Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept procesual civil. Editia a 3-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-0598-5
Editura: Hamangiu
200,00 lei
170,00 lei
Disponibilitate: Aceasta carte este indisponibila si nu poate fi comandata

Cartea Drept procesual civil cuprinde o analiza de ansamblu a institutiilor procesuale civile, conform noului Cod de procedura civila, reglementare cu implicatii majore asupra activitatii intregului sistem judiciar. Proiectata initial de Profesorul Gabriel Boroi ca un manual sintetic, pentru uzul studentilor, in prezent lucrarea depaseste cu mult intinderea si nivelul de tratare a materiei specifice cursurilor universitare, datorita interpretarilor si solutiilor pe care autorii s-au vazut nevoiti sa le ofere numeroaselor probleme generate de intrarea in vigoare a noului Cod.

Daca publicarea celei de a doua editii a lucrarii la mai putin de un an dupa prima aparitie a fost determinata, la vremea respectiva, de modificarile aduse Codului de procedura civila prin Legea nr. 138/2014, precum si de republicarea oficiala a Codului, iata ca recenta modificare a Codului prin O.U.G. nr. 1/2016 ne aduce, din nou, in imposibilitatea de a retipari pur si simplu un nou tiraj din editia a doua. Desi nu si-au propus initial publicarea unei editii noi, ci doar aducerea la zi a lucrarii, prin integrarea modificarilor cu efect obligatoriu – cele aduse de O.U.G. nr. 1/2016, deciziile Curtii Constitutionale, precum si hotararile Inaltei Curti de Casatie si Justitie date in recursurile in interesul legii sau in dezlegarea unor chestiuni de drept cu incidenta in procedura civila, intre timp autorii au tot adaugat interpretari si idei noi, generate de dezbaterile din practica, dezvoltand sau schimband chiar anumite solutii fata de editia precedenta. Iata-ne, asadar, in fata unei a treia editii, revizuite si adaugite.

 • PARTEA I. PARTEA GENERALĂ
  • Capitolul I. Noţiuni introductive privind procesul civil
   • Secțiunea 1. Noțiunea, fazele și etapele procesului civil
    • §1. Noțiunea de „proces civil”
    • §2. Fazele și etapele procesului civil
   • Secțiunea a 2-a. Normele de drept procesual civil
    • §1. Noțiunea și clasificarea normelor de drept procesual civil
    • §2. Aplicarea normelor de drept procesual civil
     • 2.1. Aplicarea în timp a normelor de drept procesual civil
     • 2.2. Aplicarea în spațiu a normelor de drept procesual civil
   • Secțiunea a 3-a. Principiile fundamentale ale procesului civil
    • §1. Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil
    • §2. Principiul disponibilității
    • §3. Contradictorialitatea
    • §4. Rolul activ al judecătorului
    • §5. Legalitatea
    • §6. Egalitatea
    • §7. Dreptul la apărare
    • §8. Oralitatea dezbaterilor
    • §9. Publicitatea
    • §10. Principiul continuității
    • §11. Principiul nemijlocirii
    • §12. Principiul bunei-credințe
    • §13. Limba desfăşurării procesului
  • Capitolul II. Acţiunea civilă
   • Secţiunea 1. Noţiune şi condiţii de exercitare
    • §1. Noţiunea de „acţiune civilă”
    • §2. Enumerarea condiţiilor de exercitare a acţiunii civile
     • 2.1. Formularea unei pretenţii
     • 2.2. Interesul
     • 2.3. Capacitatea procesuală
     • 2.4. Calitatea procesuală
   • Secţiunea a 2-a. Clasificarea cererilor în justiţie
    • §1. Precizări prealabile
    • §2. Cereri principale, cereri accesorii, cereri incidentale şi cereri adiţionale
    • §3. Cereri în realizare, cereri în constatare şi cereri în constituire
    • §4. Cereri nepatrimoniale şi cereri patrimoniale (personale, reale şi mixte)
  • Capitolul III. Participanţii la procesul civil
   • Secţiunea 1. Instanţa
    • §1. Compunerea şi constituirea instanţei
     • 1.1. Compunerea instanţei
     • 1.2. Constituirea instanţei
     • 1.3. Incidentele procedurale privind compunerea sau constituirea instanţei
      • 1.3.1. Incompatibilitatea
      • 1.3.2. Mijloacele procedurale de invocare a incompatibilităţii
      • 1.3.3. Incompatibilitatea altor participanți la procesul civil
      • 1.3.4. Alte incidente procedurale referitoare la alcătuirea instanţei
   • Secţiunea a 2-a. Părţile
    • §1. Noţiunea de „parte în proces”
    • §2. Drepturile şi îndatoririle părţilor. Abuzul de drept procedural
     • 2.1. Enumerarea drepturilor procedurale ale părţilor
     • 2.2. Îndatoririle procesuale ale părţilor
     • 2.3. Abuzul de drept procedural
    • §3. Coparticiparea procesuală
     • 3.1. Noţiunea şi clasificarea coparticipării procesuale
     • 3.2. Efectele coparticipării procesuale
    • §4. Participarea terţilor la judecată
     • 4.1. Consideraţii introductive privind participarea terţilor la judecată
     • 4.2. Intervenţia voluntară
      • 4.2.1. Noţiune. Felurile intervenţiei voluntare
      • 4.2.2. Intervenţia voluntară principală
      • 4.2.3. Intervenţia voluntară accesorie
     • 4.3. Chemarea în judecată a altei persoane
     • 4.4. Chemarea în garanţie
     • 4.5. Arătarea titularului dreptului
     • 4.6. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane
    • §5. Reprezentarea convenţională a părţilor în procesul civil
     • 5.1. Consideraţii introductive
     • 5.2. Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice
     • 5.3. Particularităţi privind reprezentarea persoanei fizice prin avocat
