Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Cereri si exceptii de camera preliminara II

Legalitatea si loialitatea administrarii probelor Comentarii si jurisprudenta
ISBN/ISSN: 978-606-27-0972-3
Editura: Hamangiu
55,00 lei
49,50 lei
Disponibilitate: In stoc

Intrarea in vigoare a noului Cod de procedura penala a adus multe noutati, iar dintre toate acestea institutia camerei preliminare este de departe cea care a ridicat in practica cele mai multe discutii legate de interpretarea si aplicarea legii. Interventia substantiala a Curtii Constitutionale a Romaniei asupra acestei institutii a sporit si mai mult incertitudinea cu privire la modul de interpretare a dispozitiilor legale ce reglementeaza camera preliminara.

In aceasta situatie, o sinteza a solutiilor din jurisprudenta, cat si a celor indicate in literatura de specialitate publicata pana in prezent poate sa constituie un instrument util, atat pentru practicieni, cat si pentru teoreticieni, in lamurirea unor probleme de interpretare a textelor legale, cel putin prin identificarea opiniei majoritare adoptate in practica si in doctrina.

Prin modul de abordare, lucrarea Cereri si exceptii de camera preliminara incearca sa ofere o imagine completa si actuala a problemelor ivite in procesele penale in faza camerei preliminare, evidentiindu-se totodata, acolo unde a fost cazul, opiniile doctrinare exprimate cu privire la diferitele aspecte analizate. Sunt redate punctual solutii din practica judiciara, pronuntate de judecatorii de camera preliminara din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care se bucura de autoritate in randul practicienilor, dar si de judecatorii din cadrul celorlalte instante nationale, tinandu-se cont si de efectele deciziilor pronuntate de Curtea Constitutionala asupra exceptiilor de neconstitutionalitate si de Inalta Curte de Casatie si Justitie in asigurarea unei practici judiciare unitare in aceasta materie (recursuri in interesul legii si hotarari prealabile).

Avand in vedere numeroasele probleme cercetate, din ratiuni de spatiu, lucrarea Cereri si exceptii de camera preliminara este structurata in doua volume: primul volum, cu titlul I. Procedura, regularitatea actului de sesizare, legalitatea actelor de urmarire penala, grupeaza, in mai multe capitole, procedura in camera preliminara, neregularitatea actelor de sesizare, legalitatea actelor de urmarire penala, precum si alte aspecte ce tin de procedura camerei preliminare, iar al doilea volum, cu titlul II. Legalitatea si loialitatea administrarii probelor, vizeaza legalitatea si loialitatea administrarii probelor in cursul urmaririi penale.

***

Volumul al doilea al lucrarii Cereri si exceptii de camera preliminara vizeaza, intre altele, aspecte referitoare la protejarea dreptului la un proces echitabil in faza camerei preliminare, continutul principiului loialitatii administrarii probelor, invocarea provocarii in cursul judecatii, legalitatea probei cu interceptarea convorbirilor telefonice, cu audierea suspectilor sau inculpatilor in cursul urmaririi penale ori cu audierea martorilor, incalcarea secretului profesional prin audierea avocatului ca martor sau a secretului deliberarii prin audierea judecatorului ca martor, legalitatea probelor administrate in lipsa avocatului sau a probelor efectuate prin delegare.

 • CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND EXCLUDEREA PROBELOR
  • 1. Conţinutul verificării legalităţii administrării probelor
  • 2. Protejarea dreptului la un proces echitabil în faza camerei preliminare
  • 3. Respingerea unor probe în cursul urmăririi penale
  • 4. Condiţii pentru aplicarea sancţiunii excluderii probelor
  • 5. Excluderea probelor care privesc o infracţiune disjunsă
  • 6. Excluderea denunţului în baza căruia s‑a înregistrat un dosar separat la parchet
  • 7. Excluderea probelor strânse în etapa actelor premergătoare
  • 8. Excluderea înscrisurilor depuse înainte de începerea in rem a urmăririi penale
  • 9. Excluderea probelor administrate în etapa in rem a urmăririi penale
  • 10. Excluderea probelor administrate după efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspect, până la aducerea la cunoştinţă a acestei calităţi
  • 11. Excluderea probelor strânse în faza actelor premergătoare şi în faza urmăririi penale, înainte de ridicarea imunităţii de jurisdicţie
  • 12. Excluderea din materialul probator a proceselor‑verbale în care organul de urmărire penală a consemnat declaraţiile făptuitorilor
  • 13. Excluderea declaraţiilor de martor sau de făptuitor, date de inculpat în cauză
  • 14. Excluderea probei cu declaraţia unei persoane dată într‑o altă cauză
  • 15. Folosirea în procesul penal a probelor nelegale
 • Capitolul al II ‑lea. Loialitatea administrării probelor
  • 1. Conţinutul principiului loialităţii administrării probelor
  • 2. Încălcarea principiului loialităţii administrării probelor prin Formarea a două dosare de urmărire penală
  • 3. Încălcarea principiului loialităţii administrării probelor prin folosirea poliţiştilor de la alte compartimente
  • 4. Încălcarea principiului loialităţii administrării probelor prin nerespectarea dreptului la apărare al inculpaţilor
  • 5. Încălcarea principiului loialităţii administrării probelor prin modul de audiere a suspecţilor şi inculpaţilor
  • 6. Folosirea constrângerilor pentru obţinerea probelor
  • 7. Provocarea în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
  • 8. Invocarea provocării după începerea judecăţii
  • 9. Provocarea în cazul înregistrării convorbirilor făcute de Denunţător cu inculpatul
  • 10. Provocarea la săvârşirea infracţiunii de şantaj
  • 11. Provocarea la săvârşirea infracţiunii de dare de mită
  • 12. Nelegalităţi privind folosirea investigatorului sub acoperire
  • 13. Provocarea invocată din oficiu de judecătorul de cameră preliminară
  • 14. Invocarea provocării în cursul judecăţii
 • CAPITOLUL AL III ‑LEA . LEGALITATEA ADMINISTRĂRII PROBELOR
  • Secţiunea 1. Legalitatea audierii persoanelor
   • 1. Neaudierea inculpatului în cursul urmăririi penale
   • 2. Nelegalitatea audierii inculpaţilor în stare de oboseală
   • 3. Nelegalitatea audierii prealabile cu ocazia identificării din grup a unei persoane sau a identificării unor bunuri
   • 4. Nelegalităţi privind audierea martorilor cu identitate protejată
   • 5. Nelegalitatea audierii unor martori după prezentarea unor înregistrări
   • 6. Martorii cu declaraţii identice
   • 7. Audierea de martori înainte de efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspect
   • 8. Audierea unor martori asupra unei fapte, înainte de extinderea urmăririi penale cu privire la aceasta
   • 9. Audierea unor martori după schimbarea încadrării juridice a faptei, înainte de a‑i aduce la cunoştinţă inculpatului această schimbare
   • 10. Încălcarea dreptului la tăcere al suspectului sau inculpatului cu ocazia audierii acestuia
   • 11. Încălcarea dreptului la tăcere al suspectului sau inculpatului prin provocarea mărturisirii extrajudiciare
   • 12. Audierea suspecţilor ca martori, înainte de efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de ei
   • 13. Dreptul martorului de a nu se autoincrimina
   • 14. Audierea ca martori a unor persoane care au avut calitatea de suspecţi sau inculpaţi
   • 15. Începerea urmăririi penale faţă de martorii propuşi de inculpat
   • 16. Audierea martorilor fără înregistrarea audiovideo a declaraţiilor
   • 17. Audierea martorului fără interpret
   • 18. Audierea martorilor pe timp de noapte
   • 19. Audierea martorilor în paralel
   • 20. Audierea ca martor a unei rude a inculpatului
   • 21. Audierea ca martor a unor persoane cercetate în altă cauză
