Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul amenajarii teritoriului, al urbanismului si al construirii

Vol. IV – Un deznodamant nefericit: desfiintarea constructiilor
Autor: Ovidiu Podaru
ISBN/ISSN: 978-606-27-0387-5
Editura: Hamangiu
56,83 lei
51,15 lei
Disponibilitate: In stoc

Privita in integralitatea sa, lucrarea Dreptul amenajarii teritoriului, al urbanismului si al construirii a fost conceputa in patru volume:

 •     Vol. I – Fundatiile, aflat in lucru, preconizat a aparea pe piata in toamna anului 2017;
 •     Vol. II – Un edificiu „la rosu”, aflat in pregatire, prevazut a fi finalizat in toamna anului 2018;
 •     Vol. III – Cateva finisaje, aflat de asemenea in pregatire, care va fi publicat cel mai probabil in cursul anilor 2019-2020;
 •     Vol. IV – Un deznodamant nefericit: desfiintarea constructiilor, care, in mod surprinzator, le-a devansat pe primele trei, vazand cel dintai lumina tiparului.

Prin elaborarea proiectului de dimensiuni vaste privind Dreptul amenajarii teritoriului, al urbanismului si al construirii, autorul si-a stabilit un scop dificil: acela de a trasa repere ferme in aceasta disciplina extrem de noua a dreptului public. Dificil in primul rand din cauza absentei complete a doctrinei de specialitate, respectiv a existentei unei jurisprudente abundente, dar lipsita de coerenta.

Din perspectiva autorului, Dreptul amenajarii teritoriului, al urbanismului si al construirii trebuie construit cu grija, ca un edificiu care sa reziste, peste secole, tuturor provocarilor exterioare: dar pentru aceasta este necesar sa aiba fundatii trainice (contextul normativ – care include si documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, toate analizate in volumul I), o structura solida (autorizatia de construire, analizata in volumul II) si un contencios (normele de procedura, analizate impreuna cu alte aspecte de detaliu in volumul III) bine articulat.

Avand in vedere insa ca, oricum ar fi, toate au un final, inclusiv constructiile, un volum separat (cel de fata) a fost consacrat desfiintarii acestora. Materia este abordata bipolar: mai intai un drept material, iar apoi un drept procesual (civil) al desfiintarii constructiilor.

In ceea ce priveste aspectele materiale, problematica desfiintarii imobilelor reprezinta in realitate un melanj de chestiuni de contencios administrativ si procedura administrativa (problema centrala constituind-o raporturile dintre o constructie deja edificata si normele de urbanism preexistente, in caz de coliziune intre realitatea de fapt si cea juridica una dintre posibilitatile de „intrare in legalitate” fiind si demolarea edificiului ilegal construit), de drept contraventional (caci desfiintarea constructiilor are, in unele cazuri, natura juridica de sanctiune contraventionala complementara) si de drept civil (deoarece desfiintarea unei constructii poate fi consecinta aplicarii regulilor accesiunii imobiliare artificiale, atunci cand constructorul este de rea-credinta).

Din punct de vedere procedural, desfiintarea constructiilor ridica doua mari categorii de probleme: pe de o parte, cele legate de solutionarea (judiciara) a cererii de demolare formulate de catre persoana vatamata ori autoritatea competenta, deci care vizeaza actiunea in justitie ce are acest scop, iar, pe de alta parte, cele privind punerea in aplicare a masurii desfiintarii constructiilor, asadar, referitoare la executarea (de regula) silita a diverselor titluri executorii in materie de demolare.

Ovidiu Podaru este conferentiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca si avocat in Baroul Cluj.

