Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul la viata privata si de familie. Jurisprudenta C.E.D.O.

ISBN/ISSN: 978-606-678-042-1
Editura: Hamangiu
27,94 lei
16,76 lei
Disponibilitate: Aceasta carte este indisponibila si nu poate fi comandata

Seria consacrata jurisprudentei C.E.D.O. continua cu prezentarea deciziilor privitoare la viata privata si de familie. Acest domeniu acopera o multitudine de situatii, extrem de diferite intre ele, de la dreptul la protectia datelor cu caracter personal catre dreptul de a nu ti se tulbura folosinta domiciliului. Jurisprudenta Curtii in materie este extrem de bogata din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ, de aceea, am incercat sa selectam cele mai importante decizii si hotarari pronuntate in ultimii cinci ani de catre instanta europeana.

Pentru a oferi persoanelor interesate informatii utile si rapide, hotararile prezentate au fost clasificate dupa domeniul de incidenta, insistandu-se pe aspectele cele mai relevante ale hotararilor si deciziilor Curtii de la Strasbourg.

Radu Chirita

 • Capitolul I. Domeniul de aplicabilitate al art. 8 din Convenţie
  • 1. Imposibilitatea retractării recunoaşterii de paternitate după expirarea termenului prevăzut de lege [cauza Kňákal c. Republicii Cehe, Decizia din 8 ianuarie 2007 (Secţia a V-a) (cererea nr. 39277/06)]
  • 2. Necesitatea acordului tatălui pentru depozitarea continuă şi implantarea unor ovule fertilizate [cauza Evans c. Regatului Unit, Hotărârea din 10 aprilie 2007 (Marea Cameră) (cererea nr. 6339/05)]
  • 3. Condamnare penală pentru distrugerea unor câmpuri de culturi modificate genetic [cauza Hubert Caron şi alţii c. Franţei, Decizia din 29 iunie 2010 (Secţia a V-a) (cererea nr. 48629/08)]
  • 4. Acţiune în despăgubiri împotriva unui terţ pentru moartea logodnicei reclamantului [cauza Hofmann c. Germaniei, Decizia din 23 februarie 2010 (Secţia a V-a) (cererea nr. 1289/09)]
  • 5. Dreptul la viaţă privată. Dreptul de a lua parte la viaţa publică în calitate de politician [cauza Misick c. Regatului Unit, Decizia din 16 octombrie 2012 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 10781/10)]
 • Capitolul al II-lea. Conţinutul dreptului la viaţă privată
  • §1. Dreptul la intimitate. Supravegherea secretă a persoanei
   • 6. Competenţa de a opri şi a percheziţiona indivizii fără a exista suspiciunea rezonabilă că a fost comisă o infracţiune [cauza Gillan şi Quinton c. Regatului Unit, Hotărârea din 12 ianuarie 2010 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 4158/05)]
   • 7. Nerespectarea măsurilor procedurale de protecţie în căutarea şi confiscarea de date electronice de pe calculatorul unui avocat [cauza Wieser şi Bicos Beteiligungen GmbH c. Austriei, Hotărârea din 16 octombrie 2007 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 74336/01)]
   • 8. Fotografierea unui nou-născut fără acordul părinţilor şi reţinerea negativelor [cauza Reklos şi Davourlis c. Greciei, Hotărârea din 15 ianuarie 2009 (Secţia I) (cererea nr. 1234/05)]
   • 9. Absenţa unor prevederi clare de incriminare a faptei de filmare clandestină a unui minor dezbrăcat [cauza E.S. c. Suediei, Hotărârea din 21 iunie 2012 (Secţia a V-a) (cererea nr. 5786/08)]
   • 10. Dezvăluirea în presă a fotografiei unui acuzat penal. Lipsa unui scop legitim [cauza Khuzhin şi alţii c. Rusiei, Hotărârea din 23 octombrie 2008 (Secţia I) (cererea nr. 13470/02)]
   • 11. Publicarea într-un cotidian naţional de mare tiraj a adresei exacte de domiciliu a unei actriţe celebre [cauza Alkaya c. Turciei, Hotărârea din 9 octombrie 2012 (Secţia a II-a) (cererea nr. 42811/06)]
   • 12. Difuzarea unor secvenţe video înfăţişând cinci femei într-o saună în compania unor poliţişti. Insuficienţa cuantumului despăgubirilor acordate [cauza Avram şi alţii c. Republicii Moldova, Hotărârea din 5 iulie 2011 (Secţia a III-a) (cererea nr. 41588/05)]
   • 13. Garanţii ale legislaţiei naţionale privind interceptarea comunicaţiilor interne [cauza Kennedy c. Regatului Unit, Hotărârea din 18 mai 2010 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 26839/05)]
   • 14. Lege care permite interceptarea comunicaţiilor, neclară şi lipsită de garanţii adecvate. Încălcarea dispoziţiilor Convenţiei [cauza Iordachi şi alţii c. Republicii Moldova, Hotărârea din 10 februarie 2009 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 25198/02)]
   • 15. Încălcări ale Convenţiei în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie, interceptarea convorbirilor telefonice, exerciţiul drepturilor părinteşti ale unui magistrat condamnat pentru trafic de influenţă [cauza Viorel Burzo c. României, Hotărârea din 30 iunie 2009 (Secţia a III-a) (cererea nr. 75109/01)]
