Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea noilor Coduri penale. Editia a 3-a

deciziile Curtii Constitutionale, hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept, recursurile in interesul legii
Autor: ***
ISBN/ISSN: 978-606-27-0805-4
Editura: Hamangiu
75,00 lei
67,50 lei
Disponibilitate: Disponibil la comanda
Pretul, numarul de pagini si data aparitiei lucrarii sunt estimative si pot suferi modificari

Curtea Constitutionala, ca garant al suprematiei Legii fundamentale, pronunta decizii care sunt obligatorii erga omnes, in timp ce Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin Completul competent sa judece recursul in interesul legii si Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii, pronuntand decizii care, asemeni deciziilor de neconstitutionalitate, sunt obligatorii pentru toate instantele judecatoresti, de la data publicarii lor in Monitorul Oficial.

Pornind de la aceste aspecte, „Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea noilor Coduri penale” isi propune sa reuneasca toate deciziile de admitere pronuntate de completele competente ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie referitoare la sesizarile privind dezlegarea unor chestiuni de drept si recursurile in interesul legii in materie penala, precum si deciziile prin care Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale unele prevederi din noile Coduri penale.

Aflata la cea de-a treia editie, aceasta carte aduna sub coperta sa deciziile Curtii Constitutionale si ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie ramase obligatorii dupa modificarile legislative aduse Codurilor penale prin O.U.G. nr. 6/2016, Legea nr. 75/2016, O.U.G. nr. 18/2016, Legea nr. 151/2016 si O.U.G. nr. 70/2016.

Numarul semnificativ al acestor decizii obligatorii adoptate dupa intrarea in vigoare a Codurilor penale si pana in prezent, ce se regasesc publicate separat in Monitoarele Oficiale ale Romaniei, poate sa ingreuneze munca rapida ce trebuie intreprinsa de practicieni. Avand in vedere ca intotdeauna factorul timp are o importanta majora in activitatea oricarei persoane, Editura Hamangiu a dorit sa vina in ajutorul profesionistilor, oferindu-le astfel o lucrare completa in care se regaseste jurisprudenta necesara si obligatorie pentru acestia.