     • 5.4. Reprezentarea convenţională a persoanei juridice în procesul civil
     • 5.5. Sancţiunea în cazul nejustificării calităţii de reprezentant convenţional
   • Secţiunea a 3-a. Participarea Ministerului Public în procesul civil
    • §1. Consideraţii introductive
    • §2. Formele participării procurorului la procesul civil
     • 2.1. Pornirea procesului civil
     • 2.2. Participarea la judecata procesului civil
     • 2.3. Exercitarea căilor de atac
     • 2.4. Punerea în executare a unor titluri executorii
  • Capitolul IV. Competenţa
   • Secţiunea 1. Consideraţii generale
    • §1. Reglementare
    • §2. Noţiunea şi clasificarea competenţei
     • 2.1. Noţiunea de „competenţă”
     • 2.2. Clasificarea competenţei
      • 2.2.1. Competenţa generală şi competenţa jurisdicţională
      • 2.2.2. Competenţa absolută şi competenţa relativă
   • Secţiunea a 2-a. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti
    • §1. Principiul stabilirii competenţei generale a instanţelor judecătoreşti
    • §2. Competenţa în materia controlului de constituţionalitate
    • §3. Competenţa în materie electorală
     • 3.1. Alegerile autorităţilor administraţiei publice locale
     • 3.2. Alegerile parlamentare
     • 3.3. Alegerile prezidenţiale
     • 3.4. Alegerile pentru Parlamentul European
     • 3.5. Competenţa în materia referendumului
    • §4. Competenţa în materia contenciosului administrativ
     • 4.1. Competenţa instanţelor judecătoreşti ordinare de contencios administrativ
     • 4.2. Competenţa instanţelor judecătoreşti speciale de contencios administrativ
     • 4.3. Competenţa instanţelor judecătoreşti de a controla soluţiile unor jurisdicţii speciale administrative
    • §5. Competenţa în anumite materii
     • 5.1. Competenţa în materia litigiilor de muncă
     • 5.2. Competenţa în materia rezolvării unor neînţelegeri referitoare la exercitarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti
     • 5.3. Competenţa în materia actelor de stare civilă şi a înregistrărilor de stare civilă
     • 5.4. Competenţa în materia schimbării, rectificării şi modificării numelui
     • 5.5. Competenţa în materia protecţiei concurenţei
     • 5.6. Delimitarea competenţei instanţelor judecătoreşti de cea a notarului public
      • 5.6.1. Procedura succesorală
      • 5.6.2. Alte proceduri notariale reglementate de Legea nr. 36/1995
   • Secţiunea a 3-a. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti
    • §1. Noţiuni introductive
    • §2. Competenţa materială a judecătoriei
    • §3. Competenţa materială a tribunalului
    • §4. Competenţa materială a curţii de apel
    • §5. Competenţa materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
    • §6. Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţă
   • Secţiunea a 4-a. Competenţa teritorială
    • §1. Precizări introductive
    • §2. Competenţa teritorială de drept comun
    • §3. Competenţa teritorială alternativă (facultativă)
    • §4. Competenţa teritorială exclusivă (excepţională)
   • Secţiunea a 5-a. Incidente procedurale privitoare la instanţa sesizată
    • §1. Întinderea competenţei instanţei sesizate
     • 1.1. Competenţa instanţei sesizate de reclamant în privinţa excepţiilor şi apărărilor invocate în cursul procesului
     • 1.2. Competenţa instanţei sesizate prin cererea principală în privinţa incidentelor de procedură
     • 1.3. Prorogarea competenţei
      • 1.3.1. Prorogarea legală
      • 1.3.2. Prorogarea judecătorească
      • 1.3.3. Prorogarea convenţională (voluntară)
    • §2. Strămutarea pricinilor
    • §3. Mijloacele procedurale de invocare a necompetenţei
     • 3.1. Enumerarea mijloacelor procedurale prin care se poate invoca necompetenţa
     • 3.2. Excepţia de necompetenţă
    • §4. Conflictele de competenţă
  • Capitolul V. Actele de procedură şi termenele procedurale
   • Secțiunea 1. Actele de procedură
    • §1. Noţiuni introductive
    • §2. Clasificarea actelor de procedură
    • §3. Condiţiile generale pentru îndeplinirea actelor de procedură
    • §4. Enumerarea sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor legale referitoare la actele de procedură
    • §5. Condiţiile generale privind cererile în justiţie
   • Secțiunea a 2-a. Citarea şi comunicarea actelor de procedură
    • §1. Reguli generale
    • §2. Cuprinsul citaţiei
    • §3. Persoanele care urmează a fi citate şi locul citării
    • §4. Organele competente şi modalităţile de comunicare
    • §5. Înmânarea citaţiei şi a altor acte de procedură
    • §6. Verificarea procedurii de comunicare a actelor de procedură
    • §7. Invocarea şi înlăturarea neregularităţilor privind citarea
   • Secțiunea a 3-a. Nulitatea actelor de procedură civilă
    • §1. Noţiune
    • §2. Clasificarea nulităţilor actelor de procedură
    • §3. Cazurile de nulitate
     • 3.1. Cazurile de nulitate condiţionată
     • 3.2. Cazurile de nulitate necondiţionată
    • §4. Invocarea nulităţii actelor de procedură
    • §5. Efectele nulităţii actelor de procedură
   • Secţiunea a 4-a. Termenele procedurale
    • §1. Noţiune şi clasificare
    • §2. Durata termenelor procedurale
    • §3. Întreruperea termenului procedural
    • §4. Sancţiunile pentru nerespectarea termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen
     • 4.1. Noţiunea şi importanţa decăderii
     • 4.2. Condiţiile decăderii
