Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Clauzele abuzive in contractele de credit

ISBN/ISSN: 978-606-27-0379-0
Editura: Hamangiu
55,00 lei
49,50 lei
Disponibilitate: Aceasta carte este indisponibila si nu poate fi comandata

Problematica clauzelor abuzive in contractele de credit bancar a devenit, in ultimii ani, una de un deosebit interes, atat pentru partile acestor raporturi juridice – consumatori si profesionisti, cat si pentru practicienii dreptului.

Pe langa litigiile deja devenite clasice, cum sunt cele privitoare la clauzele ce instituie anumite comisioane sau la clauzele ce permit profesionistului modificarea valorii dobanzii, perioada mai recenta a fost caracterizata prin aparitia unor tipuri noi de actiune, cum sunt cele in care se solicita ca obligatiile de plata ale imprumutatilor, in cazul creditelor in moneda straina, in special al celor in franci elvetieni, sa fie calculate prin raportare la cursul de schimb de la data incheierii contractului, si nu la cel de la data executarii obligatiei de plata, aceste cereri fiind cunoscute si sub denumirile de cereri de „denominare” sau cereri de „inghetare a cursului”, ori cele declansate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in temeiul formei actuale a art. 12 alin. (1) din Legea nr. 193/2000.

In acest context, lucrarea Clauzele abuzive in contractele de credit isi propune o cercetare, atat din perspectiva teoretica, dar, mai ales, din perspectiva practica, a majoritatii problemelor pe care le ridica litigiile referitoare la clauzele abuzive din contracte, cu privire speciala asupra contractelor de credit bancar.

Pentru a-i imprima un mai pronuntat caracter practic, structura lucrarii Clauzele abuzive in contractele de credit a fost realizata dupa tiparul unui proces civil, urmarindu-se, in ordinea in care apar, problemele specifice ale acestui domeniu.

Astfel, sunt analizate, din perspectiva particularitatilor materiei, aspecte legate de:
•    cererea de chemare in judecata;
•    apararile formulate de parati;
•    indatorirea instantei de a analiza din oficiu posibilul caracter abuziv al unor clauze contractuale;
•    competenta de solutionare a cauzelor;
•    prescriptia;
•    probele;
•    finele de neprimire;
•    solutia instantei;
•    analiza propriu-zisa, pe fond, a caracterului abuziv al clauzelor contractuale;
•    ordonanta presedintiala in materie;
•    contestatia la executare in materie;
•    litigiile declansate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

In cuprinsul acestor sectiuni a fost integrata jurisprudenta relevanta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a celorlalte instante judecatoresti.

Importante sunt si sectiunile ce vizeaza tipurile de clauze specifice contractelor de credit bancar si cu privire la care instantele judecatoresti au retinut sau nu caracterul abuziv, spre exemplu:
•    clauze care instituie diverse comisioane;
•    clauze care permit profesionistului modificarea dobanzii; sau
•    clauze care prevad ca restituirea sumei imprumutate si plata celorlalte sume datorate de consumatori se fac in moneda creditului.

Referitor la aceste clauze a fost prezentata exhaustiv jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene in domeniul Directivei 93/13, inclusiv concluziile avocatilor generali, precum si jurisprudenta publicata a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. De asemenea, a fost cercetata practica recenta si relevanta a judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel, selectia cuprinzand atat solutii pronuntate in favoarea consumatorilor, cat si solutii pronuntate in favoarea profesionistilor.

Nu in ultimul rand, lucrarea Clauzele abuzive in contractele de credit cuprinde o analiza, dupa caz, critica sau aprobativa a doctrinei relevante, dar si elemente de drept comparat.

Despre autor:
Lucian Mihali-Viorescu este, in prezent, judecator in cadrul Sectiei civile a Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti.