 • Capitolul I. Codul penal
  • Secţiunea 1. Decizii ale Curţii Constituţionale
   • 1. NCP, art. 5 – Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Interdicţia combinării prevederilor din legi succesive (C.C.R., dec. nr. 265 din 6 mai 2014, M. Of. nr. 372 din 20 mai 2014)
   • 2. NCP, art. 1121 – Confi scare extinsă. Limita temporală cu privire la confi scarea bunurilor. Efectul general obligatoriu şi pentru viitor al deciziilor Curţii Constituţionale (C.C.R., dec. nr. 11 din 15 ianuarie 2015, M. Of. nr. 102 din 09 februarie 2015)
   • 3. NCP, art. 159 – Încheierea unui acord de mediere. Momentul până la care poate interveni (C.C.R., dec. nr. 397 din 15 iunie 2016, M. Of. nr. 532 din 15 iulie 2016)
   • 4. NCP, art. 159 – Împăcarea părţilor. Inculpat trimis în judecată înaintea datei intrării în vigoare a noului Cod penal şi pentru care la acea dată momentul citirii actului de sesizare fusese depăşit. Obligativitatea aplicării noilor dispoziţii (C.C.R., dec. nr. 508 din 7 octombrie 2014, M. Of. nr. 843 din 19 noiembrie 2014)
   • 5. NCP, art. 297 – Abuz în serviciu. Îndeplinirea în mod defectuos a unui act în exercitarea atribuţiilor de serviciu (C.C.R., dec. nr. 405 din 15 iunie 2016, M. Of. nr. 517 din 08 iulie 2016)
   • 6. NCP, art. 301 şi 308 – Confl ictul de interese. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane (C.C.R., dec. nr. 603 din 6 octombrie 2015, M. Of. nr. 845 din 13 noiembrie 2015)
   • 7. NCP, art. 336 – Conducerea unui vehicul sub infl uenţa alcoolului sau a altor substanţe. Prelevarea mostrelor biologice (C.C.R., dec. nr. 732 din 16 decembrie 2014, M. Of. nr. 69 din 27 ianuarie 2015)
  • Secţiunea a 2-a. Hotărâri prealabile privind dezlegarea unor chestiuni de drept
   • 8. NCP, art. 4 – Infracţiuni de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional. Furt de arbori din fondul forestier naţional. Stabilire preţ (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 6 din 20 martie 2015, M. Of. nr. 257 din 17 aprilie 2015)
   • 9. NCP, art. 4 şi 183 – Consecinţe deosebit de grave în situaţia unei infracţiuni de înşelăciune, comise sub imperiul legii anterioare (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 30 din 19 noiembrie 2015, M. Of. nr. 14 din 8 ianuarie 2016)
   • 10. NCP, art. 4 şi 371 – Tulburarea ordinii şi liniştii publice. Violenţe, ameninţări sau atingeri grave aduse demnităţii comise împotriva unei singure persoane (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 9 din 12 aprilie 2016, M. Of. nr. 356 din 10 mai 2016)
   • 11. NCP, art. 5 – Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei, în situaţia prescripţiei răspunderii penale. Prescripţia răspunderii penale – instituţie autonomă faţă de instituţia pedepsei (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 2 din 14 aprilie 2014, M. Of. nr. 319 din 30 aprilie 2014)
   • 12. NCP, art. 5 – Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Infracţiune în formă continuată. Obligativitatea aprecierii globale a legii penale mai favorabile (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 5 din 26 mai 2014, M. Of. nr. 470 din 26 iunie 2014)
   • 13. NCP, art. 5 şi 76 – 1. Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Circumstanţe atenuante. Apreciere globală în funcţie de incriminare şi sancţiune 2. Înlăturarea circumstanţelor atenuante. Principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 10 din 2 iunie 2014, M. Of. nr. 502 din 7 iulie 2014)
   • 14. NCP, art. 5 – Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Prescripţia răspunderii penale. Infracţiuni săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014, care nu au fost încă judecate definitiv până la 20 mai 2014, data publicării Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 21 din 6 octombrie 2014, M. Of. nr. 829 din 13 noiembrie 2014)
   • 15. NCP, art. 5 – Pluralitatea de infracţiuni. Pedeapsă cu suspendarea condiţionată a executării care nu îndeplineşte condiţiile pentru a constitui primul termen al recidivei postcondamnatorii (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 13 din 6 mai 2015, M. Of. nr. 410 din 10 iunie 2015)
   • 16. NCP, art. 5 – Contopirea unei pedepse cu închisoarea aplicate în temeiul Codului penal din 1968 pentru o infracţiune săvârşită sub imperiul acestei legi cu o pedeapsă cu închisoarea aplicată în temeiul noului Cod penal pentru o infracţiune săvârşită sub imperiul Codului penal din 1968 (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 29 din 19 noiembrie 2015, M. Of. nr. 29 din 15 ianuarie 2016)
   • 17. NCP, art. 5 – Pluralitate de infracţiuni. Infracţiuni săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014. Infracţiuni săvârşite ulterior datei de 1 februarie 2014 (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 7 din 2 martie 2016, M. Of. nr. 251 din 5 aprilie 2016)
