Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Divortul si partajul bunurilor comune

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-27-0862-7
Editura: Hamangiu
45,00 lei
31,50 lei
Disponibilitate: In stoc

Timpul scurs de la intrarea in vigoare a noului Cod civil si a noului Cod de procedura civila a permis, intr-o anumita masura, cristalizarea practicii judecatoresti si in materia desfacerii casatoriei oferind posibilitatea de a alege si de a prezenta, prin hotararile selectate, puncte de vedere juridice puternic argumentate. In acest sens, in aproximativ 100 de hotarari, grupate in trei capitole, au fost abordate si filtrate printr-o perspectiva cazuistica elementele inerente unui divort, precum culpa in desfacerea casatoriei, efectele divortului atat cu privire la raporturile patrimoniale si nepatrimoniale dintre soti, cat si cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori, necesitatea si urgenta ordonantei presedintiale, masa partajabila si stabilirea cotelor de contributie, drepturile de creanta ale fostilor soti, partajul datoriilor comune.

Am incercat sa selectez atat hotarari judecatoresti care relevau o stare de fapt sau o motivare mai deosebita, cat si hotarari diferite, bazate pe o stare de fapt aparent asemanatoare. Noile reglementari referitoare la posibilitatea de a solicita despagubiri sau o prestatie compensatorie, in cazul divortului, au fost de asemenea avute in vedere la alegerea hotararilor. Totodata, am incercat sa redau pe larg, in unele cazuri, motivarea uneia sau alteia dintre parti, daca am apreciat ca este bine punctata si reprezinta, de fapt, o pledoarie ce merita lecturata.

 • Capitolul I. Divorţul
  • Secţiunea 1. Competenţa instanţei
   • 1. Divorţ cu elemente de extraneitate. Necompetenţa generală a instanţelor române în soluţionarea divorţului
   • 2. Divorţ. Necompetenţa materială a instanţelor din România
   • 3. Competenţa instanţelor din România. Pronunţarea divorţului din culpă comună, deşi din probele administrate rezultă doar culpa soţului
  • Secţiunea a 2‑a. Culpa în desfacerea căsătoriei
   • § 1. Culpa comună
    • 4. Părăsirea domiciliului conjugal. Culpa comună în desfacerea căsătoriei
    • 5. Culpă comună. Exercitarea în comun a autorităţii părinteşti. Atribuirea folosinţei imobilului locuinţă comună. Evacuarea soţului
    • 6. Culpa comună în desfacerea căsătoriei. Păstrarea numelui dobândit ca urmare a încheierii căsătoriei. Prestaţie compensatorie şi daune morale. Respingere
    • 7. Culpa comună în desfacerea căsătoriei. Prestaţie compensatorie. Respingerea cererii
    • 8. Culpa comună în desfacerea căsătoriei. Înlăturarea unor probe în procesul de divorţ
    • 9. Culpa în desfacerea căsătoriei. Existenţa anterioară a unui acord de mediere. Greşita apreciere de către prima instanţă. Stabilire program de relaţii personale
    • 10. Culpa comună în desfacerea căsătoriei. Stabilirea domiciliului minorului la mamă în Italia. Înlăturarea în întregime a obligaţiei tatălui de plată a pensiei de întreţinere în favoarea minorului
    • 11. Culpa comună în desfacerea căsătoriei. Relaţiile dintre soţi grav vătămate. Instanţa competentă
    • 12. Inadmisibilitatea unei tranzacţii cu privire la culpa comună în desfacerea căsătoriei. Posibilitatea instanţei de judecată de a cenzura o tranzacţie a părţilor
   • § 2. Culpa exclusivă
    • 13. Culpă exclusivă în desfacerea căsătoriei. Criterii de apreciere
    • 14. Motivele subiective care justifică desfacerea căsătoriei. Culpa exclusivă a soţiei în desfacerea căsătoriei. Stabilirea domiciliului minorei la tată. Obligaţia de întreţinere. Prezumţia cu privire la starea de nevoie a minorului
