Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept procesual penal

ISBN/ISSN: 978-606-27-0784-2
Editura: Hamangiu
100,00 lei
90,00 lei
Disponibilitate: In stoc

Cartea prezinta principalele institutii de drept procesual penal reglementate prin dispozitiile Codului de procedura penala actual, incercand sa realizeze o analiza aprofundata a multiplelor modificari survenite – mai ales in cursul anului 2016, dar si la inceputul anului 2017 – prin actele normative emise fie pentru a pune de acord textele codului cu cele statuate de Curtea Constitutionala in numeroasele sale decizii de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate, fie pentru a transpune diverse directive ale Uniunii Europene in materie.

In acelasi timp, sunt evidentiate dispozitiile privind asigurarea unei practici judiciare unitare, relevate prin deciziile de recurs in interesul legii si prin cele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala si procesual penala pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si practica judiciara in domeniu.

Prezenta lucrare se adreseaza studentilor de la facultatile de drept, practicienilor, cat si celor care doresc sa se pregateasca pentru examenele de admitere in profesii cu profil juridic.

 • Partea I. Partea generală
  • Capitolul I. N oţiuni introductive cu privire la dreptul procesual penal
   • Secţiunea 1. Ordinea de drept şi procesul penal
    • §1. Concept
    • §2. Elementele caracteristice ale procesului penal
     • 2.1. Trăsături
     • 2.2. Scopul procesului penal
     • 2.3. Rolul educativ al procesului penal
    • §3. Fazele procesului penal
     • 3.1. Noţiunea de fază a procesului penal
     • 3.2. Faza de urmărire penală
     • 3.3. Camera preliminară
     • 3.4. Faza judecăţii
     • 3.5. Punerea în executare a hotărârilor penale
    • §4. Forme de realizare a procesului penal
   • Secţiunea a 2‑a. Dreptul procesual penal
    • §1. Noţiune
    • §2. Autonomia dreptului procesual penal
    • §3. Obiectul şi sarcinile dreptului procesual penal
    • §4. Conţinutul dreptului procesual penal
    • §5. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri ale dreptului
     • 5.1. Dreptul procesual penal şi dreptul constituţional
     • 5.2. Dreptul procesual penal şi dreptul penal
     • 5.3. Dreptul procesual penal şi dreptul procesual civil
     • 5.4. Dreptul procesual penal şi dreptul civil
     • 5.5. Dreptul procesual penal şi dreptul familiei
     • 5.6. Dreptul procesual penal şi dreptul administrativ
     • 5.7. Dreptul procesual penal şi criminalistica
     • 5.8. Dreptul procesual penal şi medicina legală
     • 5.9. Dreptul procesual penal şi psihiatria judiciară
     • 5.10. Dreptul procesual penal şi psihologia judiciară
   • Secţiunea a 3‑a. Ştiinţa dreptului procesual penal
    • §1. Noţiunea şi obiectul ştiinţei dreptului procesual penal
    • §2. Metodele ştiinţei dreptului procesual penal
    • §3. Părţile ştiinţei dreptului procesual penal
    • §4. Sarcinile ştiinţei dreptului procesual penal
   • Secţiunea a 4‑a. Izvoarele dreptului procesual penal
    • §1. Noţiunea de izvor de drept procesual penal
    • §2. Constituţia
    • §3. Codul de procedură penală
    • §4. Codul de procedură civilă
    • §5. Codul civil
    • §6. Codul penal
    • §7. Alte acte normative
    • §8. Unele convenţii internaţionale
   • Secţiunea a 5‑a. Normele dreptului procesual penal
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Structura normei de drept procesual penal
    • §3. Categorii de norme de drept procesual penal
    • §4. Interpretarea normelor juridice procesual penale
     • 4.1. Consideraţii generale
     • 4.2. Formele sau felurile interpretării
     • 4.3. Metodele de interpretare
   • Secţiunea a 6‑a. Aplicarea legii procesual penale în spaţiu şi în timp
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Aplicarea legii procesual penale în spaţiu
    • §3. Aplicarea legii procesual penale în timp
   • Secţiunea a 7‑a. Faptele şi raporturile juridice procesual penale
    • §1. Noţiunea şi clasificarea faptelor juridice procesual penale
    • §2. Raportul juridic procesual penal
     • 2.1. Noţiune
     • 2.2. Structura raportului juridic procesual penal
     • 2.3. Trăsăturile raporturilor juridice procesual penale
    • §3. Garanţiile procesuale
  • Capitolul al II ‑lea. P rincipiile fundamentale care stau la baza procesului penal român
   • Secţiunea 1. Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale
    • §1. Noţiune
    • §2. Sistemul principiilor fundamentale
   • Secţiunea a 2‑a. Analiza principiilor fundamentale ale procesului penal român
    • §1. Principiul legalităţii procesului penal
    • §2. Principiul separării funcţiilor judiciare
    • §3. Principiul prezumţiei de nevinovăţie în procesul penal
    • §4. Principiul aflării adevărului
    • §5. Ne bis in idem
    • §6. Principiul obligativităţii punerii în mişcare şi a exercitării acţiunii penale
    • §7. Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal
    • §8. Principiul garantării dreptului la libertate şi siguranţă
    • §9. Principiul garantării dreptului la apărare
    • §10. Principiul respectării demnităţii umane şi a vieţii private
     • 10.1. Respectarea demnităţii umane
     • 10.2. Respectarea vieţii private
    • §11. Principiul desfăşurării procesului penal în limba română
  • Capitolul al III ‑lea. Ac ţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal
   • Secţiunea 1. Consideraţii generale privind acţiunea în justiţie
    • §1. Noţiune
    • §2. Dreptul la acţiune şi cererea în justiţie
    • §3. Factorii acţiunii în justiţie
   • Secţiunea a 2‑a. Acţiunea penală
    • §1. Noţiune
    • §2. Obiect
    • §3. Subiecţi
    • §4. Trăsături
     • 4.1. Acţiunea penală aparţine statului (este publică)
     • 4.2. Acţiunea penală este obligatorie
     • 4.3. Acţiunea penală este indisponibilă (irevocabilă)
     • 4.4. Acţiunea penală este indivizibilă
     • 4.5. Acţiunea penală este individuală
    • §5. Momentele desfăşurării acţiunii penale
     • 5.1. Punerea în mişcare a acţiunii penale
     • 5.2. Exercitarea acţiunii penale
     • 5.3. Stingerea acţiunii penale
     • 5.4. Continuarea procesului penal
   • Secţiunea a 3‑a. Acţiunea civilă
    • §1. Noţiune
    • §2. Condiţiile exercitării acţiunii civile în procesul penal
    • §3. Elementele acţiunii civile
     • 3.1. Obiect
      • 3.1.1. Repararea în natură a pagubei cauzate prin infracţiune
      • 3.1.2. Repararea prejudiciului prin plata unei despăgubiri băneşti
      • 3.1.3. Repararea daunelor morale
      • 3.1.4. Tranzacţia, medierea şi recunoaşterea pretenţiilor civile
     • 3.2. Subiecţi
    • §4. Trăsături
     • 4.1. Acţiunea civilă este disponibilă
     • 4.2. Acţiunea civilă este accesorie acţiunii penale
     • 4.3. Acţiunea civilă nu este individuală
    • §5. Exercitarea acţiunii civile în procesul penal
     • 5.1. Dreptul de opţiune al persoanei vătămate privind exercitarea acţiunii civile în procesul penal
     • 5.2. Constituirea ca parte civilă
     • 5.3. Exercitarea acţiunii civile din oficiu
     • 5.4. Exercitarea acţiunii civile la instanţa civilă
    • §6. Rezolvarea acţiunii civile în cadrul procesului penal
     • 6.1. Instanţa admite acţiunea civilă
     • 6.2. Instanţa respinge acţiunea civilă
     • 6.3. Instanţa nu soluţionează acţiunea civilă
     • 6.4. Disjungerea acţiunii civile
    • §7. Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă
  • Capitolul al IV ‑lea. P articipanţii în procesul penal
   • Secţiunea 1. Noţiunea de „participanţi” în procesul penal
   • Secţiunea a 2‑a. Organele judiciare
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Instanţele judecătoreşti
     • 2.1. Noţiunea de instanţă judecătorească şi atribuţiile acesteia
     • 2.2. Organizarea instanţelor judecătoreşti
      • 2.2.1. Instanţele civile
      • 2.2.2. Instanţele militare
      • 2.2.3. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
     • 2.3. Conducerea instanţelor judecătoreşti
     • 2.4. Compunerea completului de judecată