     • 4.3. Invocarea şi pronunţarea decăderii
     • 4.4. Efectele decăderii
     • 4.5. Repunerea în termen
 • PARTEA A II-A JUDECATA
  • Capitolul I. Judecata în faţa primei instanţe
   • Secțiunea 1. Etapa scrisă
    • §1. Consideraţii prealabile
    • §2. Cererea de chemare în judecată
     • 2.1. Noţiune
     • 2.2. Cuprinsul cererii de chemare în judecată
     • 2.3. Sancţiunile aplicabile în cazul lipsei menţiunilor cererii de chemare în judecată
     • 2.4. Condiţiile extrinseci cererii de chemare în judecată
      • 2.4.1. Proceduri prealabile sesizării instanţei
      • 2.4.2. Timbrarea cererii de chemare în judecată (şi a altor cereri)
     • 2.5. Introducerea cererii de chemare în judecată şi constituirea dosarului. Procedura regularizării cererii de chemare în judecată
     • 2.6. Fixarea primului termen de judecată şi măsurile pentru pregătirea judecăţii
     • 2.7. Efectele introducerii cererii de chemare în judecată
    • §3. Întâmpinarea
    • §4. Cererea reconvenţională
    • §5. Măsurile asigurătorii
     • 5.1. Precizări prealabile
     • 5.2. Sechestrul asigurător
      • 5.2.1. Noţiune şi condiţii de înfiinţare
      • 5.2.2. Procedura de înfiinţare
      • 5.2.3. Valorificarea bunurilor sechestrate asigurător. Ridicarea şi desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător
      • 5.2.4. Sechestrul asigurător al navelor civile
       • 5.2.4.1. Condiţii de înfiinţare
       • 5.2.4.2. Procedura de înfiinţare. Valorificarea navelor sechestrate şi ridicarea sechestrului
     • 5.3. Poprirea asigurătorie
     • 5.4. Sechestrul judiciar
      • 5.4.1. Noţiune şi condiţii de înfiinţare
      • 5.4.2. Procedura de înfiinţare
   • Secțiunea a 2-a. Etapele cercetării procesului şi a dezbaterii în fond a procesului
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Şedinţa de judecată
     • 2.1. Pregătirea şedinţei de judecată
     • 2.2. Conducerea şi poliţia şedinţei de judecată
     • 2.3. Activitatea în timpul şedinţei de judecată
     • 2.4. Primul termen de judecată
     • 2.5. Încheierile de şedinţă
    • §3. Etapa cercetării procesului
     • 3.1. Consideraţii generale
     • 3.2. Excepţiile procesuale
      • 3.2.1. Definiţia, natura juridică şi caracteristicile excepţiilor procesuale
      • 3.2.2. Clasificarea excepţiilor procesuale
       • 3.2.2.1. Excepţii de procedură şi excepţii de fond
       • 3.2.2.2. Excepţii dilatorii şi excepţii peremptorii
       • 3.2.2.3. Excepţii absolute şi excepţii relative. Invocarea excepţiilor procesuale
      • 3.2.3. Consideraţii referitoare la inadmisibilităţi
      • 3.2.4. Procedura de soluţionare a excepţiilor procesuale
     • 3.3. Probele
      • 3.3.1. Consideraţii generale privind probele în procesul civil
       • 3.3.1.1. Sediul materiei. Noţiunea şi importanţa probelor în procesul civil
       • 3.3.1.2. Subiectul, obiectul şi sarcina probei
      • 3.3.2. Reguli comune referitoare la admisibilitatea, administrarea şi aprecierea probelor
       • 3.3.2.1. Admisibilitatea probelor
       • 3.3.2.2. Administrarea probelor
       • 3.3.2.3. Aprecierea probelor
      • 3.3.3. Convenţiile asupra probelor
      • 3.3.4. Asigurarea probelor
      • 3.3.5. Proba prin înscrisuri
       • 3.3.5.1. Definiţia şi clasificarea înscrisurilor
       • 3.3.5.2. Înscrisurile autentice
        • A. Noţiune. Condiţii
        • B. Forţa probantă a înscrisului autentic
        • C. Nulitatea şi conversiunea înscrisului autentic
       • 3.3.5.3. Înscrisurile sub semnătură privată
        • A. Noţiune
        • B. Formalitatea multiplului exemplar
        • C. Formalitatea „bun şi aprobat”
        • D. Forţa probantă a înscrisului sub semnătură privată
        • E. Data înscrisului sub semnătură privată
       • 3.3.5.4. Alte înscrisuri
       • 3.3.5.5. Registrele profesioniştilor
       • 3.3.5.6. Înscrisurile pe suport informatic
       • 3.3.5.7. Înscrisurile în formă electronică
       • 3.3.5.8. Administrarea probei prin înscrisuri
        • A. Depunerea înscrisurilor
        • B. Procedura verificării înscrisurilor
        • C. Procedura falsului
      • 3.3.6. Proba cu martori (prin declarațiile martorilor)
       • 3.3.6.1. Precizări introductive
       • 3.3.6.2. Admisibilitatea probei cu martori (prin declaraţiile martorilor)
        • A. Admisibilitatea probării cu martori (prin declaraţii de martori) a faptelor juridice stricto sensu
        • B. Admisibilitatea probării cu martori (prin declaraţii de martori) a actelor juridice
       • 3.3.6.3. Administrarea probei cu martori
        • A. Propunerea martorilor
        • B. Persoanele care pot fi ascultate ca martori
        • C. Prezentarea şi ascultarea martorilor
       • 3.3.6.4. Aprecierea declaraţiilor martorilor
      • 3.3.7. Proba prin raportul de expertiză
       • 3.3.7.1. Precizări introductive
       • 3.3.7.2. Admisibilitatea expertizei
       • 3.3.7.3. Administrarea expertizei
       • 3.3.7.4. Forţa probantă a raportului de expertiză
      • 3.3.8. Mijloacele materiale de probă
       • 3.3.8.1. Consideraţii introductive
       • 3.3.8.2. Administrarea probei cu mijloace materiale de probă
       • 3.3.8.3. Restituirea mijloacelor materiale de probă
      • 3.3.9. Cercetarea la faţa locului
      • 3.3.10. Mărturisirea
       • 3.3.10.1. Definirea, natura juridică şi felurile mărturisirii