    • 15. Culpă exclusivă în desfacerea căsătoriei. Obligaţia de fidelitate a soţilor. Stabilirea domiciliului minorilor la tată în contextul lipsei de venituri ale acestuia
    • 16. Părăsirea domiciliului conjugal de către soţie. Culpa exclusivă în desfacerea căsătoriei. Exercitarea exclusivă a autorităţii părinteşti de către tată
    • 17. Preot. Relaţiile dintre soţi iremediabil vătămate. Culpa exclusivă în desfacerea căsătoriei
    • 18. Culpa exclusivă în desfacerea căsătoriei. Exercitarea autorităţii părinteşti şi stabilirea domiciliului minorului faţă de care s‑a luat măsura plasamentului de urgenţă
    • 19. Culpă exclusivă în desfacerea căsătoriei. Dezinteres în creşterea şi educarea copiilor. Exercitarea exclusivă a autorităţii părinteşti
    • 20. Culpa exclusivă în desfacerea căsătoriei. Exercitarea exclusivă a autorităţii părinteşti. Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
    • 21. Culpa exclusivă în desfacerea căsătoriei. Interesul superior al copilului. Exercitarea în comun a autorităţii părinteşti
    • 22. Culpa exclusivă în desfacerea căsătoriei. Tatăl încarcerat. Exercitarea exclusivă a autorităţii părinteşti de către mamă. Stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere
  • Secţiunea a 3‑a. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi
   • 23. Cerere de încuviinţare a păstrării numelui dobândit prin căsătorie. Respingere. Culpa comună în desfacerea căsătoriei. Stabilirea domiciliului minorei la tată în străinătate. Stabilirea contribuţiei la nevoile minorei în natură. Alienare parentală
   • 24. Culpă comună în desfacerea căsătoriei. Reluarea numelui avut înainte de încheierea căsătoriei. Interesul superior al minorului. Exercitarea în comun a autorităţii părinteşti
   • 25. Cerere de păstrare a numelui dobândit prin căsătorie. Interesul superior al minorului. Exercitarea autorităţii părinteşti în comun. Stabilire program de relaţii personale. Religia copilului. Stabilirea pensiei de întreţinere după împlinirea majoratului de către minor
  • Secţiunea a 4‑a. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi
   • 26. Obligaţiile de fidelitate, de sprijin moral şi material. Culpa exclusivă în desfacerea căsătoriei. Prejudiciu moral. Despăgubiri acordate soţului nevinovat. Plata unei pensii de întreţinere
   • 27. Solicitare despăgubiri. Respingere
   • 28. Divorţ. Culpă exclusivă. Respingerea petitului de acordare a unor despăgubiri
   • 29. Culpă comună în desfacerea căsătoriei. Încălcarea obligaţiei de sprijin moral reciproc. Obligarea soţului la plata unor despăgubiri. Respingere
   • 30. Culpa comună în desfacerea căsătoriei. Cerere de despăgubiri. Respingere. Cerere de prestaţii compensatorii. Respingere. Partaj bunuri comune/Lichidare regim matrimonial. Principiului contribuţiei efective. Aprecierea muncii în gospodărie
  • Secţiunea a 5‑a. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori
   • § 1. Exercitarea autorităţii părinteşti
    • 31. Autoritatea părintească. Noţiune. Înţelegerea părţilor cu privire la exercitarea exclusivă a autorităţii părinteşti de către unul dintre părinţi
    • 32. Stabilirea exercitării autorităţii părinteşti. Probatoriu. Necesitatea obţinerii acordului tatălui cu privire la orice schimbare a domiciliului minorelor. Acordarea de către instanţă a mai mult decât s‑a cerut
    • 33. Autoritatea părintească ca drept al minorului. Implicarea tatălui în viaţa copilului. Respectarea principiului interesului superior al minorului. Păstrarea numelui dobândit prin căsătorie. Purtarea aceluiaşi nume de către părinte şi copilul său. Argumentele Curţii Constituţionale
