Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Obligatii - in reglementarea noului Cod civil

ISBN/ISSN: 978-606-522-732-3
Editura: Hamangiu
95,00 lei
85,50 lei
Disponibilitate: Disponibil la comanda
Pretul, numarul de pagini si data aparitiei lucrarii sunt estimative si pot suferi modificari

Obligatiile reprezinta una dintre cele mai importante si, poate, cea mai dificila materie reglementata de noul Cod civil. Iar aceasta carte este printre primele care analizeaza in ansamblu partea generala a obligatiilor in noul Cod civil, adica ceea ce se numeste teoria generala a obligatiilor civile. Este vorba despre sensul, intemeierea si explicarea mecanismelor obligationale.

Cartea trateaza toate institutiile clasice ale obligatiilor: transformarea, transmiterea si stingerea obligatiilor, garantiile – personale si reale si izvoarele obligatiilor – faptul juridic licit, actul unilateral, contractul si raspunderea civila delictuala.

In prefata lucrarii, autorul, profesor la Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, dezvaluie ca, scriind aceasta carte, a fost interesat „nu numai cum este acum obligatia reglementata, dar si care e punctul de fractura cu vechiul codice, care este sursa intelectuala, iar nu atat normativa, a reglementarii din noul Cod civil. Dar o carte de drept este prin definitie un efort de a explica tehnic obligatia civila, de aceea nu am putut consacra randuri prea lungi sensurilor non-juridice ale textelor analizate. Texte care impun un efort exegetic ce va trebui suplimentat in viitor cu mai multa jurisprudenta, dar si cu o reflexie asupra sensurilor culturale ale noii legi. Toate acestea vor ramane de facut in viitor, care cu cat se apropie, cu atat va face din noul cod o lege veche.”

 • Capitol PRELIMINARII
  • 1. Despre obligaţii
  • 2. Sursa intelectuală
  • 3. Definiţie
  • 4. Terminologie
  • 5. Natura juridică
  • 6. Tipologie
  • 6.1. Obligaţii complexe
   • 6.1.1. Obligaţii obiectiv complexe
    • 6.1.1.1. Obligaţii conjunctive
    • 6.1.1.2. Obligaţii alternative
    • 6.1.1.3. Obligaţii facultative
   • 6.1.2. Obligaţii subiectiv complexe
    • 6.1.2.1. Obligaţii conjuncte
    • 6.1.2.2. Obligaţii solidare
    • 6.1.2.3. Obligaţii indivizibile
 • Capitolul I. Regimul general al obligaţiilor
  • Secţiunea I. Dinamica obligaţiilor
   • 1. Transformarea obligaţiilor
   • 1.1. Novaţia (art. 1609-1614 N.C.C.; art. 1128-1137 C. civ.)
   • 1.2. Delegaţia (art. 1132 şi art. 1133 C. civ.)
   • 2. Transmiterea obligaţiilor
   • 2.1. Subrogaţia personală (art. 1593-1598 N.C.C.; art. 1106-1109 C. civ.)
   • 2.2. Cesiunea de creanţă (art. 1566-1592 N.C.C.; art. 1391-1398 C. civ.)
   • 2.3. Preluarea datoriei (art. 1599-1608 N.C.C.)
   • 2.4. Cesiunea contractului (art. 1315-1320 N.C.C.)
  • Secţiunea a II-a. Stingerea obligaţiilor în lipsa plăţii
   • 1. Compensaţia (art. 1616-1623 N.C.C.; art. 1143-1153 C. civ.)
   • 2. Confuziunea (art. 1624-1628 N.C.C.; art. 1154-1155 C. civ.)
   • 3. Remiterea de datorie (art. 1629-1633 N.C.C.; art. 1138-1142 C. civ.)
   • 4. Darea în plată (art. 1492 N.C.C.)
   • 5. Imposibilitatea fortuită de executare (art. 1634 N.C.C.; art. 1156 C. civ.)
   • 6. Prescripţia liberatorie
  • Secţiunea a III-a. Executarea obligaţiilor
   • 1. Executarea voluntară a obligaţiilor
   • 1.1. Plata (art. 1469-1515 N.C.C.; art. 1092-1121 C. civ.)
   • 2. Executarea silită a obligaţiilor
   • 2.1. Condiţii preliminare ale executării silite
    • 2.1.1. Titlul executoriu
    • 2.1.2. Punerea în întârziere a debitorului (art. 1521-1526 N.C.C.; art. 1078-1079 şi art. 1081 C. civ.)
