Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul transporturilor. Contracte specifice activitatii de transport. Editia a 2-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-0808-5
Editura: Hamangiu
42,00 lei
37,80 lei
Disponibilitate: In stoc

Lucrarea Dreptul transporturilor. Contracte specifice activitatii de transport, aflata la a doua editie, este destinata, cu precadere, studentilor facultatilor de drept. Autoarea, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, si-a concentrat cercetarea in jurul contractului de transport, element central al Dreptului transporturilor.

Dupa individualizarea, in primul capitol al cartii, a domeniului de cercetare in care se incadreaza analiza efectuata, respectiv dreptul transporturilor, urmatoarele sapte capitole au drept scop prezentarea regimului juridic al teoriei generale a contractului de transport de bunuri, al celor mai intalnite contracte speciale de transport de bunuri, precum si al unor contracte speciale conexe, respectiv contractul de expeditie si contractul de navlosire a unei nave maritime.

Referitor la teoria generala a contractului de transport de bunuri, volumul Dreptul transporturilor. Contracte specifice activitatii de transport include o analiza a dispozitiilor relevante ale Codului civil actual. Demersul stiintific a fost structurat pornind de la realitatile practice, fiind tratate aspecte referitoare la incheierea contractului (conditii de validitate si conditii referitoare la proba), executarea contractului (obligatii principale ale expeditorului, transportatorului si destinatarului), modificarea contractului si raspunderea pentru neexecutarea obligatiilor derivand din contract. Au fost subliniate particularitatile contractului de transport, in special sub aspect probatoriu (a se vedea regimul juridic al documentului de transport) si sub aspectul modificarii contractului de transport (a se vedea posibilitatea de modificare unilaterala a acestui contract).

In ceea ce priveste contractele speciale de transport de bunuri, lucrarea Dreptul transporturilor. Contracte specifice activitatii de transport cuprinde o cercetare a reglementarilor speciale adoptate la nivel intern si international, pentru urmatoarele contracte: contractul de transport pe caile feroviare (O.G. nr. 7/2005), contractul de transport pe caile rutiere (O.G. nr. 27/2011, Conventia C.M.R. din 1956), contractul de transport pe caile maritime (Regulile de la Hamburg din 1978), contractul de transport pe caile aeriene (Conventia de la Montreal din 1999) si contractul de transport pe caile navigabile interioare (Conventia de la Budapesta din 2001), regimul juridic al acestora urmand structura configurata pentru teoria generala a contractului de transport de bunuri.

Referitor la contractele conexe activitatii de transport, analiza contractului de expeditie a pornit de la dispozitiile in vigoare ale Codului civil (contractul beneficiind pentru prima data de reglementare legala prin acest act normativ), iar cea vizand contractul de navlosire, de la contractele-tip folosite in practica internationala.

Cu titlu de noutate a acestei editii, demersul stiintific este completat cu extrase din jurisprudenta recenta a instantelor nationale privind probleme practice invocate in materia diferitelor contracte de transport.

Elaborata intr-un stil concis si accesibil, cartea Dreptul transporturilor. Contracte specifice activitatii de transport reprezinta rezultatul incercarii de a raspunde aspectelor teoretice si practice ridicate in literatura si practica in materie, precum si punctul de plecare al unei cercetari viitoare mai ample in ramura Dreptul transporturilor.

Avand in vedere scopul urmarit, respectiv acela de a furniza cititorilor o prima cheie a interpretarii legislatiei si jurisprudentei in acest domeniu, lucrarea Dreptul transporturilor. Contracte specifice activitatii de transport poate constitui un instrument util de informare atat pentru studenti, cat si pentru practicieni.

Despre autor:
Andreea-Teodora Stanescu este titulara a cursului de licenta Dreptul transporturilor (invatamant de zi si la distanta) la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti. Este, de asemenea, avocat in Baroul Bucuresti si are o indelungata experienta didactica, de cercetare si practica in domeniul dreptului comercial si al dreptului transporturilor.