    • §3. Judecătorul de cameră preliminară şi judecătorul de drepturi şi libertăţi
    • §4. Ministerul Public
     • 4.1. Consideraţii generale
     • 4.2. Principiile în conformitate cu care îşi desfăşoară activitatea Ministerul Public
     • 4.3. Organizarea şi atribuţiile Ministerului Public
      • 4.3.1. Organizarea Ministerului Public
      • 4.3.2. Atribuţiile Ministerului Public
    • §5. Corpul magistraţilor
     • 5.1. Admiterea în magistratură şi formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor
     • 5.2. Incompatibilităţi şi interdicţii
     • 5.3. Statutul judecătorilor
     • 5.4. Statutul procurorilor
    • §6. Organele de cercetare penală
     • 6.1. Organizarea şi funcţionarea organelor de cercetare penală
     • 6.2. Organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare
     • 6.3. Organele de cercetare penală speciale
     • 6.4. Atribuţiile organelor de cercetare penală în cadrul procesului penal
   • Secţiunea a 3‑a. Subiecţii procesuali principali în procesul penal
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Suspectul
     • 2.1. Noţiunea de suspect în procesul penal
     • 2.2. Momentul dobândirii calităţii de suspect
     • 2.3. Drepturile şi obligaţiile suspectului
      • 2.3.1. Drepturile suspectului
      • 2.3.2. Obligaţiile suspectului
     • 2.4. Garantarea drepturilor suspectului
    • §3. Persoana vătămată
     • 3.1. Noţiunea de persoană vătămată
     • 3.2. Drepturile persoanei vătămate
     • 3.3. Solidaritatea procesuală a persoanelor vătămate
   • Secţiunea a 4‑a. Părţile în procesul penal
    • §1. Noţiunea de parte în procesul penal
    • §2. Inculpatul
     • 2.1. Noţiunea de inculpat
     • 2.2. Momentul dobândirii calităţii de inculpat
     • 2.3. Drepturile şi obligaţiile inculpatului
      • 2.3.1. Drepturile inculpatului
      • 2.3.2. Obligaţiile inculpatului
    • §3. Partea civilă
     • 3.1. Noţiunea de parte civilă
     • 3.2. Constituirea părţii civile în procesul penal
     • 3.3. Drepturile şi obligaţiile părţii civile
      • 3.3.1. Drepturile părţii civile
      • 3.3.2. Obligaţiile părţii civile
    • §4. Partea responsabilă civilmente
     • 4.1. Noţiunea de parte responsabilă civilmente
     • 4.2. Persoanele care pot avea calitatea de părţi responsabile civilmente
     • 4.3. Modalităţi de constituire ca parte responsabilă civilmente
     • 4.4. Drepturile şi obligaţiile părţii responsabile civilmente
      • 4.4.1. Drepturile părţii responsabile civilmente
      • 4.4.2. Obligaţiile părţii responsabile civilmente
   • Secţiunea a 5‑a. Subiecţii procesuali care pot înlocui părţile în procesul penal
    • §1. Succesorii
    • §2. Reprezentanţii
    • §3. Substituiţii procesuali
   • Secţiunea a 6‑a. Avocatul – participant în procesul penal
    • §1. Consideraţii generale privind exercitarea profesiei de avocat
    • §2. Participarea avocatului în procesul penal
    • §3. Asistenţa juridică
     • 3.1. Asistenţa juridică a suspectului şi a inculpatului în procesul penal
     • 3.2. Drepturile avocatului suspectului şi inculpatului
     • 3.3. Asistenţa juridică a persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii Responsabile civilmente în procesul penal
     • 3.4. Drepturile avocatului persoanei vătămate, al părţii civile şi al părţii responsabile civilmente în procesul penal
    • §4. Reprezentarea
    • §5. Consultarea dosarului
    • §6. Îndatoririle avocaţilor
  • Capitolul al V‑lea. Competenţa în materie penală a organelor judiciare
   • Secţiunea 1. Noţiune şi forme
    • §1. Noţiune
    • §2. Formele competenţei în materie penală
     • 2.1. Formele fundamentale de competenţă
      • 2.1.1. Competenţa funcţională (ratione officii)
      • 2.1.2. Competenţa materială (ratione materiae)
      • 2.1.3. Competenţa teritorială (ratione loci)
     • 2.2. Formele subsidiare ale competenţei
      • 2.2.1. Competenţa personală (ratione personae)
      • 2.2.2. Competenţa specială
   • Secţiunea a 2‑a. Competenţa instanţelor judecătoreşti
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Competenţa judecătoriei
    • §3. Competenţa tribunalului
    • §4. Competenţa tribunalelor specializate
    • §5. Competenţa tribunalului militar
    • §6. Competenţa curţii de apel
    • §7. Competenţa Curţii Militare de Apel
    • §8. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
    • §9. Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară
     • 9.1. Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi
     • 9.2. Competenţa judecătorului de cameră preliminară
   • Secţiunea a 3‑a. Competenţa organelor de urmărire penală
    • §1. Competenţa procurorului
    • §2. Competenţa organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare
    • §3. Competenţa organelor de cercetare penală speciale
    • §4. Competenţa unor organe care nu fac parte din sistemul organelor judiciare
     • 4.1. Competenţa organelor de constatare potrivit art. 61 CPP
     • 4.2. Competenţa comandanţilor de nave şi aeronave potrivit art. 62 CPP
   • Secţiunea a 4‑a. Probleme legate de competenţa în materie penală
    • §1. Prorogarea de competenţă
     • 1.1. Consideraţii generale
     • 1.2. Reunirea cauzelor
      • 1.2.1. Consideraţii generale
      • 1.2.2. Reunirea obligatorie a cauzelor
      • 1.2.3. Reunirea facultativă a cauzelor
      • 1.2.4. Procedura de reunire a cauzelor
     • 1.3. Disjungerea
     • 1.4. Alte situaţii privind prorogarea competenţei
      • 1.4.1. Competenţa în caz de schimbare a încadrării juridice
      • 1.4.2. Competenţa în caz de schimbare a calificării faptei
      • 1.4.3. Chestiunile prealabile
    • §2. Rezolvarea unor incidente de competenţă
     • 2.1. Consideraţii generale privind incidentele de competenţă
     • 2.2. Declinarea de competenţă
     • 2.3. Conflictul de competenţă
     • 2.4. Excepţiile de necompetenţă
    • §3. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea
     • 3.1. Incompatibilitatea. Noţiune
     • 3.2. Incompatibilitatea judecătorului
     • 3.3. Incompatibilitatea procurorului
     • 3.4. Incompatibilitatea organelor de cercetare penală
     • 3.5. Incompatibilitatea magistratului‑asistent şi a grefierului
     • 3.6. Incompatibilitatea expertului
     • 3.7. Remediile procesuale ale incompatibilităţii
      • 3.7.1. Abţinerea
      • 3.7.2. Recuzarea
      • 3.7.3. Procedura de soluţionare a cererii de abţinere sau de recuzare a judecătorului
      • 3.7.4. Procedura de soluţionare a cererii de abţinere sau de recuzare a magistratului‑asistent
      • 3.7.5. Procedura de soluţionare a cererii de abţinere sau de recuzare a grefierului
      • 3.7.6. Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării procurorului
      • 3.7.7. Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării organului de cercetare penală
      • 3.7.8. Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării expertului
    • §4. Strămutarea cauzelor penale
     • 4.1. Noţiunea şi temeiul strămutării
     • 4.2. Procedura strămutării
    • §5. Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei
  • Capitolul al VI ‑lea. P robele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în procesul penal
   • Secţiunea 1. Probele
    • §1. Noţiunea şi importanţa probelor în procesul penal
     • 1.1. Noţiune
     • 1.2. Importanţa probelor în procesul penal
    • §2. Clasificarea probelor
    • §3. Obiectul probaţiunii
     • 3.1. Noţiunea de obiect al probaţiunii
     • 3.2. Fapte şi împrejurări care formează obiectul probaţiunii
     • 3.3. Fapte auxiliare, fapte similare şi fapte negative
     • 3.4. Fapte şi împrejurări ce nu pot forma obiect al probaţiunii
     • 3.5. Fapte şi împrejurări ce nu trebuie dovedite
    • §4. Cerinţele probelor
    • §5. Sarcina probaţiunii
    • §6. Administrarea probelor
     • 6.1. Principiul loialităţii administrării probelor
     • 6.2. Excluderea probelor
     • 6.3. Aprecierea probelor
   • Secţiunea a 2‑a. Mijloacele de probă şi procedeele probatorii
    • §1. Noţiune
    • §2. Libertatea mijloacelor de probă şi importanţa acestora
   • Secţiunea a 3‑a. Audierea persoanelor