       • 3.3.10.2. Caracterele şi admisibilitatea mărturisirii
       • 3.3.10.3. Administrarea mărturisirii. Interogatoriul
        • A. Propunerea şi încuviinţarea sau ordonarea interogatoriului
        • B. Obiectul interogatoriului
        • C. Persoanele care pot răspunde la interogatoriu
        • D. Luarea interogatoriului
        • E. Efectele chemării la interogatoriu
       • 3.3.10.4. Problema indivizibilităţii mărturisirii judiciare
       • 3.3.10.5. Irevocabilitatea mărturisirii. Forţa probantă a mărturisirii
      • 3.3.11. Prezumţiile
       • 3.3.11.1. Noţiune. Clasificare
       • 3.3.11.2. Prezumţiile legale
       • 3.3.11.3. Prezumţiile judiciare (simple)
    • §4. Incidente procedurale care pot apărea în cursul judecăţii
     • 4.1. Suspendarea judecăţii
      • 4.1.1. Noţiunea şi felurile suspendării
      • 4.1.2. Suspendarea voluntară
      • 4.1.3. Suspendarea de drept
      • 4.1.4. Suspendarea facultativă
      • 4.1.5. Procedura şi efectele suspendării
     • 4.2. Perimarea
      • 4.2.1. Noţiune şi natură juridică
      • 4.2.2. Domeniul de aplicare şi condiţiile perimării
       • 4.2.2.1. Învestirea instanţei cu o cerere care a declanşat o judecată în primă instanţă sau într-o cale de atac
       • 4.2.2.2. Rămânerea pricinii în nelucrare timp de 6 luni
       • 4.2.2.3. Lăsarea pricinii în nelucrare să se datoreze culpei părţii
      • 4.2.3. Procedura de constatare a perimării
      • 4.2.4. Efectele perimării
      • 4.2.5. Perimarea instanţei
    • §5. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor
     • 5.1. Consideraţii generale
     • 5.2. Desistarea
      • 5.2.1. Renunţarea la judecată
      • 5.2.2. Renunţarea la dreptul subiectiv pretins
     • 5.3. Achiesarea
      • 5.3.1. Achiesarea pârâtului la pretenţiile reclamantului
      • 5.3.2. Achiesarea la hotărârea pronunţată
     • 5.4. Tranzacţia judiciară
    • §6. Etapa dezbaterii în fond a procesului
   • Secțiunea a 3-a. Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii judecătoreşti
   • Secțiunea a 4-a. Hotărârea judecătorească
    • §1. Noţiunea şi clasificarea hotărârilor judecătoreşti
    • §2. Conţinutul hotărârii judecătoreşti
    • §3. Redactarea, semnarea şi comunicarea hotărârii judecătoreşti
    • §4. Termenul de graţie
    • §5. Cheltuielile de judecată
    • §6. Efectele hotărârii judecătoreşti
     • 6.1. Enumerarea efectelor hotărârii judecătoreşti
     • 6.2. Autoritatea de lucru judecat
     • 6.3. Puterea executorie a hotărârii judecătoreşti. Executarea provizorie
    • §7. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii judecătoreşti
     • 7.1. Îndreptarea hotărârii
     • 7.2. Lămurirea hotărârii şi înlăturarea dispoziţiilor contradictorii
     • 7.3. Completarea hotărârii
  • Capitolul II. Judecata în căile de atac
   • Secţiunea 1. Consideraţii generale privind căile de atac
    • §1. Importanţa căilor de atac
    • §2. Clasificarea căilor de atac
     • 2.1. Căi de atac ordinare şi căi de atac extraordinare
     • 2.2. Căi de atac de reformare şi căi de atac de retractare
     • 2.3. Căi de atac devolutive şi căi de atac nedevolutive
     • 2.4. Căi de atac suspensive de executare silită şi căi de atac nesuspensive de executare silită
    • §3. Reguli generale pentru folosirea căilor de atac
     • 3.1. Existenţa unei hotărâri judecătoreşti pe care legea o declară susceptibilă de a fi atacată. Obiectul căilor de atac
     • 3.2. Manifestarea de voinţă a unei părţi, în sensul de a exercita o cale de atac. Subiectele căilor de atac
     • 3.3. Legalitatea căii de atac
     • 3.4. Ordinea exercitării căilor de atac
     • 3.5. Unicitatea căii de atac
   • Secţiunea a 2-a. Apelul
    • §1. Consideraţii generale. Sediul materiei
    • §2. Formele apelului
     • 2.1. Apelul incident
     • 2.2. Apelul provocat
    • §3. Obiectul apelului
    • §4. Subiectele apelului
    • §5. Sesizarea instanţei de apel
     • 5.1. Instanţa competentă
     • 5.2. Termenul de apel
     • 5.3. Cererea de apel şi efectele ei
      • 5.3.1. Cuprinsul şi timbrarea cererii de apel
      • 5.3.2. Efectele cererii de apel
    • §6. Depunerea cererii de apel şi procedura prealabilă la instanţa a cărei hotărâre se atacă. Regularizarea cererii de apel
    • §7. Pregătirea judecăţii apelului
     • 7.1. Regulile prevăzute de Codul de procedură civilă
     • 7.2. Pregătirea dosarului de apel în procesele pornite începând cu data de 15 februarie 2013 şi până la data de 31 decembrie 2016
    • §8. Judecarea apelului
     • 8.1. Compunerea şi constituirea instanţei de apel
     • 8.2. Principalele momente în desfăşurarea judecării apelului
     • 8.3. Probele în apel
     • 8.4. Soluţiile pe care le pronunţă instanţa de apel
   • Secţiunea a 3-a. Recursul
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Obiectul recursului
    • §3. Formele recursului
    • §4. Subiectele recursului
    • §5. Motivele de casare
     • 5.1. Instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale
     • 5.2. Hotărârea a fost pronunţată de un alt judecător decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de judecată decât cel stabilit aleatoriu pentru soluţionarea cauzei ori a cărui compunere a fost schimbată, cu încălcarea legii
     • 5.3. Hotărârea a fost dată cu încălcarea competenţei de ordine publică a altei instanţe, invocată în condiţiile legii