 • Capitolul I. Definiţia şi izvoarele dreptului transporturilor
  • § 1. Definiţia dreptului transporturilor
  • § 2. Izvoarele dreptului transporturilor
 • Capitolul al II-lea. Teoria generală a contractului de transport de bunuri
  • § 1. Sediul materiei
   • 1.1. Principalele acte normative care configurează teoria generală a contractului de transport de bunuri
   • 1.2. Corelaţia dintre Codul civil şi actele normative adoptate anterior intrării sale în vigoare
   • 1.3. Aspecte de drept tranzitoriu în materia contractului de transport de bunuri
  • § 2. Calificarea unui contract drept contract de transport de bunuri
   • 2.1. Regula pe baza căreia se realizează calificarea
   • 2.2. Identificarea trăsăturilor esenţiale ale operaţiunii de transport de bunuri – obiect al contractului de transport de bunuri
   • 2.3. Obligaţia de a transporta un bun – trăsătură esenţială a operaţiunii de transport de bunuri
   • 2.4. Obligaţia de a plăti un preţ – trăsătură esenţială a operaţiunii de transport de bunuri
  • § 3. Părţile contractului de transport de bunuri
   • 3.1. Transportatorul – parte la contractul de transport
   • 3.2. Expeditorul – parte la contractul de transport
  • § 4. Încheierea contractului de transport de bunuri
   • 4.1. Condiţiile referitoare la validitatea contractului de transport de bunuri
   • 4.2. Condiţiile referitoare la proba contractului de transport de bunuri
  • § 5. Emiterea documentului de transport
   • 5.1. Definiţia documentului de transport
   • 5.2. Întocmirea documentului de transport
   • 5.3. Clasificarea documentelor de transport
   • 5.4. Funcţiile documentului de transport
  • § 6. Caracterele juridice ale contractului de transport de bunuri
  • § 7. Efectele contractului de transport de bunuri
   • 7.1. Obligaţiile expeditorului
    • 7.1.1. Obligaţia de a ambala bunurile ce urmează a fi transportate
    • 7.1.2. Obligaţia de a preda bunurile ce urmează a fi transportate
    • 7.1.3. Obligaţia de a întocmi şi preda documentul de transport
    • 7.1.4. Obligaţia de a preda documentele suplimentare necesare efectuării transportului
    • 7.1.5. Obligaţia de plată a preţului contractului de transport
   • 7.2. Obligaţiile transportatorului
    • 7.2.1. Obligaţia de a prelua bunurile ce urmează a fi transportate
    • 7.2.2. Obligaţia de a elibera recipisa de primire a bunurilor transportate
    • 7.2.3. Obligaţia de a transporta bunurile la care se referă contractul de transport de la locul de plecare la cel de destinaţie
    • 7.2.4. Obligaţia de a conserva bunurile transportate
    • 7.2.5. Obligaţia de a respecta termenul de transport
    • 7.2.6. Obligaţia de informare cu privire la ajungerea bunurilor transportate şi la termenul de preluare a acestora
    • 7.2.7. Obligaţia de predare a bunurilor transportate
   • 7.3. Obligaţiile destinatarului
    • 7.3.1. Obligaţia de plată a preţului contractului de transport
    • 7.3.2. Obligaţia de a restitui documentele de transport emise ca titluri negociabile
  • § 8. Modificarea contractului de transport de bunuri
   • 8.1. Dreptul la contraordin/Dreptul de dispoziţie ulterioară
    • 8.1.1. Conţinutul dreptului la contraordin/al dreptului de dispoziţie ulterioară
    • 8.1.2. Titularul dreptului la contraordin/dreptului de dispoziţie ulterioară
    • 8.1.3. Exercitarea dreptului la contraordin/dreptului de dispoziţie ulterioară
   • 8.2. Împiedicarea la executarea transportului
    • 8.2.1. Drepturile transportatorului în caz de împiedicare la executarea transportului
    • 8.2.2. Dreptul expeditorului în caz de împiedicare la executarea transportului
  • § 9. Angajarea răspunderii întemeiate pe contractul de transport de bunuri
   • 9.1. Angajarea răspunderii contractuale a transportatorului pentru pierderea bunurilor transportate
   • 9.2. Angajarea răspunderii contractuale a transportatorului pentru deteriorarea sau avarierea bunurilor transportate
   • 9.3. Angajarea răspunderii contractuale a transportatorului pentru neefectuarea sau pentru depăşirea termenului de transport
   • 9.4. Prescripţia în materia acţiunilor fundamentate pe contractul de transport de bunuri
  • § 10. JURISPRUDENŢĂ
 • Capitolul al III-lea. Contractul de expediţie
  • § 1. Sediul materiei
   • 1.1. Acte normative reglementând regimul juridic al contractelor de expediţie încheiate înainte şi după data de 1 octombrie 2011
   • 1.2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractele de expediţie încheiate anterior datei de 1 octombrie 2011