   • 18. NCP, art. 5 şi 96 – Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. Revocare. Legea aplicabilă pedepsei rezultante (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 11 din 5 mai 2016, M. Of. nr. 468 din 23 iunie 2016)
   • 19. NCP, art. 6 şi 39 – Legea penală mai favorabilă în cazul faptelor definitiv judecate. Mecanismul de aplicare în cazul unui concurs de infracţiuni (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 1 din 14 aprilie 2014, M. Of. nr. 349 din 13 mai 2014)
   • 20. NCP, art. 6 şi 33 – Mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei. Tentativă (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 6 din 26 mai 2014, M. Of. nr. 471 din 26 iunie 2014)
   • 21. NCP, art. 6 şi 36 – Aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 NCP, în cazul infracţiunilor continuate. Înţelesul sintagmei „maxim special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită” (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 7 din 26 mai 2014, M. Of. nr. 471 din 26 iunie 2014)
   • 22. NCP, art. 6, 76 şi 78 – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei. Circumstanţe atenuante sau agravante reţinute condamnatului şi care apar valor ifi cate în pedeapsa concretă. Posibilitatea de a le lua în considerare la maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de legea nouă (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 8 din 26 mai 2014, M. Of. nr. 473 din 27 iunie 2014)
   • 23. NCP, art. 6 – Hotărâri de condamnare pronunţate de un alt stat faţă de cetăţeni români afl aţi în executarea acelei pedepse pe teritoriul României. Aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) NCP privind legea mai favorabilă după judecarea definitivă a cauzei (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 13 din 5 iunie 2014, M. Of. nr. 505 din 8 iulie 2014)
   • 24. NCP, art. 6 – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei. Cauză specială de reducere a pedepsei prevăzută de art. 3201 alin. (7) CPP 1968 (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 14 din 16 iunie 2014, M. Of. nr. 525 din 15 iulie 2014)
   • 25. NCP, art. 6 şi 43 – Aplicarea legii penale mai favorabile. Infracţiune comisă în stare de recidivă postexecutorie, judecată definitiv înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 15 din 23 iunie 2014, M. Of. nr. 546 din 23 iulie 2014)
   • 26. NCP, art. 6 – Pedeapsa închisorii executabilă mai mare de 5 ani, aplicată pentru infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii. Înlocuire cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată egală cu durata pedepsei închisorii ori cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 5 ani (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 18 din 15 septembrie 2014, M. Of. nr. 775 din 24 octombrie 2014)
   • 27. NCP, art. 6 şi 44 – Stabilirea pedepsei aplicabile potrivit noii legi în cazul unei pluralităţi de infracţiuni. Pluralitate intermediară (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 3 din 16 februarie 2015, M. Of. nr. 380 din 2 iunie 2015)
   • 28. NCP, art. 6, 189 şi 309 – Infracţiuni care au produs consecinţe deosebit de grave. Nedepăşirea valorii prag de 2.000.000 lei (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 12 din 6 mai 2015, M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2015)
   • 29. NCP, art. 6, 35 şi 39 – Condiţii concurs de infracţiuni. Pedeapsa aplicabilă (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 13 din 18 mai 2016, M. Of. nr. 457 din 21 iunie 2016)
   • 30. NCP, art. 21 – Fapta medicului angajat de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 19 din 4 iunie 2015, M. Of. nr. 590 din 5 august 2015)
   • 31. NCP, art. 100 şi 348 – Transferarea persoanei condamnate în străinătate, în vederea continuării executării pedepsei în România. Perioada considerată ca executată de statul de condamnare (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 15 din 22 mai 2015, M. Of. nr. 455 din 24 iunie 2015)
   • 32. NCP, art. 112 şi 1121 – Confi scare specială. Infracţiuni de contrabandă. Primul birou vamal (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 11 din 22 aprilie 2015, M. Of. nr. 381 din 2 iunie 2015)
   • 33. NCP, art. 129 – Fapte definitiv judecate la data de 1 februarie 2014. Infracţiuni comise înainte şi după majorat. Legea penală mai favorabilă. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) NCP (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 4 din 12 mai 2014, M. Of. nr. 434 din 13 iunie 2014)
