Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Conflictul de interese si protectia intereselor legitime ale cetatenilor europeni

Ghidul de cooperare al cetateanului european. Conflictul de interese
ISBN/ISSN: 978-606-678-639-3
Editura: Hamangiu
32,75 lei
29,48 lei
Disponibilitate: Aceasta carte este indisponibila si nu poate fi comandata
 • TITLUL I. EUROPA ŞI CETĂŢENII EUROPENI
  • Capitolul I. Scurte consideraţii privind integrarea europeană
   • Secţiunea 1. Repere istorice privind dezvoltarea integrării europene
   • Secţiunea 2. De la Comunitate la Uniune – Tratatul de la Maastricht
   • Secţiunea 3. Către o Europă unită şi extinsă
  • Capitolul II. Drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor europeni
   • Secţiunea 1. Cetăţenia europeană
   • Secţiunea 2. Drepturile fundamentale ale cetăţenilor europeni
    • §1. Clasificarea drepturilor fundamentale
   • Secţiunea 3. Drepturile cetăţenilor europeni – consumatori europeni
 • TITLUL II. CONFLICTUL DE INTERESE ŞI INCOMPATIBILITĂŢILE LEGALE
  • Capitolul I. Conflictul de interese – sursă pentru corupţie şi fraudă
   • Secţiunea 1. Accepţiuni ale conflictului de interese în doctrina juridică, legislaţie şi jurisprudenţă.
    • §1. Noţiunea şi definiţia conflictului de interese
    • §2. Clasificarea doctrinară şi jurisprudenţială a conflictului de interese
    • §3. Legislaţia europeană şi internaţională în materia conflictului de interese
   • Secţiunea 2. Relevanţa funcţiei şi/sau a profesiei pentru conflictul de interese
    • §1. Funcţia publică
    • §2. Serviciul public sau de interes general
   • Secţiunea 3. Relaţia între conflictul de interese, corupţie şi fraudă
  • Capitolul II. Manifestări ale conflictului de interese în raporturile de drept public
   • Secţiunea 1. Categorii de funcţionari supuşi legislaţiei privind incompatibilităţile şi conflictul de interese
   • Secţiunea 2. Categorii de persoane care nu sunt funcţionari publici de carieră dar sunt supuse legislaţiei privind conflictul de interese şi incompatibilităţilor
    • §1. Magistraţii
   • Secţiunea 3. Reglementarea deficitară a conflictului de interese în cazul funcţionarilor publici şi al demnitarilor
  • Capitolul III. Manifestări ale conflictului de interese în raporturile de drept privat
   • Secţiunea 1. Conflictul de interese în lumina noului Cod civil
    • §1. Conflictul de interese între tutore/curator şi minorul ocrotit
    • §2. Conflictul de interese între membrii organelor persoanei juridice şi persoana juridică precum şi în raporturile dintre asociaţii unei societăţi simple.
    • §3. Conflictul de interese în raporturile juridice izvorâte din fiducie
    • §4. Conflictul de interese între reprezentant şi reprezentat
   • Secţiunea 2. Conflictul de interese în materie societară
    • §1. Protecţia societăţii comerciale în faţa conflictului de interese apărut în raporturile intrasocietare
    • §2. Protecţia societăţii comerciale în faţa conflictului de interese conturat în afara ambitului societar dar care afectează societatea
   • Secţiunea 3. Protecţia persoanei juridice împotriva conflictului de interese în contextul reorganizării voluntare
   • Secţiunea 4. Conflictul de interese şi profesioniştii
    • §1. Noul Cod civil şi statutul juridic al profesioniştilor
    • §2. Necesitatea delimitării profesioniştilor (titulari ai unei profesii liberale) de întreprinzătorii ce exercită comerţ cu titlu profesional
    • §3. Profesionistul, profesia, funcţia publică şi conflictul de interese
    • §5. Conflictul de interese în cadrul profesiilor liberale
   • Secţiunea 5. Conflictul de interese în raporturile dintre angajat şi angajator
  • Capitolul IV. Conflictul de interese în domeniul achiziţiilor publice
   • Secţiunea 1. Consideraţii privind contractul de achiziţii publice
    • §1. Noţiunea, natura juridică şi definiţia „achiziţiilor publice”
    • §2. Achizitorii publici
    • §3. Principiile incidente contractelor de achiziţii publice
    • §5. Categorii de contracte exceptate de la aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice
    • §6. Clauzele-standard ale contractului de achiziţii publice
    • §7. Porcedurile administrative privind atribuirea contractelor de achiziţii publice
    • §8. Urmărirea şi supravegherea sistemului de achiziţii publice
   • Secţiunea 2. Achiziţiile publice şi conflictul de interese
    • §1. Aspecte introductive
    • §2. Principalele riscuri pentru integritate în etapele procedurii de achiziţii publice
    • §3. Măsuri de prevenire, identificare şi rezolvare eficace a situaţiilor de conflict de interese la nivelul UE
  • Capitolul V. Incompatibilităţile legale
   • Secţiunea 1. Legislaţia în materia incompatibilităţilor în domeniul public
   • Secţiunea 2. Excepţii de la incompatibilitate şi conflict de interese acordate Guvernulu de către Guvern
   • Secţiunea 3. Demnitatea de parlamentar între incompatibilitate şi legiferarea în favoarea propriilor interese
 • TITLUL III. PROTECŢIA INTERESELOR CETĂŢENILOR EUROPENI FAŢĂ DE CONFLICTUL DE INTERESE AL PREPOTENŢILOR
  • CAPITOL UNIC Mecanismele de protecţie a cetăţenilor europeni faţă de conflictul de interese
   • Secţiunea 1. Mecanismele regimului parlamentar şi protecţia cetăţenilor faţă de conflictul de interese
   • Secţiunea 2. Rolul organismelor europene în fortificarea protecţiei cetăţenilor faţă de conflictul de interese al puterii
   • Secţiunea 3. Asigurarea protecţiei cetăţenilor europeni – consumatori
    • §1. Respectarea principiilor de bază ale protecţiei consumatorilor europeni
    • §2. Protecţia consumatorilor faţă de practicile comerciale ilicite sau neloiale
   • Secţiunea 4. Promovarea cetăţeniei europene active şi iniţiativa cetăţenească europeană
   • Secţiunea 5. Ombudsman-ul european – un alt mijloc de protecţie a cetăţeanului european
 • CONCLUZII
 • BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 • GHIDUL DE COOPERARE A CETĂŢEANULUI EUROPEAN. CONFLICTUL DE INTERESE
 • CONCLUZII ŞI OBSERVAŢII
 • ANEXE LA REGULAMENTUL NR. 211/2011
Detalii tehnice
Data Aparitiei 02 dec. 2013
Categorie generala Studii si monografii
Numar Pagini 314
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si