Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Evaziunea fiscala (2) Practica judiciara recenta

ISBN/ISSN: 978-606-27-0670-8
Editura: Hamangiu
49,00 lei
44,10 lei
Disponibilitate: In stoc

Amploarea fenomenului de evaziune fiscala s-a repercutat asupra nivelului de dezvoltare economica, pe fondul actiunii conjugate a unei multitudini de factori, intre care se inscriu: imperfectiunile legislatiei fiscale, ce au permis sustragerea de la impunere fara incalcarea legii; gradul ridicat de fiscalitate si numarul mare de obligatii fiscale; tendinta accentuata de sustragere de la impunere pe fondul unui grad redus de constiinta civica si al nivelului redus de venituri realizate s.a.

Lucrarea de fata, ce reprezinta continuarea celei publicate in anul 2014, sub acelasi titlu, sintetizeaza jurisprudenta recenta a instantelor nationale in materia infractiunii de evaziune fiscala si a infractiunilor conexe, hotararile selectate, pronuntate in perioada 2014-2016, referindu-se atat la chestiuni de drept penal substantial (subiect activ, continut constitutiv, legaturi si asemanari cu alte infractiuni, delimitarea intre infractiune si contraventie etc.), cat si la probleme procedurale invocate in fata instantelor judecatoresti (competenta, administrarea si aprecierea probelor, procedura in camera preliminara, stabilirea prejudiciului sau luarea masurilor asiguratorii). De asemenea, sunt prezentate solutii relevante pronuntate ulterior declararii neconstitutionalitatii dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005, precum si aspectele generate de aplicarea legii penale mai favorabile.

Tinand cont de specificul si gradul de complexitate al infractiunilor de evaziune fiscala, lucrarea de fata apare ca absolut necesara pentru intelegerea exacta si aprofundarea termenilor si mecanismelor economice si financiare din domeniu, in masura sa sprijine practicienii prin abordarea pragmatica a faptelor de acest gen.