   • 16. Interceptarea comunicaţiilor externe ale unor organizaţii pentru protejarea libertăţilor civile, în baza unui mandat emis discreţionar [cauza Liberty şi alţii c. Regatului Unit, Hotărârea din 1 iulie 2008 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 58243/00)]
   • 17. Asociaţie care pretinde că este direct afectată de o lege care permite folosirea măsurilor de supraveghere secretă. Aplicabilitatea art. 8 din Convenţie [cauza Asociaţia pentru integrare europeană şi drepturile omului şi Ekimdzhiev c. Bulgariei, Hotărârea din 28 iunie 2007 (Secţia a V-a) (cererea nr. 62540/00)]
   • 18. Monitorizarea de către poliţie a reclamantului pe temeiul apartenenţei acestuia la o organizaţie de protecţie a drepturilor omului [cauza Shimovolos c. Rusiei, Hotărârea din 21 iunie 2011 (Secţia I) (cererea nr. 30194/09)]
   • 19. Monitorizarea fără o bază legală a telefonului şi a e-mailului unui angajat al statului, precum şi a folosirii internetului de către acesta [cauza Copland c. Regatului Unit, Hotărârea din 3 aprilie 2007 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 62617/00)]
   • 20. Supravegherea video a unei casiere dintr-un supermarket, suspectată de furt. Inexistenţa atingerii dreptului său la viaţă privată [cauza Köpke c. Germaniei, Decizia din 5 octombrie 2010 (Secţia a V-a) (cererea nr. 420/07)]
   • 21. Interceptarea convorbirilor telefonice în lipsa unei autorizaţii date de către procuror şi a unei legislaţii care să ofere suficiente garanţii împotriva aplicării arbitrare [cauza Dumitru Popescu c. României (nr. 2), Hotărârea din 26 aprilie 2007 (Secţia a III-a) (cererea nr. 71525/01)]
   • 22. Interceptarea şi înregistrarea conversaţiei cu un dispozitiv de emisie radio în timpul unei operaţiuni sub acoperire a poliţiei. Inexistenţa garanţiilor procedurale [cauza Bykov c. Rusiei, Hotărârea din 10 martie 2009 (Marea Cameră) (cererea nr. 4378/02)]
   • 23. Utilizarea ca probe a unei liste a convorbirilor telefonice şi a unei înregistrări obţinute prin intermediul unui dispozitiv de interceptare montat pe corpul unei persoane [cauza Heglas c. Republicii Cehe, Hotărârea din 1 martie 2007 (Secţia a V-a) (cererea nr. 5935/02)]
   • 24. Acordarea de asistenţă tehnică de către poliţie unui individ care dorea să îşi înregistreze conversaţiile [cauza Van Vondel c. Olandei, Hotărârea din 25 octombrie 2007 (Secţia a III-a) (cererea nr. 38258/03)]
   • 25. Inefectivitatea procedurii de acces la dosarele fostei securităţi [cauza Haralambie c. României, Hotărârea din 27 octombrie 2009 (Secţia a III-a) (cererea nr. 21737/03)]
   • 26. Condamnarea României ca urmare gestionării de către autorităţile statului a evenimentelor legate de căderea şefului de stat în decembrie 1989 [cauza Asociaţia 21 decembrie 1989 şi alţii c. României, Hotărârea din 24 mai 2011 (Secţia a III-a) (cererile nr. 33810/07 şi nr. 18817/08)]
   • 27. Despăgubiri insuficiente în cazul încălcării dreptului la viaţă privată [cauza Armonienė c. Lituaniei şi cauza Biriuk c. Lituaniei, Hotărârile din 25 noiembrie 2008 (Secţia a II-a) (cererile nr. 36919/02 şi nr. 23373/03)]
  • §2. Protecţia datelor cu caracter personal
   • 28. Protecţia insuficientă faţă de un acces neautorizat a datelor medicale ale unei persoane diagnosticate cu virusul HIV [cauza I c. Finlandei, Hotărârea din 17 iulie 2008 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 20511/03)]
   • 29. Divulgarea, în cadrul unui proces civil, a identităţii unei persoane infectate cu virusul HIV [cauza C.C. c. Spaniei, Hotărârea din 6 octombrie 2009 (Secţia a III-a) (cererea nr. 1425/06)]
   • 30. Imposibilitatea fotocopierii dosarului medical de către foste paciente ale secţiei de obstetricăginecologie [cauza K.M. şi alţii c. Slovaciei, Hotărârea din 28 aprilie 2009 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 32881/04)]
   • 31. Păstrarea de către poliţie a unor evidenţe incorecte şi înaintarea lor către instanţa de judecată [cauza Cemalettin Canlı c. Turciei, Hotărârea din 18 noiembrie 2008 (Secţia a II-a) (cererea nr. 22427/04)]
   • 32. Păstrarea amprentelor digitale şi a probelor ADN în cazul persoanelor care nu au fost condamnate [cauza S. şi Marper c. Regatului Unit, Hotărârea din 4 decembrie 2008 (Marea Cameră) (cererile nr. 30562/04 şi nr. 30566/04)]
   • 33. Introducerea reclamantului într-o bază de date cu privire la persoanele condamnate pentru săvârşirea de infracţiuni sexuale [cauza Gardel c. Franţei, Hotărârea din 17 decembrie 2009 (Secţia a V-a) (cererea nr. 16428/05)]
