Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Constitutia Romaniei

decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., decizii C.J.U.E., legislatie conexa, index alfabetic
ISBN/ISSN: 978-606-27-0278-6
Editura: Hamangiu
27,94 lei
25,14 lei
Disponibilitate: Aceasta carte este indisponibila si nu poate fi comandata

In ierarhia normativa a oricarui stat de drept, Constitutia reprezinta documentul juridic fundamental, in care sunt consacrate drepturile, obligatiile si indatoririle cetatenesti, principiile si regulile de organizare a statului si a autoritatilor publice. Aflata intr-o conexiune stransa cu intregul ansamblu legislativ subsecvent, Constitutia determina, totodata, cadrul si limitele procesului de legiferare si constituie reperul de baza in activitatea de interpretare si aplicare a normelor legale.

In acest context, prof. univ. dr. Tudorel Toader, judecator la Curtea Constitutionala, si lector univ. dr. Marieta Safta, prim magistrat-asistent la Curtea Constitutionala, aduc in atentia cititorilor lucrarea „Constitutia Romaniei – decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., hotarari C.J.U.E., legislatie conexa”, care, dupa cum sugereaza si titlul, are un continut complex.

Astfel, sub fiecare articol din Legea fundamentala sunt redate textele conexe din Conventia europeana a drepturilor omului si din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene si fac trimiteri la legislatia infraconstitutionala. De asemenea, sunt reproduse solutii cu valoare de principiu din jurisprudenta Curtii Constitutionale, a Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Prin modalitatea in care a fost alcatuita, cartea „Constitutia Romaniei – decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., hotarari C.J.U.E., legislatie conexa” poate fi folosita de catre studentii Facultatilor de Drept, la intelegerea si aprofundarea Dreptului constitutional, de catre practicienii dreptului, precum si de catre orice persoana interesata de fundamentele statului de drept.

Tudorel Toader este profesor universitar doctor, Decanul Facultatii de Drept a Universitatii „Al.I. Cuza” din Iasi, judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei si membru titular al Comisiei de la Venetia.
Marieta Safta este lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universitatii „Titu Maiorescu” din Bucuresti, prim magistrat-asistent la Curtea Constitutionala a Romaniei si corespondent al Curtii Constitutionale la Comisia de la Venetia.