 • Capitolul I. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii
  • 1. Infracţiunea prevăzută de art. 4 din Legea nr. 241/2005. Conţinut constitutiv. Situaţie premisă – existenţa unei somaţii din partea organelor competente. Înstrăinarea părţilor sociale înainte de efectuarea inspecţiei fiscale
  • 2. Infracţiunea prevăzută de art. 4 din Legea nr. 241/2005. Contravenţia prevăzută de art. 219 alin. (1) lit. c) CPF. Refuzul debitorului de a prezenta, la solicitarea executorilor fiscali, anumite documente, în procedura de executare silită a unei creanţe fiscale. Incriminarea faptei. Atribuţia executorilor fiscali de efectuare a unei constatări în interes fiscal, şi nu a unei verifi cări fiscale
  • 3. Infracţiunile prevăzute de art. 6 şi art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Insufi cienţa disponibilităţilor băneşti în conturile societăţii. Imposibilitatea achitării impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă. Lipsa vinovăţiei. Achitare. Facturi ce conţin date nereale. Cheltuieli nereale, reprezentând aprovizionări fictive cu mărfuri. Mijloace de probă. Competenţă
  • 4. Infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005. Impozite cu reţinere la sursă aferente tranzacţiilor imobiliare. Încadrare juridică. Plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii
  • 5. Infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Natură juridică. Obligaţia notarului de a încasa şi vira impozitul, nu de a-l reţine. Caracterul confuz şi imprecis al dispoziţiilor legale fiscale. Sesizarea Curţii Constituţionale. Latură subiectivă
  • 6. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Subiect activ. Răspunderea administratorului de fapt al societăţii. Imposibilitatea reţinerii, în calea de atac, a calităţii de autor a inculpatului trimis în judecată în calitate de instigator. Mandat de reprezentare a societăţii în raport cu terţii, dat unei alte persoane, fără drept de administrare. Achitare
  • 7. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Venituri impozabile. Sume rezultate din predarea deşeurilor de materiale feroase care nu provin din gospodăria proprie. Ascunderea sursei impozabile
  • 8. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Element material. Achiziţii intracomunitare de autoturisme second-hand. Aplicarea cotei de TVA asupra marjei de profi t, şi nu la preţul de vânzare. Omisiunea înscrierii în contabilitate a importurilor intracomunitare. Nereţinerea răspunderii contabilului societăţii
  • 9. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Subiect activ. Lipsa calităţii din care să decurgă obligaţii privind organizarea şi conducerea contabilităţii. Complicitate. Legea penală mai favorabilă. Recidivă postcondamnatorie. Concurs de infracţiuni
  • 10. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Element material. Operaţiuni economico-financiare neînregistrate în contabilitate şi nedeclarate la organele fiscale. Lipsa evidenţei contabile. Răspundere contravenţională şi răspundere penală pentru fapte diferite. Motiv de recurs în casaţie – condamnarea inculpatului pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală
  • 11. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Neînregistrarea în integralitate a veniturilor realizate în casa de marcat. Delimitare între contravenţie şi infracţiune. Lipsa intenţiei. Prezumţia de nevinovăţie. Achitare
  • 12. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Plata parţială a taxei pe valoare adăugată. Califi care juridică. Achitare
  • 13. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Inexistenţa faptică a stocului de mărfuri în magazinul societăţii. Achitare
  • 14. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Invocarea unei situaţii excepţionale de natură familială. Latură subiectivă. Nereţinerea răspunderii societăţii radiate, pentru faptele ilicite ale administratorului
  • 15. Infracţiunile prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b) şi lit. f) din Legea nr. 241/2005. Achiziţii intracomunitare. Frauda tip „carusel” la TVA. Expirarea sediului social al societăţii. Imposibilitatea găsirii de către organele fiscale a reprezentantului societăţii la un sediu al fi rmei declarat la Ofi ciul Registrului Comerţului 9216. Infracţiunile prevăzute de art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Fapte distincte de evaziune fiscală. Subiect activ. Noţiunea de operaţiune fictivă, conform art. 2 din Legea nr. 241/2005. Schimbarea încadrării juridice a faptei direct prin hotărârea pronunţată, fără a fi pusă în discuţie această chestiune de drept
  • 17. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Complicitate. Califi carea subiectului activ numai în cazul autorului infracţiunii
  • 18. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 241/2005. Înstrăinarea şi distrugerea bunurilor sechestrate. Eroarea administratorului societăţii cu privire la identificarea bunurilor sechestrate
  • 19. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 241/2005. Înstrăinarea prin predare a bunurilor legal sechestrate. Latură subiectivă
 • Capitolul al II-lea. Legături şi asemănări cu alte infracţiuni
  • 20. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Primirea la muncă a 12 persoane, fără a li se încheia contracte individuale de muncă şi fără calcularea, reţinerea şi vărsarea la bugetul de stat a contribuţiilor aferente salariilor. Achitare. Reţinerea infracţiunii prevăzute de art. 264 C.muncii. Prejudiciu
  • 21. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Subiect activ. Achiziţie intracomunitară de bunuri. Regimuri speciale de TVA pentru bunurile second-hand. Fals în înscrisuri ofi ciale. Uz de fals. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Fraudarea bugetului de stat prin cumpărarea de autoturisme în numele unei persoane juridice, fără a plăti TVA, de a încheia un al doilea rând de acte false, în numele unei persoane fi zice, şi apoi de a comercializa „la negru”, în nume propriu, aceste bunuri
  • 22. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile realizată prin acte materiale. Subiect activ. Deţinerea în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării. Concurs de infracţiuni