    • §1. Reguli generale în materia audierii persoanelor
     • 1.1. Persoanele audiate
     • 1.2. Folosirea interpreţilor
     • 1.3. Reguli speciale privind ascultarea
    • §2. Declaraţiile părţilor şi ale subiecţilor procesuali principali
     • 2.1. Declaraţiile suspectului sau ale inculpatului
      • 2.1.1. Noţiunea şi importanţa declaraţiilor suspectului sau ale inculpatului
      • 2.1.2. Procedura de obţinere a declaraţiilor suspectului sau inculpatului
       • 2.1.2.1. Cunoaşterea datelor suspectului sau inculpatului
       • 2.1.2.2. Comunicarea de către organele judiciare a drepturilor şi a obligaţiilor suspectului sau inculpatului
       • 2.1.2.3. Procedura de ascultare propriu‑zisă a suspectului sau inculpatului
      • 2.1.3. Consemnarea declaraţiilor
      • 2.1.4. Valoarea probatorie a declaraţiilor suspectului sau inculpatului
     • 2.2. Declaraţiile persoanei vătămate, ale părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente
      • 2.2.1. Noţiunea şi importanţa declaraţiilor persoanei vătămate, ale părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente
      • 2.2.2. Procedura de obţinere a declaraţiilor persoanei vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente
       • 2.2.2.1. Cunoaşterea datelor persoanei vătămate, ale părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente
       • 2.2.2.2. Comunicarea de către organele judiciare a drepturilor şi a obligaţiilor persoanei vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente
       • 2.2.2.3. Procedura de ascultare propriu‑zisă a persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
      • 2.2.3. Cazuri speciale de obţinere a declaraţiilor persoanei vătămate, ale părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente
      • 2.2.4. Protecţia persoanei vătămate şi a părţii civile
      • 2.2.5. Valoarea probatorie a declaraţiilor persoanei vătămate, ale părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente
    • §3. Declaraţiile martorului
     • 3.1. Noţiune şi importanţă
     • 3.2. Capacitatea de a fi martor
      • 3.2.1. Persoane care nu pot fi ascultate ca martor
      • 3.2.2. Persoane care au dreptul de a refuza să dea declaraţii în calitate de martor
     • 3.3. Drepturile şi obligaţiile martorului
      • 3.3.1. Drepturile martorului
      • 3.3.2. Obligaţiile martorului
     • 3.4. Procedura de audiere a martorului
      • 3.4.1. Cunoaşterea datelor personale ale martorului
      • 3.4.2. Comunicarea drepturilor şi a obligaţiilor
      • 3.4.3. Depunerea jurământului sau a declaraţiei solemne
      • 3.4.4. Procedura de ascultare propriu‑zisă a martorului
     • 3.5. Consemnarea declaraţiilor martorului
     • 3.6. Reguli speciale de audiere a martorilor minori
     • 3.7. Protecţia martorilor
      • 3.7.1. Noţiunea şi importanţa protecţiei martorilor
      • 3.7.2. Protecţia martorului ameninţat
      • 3.7.3. Protecţia martorului vulnerabil
      • 3.7.4. Procedura dispunerii măsurilor de protecţie în cazul martorilor ameninţaţi şi al martorilor vulnerabili
      • 3.7.5. Audierea martorului protejat
     • 3.8. Valoarea probatorie a declaraţiilor martorilor
    • §4. Confruntarea
   • Secţiunea a 4‑a. Identificarea persoanelor şi a obiectelor
    • §1. Noţiune şi importanţă
    • §2. Etapele procedurii identificării persoanelor şi a obiectelor
   • Secţiunea a 5‑a. Metode speciale de supraveghere sau cercetare
    • §1. Noţiuni introductive
    • §2. Supravegherea tehnică
     • 2.1. Consideraţii generale
     • 2.2. Procedura de dispunere a supravegherii tehnice
      • 2.2.1. Organul judiciar competent
      • 2.2.2. Condiţiile privind dispunerea supravegherii tehnice
     • 2.3. Mandatul de supraveghere tehnică
      • 2.3.1. Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnică
      • 2.3.2. Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică
     • 2.4. Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică
     • 2.5. Procedura prelungirii măsurii supravegherii tehnice
     • 2.6. Consemnarea activităţilor de supraveghere tehnică
     • 2.7. Informarea persoanei supravegheate
     • 2.8. Conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică
    • §3. Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane
     • 3.1. Consideraţii generale
     • 3.2. Organul judiciar competent. Condiţii
     • 3.3. Procedura obţinerii datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane
     • 3.4. Procedura de autorizare de către procuror a obţinerii de date privind tranzacţiile financiare ale unei persoane
    • §4. Reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale
     • 4.1. Consideraţii generale
     • 4.2. Organul judiciar competent
     • 4.3. Procedura reţinerii, predării şi percheziţionării trimiterilor poştale
    • §5. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor
     • 5.1. Noţiune
     • 5.2. Organul judiciar competent. Categorii de persoane care pot fi utilizate
     • 5.3. Condiţiile privind autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor
     • 5.4. Procedura privind autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor
     • 5.5. Protecţia investigatorului sub acoperire şi a colaboratorilor
    • §6. Participarea autorizată la anumite activităţi
     • 6.1. Noţiune
     • 6.2. Organul judiciar competent. Categorii de persoane care pot participa autorizat la anumite activităţi
     • 6.3. Condiţiile privind participarea autorizată la anumite activităţi
     • 6.4. Procedura privind participarea autorizată la anumite activităţi
    • §7. Livrarea supravegheată
     • 7.1. Noţiune
     • 7.2. Organul judiciar competent. Categorii de persoane care pot participa la livrările supravegheate
     • 7.3. Cazuri în care se poate dispune măsura livrării supravegheate
     • 7.4. Procedura privind livrarea supravegheată
    • §8. Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului
     • 8.1. Noţiune
     • 8.2. Organul judiciar competent. Categorii de persoane care pot furniza date
     • 8.3. Condiţiile şi procedura privind autorizarea obţinerii datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului
    • §9. Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane
     • 9.1. Noţiune
     • 9.2. Organul judiciar competent. Categorii de instituţii care pot furniza date privind situaţia financiară a unei persoane
     • 9.3. Condiţii privind obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane
     • 9.4. Procedura privind autorizarea obţinerii de date privind situaţia financiară a unei persoane
    • §10. Conservarea datelor informatice
     • 10.1. Noţiune
     • 10.2. Organul judiciar competent. Categorii de persoane care pot furniza date
     • 10.3. Cazuri şi condiţii privind dispunerea conservării datelor informatice
     • 10.4. Procedura dispunerii conservării datelor informatice
   • Secţiunea a 6‑a. Înscrisurile şi mijloacele materiale de probă
    • §1. Înscrisurile ca mijloace de probă
     • 1.1. Noţiune
     • 1.2. Clasificare
     • 1.3. Procesele‑verbale
     • 1.4. Valoarea probatorie a înscrisurilor ca mijloace de probă
    • §2. Mijloacele materiale de probă
     • 2.1. Noţiune
     • 2.2. Criterii de clasificare a mijloacelor materiale de probă
     • 2.3. Valoarea probatorie a mijloacelor materiale de probă
   • Secţiunea a 7‑a. Procedee de descoperire şi de ridicare a înscrisurilor şi a mijloacelor materiale de probă
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Percheziţia
     • 2.1. Noţiune şi clasificare
     • 2.2. Percheziţia domiciliară
      • 2.2.1. Noţiune
      • 2.2.2. Emiterea mandatului de percheziţie domiciliară
      • 2.2.3. Efectuarea percheziţiei domiciliare
      • 2.2.4. Identificarea şi păstrarea obiectelor
      • 2.2.5. Procesul‑verbal de percheziţie
      • 2.2.6. Percheziţiile efectuate la o autoritate publică, la o instituţie publică sau la alte persoane juridice de drept public
     • 2.3. Percheziţia corporală
      • 2.3.1. Noţiune
      • 2.3.2. Procedura de efectuare a percheziţiei corporale
     • 2.4. Percheziţia unui vehicul
      • 2.4.1. Noţiune