   • 2.2. Formele executării silite
    • 2.2.1. Executarea silită în natură (art. 1527-1529 N.C.C.; art. 1073 C. civ.)
    • 2.2.2. Executarea silită prin echivalent
  • Secţiunea a IV-a. Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului
   • 1. Gajul general şi creditorii chirografari (art. 2324 N.C.C.; art. 1718 C. civ.)
   • 2. Măsuri conservatorii şi de protecţie a creanţei
   • 2.1. Acţiunea oblică (art.1560-1561 N.C.C.; art. 974 C. civ.)
   • 2.2. Acţiunea revocatorie (art. 1562-1565 N.C.C.; art. 975 C. civ.)
   • 2.3. Acţiunea directă
 • Capitolul II. Garantarea obligaţiilor
  • Secţiunea I. Garanţiile personale
   • 1. Fideiusiunea (art. 2280-2320 N.C.C.; art. 1652-1684 C. civ.)
   • 1.1. Sursa intelectuală
   • 1.2. Tipologie
   • 1.3. Natura juridică
   • 1.4. Caracterele juridice
   • 1.5. Condiţiile juridice
   • 1.6. Efectele juridice
   • 1.7. Stingerea fideiusiunii
   • 1.8. Proba
   • 1.9. Drept tranzitoriu
   • 1.10. Noul Cod civil
   • 2. Garanţiile autonome
   • 2.1. Scrisoarea de garanţie
   • 2.2. Scrisoarea de confort
  • Secţiunea a II-a. Garanţiile reale
   • 1. Garanţiile reale fără deposedare
   • 1.1. Privilegiile (art. 2333-2342 şi art. 2425 N.C.C.)
    • 1.1.1. Natura juridică
    • 1.1.2. Caracterele juridice ale privilegiilor la plată
    • 1.1.3. Rangul privilegiilor
    • 1.1.4. Tipologie
    • 1.1.5. Tablou general al privilegiilor
    • 1.1.6. Concursul civil
    • 1.1.7. Concursul falimentar
    • 1.1.8. Concurs fiscal
    • 1.1.9. Stingerea privilegiilor
    • 1.1.10. Drept tranzitoriu
   • 1.2. Ipotecile
    • 1.2.1. Sursa intelectuală
    • 1.2.2. Caracterele juridice
    • 1.2.3. Tipologie
     • Subsecţiune I. Ipoteca imobiliară (art. 2377-2386 N.C.C.; art. 1746-1814 C. civ.)
   • 1. Ipoteca imobiliară convenţională
   • 1.1. Caracterele juridice
   • 1.2. Condiţiile juridice speciale
   • 1.3. Publicitatea ipotecii imobiliare
   • 1.4. Efectele juridice
   • 1.5. Realizarea ipotecii imobiliare
   • 1.6. Stingerea ipotecii imobiliare convenţionale (art. 2428 N.C.C.)
   • 2. Ipoteca imobiliară legală (art. 2386 N.C.C. vs. art. 1753 C. civ.)
   • 3. Drept tranzitoriu
    • Subsecţiune II. Ipoteca mobiliară (art. 2387-2477 N.C.C.)
   • 1. Noţiune
   • 2. Paralele inegale
   • 3. Condiţiile juridice
   • 4. Efectele juridice
   • 5. Realizarea ipotecii mobiliare (art. 2435-2477 N.C.C.)
   • 6. Stingerea ipotecii mobiliare [art. 2428 alin. (2) N.C.C.]
   • 7. Drept tranzitoriu
  • Secţiunea a III-a. Garanţiile reale cu deposedare
   • 1. Gajul (art. 2480-2494 N.C.C.; art. 1685-1696 C. civ.)
   • 1.1. Sursa intelectuală
   • 1.2. Tipologie
   • 1.3. Natura juridică
   • 1.4. Condiţiile juridice
   • 1.5. Efecte juridice
   • 1.6. Proba
   • 1.7. Stingerea gajului
   • 1.8. Drept tranzitoriu
   • 1.9. Noul Cod civil
   • 2. Dreptul de retenţie (art. 2495-2499 N.C.C.)
   • 2.1. Natura juridică
   • 2.2. Condiţiile juridice
   • 2.3. Efecte juridice
   • 2.4. Stingerea
   • 2.5. Drept tranzitoriu
   • 2.6. Noul Cod civil
 • Capitolul III. Izvoarele obligaţiilor
  • Secţiunea I. Faptul juridic licit (cvasi-contractul)
   • 1. Gestiunea de afaceri (art. 1330-1340 N.C.C.; art. 987-991 C. civ.)