    • 34. Atitudine diferită a tatălui faţă de cele două minore rezultate din căsătorie. Exercitarea în comun a autorităţii părinteşti
    • 35. Inaplicabilitatea regulii generale în materia exercitării autorităţii părinteşti
    • 36. Solicitarea părintelui reclamant ca autoritatea părintească să se exercite exclusiv de către părintele pârât. Admitere
    • 37. Divorţ prin acord. Interesul superior al minorilor. Solicitarea ca exercitarea autorităţii părinteşti să se facă exclusiv de către unul dintre părinţi. Admitere
    • 38. Ordin de protecţie. Exercitarea în comun a autorităţii părinteşti. Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
    • 39. Exercitarea exclusivă a autorităţii părinteşti. Motive întemeiate. Alcoolismul
    • 40. Culpă exclusivă în desfacerea căsătoriei. Interesul superior al minorului. Exercitarea exclusivă a autorităţii părinteşti
    • 41. Exercitarea autorităţii părinteşti exclusiv de către mamă. Păstrarea numelui dobândit prin căsătorie. Interesul superior al minorului. Stabilirea domiciliului minorului la mamă
    • 42. Culpa comună în desfacerea căsătoriei. Exercitarea în comun a autorităţii părinteşti. Violenţa faţă de copil sau faţă de celălalt părinte. Nemotivarea hotărârii judecătoreşti
   • § 2. Locuinţa copilului după divorţ
    • 43. Stabilirea domiciliului minorului la mamă. Interesul superior al copilului
    • 44. Interesul superior al minorului. Stabilirea domiciliului la mamă, în străinătate. Stabilirea unei pensii de întreţinere în cuantum fix de către instanţă
    • 45. Stabilirea domiciliului la mamă. Culpa comună în desfacerea căsătoriei
    • 46. Culpa exclusivă a tatălui în desfacerea căsătoriei. Aversiunea faţă de mamă. Stabilirea domiciliului minorului la tată
    • 47. Culpa exclusivă a soţului în desfacerea căsătoriei. Stabilirea domiciliului minorului la tată. Motivare
    • 48. Culpa comună în desfacerea căsătoriei. Prezenţă sporadică a mamei în viaţa copilului. Stabilirea domiciliului la tată
    • 49. Detalierea noţiunii de autoritate părintească. Solicitarea stabilirii domiciliului la tată. Stabilirea la mamă. Stabilirea unui program de relaţii personale. Stabilirea obligaţiei de întreţinere în natură
    • 50. Stabilirea domiciliului minorului la mamă, în străinătate. Exercitarea în comun a autorităţii părinteşti
    • 51. Părăsirea domiciliului conjugal şi îndepărtarea de familie.Culpa exclusivă în desfacerea căsătoriei. Exercitarea exclusivă a autorităţii părinteşti. Stabilirea domiciliului minorului rezultat din căsătorie la tată
   • § 3. Drepturile părintelui separat de copil
    • 52. Acordarea de către instanţa de judecată a unui program de relaţii personale diferit faţă de cel solicitat prin cererea de chemare în judecată şi prin cererea reconvenţională
   • § 4. Stabilirea contribuţiei părinţilor
    • 53. Stabilirea contribuţiei la cheltuielile privind creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a minorilor
    • 54. Executarea în natură a obligaţiei de întreţinere. Stabilirea unui program minimal de vizită
    • 55. Culpa comună a soţilor în desfacerea căsătoriei. Stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere, a modalităţii de plată şi a datei de la care se datorează
    • 56. Stabilirea contribuţiei fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a minorului
    • 57. Exercitarea autorităţii părinteşti exclusiv de către mamă. Plata pensiei de întreţinere în favoarea minorei. Culpa exclusivă în desfacerea căsătoriei. Atribuirea beneficiului locuinţei comune. Prestaţie compensatorie