     • 5.4. Instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti
     • 5.5. Instanţa, prin hotărârea dată, a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii
     • 5.6. Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei
     • 5.7. A fost încălcată autoritatea de lucru judecat
     • 5.8. Hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material
    • §6. Sesizarea instanţei de recurs
     • 6.1. Instanţa competentă
     • 6.2. Termenul de exercitare şi termenul de motivare a recursului
      • 6.2.1. Termenul de exercitare
      • 6.2.2. Termenul de motivare
     • 6.3. Cererea de recurs şi efectele ei
    • §7. Depunerea cererii de recurs şi procedura prealabilă la instanţa a cărei hotărâre se atacă. Regularizarea cererii de recurs
    • §8. Pregătirea judecăţii recursului
     • 8.1. Pregătirea judecăţii recursului la instanţa de recurs, alta decât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
     • 8.2. Pregătirea dosarului de recurs în procesele pornite începând cu data de 15 februarie 2013 şi până la data de 31 decembrie 2016
    • §9. Judecarea recursului
     • 9.1. Compunerea şi constituirea instanţei de recurs
     • 9.2. Procedura de filtrare a recursurilor
     • 9.3. Principalele momente în desfăşurarea judecării recursului
     • 9.4. Probele (înscrisurile noi) în recurs
     • 9.5. Incidente care pot să apară în cursul judecării recursului
     • 9.6. Soluţiile pe care le pronunţă instanţa de recurs
     • 9.7. Hotărârea instanţei de recurs
    • §10. Judecata în fond după casare
   • Secţiunea a 4-a. Contestaţia în anulare
    • §1. Definiţie. Sediul materiei. Felurile contestaţiei în anulare
    • §2. Contestaţia în anulare de drept comun (obişnuită)
     • 2.1. Motivele contestaţiei
     • 2.2. Admisibilitatea contestaţiei
    • §3. Contestaţia în anulare specială
     • 3.1. Admisibilitatea contestaţiei
     • 3.2. Motivele contestaţiei
    • §4. Subiectele contestaţiei în anulare
    • §5. Sesizarea instanţei
     • 5.1. Instanţa competentă
     • 5.2. Termenul de exercitare şi termenul de motivare a contestaţiei în anulare
      • 5.2.1. Termenul de exercitare
      • 5.2.2. Termenul de motivare
     • 5.3. Cererea de contestaţie în anulare
    • §6. Procedura de judecată
   • Secţiunea a 5-a. Revizuirea
    • §1. Caracterizare. Sediul materiei
    • §2. Obiectul revizuirii
    • §3. Motivele de revizuire
     • 3.1. Dacă instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut
     • 3.2. Dacă obiectul pricinii nu se află în fiinţă
     • 3.3. Dacă un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul ori în urma judecăţii, când aceste împrejurări au influenţat soluţia pronunţată în cauză
     • 3.4. Dacă un judecător a fost sancţionat disciplinar definitiv pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă aceste împrejurări au influenţat soluţia pronunţată în cauză
     • 3.5. Dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor
     • 3.6. Dacă s-a casat, s-a anulat ori s-a schimbat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere
     • 3.7. Dacă statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii şi cei puşi sub interdicţie judecătorească ori cei puşi sub curatelă nu au fost apăraţi deloc sau au fost apăraţi cu viclenie de cei însărcinaţi să îi apere
     • 3.8. Dacă există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri
     • 3.9. Dacă partea a fost împiedicată să se înfăţişeze la judecată şi să înştiinţeze instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa
     • 3.10. Dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă
     • 3.11. Dacă, după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională prevederea care a făcut obiectul acelei excepţii
    • §4. Sesizarea instanţei
     • 4.1. Părţile. Instanţa competentă şi sesizarea ei
     • 4.2. Termenul de exercitare şi termenul de motivare a revizuirii
    • §5. Judecata revizuirii
  • Capitolul III. Mijloace procedurale privind asigurarea unei practici judiciare unitare
   • Secţiunea 1. Consideraţii generale
   • Secţiunea 2-a. Recursul în interesul legii
   • Secţiunea a 3-a. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
    • §1. Noţiune. Sediul materiei. Natură juridică
    • §2. Condiţii de admisibilitate
    • §3. Procedura de judecată
     • 3.1. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
     • 3.2. Alcătuirea completului de judecată
     • 3.3. Raportul asupra sesizării
     • 3.4. Şedinţa de judecată
     • 3.5. Conţinutul şi efectele hotărârii prealabile
  • Capitolul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului
   • Secţiunea 1. Consideraţii generale
   • Secţiunea a 2-a. Subiectele contestaţiei privind tergiversarea procesului
   • Secţiunea a 3-a. Sesizarea instanţei
    • §1. Instanţa competentă
    • §2. Cuprinsul şi forma cererii
    • §3. Motivele contestaţiei privind tergiversarea procesului
   • Secţiunea a 4-a. Procedura de soluţionare a contestaţiei privind tergiversarea procesului
   • Secţiunea a 5-a. Plângerea împotriva încheierii de respingere a contestaţiei privind tergiversarea procesului
   • Secţiunea a 6-a. Sancţionarea contestatorului de rea-credinţă
  • Capitolul V. Procedura necontencioasă judiciară
   • Secţiunea 1. Consideraţii generale
   • Secţiunea a 2-a. Procedura de soluţionare a cererii
    • §1. Sesizarea instanţei
     • 1.1. Instanţa competentă