   • 1.1. Condiţiile juridice
   • 1.2. Efecte juridice
   • 1.3. Proba
   • 1.4. Dreptul tranzitoriu
   • 1.5. Noul Cod civil
   • 2. Plata nedatorată (art. 1341-1344 N.C.C.; art. 993-997 şi art. 1092 C. civ.)
   • 2.1. Condiţii juridice
   • 2.2. Efecte juridice
   • 2.3. Proba
   • 2.4. Drept tranzitoriu
   • 2.5. Noul Cod civil
   • 3. Îmbogăţirea fără justă cauză (art. 1345-1348 N.C.C.)
   • 3.1. Condiţii juridice
   • 3.2. Efecte juridice
   • 3.3. Proba
   • 3.4. Drept tranzitoriu
   • 3.5. Noul Cod civil
  • Secţiunea a II-a. Actul juridic unilateral
  • Secţiunea a III-a. Contractul
   • Subsecţiune I. Aspecte introductive
    • 1. Noţiune
    • 2. Terminologie
    • 3. Sediul materiei
    • 4. Delimitări
    • 4.1. Actul de drept public şi contractul
     • 4.1.1. Interferenţe
    • 4.2. Manifestări de voinţă non-juridice
    • 5. Sursa intelectuală a teoriei contractului
    • 5.1. Autonomia de voinţă
     • 5.1.1. Individualism modern
     • 5.1.2. Consecinţele juridice ale voinţei autonome
     • 5.1.3. Libertatea contractuală
    • 5.2. Critica autonomiei de voinţă
     • 5.2.1. Pozitivism juridic
     • 5.2.2. Solidarismul juridic
     • 5.2.3. Marxism în civil
    • 5.3. O concluzie
    • 6. Analiza economică a contractului. Drept nord-american
   • Subsecţiune II. Clasificări ale contractelor
    • 1. Unilateral şi bilateral
    • 2. Patrimonial şi nepatrimonial
    • 3. Contracte numite şi contracte nenumite
    • 4. Contracte consensuale, solemne şi reale
    • 5. Contracte intuitu personae şi contracte intuitu rei
    • 6. Contractul oneros şi contractul gratuit
    • 6.1. Contractul comutativ şi contractul aleatoriu
    • 6.2. Contractul gratuit
     • 6.2.1. Liberalităţile
      • 6.2.1.1. Subspecii
      • 6.2.1.2. Excluderi
     • 6.2.2. Contractele dezinteresate
      • 6.2.2.1 Excluderi
    • 7. Contracte cu executare continuă şi acte cu executare uno ictu
   • Subsecţiune III. Formarea contractului
    • 1. Negocieri contractuale
    • 1.1. Comportament prescris legal la negocieri
    • 1.2. Antecontracte
     • 1.2.1. Pactul de opţiune (art. 1278 N.C.C.)
     • 1.2.2. Promisiunea de a contracta (art. 1279 N.C.C.)
     • 1.2.3. Pactul de preferinţă
    • 2. Schimbul defazat de consimţăminte
    • 2.1. Oferta de a contracta
    • 2.2. Acceptarea ofertei de a contracta
    • 3. Momentul încheierii contractului
    • 4. Interpretarea contractului
   • Subsecţiune IV. Structura contractului
    • 1. Liminarii
    • 1.1. Sediul materiei
    • 1.2. Terminologie
    • 2. Capacitatea de a contracta
    • 3. Consimţământul
    • 3.1. Principiile voinţei juridice
     • 3.1.1. Principiul libertăţii contractuale (art. 1169 N.C.C.)
      • 3.1.1.1. Ordinea publică
      • 3.1.1.2. Bunele moravuri
     • 3.1.2. Regula preeminenţei voinţei reale
    • 3.2. Calităţile juridice ale voinţei reale
     • 3.2.1. Voinţa internă trebuie să fie liberă şi conştientă
     • 3.2.2. Voinţa internă trebuie să fie animată de intenţia de a produce efecte juridice
     • 3.2.3. Voinţa juridică internă trebuie să fie exteriorizată
    • 4. Viciile de consimţământ
    • 4.1. Liminarii
     • 4.1.1. Sediul legal
    • 4.2. Eroarea
     • 4.2.1. Noţiune
     • 4.2.2. Clasificare
      • 4.2.2.1. Eroarea obstacol
      • 4.2.2.2. Eroarea indiferentă
      • 4.2.2.3. Eroarea – viciu de consimţământ
      • 4.2.2.4. Eroarea de fapt şi eroarea de drept
      • 4.2.2.5. Eroarea scuzabilă
     • 4.2.3. Structura erorii
     • 4.2.4. Condiţiile juridice ale erorii
     • 4.2.5. Proba erorii
     • 4.2.6. Sancţiunea erorii
    • 4.3. Dolul (art. 1214-1215 N.C.C.)
