Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Institutii de drept civil. Familia. Volumul I

ISBN/ISSN: 978-606-27-0753-8
Editura: Hamangiu
39,00 lei
35,10 lei
Disponibilitate: In stoc

Nucleara aici, largita dincolo, uneori poligama, formata dintr-un singur parinte sau recompusa, heterosexuala sau, uneori, homosexuala, familia poate fi constituita in jurul unui cuplu casatorit sau traind intr-o uniune libera, organizand relatiile dintre membrii sai, fie pe un principiu ierarhic sau din contra, pe o deplina egalitate, fie fundamentata pe o genealogie comuna, o experienta impartasita sau comuna sau un control parental. Fenomenul pluralismului familial se datoreaza unei varietati de conceptii ideologice, politice, religioase, culturale si chiar economice, a fiecaruia.

Lucrarea Institutii de drept civil. Familia a fost conceput ca un manual, mai amplu decat un curs de dreptul familiei, pentru a ajuta cititorii, profesionistii si studentii sa inteleaga mai bine marile institutii juridice care guverneaza raporturile de familie.

Asadar, autoarea analizeaza in detaliu, cu succinte referinte istorice si elemente de drept comparat, dispozitiile Codului civil, cuprinse in Cartea a II-a „Despre familie”, structurate pe urmatoarele capitole: uniunea libera si parteneriatele inregistrate, formele preliminarii ale casatoriei, casatoria si uniunea conjugala, incetarea si desfiintarea casatoriei, desfacerea casatoriei.

Cursul este un instrument util nu numai pentru aprofundarea materiei de catre studentii facultatilor de drept, ci si practicienilor carora le ofera o imagine de ansamblu asupra institutiilor familiei in diferite sisteme de drept, precum si a evolutiei acestora de-a lungul timpului. 

 • TITLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
  • Capitolul I. Prezentare generală a relaţiilor de familie
   • Secţiunea I. Consideraţii prealabile
   • Secţiunea a II-a. Noţiunea de familie
    • 2.1. Noţiunea sociologică a familiei
     • 2.1.1. Tipuri sociologice de familii
    • 2.2. Noţiunea economică a familiei
    • 2.3. Noţiunea juridică a familiei
   • Secţiunea a III-a. Caracterele şi funcţiile familie
    • 3.1. Caracterele instituţiei
    • 3.2. Funcţiile familiei
  • Capitolul II. Noţiunea, obiectul şi principiile instituţiei familiei
   • Secţiunea I. Definiţia şi obiectul instituţiei familiei
    • 1.1. Definiţia instituţiei familiei
    • 1.2. Obiectul de reglementare
   • Secţiunea a II-a. Principiile generale ale raporturilor de familie
   • Secţiunea a III-a. Izvoarele dreptului familiei
 • TITLUL II. DIFERITE FORME ALE CUPLURILOR NECĂSĂTORITE
  • Capitolul I. Uniunea liberă şi parteneriatele înregistrate
   • Secţiunea I. Uniunea liberă
   • Secţiunea a II-a. Relaţiile înregistrate
    • 2.1. Relaţiile personale ale cuplurilor necăsătorite
    • 2.2. Relaţiile patrimoniale ale cuplurilor necăsătorite. Situaţia bunurilor
   • Secţiunea a III-a. Căsătoria persoanelor de acelaşi sex
  • Capitolul II. Formele preliminarii căsătoriei
   • Secţiunea I. Curtajul matrimonial
   • Secţiunea a II-a. Logodna
    • 2.1. Originea logodnei
    • 2.2. Definiţia logodnei
    • 2.3. Natura juridică a logodnei
    • 2.4. Caracterele juridice ale logodnei
    • 2.5. Încheierea logodnei
    • 2.6. Efectele logodnei
    • 2.7. Desfacerea, desfiinţarea şi încetarea logodnei
     • 2.7.1. Ruperea logodnei
      • 2.7.1.1. Efectele nepatrimoniale ale ruperii logodnei
      • 2.7.2.2. Efectele patrimoniale ale ruperii logodnei
     • 2.7.2. Desfiinţarea logodnei
     • 2.7.3. Încetarea logodnei
    • 2.8. Efectele logodnei în raporturile dintre logodnici cu terţii
 • TITLUL III. ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI
  • Capitolul I. Noţiunea şi caracterele căsătoriei
   • Secţiunea I. Consideraţii prealabile
   • Secţiunea a II-a. Noţiuni generale privind căsătoria
    • 2.1. Înţelesul termenului de căsătorie
    • 2.2. Definiţia căsătoriei
    • 2.3. Esenţa căsătoriei
   • Secţiunea a III-a. Natura juridică a căsătoriei
    • 3.1. Actul juridic al căsătoriei
    • 3.2. Instituţia căsătoriei
    • 3.3. Starea juridică de căsătorie
   • Secţiunea a IV-a. Caracterele căsătoriei
  • Capitolul II. Condiţiile de fond şi lipsa impedimentelor la căsătorie
   • Secţiunea I. Consideraţii prealabile
   • Secţiunea a II-a. Condiţiile de fond la încheierea căsătoriei
    • 2.1. Clasificarea condiţiilor de fond şi a impedimentelor la căsătorie
    • 2.2. Analiza cerinţelor legale la căsătorie
     • 2.2.1. Diferenţa de sex
     • 2.2.2. Vârsta legală pentru căsătorie (vârsta matrimonială)
     • 2.2.3. Consimţământul la căsătorie
      • 2.2.3.1. Reglementarea legală
      • 2.2.3.2. Definiţia consimţământului
      • 2.2.3.3. Condiţiile consimţământului la căsătorie
      • 2.2.3.4. Consimţământul altor persoane la căsătoria minorului
    • 2.3. Analiza impedimentelor la căsătorie
     • 2.3.1. Existenţa unei căsătorii nedesfăcute a unuia dintre viitorii soţi
     • 2.3.2. Rudenia
     • 2.3.3. Tutela
     • 2.3.4. Alienaţia şi debilitatea mintală
     • 2.3.5. Lipsa aprobării pentru membrii clerului militar
   • Secţiunea a III-a. Condiţiile de formă la încheierea căsătoriei
    • 3.1. Scopul condiţiilor de formă
    • 3.2. Formalităţile premergătoare sau anterioare căsătoriei
    • 3.3. Formalităţile privind însăşi încheierea căsătoriei. Procedura încheierii căsătoriei
    • 3.4. Formalităţile ulterioare încheierii căsătoriei
  • Capitolul III. Statutul conjugal (uniunea conjugală)
   • Secţiunea I. Consideraţii prealabile
   • Secţiunea a II-a. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor
    • 2.1. Îndatoririle soţilor
     • 2.1.1. Obligaţia de respect reciproc
     • 2.1.2. Obligaţia de fidelitate
     • 2.1.3. Obligaţia de sprijin moral
    • 2.2. Obligaţia de a locui împreună şi îndatoririle conjugale
    • 2.3. Numele soţilor în timpul căsătoriei
    • 2.4. Independenţa soţilor
    • 2.5. Cetăţenia soţilor