     • 1.2. Cererea necontencioasă
    • §2. Procedura de judecată
   • Secţiunea a 3-a. Aplicaţii ale procedurii necontencioase judiciare
    • §1. Proceduri necontencioase judiciare prevăzute de Codul de procedură civilă
    • §2. Proceduri necontencioase judiciare reglementate de acte normative speciale
    • §3. Proceduri necontencioase date în competenţa altor organe
  • Capitolul VI. Proceduri speciale
   • Secţiunea 1. Procedura divorţului
    • §1. Consideraţii introductive
    • §2. Procedura judiciară a divorţului
     • 2.1. Instanţa competentă
     • 2.2. Sesizarea instanţei
      • 2.2.1. Legitimarea procesuală
      • 2.2.2. Cererea de divorţ
      • 2.2.3. Cererea reconvenţională
     • 2.3. Particularităţi privind faza judecăţii
      • 2.3.1. Depunerea cererii. Fixarea primului termen de judecată. Citarea
      • 2.3.2. Obligativitatea prezenţei personale a părţilor
      • 2.3.3. Prezenţa obligatorie a reclamantului
      • 2.3.4. Măsuri provizorii pe timpul judecării divorţului
      • 2.3.5. Şedinţa de judecată
      • 2.3.6. Regimul probelor
      • 2.3.7. Judecarea unor cereri accesorii
      • 2.3.8. Particularităţi privind actele procesuale de dispoziţie în procesul de divorţ
      • 2.3.9. Hotărârea de divorţ
    • §3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară
    • §4. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială
     • 4.1. Condiţii
     • 4.2. Procedura de soluţionare
   • Secţiunea a 2-a. Procedura punerii sub interdicţie judecătorească
    • §1. Noţiune. Sediul materiei
    • §2. Condiţiile de fond ale punerii sub interdicţie
    • §3. Procedura punerii sub interdicţie
     • 3.1. Legitimarea procesuală activă
     • 3.2. Instanţa competentă
     • 3.3. Cererea de chemare în judecată
     • 3.4. Măsurile prealabile judecăţii. Internarea provizorie
     • 3.5. Judecata
    • §4. Efectele punerii sub interdicţie
    • §5. Ridicarea interdicţiei
   • Secţiunea a 3-a. Procedura de declarare a morţii
    • §1. Consideraţii introductive. Sediul materiei
    • §2. Condiţiile declarării judecătoreşti a morţii
     • 2.1. Cazul general
     • 2.2. Cazuri speciale
    • §3. Sesizarea instanţei
     • 3.1. Instanţa competentă
     • 3.2. Legitimarea procesuală activă
     • 3.3. Cererea de declarare a morţii unei persoane
    • §4. Procedura de judecată
     • 4.1. Măsuri prealabile judecăţii
     • 4.2. Judecata
    • §5. Hotărârea de declarare a morţii
     • 5.1. Cuprinsul hotărârii. Data morţii. Rectificarea datei morţii
     • 5.2. Comunicarea hotărârii
     • 5.3. Anularea hotărârii de declarare a morţii
   • Secţiunea a 4-a. Partajul judiciar
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Părţile în partaj
    • §3. Instanţa competentă
     • 3.1. Competenţa materială
     • 3.2. Competenţa teritorială
    • §4. Cererea de partaj
    • §5. Procedura partajului
     • 5.1. Partajul prin bună învoială în cadrul procesului
     • 5.2. Suspendarea pronunţării partajului
     • 5.3. Procedura partajului judiciar
      • 5.3.1. Admiterea în principiu
      • 5.3.2. Partajul propriu-zis
    • §6. Hotărârea de partaj
   • Secţiunea a 5-a. Ordonanţa preşedinţială
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Condiţiile (speciale) de admisibilitate
     • 2.1. Precizări prealabile
     • 2.2. Urgenţa
     • 2.3. Caracterul provizoriu (vremelnic)
     • 2.4. Neprejudecarea fondului
    • §3. Sesizarea instanţei
     • 3.1. Instanţa competentă
     • 3.2. Cererea de ordonanţă preşedinţială
    • §4. Procedura de judecată
    • §5. Sfera de aplicare a ordonanţei preşedinţiale
     • 5.1. Precizări introductive
     • 5.2. În materie de minori şi de familie
     • 5.3. În materia raporturilor de vecinătate şi de proprietate
     • 5.4. În materia raporturilor locative
     • 5.5. În materia executării silite
     • 5.6. În alte cazuri, prevăzute de Codul civil
     • 5.7. În materia organizării şi funcţionării fundaţiilor
   • Secţiunea a 6-a. Acţiunile (cererile) posesorii
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Condiţii de exercitare
     • 2.1. Consideraţii prealabile
     • 2.2. Acţiunea posesorie generală (acţiunea în complângere)
     • 2.3. Acţiunea posesorie specială (acţiunea în reintegrare)
    • §3. Calitatea procesuală activă
    • §4. Competenţa şi procedura de judecată
    • §5. Luarea măsurilor pentru conservarea bunului asupra căruia se exercită posesia
   • Secţiunea a 7-a. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii
    • §1. Sediul materiei. Justificare. Condiţii de validitate
    • §2. Procedura ofertei de plată prin executor judecătoresc
    • §3. Procedura ofertei de plată în faţa instanţei
    • §4. Efectele ofertei de plată
   • Secţiunea a 8-a. Procedura ordonanţei de plată
    • §1. Consideraţii introductive
    • §2. Condiţii (speciale) de admisibilitate
    • §3. Sesizarea instanţei
    • §4. Particularităţi referitoare la procedura de judecată
    • §5. Cererea în anulare
    • §6. Titlul executoriu. Contestaţia la executare
   • Secţiunea a 9-a. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă
    • §1. Consideraţii introductive
    • §2. Condiţii (speciale) de admisibilitate
    • §3. Sesizarea instanţei
    • §4. Particularităţi referitoare la procedura de judecată
   • Secţiunea a 10-a. Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept
    • §1. Noţiune. Sediul materiei. Condiţii de exercitare
    • §2. Sesizarea instanţei
    • §3. Particularităţi referitoare la procedura de judecată
    • §4. Suspendarea executării. Contestaţia la executare
    • §5. Măsuri speciale privind folosinţa unui imobil
   • Secţiunea a 11-a. Înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii
    • §1. Consideraţii introductive
    • §2. Domeniul de aplicare
    • §3. Sesizarea instanţei
     • 3.1. Instanţa competentă
     • 3.2. Cererea de uzucapiune
    • §4. Procedura de judecată
   • Secţiunea a 12-a. Refacerea înscrisurilor şi hotărârilor dispărute
    • §1. Domeniul de aplicare
    • §2. Competenţa şi procedura refacerii
   • Secţiunea a 13-a. Cauţiunea judiciară
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Felurile cauţiunii judiciare
    • §3. Constituirea cauţiunii judiciare
    • §4. Efectele constituirii cauţiunii judiciare
    • §5. Cuantumul cauţiunii judiciare
    • §6. Procedura de stabilire a cauţiunii judiciare
    • §7. Restituirea cauţiunii judiciare
 • PARTEA A III-A. EXECUTAREA SILITĂ
  • Capitolul I. Consideraţii generale
   • Secţiunea 1. Definiţia şi caracteristicile executării silite
    • §1. Definiţia executării silite
    • §2. Caracteristicile executării silite
   • Secţiunea a 2-a. Natura juridică a executării silite
   • Secţiunea a 3-a. Modalităţile executării silite
  • Capitolul II. Participanţii la executarea silită
   • Secţiunea 1. Consideraţii generale
   • Secţiunea a 2-a. Părţile în faza executării silite
    • §1. Condiţiile pentru a fi parte în faza de executare silită
     • 1.1. Interesul
     • 1.2. Calitatea procesuală
     • 1.3. Capacitatea procesuală
    • §2. Coparticiparea procesuală în faza de executare silită
     • 2.1. Consideraţii generale
     • 2.2. Intervenţia altor creditori în cadrul urmăririi silite
     • 2.3. Concursul de executări silite
    • §3. Drepturile şi obligaţiile părţilor în faza de executare silită
     • 3.1. Drepturile părţilor
     • 3.2. Principiul disponibilităţii în faza executării silite
     • 3.3. Obligaţiile părţilor
    • §4. Drepturile şi obligaţiile terţilor în legătură cu executarea silită
    • §5. Executorul judecătoresc
    • §6. Instanţa de executare
    • §7. Ministerul Public
  • Capitolul III. Creanţa pusă în executare
   • Secţiunea 1. Creanţele care pot fi puse în executare
   • Secţiunea a 2-a. Caracterele creanţei puse în executare
  • Capitolul IV. Titlurile executorii
   • Secţiunea 1. Noţiuni generale
    • §1. Noţiunea de „titlu executoriu”
    • §2. Formula executorie
   • Secţiunea a 2-a. Categoriile de titluri executorii
    • §1. Hotărârile judecătoreşti şi cele emise de alte organe cu activitate jurisdicţională
     • 1.1. Hotărârile judecătoreşti
     • 1.2. Hotărârile arbitrale
     • 1.3. Hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale
     • 1.4. Hotărârile străine
      • 1.4.1. Hotărârile străine pronunţate într-un alt stat membru al Uniunii Europene
      • 1.4.2. Hotărârile străine pronunţate în state terţe
      • 1.4.3. Hotărârile arbitrale străine
    • §2. Titlurile executorii care nu sunt emise de organe cu activitate jurisdicţională
     • 2.1. Înscrisurile autentice
     • 2.2. Titlurile de credit
     • 2.3. Actele de sancţionare în materia contravenţiilor
     • 2.4. Titlurile executorii privind creanţele fiscale
     • 2.5. Contractele de asistenţă juridică
     • 2.6. Titluri executorii prevăzute de Codul civil
     • 2.7. Alte titluri executorii
  • Capitolul V. Încuviinţarea executării silite și înştiinţarea prealabilă a debitorului
   • Secţiunea 1. Încuviințarea executării silite
   • Secţiunea a 2-a. Înștiințarea prealabilă a debitorului
  • Capitolul VI. Incidente care împiedică, sting sau amână executarea silită
   • Secţiunea 1. Prescripția dreptului de a obține executarea silită
    • §1. Considerații generale. Sediul materiei
    • §2. Termenul de prescripție
    • §3. Începutul prescripției
    • §4. Împlinirea termenului de prescripție
    • §5. Suspendarea și întreruperea cursului prescripției
     • 5.1. Suspendarea cursului prescripției
     • 5.2. Întreruperea prescripţiei
    • §6. Repunerea în termenul de prescripție
   • Secţiunea a 2-a. Suspendarea executării silite
    • §1. Noțiuni generale
    • §2. Suspendarea acordată de creditor
    • §3. Suspendarea acordată de instanța de judecată pe baza căilor de atac contra hotărârilor judecătorești
     • 3.1. Suspendarea executării în cazul exercitării apelului
     • 3.2. Suspendarea executării în cazul exercitării recursului
     • 3.3. Suspendarea executării în cazul exercitării contestaţiei în anulare şi a revizuirii
     • 3.4. Suspendarea acordată de instanţă în cazul exercitării contestaţiei la executare (sau a altei cereri privind executarea silită)
   • Secţiunea a 3-a. Perimarea executării silite
    • §1. Noțiuni generale
    • §2. Procedura perimării
    • §3. Efectele perimării
    • §4. Cazurile în care nu se aplică perimarea
   • Secţiunea a 4-a. Alte incidente de temporizare a executării silite
    • §1. Precizări introductive
    • §2. Existența proprietății comune asupra bunului urmărit
    • §3. Beneficiul de discuțiune și beneficiul de diviziune
     • 3.1. Beneficiul de discuţiune al dobânditorului unuia dintre imobilele ipotecate de debitor pentru aceeaşi datorie
