Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Infractiuni la regimul armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive

ISBN/ISSN: 978-606-27-0157-4
Editura: Hamangiu
41,42 lei
37,28 lei
Disponibilitate: In stoc

Asa cum rezulta din rapoartele anuale de activitate ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justitiei si Ministerului Public, cele mai multe si grave dintre infractiuni se savarsesc prin nerespectarea regimului armelor munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive. Din acest motiv se impune ca aceste regimuri stabilite prin legi penale sa fie analizate, explicate si aduse la cunostinta tuturor persoanelor interesate (detinatori legali de arme si munitii, sau persoanele care lucreaza cu arme, munitii, materiale nucleare ori materii explozive) pentru a se asigura o cunoastere clara a acestora si, in consecinta, prevenirea incalcarii lor. De asemenea, identificarea ori stabilirea infractiunilor in savarsirea carora infractorii folosesc arme, materiale nucleare sau materii explozive face posibila luarea unor masuri concrete de prevenire, combatere si sanctionare a celor care comit asemenea fapte ori de diversificare a masurilor de control a personalului pasibil de nerespectarea acestor regimuri.

Aceste ratiuni justifica oportunitatea si utilitatea acestei lucrari. Oportunitatea este data de faptul ca in ultimii ani atat actele normative care reglementeaza regimul armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materialelor explozive au fost modificate si completate, cat si dispozitiile de incriminare a faptelor de nerespectare a acestor regimuri, ceea ce face necesara o examinare competenta a acestora in lumina ultimelor reglementari. Utilitatea se remarca prin faptul ca autorii ei au procedat la un studiu comparativ complet al reglementarilor in materie, atat potrivit Codului penal anterior si a prevederilor din legile speciale inainte de modificare, cat, mai ales, a reglementarilor in conceptia noului Cod penal si a noilor modificari si completari operate in continutul acestora, facilitand in acest fel aplicarea legii penale mai favorabile in situatii tranzitorii.

 • Capitolul I. Consideraţii introductive
  • Secţiunea 1. Justificarea instituirii regimului juridic al armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive
   • §1. Armele, muniţiile, materialele nucleare şi materiile explozive, mijloace de săvârşire a celor mai grave infracţiuni
   • §2. Supravegherea şi controlul de către autorităţile abilitate a oricăror operaţiuni efectuate de persoanele fizice şi juridice cu arme şi muniţii, măsuri eficiente de apărare a unei valori sociale fundamentale
   • §3. Evoluţia reglementării regimului juridic al armelor, muniţiilor şi al materialelor nucleare în convenţii internaţionale
    • 3.1. Convenţia europeană din 28 iunie 1978 cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari
    • 3.2. Recomandarea nr. 1382/1998 a Consiliului Europei privind vânzarea de arme
    • 3.3. Directiva Consiliului Comunităţilor Europene din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme (91/477/CEE)
    • 3.4. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
    • 3.5. Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare
    • 3.6. Convenţia privind securitatea nucleară
    • 3.7. Convenţia comună asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive
  • Secţiunea a 2-a. Regimul juridic al armelor şi muniţiilor, al materialelor nucleare sau al altor materii radioactive şi al materiilor explozive în legislaţia română în vigoare
   • §1. Regimul juridic al armelor şi muniţiilor
    • 1.1. În legislaţia în vigoare
    • 1.2. Unele modificări efectuate şi modificări în perspectivă legislativă
   • §2. Regimul juridic al materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
   • §3. Regimul juridic al materiilor explozive
  • Secţiunea a 3-a. Consecinţele nesocotirii regimului armelor şi muniţiilor, al materialelor nucleare sau al altor materii radioactive şi al materiilor explozive
   • §1. Răspunderea penală
   • §2. Răspunderea contravenţională
   • §3. Alte forme ale răspunderii juridice
 • Capitolul al II-lea. Infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor
  • Secţiunea 1. Cadrul general cuprins în Codul penal. Explicaţii preliminare
   • §1. Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor
    • 1.1. Reglementare
    • 1.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 1.3. Analiza textului
     • 1.3.1. Structura incriminării faptelor la regimul armelor şi muniţiilor
     • 1.3.2. Condiţii preexistente
      • 1.3.2.1. Obiectul infracţiunii
      • 1.3.2.2. Subiecţii infracţiunii
      • 1.3.2.3. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii
     • 1.3.3. Conţinutul constitutiv
      • 1.3.3.1. Latura obiectivă
      • 1.3.3.2. Latura subiectivă
     • 1.3.4. Forme. Sancţionare
      • 1.3.4.1. Formele infracţiunii
      • 1.3.4.2. Sancţionare
   • §2. Uzul de armă fără drept