   • 34. Condamnarea penală a unui profesor universitar pentru refuzul de a se conforma unei decizii judiciare prin care s-a dispus accesul la anumite date din cadrul unui proiect de cercetare [cauza Gillberg c. Suediei, Hotărârea din 3 aprilie 2012 (Marea Cameră) (cererea nr. 41723/06)]
   • 35. Divulgarea unor informaţii confidenţiale de către un spital public privind o minoră care a solicitat întreruperea sarcinii ce a rezultat în urma unui viol [cauza P. şi S. c. Poloniei, Hotărârea din 30 octombrie 2012 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 57375/08)]
  • §3. Dreptul de a avea şi de a menţine legături cu alte persoane
   • 36. Pretinsul refuz al autorităţilor naţionale de a se conforma unei decizii pronunţate anterior de Curte privind custodia copiilor. Plângere respinsă ca nefondată [cauza Haase şi alţii c. Germaniei, Decizia din 12 februarie 2008 (Secţia a V-a) (cererea nr. 34499/04)]
   • 37. Interzicerea exercitării unei noi acţiuni de divorţ în termen de 3 ani de la respingerea cererii iniţiale, întemeiată pe alte motive. Expirarea termenului în care se putea introduce [cauza Karakaya (Yalçın) c. Turciei, Decizia din 5 iunie 2007 (Secţia a II-a) (cererea nr. 29586/03)]
   • 38. Imposibilitatea de a porni o acţiune privind paternitatea, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie [cauza Phinikaridou c. Ciprului, Hotărârea din 20 decembrie 2007 (Secţia I) (cererea nr. 23890/02)]
   • 39. Refuzul instanţelor interne de a ordona unui copil şi mamei sale să se supună unui test ADN, pentru a stabili în mod ştiinţific paternitatea unui bărbat recunoscută anterior în fapt de către instanţă [cauza I.L.V. c. României, Decizia din 24 august 2010 (Secţia a III-a) (cererea nr. 4901/04)]
   • 40. Nerespectarea rolului activ al instanţei. Încălcarea prevederilor art. 8 din Convenţie [cauza A.M.M. c. României, Hotărârea din 14 februarie 2012 (Secţia a III-a) (cererea nr. 2151/10)]
   • 41. Imposibilitatea unei persoane abandonate la naştere de a avea acces la informaţii confidenţiale sau de a cere dezvăluirea identităţii mamei sub rezerva acordului acesteia [cauza Godelli c. Italiei, Hotărârea din 25 septembrie 2012 (Secţia a II-a) (cererea nr. 33783/09)]
   • 42. Refuzul de a acorda efecte juridice unei hotărâri judecătoreşti de adopţie pronunţate de o instanţă străină în favoarea unei mame singure [cauza Wagner şi J.M.W.L. c. Luxemburgului, Hotărârea din 28 iunie 2007 (Secţia I) (cererea nr. 76240/01)]
   • 43. Excluderea din procedura de adopţie a fiicei sale a unei persoane care a fost pusă sub interdicţie [cauza X c. Croaţiei, Hotărârea din 17 iulie 2008 (Secţia I) (cererea nr. 11223/04)]
   • 44. Refuzul de a acorda unei femei dreptul de a adopta copilul concubinei sale. Inexistenţa unei discriminări [cauza Gas şi Dubois c. Franţei, Hotărârea din 15 martie 2012 (Secţia a V-a) (cererea nr. 25951/07)]
   • 45. Adopţia unui copil ca urmare a deportării mamei, în ciuda opoziţiei tatălui [cauza K.A.B. c. Spaniei, Hotărârea din 10 aprilie 2012 (Secţia a III-a) (cererea nr. 59819/08)]
   • 46. Imposibilitatea de a adopta un copil străin din cauza faptului că legea aplicabilă în ţara lui de origine interzicea procedura adopţiei [cauza Harroudj c. Franţei, Hotărârea din 4 octombrie 2012 (Secţia a V-a) (cererea nr. 43631/09)]
   • 47. Imposibilitatea unui deţinut de a-şi suna concubina, pe motiv că nu era căsătorit cu aceasta [cauza Petrov c. Bulgariei, Hotărârea din 22 mai 2008 (Secţia a V-a) (cererea nr. 15197/02)]
   • 48. Persoană deţinută în regim special de securitate, aflată în imposibilitate de a-şi vedea familia [cauzele Piechowicz c. Poloniei şi Horych c. Poloniei, Hotărârile din 17 aprilie 2012 (Secţia a IV-a) (cererile nr. 20071/07 şi nr. 13621/08)]
  • §4. Interdicţia unor expulzări
   • 49. Lipsa unor garanţii procedurale în cadrul procedurilor de expulzare [cauza Liu şi Liu c. Rusiei, Hotărârea din 6 decembrie 2007 (Secţia I) (cererea nr. 42086/05)]
   • 50. Expulzarea nemotivată a unui străin, având drept consecinţă separarea acestuia de familia sa [cauza C.G. şi alţii c. Bulgariei, Hotărârea din 24 aprilie 2008 (Secţia a V-a) (cererea nr. 1365/07)]
   • 51. Refuzul de a acorda azil politic, pe motiv că reclamanţii nu au solicitat protecţia autorităţilor în ţara de origine împotriva unor acte comise de persoane fizice [cauza A.M. şi alţii c. Suediei, Decizia din 16 iunie 2009 (Secţia a III-a) (cererea nr. 38813/08)]
   • 52. Ordin de deportare împotriva unui imigrant ilegal. Incidenţa art. 8 din Convenţie [cauza Gezginci c. Elveţiei, Hotărârea din 9 decembrie 2010 (Secţia I) (cererea nr. 16327/05)]
   • 53. Expulzarea nelegală a reclamantului şi interdicţia vizitelor familiale pe perioada detenţiei [cauza Estrikh c. Letoniei, Hotărârea din 18 ianuarie 2007 (Secţia a III-a) (cererea nr. 73819/01)]