     • 4.3.1. Noţiune
     • 4.3.2. Domeniul de aplicare a dolului
     • 4.3.3. Clasificare
     • 4.3.4. Structura dolului
     • 4.3.5. Condiţiile juridice ale dolului
     • 4.3.6. Proba dolului
     • 4.3.7. Sancţiunea dolului
    • 4.4. Violenţa (art. 1216-1220 N.C.C.)
     • 4.4.1. Noţiune
     • 4.4.2. Clasificări
     • 4.4.3. Structura violenţei
     • 4.4.4. Condiţiile juridice ale violenţei
     • 4.4.5. Proba violenţei
     • 4.4.6. Sancţiunea violenţei
    • 4.5. Leziunea (art. 1221-1224 N.C.C.)
    • 4.6. Paralelă între viciile de consimţământ
    • 5. Obiectul contractului
    • 5.1. Sediul materiei
    • 5.2. Noţiune
    • 5.3. Condiţiile de validitate ale obiectului
     • 5.3.1. Efectivitatea obiectului
     • 5.3.2. Liceitatea obiectului
     • 5.3.3. Valoarea obiectului
    • 6. Cauza contractului
    • 6.1. Sediul materiei
    • 6.2. Noţiune şi distincţii
     • 6.2.1. Cauză eficientă şi cauza finală
     • 6.2.2. Cauza abstractă şi cauza concretă
    • 6.3. Opinii despre cauza contractului
    • 6.4. Condiţiile de validitate ale cauzei
     • 6.4.1. Realitatea cauzei
     • 6.4.2. Liceitatea cauzei
    • 6.5. Domeniul de aplicare a cauzei
    • 6.6. Proba cauzei
    • 6.7. Utilitatea cauzei
   • Subsecţiune V. Forma şi formalităţile contractului
    • 1. Forma contractului – element structural
    • 1.1. Principiul consensualismului
    • 1.2. Excepţii de la consensualism
     • 1.2.1. Actul autentic
     • 1.2.2. Actul manuscris
    • 1.3. Principiului echipolenţei formei
    • 1.4. Regula simetriei formei (art. 1243 N.C.C.)
    • 2. Forma contractului – mijloc de probă
    • 3. Formalităţi care fortifică eficienţa contractului
    • 4. Variaţiuni de forme şi formalităţi ale contractului
    • 4.1. Formalismele informative
    • 4.2. Formalităţi şi forme de abilitare
    • 4.3. Forme şi formalităţi de control
    • 4.4. Formalităţi de înregistrare administrativă şi fiscală
   • Subsecţiune VI. Modalităţile contractului
    • 1. Termenul
    • 1.1. Noţiune
    • 1.2. Sediul materiei
    • 1.3. Clasificări
     • 1.3.1. Termenul convenţional, legal şi judiciar
     • 1.3.2. Termenul cert şi termenul incert
     • 1.3.3. Termenul suspensiv şi termenul extinctiv
    • 1.4. Interpretarea termenului
    • 2. Condiţia
    • 2.1. Noţiune
    • 2.2. Sediul materiei
    • 2.3. Clasificări
     • 2.3.1. Condiţiile cazuale, mixte şi condiţiile potestative
     • 2.3.2. Condiţia suspensivă şi condiţia rezolutorie (art. 1400-1401 N.C.C.)
     • 2.3.3. Condiţia pozitivă şi condiţia negativă (art. 1404 N.C.C.)
    • 2.4. Cerinţele condiţiei (art. 1402 N.C.C.)
    • 2.5. Regulile care guvernează realizarea condiţiei (art. 1404-1406 N.C.C.)
    • 2.6. Efectele condiţiei (art. 1407 N.C.C.)