  • § 2. Calificarea unui contract drept contract de expediţie
   • 2.1. Definiţia contractului de transport de expediţie
   • 2.2. Regula pe baza căreia se realizează calificarea
   • 2.3. Identificarea trăsăturilor esenţiale ale operaţiunii de organizare a unui transport de bunuri
   • 2.4. Obligaţia asumată de un profesionist de a încheia în nume propriu şi în contul celeilalte părţi un contract de transport şi de a îndeplini operaţiuni accesorii – trăsătură esenţială a contractului de expediţie
   • 2.5. Obligaţia de a plăti o remuneraţie – trăsătură esenţială a contractului de expediţie
  • § 3. Părţile contractului de expediţie
   • 3.1. Comitentul – parte la contractul de expediţie
   • 3.2. Expeditorul – parte la contractul de expediţie
  • § 4. Încheierea contractului de expediţie
   • 4.1. Condiţiile ad validitatem în materia contractului de expediţie
   • 4.2. Condiţiile ad probationem în materia contractului de expediţie
   • 4.3. Contractele-tip în contextul reglementării legale a contractului de expediţie
  • § 5. Caracterele juridice ale contractului de expediţie
  • § 6. Efectele contractului de expediţie
   • 6.1. Obligaţiile expeditorului
    • 6.1.1. Obligaţia de a încheia un contract de transport şi de a îndeplini operaţiunile accesorii
    • 6.1.2. Obligaţia de a exercita contraordinul
    • 6.1.3. Obligaţia de a respecta instrucţiunile comitentului în ceea ce priveşte alegerea traseului, mijloacelor şi modalităţilor de transport al mărfii
    • 6.1.4. Obligaţia de a acţiona în interesul comitentului în ceea ce priveşte alegerea traseului, mijloacelor şi modalităţilor de transport al mărfii
    • 6.1.5. Obligaţia de predare a bunurilor la locul de destinaţie
    • 6.1.6. Obligaţia de a asigura bunurile ce fac obiectul transportului
    • 6.1.7. Obligaţia de a preda comitentului premiile, bonificaţiile şi reducerile tarifelor obţinute de expeditor
   • 6.2. Obligaţiile comitentului
    • 6.2.1. Obligaţia de a plăti comisionul datorat expeditorului
    • 6.2.2. Obligaţia de a plăti contravaloarea prestaţiilor accesorii şi a cheltuielilor efectuate în vederea realizării acestor prestaţii
  • § 7. Denunţarea unilaterală a contractului de expediţie
   • 7.1. Natura juridică a revocării
   • 7.2. Exercitarea dreptului de a revoca (denunţa unilateral) contractul de expediţie
  • § 8. Angajarea răspunderii contractuale fundamentate pe contractul de expediţie
   • 8.1. Situaţiile care pot antrena răspunderea expeditorului pentru faptele altei persoane
   • 8.2. Situaţia asumării obligaţiei de predare a bunurilor la destinaţie
   • 8.3. Situaţia neglijenţei în executarea expediţiei
   • 8.4. Situaţia nerespectării indicaţiilor comitentului referitoare la modul de transport
   • 8.5. Termenul de prescripţie pentru acţiunile derivând din contractul de expediţie
  • § 9. JURISPRUDENŢĂ
 • Capitolul al IV-lea. Contractul de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern
  • § 1. Sediul materiei
  • § 2. Definiţia contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern
  • § 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern
   • 3.1. Transportatorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern
   • 3.2. Expeditorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern
  • § 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern
   • 4.1. Comandarea transportului de marfă pe căile ferate în trafic intern
   • 4.2. Încheierea propriu-zisă a contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern
    • 4.2.1. Predarea mărfii – condiţie specială de validitate a contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern
    • 4.2.2. Predarea documentului de transport – condiţie specială de validitate a contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern
  • § 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern
  • § 6. Efectele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern
   • 6.1. Obligaţiile principale ale expeditorului
    • 6.1.1. Obligaţia de a anexa, la scrisoarea de trăsură, documentele necesare pentru îndeplinirea oricăror formalităţi ce ar trebui realizate înainte de predarea mărfurilor
    • 6.1.2. Obligaţia de plată a prestaţiei de transport
   • 6.2. Obligaţiile principale ale transportatorului
    • 6.2.1. Obligaţia de a realiza transportul feroviar al mărfurilor
    • 6.2.2. Obligaţia de a conserva marfa
    • 6.2.3. Obligaţia de a ajunge la destinaţie cu respectarea termenului de executare a contractului de transport