   • 54. Legalitatea unui decret de expulzare [cauza Musa şi alţii c. Bulgariei, Hotărârea din 11 ianuarie 2007 (Secţia a V-a) (cererea nr. 61259/00)]
   • 55. Refuzul de a reînnoi paşaportul unui expatriat pentru o lungă perioadă, în scopul de a-l forţa să se întoarcă acasă pentru a fi judecat [cauza M. c. Elveţiei, Hotărârea din 26 aprilie 2011 (Secţia a II-a) (cererea nr. 41199/06)]
   • 56. Refuzul reînnoirii permisului de şedere al unui minor trimis în străinătate de către părinţi împotriva voinţei sale [cauza Osman c. Danemarcei, Hotărârea din 14 iunie 2011 (Secţia I) (cererea nr. 38058/09)]
   • 57. Expulzarea unui rezident pe termen lung, în urma unei serii de condamnări penale [cauza Samsonnikov c. Estoniei, Hotărârea din 3 iulie 2012 (Secţia I) (cererea nr. 52178/10)]
   • 58. Emiterea unui ordin de expulzare din cauza unor infracţiuni de natură non-violentă comise în timpul minorităţii [cauza Maslov c. Austriei, Hotărârea din 23 iunie 2008 (Marea Cameră) (cererea nr. 1638/03)]
   • 59. Deportare propusă în urma săvârşirii unei infracţiuni ca minor, în ciuda comportamentului exemplar ulterior [cauza A.A. c. Regatului Unit, Hotărârea din 20 septembrie 2011 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 8000/08)]
   • 60. Deportarea unui imigrant pentru săvârşirea unor infracţiuni grave [cauza Mutlag c. Germaniei, Hotărârea din 25 martie 2010 (Secţia a V-a) (cererea nr. 40601/05)]
   • 61. Nereglementarea condiţiilor de şedere a persoanelor care au fost „şterse” din registrul rezidenţilor permanenţi, ulterior declarării independenţei statului sloven [cauza Kurić şi alţii c. Sloveniei, Hotărârea din 26 iunie 2012 (Marea Cameră) (cererea nr. 26828/06)]
  • §5. Dreptul la viaţă profesională
   • 62. Revocarea din funcţie a unui magistrat, motivată parţial de conduita sa în cadrul vieţii private [cauza Özpınar c. Turciei, Hotărârea din 19 octombrie 2010 (Secţia a II-a) (cererea nr. 20999/04)]
   • 63. Finalizarea stagiaturii, urmată de respingerea cererii de înscriere la examenele pentru obţinerea calităţii de avocat definitiv, pe temei de naţionalitate [cauza Bigaeva c. Greciei, Hotărârea din 28 mai 2009 (Secţia I) (cererea nr. 26713/05)]
   • 64. Concedierea pentru adulter a angajaţilor bisericii [cauzele Obst c. Germaniei şi Schüth c. Germaniei, Hotărârile din 23 septembrie 2010 (Secţia a V-a) (cererile nr. 425/03 şi nr. 1620/03)]
   • 65. Decizia de a nu reînnoi contractul de profesor al unui preot căsătorit, adept al „Mişcării pro-celibat opţional”. Principiul libertăţii religiei [cauza Fernández Martínez c. Spaniei, Hotărârea din 15 mai 2012 (Secţia a III-a) (cererea nr. 56030/07)]
  • §6. Inviolabilitatea corespondenţei
   • 66. Corespondenţa dintre un deţinut şi avocatul său, reţinută de conducerea închisorii [cauza Ekinci şi Akalın c. Turciei, Hotărârea din 30 ianuarie 2007 (Secţia a II-a) (cererea nr. 77097/01)]
   • 67. Sancţiune disciplinară minoră suportată ca urmare a încălcării unei reguli privind regimul de detenţie [cauza Puzinas c. Lituaniei (nr. 2), Hotărârea din 9 ianuarie 2007 (Secţia a II-a) (cererea nr. 63767/00)]
   • 68. Supravegherea corespondenţei unui deţinut cu medicul de specialitate care îi monitoriza starea de sănătate [cauza Szuluk c. Regatului Unit, Hotărârea din 2 iunie 2009 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 36936/05)]
   • 69. Refuzul autorităţilor penitenciarului de a trimite scrisorile deţinuţilor, scrise în limba kurdă, membrilor familiilor acestora [cauza Mehmet Nuri Özen şi alţii c. Turciei, Hotărârea din 11 ianuarie 2011 (Secţia a II-a) (cererea nr. 15672/08)]
   • 70. Difuzarea unor convorbiri telefonice ale unui politician în timpul procedurilor de la Curtea Constituţională [cauza Drakšas c. Lituaniei, Hotărârea din 31 iulie 2012 (Secţia a II-a) (cererea nr. 36662/04)]
  • §7. Dreptul de a dispune de propria persoană
   • 71. Restricţii privind avortul în Irlanda [cauza A, B şi C c. Irlandei, Hotărârea din 16 decembrie 2010 (Marea Cameră) (cererea nr. 25579/05)]
   • 72. Refuzul de a efectua un avort în scop terapeutic, în ciuda riscului de deteriorare gravă a vederii mamei [cauza Tysiąc c. Poloniei, Hotărârea din 20 martie 2007 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 5410/03)]
   • 73. Privarea de dreptul la asistenţă medicală în cazul naşterilor la domiciliu. Răspunderea penală a cadrelor medicale [cauza Ternovszky c. Ungariei, Hotărârea din 14 decembrie 2010 (Secţia a II-a) (cererea nr. 67545/09)]