  • 23. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Ascunderea bunurilor taxabile în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. Deţinerea în afara antrepozitului fiscal de produse nemarcate. Diferenţiere. Omisiunea dispunerii măsurii de siguranţă a confi scării. Legea penală mai favorabilă. Limite de pedeapsă. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
  • 24. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Achiziţionare de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi. Subiect activ. Concurs de infracţiuni. Scutirea de la plata accizelor. Declaraţii de nerecunoaştere ale inculpatului. Prezumţia de nevinovăţie. Motive de recurs. Modifi carea situaţiei de fapt reţinute de instanţele inferioare. Reducerea pedepsei raportat la circumstanţele personale ale inculpatului. Invocarea lipsei citării
  • 25. Infracţiunea prevăzută de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005. Iniţierea unui grup infracţional organizat. Producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat. Reţinerea infracţiunii de contrabandă. Dezincriminarea infracţiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi art. 323 CP 1969. Achitare. Recunoaşterea săvârşirii infracţiunilor în faza apelului. Caracterul temeinic şi legal al condamnării
  • 26. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Deţinerea în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării. Contrabandă. Schimbarea încadrării juridice a faptelor într-o singură infracţiune, prevăzută de art. 270 alin. (3) C.vam. Cuantumul prejudiciului
  • 27. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Deţinerea bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal. Contrabandă. Punere sub sechestru. Consecinţe. Soluţionarea laturii civile a cauzei
  • 28. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile, în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale. Obligaţie vamală. Noţiunea de obligaţie fiscală, conform art. 2 din Legea nr. 241/2005. Calitatea de contribuabil a subiectului activ. Caracterul ilicit al bunului sau al sursei „ascunse” impozitării. Nereţinerea infracţiunii de evaziune fiscală. Infracţiunea de folosire de acte nereale, prevăzută de art. 272 C.vam. Infracţiunea de conducere a unui vehicul neînmatriculat. Uz de fals
  • 29. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Inducere în eroare, prin afi rmaţii mincinoase, cu privire la îndeplinirea obligaţiei prevăzute în contractul de asistenţă juridică. Onorariu de avocat încasat în mod necuvenit. Caracterul ilicit al veniturilor realizate. Lipsa elementului material al laturii obiective a infracţiunii de evaziune fiscală. Reţinerea infracţiunii de înşelăciune
  • 30. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Spălare de bani. Subiect activ. Achitare. Stabilirea prejudiciului. Nereţinerea obligaţiei de a plăti impozit pe profi t. Plata cheltuielilor judiciare avansate de stat
  • 31. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Spălare de bani. Aprecierea probelor. Achitare
 • Capitolul al III-lea. Aspecte procesuale şi situaţii tranzitorii
  • § 1. Procedura în camera preliminară
   • 32. Infracţiuni de evaziune fiscală. Competenţă materială a tribunalului şi situaţii tranzitorii
   • 33. Invocarea nelegalităţii actului de sesizare, pe motiv că organul de urmărire penală nu şi-a respectat obligaţia de a administra probe şi în favoarea inculpatului. Solicitare de eliminare din materialul probator a unor mijloace de probă. Respingerea cererii de restituire a dosarului pentru administrarea probatoriului solicitat
   • 34. Inadmisibilitatea verifi cării necesităţii şi relevanţei probelor administrate în cursul urmăririi penale
   • 35. Invocarea neregularităţii constând în neaplicarea cauzei de nepedepsire. Respingerea solicitării de restituire a dosarului
   • 36. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Invocarea neregularităţii rechizitoriului, faptele fi ind neclar şi insufi cient descrise. Remedierea neregularităţilor de către parchet
   • 37. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Cereri şi excepţii împotriva actului de sesizare a instanţei. Data săvârşirii infracţiunii. Legea penală mai favorabilă. Neefectuarea raportului de constatare de un expert independent. Neînregistrarea în contabilitate a veniturilor obţinute din vânzarea de mărfuri. Diferenţe între soldul scriptic şi soldul faptic. Pedepse aplicate persoanei juridice
  • § 2. Aprecierea probelor
   • 38. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Cumpărarea de uleiuri minerale în regim de scutire de la plata accizelor şi vânzarea lor sub formă de carburanţi. Obligaţia plăţii accizelor. Activitate desfăşurată după cesionarea societăţii. Prejudiciu imputabil administratorului de fapt. Expertiză grafică. Expertiză fiscală
   • 39. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Nedovedirea fictivităţii operaţiunilor. Incidenţa regulii in dubio pro reo. Achitare
   • 40. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Nedovedirea realităţii tranzacţiei. Individualizarea judiciară a pedepsei. Inadmisibilitatea invocării în recurs a chestiunilor ce ţin de aprecierea judecătorului asupra individualizării sancţiunilor penale
  • § 3. Neconstituţionalitatea art. 6 din Legea nr. 241/2005. Consecinţe
   • 41. Inexistenţa unei norme în care să fi e posibilă încadrarea juridică a faptei săvârşite de inculpat. Achitare. Nesoluţionarea laturii civile a cauzei. Menţinerea măsurilor asigurătorii. Aprecierea probelor
   • 42. Hotărâre de condamnare, întemeiată pe o prevedere legală ce a fost declarată neconstituţională după ce hotărârea a devenit defi nitivă. Revizuire. Faptă neprevăzută de legea penală. Achitare
   • 43. Revizuire. Condiţii. Neconstituţionalitatea soluţiei legislative cuprinse în art. 453 alin. (1) lit. f) NCPP, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate
  • § 4. Legea penală mai favorabilă
   • 44. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Înşelăciune. Latura subiectivă. Individualizarea pedepsei. Atitudinea oscilantă a inculpatului. Reţinerea circumstanţelor atenuante judiciare. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Efecte. Stabilirea prejudiciului. Inexistenţa vreunui profi t al societăţii, raportat la întregul an fiscal. Nereţinerea obligaţiei de a plăti impozit pe profi t