    • 6.2.4. Obligaţia de a elibera expediţia
   • 6.3. Obligaţiile principale ale destinatarului
    • 6.3.1. Obligaţia de a achita creanţele ce decurg din contractul de transport
    • 6.3.2. Obligaţia de a descărca marfa din mijloacele de transport
    • 6.3.3. Obligaţia de a curăţa mijloacele de transport şi de a realiza toate celelalte operaţiuni menţionate în art. 52 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin O.G. nr. 7/2005
  • § 7. Modificarea contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern
   • 7.1. Modificarea contractului de transport de marfă pe căile ferate prin dispoziţii ulterioare
    • 7.1.1. Titularul dreptului de a modifica un contract de transport de marfă pe căile ferate prin dispoziţii ulterioare
    • 7.1.2. Conţinutul dreptului de a modifica un contract de transport de marfă pe căile ferate prin dispoziţii ulterioare
    • 7.1.3. Exercitarea dreptului de a modifica un contract de transport de marfă pe căile ferate prin dispoziţii ulterioare
   • 7.2. Împiedicarea la executarea transportului
    • 7.2.1. Modificarea contractului de transport în caz de împiedicare relativă la executarea transportului
    • 7.2.2. Modificarea contractului de transport în caz de împiedicare absolută la executarea transportului
  • § 8. Răspunderea contractuală a operatorului de transport feroviar
   • 8.1. Răspunderea operatorului de transport feroviar pentru pierderea mărfurilor
   • 8.2. Răspunderea operatorului de transport pentru avarierea mărfurilor
   • 8.3. Răspunderea pentru depăşirea termenului de executare a contractului de transport
  • § 9. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a operatorului de transport feroviar
  • § 10. JURISRUDENŢĂ
 • Capitolul al V-lea. Contractul de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern
  • § 1. Sediul materiei
  • § 2. Definiţia contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern
  • § 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern
   • 3.1. Transportatorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern
   • 3.2. Expeditorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern
  • § 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern
  • § 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern
  • § 6. Efectele contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern
   • 6.1. Obligaţiile principale ale expeditorului
    • 6.1.1. Obligaţia de a ambala marfa ce urmează a fi transportată
    • 6.1.2. Obligaţia de predare a mărfii ce urmează a fi transportată
    • 6.1.3. Obligaţia de a întocmi şi preda documentul de transport
    • 6.1.4. Obligaţia de a furniza documentele şi informaţiile necesare îndeplinirii formalităţilor vamale şi altor categorii de formalităţi
    • 6.1.5. Obligaţia de plată a preţului
   • 6.2. Obligaţiile principale ale transportatorului
    • 6.2.1. Obligaţia de a prelua mărfurile ce urmează a fi transportate
    • 6.2.2. Obligaţia de a verifica starea aparentă a mărfurilor şi a ambalajului, precum şi de a verifica exactitatea menţiunilor din scrisoarea de trăsură referitoare la numărul de colete, la marcajul şi numerele lor
    • 6.2.3. Obligaţia de a completa scrisoarea de trăsură
    • 6.2.4. Obligaţia de a transporta marfa
    • 6.2.5. Obligaţia de a conserva marfa de la momentul primirii acesteia şi până la momentul eliberării sale
    • 6.2.6. Obligaţia de a efectua transportul în interiorul termenelor convenite de părţi sau al unui termen rezonabil
    • 6.2.7. Obligaţia de a îndeplini formalităţile vamale şi alte categorii de formalităţi
    • 6.2.8. Obligaţia de a elibera marfa, adică de a preda marfa şi al doilea exemplar al scrisorii de trăsură destinatarului
   • 6.3. Principalele obligaţii ale destinatarului
    • 6.3.1. Obligaţia de a plăti creanţele care rezultă din scrisoarea de trăsură
  • § 7. Modificarea contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern
   • 7.1. Modificarea contractului de transport de mărfuri pe căile rutiere prin dispoziţii ulterioare
    • 7.1.1. Titularul dreptului de a modifica un contract de transport de mărfuri pe căile rutiere prin dispoziţii ulterioare
    • 7.1.2. Conţinutul dreptului de a modifica un contract de transport de mărfuri pe căile rutiere prin dispoziţii ulterioare
    • 7.1.3. Exercitarea dreptului de a modifica un contract de transport de mărfuri pe căile rutiere prin dispoziţii ulterioare
   • 7.2. Împiedicarea la executarea transportului