   • 22. Audierea ca martor a poliţistului care a constatat infracţiunea
   • 23. Audierea ca martor a unei persoane care a suferit un prejudiciu de pe urma infracţiunii
   • 24. Neloialitatea comportamentului organelor de urmărire penală cu ocazia efectuării confruntării
   • 25. Încălcarea secretului deliberării prin audierea judecătorului ca martor
   • 26. Încălcarea secretului profesional al avocatului prin audierea ca martor
  • Secţiunea a 2‑a. Legalitatea probelor administrate în lipsa avocatului
   • 27. Încunoştinţarea avocatului cu privire la efectuarea actelor de urmărire penală
   • 28. Neparticiparea avocatului inculpatului arestat la efectuarea unor acte de urmărire penală
   • 29. Neparticiparea avocatului la audierea martorului care a solicitat expres să fie audiat fără avocat
   • 30. Neparticiparea avocatului la audierea martorilor în etapa in rem a urmăririi penale
   • 31. Neparticiparea avocatului la administrarea unor probe, anterior citării inculpaţilor domiciliaţi în străinătate
   • 32. Neparticiparea avocatului la efectuarea percheziţiei informatice
  • Secţiunea a 3‑a. Legalitatea probei cu înscrisuri
   • 33. Legalitatea procesului‑verbal de verificări
   • 34. Procese‑verbale antedatate de procuror
   • 35. Folosirea unui înscris anulat de instanţa civilă
   • 36. Nelegalitatea folosirii înscrisurilor preluate dintr‑un alt dosar de urmărire penală
   • 37. Nelegalitatea folosirii listei convorbirilor telefonice
   • 38. Nelegalitatea obţinerii datelor financiare fără încuviinţarea judecătorului de drepturi şi libertăţi
   • 39. Nelegalitatea obţinerii datelor financiare anterior efectuării urmăririi penale in personam
  • Secţiunea a 4‑a. Legalitatea probei cu înregistrări audiovideo
   • 40. Respectarea condiţiilor restrângerii exerciţiului dreptului la viaţă privată în cazul supravegherii tehnice
   • 41. Declasificarea mandatelor şi încheierilor emise în baza Legii privind siguranţa naţională
   • 42. Legalitatea supravegherii tehnice şi dreptul la un proces echitabil
   • 43. Extinderea sancţiunii excluderii probei cu interceptări asupra altor probe derivate din acestea
   • 44. Nelegalitatea înregistrărilor făcute în baza ordonanţei procurorului
   • 45. Folosirea unor înregistrări obţinute anterior începerii urmăririi penale
   • 46. Contestarea autenticităţii înregistrărilor efectuate de părţi fără concursul organelor judiciare
   • 47. Posibilitatea inculpatului de a invoca nelegalitatea interceptării unor terţe persoane
   • 48. Posibilitatea terţelor persoane, care au participat la convorbiri, de a contesta autorizarea măsurii de supraveghere tehnică pentru interlocutor
   • 49. Efectele Deciziei nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale
   • 50. Legalitatea punerii în executare de către SRI a mandatelor de supraveghere tehnică emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi
   • 51. Legalitatea punerii în executare de către SRI a mandatelor de supraveghere tehnică emise în baza Legii privind siguranţa naţională
   • 52. Posibilitatea contestării încheierii în temeiul căreia s‑a emis mandatul de supraveghere, în baza Legii privind siguranţa naţională
   • 53. Posibilitatea contestării încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi, în baza căreia s‑a emis mandatul de supraveghere tehnică
   • 54. Inexistenţa unei lezări a siguranţei naţionale
   • 55. Lipsa de la dosar a mandatului în baza căruia s‑au făcut interceptările
   • 56. Declasificarea încheierii în baza căreia s‑a emis mandatul de siguranţă naţională
   • 57. Legalitatea punerii în executare de către DGPI (DIPI) a mandatelor de supraveghere tehnică emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi
   • 58. Nemenţionarea în rechizitoriu a probelor cu interceptarea convorbirilor telefonice
   • 59. Nelegalitatea înregistrărilor rezultată din nelegalitatea percheziţiei informatice asupra mediului de stocare
   • 60. Nelegalitatea probelor derivate din înregistrări nelegale
   • 61. Nelegalitatea proceselor‑verbale de redare a convorbirilor
   • 62. Nelegalitatea transcrierii interceptării convorbirilor purtate într‑o limbă străină
   • 63. Nelegalitatea interceptării comunicărilor pe motiv că au fost efectuate cu încălcarea secretului profesional avocat‑client
   • 64. Nelegalitatea înregistrărilor făcute de client în timp ce discuta cu avocatul