   • 45. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Înşelăciune. Concurs de infracţiuni. Sancţionarea infracţiunii continuate. Circumstanţe atenuante
   • 46. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Recurs. Aplicarea dispoziţiilor privind modalitatea de individualizare a pedepselor. Acoperirea parţială a prejudiciului, în cursul soluţionării recursului. Procedura de judecată simplifi cată
   • 47. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Recidivă postexecutorie. Punerea în mişcare a acţiunii penale după expirarea termenului de reabilitare
   • 48. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
   • 49. Infracţiunea prevăzută de art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 87/1994. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Neacoperirea de către inculpat a prejudiciului cauzat. Consecinţe
  • § 5. Cauze de nepedepsire şi de reducere a pedepsei
   • 50. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Acoperirea prejudiciului în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005. Legea penală mai favorabilă. Neachitarea sumelor solicitate cu titlu de accesorii. Aplicarea sancţiunii amenzii administrative
   • 51. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Înregistrarea în contabilitate a venitului obţinut din vânzare ca împrumut acordat societăţii. Faptă săvârşită cu intenţie. Prejudiciu cauzat şi recuperat, cu o valoare sub 50.000 euro. Legea penală mai favorabilă. Aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ
   • 52. Infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005. Compensarea obligaţiilor reţinute cu titlu de stopaj la sursă. Condamnare. Reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru fapta săvârşită, în cazul recuperării prejudiciului
   • 53. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Nedepunerea declaraţiilor fiscale privind veniturile realizate. Lipsa documentelor financiar-contabile necesare efectuării inspecţiei fiscale. Latură subiectivă. Cauză de impunitate în situaţia achitării prejudiciului. Declaraţia inculpatului în sensul intenţiei achitării prejudiciului cauzat. Amânarea judecării cauzei în apel pentru reluarea procedurii de citare a inculpatului pentru încunoştinţarea că, până la noul termen de judecată, are posibilitatea să achite prejudiciul produs
   • 54. Infracţiunile prevăzute de art. 4 şi art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Acoperirea prejudiciului de către inculpat. Cauză specială de nepedepsire. Sancţiune cu caracter administrativ. Încetarea procesului penal
  • § 6. Soluţionarea acţiunii civile
   • 55. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Stabilirea prejudiciului. Răspundere solidară. Omisiunea acordării creanţelor accesorii. Aplicarea dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere la suma achitată de inculpat după ce sentinţa instanţei de fond va rămâne defi nitivă
   • 56. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Obligarea la plata obligaţiilor fiscale accesorii. Distincţia faţă de dobânda legală cu penalităţile aferente. Obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii. Legea penală mai favorabilă
   • 57. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Cesionarea părţilor sociale, fără ca cesionarul să cunoască situaţia financiar-contabilă a societăţii preluate. Săvârşirea infracţiunii cu intenţie directă. Cerere de achitare respinsă. Obligarea inculpatului la plata obligaţiilor fiscale accesorii
   • 58. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Faptă neprevăzută de legea penală. Clasare. Stabilirea accesoriilor fiscale datorate de contribuabilul faţă de care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei
   • 59. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Competenţa Gărzii Financiare. Dreptul de a stabili obligaţii fiscale. Termen de prescripţie. Stabilirea prejudiciului. Stabilirea bazei de impunere prin estimare. Exigibilitatea creanţei fiscale. Mijloace de probă. Recunoaşterea învinuirii
   • 60. Infracţiunile prevăzute de art. 4 şi art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Stabilirea prejudiciului prin estimare, în situaţia când nu există documente financiar-contabile. Organ competent. Norme legale aplicabile
   • 61. Evaziune fiscală. Instituirea măsurilor asigurătorii. Existenţa bunurilor în patrimoniul inculpatului sau al părţii responsabile civilmente. Consecinţe. Individualizarea pedepsei
   • 62. Evaziune fiscală. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Instituirea sechestrului asigurător. Bunuri ce nu fac parte din patrimoniul inculpatului sau al părţii responsabile civilmente
   • 63. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Probatoriu. Cerere de obligare în solidar a inculpatului şi a părţii responsabile civilmente – societate dizolvată şi radiată. Sechestru asigurător
Detalii tehnice
Data Aparitiei 01 feb. 2017
Categorie generala Jurisprudenta
Numar Pagini 440
Editie a 2-a
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Camera preliminara

Practica judiciara
43,00 lei 38,70 lei
Indisponibila
Imagine Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 19 iunie 2017

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 19 iunie 2017

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
30,00 lei 27,00 lei
De acelasi Autor
Din aceeasi Categorie
NOU
Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului penal

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului penal

• deciziile Curtii Constitutionale • hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept • recursurile in interesul legii
65,00 lei 58,50 lei

Camera preliminara

Practica judiciara
43,00 lei 38,70 lei

Dreptul la un proces echitabil. Aspecte penale

Hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate in cauzele impotriva Romaniei
115,00 lei 103,50 lei

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea noilor Coduri penale. Editia a 3-a

deciziile Curtii Constitutionale, hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept, recursurile in interesul legii
75,00 lei 67,50 lei