 • Titlul I. Principii generale
  • Articolul 1. Statul român
  • Articolul 2. Suveranitatea
  • Articolul 3. Teritoriul
  • Articolul 4. Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni
  • Articolul 5. Cetăţenia
  • Articolul 6. Dreptul la identitate
  • Articolul 7. Românii din străinătate
  • Articolul 8. Pluralismul şi partidele politice
  • Articolul 9. Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale
  • Articolul 10. Relaţii internaţionale
  • Articolul 11. Dreptul internaţional şi dreptul intern
  • Articolul 12. Simboluri naţionale
  • Articolul 13. Limba oficială
  • Articolul 14. Capitala
 • Titlul II. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  • Capitolul I. Dispoziţii comune
   • Articolul 15. Universalitatea
   • Articolul 16. Egalitatea în drepturi
   • Articolul 17. Cetăţenii români în străinătate
   • Articolul 18. Cetăţenii străini şi apatrizii
   • Articolul 19. Extrădarea şi expulzarea
   • Articolul 20. Tratatele internaţionale privind drepturile omului
   • Articolul 21. Accesul liber la justiţie
  • Capitolul II. Drepturile şi libertăţile fundamentale
   • Articolul 22. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică
   • Articolul 23. Libertatea individuală
   • Articolul 24. Dreptul la apărare
   • Articolul 25. Libera circulaţie
   • Articolul 26. Viaţa intimă, familială şi privată
   • Articolul 27. Inviolabilitatea domiciliului
   • Articolul 28. Secretul corespondenţei
   • Articolul 29. Libertatea conştiinţei
   • Articolul 30. Libertatea de exprimare
   • Articolul 31. Dreptul la informaţie
   • Articolul 32. Dreptul la învăţătură
   • Articolul 33. Accesul la cultură
   • Articolul 34. Dreptul la ocrotirea sănătăţii
   • Articolul 35. Dreptul la mediu sănătos
   • Articolul 36. Dreptul de vot
   • Articolul 37. Dreptul de a fi ales
   • Articolul 38. Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
   • Articolul 39. Libertatea întrunirilor
   • Articolul 40. Dreptul de asociere
   • Articolul 41. Munca şi protecţia socială a muncii
   • Articolul 42. Interzicerea muncii forţate
   • Articolul 43. Dreptul la grevă
   • Articolul 44. Dreptul de proprietate privată
   • Articolul 45. Libertatea economică
   • Articolul 46. Dreptul la moştenire
   • Articolul 47. Nivelul de trai
   • Articolul 48. Familia
   • Articolul 49. Protecţia copiilor şi a tinerilor
   • Articolul 50. Protecţia persoanelor cu handicap
   • Articolul 51. Dreptul de petiţionare
   • Articolul 52. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
   • Articolul 53. Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
  • Capitolul III. Îndatoririle fundamentale
   • Articolul 54. Fidelitatea faţă de ţară
   • Articolul 55. Apărarea ţării
   • Articolul 56. Contribuţii financiare
   • Articolul 57. Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor
  • Capitolul IV. Avocatul Poporului
   • Articolul 58. Numirea şi rolul
   • Articolul 59. Exercitarea atribuţiilor
   • Articolul 60. Raportul în faţa Parlamentului
 • Titlul III. Autorităţile publice
  • Capitolul I. Parlamentul
   • Secţiunea 1. Organizare şi funcţionare
    • Articolul 61. Rolul şi structura
    • Articolul 62. Alegerea Camerelor
    • Articolul 63. Durata mandatului
    • Articolul 64. Organizarea internă
    • Articolul 65. Şedinţele Camerelor
    • Articolul 66. Sesiuni
    • Articolul 67. Actele juridice şi cvorumul legal
    • Articolul 68. Caracterul public al şedinţelor
   • Secţiunea a 2‑a. Statutul deputaţilor şi al senatorilor
    • Articolul 69. Mandatul reprezentativ
    • Articolul 70. Mandatul deputaţilor şi al senatorilor
    • Articolul 71. Incompatibilităţi
    • Articolul 72. Imunitatea parlamentară
   • Secţiunea a 3‑a. Legiferarea
    • Articolul 73. Categorii de legi
    • Articolul 74. Iniţiativa legislativă
    • Articolul 75. Sesizarea Camerelor
    • Articolul 76. Adoptarea legilor şi a hotărârilor
    • Articolul 77. Promulgarea legii
    • Articolul 78. Intrarea în vigoare a legii
    • Articolul 79. Consiliul Legislativ
  • Capitolul II. Preşedintele României
   • Articolul 80. Rolul Preşedintelui
   • Articolul 81. Alegerea Preşedintelui
   • Articolul 82. Validarea mandatului şi depunerea jurământului
   • Articolul 83. Durata mandatului
   • Articolul 84. Incompatibilităţi şi imunităţi
   • Articolul 85. Numirea Guvernului
   • Articolul 86. Consultarea Guvernului