    • 7.2.1. Modificarea contractului de transport în caz de împiedicare relativă la executarea transportului
    • 7.2.2. Modificarea contractului de transport în caz de împiedicare absolută la executarea transportului
  • § 8. Răspunderea contractuală a operatorului de transport rutier
   • 8.1. Răspunderea operatorului de transport rutier pentru pierderea mărfurilor
   • 8.2. Răspunderea operatorului de transport rutier pentru avarierea mărfurilor
   • 8.3. Răspunderea operatorului de transport rutier pentru nerespectarea termenului de transport
  • § 9. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a operatorului de transport rutier
  • § 10. JURISPRUDENŢĂ
 • Capitolul al VI-lea. Contractul de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional
  • § 1. Sediul materiei
  • § 2. Definiţia contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional
  • § 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional
   • 3.1. Cărăuşul – parte la contractul de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional
   • 3.2. Încărcătorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional
  • § 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional
   • 4.1. Condiţii de validitate ale contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional
   • 4.2. Proba contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional
  • § 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional
  • § 6. Efectele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional
   • 6.1. Obligaţiile principale ale încărcătorului
    • 6.1.1. Obligaţia de a preda marfa ce urmează a fi transportată
    • 6.1.2. Obligaţia de a plăti navlul
   • 6.2. Principalele obligaţii ale cărăuşului
    • 6.2.1. Obligaţia de luare în primire a mărfii ce urmează a fi transportată
    • 6.2.2. Obligaţia de conservare a mărfii
    • 6.2.3. Obligaţia de a realiza deplasarea mărfii cu respectarea termenului stabilit
    • 6.2.4. Obligaţia de livrare a mărfii
   • 6.3. Principalele obligaţii ale destinatarului
    • 6.3.1. Obligaţia de a plăti navlul
  • § 7. Răspunderea contractuală a cărăuşului
   • 7.1. Răspunderea cărăuşului pentru pierderea mărfurilor
   • 7.2. Răspunderea pentru avarierea mărfurilor
   • 7.3. Răspunderea pentru întârzierea la livrarea mărfurilor
  • § 8. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a cărăuşului
  • § 9. Contractul de transport de mărfuri pe căile maritime şi contractul de navlosire a navei maritime
   • 9.1. Contractul de navlosire a navei maritime. Sediul materiei
   • 9.2. Contractul de navlosire a navei maritime. Definiţie generală. Tipuri de contracte
   • 9.3. Principalele efecte juridice ale contractului de navlosire a navei maritime
   • 9.4. Relaţia dintre contractul de transport de mărfuri pe căile maritime şi contractul de navlosire a navei maritime
  • § 10. JURISPRUDENŢĂ
 • Capitolul al VII-lea. Contractul de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional
  • § 1. Sediul materiei
  • § 2. Definiţia contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional
  • § 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional
   • 3.1. Transportatorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional
   • 3.2. Expeditorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional
  • § 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional
   • 4.1. Condiţii de validitate ale contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional
   • 4.2. Proba contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional
  • § 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional
  • § 6. Efectele contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional
   • 6.1. Obligaţiile principale ale expeditorului
    • 6.1.1. Obligaţia de predare a mărfii ce urmează a fi transportată
    • 6.1.2. Obligaţia de a întocmi şi preda documentul de transport
    • 6.1.3. Obligaţia de a furniza documentele şi informaţiile necesare îndeplinirii formalităţilor vamale şi altor categorii de formalităţi
    • 6.1.4. Obligaţia de plată a preţului
   • 6.2. Obligaţiile principale ale transportatorului
    • 6.2.1. Obligaţia de a prelua mărfurile ce urmează a fi transportate
    • 6.2.2. Obligaţia de a verifica starea aparentă a mărfurilor
    • 6.2.3. Obligaţia de a întocmi chitanţa de primire a mărfii
    • 6.2.4. Obligaţia de a transporta marfa
    • 6.2.5. Obligaţia de a conserva marfa în timpul transportului
    • 6.2.6. Obligaţia de a efectua transportul în interiorul termenului convenit de părţi