 • Titlul I. ACŢIUNILE ÎN MATERIA CLAUZELOR ABUZIVE
  • Capitolul I. Consideraţii introductive
  • Capitolul al II‑lea. Acţiunea declanşată de consumator
   • Secţiunea 1. Acţiunea de fond
    • § 1. Cererea de chemare în judecată
     • 1.1. Particularităţi referitoare la obiectul cererii
     • 1.2. Particularităţi referitoare la motivele de fapt
     • 1.3. Particularităţi referitoare la temeiurile juridice invocate
     • 1.4. Particularităţi referitoare la taxele judiciare de timbru
     • 1.5. Situaţia cererilor formulate de mai mulţi reclamanţi
     • 1.6. Particularităţi în cazul în care creanţa a fost cesionată
    • § 2. Competenţa
     • 2.1. Consideraţii introductive
     • 2.2. Competenţa internaţională
     • 2.3. Competenţa materială
     • 2.4. Competenţa teritorială
     • 2.5. Clauze atributive de competenţă
     • 2.6. Conflictul de competenţă între secţiile aceleiaşi instanţe
    • § 3. Prescripţia extinctivă
     • 3.1. Consideraţii introductive
     • 3.2. Caracterul imprescriptibil al acţiunii în constatarea caracterului abuziv al clauzei contractuale
     • 3.3. Soluţionarea excepţiei prescripţiei în cazul formulării cererii în constatarea nulităţii absolute a clauzelor contractuale
     • 3.4. Problema prescripţiei în privinţa cererilor de restituire a sumelor deja plătite în temeiul clauzelor declarate ca fiind abuzive
     • 3.5. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită
    • § 4. Probele în litigiile privind clauzele abuzive
    • § 5. Finele de neprimire
     • 5.1. Consideraţii introductive
     • 5.2. Finele de neprimire reglementat de dispoziţiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000
     • 5.3. Finele de neprimire ce rezultă din dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 193/2000
     • 5.4. Finele de neprimire ce rezultă din lipsa calităţii de consumator a reclamantului
     • 5.5. Finele de neprimire ce rezultă din lipsa calităţii de profesionist a pârâtului
     • 5.6. Finele de neprimire ce rezultă din caracterul negociat al clauzelor
     • 5.7. Finele de neprimire ce ar decurge din faptul că efectele contractului au fost epuizate
    • § 6. Analiza pe fond a caracterului abuziv al clauzelor contractuale
     • 6.1. Consideraţii introductive
     • 6.2. Listele clauzelor prezumate absolut ca fiind abuzive, cuprinse în anexa Legii nr. 193/2000, respectiv prezumate relativ a fi abuzive, cuprinse în anexa Directivei 93/13. Caracterul de „listă neagră”, respectiv de „listă gri”
     • 6.3. Analiza listei‑anexă a Legii nr. 193/2000
     • 6.4. Tiparul general al clauzei abuzive în sistemul Legii nr. 193/2000
      • 6.4.1. Criteriul dezechilibrului semnificativ
      • 6.4.2. Criteriul lipsei bunei‑credinţe
      • 6.4.3. Existenţa unei contraprestaţii specifice în cazul clauzelor care reglementează comisioane
      • 6.4.4. Criteriul lipsei transparenţei
    • § 7. Soluţia instanţei
     • 7.1. Sancţiunea care intervine în ipoteza constatării caracterului abuziv – nulitatea absolută a clauzei
     • 7.2. Verificarea aptitudinii contractului de a mai produce efecte după înlăturarea clauzelor considerate abuzive
     • 7.3. Soluţia asupra cererilor accesorii, de obligare a profesionistului la restituirea sumelor deja plătite de consumator în temeiul clauzelor constatate ca fiind abuzive
     • 7.4. Are instanţa prerogativa de a modifica sau de a înlocui o clauză abuzivă, în loc de a dispune doar eliminarea ei din contract?
     • 7.5. Problema clauzelor ce reglementează un mecanism de stabilire sau de modificare a ratei dobânzii
   • Secţiunea a 2‑a. Ordonanţa preşedinţială în materia clauzelor abuzive
    • § 1. Aspecte generale. Condiţiile de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale
    • § 2. Aspecte specifice domeniului clauzelor abuzive
     • 2.1. Obiectul cererii şi stabilirea competenţei materiale
     • 2.2. Condiţia vremelniciei
     • 2.3. Condiţia neprejudecării fondului
     • 2.4. Condiţia urgenţei