   • 34. NCP, art. 129 – Măsuri educative deja executate în caz de concurs de infracţiuni. Luarea în considerare a măsurii educative executate la alegerea şi stabilirea sancţiunii pentru pluralitatea de infracţiuni (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 2 din 26 ianuarie 2016, M. Of. nr. 192 din 15 martie 2016)
   • 35. NCP, art. 135 – Răspunderea penală a persoanei juridice. Condiţii. Întreprindere individuală (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 1 din 13 ianuarie 2016, M. Of. nr. 138 din 23 februarie 2016)
   • 36. NCP, art. 159 – Cauză de înlăturare a răspunderii penale. Medierea. Stadiul procesual în care poate interveni (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 9 din 17 aprilie 2015, M. Of. nr. 406 din 9 iunie 2015)
   • 37. NCP, art. 175 – Expert tehnic judiciar. Funcţionar public în înţelesul legii penale (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 20 din 29 septembrie 2014, M. Of. nr. 766 din 22 octombrie 2014)
   • 38. NCP, art. 175 – Calitatea de funcţionar public a unui medic angajat într-o unitate de stat (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 26 din 3 decembrie 2014, M. Of. nr. 24 din 13 ianuarie 2015)
   • 39. NCP, art. 196 – Vătămare corporală din culpă. Dezincriminare (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 4 din 4 martie 2015, M. Of. nr. 244 din 9 aprilie 2015)
   • 40. NCP, art. 213 – Proxenetismul în modalitatea înlesnirii practicării prostituţiei. Fapte săvârşite faţă de o persoană majoră şi faţă de una minoră. Infracţiune simplă sau concurs de infracţiuni (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 20 din 11 octombrie 2016, M. Of. nr. 927 din 17 noiembrie 2016)
   • 41. NCP, art. 308 – Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane. Varianta atenuată. Prescripţia răspunderii penale (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 1 din 19 ianuarie 2015, M. Of. nr. 105 din 10 februarie 2015)
   • 42. NCP, art. 327 – Falsul privind identitatea. Întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 20 din 4 iunie 2015, M. Of. nr. 573 din 30 iulie 2015)
   • 43. NCP, art. 336 – Stabilirea rezultatului alcoolemiei cu relevanţă penală, în ipoteza unei duble prelevări de mostre biologice (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 3 din 12 mai 2014, M. Of. nr. 392 din 28 mai 2014)
   • 44. NCP, art. 367 – Infracţiunile prevăzute de art. 323 CP 1969 şi art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. Dezincriminare sau preluare în noua reglementare (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 12 din 2 iunie 2014, M. Of. nr. 507 din 8 iulie 2014)
   • 45. NCP, art. 367 – Constituirea unui grup infracţional organizat. Infracţiunea scop dezincriminată. Condiţia tipicităţii (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 10 din 22 aprilie 2015, M. Of. nr. 389 din 4 iunie 2015)
  • Secţiunea a 3-a. Recursuri în interesul legii
   • 46. NCP, art. 65-66 – Recunoaşterea şi executarea sancţiunilor/interdicţiilor aplicate de autorităţile judiciare străine al căror corespondent în legea română sunt pedepsele complementare/accesorii (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 26 din 07 decembrie 2015, M. Of. nr. 64 din 28 ianuarie 2016)
   • 47. NCP, art. 306 – Înşelăciune. Obţinerea ilegala de fonduri. Prejudiciu produs în aceeaşi cauză atât bugetului general al Uniunii Europene sau bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei, cât şi bugetului de stat. Infracţiune unică (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 4 din 04 aprilie 2016, M. Of. nr. 418 din 02 iunie 2016)
   • 48. NCP, art. 348 – Exercitarea activităţilor specifi ce profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 15 din 21 septembrie 2015, M. Of. nr. 816 din 03 noiembrie 2015)
 • Capitolul al II-lea. Codul de procedură penală
  • Secţiunea 1. Decizii ale Curţii Constituţionale
   • 49. NCPP, art. 25 – Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal (C.C.R., dec. nr. 586 din 13 septembrie 2016, M. Of. nr. 1001 din 13 decembrie 2016)
   • 50. NCPP, art. 70 – Procedura de soluţionare a recuzării procurorului în faza judecăţii (C.C.R., dec. nr. 625 din 26 octombrie 2016, M. Of. nr. 107 din 7 februarie 2017)
   • 51. NCPP, art. 213 – Soluţionarea plângerii împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar (C.C.R., dec. din 17 ianuarie 2017)
   • 52. NCPP, art. 2151 – Durata controlului judiciar. Prelungirea acestei măsuri preventive (C.C.R., dec. nr. 614 din 4 octombrie 2016, M. Of. nr. 962 din 28 noiembrie 2016)
   • 53. NCPP, art. 220 – Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată (C.C.R., dec. din 17 ianuarie 2017)
   • 54. NCPP, art. 235 – Nerespectarea termenului de depunere a propunerii de prelungire a arestării preventive la judecătorul de drepturi şi libertăţi. Natura juridică a termenului reglementat de art. 235 alin. (1) NCPP. Sancţiunea nerespectării acestui termen (C.C.R., dec. nr. 336 din 30 aprilie 2015, M. Of. nr. 342 din 19 mai 2015)