      • 2.4.2. Procedura de efectuare a percheziţiei unui vehicul
     • 2.5. Percheziţia informatică
      • 2.5.1. Noţiune
      • 2.5.2. Procedura percheziţiei informatice
    • §3. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri
     • 3.1. Noţiune
     • 3.2. Procedura de predare a obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice
     • 3.3. Ridicarea silită de obiecte şi înscrisuri
      • 3.3.1. Noţiune
      • 3.3.2. Procedura ridicării silite de obiecte şi înscrisuri
    • §4. Cercetarea la faţa locului
     • 4.1. Noţiune
     • 4.2. Efectuarea cercetării la faţa locului
    • §5. Reconstituirea
     • 5.1. Noţiune
     • 5.2. Efectuarea reconstituirii
   • Secţiunea a 8‑a. Expertiza şi constatarea
    • §1. Constatarea
     • 1.1. Noţiune
     • 1.2. Efectuarea constatărilor
    • §2. Expertizele
     • 2.1. Noţiune
     • 2.2. Expertul
     • 2.3. Dispunerea şi efectuarea expertizei
     • 2.4. Clasificarea tipurilor de expertiză
     • 2.5. Tipuri de expertize reglementate
      • 2.5.1. Expertiza medico‑legală psihiatrică
      • 2.5.2. Expertiza toxicologică
      • 2.5.3. Expertiza genetică judiciară
      • 2.5.4. Alte procedee probatorii medicale sau medico‑legale
       • 2.5.4.1. Autopsia medico‑legală
       • 2.5.4.2. Exhumarea
       • 2.5.4.3. Autopsia medico‑legală a fetusului sau a nou‑născutului
       • 2.5.4.4. Examinarea medico‑legală a persoanei
       • 2.5.4.5. Examinarea fizică
      • 2.5.5. Situaţii speciale necesare lămuririi unor aspecte de specialitate
       • 2.5.5.1. Lămuriri de la institutul de emisiune
       • 2.5.5.2. Prezentarea scriptelor de comparaţie
   • Secţiunea a 9‑a. Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau altor persoane
   • Secţiunea a 10‑a. Alte instituţii legate de administrarea probelor în procesul penal
    • §1. Comisia rogatorie
     • 1.1. Noţiune
     • 1.2. Condiţiile în care se dispune comisia rogatorie
     • 1.3. Obiectul comisiei rogatorii
     • 1.4. Procedura de efectuare a comisiei rogatorii
    • §2. Delegarea
  • Capitolul al VII ‑lea. M ăsurile procesuale
   • Secţiunea 1. Aspecte generale privind măsurile procesuale
    • §1. Noţiune
    • §2. Criterii de clasificare
   • Secţiunea a 2‑a. Măsurile preventive
    • §1. Noţiune
    • §2. Natură juridică
    • §3. Scopul măsurilor preventive
    • §4. Categorii de măsuri preventive
    • §5. Luarea, înlocuirea, revocarea şi încetarea de drept a măsurilor preventive
     • 5.1. Luarea măsurilor preventive
      • 5.1.1. Condiţiile generale privind dispunerea măsurilor preventive
      • 5.1.2. Competenţa dispunerii măsurilor preventive
       • 5.1.2.1. Reţinerea
       • 5.1.2.2. Controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune
       • 5.1.2.3. Arestul la domiciliu şi arestarea preventivă
      • 5.1.3. Actele prin care se dispune asupra măsurilor preventive
      • 5.1.4. Caracterul şedinţei de judecată
     • 5.2. Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive
      • 5.2.1. Încetarea de drept a măsurilor preventive
       • 5.2.1.1. Consideraţii generale
       • 5.2.1.2. Cazurile generale de încetare de drept a măsurilor preventive
       • 5.2.1.3. Cazurile speciale de încetare de drept a măsurilor preventive
       • 5.2.1.4. Procedura constatării intervenirii încetării de drept a măsurilor preventive
      • 5.2.2. Revocarea măsurilor preventive
       • 5.2.2.1. Consideraţii generale
       • 5.2.2.2. Situaţii în care se dispune revocarea măsurilor preventive
       • 5.2.2.3. Competenţa şi procedura de revocare a măsurilor preventive
      • 5.2.3. Înlocuirea măsurilor preventive
       • 5.2.3.1. Situaţii în care se dispune înlocuirea măsurilor preventive
       • 5.2.3.2. Competenţa şi procedura înlocuirii măsurilor preventive
     • 5.3. Căile de atac împotriva actelor prin care se dispune asupra luării, revocării sau încetării de drept a măsurilor preventive
      • 5.3.1. Consideraţii generale
      • 5.3.2. Plângerea împotriva ordonanţei organului de cercetare penală sau a procurorului privind măsura reţinerii
      • 5.3.3. Plângerea împotriva ordonanţei procurorului privind măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune
      • 5.3.4. Contestaţia împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale
      • 5.3.5. Contestaţia împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară
      • 5.3.6. Contestaţia împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul judecăţii
     • 5.4. Verificarea măsurilor preventive
      • 5.4.1. Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară
      • 5.4.2. Verificarea măsurilor preventive în cursul judecăţii
    • §6. Măsurile preventive în special
     • 6.1. Reţinerea
      • 6.1.1. Noţiune
      • 6.1.2. Condiţiile privind dispunerea reţinerii
      • 6.1.3. Durata pentru care poate fi dispusă măsura reţinerii. Competenţă şi procedură
      • 6.1.4. Încunoştinţarea despre reţinere
     • 6.2. Controlul judiciar
      • 6.2.1. Noţiune
      • 6.2.2. Competenţă
      • 6.2.3. Condiţii necesare dispunerii măsurii controlului judiciar
      • 6.2.4. Luarea măsurii controlului judiciar de către procuror
      • 6.2.5. Prelungirea măsurii controlului judiciar de către procuror
      • 6.2.6. Calea de atac împotriva măsurii controlului judiciar dispuse sau prelungite de procuror
      • 6.2.7. Luarea şi menţinerea măsurii controlului judiciar în procedura de cameră preliminară, respectiv în faza de judecată
      • 6.2.8. Conţinutul controlului judiciar
      • 6.2.9. Durata măsurii controlului judiciar
     • 6.3. Controlul judiciar pe cauţiune
      • 6.3.1. Noţiune şi competenţă
      • 6.3.2. Condiţii necesare dispunerii măsurii controlului judiciar pe cauţiune. Procedură
      • 6.3.3. Cauţiunea – stabilire şi consemnare
     • 6.4. Arestul la domiciliu
      • 6.4.1. Noţiune şi competenţă
      • 6.4.2. Condiţii privind dispunerea măsurii arestului la domiciliu
      • 6.4.3. Procedura dispunerii măsurii arestului la domiciliu
      • 6.4.4. Durata arestului la domiciliu. Prelungirea sau menţinerea măsurii
      • 6.4.5. Conţinutul măsurii arestului la domiciliu
     • 6.5. Arestarea preventivă
      • 6.5.1. Noţiune şi competenţă
      • 6.5.2. Condiţiile de aplicare a măsurii arestării preventive
      • 6.5.3. Procedura dispunerii măsurii arestării preventive
       • 6.5.3.1. Luarea măsurii arestării preventive în cursul urmăririi penale
       • 6.5.3.2. Prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale
       • 6.5.3.3. Luarea măsurii arestării preventive în cursul procedurii de cameră preliminară şi în cursul judecăţii
      • 6.5.4. Tratamentul medical sub pază permanentă
    • §7. Măsurile preventive aplicabile minorilor infractori
   • Secţiunea a 3‑a. Alte măsuri procesuale
    • §1. Măsurile de siguranţă
     • 1.1. Consideraţii generale
     • 1.2. Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical
      • 1.2.1. Obligarea provizorie la tratament medical
       • 1.2.1.1. Noţiune. Condiţii şi competenţă
       • 1.2.1.2. Procedura de aplicare, de ridicare şi înlocuire a măsurii obligării provizorii la tratament medical
      • 1.2.2. Internarea medicală provizorie
       • 1.2.2.1. Noţiune. Condiţii şi competenţă
       • 1.2.2.2. Procedura de aplicare şi de ridicare a măsurii internării medicale provizorii
     • 1.3. Interzicerea accesului la competiţiile sportive
      • 1.3.1. Precizări prealabile
      • 1.3.2. Procedura dispunerii măsurii de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive
    • §2. Măsurile asigurătorii
     • 2.1. Noţiune
     • 2.2. Măsurile asigurătorii privite în general
      • 2.2.1. Consideraţii generale
      • 2.2.2. Categorii de bunuri asupra cărora se pot dispune măsuri asigurătorii
      • 2.2.3. Categorii de bunuri asupra cărora nu se pot dispune măsuri asigurătorii
      • 2.2.4. Procedura de dispunere a măsurilor asigurătorii în general
      • 2.2.5. Contestarea măsurilor asigurătorii
     • 2.3. Măsurile asigurătorii privite în special
      • 2.3.1. Sechestrul penal propriu‑zis
       • 2.3.1.1. Procedură