     • 2.5. Condiţia aparenţei de drept
     • 2.6. Condiţii de admitere a cererii formulate de consumatori
   • Secţiunea a 3‑a. Clauzele abuzive şi contestaţia la executare
    • § 1. Invocarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale în cadrul contestaţiei la executare
    • § 2. Modalităţi de invocare a motivelor de fapt şi de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în contractul de credit – titlu executoriu
    • § 3. Termenul în care poate fi invocat caracterul abuziv al unor clauze contractuale în procedura contestaţiei la executare
    • § 4. Posibilitatea suspendării executării silite sau a suspendării provizorii a executării silite. Problema evacuării consumatorului
  • Capitolul al III‑lea. Sesizarea instanţei de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului
   • Secţiunea 1. Reglementare
   • Secţiunea a 2‑a. Natura acţiunii formulate de A.N.P.C. – civilă sau contravenţională?
   • Secţiunea a 3‑a. Efectele hotărârii judecătoreşti
  • Capitolul al IV‑lea. Îndatorirea instanţei de a analiza, din oficiu, eventualul caracter abuziv al clauzelor contractuale
   • Secţiunea 1. Consideraţii introductive
   • Secţiunea a 2‑a. Statuări de principiu ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
   • Secţiunea a 3‑a. Particularităţi în procedura încuviinţării executării silite
   • Secţiunea a 4‑a. Invocarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale direct în apel
 • Titlul al II-lea . CLAUZE CONTRACTUALE RECLAMATE CA FIIND ABUZIVE
  • Capitolul I. Comisionul de risc
   • Secţiunea 1. Descriere
   • Secţiunea a 2‑a. Argumente aduse de părţi
   • Secţiunea a 3‑a. Argumentele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
   • Secţiunea a 4‑a. Argumentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
    • § 1. Favorabile consumatorilor
    • § 2. Favorabile profesioniştilor
   • Secţiunea a 5‑a. Argumentele altor instanţe
    • § 1. Favorabile consumatorilor
    • § 2. Favorabile profesioniştilor
  • Capitolul al II‑lea. Clauzele care permit profesionistului să stabilească sau să modifice valoarea dobânzii
   • Secţiunea 1. Descriere
   • Secţiunea a 2‑a. Argumentele aduse de părţi
   • Secţiunea a 3‑a. Argumentele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
   • Secţiunea a 4‑a. Argumentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
    • § 1. Favorabile consumatorilor
    • § 2. Favorabile profesioniştilor
   • Secţiunea a 5‑a. Argumentele altor instanţe
    • § 1. Favorabile consumatorilor
    • § 2. Favorabile profesioniştilor
   • Secţiunea a 6‑a. Alte observaţii
  • Capitolul al III‑lea. Clauzele care prevăd că restituirea sumei împrumutate şi plata celorlalte sume datorate de consumatori se fac în moneda creditului
   • Secţiunea 1. Cauza Kásler
   • Secţiunea a 2‑a. Cauza Andriciuc şi alţii
   • Secţiunea a 3‑a. Regula nominalismului monetar
   • Secţiunea a 4‑a. Teoria impreviziunii
   • Secţiunea a 5‑a. Argumentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
   • Secţiunea a 6‑a. Argumentele aduse de părţi şi argumentele altor instanţe
    • § 1. Favorabile consumatorilor
    • § 2. Favorabile profesioniştilor
   • Secţiunea a 7‑a. Observaţii
   • Secţiunea a 8‑a. Instituţia impreviziunii în practica judiciară, după pronunţarea Deciziei nr. 623/2016 a Curţii Constituţionale
  • Capitolul al IV‑lea. Alte clauze
   • Secţiunea 1. Clauzele atributive de competenţă
   • Secţiunea a 2‑a. Clauza care prevede dreptul băncii de a încasa un comision de administrare
   • Secţiunea a 3‑a. Clauzele care prevăd dreptul profesionistului de a declara scadenţa anticipată a creditului
    • I. HOTĂRÂRI RELEVANTE ALE CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL DIRECTIVEI 93/13
    • II. LEGISLAŢIE RELEVANTĂ
 • CONCLUZII
 • ANEXE
 • Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii
Detalii tehnice
Data Aparitiei 12 oct. 2015
Categorie generala Studii si monografii
Numar Pagini 360
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si