    • 58. Data de la care se datorează pensia de întreţinere de către părinte. Întreţinerea copiilor. Conţinut
  • Secţiunea a 6‑a. Nelegala citare
   • 59. Respingerea cererii de divorţ ca nesusţinută. Procedura de citare nu a fost legal îndeplinită. Modificarea hotărârii în calea de atac
   • 60. Nelegala citare a soţului pârât. Încălcarea dreptului la un proces echitabil. Casare cu trimitere spre rejudecare
  • Secţiunea a 7‑a. Respingerea cererii de divorţ
   • 61. Lipsa dovezii culpei pârâtei. Culpa exclusivă a reclamantului în desfacerea căsătoriei. Respingerea cererii
   • 62. Neîndeplinirea cerinţei imposibilităţii continuării căsătoriei pentru motive temeinice. Respingerea cererii de divorţ ca neîntemeiată
  • Secţiunea a 8‑a. Constatarea judecătorească a desfacerii căsătoriei prin act notarial
   • 63. Hotărâre de divorţ emisă de către notarul public. Nerecunoaştere în Turcia. Acţiune în constatarea desfacerii căsătoriei prin act notarial
  • Secţiunea a 9‑a. Împăcarea părţilor
   • 64. Împăcarea părţilor. Renunţarea de către reclamantă la judecarea petitelor accesorii acţiunii de divorţ. Sesizarea DGASPC pentru monitorizarea minorului în cadrul familiei
 • Capitolul 2. Ordonanţa preşedinţială
  • Secţiunea 1. Urgenţa măsurii
   • 65. Violenţă psihologică. Atribuirea temporară a beneficiului locuinţei în favoarea mamei. Urgenţa măsurii
   • 66. Implicarea bunicilor în creşterea copilului. Stabilirea temporară a domiciliului minorei la mamă
   • 67. Stabilirea unui program de relaţii personale cu bunicii paterni. Urgenţa măsurii
   • 68. Stabilirea temporară a domiciliului minorului la tată. Urgenţa măsurii solicitate
   • 69. Executarea obligaţiei de a contribui la cheltuielile privind creşterea, educarea şi pregătirea profesională a minorilor în natură. Condiţii de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale. Caracterul vremelnic al cererii. Cerinţa neprejudecării fondului
   • 70. Stabilirea temporară a domiciliului minorei. Exercitarea autorităţii părinteşti. Stabilirea unui program de relaţii personale cu tatăl. Urgenţa cererii pentru emiterea ordonanţei preşedinţiale
   • 71. Modificarea programului de relaţii personale. Stabilirea domiciliului minorului. Urgenţa măsurii. Sesizarea organelor de protecţie a copilului pro causa. Sancţionarea comportamentului tatălui
  • Secţiunea a 2‑a. Cerinţa aparenţei dreptului
   • 72. Condiţia aparenţei dreptului atenuată de interesul copilului minor în cadrul ordonanţei preşedinţiale. Modificarea situaţiei de fapt existente la data pronunţării ordonanţei preşedinţiale
   • 73. Stabilirea temporară a domiciliului minorilor şi a unui program de relaţii personale. Urgenţa măsurii. Solicitarea înscrierii minorului la creşă. Aparenţa dreptului. Nerespectarea cerinţei vremelniciei
   • 74. Stabilirea temporară a domiciliului la mamă în străinătate. Urgenţa ordonanţei preşedinţiale. Ancheta socială în Germania. Neîndeplinirea condiţiei aparenţei în drept
 • Capitolul 3. Partajul bunurilor comune
  • Secţiunea 1. Masa partajabilă
   • 75. Masa partajabilă. Noţiune. Calcularea taxei de timbru. Cerere de reexaminare
   • 76. Stabilirea masei partajabile. Prestaţie tabulară. Acordarea folosului de tras
   • 77. Stabilirea masei partajabile. Atribuirea bunurilor mobile în natură şi în întregime pârâtului
   • 78. Diferenţa dintre îmbunătăţiri aduse imobilului şi simple lucrări de întreţinere. Data la care se evaluează masa partajabilă. Prezumţia de comunitate
  • Secţiunea a 2‑a. Stabilirea cotelor de contribuţie
   • 79. Stabilirea cotelor de contribuţie. Partajarea bunurilor la valoarea pe care o au la momentul partajului. Reducerea valorii uzufructului viager din valoarea imobilului