     • 2.6.1. Condiţia suspensivă
     • 2.6.2. Condiţia rezolutorie
    • 3. Sarcina
   • Subsecţiune VII. Nulitatea contractului
    • 1. Preliminarii la teoria nulităţii
    • 1.1. Sediul materiei
    • 1.2. Funcţiile nulităţii
    • 1.3. Delimitarea nulităţii de alte cauze de ineficienţă
     • 1.3.1. Caducitatea
     • 1.3.2. Rezoluţiunea
     • 1.3.3. Inopozabilitatea
     • 1.3.4. Revocarea
     • 1.3.5. Reducţiunea
    • 1.4. Terminologie
     • 1.4.1. Actul inexistent
     • 1.4.2. Actul putativ
     • 1.4.3. Resciziunea
     • 1.4.4. Nulitatea de drept şi nulitatea judiciară
    • 2. Clasificări
    • 2.1. Nulitatea expresă şi nulitatea virtuală (art. 1253 N.C.C.)
    • 2.2. Nulitatea totală şi nulitatea parţială (art. 1255-1256 N.C.C.)
    • 2.3. Nulitate de fond şi nulitate de formă
    • 2.4. Nulitatea judiciară şi nulitatea amiabilă [art. 1246 alin. (3) N.C.C.]
    • 2.5. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă
    • 3. Teorii despre nulitate
    • 4. Atitudini posibile în faţa nulităţii
    • 4.1. Modalităţi de invocare a sancţiunii nulităţii
     • 4.1.1. Acţiunea în nulitate
     • 4.1.2. Excepţia de nulitate
    • 4.2. Modalităţi de îndreptare a cauzelor de nulitate
     • 4.2.1. Refacerea (art. 1259 N.C.C.)
     • 4.2.2 Confirmarea (art. 1262-1265 N.C.C.)
      • 4.2.2.1. Diferenţieri
     • 4.2.3. Conversiunea (art. 1260 N.C.C.)
    • 5. Efectele nulităţii
    • 5.1. Principiul desfiinţării retroactive a actului nul
    • 5.2. Principiul desfiinţării actelor subsecvente unui contract nul
    • 5.3. Principiul restabilirii situaţiei anterioare încheierii unui contract nul
   • Subsecţiune VIII. Efectele contractului
    • 1. Principiul forţei obligatorii a contractului
    • 1.1. Sursa intelectuală a forţei obligatorii
    • 1.2. Sursa tehnică a forţei obligatorii
    • 1.3. Consecinţele tehnice ale forţei obligatorii
     • 1.3.1. Impreviziunea (art. 1271 N.C.C.)
     • 1.3.2. Denunţarea unilaterală a contractului (art. 1276-1277 N.C.C.)
    • 2. Regula relativităţii
    • 2.1. Sferă de aplicare
    • 2.2. Importanţa practică
    • 2.3. Părţile contractante
    • 2.4. Terţii
    • 2.5. Avânzii-cauza
     • 2.5.1. Succesorii singulari şi creditorii chirografari
    • 2.6. Excepţii de la regula res inter alios acta
     • 2.6.1. Promisiunea faptei altuia (art. 1283 N.C.C.)
     • 2.6.2. Stipulaţia pentru altul (art. 1284-1288 N.C.C.)
    • 3. Principiul opozabilităţii contractului
    • 3.1. Sediul materiei
    • 3.2. Noţiunea şi efectivitatea principiului
    • 3.3. Evoluţii doctrinale
    • 3.4. Opozabilitatea instrumentului şi opozabilitatea operaţiunii juridice
    • 3.5. Cinematica principiului opozabilităţii
    • 3.6. Cunoaşterea şi publicitatea contractului
    • 3.7. Simulaţia (art. 1289-1294 N.C.C.; art. 1175 C. civ.)
     • 3.7.1. Condiţiile simulaţiei
     • 3.7.2. Proba simulaţiei
     • 3.7.3. Efectele simulaţiei
     • 3.7.4. Principiile regimului interimar al simulaţiei
     • 3.7.5. Acţiunea în simulaţie
     • 3.7.6. Aplicaţii
   • Subsecţiune IX. Sancţiunea neexecutării contractului
    • 1. Neexecutarea fortuită şi riscul contractual (art. 1557 N.C.C.)
    • 2. Excepţia de neexecutare a contractului (art. 1556 N.C.C.)
    • 3. Rezoluţiunea contractului (art. 1549-1553 N.C.C.)
    • 4. Reducerea prestaţiilor (art. 1551 N.C.C.)
