul al IV‑lea. Măsurile preventive aplicabile persoanei juridice
  • 86. Condiţii necesare pentru luarea măsurilor preventive faţă de inculpatul persoană juridică
  • 87. Individualizarea măsurilor preventive luate faţă de inculpatul persoană juridică
  • 88. Temeiuri necesare pentru luarea măsurii preventive faţă de inculpatul persoană juridică
  • 89. Scopul măsurilor preventive în cazul persoanei juridice
  • 90. Menţinerea măsurii preventive faţă de inculpatul persoană juridică. Criterii
  • 91. Contestaţie împotriva încheierii de luare a măsurii preventive. Termen
Detalii tehnice
Data Aparitiei 05 iul. 2017
Categorie generala Jurisprudenta
Numar Pagini 368
Format 145x205 mm
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Probele in procesul penal

Practica judiciara adnotata
43,00 lei 38,70 lei

Camera preliminara

Practica judiciara
43,00 lei 38,70 lei
Din aceeasi Categorie
Indisponibila
Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura penala

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura penala

• deciziile Curtii Constitutionale • hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept • recursurile in interesul legii
50,00 lei 45,00 lei

Probele in procesul penal

Practica judiciara adnotata
43,00 lei 38,70 lei

Camera preliminara

Practica judiciara
43,00 lei 38,70 lei

Audierea martorilor in procesul penal. Editia a 2-a

Procedee tactice. Practica judiciara. Formulare pentru audiere
50,00 lei 45,00 lei