   • 80. Cote egale de contribuţie la dobândirea bunurilor comune. Criterii de stabilire a cotelor de contribuţie
   • 81. Prezumţia de comunitate. Stabilirea unei cote de contribuţie egală pentru ambii foşti soţi la dobândirea bunurilor comune
   • 82. Cote egale de contribuţie la dobândirea bunurilor comune. Salariul soţilor. Venit comun. Partajarea unor părţi sociale deţinute de către foştii soţi la o societate, a unor dividende şi a unui drept de creanţă asupra patrimoniului societăţii
  • Secţiunea a 3‑a. Drepturi de creanţă ale foştilor soţi
   • 83. Drept de creanţă în favoarea unui soţ. Formularea unor pretenţii prin concluzii scrise, după închiderea dezbaterilor. Cerere de intervenţie în interes propriu
   • 84. Inadmisibilitatea cererii de constatare a existenţei unui drept de creanţă comun al soţilor faţă de o societate
   • 85. Drept de creanţă reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate asupra unui imobil deţinut de către terţi. Drept de creanţă reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate asupra apartamentului aflat în proprietate comună devălmaşă. Proprietate devălmaşă. Stabilirea cotelor de contribuţie
  • Secţiunea a 4‑a. Partajul datoriilor comune
   • 86. Masa partajabilă compusă doar din datorii. Stabilirea calităţii de datorii comune. Drept de creanţă împotriva celuilalt soţ
   • 87. Legea aplicabilă partajului dintre părţi. Contribuţie proprie. Stabilirea cotei fiecărui copărtaş. Stabilirea şi împărţirea activului şi a pasivului
   • 88. Legea aplicabilă partajului. Prezumţia de comunitate. Veniturile obţinute din muncă în timpul căsătoriei. Bunuri comune. Calificarea unui împrumut contractat în timpul căsătoriei de către un soţ ca datorie comună
   • 89. Stabilirea cotelor de contribuţie. Menţinerea prezumpţiei de contribuţie egală. Calitatea de bun comun a darurilor de nuntă
  • Secţiunea a 5‑a. Partajul imobilelor
   • 90. Calitatea de bun comun al imobilului dobândit în timpul căsătoriei şi intabulat doar pe numele unuia dintre soţi
   • 91. Stabilirea cotelor de contribuţie. Urmărirea imobilului Proprietate comună. Posibilitatea de a executa silit cota‑parte a debitorului din dreptul său de proprietate
   • 92. Bun imobil. Sistarea stării de coproprietate. Cerere de Intervenţie în interes propriu. Cerere de intervenţie accesorie. Drept de retenţie. Ocrotirea interesului superior al minorului
  • Secţiunea a 6‑a. Taxa judiciară de timbru
   • 93. Taxă de timbru. Constatarea calităţii de bunuri comune a sumelor a căror partajare se solicită
   • 94. Taxă de timbru. Includerea datoriilor în masa partajabilă. Admiterea cererii de reexaminare
  • Secţiunea a 7‑a. Partajul prin bună învoială
   • 95. Partajul prin bună învoială. Imposibilitatea de a compensa sulta cu sumele datorate, reprezentând pensie de întreţinere restantă
  • Secţiunea a 8‑a. Partajul între soţi în timpul căsătoriei
   • 96. Convenţie de partaj sub semnătură privată. Excepţia lipsei de interes
   • 97. Partajul între soţi în timpul căsătoriei. Cerere reconvenţională la cerere reconvenţională. Inadmisibilitate
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei 06 iun. 2017
Categorie generala Jurisprudenta
Numar Pagini 416
Format 145x205 mm
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
-30%
Legea darii in plata - Murgoci-Luca

Legea darii in plata

Practica judiciara adnotata
48,00 lei 33,60 lei
-30%
Clauzele abuzive in contractele de credit. Practica judiciara - Pena

Clauzele abuzive in contractele de credit

Practica judiciara
59,00 lei 41,30 lei
De acelasi Autor