    • 5. Răspunderea civilă contractuală
    • 5.1. Delimitări
    • 5.2. Non-cumulul răspunderilor civile
    • 5.3. Specii de răspundere contractuală
    • 5.4. Condiţiile angajării răspunderii contractuale
     • 5.4.1. Faptul ilicit
     • 5.4.2. Vinovăţia
     • 5.4.3. Prejudiciul şi evaluarea sa
      • 5.4.3.1. Evaluarea legală
      • 5.4.3.2. Clauza penală
      • 5.4.3.3. Evaluarea judiciară
     • 5.4.4. Raportul de cauzalitate
    • 5.5. Exonerări
    • 5.6. Convenţiile asupra răspunderii contractuale
  • Secţiunea IV. Răspunderea civilă delictuală
   • 1. Sursa intelectuală
   • 1.1. Dreptul străbunilor
   • 1.2. Codul civil român aplicat din 1865
   • 1.3. Explicaţii date temeiurilor răspunderii
    • 1.3.1. Riscul
    • 1.3.2. Teoria garanţiei
   • 2. Definiţie
   • 3. Funcţiile şi principiile răspunderii civile
   • 3.1. Funcţia reparatorie
   • 3.2. Funcţia normativă
   • 4. Sistemul răspunderii civile în noul Cod civil
   • 5. Drept tranzitoriu
   • 6. Elemente comune necesare angajării răspunderii delictuale
   • 6.1. Dauna civilă
    • 6.1.1. Clasificări
    • 6.1.2. Condiţiile juridice ale daunei
   • 6.2. Raportul de cauzalitate
    • 6.2.1. Echivalenţa condiţiilor
    • 6.2.2. Cauza adecvată
    • 6.2.3. Cauze străine. Exonerări
     • 6.2.3.1. Forţa majoră
     • 6.2.3.2. Cazul fortuit
     • 6.2.3.3. Fapta terţului
     • 6.2.3.4. Fapta victimei
   • 7. Specii de răspundere delictuală
   • 7.1. Răspunderea pentru fapta proprie (art. 1357-1371 N.C.C.; art. 998-999 C. civ.)
    • 7.1.1. Capacitatea delictuală
    • 7.1.2. Vinovăţia civilă
     • 7.1.2.1. Terminologie
     • 7.1.2.2. Tipologie
     • 7.1.2.3. Criteriul de stabilire a vinovăţiei
     • 7.1.2.4. Importanţa distincţiei între vinovăţii
    • 7.1.3. Fapta ilicită
     • 7.1.3.1. Terminologie
     • 7.1.3.2. Tipologie
      • 7.1.3.2.1. Abuzul de drept
      • 7.1.3.2.2. Inconvenientele anormale de vecinătate
     • 7.1.3.3. Cazuri justificative. Exonerări
      • 7.1.3.3.1. Legitima apărare (art. 1360 şi art. 1362 N.C.C.)
      • 7.1.3.3.2. Starea de necesitate (art. 1361 şi art. 1362 N.C.C.)
   • 1354 versus 1361
    • 7.1.3.3.3. Autorizarea şi ordinul de natură legală (art. 1364 N.C.C.)
   • 7.2. Răspunderea pentru fapta altuia (art. 1372-1374 N.C.C.; art. 1000 C. civ.)
    • 7.2.1. Răspunderea pentru fapta minorului sau a interzisului judecătoresc
    • 7.2.2. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului său
   • 7.3. Răspunderea pentru lucruri (art. 1375-1380 N.C.C.; art. 1000 alin. (1), art. 1001 şi art. 1002 C. civ.)
    • 7.3.1. Răspunderea pentru daunele cauzate de lucruri în general
    • 7.3.2. Actio de effusis et dejectis (art. 1379 N.C.C.)
    • 7.3.3. Răspunderea pentru daunele cauzate de animale
    • 7.3.4. Răspunderea pentru daunele cauzate de ruina construcţiei
   • 8. Repararea daunei
   • 8.1. Mijloace de reparaţie
    • 8.1.1. Întinderea reparaţiei
    • 8.1.2. Asigurarea de răspundere civilă (art. 2223-2226 N.C.C.)
   • 8.2. Autoritatea hotărârii penale în materia răspunderii civile
 • Index alfabetic pe materii
 • Abrevieri
Detalii tehnice
Data Aparitiei apr. 2012
Categorie generala Cursuri, seminarii, teste
Numar Pagini 704
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Curs de drept civil. Succesiuni

Curs de drept civil. Succesiuni

conform Noului Cod civil
37,57 lei 33,81 lei

Curs de drept civil. Partea generala

editia a 2-a revizuita si adaugita
60,00 lei 54,00 lei
Indisponibila
Imagine Curs de drept civil. Contracte