   • 65. Nelegalitatea înregistrărilor făcute de martorul denunţător
   • 66. Nelegalitatea înregistrărilor făcute de un organ de control al Curţii de Conturi
   • 67. Nelegalitatea înregistrărilor făcute de un inculpat, cu privire la convorbirile purtate cu un alt inculpat
   • 68. Nelegalitatea interceptărilor şi înregistrărilor telefonice purtate de o persoană care beneficiază de imunitate de jurisdicţie
  • Secţiunea a 5‑a. Legalitatea percheziţiei şi a cercetării la faţa locului
   • 69. Nelegalitatea pătrunderii într‑un imobil după expirarea perioadei indicate în mandatul de percheziţie
   • 70. Nelegalitatea percheziţiei efectuate fără încunoştinţarea inculpatului
   • 71. Nelegalitatea percheziţiei efectuate în locurile învecinate
   • 72. Nelegalitatea procesului‑verbal de cercetare la faţa locului
   • 73. Nelegalităţi privind forma mandatului de percheziţie
   • 74. Nelegalitatea ridicării unor obiecte care nu au legătură cu cauza
   • 75. Nelegalitatea procesului‑verbal de percheziţie
   • 76. Nelegalitatea percheziţiei efectuate cu încălcarea imunităţii de jurisdicţie
   • 77. Nelegalitatea percheziţiei efectuate la sediul avocatului
   • 78. Nelegalitatea percheziţiei autoturismului unui avocat
   • 79. Nelegalitatea percheziţiei domiciliare, ca urmare a efectuării ei în lipsa avocatului
   • 80. Nelegalitatea percheziţiei autoturismului în lipsa inculpatului reţinut
   • 81. Nelegalitatea percheziţiei informatice
  • Secţiunea a 6‑a. Legalitatea expertizelor şi a rapoartelor de constatare
   • 82. Efectuarea de rapoarte de constatare de către specialiştii Direcţiei Naţionale Anticorupţie
   • 83. Nelegalitatea raportului de constatare efectuat de specialiştii A.N.A.F.
   • 84. Nelegalitatea expertizei contabile pentru neluarea în Considerare a unor acte contabile
   • 85. Nelegalitatea probei cu expertiza efectuată în cursul urmăririi penale
   • 86. Nelegalitatea probei cu expertiza criminalistică
   • 87. Nelegalitatea probei cu expertiza medico‑legală
   • 88. Incompatibilitatea expertului
   • 89. Folosirea în proces a unor rapoarte de constatare întocmite de către inspectorii din Direcţia Generală Antifraudă Fiscală
   • 90. Nelegalitatea procedurii de audiere în calitate de martori a experţilor recomandaţi de părţi
  • Secţiunea a 7‑a. Legalitatea probelor efectuate prin delegare
   • 91. Lipsa actului de delegare a ofiţerilor de poliţie judiciară pentru efectuarea de acte de urmărire penală
   • 92. Necesitatea dispoziţiei scrise a procurorului pentru delegarea lucrătorilor de poliţie
   • 93. Emiterea unei ordonanţe de delegare cu conţinut general
   • 94. Efectuarea prin delegare a majorităţii actelor de urmărire penală
   • 95. Acte de urmărire penală făcute în dosare penale de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie
   • 96. Legalitatea actelor de urmărire penală efectuate de altă persoană decât cea desemnată în ordonanţa de delegare
   • 97. Lipsa unei delegări pentru primirea denunţurilor
   • 98. Delegarea unui alt procuror pentru efectuarea actelor de urmărire penală
   • 99. Probe administrate prin comisie rogatorie internaţională
 • Bibliografie
Detalii tehnice
Data Aparitiei 10 ian. 2018
Categorie generala Studii si monografii
Numar Pagini 472
Format 145x205 mm
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Cereri si exceptii de camera preliminara I

Procedura, regularitatea actului de sesizare, legalitatea actelor de urmarire penala
55,00 lei 49,50 lei
Indisponibila
Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 18 octobrie 2018

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 18 octombrie 2018

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
33,00 lei 29,70 lei

Camera preliminara

Practica judiciara
43,00 lei 38,70 lei
De acelasi Autor
NOU
Culegere de subiecte date la concursuri si examene. 3 Drept penal. Partea generala - Ioan Paul Chis, Cristinel Ghigheci

Culegere de subiecte date la concursuri si examene. 3 Drept penal. Partea generala

cu explicatii ale variantelor de raspuns
50,00 lei 45,00 lei

Cereri si exceptii de camera preliminara I

Procedura, regularitatea actului de sesizare, legalitatea actelor de urmarire penala
55,00 lei 49,50 lei

Codul de procedura penala comentat

editia a 3-a, revizuita si adaugita
350,00 lei 315,00 lei