     • 3.2. Beneficiul de discuţiune în cazul urmăririi imobilului unui minor sau al unui interzis
     • 3.3. Beneficiul de discuţiune şi de diviziune ale fideiusorului
  • Capitolul VII. Obiectul executării silite
   • Secţiunea 1. Noţiunea de obiect al executării silite
   • Secţiunea a 2-a. Întinderea urmăririi silite
   • Secţiunea a 3-a. Convenţiile privind obiectul urmăririi silite încheiate între creditor şi debitor
   • Secţiunea a 4-a. Ordinea de urmărire a bunurilor debitorului
   • Secţiunea a 5-a. Delimitarea bunurilor neurmăribile din patrimoniul debitorului
    • §1. Bunuri exceptate de la urmărirea silită ca inalienabile
    • §2. Bunurile neurmăribile datorită scopului pentru care sunt folosite
  • Capitolul VIII. Contestaţia la executare
   • Secţiunea 1. Noţiune. Sediul materiei. Natură juridică
   • Secţiunea a 2-a. Obiectul contestaţiei la executare
   • Secţiunea a 3-a. Subiectele contestaţiei la executare
   • Secţiunea a 4-a. Competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare
   • Secţiunea a 5-a. Termenul de exercitare a contestaţiei la executare
   • Secţiunea a 6-a. Procedura de judecată a contestaţiei la executare
  • Capitolul IX. Întoarcerea executării silite
  • Capitolul X. Urmărirea silită mobiliară
   • Secţiunea 1. Precizări prealabile
   • Secţiunea a 2-a. Identificarea şi sechestrarea bunurilor mobile
   • Secţiunea a 3-a. Valorificarea bunurilor mobile urmărite silit
    • §1. Considerații preliminare
    • §2. Vânzarea la licitație publică
  • Capitolul XI. Poprirea
   • Secţiunea 1. Precizări introductive
   • Secţiunea a 2-a. Subiectele popririi
   • Secţiunea a 3-a. Obiectul popririi
   • Secţiunea a 4-a. Procedura popririi
    • §1. Înfiinţarea popririi
    • §2. Executarea popririi
    • §3. Validarea popririi
    • §4. Contestaţia la poprire
    • §5. Desființarea popririi
  • Capitolul XII. Urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor
   • Secţiunea 1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini
   • Secţiunea a 2-a. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor
  • Capitolul XIII. Urmărirea silită imobiliară
   • Secţiunea 1. Noțiune. Sediul materiei
   • Secţiunea a 2-a. Obiectul urmăririi silite imobiliare
   • Secţiunea a 3-a. Începerea urmăririi silite imobiliare
   • Secţiunea a 4-a. Înştiințarea debitorului
   • Secţiunea a 5-a. Publicitatea urmăririi silite imobiliare
   • Secţiunea a 6-a. Efectele urmăririi silite imobiliare
   • Secţiunea a 7-a. Vânzarea la licitaţie publică
    • §1. Precizări prealabile
    • §2. Formalităţile premergătoare vânzării la licitație
     • 2.1. Procesul-verbal de situaţie
     • 2.2. Declanşarea procedurii de vânzare şi stabilirea prețului de vânzare
     • 2.3. Fixarea termenului de vânzare
     • 2.4. Publicitatea vânzării. Comunicarea publicațiilor de vânzare
    • §3. Vânzarea la licitaţie
   • Secţiunea a 8-a. Actul de adjudecare
    • §1. Noţiune. Natură juridică
    • §2. Cuprinsul actului de adjudecare
    • §3. Efectele adjudecării
  • Capitolul XIV. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate din urmărirea silită
   • Secţiunea 1. Considerații introductive
   • Secţiunea a 2-a. Eliberarea sumelor obținute din urmărirea silită
   • Secţiunea a 3-a. Distribuirea sumelor realizate din urmărirea silită
    • §1. Ordinea de preferinţă în cazul pluralităţii de creditori
    • §2. Depunerea titlurilor de creanță. Proiectul de distribuire
    • §3. Plata sumei rezultate din urmărirea silită
   • Secţiunea a 4-a. Predarea titlurilor de creanță. Închiderea procedurii
  • Capitolul XV. Executarea silită directă
   • Secțiunea 1. Considerații generale
   • Secțiunea a 2-a. Predarea silită a bunurilor mobile
   • Secțiunea a 3-a. Predarea silită a bunurilor imobile
    • §1. Considerații prealabile
    • §2. Începerea executării silite. Înştiinţarea debitorului
    • §3. Predarea către creditor a bunului supus executării
   • Secţiunea a 4-a. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face
   • Secțiunea a 5-a. Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori
Detalii tehnice
Data Aparitiei 10 iun. 2016
Categorie generala Cursuri, seminarii, teste
Numar Pagini 1264
Format Carte cartonata
Editie a 3-a
Alti clienti au cumparat si
-15%
Indisponibila
Fise de drept civil - Gabriel Boroi, Mona Maria Pivniceru

Fise de drept civil

Partea generala. Persoane. Drepturi reale principale. Obligatii. Contracte. Succesiuni. Familie
150,00 lei 127,50 lei

Curs de drept civil. Partea generala

editia a 2-a revizuita si adaugita
60,00 lei 54,00 lei
Din aceeasi Categorie
NOU
Admiterea in magistratura si in avocatura. Culegere de subiecte - Motiu, Chis, Hotca

Admiterea in magistratura si in avocatura. Culegere de subiecte

cu explicatii ale variantelor de raspuns
79,00 lei 71,10 lei
NOU
Indisponibila
Fise de procedura civila. Editia a 5-a - Ciurea

Fise de procedura civila. Editia a 5-a

Examenul de primire in profesia de avocat. Concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii. Licenta
74,00 lei 66,60 lei
NOU
Teste-grila - pentru examenele de admitere in avocatura si magistratura. Editia a 2-a - Tebies

Teste-grila - pentru examenele de admitere in avocatura si magistratura. Editia a 2-a

Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Drept procesual penal
59,00 lei 53,10 lei