    • 2.1. Reglementare
    • 2.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 2.3. Analiza textului
     • 2.3.1. Structura incriminării
     • 2.3.2. Condiţii preexistente
      • 2.3.2.1. Obiectul infracţiunii
      • 2.3.2.2. Subiecţii infracţiunii
     • 2.3.3. Conţinutul constitutiv
      • 2.3.3.1. Latura obiectivă
      • 2.3.3.2. Latura subiectivă
     • 2.3.4. Forme. Sancţionare
      • 2.3.4.1. Forme
      • 2.3.4.2. Sancţionare
   • §3. Falsificarea sau modificarea. Ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale
    • 3.1. Reglementare
    • 3.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 3.3. Analiza textului
     • 3.3.1. Structura incriminării
     • 3.3.2. Condiţii preexistente
      • 3.3.2.1. Obiectul infracţiunii
      • 3.3.2.2. Subiecţii infracţiunii
     • 3.3.3. Conţinutul constitutiv
      • 3.3.3.1. Latura obiectivă
      • 3.3.3.2. Latura subiectivă
     • 3.3.4. Forme. Sancţionare
      • 3.3.4.1. Formele infracţiunii
      • 3.3.4.2. Sancţionare
 • Capitolul al III-lea. Infracţiuni la regimul materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
  • Secţiunea 1. Cadrul general cuprins în Codul penal
   • §1. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive. Reglementare
   • §2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
   • §3. Analiza textului
    • 3.1. Structura incriminării
    • 3.2. Condiţii preexistente
     • 3.2.1. Obiectul infracţiunii
     • 3.2.2. Subiecţii infracţiunii
    • 3.3. Conţinutul constitutiv
     • 3.3.1. Latura obiectivă
     • 3.3.2. Latura subiectivă
    • 3.4. Forme. Sancţionare
     • 3.4.1 Forme
     • 3.4.2. Sancţionare
  • Secţiunea a 2-a. Cadrul special cuprins în Legea nr. 111/1996
   • §1. Reglementare
   • §2. Infracţiunile prevăzute în legea specială
    • 2.1. Exercitarea unor activităţi în domeniul nuclear fără autorizaţie (art. 44 din Legea nr. 111/1996)
    • 2.2. Nerespectarea regulilor de prevenire şi rezolvare a accidentelor în domeniul nuclear (art. 45 din Legea nr. 111/1996)
    • 2.3. Nerespectarea regulilor privind armele sau dispozitivele nucleare (art. 46 din Legea nr. 111/1996)
  • Secţiunea a 3-a. Incriminări complinitoare
  • Secţiunea a 4-a. Incriminarea în convenţii internaţionale
 • Capitolul al IV-lea. Infracţiuni la regimul materiilor explozive
  • Secţiunea 1. Infracţiunea prevăzută de Codul penal în vigoare
   • §1. Nerespectarea regimului materialelor explozive
    • 1.1. Reglementare
    • 1.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 1.3. Analiza textului
     • 1.3.1. Structura incriminării
     • 1.3.2. Condiţii preexistente
      • 1.3.2.1. Obiectul infracţiunii
      • 1.3.2.2. Subiecţii infracţiunii
     • 1.3.3. Conţinutul constitutiv
      • 1.3.3.1. Latura obiectivă
     • 1.3.4. Forme. Sancţionare
      • 1.3.4.1. Forme
      • 1.3.4.2. Sancţionare
   • §2. Tentativa la infracţiunile privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive
    • 2.1. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 2.2. Analiza textului
  • Secţiunea a 2-a. Infracţiunea prevăzută de legea specială
 • Capitolul al V-lea. Infracţiuni conexe nerespectării regimului armelor şi muniţiilor, al regimului materialelor nucleare şi al regimului materiilor explozive
  • Secţiunea 1. Aspecte generale privind reglementarea terorismului în România
  • Secţiunea a 2-a. Specificul infracţiunilor de terorism conexe nerespectării regimului armelor şi muniţiilor, a regimului materialelor nucleare şi a regimului materiilor explozive
 • Capitolul al VI-lea. Infracţiuni prevăzute în Codul penal în vigoare şi în legi speciale, care au fost ori pot fi săvârşite prin folosirea armelor, materialelor nucleare sau materiilor explozive
  • Secţiunea 1. Preliminarii
  • Secţiunea a 2-a. Infracţiuni prevăzute în Codul penal în vigoare care au fost sau pot fi săvârşite de persoane înarmate sau prin folosirea armelor şi muniţiilor, materialelor nucleare sau materiilor explozive
   • §1. Infracţiuni contra securităţii naţionale
    • 1.1. Atentatul care pune în pericol securitatea naţională
     • 1.1.1. Reglementare
     • 1.1.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 1.2. Atentatul contra unei colectivităţi
     • 1.2.1. Reglementare
     • 1.2.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 1.3. Acţiuni împotriva ordinii constituţionale
     • 1.3.1. Reglementare
     • 1.3.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 1.4. Actele de diversiune
     • 1.4.1. Reglementare
     • 1.4.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 1.5. Infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie internaţională
     • 1.5.1. Reglementare
     • 1.5.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
   • §2. Infracţiuni contra vieţii
    • 2.1. Omorul
     • 2.1.1. Reglementare
     • 2.1.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 2.2. Omorul calificat
     • 2.2.1. Reglementare
     • 2.2.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