       • 2.3.1.2. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate
      • 2.3.2. Poprirea
      • 2.3.3. Notarea sau înscrierea ipotecară
    • §3. Măsurile de reparaţie în natură
     • 3.1. Restituirea lucrurilor
     • 3.2. Restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii
  • Capitolul al VIII ‑lea. Ac te procesuale şi procedurale comune
   • Secţiunea 1. Noţiune şi clasificare
    • §1. Noţiune
    • §2. Clasificarea actelor procesuale şi a actelor procedurale
    • §3. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite
     • 3.1. Modificarea actelor procedurale
     • 3.2. Îndreptarea erorilor materiale
     • 3.3. Înlăturarea unor omisiuni vădite
   • Secţiunea a 2‑a. Acte procedurale comune
    • §1. Citarea
     • 1.1. Noţiune
     • 1.2. Modul de citare
     • 1.3. Conţinutul citaţiei
     • 1.4. Locul de citare
     • 1.5. Citarea persoanelor aflate în străinătate
     • 1.6. Înmânarea citaţiei
      • 1.6.1. Procedura de înmânare a citaţiei persoanei care urmează a se prezenta în faţa organelor judiciare
      • 1.6.2. Procedura de înmânare a citaţiei altor persoane
     • 1.7. Dovada de primire şi procesul‑verbal de predare a citaţiei
     • 1.8. Incidente privind citarea
    • §2. Comunicarea altor acte procedurale
    • §3. Mandatul de aducere
     • 3.1. Noţiune
     • 3.2. Condiţii de emitere
     • 3.3. Competenţa şi procedura emiterii mandatului de aducere
     • 3.4. Executarea mandatului de aducere
    • §4. Accesul la bazele electronice de date
   • Secţiunea a 3‑a. Instituţii aflate în legătură cu actele procesuale şi actele procedurale
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Termenele în procesul penal
     • 2.1. Noţiune
     • 2.2. Clasificarea termenelor
     • 2.3. Modul de calcul al termenelor
     • 2.4. Acte considerate ca făcute în termen
    • §3. Sancţiunile procedurale penale
     • 3.1. Noţiune
     • 3.2. Inexistenţa
     • 3.3. Inadmisibilitatea
     • 3.4. Decăderea
     • 3.5. Nulităţile
      • 3.5.1. Noţiune
      • 3.5.2. Criterii de clasificare
      • 3.5.3. Nulităţile absolute
      • 3.5.4. Nulităţile relative
      • 3.5.5. Efectele nulităţilor
     • 3.6. Excluderea probelor
   • Secţiunea a 4‑a. Cheltuielile judiciare şi amenda judiciară
    • §1. Cheltuielile judiciare
     • 1.1. Noţiune
     • 1.2. Clasificarea cheltuielilor judiciare
     • 1.3. Sumele cuvenite martorului, expertului şi interpretului
     • 1.4. Suportarea cheltuielilor de procedură
     • 1.5. Suportarea cheltuielilor de judecată
     • 1.6. Executarea cheltuielilor judiciare
    • §2. Amenda judiciară
     • 2.1. Noţiune
     • 2.2. Cadrul abaterilor judiciare
     • 2.3. Aplicarea amenzii judiciare
 • partea a ii‑a. partea specială
  • Capitolul I. U rmărirea penală
   • Secţiunea 1. Consideraţii generale privind urmărirea penală
    • §1. Conceptul de urmărire penală
    • §2. Obiectul urmăririi penale
    • §3. Limitele urmăririi penale
    • §4. Trăsăturile caracteristice urmăririi penale
     • 4.1. Noţiune
     • 4.2. Lipsa de publicitate a urmăririi penale
     • 4.3. Lipsa caracterului contradictoriu al urmăririi penale
     • 4.4. Caracterul preponderent al formei scrise
     • 4.5. Subordonarea ierarhică în efectuarea actelor de urmărire penală
    • §5. Dispoziţii generale privind urmărirea penală
   • Secţiunea a 2‑a. Competenţa organelor de urmărire penală
    • §1. Competenţa procurorului
     • 1.1. Competenţa procurorului în efectuarea urmăririi penale
     • 1.2. Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală
      • 1.2.1. Obiectul supravegherii urmăririi penale
      • 1.2.2. Competenţa de exercitare a supravegherii urmăririi penale
      • 1.2.3. Modalităţi de exercitare a supravegherii urmăririi penale
    • §2. Competenţa organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare
    • §3. Competenţa organelor de cercetare penală speciale
    • §4. Alte dispoziţii privind competenţa organelor de urmărire penală
     • 4.1. Verificarea competenţei
     • 4.2. Extinderea competenţei teritoriale
     • 4.3. Cazurile urgente
    • §5. Competenţa unor organe care nu fac parte din sistemul organelor judiciare
     • 5.1. Competenţa unor organe de constatare
     • 5.2. Competenţa comandanţilor de nave şi aeronave
   • Secţiunea a 3‑a. Sesizarea organelor de urmărire penală
    • §1. Aspecte preliminare
    • §2. Modurile generale de sesizare a organelor de urmărire penală
     • 2.1. Plângerea
     • 2.2. Denunţul
     • 2.3. Sesizările făcute de persoane cu funcţii de conducere şi de alte persoane
     • 2.4. Sesizarea din oficiu
      • 2.4.1. Cazuri
      • 2.4.2. Sesizarea din oficiu în cazul constatării infracţiunii flagrante
     • 2.5. Examinarea sesizării
    • §3. Modurile speciale de sesizare a organelor de urmărire penală
     • 3.1. Plângerea prealabilă
      • 3.1.1. Noţiune
      • 3.1.2. Titularii plângerii prealabile
      • 3.1.3. Termenul de introducere a plângerii prealabile
      • 3.1.4. Conţinutul plângerii prealabile
      • 3.1.5. Organele competente să primească plângerea prealabilă
      • 3.1.6. Procedura plângerii prealabile în cazul infracţiunilor flagrante
     • 3.2. Alte moduri speciale de sesizare
   • Secţiunea a 4‑a. Desfăşurarea urmăririi penale
    • §1. Începerea urmăririi penale
     • 1.1. Consideraţii generale
     • 1.2. Condiţii
     • 1.3. Organul competent să dispună începerea urmăririi penale
     • 1.4. Cazul persoanelor pentru care urmărirea penală este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile sau de îndeplinirea unei alte condiţii prealabile
     • 1.5. Începerea urmăririi penale în cazul infracţiunilor de audienţă
     • 1.6. Începerea urmăririi penale în cazul infracţiunilor flagrante
    • §2. Efectuarea urmăririi penale
    • §3. Procedura audierii anticipate
    • §4. Punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale
    • §5. Extinderea obiectului urmăririi penale şi schimbarea încadrării juridice a faptei
    • §6. Suspendarea urmăririi penale
     • 6.1. Cazuri
     • 6.2. Competenţa de a dispune suspendarea urmăririi penale
     • 6.3. Obligaţiile organelor de urmărire penală după dispunerea suspendării
    • §7. Terminarea urmăririi penale
    • §8. Rezolvarea cauzelor penale
     • 8.1. Clasarea
      • 8.1.1. Noţiune
      • 8.1.2. Procedura dispunerii soluţiei clasării
     • 8.2. Renunţarea la urmărirea penală
      • 8.2.1. Condiţii
      • 8.2.2. Procedura dispunerii soluţiei de renunţare la urmărirea penală
      • 8.2.3. Verificarea ordonanţei de renunţare la urmărirea penală
      • 8.2.4. Procedura de confirmare a ordonanţei de renunţare la urmărirea penală
     • 8.3. Continuarea urmăririi penale la cererea suspectului sau inculpatului
    • §9. Trimiterea în judecată
     • 9.1. Rechizitoriul
     • 9.2. Verificarea legalităţii şi temeiniciei rechizitoriului
   • Secţiunea a 5‑a. Reluarea urmăririi penale
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Reluarea urmăririi penale după suspendare
    • §3. Reluarea urmăririi penale în caz de restituire
    • §4. Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale
   • Secţiunea a 6‑a. Plângerea împotriva soluţiilor, măsurilor şi actelor de urmărire penală
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Plângerea împotriva măsurilor dispuse şi a actelor efectuate de organul de cercetare penală
    • §3. Plângerea împotriva măsurilor dispuse, a actelor efectuate şi a soluţiilor dispuse de către procuror
     • 3.1. Plângerea împotriva măsurilor şi a actelor procurorului
     • 3.2. Plângerea împotriva soluţiilor procurorului de neurmărire sau de netrimitere în judecată
    • §4. Soluţionarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară
  • Capitolul al II ‑lea. Camera preliminară
   • §1. Consideraţii generale
   • §2. Istoricul apariţiei instituţiei „camerei preliminare” în cuprinsul Codului de procedură penală
   • §3. Procedura de judecată în camera preliminară
  • Capitolul al III ‑lea. J udecata – dispoziţii generale
   • §1. Noţiune