   • 55. NCPP, art. 428 – Termenul de introducere a contestaţiei în anulare (C.C.R., dec. nr. 501 din 30 iunie 2016, M. Of. nr. 733 din 21 septembrie 2016)
   • 56. NCPP, art. 453 şi 457 – Revizuirea hotărârii de achitare. Termenul de introducere a cererii (C.C.R., dec. din 17 ianuarie 2017)
  • Secţiunea a 2-a. Hotărâri prealabile privind dezlegarea unor chestiuni de drept
   • 57. NCPP, art. 19 – Acţiune civilă. Prejudiciu de agrement. Prejudiciului prin ricoşeu sau refl ectare (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 12 din 16 mai 2016, M. Of. nr. 498 din 4 iulie 2016)
   • 58. NCPP, art. 90 – Asistenţă juridică obligatorie în cursul procedurii în cameră preliminară şi în cursul judecăţii, în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. Inculpat persoană juridică (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 21 din 11 octombrie 2016, M. Of. nr. 884 din 4 noiembrie 2016)
   • 59. NCPP, art. 335 – Infi rmarea ordonanţei procurorului. Redeschiderea urmăririi penale. Confi rmarea judecătorului de cameră preliminară (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 27 din 29 octombrie 2015, M. Of. nr. 919 din 11 decembrie 2015)
   • 60. NCPP, art. 432 – Sentinţe pentru care nu este prevăzută de lege o cale de atac. Contestaţie în anulare (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 5 din 4 martie 2015, M. Of. nr. 248 din 10 aprilie 2015)
   • 61. NCPP, art. 465 – Calea de atac legală în urma desfi inţării deciziei date în recurs în calea de atac a revizuirii – revizuirea în cazul hotărârilor C.E.D.O. Sintagma „soluţionarea pe fond a cauzei” (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 2 din 2 februarie 2015, M. Of. nr. 159 din 6 martie 2015)
   • 62. NCPP, art. 466 – Aplicabilitatea redeschiderii procesului penal (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 22 din 9 iunie 2015, M. Of. nr. 486 din 2 iulie 2015)
  • Secţiunea a 3-a. Recursuri în interesul legii
   • 63. NCPP, art. 19 – Modul de soluţionare a laturii civile în cauzele penale având ca obiect infracţiunile de evaziune fi scală prevăzute în Legea nr. 241/2005 (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 17 din 5 octombrie 2015, M. Of. nr. 875 din 23 noiembrie 2015)
   • 64. NCPP, art. 19 – Acordarea de despăgubiri rudelor celui vinovat de producerea accidentului. Asigurări de răspundere civilă obligatorie, R.C.A. (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 23 din 26 octombrie 2015, M. Of. nr. 71 din 1 februarie 2016)
   • 65. NCPP, art. 19, 32 şi 86-87 – Calitate procesuală a societăţii de asigurare în ipoteza asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule. Răspundere solidară sau exclusivă a asigurătorului pentru prejudiciile cauzate de asigurat (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 1 din 15 februarie 2016, M. Of. nr. 258 din 6 aprilie 2016)
   • 66. NCPP, art. 203 şi 4251 – Măsuri preventive dispuse în cursul urmăririi penale şi al procedurii de cameră preliminară. Contestaţie împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi sau, după caz, a judecătorului de cameră preliminară. Soluţionare (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 4 din 29 septembrie 2014, M. Of. nr. 821 din 11 noiembrie 2014)
   • 67. NCPP, art. 396 şi 504 – Inculpaţi minori sancţionaţi prin aplicarea unor măsuri educative conform noului Cod penal (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 5 din 16 mai 2016, M. Of. nr. 493 din 1 iulie 2016)
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei feb. 2017
Categorie generala Jurisprudenta
Numar Pagini 744
Editie a 3-a
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura civila

deciziile Curtii Constitutionale/ hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept / recursurile in interesul legii
27,00 lei 24,30 lei
Indisponibila
Imagine Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 19 iunie 2017

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 19 iunie 2017

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
30,00 lei 27,00 lei
Din aceeasi Categorie
NOU
Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului penal

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului penal

• deciziile Curtii Constitutionale • hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept • recursurile in interesul legii
65,00 lei 58,50 lei

Camera preliminara

Practica judiciara
43,00 lei 38,70 lei

Dreptul la un proces echitabil. Aspecte penale

Hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate in cauzele impotriva Romaniei
115,00 lei 103,50 lei