   • 74. Sterilizarea unei femei de etnie romă, fără consimţământul ei dat în cunoştinţă de cauză [cauza V.C. c. Slovaciei, Hotărârea din 8 noiembrie 2011 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 18968/07)]
   • 75. Refuzul de a aproba inseminarea artificială pentru a permite unui deţinut să conceapă un copil [cauza Dickson c. Regatului Unit, Hotărârea din 4 decembrie 2007 (Marea Cameră) (cererea nr. 44362/04)]
   • 76. Interzicerea utilizării de ovule şi spermă de la donatori pentru fertilizarea in vitro [cauza S.H. şi alţii c. Austriei, Hotărârea din 3 noiembrie 2011 (Marea Cameră) (cererea nr. 57813/00)]
   • 77. Persoană declarată incapabilă prin hotărâre judecătorească. Imposibilitatea acesteia de a ataca decizia instanţei şi internarea sa într-un spital de psihiatrie. Încălcarea drepturilor garantate de Convenţie [cauza Chtoukatourov c. Rusiei, Hotărârea din 27 martie 2008 (Secţia I) (cererea nr. 44009/05)]
   • 78. Administrarea forţată de medicamente în cazul pacientului internat într-un spital de boli mintale [cauza X c. Finlandei, Hotărârea din 3 iulie 2012 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 34806/04)]
   • 79. Decizia statului de a nu pune în aplicare un program de schimb de seringi destinat consumatorilor de droguri din penitenciare, cu scopul de a preveni riscul unor infecţii. Inexistenţa unei încălcări a art. 8 din Convenţie [cauza Shelley c. Regatului Unit, Decizia din 4 ianuarie 2008 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 23800/06)]
   • 80. Refuzul de a furniza medicamente pentru suicidul asistat al unui pacient cu probleme mentale [cauza Haas c. Elveţiei, Hotărârea din 20 ianuarie 2011 (Secţia I) (cererea nr. 31322/07)]
   • 81. Refuzul instanţelor judecătoreşti germane de a analiza temeinicia cererii reclamantului a cărui soţie s-a sinucis în Elveţia, după ce a încercat fără succes să obţină autorizaţie pentru procurarea unei doze letale de medicamente în Germania [cauza Koch c. Germaniei, Hotărârea din 19 iulie 2012 (Secţia a V-a) (cererea nr. 497/09)]
  • §8. Dreptul la integritate corporală
   • 82. Absenţa unor garanţii pentru repararea prejudiciul corporal cauzat de o eroare medicală într-un spital public [cauza Codarcea c. României, Hotărârea din 2 iunie 2009 (Secţia a III-a) (cererea nr. 31675/04)]
   • 83. Punerea defectuoasă în aplicare a mecanismelor dreptului penal în ceea ce priveşte acuzaţiile de vătămare corporală şi ameninţare [cauza Sandra Janković c. Croaţiei, Hotărârea din 5 martie 2009 (Secţia I) (cererea nr. 38478/05)]
   • 84. Nerespectarea obligaţiei pozitive de a proteja o persoană de comportamentul violent al fostului soţ [cauza Hajduová c. Slovaciei, Hotărârea din 30 noiembrie 2010 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 2660/03)]
   • 85. Obligaţia pozitivă a autorităţilor interne de a pune în aplicare deciziile judiciare ce vizau protejarea unei persoane împotriva soţului violent. Neîndeplinire [cauza A c. Croaţiei, Hotărârea din 14 octombrie 2010 (Secţia I) (cererea nr. 55164/08)]
   • 86. Violenţă între elevi în mediul şcolar [cauza Đurđević c. Croaţiei, Hotărârea din 19 iulie 2011 (Secţia I) (cererea nr. 52442/09)]
   • 87. Atac al câinilor vagabonzi asupra unei femei în vârstă, într-un oraş în care astfel de probleme sunt frecvente [cauza Georgel şi Georgeta Stoicescu c. României, Hotărârea din 26 iulie 2011 (Secţia a III-a) (cererea nr. 9718/03)]
  • §9. Dreptul la libertate sexuală
   • 88. Eşecul de a introduce prevederi legale care să permită unui transsexual să facă o operaţie de schimbare de sex şi să îşi schimbe sexul în documente oficiale [cauza L. c. Lituaniei, Hotărârea din 11 septembrie 2007 (Secţia a II-a) (cererea nr. 27527/03)]
   • 89. Activităţi sexuale desfăşurate într-un club de noapte şi pe internet. Concedierea persoanei în cauză [cauza Pay c. Regatului Unit, Decizia din 16 septembrie 2008 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 32792/05)]
   • 90. Condamnare pentru incest [cauza Stübing c. Germaniei, Hotărârea din 12 aprilie 2012 (Secţia a V-a) (cererea nr. 43547/08)]
  • §10. Dreptul la demnitate şi la imagine
   • 91. Absenţa oricăror prevederi legale referitoare la obligaţia ziarelor de a anunţa în avans publicarea detaliilor despre viaţa privată a unei persoane [cauza Mosley c. Regatului Unit, Hotărârea din 10 mai 2011 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 48009/08)]
   • 92. Respingerea unei plângeri de defăimare împotriva unui opozant politic, pe motiv că observaţiile pretinse ca defăimătoare reprezintă o judecată de valoare [cauza Karakó c. Ungariei, Hotărârea din 28 aprilie 2009 (Secţia a II-a) (cererea nr. 39311/05)]