   • §2. Importanţa judecăţii şi modificările aduse prin actualele dispoziţii care o reglementează
   • §3. Obiectul judecăţii
   • §4. Limitele fazei de judecată
   • §5. Principiile specifice judecăţii
    • 5.1. Publicitatea
    • 5.2. Nemijlocirea
    • 5.3. Contradictorialitatea
    • 5.4. Oralitatea
   • §6. Locul unde se desfăşoară judecata
   • §7. Participanţii la judecată
    • 7.1. Consideraţii generale
    • 7.2. Instanţa de judecată
     • 7.2.1. Rolul instanţei de judecată
     • 7.2.2. Compunerea instanţei de judecată
    • 7.3. Participarea procurorului la judecată
    • 7.4. Participarea inculpatului la judecată şi drepturile acestuia
    • 7.5. Participarea la judecată a celorlalte părţi, a persoanei vătămate şi a altor subiecţi procesuali
    • 7.6. Citarea la judecată
     • 7.6.1. Reguli privind citarea
     • 7.6.2. Termenul în cunoştinţă
   • §8. Asigurarea apărării
   • §9. Atribuţiile preşedintelui completului de judecată
    • 9.1. Consideraţii generale
    • 9.2. Strigarea cauzei şi apelul celor citaţi
    • 9.3. Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei
    • 9.4. Constatarea infracţiunilor de audienţă
    • 9.5. Pregătirea şedinţei de judecată
   • §10. Suspendarea judecăţii
    • 10.1. Cazurile de suspendare
    • 10.2. Procedura de suspendare a judecăţii
    • 10.3. Reluarea procesului după suspendarea judecăţii
   • §11. Notele privind desfăşurarea şedinţei de judecată
   • §12. Aspecte generale privind hotărârile judecătoreşti
    • 12.1. Conceptul de hotărâre judecătorească penală
    • 12.2. Felul hotărârilor judecătoreşti penale
  • Capitolul al IV ‑lea. J udecata în primă instanţă
   • Secţiunea 1. Consideraţii generale
    • §1. Importanţa judecăţii
    • §2. Scopul judecăţii în primă instanţă
    • §3. Obiectul judecăţii în primă instanţă
    • §4. Structura judecăţii în primă instanţă
   • Secţiunea a 2‑a. Etapele procesuale ale judecăţii în primă instanţă
    • §1. Măsurile premergătoare şedinţei de judecată
     • 1.1. Repartizarea aleatorie
     • 1.2. Fixarea termenului de judecată
     • 1.3. Citarea părţilor şi a persoanei vătămate
     • 1.4. Întocmirea şi afişarea listei cauzelor
     • 1.5. Asigurarea apărării
    • §2. Şedinţa de judecată în primă instanţă
     • 2.1. Consideraţii generale
     • 2.2. Începutul şedinţei de judecată
      • 2.2.1. Deschiderea şedinţei de judecată
      • 2.2.2. Strigarea cauzei şi apelul celor citaţi
      • 2.2.3. Verificări privind pe inculpat
      • 2.2.4. Măsuri privind martorii, experţii şi interpreţii
      • 2.2.5. Citirea actului de sesizare a instanţei
      • 2.2.6. Aducerea la cunoştinţă a învinuirii, lămuriri şi cereri
    • §3. Cercetarea judecătorească
     • 3.1. Consideraţii generale
     • 3.2. Procedura simplificată a cercetării judecătoreşti în cazul recunoaşterii învinuirii
      • 3.2.1. Consideraţii generale
      • 3.2.2. Condiţii necesare pentru aplicarea procedurii simplificate de judecată
      • 3.2.3. Soluţiile instanţei
     • 3.3. Procedura obişnuită a cercetării judecătoreşti
      • 3.3.1. Ordinea cercetării judecătoreşti
      • 3.3.2. Audierea inculpatului
      • 3.3.3. Audierea coinculpaţilor
      • 3.3.4. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
      • 3.3.5. Audierea martorului, a expertului şi a interpretului
      • 3.3.6. Consemnarea declaraţiilor
      • 3.3.7. Renunţarea la probe şi imposibilitatea administrării probelor
      • 3.3.8. Prezentarea mijloacelor materiale de probă
      • 3.3.9. Amânarea pentru probe noi
      • 3.3.10. Schimbarea încadrării juridice
      • 3.3.11. Terminarea cercetării judecătoreşti
    • §4. Dezbaterile
     • 4.1. Ordinea în care se dă cuvântul
     • 4.2. Ultimul cuvânt al inculpatului
     • 4.3. Concluziile scrise
    • §5. Deliberarea şi rezolvarea cauzei în primă instanţă
     • 5.1. Soluţionarea cauzei
     • 5.2. Deliberarea şi obiectul acesteia
     • 5.3. Luarea hotărârii
     • 5.4. Reluarea cercetării judecătoreşti sau a dezbaterilor
     • 5.5. Rezolvarea acţiunii penale
      • 5.5.1. Condamnarea
      • 5.5.2. Renunţarea la aplicarea pedepsei
      • 5.5.3. Amânarea aplicării pedepsei
      • 5.5.4. Achitarea inculpatului
      • 5.5.5. Încetarea procesului penal
     • 5.6. Rezolvarea acţiunii civile
    • §6. Pronunţarea, redactarea şi comunicarea hotărârii
     • 6.1. Pronunţarea hotărârii
     • 6.2. Cuprinsul hotărârii
      • 6.2.1. Conţinutul părţii introductive
      • 6.2.2. Conţinutul expunerii
      • 6.2.3. Conţinutul dispozitivului
      • 6.2.4. Dispoziţii cu privire la măsurile preventive
     • 6.3. Redactarea şi semnarea hotărârii
     • 6.4. Comunicarea hotărârii
  • Capitolul al V‑lea. J udecata în căile ordinare de atac
   • Secţiunea 1. Consideraţii generale
    • §1. Noţiuni introductive
    • §2. Clasificarea căilor de atac
   • Secţiunea a 2‑a. Judecata în apel
    • §1. Consideraţii generale privind apelul
     • 1.1. Istoric
     • 1.2. Noţiune
     • 1.3. Trăsături
    • §2. Hotărârile judecătoreşti supuse apelului
     • 2.1. Sentinţele
     • 2.2. Încheierile
    • §3. Titularii apelului
    • §4. Termenul de declarare a apelului
    • §5. Repunerea în termen
    • §6. Cererea de apel
    • §7. Instanţa la care se depune apelul
    • §8. Renunţarea la apel
    • §9. Retragerea apelului
    • §10. Efectele apelului
     • 10.1. Consideraţii generale
     • 10.2. Efectul suspensiv
     • 10.3. Efectul devolutiv şi limitele sale
     • 10.4. Non reformatio in peius
     • 10.5. Efectul extensiv
    • §11. Judecata în apel
     • 11.1. Consideraţii generale
     • 11.2. Instanţa competentă
     • 11.3. Prezenţa părţilor şi a procurorului
     • 11.4. Cercetarea judecătorească
     • 11.5. Dezbaterile
     • 11.6. Soluţionarea cauzei şi luarea hotărârii
     • 11.7. Soluţii
     • 11.8. Chestiunile complementare
    • §12. Conţinutul deciziei instanţei de apel şi comunicarea acesteia
    • §13. Rejudecarea cauzei
   • Secţiunea a 3‑a. Judecata în calea de atac a contestaţiei
    • §1. Dispoziţii generale
    • §2. Competenţa de soluţionare a contestaţiei
    • §3. Obiectul contestaţiei
    • §4. Titularii contestaţiei
    • §5. Termenul în care poate fi exercitată contestaţia
    • §6. Declararea contestaţiei
    • §7. Efectele declarării contestaţiei
    • §8. Soluţionarea contestaţiei
  • Capitolul al VI ‑lea. J udecata în căile extraordinare de atac
   • Secţiunea 1. Consideraţii generale
    • §1. Natura juridică a căilor de atac extraordinare
    • §2. Comparaţie între căile de atac ordinare şi cele extraordinare
   • Secţiunea a 2‑a. Contestaţia în anulare
    • §1. Consideraţii preliminare
    • §2. Cazuri de contestaţie în anulare
     • 2.1. Judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părţi sau partea, deşi legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate [art. 426 lit. a) CPP]
     • 2.2. Inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal [art. 426 lit. b) CPP]
     • 2.3. Hotărârea din apel a fost pronunţată de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului [art. 426 lit. c) CPP]
     • 2.4. Instanţa de apel nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate [art. 426 lit. d) CPP]
     • 2.5. Judecata în apel a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când aceasta era obligatorie, potrivit legii [art. 426 lit. e) CPP]
     • 2.6. Judecata în apel a avut loc în lipsa avocatului, când asistenţa juridică a inculpatului era obligatorie, potrivit legii [art. 426 lit. f) CPP]
     • 2.7. Şedinţa de judecată în apel nu a fost publică, în afară de cazurile când legea prevede altfel [art. 426 lit. g) CPP]
     • 2.8. Instanţa de apel nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă [art. 426 lit. h) CPP]
     • 2.9. Împotriva unei persoane s‑au pronunţat două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă [art. 426 lit. i) CPP]
    • §3. Declararea contestaţiei în anulare
     • 3.1. Persoanele care pot introduce contestaţia în anulare
     • 3.2. Cererea de contestaţie în anulare
     • 3.3. Termenul de introducere a contestaţiei în anulare
