Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Conflictul de interese si protectia intereselor legitime ale cetatenilor europeni

Ghidul de cooperare al cetateanului european. Conflictul de interese
ISBN/ISSN: 978-606-678-639-3
Editura: Hamangiu
32,75 lei
29,48 lei
Disponibilitate: Aceasta carte este indisponibila si nu poate fi comandata
 • TITLUL I. EUROPA ŞI CETĂŢENII EUROPENI
  • Capitolul I. Scurte consideraţii privind integrarea europeană
   • Secţiunea 1. Repere istorice privind dezvoltarea integrării europene
   • Secţiunea 2. De la Comunitate la Uniune – Tratatul de la Maastricht
   • Secţiunea 3. Către o Europă unită şi extinsă
  • Capitolul II. Drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor europeni
   • Secţiunea 1. Cetăţenia europeană
   • Secţiunea 2. Drepturile fundamentale ale cetăţenilor europeni
    • §1. Clasificarea drepturilor fundamentale
   • Secţiunea 3. Drepturile cetăţenilor europeni – consumatori europeni
 • TITLUL II. CONFLICTUL DE INTERESE ŞI INCOMPATIBILITĂŢILE LEGALE
  • Capitolul I. Conflictul de interese – sursă pentru corupţie şi fraudă
   • Secţiunea 1. Accepţiuni ale conflictului de interese în doctrina juridică, legislaţie şi jurisprudenţă.
    • §1. Noţiunea şi definiţia conflictului de interese
    • §2. Clasificarea doctrinară şi jurisprudenţială a conflictului de interese
    • §3. Legislaţia europeană şi internaţională în materia conflictului de interese
   • Secţiunea 2. Relevanţa funcţiei şi/sau a profesiei pentru conflictul de interese
    • §1. Funcţia publică
    • §2. Serviciul public sau de interes general
   • Secţiunea 3. Relaţia între conflictul de interese, corupţie şi fraudă
  • Capitolul II. Manifestări ale conflictului de interese în raporturile de drept public
   • Secţiunea 1. Categorii de funcţionari supuşi legislaţiei privind incompatibilităţile şi conflictul de interese
   • Secţiunea 2. Categorii de persoane care nu sunt funcţionari publici de carieră dar sunt supuse legislaţiei privind conflictul de interese şi incompatibilităţilor
    • §1. Magistraţii
   • Secţiunea 3. Reglementarea deficitară a conflictului de interese în cazul funcţionarilor publici şi al demnitarilor
  • Capitolul III. Manifestări ale conflictului de interese în raporturile de drept privat
   • Secţiunea 1. Conflictul de interese în lumina noului Cod civil
    • §1. Conflictul de interese între tutore/curator şi minorul ocrotit
    • §2. Conflictul de interese între membrii organelor persoanei juridice şi persoana juridică precum şi în raporturile dintre asociaţii unei societăţi simple.
    • §3. Conflictul de interese în raporturile juridice izvorâte din fiducie
    • §4. Conflictul de interese între reprezentant şi reprezentat
   • Secţiunea 2. Conflictul de interese în materie societară
    • §1. Protecţia societăţii comerciale în faţa conflictului de interese apărut în raporturile intrasocietare
    • §2. Protecţia societăţii comerciale în faţa conflictului de interese conturat în afara ambitului societar dar care afectează societatea
   • Secţiunea 3. Protecţia persoanei juridice împotriva conflictului de interese în contextul reorganizării voluntare
   • Secţiunea 4. Conflictul de interese şi profesioniştii
    • §1. Noul Cod civil şi statutul juridic al profesioniştilor
    • §2. Necesitatea delimitării profesioniştilor (titulari ai unei profesii liberale) de întreprinzătorii ce exercită comerţ cu titlu profesional
    • §3. Profesionistul, profesia, funcţia publică şi conflictul de interese
    • §5. Conflictul de interese în cadrul profesiilor liberale
   • Secţiunea 5. Conflictul de interese în raporturile dintre angajat şi angajator
  • Capitolul IV. Conflictul de interese în domeniul achiziţiilor publice
   • Secţiunea 1. Consideraţii privind contractul de achiziţii publice
    • §1. Noţiunea, natura juridică şi definiţia „achiziţiilor publice”
    • §2. Achizitorii publici
    • §3. Principiile incidente contractelor de achiziţii publice
    • §5. Categorii de contracte exceptate de la aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice
    • §6. Clauzele-standard ale contractului de achiziţii publice
    • §7. Porcedurile administrative privind atribuirea contractelor de achiziţii publice
    • §8. Urmărirea şi supravegherea sistemului de achiziţii publice
   • Secţiunea 2. Achiziţiile publice şi conflictul de interese
    • §1. Aspecte introductive
    • §2. Principalele riscuri pentru integritate în etapele procedurii de achiziţii publice
    • §3. Măsuri de prevenire, identificare şi rezolvare eficace a situaţiilor de conflict de interese la nivelul UE
  • Capitolul V. Incompatibilităţile legale
   • Secţiunea 1. Legislaţia în materia incompatibilităţilor în domeniul public
   • Secţiunea 2. Excepţii de la incompatibilitate şi conflict de interese acordate Guvernulu de către Guvern
   • Secţiunea 3. Demnitatea de parlamentar între incompatibilitate şi legiferarea în favoarea propriilor interese
 • TITLUL III. PROTECŢIA INTERESELOR CETĂŢENILOR EUROPENI FAŢĂ DE CONFLICTUL DE INTERESE AL PREPOTENŢILOR
  • CAPITOL UNIC Mecanismele de protecţie a cetăţenilor europeni faţă de conflictul de interese
   • Secţiunea 1. Mecanismele regimului parlamentar şi protecţia cetăţenilor faţă de conflictul de interese
   • Secţiunea 2. Rolul organismelor europene în fortificarea protecţiei cetăţenilor faţă de conflictul de interese al puterii
   • Secţiunea 3. Asigurarea protecţiei cetăţenilor europeni – consumatori
    • §1. Respectarea principiilor de bază ale protecţiei consumatorilor europeni
    • §2. Protecţia consumatorilor faţă de practicile comerciale ilicite sau neloiale
   • Secţiunea 4. Promovarea cetăţeniei europene active şi iniţiativa cetăţenească europeană
   • Secţiunea 5. Ombudsman-ul european – un alt mijloc de protecţie a cetăţeanului european
 • CONCLUZII
 • BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 • GHIDUL DE COOPERARE A CETĂŢEANULUI EUROPEAN. CONFLICTUL DE INTERESE
 • CONCLUZII ŞI OBSERVAŢII
 • ANEXE LA REGULAMENTUL NR. 211/2011
Detalii tehnice
Data Aparitiei 02 dec. 2013
Categorie generala Studii si monografii
Numar Pagini 314
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Teste grila. Pentru admiterea in magistratura

Teste grila. Pentru admiterea in magistratura

Drept penal si procedura penala - 800 de grile
35,00 lei 31,50 lei