    • 6.2.7. Obligaţia de a îndeplini formalităţile vamale şi alte categorii de formalităţi
    • 6.2.8. Obligaţia de a livra marfa
   • 6.3. Principalele obligaţii ale destinatarului
    • 6.3.1. Obligaţia de a plăti costurile aferente transportului
  • § 7. Modificarea contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional
   • 7.1. Titularul dreptului de a modifica un contract de transport de mărfuri pe căile aeriene prin dispoziţii ulterioare
   • 7.2. Conţinutul dreptului de a modifica un contract de transport de mărfuri pe căile aeriene prin dispoziţii ulterioare
   • 7.3. Exercitarea dreptului de a modifica un contract de transport de mărfuri pe căile aeriene prin dispoziţii ulterioare
  • § 8. Răspunderea contractuală a transportatorului aerian
   • 8.1. Răspunderea transportatorului pentru pierderea mărfurilor
   • 8.2. Răspunderea transportatorului aerian pentru avarierea mărfurilor
   • 8.3. Răspunderea transportatorului aerian pentru nerespectarea termenului de transport
  • § 9. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a transportatorului aerian
  • § 10. JURISPRUDENŢĂ
 • Capitolul al VIII-lea. Contractul de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional
  • § 1. Sediul materiei
  • § 2. Definiţia contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional
  • § 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional
   • 3.1. Transportatorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional
   • 3.2. Expeditorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional
  • § 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional
   • 4.1. Condiţii de validitate ale contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional
   • 4.2. Proba contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional
  • § 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional
  • § 6. Efectele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional
   • 6.1. Obligaţiile principale ale expeditorului
    • 6.1.1. Obligaţia de a furniza transportatorului anumite indicaţii referitoare la mărfurile ce urmează a fi transportate
    • 6.1.2. Obligaţia de a preda transportatorului documentele ce trebuie să însoţească marfa ce urmează a fi transportată
    • 6.1.3. Obligaţia de a preda marfa ce urmează a fi transportată
    • 6.1.4. Obligaţia de a ambala marfa ce urmează a fi transportată
    • 6.1.5. Obligaţia de a marca şi eticheta în mod corespunzător marfa ce urmează a fi transportată
    • 6.1.6. Obligaţia de a încărca, arima şi cala mărfurile ce urmează a fi transportate
    • 6.1.7. Obligaţia de a plăti sumele datorate, prevăzute în contractul de transport
   • 6.2. Principalele obligaţii ale transportatorului
    • 6.2.1. Obligaţia de a pune la dispoziţie o navă aptă să efectueze transportul convenit
    • 6.2.2. Obligaţia de luare în primire a mărfii ce urmează a fi transportată
    • 6.2.3. Obligaţia de conservare a mărfii
    • 6.2.4. Obligaţia de a realiza deplasarea de marfă cu respectarea termenului stabilit
    • 6.2.5. Obligaţia de livrare a mărfii
   • 6.3. Principalele obligaţii ale destinatarului
    • 6.3.1. Obligaţia de a plăti navlul şi alte creanţe
  • § 7. Modificarea contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional
   • 7.1. Modificarea contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional prin dispoziţii ulterioare
    • 7.1.1. Titularul dreptului de a modifica un contract de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional prin dispoziţii ulterioare
    • 7.1.2. Conţinutul dreptului de a modifica un contract de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional prin dispoziţii ulterioare
    • 7.1.3. Exercitarea dreptului de a modifica un contract de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional prin dispoziţii ulterioare
   • 7.2. Împiedicarea la executarea transportului
  • § 8. Răspunderea contractuală a transportatorului întemeiată pe contractul de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional
   • 8.1. Răspunderea transportatorului pentru pierderea mărfurilor
   • 8.2. Răspunderea pentru avarierea mărfurilor
   • 8.3. Răspunderea pentru întârzierea la livrarea mărfurilor
  • § 9. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a transportatorului
  • § 10. JURISPRUDENŢĂ
 • Bibliografie
Detalii tehnice
Data Aparitiei 14 mar. 2017
Categorie generala Cursuri, seminarii, teste
Numar Pagini 288
Format 145x205 mm
Editie a 2-a
Format Carte brosata