   • 93. Publicarea într-un ziar a unor informaţii care permit identificare reclamantului şi calificarea lui ca principalul suspect într-un omor [cauza A. c. Norvegiei, Hotărârea din 9 aprilie 2009 (Secţia I) (cererea nr. 28070/06)]
   • 94. Examen ginecologic impus unei deţinute în absenţa unui consimţământ clar şi liber exprimat [cauza Juhnke c. Turciei, Hotărârea din 13 mai 2008 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 52515/99)]
   • 95. Primirea de mesaje nesolicitate prin e-mail şi decizia procurorului de a întrerupe acţiunea penală [cauza Muscio c. Italiei, Decizia din 13 noiembrie 2007 (Secţia a II-a) (cererea nr. 31358/03)]
   • 96. Publicarea unei scrisori prin care se acuză că s-ar fi întreprins acţiuni care echivalează cu infracţiuni penale [cauza Pfeifer c. Austriei, Hotărârea din 15 noiembrie 2007 (Secţia I) (cererea nr. 12556/03)]
   • 97. Încălcarea dreptului la imagine prin aspecte reţinute în hotărâri judecătoreşti [cauza Sanchez Cardenas c. Norvegiei, Hotărârea din 4 octombrie 2007 (Secţia I) (cererea nr. 12148/03)]
   • 98. Înmormântarea în groapa comunală a unui copil născut mort şi transportul acestuia la cimitir într-o camionetă obişnuită, fără consimţământul şi prezenţa mamei [cauza Hadri-Vionnet c. Elveţiei, Hotărârea din 14 februarie 2008 (Secţia a V-a) (cererea nr. 55525/00)]
   • 99. Afirmaţii fără dovezi ale unei reviste de satiră că un politician a aparţinut fostei securităţi [cauza Petrina c. României, Hotărârea din 14 octombrie 2008 (Secţia a III-a) (cererea nr. 78060/01)]
   • 100. Jurnalişti aduşi de poliţie să filmeze arestarea reclamantului, cu scopul de a difuza imaginile în mass-media [cauza Toma c. României, Hotărârea din 24 februarie 2009 (Secţia a III-a) (cererea nr. 42716/02)]
   • 101. Articol de presă şi emisiune televizată prin care a fost pusă în joc reputaţia unui om de afaceri [cauza Pipi c. Turciei, Decizia din 12 mai 2009 (Secţia a II-a) (cererea nr. 4020/03)]
   • 102. Restituirea despăgubirilor acordate pentru prejudiciile cauzate integrităţii psihice şi morale, precum şi reputaţiei reclamanţilor. Violarea art. 8 din Convenţie [cauza Taliadorou şi Stylianou c. Ciprului şi cauza Kyriakides c. Ciprului, Hotărârile din 16 octombrie 2008 (Secţia I) (cererile nr. 39627/05, nr. 39631/05 şi nr. 39058/05)]
   • 103. Eşecul de a obliga un furnizor de servicii să dezvăluie identitatea unei persoane căutate pentru postarea, pe un site internet de matrimoniale, a unei reclame indecente cu privire la un minor [cauza K.U. c. Finlandei, Hotărârea din 2 decembrie 2008 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 2872/02)]
   • 104. Articol de presă, bazat pe declaraţiile unui fost contabil, prin care soţia unui înalt magistrat a fost acuzată că ar fi fost implicată în operaţiuni ilegale în ceea ce priveşte o societate [cauza Polanco Torres şi Movilla Polanco c. Spaniei, Hotărârea din 21 septembrie 2010 (Secţia a III-a) (cererea nr. 34147/06)]
   • 105. Dezvăluirea unei rezoluţii a organelor de poliţie, care prevedea că reclamanta comisese o infracţiune, deşi nu se făcuse vreodată o anchetă penală împotriva ei [cauza Mikolajová c. Slovaciei, Hotărârea din 18 ianuarie 2011 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 4479/03)]
   • 106. Publicaţii care se presupune că ar fi insultat comunitatea romă. Inexistenţa unei încălcări a art. 8 din Convenţie [cauza Aksu c. Turciei, Hotărârea din 15 martie 2012 (Marea Cameră) (cererile nr. 4149/04 şi nr. 41029/04)]
   • 107. Înregistrări ale poliţiei care descriu profesia reclamantei ca „prostituată”. Lipsa oricărei condamnări pentru infracţiuni legate de prostituţie [cauza Khelili c. Elveţiei, Hotărârea din 18 octombrie 2011 (Secţia a II-a) (cererea nr. 16188/07)]
   • 108. Refuzul instanţelor naţionale de a interzice publicarea în presă a unei fotografii privind un cuplu celebru aflat în vacanţă [cauza Von Hannover c. Germaniei (nr. 2), Hotărârea din 7 februarie 2012 (Marea Cameră) (cererile nr. 40660/08 şi nr. 60641/08)]
  • §11. Dreptul la un domiciliu. Dreptul la un mediu sănătos
   • 109. Nerespectarea de către autorităţile naţionale a hotărârilor judecătoreşti de anulare a autorizaţiilor de exploatare minieră [cauza Lemke c. Turciei, Hotărârea din 5 iunie 2007 (Secţia a II-a) (cererea nr. 17381/02)]
   • 110. Încălcarea obligaţiilor statului de a evalua riscurile şi consecinţele unui proces industrial primejdios şi de a menţine publicul informat [cauza Tătar c. României, Hotărârea din 27 ianuarie 2009 (Secţia a III-a) (cererea nr. 67021/01)]
   • 111. Aerul din celula în care se afla reclamantul, insuportabil din cauza neîndeplinirii obligaţiilor statului referitoare la locul în care se deversau deşeurile [cauza Brânduşe c. României, Hotărârea din 7 aprilie 2009 (Secţia a III-a) (cererea nr. 6586/03)]