    • §4. Procedura de judecare a contestaţiei în anulare
     • 4.1. Instanţa competentă
     • 4.2. Suspendarea executării
     • 4.3. Admiterea în principiu, judecarea şi soluţionarea contestaţiei în anulare
      • 4.3.1. Admiterea în principiu
      • 4.3.2. Procedura de judecată. Soluţii
   • Secţiunea a 3‑a. Recursul în casaţie
    • §1. Istoric
    • §2. Obiectul recursului în casaţie
    • §3. Declararea recursului în casaţie
     • 3.1. Titularii cererii
     • 3.2. Termenul de declarare a recursului în casaţie
    • §4. Cazurile în care se poate face recurs în casaţie
     • 4.1. În cursul judecăţii nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente [art. 438 alin. (1) pct. 1 CPP]
     • 4.2. Inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală [art. 438 alin. (1) pct. 7 CPP]
     • 4.3. În mod greşit s‑a dispus încetarea procesului penal [art. 438 alin. (1) pct. 8 CPP]
     • 4.4. Nu s‑a constatat graţierea sau în mod greşit s‑a constatat că pedeapsa aplicată inculpatului a fost graţiată [art. 438 alin. (1) pct. 11 CPP]
     • 4.5. S‑au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege [art. 438 alin. (1) pct. 12 CPP]
    • §5. Declararea şi retragerea recursului în casaţie
     • 5.1. Condiţiile de declarare a recursului în casaţie
     • 5.2. Retragerea recursului în casaţie
    • §6. Efectele recursului în casaţie
     • 6.1. Efectul suspensiv
     • 6.2. Efectul devolutiv şi limitele sale
     • 6.3. Efectul extensiv şi limitele sale
     • 6.4. Non reformatio in peius
    • §7. Procedura de judecare a recursului în casaţie. Soluţii
     • 7.1. Noţiuni introductive
     • 7.2. Procedura de comunicare
     • 7.3. Restituirea pe cale administrativă a cererii
     • 7.4. Admiterea în principiu
     • 7.5. Procedura de judecare propriu‑zisă a recursului în casaţie
     • 7.6. Soluţiile instanţei de recurs în casaţie
      • 7.6.1. Respingerea recursului în casaţie
      • 7.6.2. Admiterea recursului în casaţie
     • 7.7. Decizia instanţei de recurs în casaţie
    • §8. Rejudecarea cauzei după casarea hotărârii atacate
   • Secţiunea a 4‑a. Revizuirea
    • §1. Consideraţii preliminare
    • §2. Hotărâri supuse revizuirii
    • §3. Cazuri de revizuire
     • 3.1. S‑au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunţate în cauză [art. 453 alin. (1) lit. a) CPP]
     • 3.2. Hotărârea a cărei revizuire se cere s‑a întemeiat pe declaraţia unui martor, opinia unui expert sau pe situaţiile învederate de un interpret, care a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere, influenţând astfel soluţia pronunţată [art. 453 alin. (1) lit. b) CPP]
     • 3.3. Un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals în cursul judecăţii sau după pronunţarea hotărârii, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză [art. 453 alin. (1) lit. c) CPP]
     • 3.4. Un membru al completului de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de urmărire penală a comis o infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză [art. 453 alin. (1) lit. d) CPP]
     • 3.5. Două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia [art. 453 alin. (1) lit. e) CPP]
     • 3.6. Hotărârea s‑a întemeiat pe o prevedere legală care, după ce hotărârea a devenit definitivă, a fost declarată neconstituţională ca urmare a admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate ridicate în acea cauză, în situaţia în care consecinţele încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate [art. 453 alin. (1) lit. f) CPP]
    • §4. Declararea revizuirii
     • 4.1. Titularii cererii
     • 4.2. Cererea de revizuire
     • 4.3. Termenul de introducere a cererii de revizuire
    • §5. Procedura de judecare a revizuirii
     • 5.1. Instanţa competentă
     • 5.2. Admiterea în principiu a cererii de revizuire
     • 5.3. Măsurile care pot fi luate odată cu sau ulterior admiterii în principiu
     • 5.4. Rejudecarea cauzei după admiterea în principiu
     • 5.5. Căi de atac
    • §6. Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
     • 6.1. Reglementare
     • 6.2. Titularii cererii
     • 6.3. Termenul de introducere
     • 6.4. Judecarea cererii de revizuire
   • Secţiunea a 5‑a. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate
    • §1. Consideraţii preliminare
     • 1.1. Istoric
     • 1.2. Noţiune
    • §2. Condiţii necesare redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate
    • §3. Declararea căii de atac a redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate
     • 3.1. Titularii redeschiderii procesului penal
     • 3.2. Termenul de introducere a cererii
     • 3.3. Cererea de redeschidere a procesului penal
    • §4. Judecarea cererii de redeschidere a procesului penal
     • 4.1. Instanţa competentă
     • 4.2. Procedura de judecare
  • Capitolul al VII ‑lea. D ispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare
   • Secţiunea 1. Recursul în interesul legii
    • §1. Consideraţii generale
     • 1.1. Istoric
     • 1.2. Noţiune
    • §2. Titularii cererii de recurs în interesul legii
    • §3. Obiectul recursului în interesul legii
    • §4. Conţinutul cererii de recurs în interesul legii şi condiţii de admisibilitate a acesteia
    • §5. Judecarea recursului în interesul legii
   • Secţiunea a 2‑a. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Obiectul şi condiţiile sesizării
    • §3. Titularii cererii de sesizare
    • §4. Procedura de judecată
  • Capitolul al VIII ‑lea. P roceduri speciale
   • Secţiunea 1. Aspecte preliminare
    • §1. Noţiunea de procedură specială
    • §2. Clasificarea procedurilor speciale
   • Secţiunea a 2‑a. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Titularii acordului de recunoaştere a vinovăţiei
    • §3. Obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei
    • §4. Condiţii de încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei
    • §5. Judecarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei
     • 5.1. Sesizarea instanţei de judecată
     • 5.2. Procedura de judecată în cazul încheierii unui acord de recunoaştere a vinovăţiei
     • 5.3. Soluţiile instanţei
     • 5.4. Căi de atac
   • Secţiunea a 3‑a. Contestaţia privind durata procesului penal
    • §1. Consideraţii preliminare
    • §2. Obiectul contestaţiei
    • §3. Declararea contestaţiei privind durata procesului penal
     • 3.1. Titularii contestaţiei
     • 3.2. Termenul în care poate fi introdusă contestaţia
     • 3.3. Conţinutul contestaţiei
     • 3.4. Competenţa de soluţionare
     • 3.5. Măsurile premergătoare şi procedura de soluţionare a contestaţiei
    • §4. Soluţionarea contestaţiei
   • Secţiunea a 4‑a. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Dispoziţii privind aplicabilitatea procedurii, reprezentarea şi citarea persoanei juridice
    • §3. Măsurile preventive şi măsurile asigurătorii
    • §4. Procedura de informare
    • §5. Efectele fuziunii, absorbţiei, divizării, reducerii capitalului social, ale dizolvării sau lichidării persoanei juridice condamnate
    • §6. Punerea în executare a pedepselor
     • 6.1. Punerea în executare a pedepsei amenzii
     • 6.2. Punerea în executare a pedepselor complementare
   • Secţiunea a 5‑a. Procedura în cauzele cu infractori minori
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Dispoziţii privind desfăşurarea urmăririi penale în cazul infractorilor minori
     • 2.1. Consideraţii preliminare
     • 2.2. Persoanele chemate la ascultarea minorului în faza de urmărire penală
     • 2.3. Referatul de evaluare
    • §3. Dispoziţii privind judecata în primă instanţă şi în apel
     • 3.1. Consideraţii generale
     • 3.2. Compunerea instanţei
     • 3.3. Persoanele chemate la judecarea minorului
     • 3.4. Desfăşurarea judecăţii
     • 3.5. Punerea în executare a hotărârilor penale privind minorii
      • 3.5.1. Consideraţii preliminare
      • 3.5.2. Punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate
      • 3.5.3. Punerea în executare a măsurilor educative privative de libertate