   • §3. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
    • 3.1. Lovirea sau alte violenţe
     • 3.1.1. Reglementare
     • 3.1.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 3.2. Vătămarea corporală
     • 3.2.1. Reglementare
     • 3.2.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
   • §4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
    • 4.1. Lipsirea de libertate în mod ilegal
     • 4.1.1. Reglementare
     • 4.1.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 4.2. Ameninţarea
     • 4.2.1. Reglementare
     • 4.2.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 4.3. Şantajul
     • 4.3.1. Reglementare
     • 4.3.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
   • §5. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
    • 5.1. Violul
     • 5.1.1. Reglementare
     • 5.1.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
   • §6. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
    • 6.1. Violarea de domiciliu
     • 6.1.1. Reglementare
     • 6.1.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
   • §7. Furtul
    • 7.1. Furtul calificat
     • 7.1.1. Reglementare
     • 7.1.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
   • §8. Tâlhăria şi pirateria
    • 8.1. Tâlhăria
     • 8.1.1. Reglementare
     • 8.1.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 8.2. Tâlhăria calificată
     • 8.2.1. Reglementare
     • 8.2.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 8.3. Pirateria
     • 8.3.1. Reglementare
     • 8.3.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
   • §9. Distrugerea şi tulburarea de posesie
   • §10. Infracţiuni contra autorităţii
    • 10.1. Ultrajul
    • 10.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
   • §11. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
    • 11.1. Evadarea
    • 11.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
   • §12. Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice
    • 12.1. Constituirea unui grup infracţional organizat
     • 12.1.1. Reglementare
     • 12.1.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 12.2. Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase
     • 12.2.1. Reglementare
     • 12.2.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
    • 12.3. Traficul de persoane
     • 12.3.1. Reglementare
     • 12.3.2. Noul Cod penal în raport cu legea penală anterioară
 • Capitolul al VII-lea. Aspecte criminologice referitoare la infracţiunile la regimul armelor şi muniţiilor, al materialelor radioactive şi materiilor explozive
  • Secţiunea 1. Date statistice privind evoluţia criminalităţii la regimul armelor şi muniţiilor, al materialelor radioactive şi materiilor explozive
  • Secţiunea a 2-a. Propuneri de modificare a legislaţiei ce reglementează regimul armelor şi muniţiilor, al materialelor radioactive şi materiilor explozive
  • Secţiunea a 3-a. Unele cauze care favorizează săvârşirea de infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor, materialelor radioactive şi materiilor explozive
  • Secţiunea a 4-a. Măsuri de combatere a nerespectării regimului armelor, muniţiilor, materialelor radioactive şi materiilor explozive
   • §1. Cooperarea autorităţilor pe plan naţional
    • 1.1. Măsuri de combatere a nerespectării regimului armelor şi al muniţiilor
    • 1.2. Măsuri de combatere a faptelor la nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive şi care conduc la desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
    • 1.3. Măsuri de contracarare a faptelor periculoase la regimul materiilor explozive
   • §2. Cooperarea internaţională în combaterea criminalităţii la regimul armelor, muniţiilor, materiilor nucleare şi materiilor explozive
 • Capitolul al VIII-lea. Elemente de drept comparat referitoare la regimul armelor, muniţiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive şi al materiilor explozive
  • Secţiunea 1. Elemente de drept comparat referitoare la regimul armelor şi muniţiilor
   • §1. Regimul armelor şi al muniţiilor în Belgia
   • §2. Regimul armelor şi al muniţiilor în Republica Germania
   • §3. Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor în alte legislaţii străine
  • Secţiunea a 2-a. Elemente de drept comparat referitoare la regimul materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
   • §1. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive în Codul penal german
   • §2. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive în Codul penal spaniol
   • §3. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive în alte legislaţii
  • Secţiunea a 3-a. Elemente de drept comparat referitoare la regimul materiilor explozive
   • §1. Nerespectarea regimului materiilor explozive şi Codul penal german
   • §2. Nerespectarea regimului materiilor explozive şi Codul penal spaniol
 • Bibliografie
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei 26 nov. 2014
Categorie generala Studii si monografii
Numar Pagini 368
Format Carte brosata