   • Secţiunea a III-a. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor
 • TITLUL IV. ÎNCETAREA ŞI DESFIINŢAREA CĂSĂTORIEI
  • Capitolul I. Încetarea căsătoriei
   • Secţiunea I. Noţiunea de „încetare a căsătoriei”
   • Secţiunea a II-a. Efectele încetării căsătoriei
  • Capitolul II. Desfiinţarea căsătoriei
   • Secţiunea I. Reglementare şi clasificare
   • Secţiunea a II-a. Cazurile de nulitate absolută a căsătoriei
   • Secţiunea a III-a. Cazurile de nulitate relativă a căsătoriei
   • Secţiunea a IV-a. Regimul juridic al nulităţii căsătoriei
    • 4.1. Acţiunea în constatarea nulităţii căsătoriei
    • 4.2. Acţiunea în anularea căsătoriei
   • Secţiunea a V-a. Efectele nulităţii căsătoriei
   • Secţiunea a VI-a. Căsătoria putativă
    • 6.1. Condiţiile căsătoriei putative
    • 6.2. Efectele căsătoriei putative
     • 6.2.2. Efectele căsătoriei putative în cazul putativităţii bilaterale – ambii soţi au fost de bună-credinţă
     • 6.2.3. Efectele căsătoriei putative în cazul putativităţii unilaterale – doar unul dintre soţi a fost de bună-credinţă
   • Secţiunea a VII-a. Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti
 • TITLUL V. DESFACEREA CĂSĂTORIEI
  • Capitolul I. Separaţia în fapt şi separaţia de corp
   • Secţiunea I. Separaţia în fapt
   • Secţiunea a II-a. Separaţia de corp
    • 2.1. Consideraţii prealabile
    • 2.2. Efectele separaţiei de corp
    • 2.3. Sfârşitul separaţiei de corp. Conversiunea separaţiei de corp în divorţ
  • Capitolul II. Divorţul – mijloc de desfacere a căsătoriei
   • Secţiunea I. Consideraţii prealabile
   • Secţiunea a II-a. Justificarea necesităţii existenţei instituţiei divorţului
   • Secţiunea a III-a. Concepţii privind divorţul
    • 3.1. Concepţiile care au la bază temeiul juridic al divorţului
    • 3.2. Concepţii privind natura motivelor de divorţ
    • 3.3. Concepţiile privind reglementarea motivelor de divorţ
   • Secţiunea a IV-a. Definiţia divorţului
   • Secţiunea a V-a. Cazurile de divorţ
    • 5.1. Divorţul din culpă – divorţul sancţiune
     • 5.1.1. Reglementarea divorţului din culpă
     • 5.1.2. Cererea de divorţ
     • 5.1.3. Cererea reconvenţională
     • 5.1.4. Calitatea procesuală activă
     • 5.1.5. Instanţa competentă
     • 5.1.6. Prezenţa personală a părţilor
     • 5.1.7. Continuarea acţiunii de divorţ
     • 5.1.8. Publicitatea hotărârii
    • 5.2. Divorţul prin acordul soţilor – divorţul convenţie
     • 5.2.1. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară
      • 5.2.1.1. Cererea de divorţ
      • 5.2.1.2. Soluţionarea cererii
     • 5.2.2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială
      • 5.2.2.1. Consideraţii prealabile
      • 5.2.2.2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă
      • 5.2.2.3. Divorţul prin acordul soţilor în procedura notarială
    • 5.3. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ – divorţul remediu
    • 5.4. Divorţul pentru separarea în fapt îndelungată a soţilor
    • 5.5. Recunoaşterea divorţului prin denunţare unilaterală – repudierea
   • Secţiunea a VI-a. Efectele divorţului
    • 6.1. Consideraţii prealabile
    • 6.2. Efectele divorţului cu privire la relaţiile personale dintre soţi
    • 6.3. Efectele divorţului cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi
     • 6.3.1. Efectele divorţului cu privire la regimul matrimonial
     • 6.3.2. Efectele divorţului cu privire la locuinţa familiei
     • 6.3.3. Prestaţia compensatorie
      • 6.3.3.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale prestaţiei compensatorii
      • 6.3.3.2. Condiţiile acordării prestaţiei compensatorii
      • 6.3.3.3. Stabilirea prestaţiei compensatorii
      • 6.3.3.4. Forma prestaţiei compensatorii
      • 6.3.3.5. Modificarea şi încetarea prestaţiei compensatorii
     • 6.3.4. Dreptul la despăgubiri
      • 6.3.4.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale dreptului la despăgubiri
      • 6.3.4.2. Condiţiile dreptului la despăgubiri
 • BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 • INDEX
Detalii tehnice
Data Aparitiei 15 mar. 2017
Categorie generala Cursuri, seminarii, teste
Numar Pagini 304
Format 165x235 mm
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si