   • 112. Eşecul autorităţilor de a asigura colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor. Atingerea drepturilor prevăzute de art. 8 din Convenţie [cauza Di Sarno şi alţii c. Italiei, Hotărârea din 10 ianuarie 2012 (Secţia a II-a) (cererea nr. 30765/08)]
   • 113. Refuzul autorităţilor de a implementa măsurile specifice asupra mediului cerute de reclamanţi. Inexistenţa unei ingerinţe în viaţa lor privată [cauza Greenpeace E.V. şi alţii c. Germaniei, Decizia din 12 mai 2009 (Secţia a V-a) (cererea nr. 18215/06)]
   • 114. Caracterul inadecvat al măsurilor luate de stat pentru a reduce zgomotul provocat de circulaţia rutieră pe strada reclamantului [cauza Deés c. Ungariei, Hotărârea din 9 noiembrie 2010 (Secţia a II-a) (cererea nr. 2345/06)]
   • 115. Autorizarea organizării unor focuri de artificii în apropierea unei locuinţe. Neîncălcarea dispoziţiilor Convenţiei [cauza Zammit Maempel c. Maltei, Hotărârea din 22 noiembrie 2011 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 24202/10)]
   • 116. Zgomote generate de o eoliană amplasată în apropierea unei locuinţe. Lipsa unei atingeri a vieţii private a reclamanţilor [cauza Fägerskiöld c. Suediei, Decizia din 26 februarie 2008 (Secţia a III-a) (cererea nr. 37664/04)]
   • 117. Plângere privind un nivel prea ridicat al zgomotului. Lipsa probelor [cauza Borysiewicz c. Poloniei, Hotărârea din 1 iulie 2008 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 71146/01)]
   • 118. Omisiune din partea autorităţilor în a pune capăt inconvenientelor cauzate de un atelier auto care a fost construit ilegal într-o zonă rezidenţială [cauza Furlepa c. Poloniei, Decizia din 18 martie 2008 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 62101/00)]
   • 119. Pretinse zgomote generate de deschiderea unui cabinet dentar într-un imobil rezidenţial [cauza Galev şi alţii c. Bulgariei, Decizia din 29 septembrie 2009 (Secţia a V-a) (cererea nr. 18324/04)]
   • 120. Imposibilitatea de a întrerupe exploatarea ilicită a unui internet café care, prin activitatea desfăşurată, genera zgomot şi perturbaţii pentru ceilalţi locatari [cauza Mileva şi alţii c. Bulgariei, Hotărârea din 25 noiembrie 2010 (Secţia a V-a) (cererile nr. 43449/02 şi nr. 21475/04)]
   • 121. Restricţii legale privind vânătoarea mamiferelor sălbatice [cauza Friend şi alţii c. Regatului Unit, Decizia din 24 noiembrie 2009 (Secţia a IV-a) (cererile nr. 16072/06 şi nr. 27809/08)]
   • 122. Cerere pentru atribuirea unei locuinţe sociale, formulată de o imigrantă al cărei fiu era supus unor condiţii pentru a rămâne în Regatul Unit. Refuzul justificat al autorităţilor de a acorda prioritate cererii [cauza Bah c. Regatului Unit, Hotărârea din 27 septembrie 2011 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 56328/07)]
  • §12. Inviolabilitatea domiciliului
   • 123. Control efectuat în cabinele unor artişti după concert, pentru verificarea respectării legislaţiei muncii [cauza Hartung c. Franţei, Decizia din 3 noiembrie 2009 (Secţia a V-a) (cererea nr. 10231/07)]
   • 124. Percheziţie efectuată la sediul unui cabinet de avocatură, în scopul găsirii de probe împotriva unui client [cauza André şi alţii c. Franţei, Hotărârea din 24 iulie 2008 (Secţia a V-a) (cererea nr. 18603/03)]
   • 125. Descinderea în apartamentul reclamantului a ofiţerilor de poliţie mascaţi şi înarmaţi, pentru a-i comunica acuzaţiile penale [cauza Kučera c. Slovaciei, Hotărârea din 17 iulie 2007 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 48666/99)]
   • 126. Percheziţie şi sechestru nejustificate. Lipsa unor măsuri de protecţie a secretului profesional [cauza Smirnov c. Rusiei, Hotărârea din 7 iunie 2007 (Secţia I) (cererea nr. 71362/01)]
   • 127. Evacuarea unui locatar dintr-o locuinţă socială, printr-o procedură sumară care nu oferă garanţii procedurale satisfăcătoare [cauza McCann c. Regatului Unit, Hotărârea din 13 mai 2008 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 19009/04)]
   • 128. Lipsa garanţiilor procedurale în demersul pentru evacuarea reclamantului [cauza Ćosić c. Croaţiei, Hotărârea din 15 ianuarie 2009 (Secţia I) (cererea nr. 28261/06)]
   • 129. Evacuarea plănuită a unor romi dintr-o aşezare stabilă, fără propuneri pentru un adăpost alternativ [cauza Yordanova şi alţii c. Bulgariei, Hotărârea din 24 aprilie 2012 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 25446/06)]
   • 130. Îngrijire zilnică acordată locatorului cu care reclamantul convieţuia. Imposibilitatea de a continua dreptul de locaţiune la moartea locatorului [cauza Korelc c. Sloveniei, Hotărârea din 12 mai 2009 (Secţia a III-a) (cererea nr. 28456/03)]