      • 3.5.4. Schimbări privind măsura educativă a internării într‑un centru educativ sau măsura educativă a internării într‑un centru de detenţie
   • Secţiunea a 6‑a. Procedura dării în urmărire
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Obiectul procedurii, cazurile de dare în urmărire şi titularii cererii
    • §3. Punerea în executarea a ordinului de urmărire
    • §4. Activităţile ce pot fi efectuate în procedura urmăririi
    • §5. Revocarea urmăririi
   • Secţiunea a 7‑a. Procedura reabilitării
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Reabilitarea de drept
    • §3. Reabilitarea judecătorească
     • 3.1. Consideraţii generale
     • 3.2. Cererea de reabilitare judecătorească
      • 3.2.1. Titularii cererii
      • 3.2.2. Conţinutul cererii
     • 3.3. Judecarea cererii de reabilitare judecătorească
      • 3.3.1. Instanţa competentă
      • 3.3.2. Măsurile premergătoare
      • 3.3.3. Respingerea cererii pentru lipsa condiţiilor de formă şi de fond
      • 3.3.4. Soluţionarea cererii şi situaţiile privind despăgubirile civile
     • 3.4. Contestaţia
     • 3.5. Anularea reabilitării
     • 3.6. Menţiuni despre reabilitare
   • Secţiunea a 8‑a. Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Cazurile care dau dreptul la reparaţie
     • 2.1. Repararea pagubei în caz de eroarea judiciară
     • 2.2. Repararea pagubei în cazul privării nelegale de libertate
    • §3. Titularii şi termenul de introducere a acţiunii pentru repararea pagubei
    • §4. Instanţa competentă
    • §5. Felul şi întinderea reparaţiei
    • §6. Acţiunea în regres
   • Secţiunea a 9‑a. Procedura în caz de dispariţie a dosarelor judiciare şi a înscrisurilor judiciare
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Obiectul procedurii în caz de dispariţie a dosarelor judiciare şi a înscrisurilor judiciare
    • §3. Desfăşurarea procedurii speciale
     • 3.1. Constatarea dispariţiei
     • 3.2. Înlocuirea sau reconstituirea
   • Secţiunea a 10‑a. Procedura privind cooperarea judiciară internaţională şi punerea în aplicare a tratatelor internaţionale în materie penală
    • §1. Dispoziţii privind asistenţa judiciară internaţională
    • §2. Formele de cooperare judiciară internaţională în materie penală prevăzute în Legea nr. 302/2004
     • 2.1. Extrădarea
     • 2.2. Predarea în baza unui mandat european de arestare
     • 2.3. Transferul de proceduri în materie penală
     • 2.4. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor
     • 2.5. Transferarea persoanelor condamnate
     • 2.6. Asistenţa judiciară în materie penală
    • §3. Executarea dispoziţiilor civile dintr‑o hotărâre judecătorească penală străină
   • Secţiunea a 11‑a. Procedura de confiscare sau desfiinţare a unui înscris în cazul clasării
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Sesizarea instanţei
    • §3. Procedură şi soluţii
  • Capitolul al IX ‑lea. E xecutarea hotărârilor penale
   • Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    • §1. Punerea în executare a hotărârilor penale – fază a procesului penal
    • §2. Caracterul executoriu al hotărârilor penale
    • §3. Momentul la care hotărârile judecătoreşti penale rămân definitive
    • §4. Instanţa de executare
    • §5. Judecătorul delegat cu executarea
   • Secţiunea a 2‑a. Punerea în executare a pedepselor principale
    • §1. Punerea în executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
     • 1.1. Consideraţii generale
     • 1.2. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
      • 1.2.1. Consideraţii generale
      • 1.2.2. Cazurile în care poate fi dispusă amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
      • 1.2.3. Obligaţiile condamnatului în cazul amânării executării pedepsei
      • 1.2.4. Soluţionarea cererii
     • 1.3. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
      • 1.3.1. Consideraţii generale
      • 1.3.2. Cazurile în care poate fi dispusă întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
      • 1.3.3. Obligaţiile condamnatului în cazul întreruperii executării pedepsei
      • 1.3.4. Soluţionarea cererii
      • 1.3.5. Evidenţa întreruperii executării pedepsei
    • §2. Punerea în executare a amenzii penale
   • Secţiunea a 3‑a. Punerea în executare a pedepselor complementare
    • §1. Punerea în executare a pedepsei complementare a interzicerii exerciţiului unor drepturi
    • §2. Punerea în executare a pedepsei complementare a degradării militare
    • §3. Punerea în executare a pedepsei complementare a publicării hotărârii definitive de condamnare
   • Secţiunea a 4‑a. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă
    • §1. Punerea în executare a obligării la tratament medical
     • 1.1. Consideraţii generale
     • 1.2. Aspecte procedurale
     • 1.3. Înlocuirea sau încetarea obligării la tratament medical
    • §2. Punerea în executare a internării medicale
     • 2.1. Consideraţii generale
     • 2.2. Aspecte procedurale
     • 2.3. Menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale
    • §3. Punerea în executare a măsurii de siguranţă a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori o altă activitate
     • 3.1. Consideraţii generale
     • 3.2. Aspecte procedurale
    • §4. Executarea confiscării speciale sau a confiscării extinse
     • 4.1. Confiscarea specială
     • 4.2. Confiscarea extinsă
     • 4.3. Aspecte procedurale
   • Secţiunea a 5‑a. Punerea în executare a avertismentului şi a măsurilor şi obligaţiilor impuse de instanţă în cazul amânării aplicării pedepsei, suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi liberării condiţionate
    • §1. Punerea în executare a avertismentului
    • §2. Punerea în executare a măsurilor şi obligaţiilor impuse de instanţă în cazul amânării aplicării pedepsei, suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi liberării condiţionate
   • Secţiunea a 6‑a. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat
    • §1. Punerea în executare a amenzii judiciare
    • §2. Punerea în executare a cheltuielilor judiciare avansate de stat
   • Secţiunea a 7‑a. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre
    • §1. Restituirea lucrurilor
    • §2. Înscrisurile declarate false
    • §3. Despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare
   • Secţiunea a 8‑a. Alte dispoziţii privind executarea
    • §1. Condamnarea în cazul anulării sau revocării renunţării la aplicarea pedepsei sau a amânării aplicării pedepsei
    • §2. Schimbări în executarea unor hotărâri
     • 2.1. Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
     • 2.2. Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii
     • 2.3. Înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu închisoarea
     • 2.4. Înlocuirea pedepsei amenzii
      • 2.4.1. Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
      • 2.4.2. Înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii
     • 2.5. Alte modificări de pedepse
     • 2.6. Liberarea condiţionată
      • 2.6.1. Consideraţii generale
      • 2.6.2. Procedura dispunerii liberării condiţionate
      • 2.6.3. Revocarea liberării condiţionate
      • 2.6.4. Anularea liberării condiţionate
    • §3. Înlăturarea sau modificarea pedepsei
     • 3.1. Intervenirea unei legi penale noi
     • 3.2. Amnistia şi graţierea
    • §4. Dispoziţii comune privind procedura la instanţa de executare
     • 4.1. Procedura la instanţa de executare
     • 4.2. Contestaţia la executare
      • 4.2.1. Natură juridică şi cazuri
      • 4.2.2. Instanţa competentă
      • 4.2.3. Soluţionarea contestaţiei la executare
      • 4.2.4. Contestaţia la executare privitoare la dispoziţiile civile ale hotărârii şi la amenzile judiciare
 • Bibliografie
Detalii tehnice
Data Aparitiei 16 mar. 2017
Categorie generala Cursuri, seminarii, teste
Numar Pagini 760
Format 165x235 mm
Format Carte brosata
De acelasi Autor
NOU
Fise de drept penal_ed a 4-a_Boroi_Anghel

Fise de drept penal

pentru admiterea in magistratura si avocatura
100,00 lei 90,00 lei

Drept penal. Partea speciala. Editia a 3-a

contine modificarile aduse de O.U.G. nr. 18/2016
149,00 lei 134,10 lei
Din aceeasi Categorie