 • PARTEA I. DESFIINŢAREA CONSTRUCŢIILOR. ELEMENTE DE DREPT MATERIAL – ADMINISTRATIV, CONTRAVENŢIONAL ŞI CIVIL
  • Capitolul I. O introducere în tematica desfiinţării construcţiilor
   • Secţiunea 1. Aspecte preliminare
   • Secţiunea a 2-a. Natura juridică a măsurii de desfiinţare a construcţiilor. O tipologie posibilă
    • §1. Premise. O abordare pragmatică
    • §2. O primă categorie: demolarea revendicată
    • §3. O a doua categorie: demolarea realizată
    • §4. O concluzie unificatoare: principiul autonomiei regimului juridic al fiecăruia dintre cele cinci tipuri de demolare
   • Secţiunea a 3-a. Principiile care ar trebui să regizeze aplicabilitatea regulilor de desfiinţare a construcţiilor
    • Subsecţiunea 1. Principii care favorizează ori grăbesc desfiinţarea construcţiilor
     • §1. Principiul legalităţii (în forma sa efectivă, iar nu iluzorie)
     • §2. Principiul reparării în natură a prejudiciului
     • §3. Principiul fraus omnia corrumpit
     • §4. Principiul celerităţii judecăţii (judecării cauzei într-un termen optim şi previzibil)
     • §5. Principiul priorităţii interesului public faţă de interesele private
    • Subsecţiunea a 2-a. Principii care împiedică ori limitează posibilitatea desfiinţării construcţiilor
     • §1. Teoria salvgardării actului şi „umbra” sa materială: teoria salvgardării construcţiei
     • §2. Principiul reparării integrale a prejudiciului. Restitutio in integrum
     • §3. Caracterul absolut al dreptului de proprietate şi principiul proporţionalităţii ingerinţei în exerciţiul acestuia
     • §4. Principiul securităţii raporturilor juridice
  • Capitolul al II-lea. Desfiinţarea construcţiilor ca mod extrem de „intrare în legalitate”
   • Secţiunea 1. Alte variante (modalităţi) de reinstituire a legalităţii şi raporturile acestora cu desfiinţarea construcţiilor
    • §1. Reautorizarea identică, situaţie de excepţie
    • §2. Autorizarea ulterioară, potrivit regulilor în vigoare la acel moment
    • §3. Achiziţia de teren
    • §4. Servitutea de curte comună
    • §5. Modificări constructive
    • §6. Acordul vecinilor sau al coproprietarilor
    • §7. O „scurtătură” ba permisă, ba interzisă: acţiunea civilă în constatarea dreptului de proprietate asupra construcţiei edificate fără autorizaţie de construire
    • §8. Desfiinţarea construcţiilor
   • Secţiunea a 2-a. Despre prescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale în materia edificării construcţiilor. Demolarea-sancţiune şi intrarea în legalitate pe altă cale, faţă în faţă
    • §1. Natura juridică a faptei contravenţionale de a edifica un imobil fără autorizaţie de construire sau cu încălcarea prevederilor acesteia. Regula generală
    • §2. Prescripţia aplicării sancţiunii principale a amenzii şi efectele sale asupra demolării-sancţiune
    • §3. Prescripţia autonomă a sancţiunii complementare a desfiinţării lucrărilor
   • Secţiunea a 3-a. Despre termenul în care se realizează intrarea în legalitate şi obligaţiile pe care constructorul trebuie să le îndeplinească în acest termen
    • §1. Este obligatorie acordarea, prin procesul-verbal de contravenţie, a unui termen de intrare în legalitate? Despre „decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia”
    • §2. Momentul de la care începe să curgă termenul în care construcţia trebuie să intre în legalitate
    • §3. Natura juridică a termenului acordat pentru intrarea în legalitate. Consecinţe
    • §4. Despre autorizaţia de intrare în legalitate
   • Secţiunea a 4-a. O viziune globală asupra problemelor juridice care izvorăsc din caracterul lacunar al procedurii contravenţionale în materia urbanismului şi construirii
    • §1. Despre constituţionalitatea procedurii contravenţionale în cauză
    • §2. Despre caracterul lacunar al procedurii contravenţionale în cauză
 • PARTEA A II-A. DESFIINŢAREA CONSTRUCŢIILOR. ELEMENTE DE PROCEDURĂ CIVILĂ
  • Capitolul I. Elemente esenţiale ale procedurii (judiciare) de soluţionare a cererii/acţiunii în justiţie de desfiinţare a construcţiei
   • Secţiunea 1. Instanţa competentă să dispună desfiinţarea construcţiilor. Un partaj de competenţă după reguli stricte, dar greu decelabile
    • §1. Instanţa de contencios administrativ
    • §2. Instanţa de drept comun
   • Secţiunea a 2-a. Reclamantul în petitul de desfiinţare de lucrări
    • §1. Persoana fizică sau juridică lezată de construcţia edificată
    • §2. Un contencios obiectiv – autorităţile publice competente să solicite desfiinţarea construcţiilor
   • Secţiunea a 3-a. Pârâtul în petitul de desfiinţare a lucrărilor
    • §1. Premise
    • §2. Proprietarul lucrărilor
    • §3. Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire/desfiinţare lucrări
   • Secţiunea a 4-a. Alte probleme specifice de procedură
    • §1. Taxa de timbru
    • §2. Termenul în care se poate solicita demolarea unui imobil pe cale judiciară
    • §3. Elemente specifice de probaţiune
    • §4. Căile de atac
    • §5. Dreptul de regres (în materie de despăgubiri) al proprietarului construcţiei desfiinţate împotriva administraţiei care a autorizat construcţia
  • Capitolul al II-lea. Executarea operaţiunii materiale de desfiinţare a construcţiilor
   • Secţiunea 1. Executarea benevolă. Autorizaţia de desfiinţare de lucrări (construcţii)
    • §1. Noţiune
    • §2. Trăsături care o deosebesc de autorizaţia de construire
    • §3. Situaţia desfiinţării construcţiilor în lipsa autorizaţiei de desfiinţare. Particularităţile intrării în legalitate
    • §4. Situaţia desfiinţării construcţiilor în baza unei autorizaţii de desfiinţare ilegale. Posibilitatea revenirii la situaţia anterioară
   • Secţiunea a 2-a. Executarea silită. Elemente specifice în cazul desfiinţării de construcţii
    • §1. Titluri executorii
    • §2. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită a măsurii de desfiinţare a construcţiilor, stabilită printr-un titlu executoriu
    • §3. Natura juridică a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune desfiinţarea construcţiilor: doar drept sau şi obligaţie? Posibilitatea creditorului de a renunţa la executare
    • §4. Elemente de procedură legate de executarea silită
 • Epilog
 • Cuvinte-cheie
Detalii tehnice
Data Aparitiei 05 oct. 2015
Categorie generala Studii si monografii
Numar Pagini 440
Format Carte brosata