   • 131. Absenţa garanţiilor procedurale în cadrul unei proceduri de executare silită în favoarea unui debitor lipsit de capacitate juridică [cauza Zehentner c. Austriei, Hotărârea din 16 iulie 2009 (Secţia I) (cererea nr. 20082/02)]
   • 132. Statutul unei spălătorii ce aparţine proprietarilor apartamentelor dintr-un bloc [cauza Chelu c. României, Hotărârea din 12 ianuarie 2010 (Secţia a III-a) (cererea nr. 40274/04)]
   • 133. Anularea titlului de proprietate al unui cumpărător de bună-credinţă, în urma unei erori imputabile autorităţilor publice [cauza Gladysheva c. Rusiei, Hotărârea din 6 decembrie 2011 (Secţia I) (cererea nr. 7097/10)]
  • §13. Dreptul la nume şi la identitate
   • 134. Refuzul de a înregistra un anumit prenume, deşi alte cereri privind acelaşi prenume fuseseră acceptate [cauza Johansson c. Finlandei, Hotărârea din 6 septembrie 2007 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 10163/02)]
   • 135. Refuzul instanţelor judecătoreşti naţionale de a dispune rectificarea ortografiei prenumelui în registrul de stare civilă [cauza Güzel Erdagöz c. Turciei, Hotărârea din 21 octombrie 2008 (Secţia a III-a) (cererea nr. 37483/02)]
   • 136. Condiţia ca prenumele din documentele oficiale să fie scris doar cu litere din alfabetul oficial al statului [cauza Kemal Taşkın şi alţii c. Turciei, Hotărârea din 2 februarie 2010 (Secţia a II-a) (cererile nr. 30206/04, nr. 43681/04, nr. 45376/04, nr. 12881/05, nr. 28697/05, nr. 32797/05, nr. 45609/05)]
   • 137. Obligarea reclamantei să îşi schimbe numele pe care l-a preluat cu mai mult de 50 de ani în urmă [cauza Daróczy c. Ungariei, Hotărârea din 1 iulie 2008 (Secţia a II-a) (cererea nr. 44378/05)]
   • 138. Refuzul de a modifica în actele oficiale înregistrarea privind originea etnică [cauza Ciubotaru c. Republicii Moldova, Hotărârea din 27 aprilie 2010 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 27138/04)]
   • 139. Cerere pentru stabilirea paternităţii, cu scopul de a stabili legătura de filiaţie a reclamantei cu bunicul său [cauza Menéndez García c. Spaniei, Decizia din 5 mai 2009 (Secţia a III-a) (cererea nr. 21046/07)]
   • 140. Furt de identitate datorat pasivităţii autorităţilor [cauza Romet c. Olandei, Hotărârea din 14 februarie 2012 (Secţia a III-a) (cererea nr. 7094/06)]
   • 141. Lipsa unor garanţii în cadrul procedurilor de punere sub interdicţie judecătorească [cauza X şi Y c. Croaţiei, Hotărârea din 3 noiembrie 2011 (Secţia I) (cererea nr. 5193/09)]
  • §14. Alte situaţii
   • 142. Obligarea unei persoane declarate inaptă din punct de vedere medical la plata unui impozit pentru scutirea de la efectuarea stagiului militar [cauza Glor c. Elveţiei, Hotărârea din 30 aprilie 2009 (Secţia I) (cererea nr. 13444/04)]
   • 143. Imposibilitatea reclamantului de a consulta un act din dosarul privind custodia copilului său [cauza Tsourlakis c. Greciei, Hotărârea din 15 octombrie 2009 (Secţia I) (cererea nr. 50796/07)]
   • 144. Întârzierea nejustificată din partea autorităţilor de a înregistra o căsătorie [cauza Dadouch c. Maltei, Hotărârea din 20 iulie 2010 (Secţia a IV-a) (cererea nr. 38816/07)]
   • 145. Plasarea copilului într-o instituţie de stat timp de un an, cu scopul de a-l proteja [cauza M. şi C. c. României, Hotărârea din 27 septembrie 2011 (Secţia a III-a) (cererea nr. 29032/04)]
   • 146. Confiscarea embrionilor congelaţi, în urma unei anchete penale împotriva clinicii [cauza Knecht c. României, Hotărârea din 2 octombrie 2012 (Secţia a III-a) (cererea nr. 10048/10)]
   • 147. Interdicţia purtătorilor sănătoşi de fibroză chistică de a selecţiona embrionii pentru o fertilizare in vitro, deşi întreruperea cursului sarcinii a fost autorizată [cauza Costa şi Pavan c. Italiei, Hotărârea din 28 august 2012 (Secţia a II-a) (cererea nr. 54270/10)]
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei 23 apr. 2013
Categorie generala Jurisprudenta
Numar Pagini 288
Format Carte brosata
Din aceeasi Categorie
Indisponibila
Hotararile CEDO in cauzele impotriva Romaniei - 2014

Hotararile CEDO in cauzele impotriva Romaniei - 2014

Analiza, consecinte, autoritati potential responsabile
57,80 lei 52,02 lei

Hotararile CEDO in cauzele impotriva Romaniei - 2013

Analiza, consecinte, autoritati potential responsabile
48,17 lei 43,35 lei

Hotararile CEDO in cauzele impotriva Romaniei - 2012

Analiza, consecinte, autoritati potential responsabile
67,44 lei 60,69 lei

Dreptul la un proces echitabil. Aspecte penale

Hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate in cauzele impotriva Romaniei
115,00 lei 103,50 lei