   • Articolul 87. Participarea la şedinţele Guvernului
   • Articolul 88. Mesaje
   • Articolul 89. Dizolvarea Parlamentului
   • Articolul 90. Referendumul
   • Articolul 91. Atribuţii în domeniul politicii externe
   • Articolul 92. Atribuţii în domeniul apărării
   • Articolul 93. Măsuri excepţionale
   • Articolul 94. Alte atribuţii
   • Articolul 95. Suspendarea din funcţie
   • Articolul 96. Punerea sub acuzare
   • Articolul 97. Vacanţa funcţiei
   • Articolul 98. Interimatul funcţiei
   • Articolul 99. Răspunderea preşedintelui interimar
   • Articolul 100. Actele Preşedintelui
   • Articolul 101. Indemnizaţia şi celelalte drepturi
  • Capitolul III. Guvernul
   • Articolul 102. Rolul şi structura
   • Articolul 103. Învestitura
   • Articolul 104. Jurământul de credinţă
   • Articolul 105. Incompatibilităţi
   • Articolul 106. Încetarea funcţiei de membru al Guvernului
   • Articolul 107. Primul‑ministru
   • Articolul 108. Actele Guvernului
   • Articolul 109. Răspunderea membrilor Guvernului
   • Articolul 110. Încetarea mandatului
  • Capitolul IV. Raporturile Parlamentului cu Guvernul
   • Articolul 111. Informarea Parlamentului
   • Articolul 112. Întrebări, interpelări şi moţiuni simple
   • Articolul 113. Moţiunea de cenzură
   • Articolul 114. Angajarea răspunderii Guvernului
   • Articolul 115. Delegarea legislativă
  • Capitolul V. Administraţia publică
   • Secţiunea 1. Administraţia publică centrală de specialitate
    • Articolul 116. Structura
    • Articolul 117. Înfiinţarea
    • Articolul 118. Forţele armate
    • Articolul 119. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
   • Secţiunea a 2‑a. Administraţia publică locală
    • Articolul 120. Principii de bază
    • Articolul 121. Autorităţi comunale şi orăşeneşti
    • Articolul 122. Consiliul judeţean
    • Articolul 123. Prefectul
  • Capitolul VI. Autoritatea judecătorească
   • Secţiunea 1. Instanţele judecătoreşti
    • Articolul 124. Înfăptuirea justiţiei
    • Articolul 125. Statutul judecătorilor
    • Articolul 126. Instanţele judecătoreşti
    • Articolul 127. Caracterul public al dezbaterilor
    • Articolul 128. Folosirea limbii materne şi a interpretului în justiţie
    • Articolul 129. Folosirea căilor de atac
    • Articolul 130. Poliţia instanţelor
   • Secţiunea a 2‑a. Ministerul Public
    • Articolul 131. Rolul Ministerului Public
    • Articolul 132. Statutul procurorilor
   • Secţiunea a 3‑a. Consiliul Superior al Magistraturii
    • Articolul 133. Rolul şi structura
    • Articolul 134. Atribuţii
 • Titlul IV. Economia şi finanţele publice
  • Articolul 135. Economia
  • Articolul 136. Proprietatea
  • Articolul 137. Sistemul financiar
  • Articolul 138. Bugetul public naţional
  • Articolul 139. Impozite, taxe şi alte contribuţii
  • Articolul 140. Curtea de Conturi
  • Articolul 141. Consiliul Economic şi Social
 • Titlul V. Curtea Constituţională
  • Articolul 142. Structura
  • Articolul 143. Condiţii pentru numire
  • Articolul 144. Incompatibilităţi
  • Articolul 145. Independenţa şi inamovibilitatea
  • Articolul 146. Atribuţii
  • Articolul 147. Deciziile Curţii Constituţionale
 • Titlul VI. Integrarea euroatlantică
  • Articolul 148. Integrarea în Uniunea Europeană
  • Articolul 149. Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord
 • Titlul VII. Revizuirea Constituţiei
  • Articolul 150. Iniţiativa revizuirii
  • Articolul 151. Procedura de revizuire
  • Articolul 152. Limitele revizuirii
 • Titlul VIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii
  • Articolul 153. Intrarea în vigoare
  • Articolul 154. Conflictul temporal de legi
  • Articolul 155. Dispoziţii tranzitorii
  • Articolul 156. Republicarea Constituţiei
Detalii tehnice
Data Aparitiei 05 iun. 2015
Categorie generala Legislatie
Numar Pagini 440
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Curs de drept civil. Partea generala

editia a 2-a revizuita si adaugita
60,00 lei 54,00 lei
Indisponibila
Imagine Noul Cod civil. Codul de procedura civila

Noul Cod civil. Codul de procedura civila

actualizat 26 septembrie2012
24,08 lei 21,67 lei
Indisponibila
Imagine Istoria dreptului romanesc

Istoria dreptului romanesc

editia a 2-a revazuta si adaugita
39,00 lei 35,10 lei
De acelasi Autor

Constitutia Romaniei. Editia a 2-a

decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., hotarari C.J.U.E., legislatie conexa
35,00 lei 31,50 lei